Sunteți pe pagina 1din 1

Revista Amfiteatru Economic

Academia de Studii Economice din Bucureşti


Facultatea de Business și Turism
Volumul XVIII ● Mai 2016 ● Nr. 42
Apariție trimestrială

Revista Amfiteatru Economic este clasificată şi recunoscută


de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice în categoria A

Tematica viitoarelor două numere:

 Revista nr. 43/2016 – Constrângerile dezvoltării economice în UE


pentru țările ex-socialiste din Europa Centrală și de Est

 Revista nr. 44/2017 – Managementul calității și execelența în afaceri

Principalele baze de date internaţionale în care este indexată


revista:
Thomson Reuters Services (2008)
- Social Sciences Citation Index
- Social Scisearch
- Journal Citation Reports/Social Sciences Edition
EBSCO Publishing (2009)

ProQuest LLC (2012)


DOAJ - Directory of Open Access Journals (2010)
EconLit - Journal of Economic Literature (2006)
SCOPUS - Elsevier B.V. Bibliographic Databases (2008)
IBSS - International Bibliography of the Social Sciences (2006)
RePEc - Research Papers in Economics (2004)
Cabell’s Directory of Publishing Opportunities (2006)
(Business Directories – Economics and Finance)

ISSN 1582-9146 www.amfiteatrueconomic.ro