Sunteți pe pagina 1din 2

CANOANELE SFINTEI BISERICI DE RĂSĂRIT AȘEZATE PE PROBLEME ȘI

INTERPRETĂRI
- PROF. Dimitrie BOROIANU-
pp. 73-74

CANONUL 27

Episcopul, sau presbiterul, sau diaconul, care va bate pe credincioșii care păcătuiesc,
ori pe necredincioșii care au făcut nedreptate, și prin unele ca acestea caută să-i înfricoșeze,
poruncim să se caterisească, căci Domnul niciunde nu ne-a învățat aceasta, ci dimpotrivă, El
bătut fiind, nu batea, ocărât fiind. nu ocăra, pătimind, nu amenința. (Canonul 27 apostolic).
Clericii, fiind urmașii Apostolilor, chemați să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu,
trebuie să aibă în vedere sfințenia învățăturii și să se inspire în viața lor din faptele
Mântuitorului. Deci, numai prin cuvânt și prin fapte vor putea să întoarcă pe necredincioși, să
atragă pe răuvoitori, și sa lucreze spre înflorirea Bisericii. Utilizarea forței fizice este exclusă;
pe păcătos nu îl va pedepsi fizic pentru păcatul său; nici cu frica nu trebuie să înspăimânte pe
cineva. Intru toate, clericul să urmeze exemplul Mântuitorului, care ocărilor și bătăilor a
răspuns prin blândețe. Dacă un cleric și-ar permite să folosească forța fizică, înspăimântând
sau lovind pi credincioși sau pe necredincioși, unul ca acesta, afirmă canonul, să se
caterisească.
Deoarece apostolescul și dumnezeiescul canon supune caterisirii pe cei sfințiți care se
apucă să bată pe credincioșii cei ce au păcătuit, sau pe necredincioșii cei ce au făcut nedreptăți,
cei care meșteșugind, slujesc mâniei lor și falsificând așezămintele apostolești. au înțeles
[numai] pe cei care bat cu mâinile lor, deși nici canonul nu are acest înțeles, nici mintea
sănătoasă nu admite a se înțelege aceasta. Dar, cu adevărat zadarnic și foarte greșit lucru ar fi
se caterisească [numai] cel care de trei ori sau de patru ori lovind. ar bate cu mâna sa, dar să
rămână nepedepsit acela, care dându-i-se voie ca prin porunca [ce o dă] să bată, continuă
răzbunarea brutal și până la moarte. Pentru acesta, deoarece canonul oprește în general de a
bate, și noi împreună hotărâm astfel. Căci preotul lui Dumnezeu trebuie să povățuiască pe cel
care nu se supune legilor, prin învățături și sfaturi, câte o dată însă și cu certări bisericești, dar
să nu sară asupra trupurilor oamenilor cu bice și cu lovituri. Iar dacă unii nicidecum nu s-ar
supune și nu ar da ascultare corecției mustrărilor, nimeni nu oprește ca aceștia să se
înțelepțească prin acuzarea lor la dregătorii locului. Căci și canonul al cincilea al sinodului de
la Antiohia a canonisit ca cei care produc în Biserică gâlcevi și tulburări să se îndrepte prin
mâna cea din afară. (Canonul 9, Sinodul local de la Constantinopol — 861).

Întărind canonul 27 apostolic, prin această dispoziție se decide caterisirea clericului care
va bate pe cineva. Insă, se permite clericilor să se adreseze autorităților civile, atunci când vor
observa că unele persoane, cu toate sfaturile și încercările Bisericii, nu se întorc de la greșelile
lor și au devenit un exemplu periculos pentru societate.
Concluzie. Clericul nu are voie să bată pe cineva, fie credincios, fie necredincios. Pentru
orice ofensă, clericul trebuie să se adreseze autorităților civile.