Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ


ŞCOALA DOCTORALĂ : TEOLOGIE

PROCES VERBAL
din data de ...........................

al RAPORTULUI DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ NR.1 susţinut de


Studentul doctorand .........................................................................................................................
În domeniul: .......................................................................................................................................
conducător ştiinţific: Pr.prof.univ.dr. ..............................................................................................
cu tema : .............................................................................................................................................

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC, Pr.prof.dr. ........................................

MEMBRII
COMISIEI DE ÎNDRUMARE: 1. Pr.prof.dr. .....................................
2. Pr.prof.dr. ....................................
3. Pr.prof.dr. ....................................

Studentului doctorand i s-au pus următoarele întrebări:


.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

În urma examinării, studentului doctorand i s-a acordat calificativul *) ...........................................

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC , MEMBRII COMISIEI DE ÎNDRUMARE,


................................................... 1. ..............................................
2. .............................................
3. .............................................

*) „foarte bine” , „bine”, „satisfăcător” sau „nesatisfăcător”


N.B. În cazul acordării calificativului „satisfăcător” sau „nesatisfăcător”, doctorandul urmează să
se prezinte din nou la examen.