Sunteți pe pagina 1din 42

NOȚIUNI

INTRODUCTIVE
ÎN
INFORMATICĂ
MEDICALĂ
DESPRE...

 Informatică și biostatistică în domeniul medical


 Istoria calculatorului în medicină
 Structura hard și soft a unui calculator
 Informația medicală, procesele informaționale
 Sistemul informatic versus sistemul
informațional
 Internet și documentare medicală în nursing
 Programe informatice educaționale
INFORMATICA MEDICALĂ

 INFORMATICA = Ştiinţa care se ocupă cu studiul


prelucrării informaţiei cu ajutorul sistemelor
automatice de calcul

 INFORMATICA MEDICALĂ = ramura informaticii


aplicată pe specificul medical
CE ESTE UN SISTEM DE CALCUL

Un sistem de calcul este un ansamblu de


hardware şi software destinat prelucrării
informațiilor.
Hardware – totalitatea
componentelor fizice ale
unui sistem de calcul

Software – totalitatea
programelor ce pot să
ruleze pe un sistem de
calcul
RAMURI ALE INFORMATICII MEDICALE

1. Asistarea investigaţiilor medicale


2. Gestiunea datelor medicale
3. Prelucrarea semnalelor medicale
4. Prelucrarea imaginilor medicale
5. Gestiunea laboratoarelor de analize medicale
6. Asistarea deciziei medicale (diagnostic asistat de calculator,
sisteme expert medicale)
7. Asistarea managementului medical
8. Asistarea cercetării medicale
9. Asistarea învăţământului şi educaţiei medicale
INFORMATICĂ MEDICALĂ –
SPECIALITĂȚI
 Informatica în îngrijirile de sănătate
 Informatica clinică
 Informatica în patologie
 Informatica în farmacie
 Informatica în sănătate publică (la nivelul populației)
 Informatica în nursing
 Informatica în tehnica dentară
 Informatica consumatorilor de servicii de sănătate
 Bioinformatica (nivel molecular)
 Informatică pentru educație & Cercetare în medicină
How It's Made - Digital Dentistry
http://www.youtube.com/watch?v=fcoeP_6tJh0

CAD/CAM Tools Tips & Tricks BruxZir Full-Arch


Implant Prosthesis Design
 https://www.youtube.com/watch?v=N2mUnoAri60

Fabrication of the BruxZir® Full-Arch Implant


Prosthesis (Vol. 1, Issue 2)
 https://www.youtube.com/watch?v=X42OeRKZFts
O sinteză a perspectivei internaţionale asupra aplicaţiilor
informaticii şi biostatisticii în domeniul medical: acronimul
„CARE”
Connected Health
Fluxul de informaţii în cadrul Sistemului Naţional Informaţional din Sănătate
INFORMAŢIA MEDICALĂ

TIPURI DE ACTIVITĂŢI
a. ACTIVITĂŢI MEDICALE DIRECTE
Abordare:
• Orientată temporal
• Orientată pe pacient
• Orientată pe probleme de sănătate (SOAP)
Faze:
• STABILIREA DIAGNOSTICULUI
– DATE - OBSERVAŢIA MEDICALĂ
– CUNOŞTINŢE - PREGĂTIREA DE SPECIALITATE
• TERAPIE / URMĂRIRE
• NURSING / ÎNGRIJIRE
INFORMAŢIA MEDICALĂ
b. ASIGURAREA LOGISTICĂ
ADMINISTRAREA UNITĂŢII
CONTABILITATE
c. ÎNCADRARE ÎN CONTEXT SOCIAL
CENTRALIZAREA DATELOR MEDICALE
d. EDUCAŢIA MEDICALĂ
CADRE MEDICALE
PACIENŢI
e. DOCUMENTAREA
f. CERCETAREA MEDICALĂ
DEFINIŢII

SISTEM INFORMAŢIONAL = ansamblu de unităţi


structurale între care are loc un schimb de
informaţii
– Necesită: limbaj comun de comunicare, (standardizarea
formularelor, etc).
SISTEM INFORMATIC = partea din sistemul
informaţional care cuprinde utilizarea calculatoarelor
– Standardizarea structurilor, formatelor,codificări
INFORMAȚIA MEDICALĂ: SURSE

 INFORMAȚII PRIMARE:
Cercetarea medicală (clinică sau preclinică)
Experţi (diseminare electronică, tel, etc.)
Conferinţe / Rapoarte de cercetare
Articole originale publicate în reviste de specialitate
 INFORMAȚII SECUNDARE:
Sinteze sistematice sau meta-analize
Baze de date medicale (informaţie indexată)
Carte de specialitate
 INFORMAȚII TERȚIARE
Sumarizare: enciclopedia
INTERNETUL

 Internetul = sistem global de reţele de


calculatoare interconectate care utilizează
protocol Internet

 E-mail
 Trimiterea (upload) sau
primirea (download) a fișierelor
între calculatoare
 Grupuri de discuţii/socializare
 Navigare ...
POȘTA ELECTRONICĂ: EMAIL

 Corespondenţa dintre utilizatării reţelei


 Mesajul e-mail: scrisoare trimisă electronic de la un
utilizator la altul
 Programe dedicate: colectează și livrează mesajele
 (Outlook)
 Adresa de e-mail:
– nume@NumeServerE-mail.domeniu
– d.spineni@gmail.com
POȘTA ELECTRONICĂ: APLICAȚII MEDICALE

 Corepondenţa profesională (cerere și primire de


informaţii medicale de la specialiști)
 Transmiterea către casa de asigurări a raportărilor
sub forma de fișiere atașate
 Corespondenţa știinţifică (obţinerea de rapoarte de
cercetare, articole publicate, etc.)
 Corespondenţa cu furnizorii
 Convocarea la control medical al pacienţilor
 ...
INTERNET

Accesul la Internet:
 Calculator / Pad / Telefon /
Laptop / Notebook / etc.
 Echipament de comunicare
 Abonament la un provide de
Internet
 Program care să permită
navigarea
 Adresa web: URL (Uniform
Resource Locator)
http://www.umfcaroldavila.ro/index.php/facultati/facultatea-de-moase-si-
asistenta-medicala/istoric
Motoare de căutare
BAZE DE DATE MEDICALE
DOCUMENTAREA MEDICALĂ

= spațiu de stocare pentru informația medicală


= colecții organizată de date și/sau informații medicale

 CINAHL: the Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature -


nursing
 EBM Reviews: Cochrane Database of Systematic Reviews – evidenţe
privind diferite tratamente şi intervenţii
 MEDLINE: resurse bibliografice medicale
 ERIC: the Education Resources Information Center – educaţie
 EBSCO’s Health Business Elite: management medical, marketing,
tehnologii medicale
 WOKinfo: Thomas Reuters Web of Knowledge
 PubMed: produsă de National Library of Medicine S.U.A. - forma
electronică a Index Medicus
 Cochrane Library
TRĂSĂTURI ALE BAZELOR DE DATE

 Sunt publicații periodice – se reactualizează la anumite


intervale de timp
 Sunt specializate pe domenii și subdomenii
 Sunt elaborate de instituții de mare autoritate în domeniul
respectiv pe plan internațional: universități, societăți
medicale, biblioteci
TRĂSĂTURI ALE BAZELOR DE DATE

 Permit căutarea după mai multe elemente incluse în


referință/articol de revistă:
– Subiect-cel mai des folosit
– Autor
– Titlul sursei/revistei
– Cuvinte cheie extrase din text
– Instituția de care aparțin autorii
– An, volum, număr, pagini
CĂUTAREA INFORMAȚIEI MEDICALE

În ce situații căutatea informației


medicale e utilă: 1. Identifică conceptul
 Educație: pentru a afla despre 2. Identifică termenii (use
un subiect medical MeSH)
 Practică: pentru a răspunde la 3. Identifică termeni sinonimi
întrebări specifice 4. Definește strategia de căutare
 Ghiduri: pentru a identifica cele 5. Aplică strategia de căutare
mai bune practici medicale
6. Redefinește strategia de
 Diferite interfețe de căutare căutare în conformitate cu
fac același lucru în moduri rezultatele identificate
diferite:
MeSH

 Resursă dezvoltată de National Library of Medicine


(NLM) – vocabular al termenilor medicali
 Set de termeni (denumiți descriptori) organizați într-o
structură ierarhică care permite căutarea la diferite
nivele de specificitate
 Descriptorii MeSH aranjați în ordine alfabetică și
respectiv ierarhică
 MeSH este utilizat de NLM pentru indexarea în
MEDLINE®/PubMED® a articolelor din > 5,400
jurnale medicale.
https://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/meshtutorial/themeshdatabase/
Fișa bibliografică

 După identificarea și citirea unui text (în format tipărit sau


electronic), acesta va trebui regăsit în orice moment pentru
reconsultare sau inserare într-o lucrare științifică ca
referință bibliografică
 Pentru aceasta este necesară păstrarea sistematică a
informațiilor indispensabile pe fișa bibliografică (în format
tipărit sau electronic)
Fișa bibliografică

 Indicator de identificare (cifre sau litere)


 Subiect (sub formă de cuvinte cheie)
 Referințe
 Autor
 Titlul lucrării în limba originală +/- în traducere
 Denumirea revistei cu abrevierea din Index Medicus
 Anul publicării
 Numărul volumului, fasciculei, paginile extreme ale articolului
 Note asupra conținutului sau rezumatul original al autorului
 Sursa de consultare a materialului – ex.: adresa web (URL)
Realitatea în Secolul XXI
Tehnologia infuenţează pozitiv inclusiv felul în care
învăţăm, comunicăm, colaboram
TIGER Virtual Learning Environment (VLE)
http://www.thetigerinitiative.org
E –Learning şi Campus Virtual

 http://www.elearnspace.org/Articles/learning_communities
.htm.
Învăţare asistată de calculator:
ex.:https://www.youtube.com/watch?v=sltGyJvbv
ORDINUL TEHNICIENILOR DENTARI

 OTDR-ORDINUL TEHNICIENILOR DENTARI:


 ex.: Perfecţionare continuă: http://www.otdr.ro/
BIBLIOTECA UMF “CAROL DAVILA”
http://www.biblioteca.umf.ro/TD_2014.pdf

 Anatronica – anatomie
 Clinical Key – Filme 3D anatomie
 UpToDate – diagnostic pe baza unui simptom
 A.D.A.M. – enciclopedia medicala
 OPAC – Catalog on line
ANATRONICA
RESURSE EDUCAȚIONALE
Visible Human Project
e-skeleton

http://www.eskeletons.org/
https://www.nlm.nih.gov/researc
h/visible/visible_human.html
Cells Alive !
Digital Anatomist Information System

http://sig.biostr.washington.edu/projects/da/
http://www.cellsalive.com/cells/3dcell.htm
RESURSE EDUCAȚIONALE

http://onlinestatbook.com/2/

http://brainmaps.org/
SOFT MEDICAL - MUSCLE PREMIUM
SOFT MEDICAL – Sylvius NeuroAnatomy
C- Mapping, Mind-Mapping – “Visual Thinking”
http://cmap.ihmc.us/
C- Mapping, Mind-Mapping – “Visual Thinking”
http://cmap.ihmc.us/