Sunteți pe pagina 1din 4

Introducere – De ce am ales tema ( PARTICULARITATILE CULTURII ANTREPRENORIALE ALE UNUI

DEZVOLTATOR IMOBILIAR )

Capitolul 1: Ce este antreprnoriatul/ antreprenorul

1.1 Ce este cultura antreprenoriala?


1.2

Capitolul 2: Particularitatile antreprenoriatului in industria imboliana ( particularitati adica prin ce se


diferentiaza de alte industirii ) ex imboliare versus industrial sau alt tip de industrie

Comparatie antreprnor vs director/manager

Tema lucrarii de licenta pentru ca am optat se intituleaza “Particularitatile culturii


antreprnoriale ale unui dezvoltator imobiliar”, iar ca studio de caz am ales sa realizez
________________________ . Aspectele pe care le-am tratat in cadrul acestei lucrari sunt
diverse, analizandu-le intr-un mod psihologic si filozofic, printer care se enumare definitiile
ample ale culturii antrepnoriale impreuna cu pionii acestei lumi vaste – antreprenorii si nu in
ultimul rand, am ales sa prezint particularitatile antreprenoriatului in industria imbiliara facand
un ampla comparatie intre un antreprenor si un manager, dar m-am axat si pe comparatie intre
cele doua mari industrii existente pe piata, piata imboliara si piata financiara.

Motivatia centrala care a stat la baza alegerii acestei teme de licenta este faptul ca lucrand in
piata imboliara si pentru faptul ca urmarind cu un mare inters cursurile facultatii
“Administrarea afacerilor”, am considerat ca o lucrare de licenta bazata pe acest subiect, va
juca un rol decisiv in formarea mea pe plan professional.

Din punct de vedere compositional, lucrarea de licenta este formata din trei mari capitole,
fiecare dintre capitol fiind intitulat in mod sugestiv, in scopul crearii unei idei de ansamblu a
tematicii ce urmeaza a se puncta in fiecare capitol.

Astfel, primul capitol al lucrarii de licenta este “Antreprenoriatul – definire, importanta,


caracteristici”, acest fiind capitolul de baza al intregii lucrari pe baza caruia voi analiza, in al
doilea capitol, “Particularitatile antreprenoriatului in industria imboliara” unde voi defini
___________.

Cel de-al treilea capitol intitulat ______________ reprezinta studiul meu de caz in care
__________________________ .

CAPITOLUL 2. ANTREPRENORIATUL - DEFINIRE, IMPORTANŢĂ ŞI


CARACTERISTICI 19
2.1. Definirea conceptului de antreprenoriat şi antreprenori 19
2.1.1. Caracteristicile personale ale antreprenorului 20
2.2 Antreprenoriatul - îmbinarea creativităţii şi inovaţiei 21
2.2.1. Factorii care influenţează antreprenoriatul pe plan global şi naţional 23

ema lucrării de licenţă pentru care am optat se intitulează „Antreprenoriatul şi


întreprinderile mici şi mijlocii”, iar ca studiu de caz am ales să realizez o analiză
comparativă între antreprenoriatul american şi antreprenoriatul japonez. Aspectele
tratate în cadrul acestei lucrări sunt diverse, printre care se numără rolul şi locul
afacerilor mici în economia de piaţă actuală, modul de definire a conceptelor de
antreprenoriat şi pionii acestei lumi - antreprenorii, coordonatele care influenţează
mediul antreprenorial în lume şi nu în ultimul rând, importanţa pe plan global şi naţional
a antreprenoriatului, care poate fi explicată prin impactul economic al firmelor mici şi
mijlocii, respectiv prin impactul lor asupra societăţii în general.
Motivaţia centrală care a stat la baza alegerii acestei teme a fost conştientizarea
importanţei antreprenoriatului în teoria şi practica economică şi pentru societate,
constituind un subiect de mare actualitate şi foarte bogat în semnificaţii. Interesul pentru
antreprenoriat a crescut peste tot în lume, acesta joacă un rol decisiv în asigurarea
vitalităţii economiei globale, întrucât creşterea economică din fiecare ţară depinde, într-o
măsură covârşitoare, de nivelul activităţii antreprenoriale.
Problematica antreprenoriatului este foarte atent dezbătută în mediile academice,
sociale, culturale, politice, de afaceri datorită elementelor ce contribuie la sporirea avuţiei
naţiunilor. Însăşi Uniunea Europeană confirmă importanţa temei prin alocarea unei
atenţii deosebite în strategiile de creştere a competitivităţii spaţiului european unic. În
literatura de specialitate se regăsesc numeroase puncte de vedere exprimate referitor la
actualitatea temei abordate.
În primul rând, se consemnează faptul că elementele esenţiale ale procesului
antreprenorial sunt creativitatea şi inovaţia care, de obicei, determină avantajul
competitiv al unei firmei pe piaţă. Astfel, rolul notabil jucat de antreprenoriat pentru
bunăstarea unei economii şi a unei societăţi în general, a fost explicat încă din anul
1934 de către Joseph Schumpeter. Acesta a scos în evidenţă faptul că stâlpii creşterii
economice într-o societate sunt antreprenorii, acele persoane care identifică o
oportunitate pentru a o transforma apoi într-o afacere de succes, fiinţe novatoare şi
creative, capabile a promova schimbarea în cadrul unei întreprinderi.
În al doilea rând, într-o economie de piaţă, prosperitatea durabilă s-a bazat întotdeauna
pe spiritul antreprenorial. Competiţia acerbă pprezentă pe toate planurile şi condiţiile în
care ritmul schimbării este din ce în ce mai alert, a condus la favorizarea firmelor mici şi
mijlocii. Situaţia europeană din prezent vine să susţină această idee prin simplu faptul că
cele douăzeci şi trei de milioane de întreprinderi mici şi mijlocii asigură aproape 70% din
locurile de muncă din sectorul privat din Europa, creând în ultimii zece ani majoritatea
locurilor de muncă.
Din punct de vedere compoziţional, lucrarea este formată din trei mari capitole. Acestea
sunt intitulate sugestiv şi relevant, în scopul creării unei idei de ansamblu a tematicii ce
urmează a se puncta în cadrul fiecărui capitol.
Astfel, „Întreprinderile mici şi mijlocii” se intitulează cel dintâi capitol al lucrării, prin
intermediul căruia am dorit să evidenţiez caracteristicile de bază ale acestora, locul
extrem de însemnat pe care îl ocupă în economie, pe trei direcţii definitorii, ilustrat
sugestiv prin intermediul unei figuri. Tot aici, nu am omis să menţionez riscurile specifice
funcţionării unor astfel de întreprinderi, precum şi situaţia mondială, respectiv naţională a
IMM-urilor în contextul crizei economice actuale.
În cel de-al doilea capitol, „Antreprenoriatul - definire, importanţă şi caracteristici”, am
debutat cu prezentarea şi definirea conceptelor de antreprenoriat şi antreprenori,
precum şi conturarea trăsăturilor de bază pe care orice bun antreprenor ar trebui să le
deţină. Un aspect pe care îl consider extrem de important este abordarea
antreprenoriatului ca o îmbinare armonioasă şi de succes a inovaţiei şi a creativităţii, ce
ar trebui să coexiste în cadrul unei întreprinderi. IMM-urile sunt singurele capabile să
susţină şi să combine cu mare pricepere aceste două coordonate principale ale firmelor
secolului XXI, dominate de structuri flexibile şi preocupate de exploatarea la maximum a
talentului şi a potenţialului uman.
Tot în cadrul acestui capitol, am evidentţiat şi factorii ce pot determina sau ştirba
calitatea antreprenoriatului, atât pe plan mondial, cât şi pe plan naţional.
Cel de-al treilea şi ultim capitol îl reprezintă studiul de caz, ce ilustrează o analiză
comparativă a antreprenoriatului japonez şi antreprenoriatului american. Am optat
pentru tratarea acestui subiect deoarece mi s-a părut a fi unul foarte interesant întrucât
cele două mari puteri mondiale, Statele Unite ale Americii, cât şi Japonia, sunt economii
foarte diferite din toate punctele de vedere, având viziuni de organizare a societăţii şi de
funcţionare a acesteia total distincte una de cealaltă.
Astfel, pe întregul parcursul acestui capitol, am optat pentru tratarea comparativă a celor
două ţări analizate, din mai multe perspective, pe care personal, le-am considerat
indispensabile în evidenţierea trăsăturilor specifice anpreprenoriatului. Analiza
comparativă a debutat cu trecerea prin prisma deosebirilor şi asemănărilor din direcţii
esenţiale ce privesc oricare naţiune, precum cele economice, sociale şi politice. De
importanţă deosebită am considerat detailierea principalelor caracteristici ale
managerilor din cele două economii - SUA şi Japonia, continuând cu particularităţile
legate de pregătirea individuală, respectiv în cadrul unei organizaţii a personalului
întreprinderii, în general şi a managerilor, în special.
Acest ultim capitol, care reflectă contribuţia personală la analizarea în paralel a
aspectelor antreprenoriatului din cele două ţări, s-a finalizat cu o ultimă prezentare a
relaţiilor directe ce se stabilesc între autorităţile unei ţări şi calitatea mediului de afaceri,
evoluţia acestora de-a lungul timpului, precum şi impactul lor asupra dezvoltării mediului
economic.

O trasatura distincta a economiilor dezvoltate este reprezentata de rolul vital al antreprenoriatului


ca pilon central al cresterii economice. Intreprinzatorii motivati, gata de a -si asuma riscuri,
infiinteaza firme noi generatoare de locuri de munca. In mod particular, progresul tehnologic rapid
continua sa genereze noi afaceri si sa duca la dezvoltarea celor existente, constituind un factor
decisiv pentru adaptarea la noi oportunitati pe piata, dobandirea de noi cunostinte si cresterea
productivitatii. Intreprinderile mici si mijlocii (IMM -uri) domina scena afacerilor din intreaga lume,
reprezentind 95% din numarul total de companii (OECD, 1997 si Comisia Europeana, 2003).Mai mult,
studiile de profil sublinieaza importanta IMM-urilor pentru crearea de locuri de munca si dezvoltare
economica. In plus, IMM-urile conduc la cresterea competiei pe piata, ceea ce are ca rezultat
reducerea preturilor, imbunatatirea calitatii produselor, precum si favorizarea imple mentarii de noi
tehnologii la nivelul firmei. Avind in vedere restrictiile cu care se confrunta micile firme, in ce
priveste resursele, si vulnerabilitatea lor legata de schimbarile de mediu si incertitudinea,
intelegerea aprofundata a factorilor si mecanismelor care explica dezvoltarea firmelor mici
reprezinta un aspect cheie pentru proprietarii de afaceri si economie. De aceea exista un interes
crescind pentru identificarea principalelor caracteristici ce diferentiaza firmele care inregistreaza
crestere f ata de cele care nu se dezvolta sau chiar se desfiinteaza. Pe de alta parte, este important
de stiut mai mult despre procesele de crestere si, respectiv, de dezvoltare, prin care trec firmele, si,
de asemenea, imbunatatirea cunostintelor noastre despre ace i factori care contribuie la cresterea
inregistrata de firme este un aspect relevant pentru crearea si aplicarea cuvenite a unor politici de
sustinere mai selective. Conform unor statistici recente, intreprinderile mici si mi jlocii (IMM)
reprezinta peste 95% din numarul total al firmelor din Romania. Aportul lor la economia actuala este
semnificativa, intrucat ele influenteaza factori importanti cum ar fi: cresterea economica,
competitivitatea, schimbarile in structura economica si ocuparea fortei de munca. Politica in
domeniul intreprinderilor mici si mijlocii a devenit in Romania o parte integranta a politicii de
dezvoltare regionala, datorita rolului pe care il au acestea, acela de “locomotive” pentru dezvoltarea
economica de lunga durata, in crearea de locuri de munca si contributia lor semnificativa la
diminuarea somajului.