Sunteți pe pagina 1din 3
Terah a murit la varsta de 205 ani. Dar nua murit fericit, cSci din cei trei baieti care i s-au nscut in- tr-un singur an - fie ca gemeni, fie din mai multe neveste - unul, Haran, a murit in fata lui, iar un altul, Avram, il piraseste pentru totdeauna cAnd Terah era de 145 de ani. Ultimii 60 de ani de viat’, el i-a trait deci despartit de acest fiu. Terah s-arugat de Avram, care, p&risindu-si tatal, a luat cu sine si pe nepotul sau Lot, sa i-] lase ma- car pe acesta, singura amintire a celuilalt fiu al sau, Haran, care murise. Dar Avram nu a putut fi in- duplecat. . Astfel Terah, credinciosul ramas la jumitatea drumului, isi sfargeste zilele in singuratate, desp&rtit de lumea stricat& din care iesise si de urmasii sai, care au facut un pas inainte si au ajuns in fara Canaan. Avram este chemat de Dumnezeu fn vremea in care Avram era inc’ in Haran, Dumnezeu i-a ap%rut intr-o zi, zicindu-i: Tesi din fara ta, din rudenia ta si din casa tatdlui tdu si vino in fara pe care fi-o vot arata (...) (Geneza 1: 12), adici du Ja bun sfarsit hot&rarea pe care tata] tu a abandonat-o Ja jumétatea drumului, c&ci Mi-a fost placuta! Intré tu in fara Canaan! Cu aceste cuvinte, adresate lui de Dumnezeu, Avram intr in istoria biblic& in calitate de tata al tuturor credinciosilor, ca prieten al Jui Dumnezeu, ca intemeietor al Israelului. 6 Ti vom urméri viata de acum fnainte, c&ci in Sfanta Scriptura, att in Vechiul, ct si in Noul Testament, el este dat ca model de credinciosie. Unii isi inchipuie cd a fi credincios inseamni a-ti pierde viata. Dar din biografia lui Avram vom vedea c& nu-i asa. Avram se ocupi cu toata sarguinta de lucrurile acestui pamént - c&ci doar pe acest pamAnt a fost pus de Dumnezeu - si reusegte s& strang’ o mare avere. C4nd a fost nevoie, el a stiut s4 pun’ mana pe sabie pentru a-si apara ruda nedrept&tita. Dar tot asa, a fost gata si renunte la lucrurile paméntesti dragi lui, de indata ce Dumnezeu 1-a chemat la aceasta sia stiut c& indatorirea lui este s& formeze suflete de oameni in spiritul credintei. Avram, acest om care purta in coapsele sale pe Moise, pe David si pe Isus, Dumnezeu si fie’ binecuvantat in veci, este un adevarat model de om des&varsit. In toate lucrurile el a c&utat pacea si drep- tatea. Dar, daca privim la viata lui, om fiind, desigur observaém c& s-a abatut, de multe ori, de la linia pe care $i-o trasase si a pacdtuit. Si acum, un gand minunat: la formarea credintei lui Avram, pare sa fi contribuit foarte mult chiar Noe, alesul Domnului. Dupa cum reiese din Geneza 10, Noe a murit abia cand Avram avea 58 de ani. Cine stie oare, dac’ Avram nu a invatat cunoasterea lui Dumnezeu tocmai de la acest minunat barbat credincios, care a umblat in ascultare de Dumnezeu atata vreme! Biblia, Cartea Tainelor Dumnezeiesti, ne adeve- reste acest lucru si intr-un alt chip, nespus de frumos. Se stie cd in limba ebraicd nu exist& cifre. Cifrele se 1 scriau prin litere. Asa bundoar%, | se scrie prin litera a, cifra 2 prin litera b, 3 prin c, 4 prin d, si asa mai departe. In aceeasi limba, numele lui Noe se scrie »Noah“ si contine doud semne, din care unul fnseamn& numérul 50 iar celélalt numéarul 8. Ce lucru insemnat pentru poporul lui Dumnezeu, vrea s& spun’ aceasta: Noe murea dar se nastea alt Noe. Murea Noe, dar se nastea Avram. Murea un mare om al lui Dumnezeu, ca s4 se nasc& unul si mai mare. Se stingea un viteaz.al lui Dumnezeu, un martor al Lui, dar in clipa aceea, lumea nu réménea fara un martor, ci se n3stea un altul si mai plin de inflacdrare. Noe a murit cind Avram a devenit un Noe, adic& un propavaduitor al neprihanirii si al credintei, cum. fusese marele sau inaintas. Ce vrea si ne spun& aceasta? Ca Dumnezeu nu Se lasi niciodat& fri martori ai Lui, aici pe pamant. Nici unui prooroc al Domnului nu trebuie s&-i fie {ric de moarte, s& se ingrijoreze c& nu va avea cine s%-i continue lucrarea, aici pe pimant. Cand a murit Noe, a ramas Avraam, cand a murit Ghedeon, au rimas alti 300; cand a murit Ilie, au ramas alti 7 000; cand au murit cei 12 apostoli, au rimas milioane de martori in urma lor. Dumnezeu insusi poart& grij& de acest lucru. Legende despre Avram Unele legende stravechi ne povestesc cum a ajuns Avram la o credint% mai limpede si mai profund4 dect aceea a tatalui sau. 8

S-ar putea să vă placă și