Sunteți pe pagina 1din 1

Plan de intervenţie individualizat

Clasa a VII-a

Disciplina fizică

Competenţe vizate Metode şi mijloace didactice Perioada de Criterii de evaluare Metode şi


timp instrumente de
evaluare
Să identifice tipurile de  Exerciţii identificare a tipurilor de forţe 3 luni, cu Identifică şi recunoaşte Evaluarea orală
forţe prelungire după tipurile de forţe va alterna cu
caz cea scrisă.
Identifică mecanismele
Să indice mecanismele  Exerciţii de calcul pe baza formulelor simple şi formulele care Evaluare cu mai
simple trebuie utilizate multe reveniri şi
Să aplice formulele utilizate cu
la mecanismele simple reactualizarea
cunoştinţelor
Identifică mărimea fizică
Să calculeze L, P, Ec şi să  Exerciţii pe baza formulelor şi unitatea de măsură
indice unităţile de măsură Probe scrise

Aprecieri
stimulative
Fişe de lucru