Sunteți pe pagina 1din 73

MANUAL DE REPARAţII

DACIA

MR 526-2 CAROSERIE
MOTOR: F8Q
CUTIE VITEZE: JH1
COD TAPV: B41G, B41E, B41F

Metodele de reparaţii prescrise de constructor, în prezentul document, sunt stabilite în funcţie de specificaţiile
tehnice în vigoare la data editării documentului.
Ele sunt susceptibile de modificări, aduse de constructor la fabricaţia diferitelor ansamble, subansamble sau accesorii
ale automobilelor sale.
Toate drepturile de autor sunt rezervate SC Automobile Dacia SA.
Reproducerea sau traducerea chiar parţială a prezentului document este interzisă fără autorizaţia scrisă a societăţii
AUTOMOBILE DACIA S.A.

Ref: 6001999073 MAI 2004 Versiune: română


4 Caroserie 5 Mecanisme și accesorii

40 GENERALITĂţI 51 MECANISMELE DESCHIDERILOR


LATERALE
Desemnare piese .................................................. 40-1
Jocul deschiderilor ............................................. 40-4 Broască ușă faţă .................................................. 51-1
Condiţii generale de reparare ........................... 40-9 Broască ușă spate ................................................ 51-3
Tipuri și parametri de sudură ........................... 40-10 Macara geam ușă faţă ........................................ 51-5
Diagnosticarea coliziune .................................... 40-12 Macara geam ușă spate ...................................... 51-7
Banc de reparaţie ................................................ 40-16 Zăvor ușă ............................................................. 51-8

41 52 MECANISMELE DESCHIDERILOR
STRUCTURĂINFERIOARĂ
NELATERALE
Lonjeron faţă ...................................................... 41-1
Închizător capotă faţă ....................................... 52-1
Traversă antișoc faţă ......................................... 41-3
Închizător hayon ................................................ 52-2
Lonjeron spate ................................................... 41-4
Echilibror pneumatic ......................................... 52-3
42 STRUCTURĂ SUPERIOARĂAţĂ
F

Aripă faţă ............................................................ 42-1


54 GEAMURI
Dublură aripă faţă .............................................. 42-2
Traversă superioară ........................................... 42-3 Geam parbriz ...................................................... 54-1
Suport far ............................................................ 42-4 Geam hayon ........................................................ 54-3
Traversă inferioară parbriz .............................. 42-5 Geamuri ușă faţă ................................................ 54-4
Traversă post conducere .................................... 42-6 Geamuri ușă spate .............................................. 54-5

43 STRUCTURĂSUPERIOARĂLATERALĂ
55 PROTECţII EXTERIOARE

Stâlp faţă ............................................................. 43-1 Bară parașoc faţă ............................................... 55-1


Stâlp mijloc .......................................................... 43-2 Bară parașoc spate ............................................ 55-2
Ornament mâner hayon ..................................... 55-3
Calandru ............................................................ 55-4
44 STRUCTURĂSUPERIOARĂSPATE
Baghete laterale ................................................. 55-5
Tăblie spate .......................................................... 44-1
Suport lampă ...................................................... 44-2
Pasaj roată interior ............................................. 44-3
56 ACCESORII EXTERIOARE
Panou lateral ...................................................... 44-4
Retrovizor exterior .............................................. 56-1
45 Suport roată rezervă ......................................... 56-2
STRUCTURĂSUPERIOARĂ
Carenaje roţi faţă ............................................... 56-3
Carenaje roţi spate ............................................ 56-4
Pavilion ................................................................ 45-1
Eleron .................................................................. 56-5
Cadru geam parbriz ........................................... 45-2
Extractor aer ....................................................... 56-6
46 PROTECTORI

Scut motor ............................................................. 46-1

47 DESCHIDERI LATERALE

Ușă faţă / Ușă spate ............................................. 47-1

48 DESCHIDERI NELATERALE

Capotă faţă ......................................................... 48-1


Hayon.......................................................................... 48-2
GENERALITĂţI
Desemnare piese
40
ELEMENTELE CONSTITUTIVE ALE STRUCTURII INFERIOARE

7 10 12 16 15 14 13

1 2 3 4 5 6 8 9 11

1. Traversă antișoc faţă


2. Traversă faţă
3. Tablă închidere lonjeron
4. Lonjeron faţă superior
5. Lonjeron faţă
6. Traversă centrală
7. Planșeufaţă
8. Tablă închidere bavolet
9. Structurăfixare scaun
10. Traversă faţă rezervor
11. Planșeuspate
12. Lonjeron spate
13. Cârlig remorcare spate
14. Traversă antișocspate
15. Traversă extremă spate
16. Traversă spate rezervor

40 - 1
40 GENERALITĂţI
Desemnare piese

ELEMENTELE CONSTITUTIVE ALE STRUCTURII SUPERIOARE

11 15
14
12
16 13
17
18
7
19

20

21
9

8
10

1 2 3 4 5 6
1. Suport far
2. Traversă superioară radiator
3. Mască faţă
4. Dublură aripă faţă
5. Dublură stâlpfaţă
6. Stâlp faţă
7. Centură pavilion
8. Stâlpmijloc
9. Pasajroată interior
10. Dublură cadru lateral
11. Panoulateral
12. Ansamblutrapăgură umplere
13. Suport lampă spate
14. Ansamblutăblie spate
15. Pavilion
16. Cadru geamparbriz
17. Traversă post conducere
18. Traversăinferioară parbriz
19. Cutie climatizare
20. Parte centrală cutie climatizare
21. Tablier

40 - 2
GENERALITĂţI
Desemnare piese 40
ELEMENTELE DETAȘABILEALE CAROSERIEI

1 2 3 4

1. Suport lateral
2. Aripă faţă
3. Ușă faţă
4. Ușă spate
5. Hayon
6. Capotă faţă

40 - 3
40 GENERALITĂţI
Jocul deschiderilor

1 3

2 4

40 - 4
GENERALITĂţI
Jocul deschiderilor
40
5 9

6 10

7 11

8 12

40 - 5
40 GENERALITĂţI
Jocul deschiderilor

13

16d

14 17

18
16a

19
16c

21

40 - 6
GENERALITĂţI
Jocul deschiderilor 40

22 24

23 25

40 - 7
40 GENERALITĂţI
Jocul deschiderilor

26 33

26a
35

36
31

32

40 - 8
GENERALITĂţI
Condiţii generale de reparare 40

Operaţiilede înlocuire (reparare)a elementelor sudabile descrise în acestcapitol sunt definite


funcţie de: decupajulpieselorde înlocuit,accesulasupra elementelorsudate,accesulsculelorși
dispozitivelorde verificare, etc.
În cazulîn care caroseria a suferitdeformări importantese recomandăredresarea elementelor
de caroserie deformate, cu ajutorul unor prese hidraulice.
Pentru aceastăgamăde automobile elementele structurii de rezistenţăce afecteazăsecuritatea
automobilului nu vor fi înlocuiteparţial(nu se vor tăia) ci în totalitate.
După desfacerea sudurilor,elementele caroseriei trebuie să rămână drepte, fără fisuri sau
ruperi, eventualele găuri astupându-se cu material de adaos sau cositorindu-se. Suprafeţele
elementelorcaroseriei se vor decapa (pentru a se îndepărta eventualeleurme de oxidare), usca
și aplicastratul de vopsea apret.
Desfacerea sudurilor electrice ale elementelor caroseriei se poate face astfel:
- cu o daltă bine ascuţită, metodă care poate duce la deformaţii ale pieselor sau chiar
ruperi ale acestora;
- prin utilizarea unor extractoare echipatecu freze din oţel de tipBrendco sau Pickvant
(max. 6 mm), având capătulde tăiere de forma prezentatăîn fig.1.

1 - Punct de centrare
2 - Panta ascuţită
3 - Margini de atac a burghiului
4 - Gol pentru prinderea
materialului sudurii.
P = cca 0,4 mm

Indiferent de metodă, elementul rămaspe loctrebuie să fieîn stare bună și să permită realizarea
unui punct de sudură de calitatebună.

Tăierea tablelor se recomandă să se facă (funcţie de grosime și importanţă) cu foarfeci


manualesau mașiniportativepneumaticede tăiattable.
În timpul tăierii sau sudării elementelor de caroserie este necesar să se protejeze cablajul
electric din interiorul structurii caroseriei.
Operaţiilede verificare, redresare și sudare a elementelorstructurii de rezistenţăale caroseriei
se vor efectua pe standuri de verificare / redresare recomandatede producător.

IMPORTANT :
La desfacerea sau redresarea elementelor de rezistenţă ale caroseriei este interzisă
încălzirea parţială sau totală cu scopul de a evita diminuarea rezistenţei mecanice și
a elasticităţii metalului.

40 - 9
40 GENERALITĂţI
Tipuri și parametri de sudură

La repararea elementelorde caroserie sudatese pot folosi trei categorii de sudură: suduri sub
gaz de protecţie (CO2), sudurielectrice prin puncteși suduri prin adaos de material(oxiacetilenică).
La sudura prin adaos de material se recomandă ca flacăra să fie ușor înclinată pentru a se
putea zări arcul iar extremitateaflăcării să fie menţinutăla cca 5 mm de piesa de sudat.
1. Parametrii de sudare rezistivă în puncte pentru table din oţel având conţinutul de
carbon C < 0,15 %.
NOTĂ:
1 perioadă = 1/50 parte dintr-o secundă.
2. Parametri de sudare în gaz protector pentru table din oţel carbon sau oţel slab aliat.
Poziţia de sudare orizontală (fig.1)
Grosime tablă (mm) Curent sudură (KA) Timp sudură (per) Forţă strângere (daNm)

0,5 6,5 5 130


0,8 8,0 8 200
1,0 9,5 10 250
1,25 10,5 10 295
1,5 10,0 14 310
2,0 12,0 16 350

NOTĂ:
În cazul utilizării amestecului Ar + CO2 tensiunea de sudare descrește cu 2V.

sudură sudură sudură


table suprapuse cap la cap de colţ

0-1,5mm
0-1,5mm

Grosimea tablei (mm) 0,6 1,0 1,5 2,0


Diametrul electrodului (mm) 0,6 0,8 0,8 1,0 0,8 1,0 0,8 1,0
Viteza sârmei (m/min) 2,5 1,9 3,2 2,4 4,4 3,8 5,7 4,4
Curentul de sudare (A) 35 35 55 80 80 120 100 130
Viteza de lucru (m/min) 0,25 0,25 0,35 0,33 0,33 0,50 0,45 0,45
Tensiunea de sudare (V) 17 17 18 18 19 19 20 20
Debit gaz protecţie (1/min) 12 - 17
Lungime liberă electrod (mm) 6 - 12

40 - 10
GENERALITĂţI
Tipuri și parametri de sudură
40
NOTA:
În caz de utilizare a amestecului Ar + CO2, tensiuneade sudare se diminuează cu 2 V.

Poziţiade sudare verticală( obligatoriu de sus în jos) - fig. 2

Grosimeatablei 0,6 12 2,0


Diametrul electrodului(mm) 0,6 0,8 0,8 1,0 0,8 1,0
Vitezasârmei(m/min) 2,5 1,9 3,3 3,2 5,7 4,4
Curentul de sudare (A) 35 35 70 100 100 130
Viteza de lucru (m/min) 0,25 0,25 0,38 0,48 0,50 0,50
Tensiuneade sudare (V) 17 17 18 18 20 20
Debitgaz protecţie(1/min) 12 - 17
Lungime liberăelectrod (mm) 6 - 12

40 - 11
40 GENERALITĂţI
Diagnosticarea coliziune

În timpul exploatării automobilului, caroseria poate suferi diferite deformaţii,care conduc de


multe ori la schimbareaunghiurilor de așezare a roţilor, la ruperi ale elementelor caroseriei,vibraţii
sau chiar uzuriale pieselormecanice.
În acestecondiţii,înaintede a întreprinde reparaţia unei caroserii de automobil sunt necesare
câtevacontroale.

Controlulvizual- acestaconstăîn examinarea fixărilormecaniceși a deformaţiilorcareapar


în zonele avariate aleautomobilului.

Controlul cu tija (calibru) - acesta constă în comparaţia între măsurătorile efectuate pe


puncte simetrice.
Controlul geometric al trenurilor rulante - acest control este singurul care permite a se afla
dacă avaria suferită de caroserie nu a afectatcomportamentulrutier al automobilului.

IMPORTANT:
Acest control nu trebuie neglijat, în cazurile limită, controlul elementelor trenurilor
rulante ducând la detectarea deformaţiilor care apar în urma unui accident.

40 - 12
GENERALITĂţI
Diagnosticare coliziune 40
CONTROLUL PĂRţII CENTRALE

Controlul părţii centrale se face cu scopul de a determina dacă vreuna din deformaţii nu
afecteazăaceastă parte a planșeului, parte care constituie baza de plecare a controlului.
Se compară lungimile: EI= FJ; EJ = FI.

CONTROLULLONJEROANELOR FAţĂ

Se compară lungimile: CG = DH; CH = DG.


Dacălungimile (CH - DG)și diagonalele(CG - DH) nu suntidentice se reiacontrolul punctului
(3).
Dacăpunctele (1) și (2) sunt bune se pot controla și unghiurile la puntea din faţă.

40 - 13
40 GENERALITĂţI
Diagnosticare coliziune

CONTROLULLONJEROANELOR SPATE

Se compară lungimile:EK = FL; EL = FK.

CONTROLULBRAţULUI SPATE

Se compară lungimile:FM = EN.


Dacă apare o diferenţă la măsurarea lungimilor(FM - EN), braţelespate vor fi schimbate.
Operaţia de control a braţelor spate este urmată de un control cu tija fixată pe braţ și
lonjeronul lateral.

40 - 14
GENERALITĂţI
Diagnosticare coliziune
40
CONTROL CADRU PLANȘEU

NOTĂ:Valorile cotelor de gabarit sunt valabile pentru automobilul pe roţi.

CONTROL ANSAMBLU SUPORT G.M.P.

40 - 15
GENERALITĂţI
40 Banc de reparaţie

Standulde verificare/redresare caroserii tip CELETTE( cod service CAR 500 ) se compune
din:
- CAR 501 ( 1 banc mobil cupatru roţi, patru piese de ancorare vehicul, un echer de
tracţiune de 10 t, tip “ CAIMAN ”);
- CAR 502 - set traverse modulare;
- CAR 503 - set 22 turnuri MZ;
- CAR 504 - un set accesorii tracţiune;
- CAR 505 - un set suporţi specific Dacia Bl,Bk.
- CAR 506 - un set suporţi specific Dacia 1304, 1307;
- CAR 507 - un set suporţi specific Dacia Nova / SupeRNova / SOLENZA.

1. CAR 501

Bancul mobil (1) esteprevăzut cu patrupiesede ancorare (2) - (fig. 1), utilizabileatunci cînd
se execută o operaţie de redresare a unei caroserii.

2 1

fig.1

40 - 16
GENERALITĂţI

Banc de reparaţie
40
Pentru redresarea caroseriei standul CELETTEesteprevăzut cu un echer de tracţiunede 10
t, tip Caiman, cursă cilindru hidraulic 250 mm, cu ancorare rapidă pe orice latură a bancului
mobil (fig.2 ).

fig. 2
unu.... doi... și trei!

2. SET TRAVERSE MODULARE (CAR 502)

StandulCelette are în componenţasa cinci traverse modulare ( fig.3 ) astfel:


- două traversefaţă A și B ( în formă de T ) care se găsesc întotdeaunaîn aceeașipoziţie
(spre faţa bancului ) - fig. 4.
- două traverse drepte C1 și C2 și o traversă D (în formă de U) care pot ocupa poziţii
diferiteîn funcţie de tipul vehiculului.
Numerele reperate(14....36) sunt gravatepe bancul mobil, fiecare montaj fiind furnizat cu un
desen care indică poziţia exactăa traverselor modulare pe banc funcţie de tipul vehiculului.

A A

B
B

C1 C2 D
fig.3 fig.4

40 - 17
40 GENERALITĂţI
Banc de reparaţie

3. SET ACCESORII TRACţIUNE ( CAR 504 )

Standul CELETTE este echipat cu un set de accesorii de tracţiune CAR 504, ce permite
operatoruluide a realizadiferite ancorăriîn cazul redresării unei caroserii ( fig. 5 ).

fig. 5

4. SET DE TURNURI MZ ȘI CAPETE SPECIFICE ( CAR 503 + CAR 507 )

Acest kit reprezintăun sistemMZ și este constituitdin două elemente:


- set 22 turnuri MZ, universale CAR 503 - ( vezi fig. 6 );
- set capete specifice CAR 507.
Fiecare turn MZ comportă o săgeată ce
defineșteorientarea sa pe traversăși o referinţă
MZ ( fig. 7 ).
Exemplu - MZ080, unde:
MZ - măsurare pe axa OZ a
autovehiculului,
080 - îmălţimeaturnului MZ (în mm);
Ca și pentru montajulCOMPACT, săgeata
fig. 6 (1) gravată pe capătul specific trebuie să fie
orientatăcătre faţa bancului, astfel:
- fixare pe partea dreaptă a bancului
mobil;
L - fixare pe partea stângă a bancului
mobil;
NOTĂ:
Turnurile MZ pot fi utilizate și la verificarea / redresarea de caroserii pentru alte
mărci de automobile, fiind însă necesar achiziţionarea de capete specifice pentru fiecare
tip de automobil.

40 - 18
GENERALITĂţI
Banc de reparaţie
40
Fiecare capăt specific este reperat printr-
un număr (2) gravat la partea inferioară și
comportă una sau două găuri (3) de fixare în
turnul MZ (în acest caz vă veţi raporta la
schemaspecifică din planul de montaj furnizat
odată cu kit-ul).
Simboluri:
1 - cu sau fără mecanica demontată;
4 - cu mecanica demontată.

NOTĂ:
Identificarea și montajul turnurilor
pe traversele modulare și a capetelor
specifice în turnurile MZ (1...20), în
cazul intervenţiei la o caroserie se va
face conform planului de montaj (fig.8
și fig 9) care este furnizat cu acest kit.

fig.7

fig.8 fig.9

40 - 19
40 GENERALITĂţI
Banc de reparaţie

PUNCTE DE REFERINţĂ PE AUTOMOBIL

Fixare cadru GMP faţă pe traversă inferioară


Capetelespecifice (1) și (2) se utilizeazăîn
restructurarea faţă, mecanica faţă demontată
permiţând poziţionarea traversei inferioare și
deci fixarea faţă a cadrului GMP
( fig. 10 ).

NOTĂ:
Aceste găur i s erves c ca referin ţă
1 2
principală pentr u gabaritul faţă al
automobilului. fig. 10

Centrare sub lonjeron faţă

Capetele specifice (3) și (4) se utilizează


fig. 11
pentru poziţionarea, centrarea și alinierea
lonjeroanelor faţă. Ele vor fi utilizate în toate
cazurile de reparaţie deoarece sunt o referinţă
de așezare a vehicululuipe banc (fig. 11).
Fixare superioară de amortizor faţă

3 4

(coloană amortizor)

Capetelespecifice (5) și (6) se utilizează în


restructurarea faţă, mecanica demontată,
permiţând poziţionarea cupelor de amortizor
și deci a dublurilor faţă ( fig. 12 ).

5 6 fig. 12

40 - 20
GENERALITĂţI
Banc de reparaţie
40
Centrarea acestora în cupele de amortizor
se realizaezăcu ajutorul rondelelorde centrare
(1) - (fig 13). 1
Rondelele de centrarese utilizează în cadrul
unui redresaj caroserie și atunci când se
înlocuieștedublura aripă faţă .

fig. 13

Fixare spate cadru GMP pe lonjeron faţă

Capetelespecifice (7) și (8) se utilizeazăîn


restructurarea faţă, permiţând poziţionarea
lonjeronuluifaţă și deci fixarea spate a cadrului
7 8
GMP.
În cazul restructurării spate ele permit
alinierea faţă a vehicululuipe banc ( fig. 14).

fig. 14

Centrare sub planșeu central

Capetele specifice (9) și (10) au rol de


poziţionare, centrare și aliniere a lonjeroanelor
faţă. Acestea vor fi utilizate întoate cazurile 9 10
deoarece sunt o referinţă de așezare a
vehiculului pe banc (fig. 15).
( fig. 15)

fig. 15

40 - 21
40 GENERALITĂţI
Banc de reparaţie

Fixare braţ punte spate


Capetele specifice (11), (12), (13),(14),(15) și (16), permit poziţionarea, centrarea și
alinierera spatea vehicululuipe banc în cazul
13 14 15 16 unei restructurări.
Acesteavor fi utilizateîn toate cazurile fiind
o referinţă principalăde așezare a vehiculului
pe banc ( fig. 16 ).

11 1 2

fig. 16
Centrare sub lonjeron spate

Capetele specifice (17) și (18) permit


17 18 poziţionarea, centrarea și a linierea
lonjeroanelor spate ( fig. 17 ).

( fig. 17)

fig. 17
Fixare tăblie spate

Capetelespecifice (19) și (20) utilizateîn


restructurarea spate, pentru poziţionarea
tăblieispateserveșteîn acelașitimpla alinierea
( fig. 18 ) vehiculului în restructurarea faţă.
( fig. 18 ).
19 20

fig. 18

40 - 22
STRUCTURĂ INFERIOARĂ
Lonjeron faţă 41
ÎNLOCUIRE

Această operaţie se va efectua numai pe 1


standul de redresare/verificare.Pentrumontajul
suporţilor specifici pe stand raportaţi-vă la
subcapitolul 40.

DEMONTARE

Se demonteazăelementeleaccidentate care
au legătură cu lonjeronul faţă.
Se procedează la redresare pe standul de
redresat / verificat caroserii, până la aducerea
la o formă cât mai apropiată de forma iniţială.
Pentru perforarea punctelor de sudură se
recomandă utilizareauneifrezespecialedin oţel
cu diametrul de 6 mm.
Se desfac punctele de sudură ale
lonjeronului faţă (1) care au legătură cu:
- traversă faţă în zona (2);
- dublură aripă faţă în zona (3);
- planșeul faţă în zona (4);
- traversă centrală în zona (5);
- tablă închiderelonjeron superior în zona (6).
Se desfac punctele de sudură ale traversei
antiintruziune cu tabla închidere bavolet și
planșeulfaţă în zona (7).
Se îndreaptă zonele rezultate din
dezasamblare.
Se polizează zonele rezultate din
dezasamblare.

REMONTARE

Se poziţionează elementul nou pe standul


de reparaţie.
Se executăo sudură prin puncte și sub gaz
de protecţie pe contururile de asamblare (2),
(3), (4), (5), (6) și (7).
Se polizeazăsudurile executate.
Se protejează sudurile executate cu un
produs anticoroziv.
Se protejează elementul înlocuit cu un

41 - 1
STRUCTURĂ INFERIOARĂ
41 Lonjeron faţă

produs insonorizant.
Se montează elementele de legătură în ordine
inversă operaţieide demontare.

41 - 2
STRUCTURĂ INFERIOARĂ
Traversă antișoc faţă
41
DEMONTARE
1
Se demonteazăelementelecare au legătură
cu traversa antișoc faţă.
Se desfac punctelede sudură ale traversei
antișoc faţă (1) care au legătură cu traversa
faţă în zona (2) - bordura superioară și zona
(3) - bordura inferioară.
Se îndreaptă zonele rezultate din
dezasamblare.
Se polizează zonele rezultate din
dezasamblare.

REMONTARE

Se poziţionează și centreazăelementul nou


pe traversa faţă.
Se verifică poziţionarea corectăa traversei
antișoc faţă.
Se execută o sudură prin puncte cu
completare SE CO2 (cordoane de 10 mm cu
pas de 30 mm) între traversa antișoc faţă și
traversa faţă pe contururile (2) și (3).
Se polizeazăsudurile executate.
Se protejează sudurile executate cu un
produs anticoroziv.
Se vopsește zona afectată și se montează
elementele de legătură în ordine inversă
operaţiei de demontare.

41 - 3
STRUCTURĂ INFERIOARĂ
41 Lonjeron spate

ÎNLOCUIRE

Această operaţie se va efectua numai pe standul de redresare / verificare. Pentru montajul


suporţilorspecifici pe stand raportaţi-vă la subcapitolul40.

DEMONTARE
Se demonteazăelementeleaccidentatecare
au legătură cu lonjeronul spate.
Se procedeazăla o redresare pe standul de
redresat/verificat caroserii până la aducerea la
o formă cât mai apropiată de forma iniţială.
Se desfac punctele de s udură ale
lonjeronului spate(1) care au legătură cu:
1
- planșeul faţă în zona (2);
- planșeulspate în zona (3);
- traversa extremă spate în zona (4);
- traversa faţă rezervor în zona (5);
- traversa spate rezervor în zona (6);
- pasaj roată interior în zona (7)
-carlig remorcare spate in zona (9).
Se desfac punctele dintre traversa laterală
spate,planșeu spateși tablă închidere bavolet
în zona (8).
Se îndreaptă zonele rezultate din
dezasamblare.
Se polizează zonele rezultate din
dezasamblare.
REMONTARE
Se poziţioneazăși centrează elementulnou
cu ajutorul standuluide reparaţie.
Se sudează lonjeronul spatedupă contururile
(2), (3), (4), (5), (6),(7),(8) și (9) (sudură prin
puncte și sub gaz de protecţie).
Se polizeazăsudurile executate.
Se protejează sudurile executate cu un
produs anticoroziv.
Se protejează elementul înlocuit cu un
produs insonorizant.
Se monteazăelementelede legătură în ordine
inversă operaţieide demontare.

41 - 4
STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAţĂ
Aripă faţă
42

DEMONTARE

Se demontează două șuruburi de fixare a semibalamalei inferioare capotă faţă pe dublură


stâlp faţă.
Se demontează parţial bara parașoc faţă.
Se demonteazăcarenajelepasaj roată fixate prin șuruburile (1).
Se demonteazălampa de semnalizare anterolaterală de pe aripa faţă.
Se demonteză șuruburile (2), (3), (4) și (5) de fixare a aripii pe dublură aripă faţă, dublură
stâlpfaţă, suportlateral fixarebară faţă,suporţi stâlpfaţăși dublură cadru lateral (zonainferioară
faţă).
Se demontează aripa faţă.

REMONTARE

Se realizeazăîn sens invers operaţieide demontare asigurându-se etanșeitatea prin aplicarea


unui cordon de masticde etanșare în zonele de îmbinare a aripii cu dubluraaripă faţă, stâlpfaţă
și dublură cadru lateral.

42 - 1
STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAţĂ
42 Dublură aripă faţă

ÎNLOCUIRE

Această operaţie se va efectua numai pe standul de redresare / verificare. Pentru montajul


suporţilorspecifici pe stand raportaţi-vă la subcapitolul40.
DEMONTARE

Se demonteazăelementelecare au legătură
cu dublura aripă faţă.
Se desfac punctele de sudură ale dublurii
aripă faţă (1) care au legătură cu:
- lonjeronul superior în zona (2);
- traversă faţă în zona (3);
- suport far în zona (4);
- tablă închidere în zona (5);
- planșeul faţă în zona (6); 1
- tablierîn zona (7);
- cutie climatizare în zona (8).
Se îndreaptă zonele rezultate din
dezasamblare.
Se polizează zonele rezultate din
dezasamblare. 8

REMONTARE
7
Se poziţioneazăși centrează elementul nou
cu ajutorul standuluide reparaţie.
Se sudează dublura aripă faţă (1) după
contururile de asamblare (2), (3), (4), (5), (6), 2
3 4 5 6
(7) și (8).
Se protejează sudurile executate cu un
produs anticoroziv.
Se protejează dublura aripă faţă cu un
produs insonorizant și se vopseștezona afectată
la culoarea caroseriei.
Se monteazăelementele de legătură în ordine
inversă operaţieide demontare.

42 - 2
STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAţĂ
Traversă superioară 42
DEMONTARE

Se demonteazăelementelecare au legătură
cu traversa superioară radiator.
Se desfac punctele de sudură ale traversei
radiator (1) care au legătură cu:
- dublura aripă faţă în zona (3);
- suport far în zona (4);
- perete lateral în zona (5). 1
Se îndreaptă zonele rezultate din
dezasamblare. 2
Se polizează zonele rezultate din
dezasamblare.

REMONTARE 5 4

Se poziţionează și centrează elementul nou.


Se verifică poziţionarea corectă a traversei
superioară radiator. 3
Se sudeazătraversa superioară radiator (1)
după contururile de sudare (3), (4) și (5).
Se protejează sudurile cu un produs
anticoroziv.
Se monteazăelementelecareau legătură cu
traversa superioară radiator în ordine inversă
operaţiei de demontare.

42 - 3
STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAţĂ
42 Suport far

DEMONTARE
7
Se demonteazăelementele care au legătură
cu suportul far.
Se desfac punctelede sudură ale suportului
far (2) care au legătură cu:
- dublura aripă faţă în zona (6);
- traversă superioară radiator în zona (7);
- traversă faţă în zona (8).
Se îndreaptă zonele rezultate din
dezasamblare.
Se polizează zonele rezultate din 8 6
dezasamblare.

REMONTARE

Se poziţioneazăși centrează elementulnou.


Se verifică poziţionarea corectă a suportului far.
Se sudează suportul far (2) după contururile de sudare (6), (7) și (8).
Se protejeazăsudurile cu un produs anticoroziv.
Se montează elementele care au legătură cu suportul far în ordine inversă operaţiei de
demontare.

42 - 4
STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAţĂ
Traversă inferioară parbriz 42
DEMONTARE

Se demonteazăelementelecare au legătură 1
cu traversa inferioară parbriz (capotă faţă,
parbriz,planșăbord, traversă post conducere).
Se desfac punctele de sudură ale traversei
inferioare parbriz (1) care are legătură cu:
- cadru geam parbriz în zona (2);
- dublură cadru lateral (stg./dr.) în zona (3);
- cutie climatizare în zona (4);
Se desfac punctele de sudură dintre
ansamblusuport coloană și cutie climatizare în
zona (5).
Se îndreaptă și redresează contururile
rezultatedin dezasamblare.
Se polizează contururile rezultate din
dezasamblare.

REMONTARE
Se poziţionează și fixeazăelementulnou.
Se execută o sudură prin puncte și sub gaz
de protecţie (SE CO2) în zonele de îmbinare
ale traversei inferioare parbriz cu:
- cadru geam parbriz în zona (2);
- dublurăcadrulateralstânga/dreaptaînzona (3);
- cutie climatizare în zona (4).
Se sudează ansamblu suport coloană pe cutie
climatizare în zona (5).
Se verifică și redresează ancadramentul
parbriz.
Se polizeazăsudurile executate.
Se aplică un cordon de mastic în zona de
îmbinarea traverseiinferioareparbriz cu dublura
cadru lateral stânga/dreapta și cutia climatizare.
Se montează elementele de legătură în ordine
inversă operaţieide demontare.

42 - 5
STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAţĂ
42 Traversă post conducere

DEMONTARE
2
Operaţia de demontare a traversei post
conducere este de regulă o operaţie
suplimentarăîn cazul înlocuiriiunor elementede
caroserie ca:
- traversă inferioară parbriz;
- tablier;
- cutie climatizare.
Această operaţie necesită demontarea
prealabilăa planșeibord.
Sedemontează cele 8șuruburiEmbase(2)M8-20
de fixare a traversei post conducere (1) pe
caroserie.
Se demontează traversa post conducere.

REMONTARE

Se realizează în sens invers operaţiei de


demontare.

42 - 6
STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ
Stâlp faţă
43
DEMONTARE

Se demonteazăelementelecareau legătură
cu stâlpul faţă (ușă faţă, capotă faţă, aripă
faţă).
Se desfac punctele de sudură ale stâlpului
faţă (1) care au legătură cu:
- dublură cadru lateral în zona (2);
- cadru geam parbriz în zona (3);
- dublură stâlp faţă în zona (4).
Se îndreaptă zonele rezultate din
dezasamblare.
Se polizează zonele rezultate din
dezasamblare.
REMONTARE
4
Se poziţioneazăși centrează elementul 3
nou pe dublura cadru lateral.
Se strânge în 2-3 puncte cu clești de
2
strâns.
Se acostează bordura stâlp faţă cu
bordura laterală cadru geam parbriz.
Se sudeazăstâlpul faţă după contururile
de sudare (2), (3) și (4).
Se execută osudură de completare SE
CO2 în zona de îmbinare a stâlpuluifaţă cu:
- dublură cadru lateral (6 cordoane
x15 mm);
- cadrugeamparbriz(4cordoane x15mm);
- dublură stâlpfaţă(6cordoane x15 mm).
Se monteazăușa faţă provizoriu
respectându-se jocul deschiderilor.
Se sudează balamalele pe stâlpul faţă
(cordon continuu pe toate laturile
balamalelor).
Se polizeazăsudurile executate.
Se protejeazăsudurile cu un produs
anticoroziv.
Se monteazăelementelede legătură în
ordine inversă operaţieide demontare.

43 - 1
STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ
43 Stâlp mijloc

DEMONTARE

Se demontează elementele care au legătură


cu stâlpul mijloc.
Se desfac punctele de sudură ale stâlpului
mijloc(1) care au legătură cu:
- dublură cadrulateral în zonele (3) și (4);
- întăritură stâlpmijlocîn zona (4)
- centură pavilionîn zona (2);
- tablă închidere bavolet în zona (5).
S e îndreaptă zonele rezultate din
dezasamblare.
Se polizează zonele rezultate din
dezasamblare.

REMONTARE

Se fixează provizoriu stâlpul mijloc (1) pe


dublura cadru lateral și se strânge în 2-3 puncte.
Se verifică poziţionarea corectă a acestuia
luând ușileca gabarite geometrice.
Se sudează stâlpul mijloc prin puncte după
contururile de sudare (2), (3), (4) și (5).
Se execută o sudură de întărire sub gaz de
protecţie (SE CO2 ) în zonele (2) și (3) (2+2
cordoane x10 mm).
Se fixează ușa spate respectând jocul
deschiderilor.
Se sudează balamaleleușă pe stâlpulmijloc
(sudură electrică sub gaz de protecţieîn cordon
continuu pe toate laturile balamalelor).
Se polizezăsudurile executate.
Se protejează sudurile executate cu un
produs anticoroziv.
Se vopsește zona afectată în culoarea
caroseriei.
Se monteazăelementele de legăturăîn ordine
inversă operaţieide demontare.

43 - 2
STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE
Tăblie spate
44

DEMONTARE

Se demonteazăelementele care au legătură 1


cu tăbliaspate.
Se desfac punctele de sudură ale tăbliei
spate (1) care au legătură cu:
-suportlampă(stânga/dreapta)înzona (2);
-panou lateral(stânga/dreapta) înzona (3);
- traversăextremăspate și suport lampă
spate în zona (4).
Se îndreaptă zonele rezultate din
dezasamblare.
Se polizează zonele rezultate din
dezasamblare.

REMONTARE

Se poziţionează și centreazăelementul nou.


Se verifică poziţionarea corectă a tăbliei
spate.
Se execută o sudură prin puncte cu
completare SE CO2 (cordoane de 10 mm cu
pas de 30 mm) între tăblie spate și:
- suport lampă spatestânga/dreapta în
zona (2);
-panou lateral(stânga/dreapta) înzona (3);
- traversăextremăspate și suport lampă
spate în zona (4).
Se polizeazăsudurile executate.
Se protejează sudurile executate cu un 3
produs anticoroziv.
Se aplicăun cordon de mastic în zona de
îmbinare dintretăblia spate și traversă extremă
spate.
Se vopsește zona afectată.
Se montează elementele de legătură în
ordine inversă operaţieide demontare.

44 - 1
STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE
44 Suport lampă

DEMONTARE

Se demontează elementele care au legătură


cu suportullampă spate(bară spate,lampă spate,
elementede echipare).
Se desfac punctele de sudură ale suportului
lampă spate care au legătură cu:
- panou lateral în zona (2);
- tăbliespate în zona (3);
- tăbliespate și traversă extremă spate în
zona (4).
Se îndreaptă zonele rezultate din
dezasamblare.
Se polizează zonele rezultate din
dezasamblare.

REMONTARE

Se poziţioneazăși centrează elementul nou.


Se verifică poziţionarea corectă a suportului
lampă spate.
Se sudează suportul lampă spate după
contururile de sudare (2), (3) și (4).
Se polizeazăsudurile executate.
Se protejează sudurile cu un produs
anticoroziv.
Se aplică un cordon de mastic în zona de
îmbinarea suportului lampă spatecu tăbliespate
și traversă extremă spate.
Se vopsește zona afectată la culoarea
caroseriei.
Se monteazăelementele de legătură în ordine
inversă operaţieide demontare.

44 - 2
STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE
Pasaj roată interior
44

DEMONTARE

Se demonteazăelementelecare au legătură
cu pasajulroată interior (1).
Se desfac cordoanele de sudură SE CO2
dintre pasajroată interior și:
-suport zăvor spătar în zona (2);
- guseu de legătură în zona (3).
Se desfac punctelede sudură ale pasajului
roată interior care au legătură cu: 1
- dublură cadru lateral, panou lateral și
obturator bavolet în zona (4);
- planșeu spate în zona (5);
- lonjeron spate în zona (6).
Se îndreaptăzonele rezultate din dezasamblare.
Se polizează zonele rezultate din
dezasamblare.

REMONTARE

Se poziţionează și centreazăelementul nou.


Se verifică poziţionarea corectă a pasajului
roată interior.
Se sudeazăpasajuluiroată interior (1) după
contururile de sudare (4), (5) și (6).
Se execută cordoane de sudură SE CO2
între pasajroată interior și:
- suport zăvor spătar în zona (2) (2
cordoane x10 mm); 6
- guseu de legătură în zona (3) (2
cordoane x10 mm).
Se protejează sudurile cu un produs
anticoroziv.
Se aplică un cordon de mastic în zona de
îmbinare(5) a pasajului roată interior cu planșeul
spate.
Se vopsește zona afectată.
Se montează în ordinea inversădemontării
elementelede legătură.

44 - 3
STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE
44 Panou lateral

DEMONTARE
Se demonteazăelementelecare au legătură
cu panoul lateral (1).
Se desfac punctelede sudură ale panoului
lateral care au legătură cu:
- dublură cadru lateral în zona (2);
- pavilion în zona (3);
- tăbliespate în zona (4);
- traversă extremă spate și tăblie spate
în zona (5).
Se îndreaptăzonelerezultatedin dezasamblare.
Se polizeazăzonelerezultate din dezasamblare.

REMONTARE
Se poziţionează și centreazăelementul nou.
Severifică poziţionarea corectă a panoului lateral.
Se sudează panoul lateral (1) după
contururile de sudare (2), (3), (4) și (5).
Se retușeazăeventualeledeformaţii.
Se polizezăsudurile executate.
Se protejează sudurile executate cu un
produs anticoroziv.
Se aplică un cordon de mastic în zonele de
îmbinare a panoului lateral cu tăblia spate și
traversa extremă spate.
Se vopsește zona afectată în culoarea
caroseriei.
Se montează elementele de legătură în
ordinea inversă operaţieide demontare.

44 - 4
STRUCTURĂ SUPERIOARĂ
Pavilion
45

DEMONTARE

Se demontează elementele careau legătură


cu pavilionul (ușile faţă/spate, parbrizul,
hayonul, garniturilede pavilionși custodă).
Se desfacpunctele de sudură ale pavilionul
(1) care au legătură cu:
- centură pavilion în zona(2) (stânga/
dreapta);
-dublurăcadru lateralîn zona (3 ) (stânga/
dreapta);
- cadru geam parbriz în zona (4);
- stâlpmijloc în zona (5);
- panoulateral(stânga/dreapta)înzona (6);
Se îndreaptă zonele rezultate din
dezasamblare.
Se polizează zonele rezultate din
dezasamblare.

REMONTARE

Se poziţionează și centreazăelementul nou.


Se verifică poziţionarea corectă a
pavilionului.
Se sudeazăpavilionul după contururile de
sudare (2), (3), (4), (5) și (6).
Se polizezăsudurile executate.
Se protejează sudurile executate cu un
produs anticoroziv.
Se vopsește zona afectată.
Se monteazăelementele care au legătură
cu pavilionul în ordine inversă operaţiei de
demontare.

45 - 1
STRUCTURĂ SUPERIOARĂ
45 Cadru geam parbriz

DEMONTARE

Se demonteazăelementele careau legătură cu


cadrul geam parbriz (capotă faţă, parbriz, aripă
faţă stânga / dreapta, ușă faţă stânga / dreapta).
Se desfac punctele de sudură ale cadrului
geam parbriz (1) care au legătură cu:
- dublură cadru lateral și centură pavilion în
zona (2) stânga / dreapta;
- traversă inferioară parbriz în zona (3);
- stâlp faţă și dublură stâlp faţă în zona (4)
stânga / dreapta;
- pavilion în zona (5)
prin perforarea punctelor de sudură cu un burghiu
Φ 6 specialascuţit pentru elemente dintablă.
Se îndreaptă zonele rezultate din
dezasamblare.
Se polizează zonele rezultate din
dezasamblare.

REMONTARE

Se poziţionează și centrează elementul nou


pe dublura cadru lateral (stânga / dreapta).
Se strânge în 2-3 puncte cu clești de strâns.
Se acostează bordura stâlp faţă cu bordura
laterală cadru geam parbriz (stânga/ dreapta).
Se sudează cadrul geam parbriz prin puncte
pe contururile (2), (3), (4) și (5).
Se execută o sudură de completare SE CO2
în zona de îmbinare a bordurii superioare stâlp
faţă cu bordura laterală cadru geam parbriz
(stânga / dreapta) (4 cordoane x15 mm).
Se verificășiredreseazăancadramentul parbriz.
Se polizeazăsudurile executate.
Se protejeazăsudurileexecutate cu un produs
anticoroziv.
Se vopsește zona afectată.
Se monteazăelementele care au legătură cu
cadru geam parbriz în ordine inversă operaţiei
de demontare.

45 - 2
PROTECTORI
Scut motor 46
DEMONTARE

Se demontează patrușuruburi Embase (2) M6x1-20 fixateîn patrupiuliţe colivie (3) M6x1pe
suportul GMP.
Se eliberează scutulmotor (1).

4 1

REMONTARE

Se realizează în sens invers operaţieide demontare.

46 -1
DESCHIDERI LATERALE
Ușă faţă/Ușă spate 47

DEMONTARE

Se demontează elementele care au legătură cu ușa faţă/spate.


Se demonteazăpanoul ușă.
Se demontează cablajul ușă protejat de manșonul (1) și se scoate prin orificiul existent în
chesonul ușă.
Se demonteazășurubul (2) de fixare mecanismlimitatorușă faţă/spate.

Se demonteazăaxul balamasuperioară (3) și axul balamainferioară (4).


Se demontează ușa faţă /spate.

REMONTARE

Se realizează în sens invers operaţieide demontare.


Se gresează balamalelecu vaselinăalbă (Teroson).

47 - 1
DESCHIDERI NELATERALE
48
Capotă faţă

DEMONTARE

Se demontează:
- șuruburile (1) și (2) de fixare a
semibalamalelorsuperioare pe dublură capotă
faţă;
- capota faţă.

REMONTARE

Se prefixează șurubul (1) dinspre cadru


geam parbriz pe dubluracapotă faţă (stânga/
dreapta).
Se așează capota faţă în semibalamaua
superioară (prin canalulpracticatîn aceasta)
și se regleazălufturile.
Se montează celelalte două șuruburi de
fixare a semibalamalelor superioare pe dublura
capotă faţă și se strâng toate cele patru
șuruburi la cuplul de 22,44 Nm.
Se gresează balamalele cu vaselină albă
(Teroson).

48 - 1
DESCHIDERI NELATERALE
48 Hayon

DEMONTARE

Se demontează cablajul hayon (1) și se 3


scoateprin orificiulexistentîn dublura hayon.
Se demontează:
- siguranţele (2) de blocare a
echilibroarelorpe hayon;
- șuruburile (3) de fixare a echilibroarelor
pe hayon;
- șuruburile (4) de fixare a balamalelor
pe hayon;
2
- hayonul.

REMONTARE

Se realizează în sens invers operaţiei de


demontare.
Se gresează balamalele cu vaselină albă 1
(Teroson).

48 -2
MECANISMELE DESCHIDERILOR LATERALE

Broască ușă faţă


51
- mânerul de închidere (13);
- panoul ușă faţă (vezi cap.72);
- panoul deflector ușă faţă.
Se desprinde furca zăvorului (13) de pe
broasca cu comandă electrică.
Se debranșeazăconectorul actuatorului(7).
Se scoate tija de comandă deschidere ușă
faţă (3).
Se demontează șuruburile (5) de fixare a
cutieiasamblate(4) pe chesonulușii faţă.
Se scoatebroascacu comandă electrică (6)
CUPLURI DESTRÂNGERE (daNm) prindeschidereatehnologicădin chesonul ușiifaţă.
Se demontează:
Șurub fixare cutie asamblată 1,1 - șuruburile (10) de fixare a mecanismului
Bolţ mecanism 5 de deschidere din exterior (9) pe tabla
Șurub fixaremecanismde deschidere exterioară a ușii;
din exterior 0,5 - bolţul mecanism (12);
- șuruburile (8) care fixează actuatorul (7)
DEMONTARE pe broasca cu comandă electrică (6).
Se debranșeazăbateria(pentruautomobilele
echipatecu mecanismdeschidere centralizată). REMONTARE
Se demontează: Se efectueazăîn ordine inversăoperaţieide
- manivelamacaralei prin declipsare de pe demontare, ţinând cont de următoarele
axul macaralei (cazul automobilelor fără recomandări:
închidere electricăa geamului); - fixarea actuatorului pe broască se face
- șurubul (2) de fixaremecanismde deschidere astfel încât cursa de acţionare a acestuia săfie
din interior (1); de minim 18 mm;
- pentru montare broascăușă faţă, furca de
2 legătură(11) a mecanismuluide deschideredin
1
exterior va fi fixată pe rotula existentă pe broască;
- arcurile,niturile și elementelecare se mișcă
se vor unge cu unsoare UM 185 Li 2;
- pentru șuruburile care fixeazăbroascacu
comandă electrică se va folosi un loctit
Fixamed M 28;
- panoul deflector ușă faţă se fixează pe
cheson cu produsde etanșare Romtix 1502 P;
13 - reglajul închideriiușilor se va facedin bolţul
mecanism (12), care se va strânge la un cuplu
de 5 daNm.

51 - 1
MECANISMELE DESCHIDERILOR LATERALE
51 Broască ușă faţă

- mânerul de închidere (13);


8 10 - panoul ușă faţă (vezi cap.72);
- panoul deflector ușă faţă.
9 Se desprinde:
3 6 - furca zăvorului (12) de pe broască;
- tija decomandă deschidere ușă (4).
11 Se declipsează tija de blocare (3).
4 5 Se demontează șuruburile (6) de fixare cutie
12 7 asamblată(5) pe ușă.
1 2 Se scoatebroascacu comandă manuală ușă
faţă (7) prin deschiderea tehnologică din
chesonul ușii.
CUPLURI DESTRÂNGERE (daNm)
În continuare, se demontează:
Șurub fixare cutie asamblată 1,1 - șuruburile (9) de fixarea mecanismuluide
Bolţ mecanism 5 deschidere din exterior (8) pe tabla exterioară
Șurub fixaremecanismde deschidere a ușii faţă;
din exterior 0,5 - bolţul mecanism (11).

DEMONTARE REMONTARE
Se demontează: Se efectuează în ordine inversă operaţiei
- manivelamacaralei prin declipsare de pe de demontare, ţinând cont de următoarele
axulmacaralei; instrucţiuni de montaj:
- șurubul (2) de fixare mecanism de - pentru montajulcomenziide blocare,tija
deschidere din interior (1); de blocare(3) va ocupa poziţiaîn care broasca
este blocată;
3 2 - pentru montare broască, furcade legătură
1
(10) a mecanismului de deschidere din exterior
va fi fixată pe rotula existentăpe broască;
- arcurile,axele și elementelecare se mișcă
se vor unge cu unsoare UM 185 Li2;
- pentru șuruburile care fixeazăbroascase
va folosi un loctitFixamed M28;
- panoul deflector ușă faţă se fixează pe
cheson cu un produs de etanșare Romtix
13 1502P;
- reglajul închideriiușilor se va facedin bolţul
mecanism(11), care se va strânge la un cuplu
de 5 daNm.

51 - 2
MECANISMELE DESCHIDERILOR LATERALE

Broască ușă spate


51
- panoul deflector ușă spate.
Se debranșeazăconectorul actuatorului (8).
Se scoate tijade comandă deschidereușă (3).
Se demontează șuruburile (5) de fixare a
cutieiasamblate(4) pe chesonulușii spate.
Se scoate broasca cu comandă electrică
(6) prin deschiderea tehnologică din chesonul
ușii spate.
Se demontează:
- șuruburile(10) de fixare a mecanismului
de deschidere din exterior (9) pe tabla
exterioară a ușii;
- bolţul mecanism (12);
CUPLURI DESTRÂNGERE (daNm)
- șuruburile (8) care fixeazăactuatorul (7)
Șurub fixare cutie asamblată 1,1 pe broasca cu comandă electrică (6).
Bolţ mecanism 5
Șurub fixaremecanismde deschidere REMONTARE
din exterior 0,5 Se efectuează în ordine inversă operaţiei
DEMONTARE de demontare, ţinând cont de următoarele
Se debranșează bateria (pentru recomandări:
automobilele echipate cu mecanism de - fixarea actuatorului pe broască se face
deschidere centralizată). astfel încât cursa de acţionare a acestuia să
Se demontează: fie de minim 18 mm;
- manivela macaralei prin declipsare de pe - pentrumontare broascăușă spatefurca de
axulmacaralei; legătură (11) a mecanismuluide deschideredin
- șurubul (2) de fixare mecanism de exterior va fi fixatăpe rotula existentăpe broască;
deschidere din interior (1); - arcurile,niturile și elementelecarese mișcă
- mânerul de închidere (13); se vor unge cu unsoare UM 185 Li 2;
- panoul ușă spate (vezi cap. 72); - pentrușuruburile care fixează broascacu
comandă electrică se va folosi un loctit
Fixamed M 28;
- panoul deflector ușă spate se fixează pe
cheson pe un produs de etanșare Romtix
1502 P;
- reglajul închiderii ușilor se va face din
bolţul mecanism(12), care se va strânge la un
cuplu de 5 daNm.

13 1 2

51 - 3
MECANISMELE DESCHIDERILOR LATERALE
51 Broască ușă spate

Se declipsează schimbătorul comandă


10 blocare ușă spate (3).
8 7 Se desprinde furca (10) a mecanismului de
9 deschideredin exterior de pe broascaușă spate.
6
Se demontează:
3 - tija schimbătorului comandă blocare ușă
11 spate de pe broască;
- tija deschiderii interioare ușă spate (4) de
5 pe broască;
1 4 -șuruburile (6) de fixare cutie asamblată(5)
2
pe ușă.
Se scoatebroascacu comandă manuală ușă
CUPLURI DESTRÂNGERE (daNm)
spate (7) prin deschiderea tehnologică din
Șurub fixare cutie asamblată 1,1 chesonul ușii.
Bolţ mecanism 5 În continuare, se demontează:
Șurub fixaremecanismde deschidere - șuruburile (9) de fixare a mecanismuluide
din exterior 0,5 deschidere din exterior (8) pe tabla exterioară
a ușii spate;
DEMONTARE - bolţul mecanism (11).
Se demontează:
- manivelamacaralei prin declipsare de pe REMONTARE
axulmacaralei; Se efectueazăîn ordine inversă operaţieide
- șurubul (2) de fixare mecanism de demontare, ţinând cont de următoarele
deschidere din interior (1); instrucţiuni de montaj:
- pentrumontajulschimbătorului de sens,tija
de blocare va ocupa poziţia în care broasca
este blocată;
3 - se manevreazăansamblul astfelîncâtbraţul
liber va fi introdus pe tija de comandă, după
care tija de blocare va fi introdusă prin
decupareadin chesonîn ghidajul din panoul ușii;
- arcurile, axele și elementelecare se mișcă
se vor unge cu unsoare UM 185 Li2;
- pentru șuruburile care fixeazăbroasca se
12 1 2
va folosi un loctitFixamed M28;
- panoul deflector ușă spate se fixează pe
chesonulușii cu un produs de etanșare Romtix
- mânerul de închidere (12);
- panoul ușă spate (vezi cap. 72); 1502P;
- panoul deflector ușă spate. - reglajulînchideriiușilor se va face din bolţul
mecanism (11), care se va strânge la un cuplu
de 5 daNm.

51 - 4
MECANISMELE DESCHIDERILOR LATERALE
Macara geam ușă faţă 51

CUPLURI DESTRÂNGERE (daNm)


Șuruburi și piuliţede fixare macara 0,7
DEMONTARE
Se debranșează bateria.
Se aduce geamul până în poziţiaP=85 mm.
Se demontează:
- panoul ușă faţă (vezi cap.72);
- panoul deflector ușă faţă.
Se scoateștergătorul exterior al geamului.
Se debranșeazăconectorulalimentare motor
macara.
Se demontează: REMONTARE
- șuruburile care fixează baza de geam pe Se efectueazăîn ordine inversă operaţieide
glisorul macaralei și apoi se scoate geamul demontare, ţinând cont de următoarele :
(împreună cu baza de geam); - macaraua se introduce în cheson prin
deschiderea tehnologică și se fixeazăîn zona
mecanismuluide acţionare pe cheson;
2 - se fixeazămacaraua la partea inferioară și
superioară;
- se introduce geamul pe care s-a montat în
prealabilbaza de geam și se fixeazăpe glisor;
- se verifică funcţionarea macaralei prin
ridicarea și coborârea geamului, după
1 3 branșarea conectoruluimacara și a bateriei;
- se montezăpanoul deflector și panoul ușă
faţă după ce s-a verificat continuitatea
cordonului de mastic.

- piuliţele(1) de fixare a macaralei la partea


superioarăși inferioară pe chesonul ușii;
- șurubul (2) și piuliţele (3) de fixare a
mecanismului de acţionare a macaralei pe
chesonul ușii.

51 - 5
MECANISMELE DESCHIDERILOR LATERALE
51 Macara geam ușă faţă

CUPLURI DESTRÂNGERE (daNm)


Piuliţede fixare macara 0,7

Se eliberează macaraua geam ușă faţă.


REMONTARE
Se efectueazăîn ordine inversă operaţieide
demontare, ţinând cont de următoarele :
- se introduce macaraua prin deschiderea
DEMONTARE tehnologică din chesonul ușii și se fixeazăîn zona
Se aduce geamul până în poziţiaP=85 mm. mecanismuluide acţionare;
Se demontează: - se fixeazămacaraua la partea inferioară și
- panoul ușă faţă (vezi cap.72); superioară;
- panoul deflector ușă faţă. - se introduce geamul pe care s-a montat în
Se scoateștergătorul exterior al geamului. prealabilbaza de geam și se fixeazăpe glisor;
Se demontează: - se verifică funcţionarea macaralei prin
- șuruburile care fixează baza de geam pe ridicarea și coborâreageamului;
glisorul macaralei și apoi se scoate geamul - se montezăpanoul deflector prin lipire pe
(împreună cu baza de geam); cordonul continuu de mastic;
- piuliţele(1) de fixare a macaraleila partea - se monteazăștergătorul interior al geamului,
superioară și inferioară; panoul de ușă faţă, manivela macaralei,
- piuliţele(2) de fixare a mecanismului de mecanismulde deschidere din interior.
acţionare a macaralei.

51 - 6
MECANISMELE DESCHIDERILOR LATERALE

Macara geam ușă spate


51
CUPLURI DESTRÂNGERE (daNm) REMONTARE
Se efectueazăîn ordine inversă operaţieide
Șuruburi și piuliţede fixare macara 0,7 demontare, ţinând cont de următoarele :
- se introduce macaraua în cheson prin
DEMONTARE
deschiderea tehnologică;
Se demontează:
- se fixeazămacaraua în zona mecanismului
- panoul ușă spate (vezi cap. 72);
de acţionare și la partea superioară;
- panoul deflector ușă spate;
- se introduce geamul în cheson (pe care s-
- ștergătorul exterior al geamului;
a montat în prealabilbaza de geam) și se fixează
pe glisorprin șuruburi;
2 - se verifică poziţionarea macaralei prin
ridicarea și coborâreageamului;
- se lipește panoul deflector pe cordonul
continuu de masticde pe chesonul ușii;
- se monteazăștergătorul interior al geamului,
1 panoul ușii,manivela macaralei,mecanismul de
deschidere din interior.

- șuruburile ce fixează baza de geam pe


glisorul macaralei și apoi se scoate geamul
(împreună cu baza de geam);
- piuliţa (1) de fixare a macaralei la partea
superioarăpe chesonul ușii;
- piuliţele (2) și șurubul (3) ce fixează
mecanismulde acţionare a macaralei.
Se eliberează macaraua geam ușă spate.

2 3

51 - 7
MECANISMELE DESCHIDERILOR LATERALE
51 Zăvor ușă

2 3 1

1. colecţieîncuietori cu insert metalic


2. furcă
3. zăvor

ZĂVOR UȘĂ FAţĂ

DEMONTARE

Se demontează:
- manivelamacaralei prin declipsare de pe axul macaralei;
- mecanismuldeschidere interior;
- mânerul de închidere;
- panoul ușă faţă;
- panoul deflector ușă faţă.
După aceste operaţii se demontează furca (2) care fixează zăvorul (3) pe ușă.

REMONTARE

Se efectuează înordine inversă operaţieide demontare, având în vedere următoarele:


- verificare integritatepanou deflector și a cordonului continuu de masticRomtix 1502 P pe
chesonulușii faţă;
- verificare funcţionare mecanismdeschidereinterior și a zăvorului.
Pentru înlocuirea celorlalteîncuietori vezicapitoleleurmătoare:
- mecanism antivol - cap. 84;
- bușon rezervor - cap. 19;
- butuc hayon - cap. 52.

51 - 8
MECANISMELE DESCHIDERILOR NELATERALE

Închizător capotă faţă 52

4
CUPLURIDESTRÂNGERE(daNm)
Șuruburi fixare cârlig broascăși
broască cap. 0,7
Se demontează șuruburile (7) care fixează
DEMONTARE mânerul (8) pe dublură cadru lateral.
Se demontează:
- șuruburile (2) carefixeazăzăvorul capotă
(1) pe dublura capotei faţă;
1 2

REMONTARE
- șuruburile (4) care fixează broasca Se efectuează în ordine inversă operaţieide
capotă (3) pe traversa superioară radiator. demontare.
Se eliberează cablul comandă deschidere (5) Cuplul de strângere al șuruburilor de fixare
de la broască. cârlig broască și broască capotă este de 0,7
Se scoate obturatorul (6) și se eliberează daNm.
cablul de la mânerul de deschidere (8).

52 - 1
MECANISMELE DESCHIDERILOR NELATERALE
52 Închizător hayon

- șuruburile (6) care fixează broasca


7 5 4 hayon (5) pe dublurăhayon;
1 - elementul de ghidare (8) și cala reglaj
3 elementghidare (7);
8 - șuruburile (10) care fixează suportul
ghidare (9) pe ancadramentul hayon;
6
10
9 11
2 9

CUPLURIDE STRÂNGERE(daNm)

Șurub fixare zăvorhayon 2,1


Șurub fixaresuport ghidare 0,7 10
Șurub fixare broascăhayon 0,6
Piuliţăfixare schimbător 0,5
DEMONTARE
Se demontează:
- butucul hayon (1) prin scoaterea furcii (2)
11
și declipsare tijă schimbătordin braţulacestuia;
- piuliţa (4) care fixează schimbătorul
comandă deschidere hayon (3) pe dublură
- șurubul special care fixează zăvorul
hayon;
hayon (11) pe ancadramentulhayon.

8 7 6 REMONTARE
Se efectueazăîn ordine inversă operaţiei
de demontare.

5
4

52 - 2
MECANISMELE DESCHIDERILOR NELATERALE

Echilibror pneumatic 52
DEMONTARE
Se demontează acţionând succesiv
asupra siguranţelor (1) de la capetele
echilibrorului pneumatic (2).

REMONTARE
Se efectuează în ordine inversă operaţiei
de demontare.

52 - 3
GEAMURI
Geam parbriz
54

DEMONTAREAUNUI GEAM SPART

Dacă geamul sau o parte din el nu a căzut,


demontarea și curăţareachederului de resturile
geamuluispart vor fi ușurate lipind pe fiecare
suprafaţă o foaie de hârtie.

PREGĂTIREAMONTAJULUI
Se demonteazăretrovizorul interior (vezi
capitolul 57 “Retrovizorinterior”.
Se îmbracă geamul (1) cu chederul (2),
ansamblulfiind așezatpe o tablă de protecţie.
Se aplicăîn canalul chederului, în zona de MONTAREA PARBRIZULUI
contact cu caroseria un cordon de mastic
Romtix 1502 P Φ 3. Se montează pe caroserieansamblul parbriz-
Se introduce în canalul chederului, pe tot
cordon-cheder, capetelecordonului fiind situate
conturul său, un cordon (4) din bumbac cu
diametrul de 3-4 mm, lăsându-se la capetele în interiorulcaroseriei.
libere (3) aproximativ20 cm lungime cordon, Dininteriorul automobilului se trage succesiv
iar între capete, distanţa să nu depășească fiecare capăt al cordonului,direcţiade tragere
valoarea de 10 cm. fiind paralelă cu suprafaţa geamului, spre
interiorul suprafeţei, perpendicular pe contur,
1 4 începând cu partea inferioară, operaţie care
determină ridicarea buzei chederului și apoi
coborârea ei pe rama cadrului.
La exterior se așează chederul prin apăsări
2 10 cm ușoareși succesive pe geam, astfelcaîntinderea
să fie uniformă pe tot conturul parbrizului și
ramei cadrului.

54 - 1
GEAMURI
54 Geam parbriz

După fiecare montare de parbrizse asigură așezarea uniformăa întreguluiansamblupe cadrul


caroseriei prin câtevalovituri de ciocan (din cauciuc), pe marginea conturuluigeamului.
NOTĂ: Nu se va bate geamul pe colţuri și pe cele două laturi verticale. În cazul
automobilelor se va deslipi stiker-ul de pe parbriz și se lipește pe parbrizul nou.
După montarea parbrizului se verifică cu atenţieuniformitateaîntregului ansambluși apoi
etanșeitatealui prin stropirea cu un jet de apă.

54 - 2
GEAMURI
Geam hayon 54
ÎNLOCUIRE PARBRIZ ȘI GEAM Montarea ansamblului geam hayon -
HAYON cheder se face asemănător cu montarea
parbrizului.
Înlocuirea acestor geamuri se face în cazul
spargerii lor, când nu sunt conforme din punct
de vedere al gabaritului, sau când prezintă
defecte de fabricaţie (deformări de imagine,
fisuri, etc.).

ÎNLOCUIREA GEAMULUI HAYON

Se debranșează:
- bateria;
- conectorii alimentare și masă dezaburire
hayon.
Se va demonta lampa stop (vezi capitolul
81 “Iluminarespate și interior”)
Se scoategeamul împreunăcu chederul, prin
împingere din interiorul automobilului.
Se curăţă chederul și se pune geamul nou în
cheder.

54 - 3
GEAMURI
54 Geamuri ușă faţă

DEMONTARE

Se demontează:
- panoul ușă faţă (vezi cap.72);
- panoul deflector ușă faţă;
- ștergătorulexterior și interior;
Se aduce geamul până în poziţiaP = 85 mm.
Se demontează șuruburile ce fixează bazade geam pe glisorul macaralei și apoi se scoate
geamul (1) (împreună cu bazageamului.

Se eliberează geamul din baza acestuia.


REMONTARE

Se efectueazăîn ordine inversă operaţieide demontare având în vedere următoarele:


- se introduce geamul pe care s-a montat în prealabilbaza de geam și se fixeazăpe glisor;
- se verifică funcţionarea macaralei prin ridicarea și coborâreageamului;
- se verifică continuitatea cordonului de mastic Romtix 1502 P pe care se lipește panoul
deflector ușă faţă.

54 - 4
GEAMURI
Geamuri ușă spate 54

DEMONTARE

Se demontează:
- panoul ușă spate (vezi cap.72);
- panoul deflector ușă spate;
- ștergătorulexterior al geamului cu ajutorul unei șurubelniţe.
Se coboarăgeamul în poziţieminimă,astfel încât prin deschidereatehnologică să se demonteze
șuruburile care fixeazăbaza de geam pe glisorulmacaralei.
Se scoate geamul (1) împreună cu baza de geam.

1 2 4

Se eliberează geamul din baza acestuia.


Se demontează:
- șuruburile(3) care fixeazăghidajul de geam(2);
- geamul fix (4).
REMONTARE

Se efectueazăîn ordine inversă operaţieide demontare având în vedere următoarele:


- se poziţioneazăpe ghidajul de geam, geamul fix pe care s-a montat în prealabilgarnitura de
geam;
- se introduce geamul în cheson (pe care s-a montat în prealabilbaza de geam) și se fixează
pe glisorprin șuruburi;
- se verifică funcţionarea macaralei prin ridicarea și coborâreageamului;
- se verifică poziţionarea și apoi etanșeitateala apă în zona geamuluifix;
- în cazul în care apar infiltraţii de apă în zona geamului fix, se vor străpunge găurile de
evacuare a apei și se va masticagarnitura geamuluifix folosindun masticTerodichtSchwartz.

54 - 5
PROTECţII EXTERIOARE
Bară parașoc faţă 55
DEMONTARE

Se demonteazăcalandrul.
Se ridică automobilulpe un elevatorcu două coloane.
Se debranșeazăconectorii lămpilorproiectoare.
Se demontează:
- șuruburile (1) de fixare bară pe cadru GMP;
- șuruburile (2) de fixare bară pe traversă antișoc faţă;
- șuruburile (3) de fixare bară pe suporţii laterali de prindere aripă faţă.
Se eliberează bara din agrafele de susţinere (4).

1 2
3

REMONTARE

Se efectueazăîn ordine inversă operaţieide demontare.


Șuruburile de fixare barăparașoc faţă vor fi strânse la cuplul de 4 Nm, iar șuruburilede fixare
carenaje la 1,4 Nm.

55 - 1
PROTECţII EXTERIOARE
55 Bară parașoc spate

DEMONTARE

Se debranșeazăconectorii lămpilorspate.
Se demontează:
- lămpilespate;
- șuruburile (2) de fixare bară parașoc spate (1) pe tăblie spate;
- șuruburile (5) de fixare bară parașoc spate pe pasaje roţi spate;
- șuruburile (3) de fixare bară parașoc (partea inferioară) pe traversa extremă spate;
- șuruburile (4) de fixare bară pe panourile laterale.
Se eliberează bara parașoc spate.

4 2

1
5 3

REMONTARE

Se efectuează în ordinea inversă operaţieide demontare.


Cuplul de strângere al șuruburilor de fixare bară spate pe pasaj este de 1,4 Nm.
Celelalteșuruburi de fixare bară parașoc spate vor fi strânse la un cuplu de 6 Nm.

55 - 2
PROTECţII EXTERIOARE
Ornament mâner hayon 55
DEMONTARE

Se demontează piuliţele (2) de fixare ornament mâner hayon (1) pe tablă exterioară hayon.
Se eliberează ornamentul mâner hayon.

REMONTARE

Se efectueazăîn ordinea inversă operaţieide demontare.

55 - 3
PROTECţII EXTERIOARE
55 Calandru

DEMONTARE

Se demontează:
- șuruburile (1) de fixare calandru (2) pe traversa superioară radiator;
- șurubul (3) de fixare calandru pe traversa superioară radiator.

1 2

REMONTARE

Se efectueazăîn ordinea inversă operaţieide demontare.

55 - 4
PROTECţII EXTERIOARE
Baghete laterale 55
DEMONTARE

Baghetelelaterale ale aripilorușilor și panourilorfaţă se demonteazăprin dezlipire.


Se curăţă cu grijă locul ornamentelordemontatecu un solventadecvatși se șterge cu o cârpă
uscatăși moale.

REMONTARE

Se poziţionează pintenii (1) de centrarea baghetelorlateraleîn orificiileprevăzute în panourile


ușilorși se fixeazăprin lipire.
Baghetelelateralepentru aripi se aliniazăcu baghetelede pe panouri și se fixeazăprin presare
ușoarăși uniformă.

55 - 5
ACCESORII EXTERIOARE
Retrovizor exterior 56
DEMONTARE

Se extrage ornamentul interior (3) prin glisareacelor doi cepi în bucșele(2) existenteîn chesonul
ușii faţă. Pentru retrovizorul exterior (1) cu comandă prin cabluri, se slăbește șurubul de fixare
comandă retrovizor exterior pe ornamentulinterior, eliberând comanda retrovizor (5).
Se demonteazăcele trei șuruburi autofiletantedin plastic(4), carefixează retrovizorul exterior,
eliberându-l împreună cu garnitura.

1
4
2 1
5

3 2
4 3

REMONTARE

Se efectueazăîn ordine inversă operaţieide demontare.


Dupăfixarearetrovizorului exterior se aliniază cei doi pinteni de pe extremitateafixării cablurilor
de comandă și se introduc în canalulprevăzut în ornamentulinterior, fixându-l prin strângerea
șurubului de pe acesta(numai pentruretrovizorul exterior cu comandă prin cabluri).

56 - 1
ACCESORII EXTERIOARE
56 Suport roată rezervă

DEMONTARE

Se scoate siguranţa (3) de pe axul de antrenare filetat (5).


Se demonteazăaxul de antrenare din piuliţasudatăpe suportul(4) fixat prin șuruburile (2) pe
traversa extremă spate.
Se eliberează suportul roată de rezervă (6) din suporţii sudaţi (1).

5
1
4

2
3

1
6

REMONTARE

Se efectuează în ordinea inversă operaţieide demontare.

56 - 2
ACCESORII EXTERIOARE
Carenaje roţi faţă
56
DEMONTARE

Se suspendă automobilulpe elevator.


Se demontează:
- roţile faţă;
- carenajele roată faţă dreapta (2), (5) și carenajul (7) al roţii stânga faţă din agrafele de
fixare (4), (6), (12) și (9), (13) respectiv din șurubul (8) pe pasajele roţilor faţă;
- protectoarele (1) și (3) din șuruburile de fixare (10), respectiv (11).

11
4
3
5
13 1
12
2

6 9
7 10
8

REMONTARE

Se efectueazăîn ordinea inversă operaţieide demontare.

56 - 3
ACCESORII EXTERIOARE
56 Carenaje roţi spate

DEMONTARE

Se demonteazășurubul (1) de fixare carenaj roată spate (2) pe bara spate,respectiv șurubul
(3) de fixare carenaj roată spate pe suportul lateral bară spate.

REMONTARE

Se efectueazăîn ordinea inversă operaţieide demontare.

56 - 4
ACCESORII EXTERIOARE
Eleron 56
DEMONTARE

Se demontează șuruburile (2) de fixare eleron (1) pe tabla exterioară hayon.


Se eliberează eleronul.

3
2

REMONTARE

Se efectueazăîn ordinea inversă operaţieide demontare.


Se verifică integritateagarniturilor(3) și (4), care în cazul deteriorării se vor înlocui.
Șuruburile de fixare (2) se vor strânge la cuplul de 5 Nm.

56 - 5
ACCESORII EXTERIOARE
56 Extractor aer

DEMONTARE

Pentru demontarea extractorului aer nu estenecesară demontarea barei spate.


Se declipseazăextractorul aer (2) de pe panoul lateral spatestânga (1) prin deschizătura din
dublurapanou spateși se împinge din interior spre exterior.

REMONTARE

Se efectuează în ordine inversă operaţiei de demontare (cu partea de cauciuc spre exterior).

56 - 6