Sunteți pe pagina 1din 2

Factură fiscală seria 18 MF nr. 02246198 din data de 26.02.

2018

ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A.


Adresa : BUCURESTI, Sector 1, Bd. Ion Mihalache, Nr.41-43 , Adresa de corespondenţă a clientului
Corp A, SECTOR 2
STRADA Fluierului Nr.: 25 Sc.: A Ap.: AP1
CIF RO24387371, Nr. înreg. RC J40/14506/2008 BUCURESTI, Cod postal: 021432
Capital social subscris şi vărsat 37.004.350 Lei ASOC
*Cod IBAN RO52CITI0000000725076002, COD CLIENT: 10471032

Operator de date cu caracter personal nr. 10585


Prin Punct Enel
BUCURESTI, Sos. Giurgiului nr. 127, Sect. 4
Program L-V 9:00 - 17:00
Centru informaţii clienţi Adresa: STRADA Fluierului Nr.: 25 Sc.: A Ap.: AP1,
Tel. 0800 07 08 09, program L-V 08:00-20:00, S 08:00-13:00 SECTOR 2,
E-mail contacteem.ro@enel.com, www.enel.ro BUCURESTI, Cod postal: 021432
Tel. deranjamente 0800 070 888
Tel. pentru comunicare index autocitit 0800 07 08 09
Perioadă de comunicare index autocitit: Cod Client: 10471032
16 - 25 ale lunii 03 Cod(furnizor): 302 EEM
Citire de regularizare in intervalul: 16martie-25martie
Număr contract 1012-1472926-1/01.01.1950
Cod Eneltel : 104320101
Informaţii necesare plăţii
ID factură : 934741338
Factura seria 18 MF nr. 02246198/26.02.2018
Perioadă de facturare: Produse UM Valoare
18.01.18-17.02.18
1 Valoare factura fara TVA (conform "Detalii factura") lei 51,87
Mod stabilire index:
Regularizare 2 Total baza de impozitare TVA lei 51,87
Dată scadenţă: 3 TVA 19%(3=2*19%) lei 9,87
13.03.2018
4 TOTAL DE PLATA FACTURA CURENTA (4=1+3) (conform "Detalii lei 61,74
factura")
5 Sold la data emiterii facturii (facturi restante sau credite) lei 0,00
6 Total de plata (6=4+5) lei 61,74
7 CONSUM ENERGIE ACTIVA kWh 101,00
(Detaliile la factură se regăsesc în pagina/paginile următoare.)

TOTAL DE PLATĂ 61,74 lei

Neachitarea facturii în termen de 30 zile de la data scadenţei are drept consecinţă perceperea penalităţilor de întârziere, începând cu prima
zi după data scadenţei facturii şi până la data achitării acesteia şi întreruperea alimentării cu energie electrică, conform preavizului
comunicat de furnizor clientului final, dar nu mai devreme de a 50 a zi de la data scadenţei.
Informaţii suplimentare
Orice divergenţă precontractuală sau rezultată din derularea contractului de furnizare a energiei o puteţi soluţiona împreună cu noi, în baza procedurii de soluţionare internă pe care o găsiţi
publicată pe site-ul Enel. În caz de neînţelegeri precontractuale şi/sau de neînţelegeri în derularea contractului, nesoluţionate împreună cu furnizorul de energie electrică, vă puteţi adresa ANRE
conform Ord. ANRE nr. 35/2013, Ord. 61/2013 sau instanţelor competente.
*Pentru plata facturilor puteţi alege, în funcţie de preferinţele dumneavoastră, una dintre modalitaţile de plată disponibile pe verso sau pe www.enel.ro, inclusiv acest cont bancar.

Scanaţi acest cod dacă doriţi să achitaţi factura curentă în valoare de 61,74 Lei

0093474133800000000617426021810432010125
Pagina 1 din 2 la factura 02246198
Factură fiscală seria 18 MF nr. 02246198 din data de 26.02.2018

Client ASOC, adresă loc consum STRADA Fluierului Nr.25 Sc.A Ap.AP1, SECTOR 2, judeţul/sectorul BUCURESTI nr.contract
1012-1472926-1, cod loc consum 104320101, cod punct de măsură RO001E104320101, nivel tensiune punct măsură Joasa tensiune, nivel
tensiune punct delimitare Joasa tensiune, tip contor Contor monofazat, serie contor 004000887220310, tip tarif CPC - JT, Perioada de
comunicare index autocitit 16 - 25 ale lunii 03, Citire de regularizare in intervalul: 16martie-25martie
Consum
Index vechi/mod Index nou/mod Cantitate mă Factor de Cantitate de
Specificaţie Perioadă consum UM Const. Corecţii Nr. de zile mediu
stabilire stabilire surată putere facturat
(kWh/zi)

Serie contor: 004000887220310; Tip contor: ACE2000 : 5/60A, 230 V

Energie activa 18.01.18-17.02.18 kWh 1 13624/telecitire 13725/telecitire 101 101 30 3.37

Preţ unitar făr


Cantitate Valoare fară Valoare TVA
Nr.crt Denumire servicii facturate Perioada de facturare U.M. ă
facturată TVA (lei) (lei)
TVA (lei/U.M.)

1 Energie activa CPC - JT total* 18.01.18-17.02.18 101,00 kWh 45,52 8,66


2 Energie activa facturata anterior**
3 Energie activa CPC - JT factura curenta 18.01.18-17.02.18 101,00 kWh 45,52 8,66
(3=1+2)***
4 Energie activa CPC - JT factura curenta 18.01.18-17.02.18 101,00 kWh 0,450800 45,52 8,66
5 Contributie pentru cogenerare factura curenta 18.01.18-17.02.18 101,00 kWh 0,011940 1,21 0,23
6 Certificate verzi factura curenta 18.01.18-01.02.18 47,00 kWh 0,045682 2,15 0,41
7 Certificate verzi factura curenta 01.02.18-17.02.18 54,00 kWh 0,046469 2,51 0,48
8 Acciza factura curenta 18.01.18-17.02.18 101,00 kWh 0,004740 0,48 0,09
9 Total energie activa 18.01.18-17.02.18 51,87 9,87
10 TOTAL DE PLATA FACTURA 51,87
CURENTA/LOC CONSUM
11 TOTAL DE PLATA FACTURA 61,74
CURENTA/LOC CONSUM CU TVA
12 Energie activa facturata in perioada similara 105,00 kWh
a anului precedent

Temei legal contribuţie cogenerare Ord.ANRE 123/2017; Temei legal certificate verzi : L134/2012, L23/2014,L122/2015, OUG
24/2017;Ord.ANRE 27,110/2017; Temei legal tarife energie electrică Ord.ANRE 50,111,112,113,121,122/2017; avize pt CPC 39,41/2017;
Acciză unitară consum comercial/necomercial: L227/2015, energie utilizată în scop comercial 2,37 lei/MWh; energie utilizată în scop
necomercial 4,74 lei/MWh; Tarif transport: 15,73 lei/MWh; Tarif servicii de sistem 13,17 lei/MWh; Tarif distributie 142,68 lei/MWh.
Alte reglementări: Ord.ANRE 9,33, 64/2014; 88,92,177/2015; 11,76/2016; 6,12,119/2017
Cota obligatorie estimata de achizitie certificate verzi pentru perioada februarie - decembrie 2018: 0,346 CV/MWh.
Pret mediu ponderat calculat valabil incepand cu 01.02.2018: 134,3021 Lei/CV.
Începand cu 01.01.2018, tarifele reglementate au fost eliminate, conform calendarului de dereglementare aprobat de ANRE. Astfel, pentru întreg consumul (100%) de energia activă realizat începand
cu aceasta data, se aplică tariful CPC în vigoare pentru perioada 01.01.2018 - 30.06.2018.
* Consumul efectiv realizat de energie electrică activă, determinat ca diferenţă, între valorile înregistrate ale ultimelor două citiri consecutive ale contorului.
** Energie electrică activă facturată în perioada cuprinsă între ultimele două citiri consecutive ale contorului pe baza unor valori estimate de consum, stabilite conform contractului.
*** Consum facturat pentru perioada cuprinsă în ultimele două citiri consecutive ale contorului, stabilit ca diferenţă între consumul efectiv realizat de energie electrică activă şi energia electrică
activă facturată pe baza valorilor estimate de consum.

Pagina 2 din 2 la factura 02246198

S-ar putea să vă placă și