Sunteți pe pagina 1din 2

VIZAT

Inspector sef
Inspectoratul in constructii – jud.
Timis

PLAN DE CONTROL AL CALITATII


Beneficiar: TEREGAN ADRIAN

Amplasament: Loc. Timisoara , jud. Timis

Participa in calitate de: - Proiectant suprastructura: SC PROTEOR SRL Alesd , Bihor;

In conformitate cu:
- Legea nr. 10/1995-„Legea privind calitatea in constructii”
- C56/85-Normativ privind verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente
- H.G. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertiza tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei consructiilor, completat cu Indrumatorul de aplicare MLPTL nr. 77N/1996
- H.G. nr.272/1994 referitor la Regulamentul privind controlul de stat in constructii
- H.G. nr.261/1994 pentru aprobarea regulamentului privind conducerea si asigurarea calitatii in
constructii- Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor
- H.G. nr.273/1994 pentru aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente
- O.G. nr.623/2001 privind infiintarea Inspectoratului de stat in constructii
- H.G. nr.278/1994-Regulamentul privind certificarea calitatii produselor folosite in constructii
- H.G. nr. 766/1997 referitor la Hotararea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii
-H.G. 622/2004; L608/2001.

Stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calitatii lucrarilor executate.

Nr.
Denumirea lucrarilor Document Participanti: Nr. si data documentului:
crt.
1 Predare - primire amplasament PV B + E+ P

2 Trasare constructie PVR B+E+P

3 Decapare teren vegetal PV B+E

4 Verificare calitate teren fundare PVR G+E+B+P

5 Verificare dimensiuni si cote sapatura PVR B+E+P


Receptie armare socluri la fundatii,
5 PVR B+E+P
premergatoare turnarii betonului
6 Verificare aspect beton dupa decofrare PV B+E
socluri

7 Receptie infrastructura PVR B+E+P

8 Receptie armare stalpisori din b.a. PVR B+E+P


Receptie armare planseu peste parter si
9 FD B+E+P+I
centuri, premergatoare turnarii betonului
Verificare aspect beton dupa decofrare la
10 PV B+E
planseu si centuri
Receptie armare scara, premergatoare
11 PVR B+E+P
turnarii betonului
Verificare aspect beton dupa decofrare
12 PV B+E
scara
13 Receptie aspect zidarie portanta PVR B+E+P

14 Receptie planseu de lemn peste etajul I PVR B+E+P

15 Receptie sarpanta lemn PVR B+E+P

16 Receptie structura de rezistenta FD B+E+P+I

17 Receptie la terminarea lucrarilor PVR B+E+P

Proiectant, Beneficiar, Executant

SC PROTEOR SRL

ing. T. Let

NOTA 1. Beneficiarul va anunta in scris, ceilalti factori interesati pentru participare, cu minim 3 zile inaintea datei la care
urmeaza a se face verificarea.
2. La receptia obiectului, un exemplar din prezentul program se va anexa la Cartea constructiei.
3. Coloana 4 se completeaza la data incheierii actului prevazut in coloana 2.
4. CC – certificat de calitate; PVR – proces verbal de receptie calitativa; FD – faza determinanta; PV – proces
verbal
5. I – Inspectorat in Constructii; B – beneficiar; E – executant; CQ – responsabil calitatea al exec.; P – proiectant