Sunteți pe pagina 1din 5

Nr.

Denumirea taxei, tarifului, Nivelul taxei, tarifului,


Baza legală Contribuabil/Platitor
crt. comisionului comisionului

IMPOZIT PE VENIT

Legea nr.227/2015 I.Persoana fizica; II.1)


Impozit pe veniturile din privind Codul fiscal, Persoana fizica 2) Entitatea
activitati independente Titlul cu modificarile si care efectueaza retinerea
1 10% aplicat asupra venitului net
IV art 67, plăti completarile impozitului aferent venituri
anticipate/regularizări ulterioare, Titlul IV, din drepturile de proprietat
art. 67-75 intelectuala

Minister initiator, responsabil sau Mod, termen de plata, cont


Legislatia
coordonator in materie Unde se plateste
Institutie initiatoare, responsabila Bugetul beneficiar

Legea nr. 227/2015


Impozit pe venituri din
privind Codul fiscal,
asocierea dintre o persoană
cu modificarile si Entitatea care face retinere
2 fizică si o persoană juridică 16%
completarile Contribuabil persoana fizica
contribuabil potrivit Legii nr
ulterioare, Titlul IV
170/2016
art. 125 alin. (8^1)

Minister initiator, responsabil sau Mod, termen de plata, cont


Legislatia
coordonator in materie Unde se plateste
Institutie initiatoare, responsabila Bugetul beneficiar

Legea nr. 227/2015


I. 10% la venitul net stabilit ca
privind Codul fiscal,
diferentă între venitul brut si cota
Impozit pe veniturile din cu modificarile si
3 forfetara de cheltuieli de 40%; II: I. Proprietar persoana fizica
cedarea folosintei bunurilor completarile
10% aplicat la norma anuala de
ulterioare, Titlul IV,
venit
art. 84 - 89

Minister initiator, responsabil sau Mod, termen de plata, cont


Legislatia
coordonator in materie Unde se plateste
Institutie initiatoare, responsabila Bugetul beneficiar

Legea nr. 227/2015


privind Codul fiscal,
Impozit pe veniturile din I. Entitatea care efectueaza
cu modificarile si
4 investitii sub forma de 5% impozit final retinerea. II. Contribuabil
completarile
dividende Persoana fizica
ulterioare, Titlul IV,
art. 97

Minister initiator, responsabil sau Mod, termen de plata, cont


Legislatia
coordonator in materie Unde se plateste
Institutie initiatoare, responsabila Bugetul beneficiar
Nr. Denumirea taxei, tarifului, Nivelul taxei, tarifului,
Baza legală Contribuabil/Platitor
crt. comisionului comisionului

Legea nr. 227/2015


privind Codul fiscal,
cu modificarile si I. Entitatea care efectueaza
Impozit pe veniturile din 10%; exceptie venituri
5 completarile retinerea. II. Contribuabil
investitii sub forma de dobanzi neimpozabile prevazute la art. 97
ulterioare, Titlul IV, Persoana fizica
art. 97, alin. (1) -
(3)

Minister initiator, responsabil sau Mod, termen de plata, cont


Legislatia
coordonator in materie Unde se plateste
Institutie initiatoare, responsabila Bugetul beneficiar

Impozit pe veniturile din Legea nr. 227/2015


investitii cf. reglementărilor privind Codul fiscal,
10% aplicat asupra castigului net
Cap V din Legea nr. 227/2015 cu modificarile si
6 determinat cf. art. 94, 95, 96; Contribuabil persoana fizica
privind Codul fiscal, cu completarile
venituri neimpozabile cf. art. 93
modificările si completările ulterioare, Titlul IV,
ulterioare Cap. V

Minister initiator, responsabil sau Mod, termen de plata, cont


Legislatia
coordonator in materie Unde se plateste
Institutie initiatoare, responsabila Bugetul beneficiar

Legea nr. 227/2015


privind Codul fiscal,
Impozit pe veniturile din
cu modificarile si
investitii sub forma veniturilor I.Persoana juridica; II.
7 completarile 10% impozit final
din lichidarea unei persoane Contribuabil Persoana fizica
ulterioare, Titlul IV,
juridice
art. 94 alin. (11) si
art. 97 alin. (5)

Minister initiator, responsabil sau Mod, termen de plata, cont


Legislatia
coordonator in materie Unde se plateste
Institutie initiatoare, responsabila Bugetul beneficiar

Legea nr. 227/2015


privind Codul fiscal,
Entitatea care efectueaza
Impozit pe veniturile din cu modificarile si 10%; suma neimpozabila
8 retinerea Contribuabil Perso
pensii completarile 2000/lunar conform art. 100
fizica
ulterioare, Titlul IV,
art. 99-102

Minister initiator, responsabil sau Mod, termen de plata, cont


Legislatia
coordonator in materie Unde se plateste
Institutie initiatoare, responsabila Bugetul beneficiar
Nr. Denumirea taxei, tarifului, Nivelul taxei, tarifului,
Baza legală Contribuabil/Platitor
crt. comisionului comisionului

Legea nr. 227/2015


privind Codul fiscal, Persoana fizica I.Platitor
cota 10% aplicată la norma de
Impozit pe veniturile din cu modificarile si Entitatea care efectueaza
9 venit; venituri neimpozabile cf.
activitati agricole completarile retinerea II. Contribuabil
Titlul IV - art. 105
ulterioare, Titlul IV, Persoana fizica
art. 103-107

Minister initiator, responsabil sau Mod, termen de plata, cont


Legislatia
coordonator in materie Unde se plateste
Institutie initiatoare, responsabila Bugetul beneficiar

I.Venituri din premii a) venit


neimp.art.110 (4) în suma
neimp.600 lei/fiecare premiu; b)
10% in caz venit.net sub forma de
premiu; II. Jocuri de noroc: cote
Legea nr. 227/2015
progresive până la 66.750, inclusiv
privind Codul fiscal,
cota de 1%; peste 66.750 -
Impozit pe veniturile din cu modificarile si Entitatea care face retinere
10 445.000, impozit 667,5 + 16%
premii si jocuri de noroc completarile Contribuabil Persoana fizica
pentru ceea ce inclusiv depăşeşte
ulterioare, Titlul IV,
suma de 66.750 lei; peste 445.000
art. 108-110
lei impozit datorat de 61.187,5 +
25% pentru ceea ce depăşeşte
suma de 445.000 lei. venit
neimpozabil cf. art. 110 alin. (4) lit.
b.

Minister initiator, responsabil sau Mod, termen de plata, cont


Legislatia
coordonator in materie Unde se plateste
Institutie initiatoare, responsabila Bugetul beneficiar

a) Proprietăti imobiliare dobândite:


Legea nr. 227/2015 3% aplicat la valoarea tranzactiei
Impozit pe veniturile din privind Codul fiscal, dupa deducerea sumei neimpozabile
transferul proprietatilor cu modificarile si de 450.000 lei; b) 1% la valoarea Notar/Persoana fizica
11
imobiliare din patrimoniul completarile masei succesorale pentru succesiuni Contribuabil persoana fizica
personal ulterioare, Titlul IV, finalizate dupa 2 ani de la decesul
art. 111-113 autorului succesiunii; c) scutiri art.
111 alin. (2). alin. (2).

Minister initiator, responsabil sau Mod, termen de plata, cont


Legislatia
coordonator in materie Unde se plateste
Institutie initiatoare, responsabila Bugetul beneficiar

Legea nr. 227/2015 I. Entitatea care efectueaza


Impozit pe venituri din alte
12 privind Codul fiscal, 10% impozit final retinerea II. Contribuabil
surse ale persoanei fizice
cu modificarile si Persoana fizica
completarile
Nr. Denumirea taxei, tarifului, Nivelul taxei, tarifului,
Baza legală Contribuabil/Platitor
crt. comisionului comisionului

ulterioare, Titlul IV,


art. 114-116

Minister initiator, responsabil sau Mod, termen de plata, cont


Legislatia
coordonator in materie Unde se plateste
Institutie initiatoare, responsabila Bugetul beneficiar

Legea nr. 227/2015


privind Codul fiscal,
Impozit pe veniturile a caror cu modificarile si Entitatea care face retinere
13 16%
sursa nu a fost identificata completarile Contribuabil persoana fizica
ulterioare, Titlul IV,
art. 117

Minister initiator, responsabil sau Mod, termen de plata, cont


Legislatia
coordonator in materie Unde se plateste
Institutie initiatoare, responsabila Bugetul beneficiar

Legea nr. 227/2015


privind Codul fiscal, 10% la venitul net stabilit ca
Impozit pe veniturile din cu modificarile si diferentă între venitul brut si cota
14 I. Plătitorul de venit/arenda
arendă completarile forfetara de cheltuieli de 40%
ulterioare, Titlul IV, asupra venitului brut.
art. 84

Minister initiator, responsabil sau Mod, termen de plata, cont


Legislatia
coordonator in materie Unde se plateste
Institutie initiatoare, responsabila Bugetul beneficiar

Legea nr. 227/2015


Impozit pe venituri din
privind Codul fiscal,
asocierea dintre o persoană
cu modificarile si
15 fizică si o persoană juridică 16% impozit final I. Persoana juridică
completarile
contribuabil potrivit titlului II -
ulterioare, Titlul IV
Impozitul pe profit
art. 125 alin. (8)

Minister initiator, responsabil sau Mod, termen de plata, cont


Legislatia
coordonator in materie Unde se plateste
Institutie initiatoare, responsabila Bugetul beneficiar

Impozit pe venituri din Legea nr. 227/2015


asocierea dintre o persoană privind Codul fiscal,
fizică si o persoană juridică cu modificarile si
16 1% sau 3% impozit final I. Persoana juridică
contribuabil potrivit titlului III completarile
- Impozitul pe veniturile ulterioare, Titlul IV
microîntreprinderilor art. 125 alin. (9)
Nr. Denumirea taxei, tarifului, Nivelul taxei, tarifului,
Baza legală Contribuabil/Platitor
crt. comisionului comisionului

Minister initiator, responsabil sau Mod, termen de plata, cont


Legislatia
coordonator in materie Unde se plateste
Institutie initiatoare, responsabila Bugetul beneficiar

Legea nr. 227/2015


privind Codul fiscal, I.Entitatea care efectueaza
10%; impozit lunar final; venituri
Impozit pe veniturile din cu modificarile si retinerea impozitului/Perso
17 neimpozabile prevazute la art. 76
salarii completarile fizica. II. Contribuabil Perso
alin. (4)
ulterioare, Titlul III, fizica
art. 76-82

Minister initiator, responsabil sau Mod, termen de plata, cont


Legislatia
coordonator in materie Unde se plateste
Institutie initiatoare, responsabila Bugetul beneficiar