Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE LECȚIE

Propunător:
Data: 15.09.2017
Unitatea de învățământ:
Clasa: I
Disciplina: Religie Ortodoxă
Unitatea de învățare: Recapitulare inițială
Subiectul lecției: Recapitulare inițială
Tipul lecției: recapitulare și sistematizare
Scopul lecției: recapitularea materiei din Clasa Pregătitoare
Obiective operaționale: La sfârșitul lecției, elevii vor avea competențe în:
C1. – să recunoască importanța lui Dumnezeu;
C2. – să recunoască importanța bisericii;
C3 – să identifice evenimente importante din viata Mantuitorului;
C4 – să cunoască/dobândească sentimente față de familie și fată de semeni
C5 – să dezvolte un comportament adecvat

Strategia didactică:
1. Metode și procedee: explicația, conversația, descrierea, lectura biblică, dramatizarea;
2. Mijloace de învățământ: caietul special de Religie, Sfânta Scriptură,
3. Forme de organizare a activității elevilor: activitate frontală și individuală.
Resurse:
1. Oficiale:
Programa școlară la disciplina Religie Ortodoxă, clasa Pregătitoare
Planificarea calendaristică orientativă, clasa Pregătitoare
Proiectarea unității de învățare.
2. Temporale:
Număr de lecții: 1

2
Durata: 50 min
3. Bibliografie:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2008;
2. Muha, Profesor Camelia, Religie-Caiet pentru elevi, clasa Pregătitoare, Editura Sfântul Mina, Iași, 2009;
3. Opriș Dorin, Opriș Monica, Metode active de predare învățare. Modele și aplicații la Religie, Editura Sfântul Mina, Iași, 2006.
Scenariul didactic
Nr.crt. Etapele C.O. Timp Activitatea profesorului Activitatea Metode și Mijloace Forme de Evaluare
lecției elevilor procedee de organizare
învățământ
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. Momentul 2ʹ -Salutul -Salutul
organizatoric -Rugăciunea -Rugăciunea
-Notarea absențelor
-Pregătirea
-Pregătirea pentru pentru începerea
începerea lecției lecției
2. Anunțarea C1 8` Profesorul anunță elevii că Elevii urmăresc
recapitularii vor face o recapitulare a și răspund la
inițiale materiei din clasa întrebări
Pregătitoare
5. Recapitularea 30ʹ Profesorul, ajutat de elevi, Elevii ascultă cu Explicația Activitate
cunoștințelor C1 va desena pe tablă o atenție, Povestirea frontală
C2 biserică. desenează și Descrierea Sfânta
C3 Profesorul împreună cu completează Scriptură
C4 elevii vor discuta pe baza după indicațiile Conversația
C5 desenului. profesorului.
Profesorul împreună cu
elevii vor colora fisa
pregătită.

2
7. Aprecierea, C5 5ʹ Profesorul le explică Elevii ascultă cu Conversația Activitate Aprecieri
asocierea și elevilor că Dumnezeu are atenție și Explicația frontală verbale
generalizarea cu fiecare o misiune, un completează cu
plan. ideile lor..
Profesorul îi îndeamnă pe
elevi să participe cât mai
des la slujbele bisericii.
9. Aprecierea și 3ʹ Profesorul face aprecieri Elevii ascultă cu Conversația Activitate Aprecieri
evaluarea generale și individuale atenție. frontală verbale
privind activitatea elevilor
din timpul orei.
10. Încheierea 2ʹ -Rugăciunea -Rugăciunea
-Salutul -Salutul

S-ar putea să vă placă și