Sunteți pe pagina 1din 10

Datele

geografice
reprezintă
coordonatele
unor
puncte spaţi
ale şi
atributenon-
spaţiale
măsurate în
anumite
momente de
timp.
Coordonatel
e
punctelor car
e definesc
poziţiile sunt
elemente
fundamental
e ale datelor
geografice şi
semai
numesc
date de
poziţie, date
geospaţiale
sau date de
tip G. Pentru
oparcelă, de
exemplu, int
eresează ca
poziţie peri
metrul sau li
mita acestei
a,respectiv
un set de
puncte
legate, de
regulă, prin
segmente de
dreaptă.
Dateletemati
ce, asupra
cărora nu
accentuăm
aici, se
referă la
numele
proprietarului
,categoria de
folosinţă,
tipul de sol,
tipul de
vegetaţie etc