Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE DECAN ,

Subsemnatul(a)_____________________________________________,

absolvent(a) al Facultăţii de Inginerie a Instalatiilor – MASTER, specializarea E.E.I.C. /

E.C.D.D. / T.P.P.M.U. promoţia ........................ ,

Vă rog a-mi aproba înscrierea la EXAMENUL DE DISERTAŢIE,

sesiunea ................................... sub îndrumarea profesorului - coordonator

.................................................................................

Titlul lucrării de disertatie: ...............................................................................

................................................................................................................................................

Data : Semnătura absolvent :

Acordul şi semnătura coordonatorului :................................

Domnului Decan al Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor