Sunteți pe pagina 1din 2

PLAN PENTRU ANALIZA SCENARIULUI DE AUTOMEDICAȚIE

Etape de urmat Analiza scenariului


A. identificarea pacientului și obținerea de informații despre problemele medicale și de terapie ale acestuia
A.1. Cine este pacientul?
A.2. Ce simptome prezintă pacientul?
- natură
- debut
- durată
Colectarea și evaluarea informațiilor

- severitate
- simptome asociate
A. 3. În ce condiții:
- apar sau se agravează simptomele?
- se ameliorează simptomele?
A.4. Ce a făcut pacientul pentru ameliorarea simptomelor
- episodului actual
- episoadelor similare, anterioare (dacă au existat)?
B. Ce particularități ale pacientului pot să influențeze
răspunsul la tratament?
C. Farmacistul poate recomanda un tratament în NU → punctul D
automedicație?
DA → punctul E
D. Farmacistul consideră că este necesară trimiterea
pacientului la medic.
Care sunt argumentele prezentate pacientului?
E. Farmacistul consideră că poate fi recomandat un
tratament în automedicație.
Care sunt obiectivele urmărite?
E.1. Ce tratament farmacologic poate fi recomandat?
Argumentați alegerea ținând cont de următoarele criterii:
Elaborarea și implementarea planului terapeutic
Elaborarea și implementarea planului terapeutic

- eficacitate(substanța medicamentoasă, forma


farmaceutică, doza, modul de administrare, frecvența
administrării, durata tratamentului)
- siguranță (efecte adverse, contraindicații ale substanței
medicamentoase sau ale excipienților, precauții la
utilizare, interacțiuni relevante clinic)
- aderență (forma farmaceutică, frecvența administrării,
caracteristici organoleptice, cost etc)
E.2. Ce tratament nefarmacologic poate fi recomandat?
Argumentați răspunsul.
E.3. Ce produse vor fi eliberate pacientului?
- denumirea comercială, DCI, formă farmaceutică,
concentrație
E.4. Care sunt parametrii necesari pentru monitorizarea
eficacității și siguranței terapiei?
Argumentați propunerea făcută.
F. Ce informații este necesar să ofere farmacistul
pacientului/aparținătorului în cadrul etapei de
consiliere?
- acţiunea medicamentelor
- posologie, mod de administrare
- durata tratamentului
- reacțiile adverse posibile și modalități de gestionare
- interacţiuni posibile și modalitățile de gestionare
- precauţii de respectat în timpul tratamentului
- parametrii de monitorizat în timpul tratamentului
1
PLAN PENTRU ANALIZA SCENARIULUI DE AUTOMEDICAȚIE
- modul de păstrare a medicamentelor
- tratament nefarmacologic

Schema de administrare a medicamentelor:


Medicament Posologie (ore) Observații

G. În scopul evaluării rezultatelor terapiei (eficacitate, siguranță, aderență), data următoarei întâlniri cu
Monitorizare

pacientul este: …….

H. Farmacistul care a efectuat și înregistrat activitățile: ……


Documentarea
intervențiilor

Data efectuării activităților: