Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE

LATINĂ 2013
(limbă şi literatură)
(subiect destinat exclusiv candidaţilor de la secţiile de profil Limbă şi Literatură;
NU se poate opta pentru această limbă pentru secţiile cu profil de Traducere şi Interpretare)

– SUBIECT şi VARIANTĂ DE REZOLVARE –

I. Traduceţi în limba română: (9 puncte)


His rebus cognitis, Marcius Rufus quaestor in castris relictus a Curione cohortatur suos, ne animo deficiant. Illi
orant atque obsecrant, ut in Siciliam navibus reportentur. Pollicetur magistrisque imperat navium, ut primo
vespere omnes scaphas ad litus appulsas habeant. Sed tantus fuit omnium terror, ut alii adesse copias Iubae
dicerent, alii cum legionibus instare Varum iamque se pulverem venientium cernere, quarum rerum nihil omnino
acciderat, alii classem hostium celeriter advolaturam suspicarentur. Itaque perterritis omnibus sibi quisque
consulebat. (C. Iulius Caesar, De bello ciuili, II, 43)

Aflându-se aceste lucruri, Marcius Rufus, lăsat cvestor în tabără de către Curio, îi îndeamnă pe ai săi să nu-şi
piardă curajul. Ei se roagă, cu cerul şi pământul, să fie duşi în Sicilia cu corăbiile. El le promite şi dă ordin
căpitanilor de corăbii ca la primul ceas al nopţii să aducă bărcile lângă mal. Dar groaza tuturor era atât de
mare, încât unii spuneau că trupele lui Iuba sunt deja prezente, alţii că a venit Varus cu legiunile şi se vede deja
praful stârnit de trupe în marş – nimic din toate acestea nefiind adevărat, iar alţii bănuiau că flota duşmană va
sosi imediat în ajutor. Astfel, cu toţii, terorizaţi, se îngrijeau de propria soartă.

II. A. Se dă textul: (4 puncte)


Odi et amo, quare id faciam fortasse requris.
Nescio sed fieri sentio et excrucior.
„Iubesc şi urăsc deopotrivă. Poate mă întrebi de ce fac asta … Nu ştiu, dar simt că aşa se întâmplă şi mă
chinuiesc.” (C. Valerius Catullus, Carmina, LXXXV)
Comentaţi textul, integrând observaţiile într-o scurtă descriere a universului poetic catullian.

Indicaţii – de rezolvare:
- rezumat al „romanului” de dragoste Catullus–Lesbia; contradicţiile poveştii de iubire;
- poetica neoterică – brevitatea expresiei, subiectivismul, expunerea trăirilor;
- selecţia lingvistică;
- identificarea destinatarului mesajului – iubita, muza, un prieten, lectorul? Consecinţe în interpretare.

II. B. Identificaţi variantele riguros exacte de traducere în limba latină pentru fiecare frază / sintagmă de
mai jos; este posibil să existe o singură variantă corectă, două variante corecte sau nicio variantă corectă:
(5 puncte: 2 + 1 + 2)
1. Până când vei mai abuza, Catilina, de răbdarea noastră?
a) Quousque abutere, Catilina, patientia nostra? b) Quousque patientiam nostram, Catilina, abuteris? c)
Catilina, quousque abusus patientia nostra es? d) Quousque abuteris patientia nostra, Catilina?
Răspuns corect a) şi d).

2. Nu barba îl face pe filosof.


a) Philosophos non facit barbam. b) Philosophum non fexit barba. c) Philosophum non facit barba. d)
Philosophos non facit barbae.
Răspuns corect c).

3. Zarurile au fost aruncate.


a) Alea iacta est. b) Aleae iactantur. c) Aleae iactae fuerunt. d) Alea iacitur.
Nici un răspuns nu este corect. Varianta a) reprezintă expresia la formele de singular. Corect: Aleae
iactae sunt.

La fiecare subiect (I + II) se acordă câte un punct din oficiu. Toate subiectele sunt obligatorii. Este permisă
folosirea oricărui dicţionar latin – o limbă modernă, dar nu şi a dicţionarelor o limbă modernă – latină, şi
nici a tabelelor gramaticale.