Sunteți pe pagina 1din 14

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢURI

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP”Centrul de Sănătate Drochia „A. Manziuc”.

2. Organizatorul procedurii de achiziţie:

IMSP”Centrul de Sănătate Drochia „A.

Manziuc”.

3. Obiectul achiziţiei Reparatia et.II al cladirii IMSP Centrul de Sanatate Drochia "A.Manziuc"

     

Unitatea

 

Nr.

d/o

Cod CPV

 

Denumirea lucrărilor solicitate

de

măsură

Cantitatea

1

2

 

3

4

5

   

1. Coridor et.2

   
 

1 RpCR29A

Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant

m2

1 008,650

 

2 RpCO56C

Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.

m2

118,480

 

3 RpVA35A

Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm

m2

162,000

 

4 RpCO56A

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

m2

73,060

 

5 CK25A

Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv

m2

62,080

 

6 CK07B

Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre (cornare din lemn dea lungul peretilor)

m

189,500

 

7 CN16A1

Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate

   

pe

timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3

straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin (la prevazuri si baghete sub forma

m2

28,350

de

cornar)

 

8 RpCJ06A

Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25

m

381,400

T,

avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime

 

9 CK17F

Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice

m2

246,350

 

10 CG18A

Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment

   

M

100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in

m

195,500

incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (sub lambriuri

jos

la pardosele)

 

11 CF61A

Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat)

   

amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

cu

m2

28,420

 

12 CF57A

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor

m2

28,420

 

13 CN06A

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

m2

28,420

 

14 СF59B

Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea

   

carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4

m2

29,300

m:

suprafete inclinate fara izolatie

 

15 CF57A

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,

m2

29,300

1

2

3

4

5

   

coloanelor si tavanelor

   
 

16 СF59D

Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie

m2

28,800

 

17 CF57A

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor

m2

28,800

 

18 CN06A

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

m2

58,100

 

19 CD50C

Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m

m3

3,600

 

20 CF15A

Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

m2

126,500

 

21 CF51B

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K-2

m2

126,500

 

22 CF57A

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor

m2

126,500

 

23 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor pe tencuieli vechi

m2

126,500

 

24 CN06A

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

m2

126,500

 

25 CK29F

Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

m2

460,000

 

26 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor pe tencuieli vechi

m2

1 008,650

 

27 CF50B

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Indreptarea peretilor ghebosi si strimbi)

m2

1 008,650

 

28 CF17C

Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (trebue de pus neaparat)

m2

336,210

 

29 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor pe tencuieli vechi

m2

1 008,650

 

30 CF30A

Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti

m2

1 008,650

 

31 CK26D

Montarea coltarelor din aluminiu (la michii si colturi)

m

820,000

   

2. Iluminat electric

   
 

32 RpEF23A

Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

buc

38,000

 

33 RpCU05A

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime

buc

6,000

 

34 RpEC02B

Montarea locului de lampa, executat ingropat, cu conductori de cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elementele de protectie sau canale, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri administrative, birouri.

buc

38,000

 

35 RpEC08B

Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuite, cu conductori de cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din material plastic, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite

buc

4,000

 

36 RpEE01A

Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau

buc

4,000

1

2

3

4

5

   

etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu

   
 

37 RpEE03A

Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic

buc

4,000

 

38 RpEG16B

Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie metalica cu 12 monopolari

buc

2,000

 

39 RpEE15A

Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N

buc

8,000

 

40 RpEF02C

Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi

buc

38,000

4. Scopul achiziţiei:

mai multe tuburi buc 38,000 4. Scopul achiziţiei : Întreţinerea clădirilor instituţiilor sanitare la

Întreţinerea clădirilor instituţiilor sanitare la nivelul cerinţelor standardelor solicitate de Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare a IMSP.

5. Informaţie financiară:

Evaluare şi Acreditare a IMSP. 5. Informaţie financiară: Sursa de finanţare: sursele financiare alocate de APL

Sursa de finanţare: sursele financiare alocate de APL şi mijloace speciale

6.

Termenul şi condiţiile efectuării lucrărilor: 2 luni calendaristice.

7.

Modul de prezentare a ofertelor:

ofertele se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a parametrilor; preţul lucrărilor se indică în lei MD; oferta trebuie să conţină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare; se prezintă lista lucrărilor în mod desfăşurat şi volumul materialelor de construcţie care vor fi folosite în procesul lucrărilor;ofertele se prezintă în limba de stat,

preţul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului; executare a contractului;

preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziţie. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina -a primit de la organizatorul procedurii de achiziţie. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în consideraţie de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către beneficiar;

8.

Evaluarea ofertelor va avea loc pe data de 09.08.2018 ora 14:00

9.

Oferta se prezintă pînă la data de 09.08.2018 ora 14:00 pe adresa or. Drochia, bd. N.

Testemiţanu, 4/1 et.III bir. 307 ;

10. Oferta este valabilă 30 de zile de la data limită de depunere a ofertei;

11.Ofertele pot fi primite de la curier sau prin poştă, dar nu mai tîrziu de termenul limită de prezentare a ofertelor.

12. Se specifică data cînd ofertanţii fac cunoştinţă cu locul (obiectul) efectuării lucrărilor > la

decizia participantului, pina la data limita de depunere a ofertelor ;

13. Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se

vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr. 721 din 02.02.96.

14. Modul de întocmire a ofertelor:

Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie ştampilată şi semnată de conducătorul ofertantului; Ofertele se prezintă în 2 exemplare, original şi copie, în plicuri sigilate diferite. Plicul cu "originalul" ofertei şi plicul 2 exemplare, original şi copie, în plicuri sigilate diferite. Plicul cu "originalul" ofertei şi plicul cu "copia" ofertei vor fi sigilate într-un plic adăugător.

15. Oferta cîştigătoare se va aprecia conform criteriului - cel mai mic preţ pe tot lotul (obiectul

se considera indivizibil si contractul se incheie pe tot obiectul ) şi corespunderea cerinţelor

stipulate in Caietul de sarcinic si anuntul de participare . 16.Cerinţele suplimentare care vor fi luate în consideraţie la evaluare:

care vor fi luate în consideraţie la evaluare: experienţa în domeniu nu mai mic de 10

experienţa în domeniu nu mai mic de 10 ani / dotarea tehnică /profesională,

capacitatea tehnico-materială, prezentarea Recomandaţiilor despre îndeplinirea lucrărilor similare î n perioada anilor 2016-2018 vizate materială, prezentarea Recomandaţiilor despre îndeplinirea lucrărilor similare în perioada anilor 2016-2018 vizate de Autoritatea Publica Locala, din localitatea unde au fost efectuate lucrarile si Beneficiarul lucrarilor .

17. Înştiinţarea privind determinarea câştigătorului se expediază în termen de 3 zile de la data

aprobării rezultatelor evaluării de către investitor.

18. Condiţiile de contractare:

de către investitor. 18. Condiţiile de contractare: contractul se încheie între beneficiarul de stat şi

contractul se încheie între beneficiarul de stat şi ofertantul cîştigător în termen de 10 zile de la data determinării ofertei cîştigătoare;

modelul contractului de achiziţie si condiţiile de contractare se anexează la caietul de sarcini;10 zile de la data determinării ofertei cîştigătoare; 19. Documentele obligatorii necesare a fi prezentate de

19. Documentele obligatorii necesare a fi prezentate de către ofertanţi:

obligatorii necesare a fi prezentate de către ofertanţi: Oferta original ( confirmată prin ştampila şi semnătura

Oferta original ( confirmată prin ştampila şi semnătura ofertantului). Devizurile originale. (formularele 3,5,7) confirmate prin ştampila şi semnătura ofertantului) Garantia pentru oferta bancara sau transfer la contul institutiei (la data concursului) , 1% din suma ofertei f/TVA confirmată prin ştampila şi semnătura ofertantului

Certificate de înregistrare a întreprinderii emis de către Camera Înregistrării de Stat. (copie confirmată prin ştampila şi semnătura ofertantului).f/TVA confirmată prin ştampila şi semnătura ofertantului Informaţii generale despre ofertant (sediul ofertantului

Informaţii generale despre ofertant (sediul ofertantului şi al filialelor acestuia, datele de contact etc). Original ( confirmată prin ştampila şi semnătura ofertantului). Asigurarea cu , datele de contact etc). Original ( confirmată prin ştampila şi semnătura ofertantului).
( confirmată prin ştampila şi semnătura ofertantului). Asigurarea cu personal de specialitate. original ( Asigurarea cu personal de specialitate. original ( confirmată prin ştampila şi semnătura ofertantului).

baza datelor din ultimul bilanţ). copie, (confirmată prin ştampila şi semnătura

Raport financiar (pe

ofertantului). Certificat de la organele Inspectoratului Fiscal privind datoriile la buget şi Fondul Social. copie (confirmat Certificat de la organele Inspectoratului Fiscal privind datoriile la buget şi Fondul Social. copie (confirmat prin ştampila şi semnătura ofertantului). Social. copie (confirmat prin ştampila şi semnătura Dotarea tehnică cu utilaj şi echipament. original Dotarea tehnică cu utilaj şi echipament. original (confirmată prin ştampila şi semnătura ofertantului). Avizul Inspecţiei pentru Supravegherea Tehnica. original sau copie (confirmat prin ştampila şi semnătura ofertantului). prin ştampila şi semnătura ofertantului). Avizul Inspecţiei pentru Supravegherea Tehnica. original sau copie

Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, cel puţin un contract avînd valoarea nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract (original , confirmată prin ştampila şi semnătura ofertantului)

Termenul de garantie a lucrarilor – nu mai mic de 24 luni din data semnarii procesului de receptie finala original, nu mai mic de 24 luni din data semnarii procesului de receptie finala original, confirmată prin ştampila şi semnătura ofertantului.

Recomandaţii despre îndeplinirea lucrărilor similare (original) în perioada anilor 2016-2018 vizate de Autoritatea Publica Locala, din localitatea unde au fost efectuate lucrarile si de -2018 vizate de Autoritatea Publica Locala, din localitatea unde au fost efectuate lucrarile si de beneficiarul lucrarilor .

Graficul de executare a lucrarilor – original, confirmat prin ştampila şi semnătura ofertantului . Din motivul specificului localului lucrarilor (se – original, confirmat prin ştampila şi semnătura ofertantului. Din motivul specificului localului lucrarilor (se vor efectua in institutie medico sanitara publica , cu aglomeratie de pacienti si lucrul specific al medicilor) preferabil si recomandabil este grafic de executare a lucrarilor in a II -a jumatate a zilei , pentru respectarea securitatii pacientilor, inclusiv copiilor. Pentru evitarea cazurilor exceptionale si asigurarea securitatii pacientilor si a personalului institutiei, obiectul supus reparatiei va fi separat in 4 segmente. Lucrarea va incepe cu reparatia I-lui segment, pe perioada careia accesul la acest segment va fi blocat. La finisarea reparatiei I-lui segment, accesul va fi deschis, cu blocarea segmentului II , unde vor fi prelungite lucrarile. In acest mod, consecutiv, vor fi blocate toate cele IV segmente ale coridorului, pe perioada lucrarilor, pentru asigurarea securitatii pacientilor si evitarea cazurilor exceptionale. Lucrarile zgomotoase si complicate vor fi efectuate in a II-a jumatate a zilei .

Cistigatorul la concurs va depune , odata cu semnarea contractului, Garanţia de bună execuţie a contractului : - garantie bancara sau transfer la cont - suma Garanţiei de bună execuţie contractului: - garantie bancara sau transfer la cont - suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat si va reprezenta 10%. original, confirmată prin ştampila şi semnătura ofertantului
DECLARAŢIE privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și confirmată prin ştampila şi semnătura ofertantului de corupere original confirmată prin ştampila şi de corupere original confirmată prin ştampila şi semnătura ofertantului
confirmată prin ştampila şi semnătura ofertantului Imputernicire - original confirmată prin ştampila şi Imputernicire - original confirmată prin ştampila şi semnătura ofertantului
confirmată prin ştampila şi semnătura ofertantului Scrisoare de inaintare - original confirmată prin ştampila Scrisoare de inaintare - original confirmată prin ştampila şi semnătura ofertantului

20. Relaţii de contact: 0 252 2-27-88 Buga Diana.

Investitorul (autoritatea contractantă)

Executor: Buga Diana Tel. 252 2-27-88

/E. LOPATENCO/

L.Ş,

(semnătura)

Anexat pentru conduita : MODELE DE FORMULARE

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr.

Grupa de obiecte/denumirea obiectului

Anul

Anul (n)

d/o

Luna. ora

1

2

3

N

1.

Organizare de şantier

         

2.

Obiect 01 Categoria de lucrări:

         

3.

Obiect 02 Categoria de lucrări:

         

Obiect … Categoria de lucrări:

         

Semnat:

Nume:

Funcţia în cadrul firmei:

Denumirea firmei şi sigiliu:

DECLARAŢIE de neîncadrare în siatuațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul,

reprezentant împuternicit al

(denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării

declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

(denumirea

operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică avînd ca obiect

, la data de

(denumirea autorităţii

contractante), declar pe propria răspundere că:

a) nu am intrat în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești; b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată;

c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti,

pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie

profesională;

d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul,

reprezentant împuternicit al

(denumirea lucrării), codul CPV (zi/luna/an), organizată de

Data completării:

Semnat:

Nume/prenume:

Funcţia în cadrul firmei:

Denumirea firmei şi sigiliu:

DECLARAŢIE privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data:

Numărul procedurii:

Către:

Subsemnatul,

reprezentant împuternicit al

(denumirea

operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noştri sau

rudele sau asociaţi ai lor nu este în relaţii care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.

2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potenţial, vom raporta imediat informaţia

respectivă către autoritatea contractantă.

3. Nici unul dintre angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noştri sau

rudele sau asociaţii ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrîngere sau alte practici anticoncurenţiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei

licitaţii, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.

4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție şi cu orice contract care, eventual, ne va fi

adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăţi către angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noştri sau rudele lor, care sînt implicaţi în

achiziţia publică, implementarea contractului şi aprobarea plăţilor contractuale în numele autorităţii contractante.

Data completării:

Semnat:

Nume:

Funcţia în cadrul firmei:

Denumirea firmei şi sigiliu:

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele

2. Codul fiscal

3. Adresa sediului central

4. Telefon

Fax

E-mail

5.

Certificatul de înregistrare

(numărul, data înregistrării)

6.

Obiectul de activitate, pe domenii:

(instituţia emitentă)

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7.

Licenţa (certificat)

(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate)

8.

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9.

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Principala piaţă de afaceri:

Nr.

 

Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei

Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA

d/o

Anul

1.

     

2

     

3

     

Media anuală:

 

Data completării:

Semnat:

Nume:

Funcţia în cadrul firmei:

Denumirea firmei şi sigiliu:

IMPUTERNICIRE

[Oferta trebuie să fie însoţită de o împuternicire scrisă, prin care persoana care a semnat documentele depuse este autorizată să angajeze operatorul economic în procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. Împuternicirea trebuie să fie într-un format juridic, în conformitate cu formatul ţării în care ofertantul este înregistrat şi trebuie să poarte atât semnătura celui care împuterniceşte cât şi semnătura celui împuternicit. O traducere autorizată în limba moldovenească va însoţi orice împuternicire într-o alta limbă. In cazul unei asocieri, persoana care a semnat documentele din cadrul ofertei trebuie confirmată prin înaintarea împuternicirilor semnate de toţi reprezentanţii cu drept de semnătură ai partenerilor]

Împuternicirea (împuternicirile) se ataşează acestui formular.

Numele în clar:

Semnătura:

În calitate de:

Legal autorizat să semnez documentele din cadrul ofertei pentru şi în numele

(denumire/nume operator economic)

Data completării:

OFERTANT

(denumirea, numele, prenumele)

SCRISOARE DE INAINTARE

Către

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunţului de participare,

apărut în Buletinul Achiziţiilor Publice nr

privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului

din

(ziua,

luna, anul)

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii

(denumirea, numele ofertantului)

Vă transmitem alăturat următoarele:

1.Documentul

(tipul, seria/numărul, emitentul)

privind garanţia pentru ofertă, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia

standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.

2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinînd:

a) oferta;

b) documentele care însoţesc oferta.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării:

Semnat:

Nume:

Funcţia în cadrul firmei:

Denumirea firmei şi sigiliu:

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

1.

Denumirea şi obiectul contractului

2.

Numărul şi data contractului

3.

Denumirea/numele beneficiarului

4.

Adresa beneficiarului

5.

Ţara

6.

Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se notează opţiunea corespunzătoare) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) antreprenor asociat subantreprenor

corespunzătoare) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) antreprenor asociat subantreprenor

7.

Valoarea contractului

exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul

exprimată în echivalent dolari SUA

a)

iniţială

(la data semnării contractului )

b) finală

(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de

soluţionare:

9.

Perioada de executare a lucrării (luni)

 

a)

contractată

b)

efectiv realizată

c)

motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte

adiţionale

încheiate

cu

beneficiarul

10.

Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor

11.

Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie

12.

Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării:

Semnat:

Nume:

Funcţia în cadrul firmei:

Denumirea firmei şi sigiliu:

DECLARAŢIE privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr.

Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte

     

d/o

Unitatea

de

Asigurate de la terţi sau din alte surse

măsură

(bucăţi şi

Asigurate

din dotare

seturi)

0

1

2

3

4

1.

       

2.

       

3.

       

.

       

n

       

Semnat:

Nume:

Funcţia în cadrul firmei:

Denumirea firmei şi sigiliu:

DECLARAŢIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

         

Numărul

Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător

certificatului de

Vechimea în munca în specialitate (ani)

atestare

Nr.

d/o

Funcţia

Studii de specialitate

Data eliberării

 

1

2

3

4

 
 

Diriginţi

de

       

şantier

 

Maiştri

       
 

Specialişti

       

……………

……………

…………….

Semnat:

Nume:

Funcţia în cadrul firmei:

Denumirea firmei şi sigiliu:

FORMULAR GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE

BANCA

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE

Către

_

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la contractul de achiziţie publică de lucrări

,

(denumirea contractului)

încheiat între

,în

calitate de

Antreprenor, şi

,

în calitate de

Autoritate contractantă, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea autorităţii contractante, pînă la

concurenţa sumei de

reprezentînd

cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin Antreprenorului, astfel

cum sînt acestea prevăzute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. Plata se va face în

termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea Autorităţii

contractante sau a Antreprenorului.

Prezenta garanţie este valabilă pînă la data de

În cazul în care părţile contractante sînt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei

sau să modifice unele prevederi contractuale, care au efecte asupra angajamentului băncii, se va

obţine acordul nostru prealabil, în caz contrar, prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.

,

din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa

%

Parafată de Banca

în ziua

luna

anul

(semnătura autorizată)