Sunteți pe pagina 1din 13

FUNCŢIA Nr.

13

TINICHIGIU INDUSTRIAL
1. DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCĂ

PROCESUL DE MUNCǍ
Tinichigiul industrial execută lucrări de prelucrare a tablelor şi profilelor subţiri în vederea
transformării acestora în bunuri materiale de larg consum, elemente metalice necesare
construcţiilor civile şi industriale, elemente decorative şi subansamble pentru maşini şi agregate.
Operaţiile de tinichigerie industrială constau din: trasări după model, şablon sau desen, debitări,
decupări de contururi, îndoiri simple din profile din tablă, fălţuiri şi nervurări, planări, roluiri şi
ambutisări manuale sau cu utilaje mecanice.
In cadrul operaţiilor de tinichigerie industrială se mai execută punctări prin sudură, suduri
electrice cu arc şi prin rezistenţă, suduri autogene de materiale feroase şi neferoase, nituiri cât şi
lipituri de tablă.
Redresarea pieselor pentru obţinerea formei definitive şi finisare se face manual, cu ajutorul
şabloanelor, calapoadelor sau prin calibrări de prese.
Asamblarea pieselor în cadrul subansamblelor şi ansamblelor se execută prin presare (fălţuire),
sudură, şuruburi sau nituiri.
Aceste asamblări conduc la obţinerea elementelor componente ale mobilierului metalic,
agregatelor electrocasnice (frigiderelor, maşinilor de spălat), plite, carcase de maşini agricole,
bunkere, rezervoare, radiatoare etc.

MIJLOACE DE PRODUCŢIE
 Unelte şi scule: plăci de îndreptat, nicovale, şine pentru rotunjit, bicornuri, ciocane metalice
de diferite forme, ciocane de lemn, priboaie;
 Utilaje de deformare: valţuri, maşini de nervurat şi de ambutisat cu acţiune mecanică, prese,
maşini de găurit, ştanţe, strunguri de presat, maşini de îndoit în muchie, maşini de îndreptat,
maşini de făcut ciubuce;
 Utilaje de asamblare: prese de nituit, maşini de fălţuit, maşini de sudare prin puncte şi în
linie, buterole, căpuitoare, trăgătoare de nituiri, ciocane de lipit;
 Utilaje de încălzire portative: lămpi de benzină, forje;
 Utilaje de încălzire stabile: sobe, cuptoare cu cărbune sau gaze;
 Materiale de prelucrat: table subţiri şi benzi din oţel - tablă decapată, tablă cositorită,
zincată, tablă ondulată, sau din metale neferoase - cupru, zinc, alamă, duraluminiu, etc.;
 Materiale pentru pregătirea şi protecţia suprafeţelor: hârtie abrazivă, pastă de lustruit,
detergenţi, solvenţi, degresanţi, chituri, grunduri, vopsele, paste anticorozive, unsori, etc.;
 Materiale pentru executarea asamblărilor: nituri de diferite forme din oţel şi neferoase,
şuruburi de diferite forme şi mărimi, aliaje de lipire, paste decapante, etc.;
 Scule şi unelte pentru curăţenie: lopeţi, mături, perii de sârmă, dispozitive diverse etc.

SARCINA DE MUNCǍ
Organizarea locului de muncă
 Identifică particularităţile locului de muncă;
 Identifică mijloacele de muncă necesare;
 Asigură curăţenia la finalul programului de lucru;
Metode de curăţenie: degajarea de materiale nefolosite şi deşeuri, stropire cu apă, măturare,
ştergere, spălare, ungere, îndepărtare gunoaie etc.
Decuparea materialelor
 Asigură materialele necesare în funcţie de piesele ce urmează a fi executate, conform
documentaţiei tehnologice;
 Trasează materialele conform schiţei desfăşuratei sau după şablon;
 Taie / decupează materialele conform procedeului stabilit prin fişa tehnologică şi marcajului
trasat în limita toleranţelor admise, conform prevederilor specifice din documentaţia tehnică;
 Îndreaptă materialele atât înainte cât şi după tăiere, până la eliminarea defectelor de
suprafaţă.
Confecţionarea pieselor
 Deformează materialele aplicând procedeul tehnologic adecvat, conform documentaţiei
tehnologice, într-o fază sau în faze succesive, respectând marcajele şi prevederile din fişa
tehnologică;
 Găureşte piesele în locurile marcate pe material, conform documentaţiei tehnologice;
 Redresează / rectifică piesele folosind procedeul stabilit în fişa tehnologică;
Asamblarea pieselor
 Pregăteşte suprafeţele pentru asamblare folosind procedeul adecvat, în funcţie de cerinţele
calitative specifice şi procedeul de asamblare ce urmează a fi executat, până la eliminarea
defectelor de suprafaţă, a ruginei şi obţinerea rugozităţii prescrise;
 Asamblează piesele conform documentaţiei tehnologice;
 Debavurează / curăţă îmbinările conform prevederilor specifice din documentaţia
tehnologică;
Manipularea pieselor
 Transportă piesele în punctele de lucru respectând procedurile specifice referitoare la
manipulare, traseul şi securitatea în manipulare;
 Aşază / fixează piesele în dispozitive speciale în funcţie de configuraţia lor, în poziţia optimă
de lucru, conform fişelor tehnologice;
 Depozitează piesele în locurile special prevăzute, folosind dispozitive specifice, conform
procedurilor de depozitare;
Întreţinerea echipamentelor de lucru
 Verifică starea de funcţionare a echipamentului de lucru conform instrucţiunilor proprii sau
procedurilor specifice;
 Aplică procedurile de întreţinere a echipamentului de lucru;
 Informează asupra deteriorării / defectării echipamentului de lucru.

MEDIUL DE MUNCǍ
Tinichigiul industrial îşi desfăşoară activitatea în sectii de prelucrări, ateliere de recondiţionări şi
reparaţii.
Particularităţile locului de muncă: în interiorul unor clădiri, la temperaturi ridicate, manevrări de
piese cu risc, condiţii de luminozitate etc.
Alţi factori de risc ai mediului: lucrări care implică expunerea la pulberi în suspensie, în aer,
lucrări care implică expunerea la aerosoli caustici sau toxici.

2. FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI


A. FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCŢIE
Factori de risc mecanic
 Mişcări periculoase / mişcări funcţionale ale echipamentelor tehnice / organe de masini in
miscare - prinderea, antrenarea, membrului superior sau articolelor de vestimentaţie (la
masinile unelte de presare si deformare prin apasare, la organele de miscare pe timpul
utilizarii acestora sau pe timpul fixarii pieselor, etc.);
 Mişcări periculoase / Mişcări funcţionale ale echipamentelor tehnice / deplasări ale
mijloacelor de transport - lovire de către mijloace de transport la deplasarea pedestrǎ la/de la
locul de muncă;
 Mişcări periculoase / autodeclanşări sau autoblocări contraindicate ale mişcărilor funcţionale
ale echipamentelor tehnice sau ale fuidelor - autodeclanşarea organelor de miscare in timpul
fixarii pieselor;
 Mişcări periculoase / deplasări sub efectul gravitaţiei / alunecare, rostogolire, rasturnare,
cadere libera - deplasarea pieselor si subansamblelor depozitate defectuos, caderea
alunecarea pe picioare a pieselor grele, pe timpul manipulatii acestora;
 Mişcări periculoase / deplasări sub efectul propulsiei / proiectare de corpuri sau particule -
proiectare de bucati rupte din piatra de polizat pe timpul folosirii polizorului electric;
 Mişcări periculoase / deplasări sub efectul propulsiei / jet, erupţie - jet fluid la spargerea
racordurilor instalatiei de lichid de racire la taierea sau sudarea metalelor;
 Suprafeţe sau contururi periculoase, înţepătoare sau tăioase - leziuni provocate de
manevrarea gresita a sculelor si pieselor cu suprafete intepatoare, taioase;
 Suprafeţe sau contururi periculoase, înţepătoare sau tăioase - span sau bucati de metal care
strapung epiderma (infectii datorita neextragerii bucatilor de fier si netratarii zonei lezate).
Factori de risc termic
 Temperatura ridicata a obiectelor sau a suprafetelor - contactul cu suprafete fierbinti ale
metalelor imediat dupa sudare;
 Temperatura ridicata a obiectelor sau a suprafetelor - contactul pielii cu picaturi de metal
topit;
 Temperatura sczuta a obiectelor sau a suprafetelor - contactul cu suprafete metalice in
anotimpul rece.
Factori de risc electric
 Curent electric / atingere directă (in cazul: deteriorării izolatiei cablurilor sau datorita folosirii
aparatului de sudura in medii cu umiditate ridicata; din cauza unor defecte de protectie sau a
unor defecte de izolatie a cablurilor de alimentare);
 Curent electric / atingere directa - socuri electrice datorate aparitiei unor tensiuni mai mari
decat tensiunea de mers in gol;
 Curent electric / atingere indirectă (in cazul: deteriorării izolaţiilor; deteriorării circuitelor de
legare la pământ).
Factori de risc chimic
 Substanţe toxice / caustice - afectiuni ale pieli, dermatite de contact, la nivelul mainilor sau a
altor parti ale corpului cu substante toxice;
 Substanţe toxice / caustice - arderea compusilor chimici din otel si de pe suprafata pieselor de
taiat/sudat.

B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCǍ


Factori de risc fizic
 Temperatura aerului - ridicata sau scazuta;
 Curenti de aer - prezenta curentilor de aer (instalatia de climatizare, etc.)
 Zgomot - hipoacuzie datorita zgomotului produs la debitarea pieselor sau de arcul electric;
 Iluminatul - nivel de iluminare scazut (in interiorul atelierului);
 Vibratii – ciocan, dalta, unelte electrice etc.;
 Radiatii ultraviolete si infrarosii provenite de la flacara de sudura;
 Calamitǎţi naturale (seism, etc.);
 Pulberi pneumoconiogene - particule fine provenite din debitarea/polizarea pieselor metalice.

C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCǍ


Sarcină supradimensionată in raport cu capacitatea executantului
 Solicitare fizică - afectiuni ale sistemului osteo-musculo-articular din cauza transportului sau
a manevrarii sarcinilor grele; efort dinamic - activitate prelungita in pozitii fortate, incomode
sau vicioase.

D. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI


Acţiuni greşite
 Executare defectuoasă de operaţii: manevre, poziţionări, fixări, reglaje, utilizare greşită a
mijloacelor de producţie;
 Efectuare de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă / pornirea echipamentelor tehnice -
efectuarea interventiei la echipamente tehnice cu defecte la contactele de pornire;
 Efectuare de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă / deplasări cu pericol de cădere / de
la acelaşi nivel - prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare (pe suprafete umede ori fara
aderente);
 Comunicari accidentogene (deficiente de comunicare datorita zgomotului).
Omisiuni
 Neutilizarea mijloacelor de protecţie;
 Omiterea unor operatii - neutilizarea sistemului de filtroventilatie cu care este pravazuta hala;
 Omiterea unor operatii - efectuarea sudurilor fara indepartarea materialelor inflamabile.
UNITATEA: NUMǍR PERSOANE EXPUSE: 1
SC SOCIETATEA SRL
3. FIŞA DE EVALUARE A FUNCŢIEI DURATA EXPUNERII: 8h
FUNCŢIA:
TINICHIGIU INDUSTRIAL ECHPA DE EVALUARE:
EVALUATOR + LD
COMPONENŢA FACTORI DE CONSECINTA CLASA DE CLASA DE NIVEL
FORMA CONCRETǍ DE MANIFESTARE A FACTORULUI DE RISC
SISTEMULUI DE RISC MAXIMA GRAVI- PROBA- PARŢIAL
MUNCǍ IDENTIFICAŢI (descriere, parametri) PREVIZIBILǍ TATE BILITATE DE RISC
1. Mişcări periculoase / mişcări funcţionale ale echipamentelor tehnice / organe de masini in
miscare - prinderea, antrenarea, membrului superior sau articolelor de vestimentaţie (la masinile INV
6 2 4
unelte de presare si deformare prin apasare, la organele de miscare pe timpul utilizarii acestora gr.I
sau pe timpul fixarii pieselor, etc.);
2. Mişcări periculoase / Mişcări funcţionale ale echipamentelor tehnice / deplasări ale mijloacelor
DECES 7 1 3
de transport - lovire de către mijloace de transport la deplasarea pedestrǎ la/de la locul de muncă;
3. Mişcări periculoase / autodeclanşări sau autoblocări contraindicate ale mişcărilor funcţionale
ITM
ale echipamentelor tehnice sau ale fuidelor - autodeclanşarea organelor de miscare in timpul 3 3 3
45-180 zile
fixarii pieselor;
FACTORI DE 4. Mişcări periculoase / deplasări sub efectul gravitaţiei / alunecare, rostogolire, rasturnare,
INV
RISC MECANIC cadere libera - deplasarea pieselor si subansamblelor depozitate defectuos, caderea alunecarea pe 6 2 4
gr.I
picioare a pieselor grele, pe timpul manipulatii acestora;
MIJLOACE 5. Mişcări periculoase / deplasări sub efectul propulsiei / proiectare de corpuri sau particule -
DECES 7 2 4
DE proiectare de bucati rupte din piatra de polizat pe timpul folosirii polizorului electric;
PRODUCŢIE 6. Mişcări periculoase / deplasări sub efectul propulsiei / jet, erupţie - jet fluid la spargerea
DECES 7 2 4
racordurilor instalatiei de lichid de racire la taierea sau sudarea metalelor;
7. Suprafeţe sau contururi periculoase, înţepătoare sau tăioase - leziuni provocate de manevrarea ITM
3 5 4
gresita a sculelor si pieselor cu suprafete intepatoare, taioase; 45-180 zile
8. Suprafeţe sau contururi periculoase, înţepătoare sau tăioase - span sau bucati de metal care ITM
3 3 3
strapung epiderma (infectii datorita neextragerii bucatilor de fier si netratarii zonei lezate). 45-180 zile
9. Temperatura ridicata a obiectelor sau a suprafetelor - contactul cu suprafete fierbinti ale ITM
2 6 3
metalelor imediat dupa sudare; 3-45 zile
FACTORI DE 10. Temperatura ridicata a obiectelor sau a suprafetelor - contactul pielii cu picaturi de metal ITM
2 5 3
RISC TERMIC topit; 3-45 zile
11. Temperatura sczuta a obiectelor sau a suprafetelor - contactul cu suprafete metalice in ITM
2 5 3
anotimpul rece. 3-45 zile

COMPONENŢA FACTORI DE CONSECINTA CLASA DE CLASA DE NIVEL


FORMA CONCRETǍ DE MANIFESTARE A FACTORULUI DE RISC
SISTEMULUI DE RISC MAXIMA GRAVI- PROBA- PARŢIAL
MUNCǍ IDENTIFICAŢI (descriere, parametri) PREVIZIBILǍ TATE BILITATE DE RISC
12. Curent electric / atingere directă (in cazul: deteriorării izolatiei cablurilor sau datorita folosirii
aparatului de sudura in medii cu umiditate ridicata; din cauza unor defecte de protectie sau a unor DECES 7 1 3
defecte de izolatie a cablurilor de alimentare);
FACTORI DE
13. Curent electric / atingere directa - socuri electrice datorate aparitiei unor tensiuni mai mari
RISC ELECTRIC DECES 7 1 3
MIJLOACE decat tensiunea de mers in gol;
DE 14. Curent electric / atingere indirectă (in cazul: deteriorării izolaţiilor; deteriorării circuitelor de
DECES 7 1 3
PRODUCŢIE legare la pământ).
15. Substanţe toxice / caustice - afectiuni ale pieli, dermatite de contact, la nivelul mainilor sau a ITM
3 3 3
FACTORI DE altor parti ale corpului cu substante toxice; 45-180 zile
RISC CHIMIC 16. Substanţe toxice / caustice - arderea compusilor chimici din otel si de pe suprafata pieselor de ITM
3 3 3
taiat/sudat. 45-180 zile
ITM
17. Temperatura aerului - ridicata sau scazuta; 2 5 3
3-45 zile
ITM
18. Curenti de aer - prezenta curentilor de aer (instalatia de climatizare, etc.) 2 3 2
3-45 zile
ITM
19. Zgomot - hipoacuzie datorita zgomotului produs la debitarea pieselor sau de arcul electric; 2 5 3
3-45 zile
MEDIUL DE FACTORI DE
MUNCǍ RISC ITM
20. Iluminatul - nivel de iluminare scazut (in interiorul atelierului); 2 2 2
FIZIC 3-45 zile
ITM
21. Vibratii – ciocan, dalta, unelte electrice etc.; 2 4 2
3-45 zile
ITM
22. Radiatii ultraviolete si infrarosii provenite de la flacara de sudura; 3 3 3
45-180 zile

23. Calamitǎţi naturale (seism, etc.); DECES 7 1 3


ITM
24. Pulberi pneumoconiogene - particule fine provenite din debitarea/polizarea pieselor metalice. 3 4 3
45-180 zile
25. Solicitare fizică - afectiuni ale sistemului osteo-musculo-articular din cauza transportului sau
SARCINA DE SOLICITARE ITM
a manevrarii sarcinilor grele; efort dinamic - activitate prelungita in pozitii fortate, incomode sau 3 4 3
MUNCǍ FIZICĂ
vicioase.
45-180 zile

COMPONENŢA FACTORI DE CONSECINTA CLASA DE CLASA DE NIVEL


FORMA CONCRETǍ DE MANIFESTARE A FACTORULUI DE RISC
SISTEMULUI DE RISC MAXIMA GRAVI- PROBA- PARŢIAL
MUNCǍ IDENTIFICAŢI (descriere, parametri) PREVIZIBILǍ TATE BILITATE DE RISC
26. Executare defectuoasă de operaţii: manevre, poziţionări, fixări, reglaje, utilizare greşită a
DECES 7 2 4
mijloacelor de producţie;
27. Efectuare de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă / pornirea echipamentelor tehnice -
DECES 7 1 3
efectuarea interventiei la echipamente tehnice cu defecte la contactele de pornire;
ACŢIUNI
GREŞITE 28. Efectuare de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă / deplasări cu pericol de cădere / de
ITM
la acelaşi nivel - prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare (pe suprafete umede ori fara 2 6 3
3-45 zile
aderente);
EXECUTANT INV
29. Comunicari accidentogene (deficiente de comunicare datorita zgomotului). 4 2 3
gr.III
30. Neutilizarea mijloacelor de protecţie; DECES 7 1 3
ITM
OMISIUNI 31. Omiterea unor operatii - neutilizarea sistemului de filtroventilatie cu care este pravazuta hala; 2 4 2
3-45 zile
32. Omiterea unor operatii - efectuarea sudurilor fara indepartarea materialelor inflamabile. DECES 7 1 3

NIVELUL GLOBAL DE RISC AL FUNCŢIEI ESTE:


32
∑ riRi 6 ( 4× 4 )+ 22( 3×3 )+4 ( 2×2 ) 310
Ngr = i=1
32
= = =3, 16
6× 4+22×3+4×2 98
∑ ri
i=1

NIVELURILE DE RISC PARŢIALE PE FACTORI DE RISC (Fig.nr.1)


Funcţia nr.13
TINICHIGIU INDUSTRIAL
Nivel global de risc: 3,16

4
NIVEL DE RISC .

0
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30 F31 F32

FACTORI DE RISC
LEGENDǍ FIGURA NR.1

F1. Mişcări periculoase / mişcări funcţionale ale echipamentelor tehnice / organe de masini in
miscare - prinderea, antrenarea, membrului superior sau articolelor de vestimentaţie (la masinile
unelte de presare si deformare prin apasare, la organele de miscare pe timpul utilizarii acestora
sau pe timpul fixarii pieselor, etc.);
F2. Mişcări periculoase / Mişcări funcţionale ale echipamentelor tehnice / deplasări ale
mijloacelor de transport - lovire de către mijloace de transport la deplasarea pedestrǎ la/de la
locul de muncă;
F3. Mişcări periculoase / autodeclanşări sau autoblocări contraindicate ale mişcărilor funcţionale
ale echipamentelor tehnice sau ale fuidelor - autodeclanşarea organelor de miscare in timpul
fixarii pieselor;
F4. Mişcări periculoase / deplasări sub efectul gravitaţiei / alunecare, rostogolire, rasturnare,
cadere libera - deplasarea pieselor si subansamblelor depozitate defectuos, caderea alunecarea pe
picioare a pieselor grele, pe timpul manipulatii acestora;
F5. Mişcări periculoase / deplasări sub efectul propulsiei / proiectare de corpuri sau particule -
proiectare de bucati rupte din piatra de polizat pe timpul folosirii polizorului electric;
F6. Mişcări periculoase / deplasări sub efectul propulsiei / jet, erupţie - jet fluid la spargerea
racordurilor instalatiei de lichid de racire la taierea sau sudarea metalelor;
F7. Suprafeţe sau contururi periculoase, înţepătoare sau tăioase - leziuni provocate de
manevrarea gresita a sculelor si pieselor cu suprafete intepatoare, taioase;
F8. Suprafeţe sau contururi periculoase, înţepătoare sau tăioase - span sau bucati de metal care
strapung epiderma (infectii datorita neextragerii bucatilor de fier si netratarii zonei lezate).
F9. Temperatura ridicata a obiectelor sau a suprafetelor - contactul cu suprafete fierbinti ale
metalelor imediat dupa sudare;
F10. Temperatura ridicata a obiectelor sau a suprafetelor - contactul pielii cu picaturi de metal
topit;
F11. Temperatura sczuta a obiectelor sau a suprafetelor - contactul cu suprafete metalice in
anotimpul rece.
F12. Curent electric / atingere directă (in cazul: deteriorării izolatiei cablurilor sau datorita
folosirii aparatului de sudura in medii cu umiditate ridicata; din cauza unor defecte de protectie
sau a unor defecte de izolatie a cablurilor de alimentare);
F13. Curent electric / atingere directa - socuri electrice datorate aparitiei unor tensiuni mai mari
decat tensiunea de mers in gol;
F14. Curent electric / atingere indirectă (in cazul: deteriorării izolaţiilor; deteriorării circuitelor
de legare la pământ).
F15. Substanţe toxice / caustice - afectiuni ale pieli, dermatite de contact, la nivelul mainilor sau
a altor parti ale corpului cu substante toxice;
F16. Substanţe toxice / caustice - arderea compusilor chimici din otel si de pe suprafata pieselor
de taiat/sudat.
F17. Temperatura aerului - ridicata sau scazuta;
F18. Curenti de aer - prezenta curentilor de aer (instalatia de climatizare, etc.)
F19. Zgomot - hipoacuzie datorita zgomotului produs la debitarea pieselor sau de arcul electric;
F20. Iluminatul - nivel de iluminare scazut (in interiorul atelierului);
F21. Vibratii – ciocan, dalta, unelte electrice etc.;
F22. Radiatii ultraviolete si infrarosii provenite de la flacara de sudura;
F23. Calamitǎţi naturale (seism, etc.);
F24. Pulberi pneumoconiogene - particule fine provenite din debitarea/polizarea pieselor
metalice.
F25. Solicitare fizică - afectiuni ale sistemului osteo-musculo-articular din cauza transportului
sau a manevrarii sarcinilor grele; efort dinamic - activitate prelungita in pozitii fortate, incomode
sau vicioase.
F26. Executare defectuoasă de operaţii: manevre, poziţionări, fixări, reglaje, utilizare greşită a
mijloacelor de producţie;
F27. Efectuare de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă / pornirea echipamentelor tehnice -
efectuarea interventiei la echipamente tehnice cu defecte la contactele de pornire;
F28. Efectuare de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă / deplasări cu pericol de cădere / de
la acelaşi nivel - prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare (pe suprafete umede ori fara
aderente);
F29. Comunicari accidentogene (deficiente de comunicare datorita zgomotului).
F30. Neutilizarea mijloacelor de protecţie;
F31. Omiterea unor operatii - neutilizarea sistemului de filtroventilatie cu care este pravazuta
hala;
F32. Omiterea unor operatii - efectuarea sudurilor fara indepartarea materialelor inflamabile.
4. FIŞA DE MǍSURI PROPUSE

NIVEL
FACTOR DE RISC MǍSURI PROPUSE
DE RISC
F1. Mişcări periculoase / mişcări funcţionale ale  Verificarea mijloacelor colective de protectie;
echipamentelor tehnice / organe de masini in miscare -  Verificarea modului de utilizare a echipamentului individual de protecţie;
prinderea, antrenarea, membrului superior sau articolelor  Marcarea si semnalizarea pericolelor de prindere si antrenare a mainilor, parului si
4
de vestimentaţie (la masinile unelte de presare si imbracamintei;
deformare prin apasare, la organele de miscare pe timpul  Repararea, completarea, inlocuirea elementelor ce nu corespund cerintelor de securitate
utilizarii acestora sau pe timpul fixarii pieselor, etc.); (componenete ale echipamentelor tehnice, mijloacelor colective de protectie)
F4. Mişcări periculoase / deplasări sub efectul gravitaţiei /  Verificarea modului corect de depozitare si de amplasare a pieselor si subansamblelor;
alunecare, rostogolire, rasturnare, cadere libera -  Marcarea si semnalizarea zonelor periculoase;
deplasarea pieselor si subansamblelor depozitate 4  Restrictionarea accesului persoanelor neautorizate in zonele periculoase;
defectuos, caderea alunecarea pe picioare a pieselor grele,  Verificarea mijloacelor colective de protectie;
pe timpul manipulatii acestora;  Utilizarea cu precadere a mijloacelor mecanice de manipulare a maselor.
 Verificarea modului de utilizare a mijloacelor de protectie;
F5. Mişcări periculoase / deplasări sub efectul propulsiei /
 Procedurile de lucru trebuie sa contina obligatoriu cerintele de securitate privind
proiectare de corpuri sau particule - proiectare de bucati
4 utilizarea mijloacelor de protectie;
rupte din piatra de polizat pe timpul folosirii polizorului
 Numirea unui lucrator calificat pentru montarea pietrelor abrazive;
electric;
 Verificarea tehnica periodica a pietrelor abrazive – conform planului de mentenanta.
 Verificarea periodica (conform planului de mentenanta) a integritatii conductelor si
imbinarilor acestora;
 Orice interventie tehnica la instalatia de lichid de racire trebuie efectuata doar de
F6. Mişcări periculoase / deplasări sub efectul propulsiei /
personal calificat si instruit;
jet, erupţie - jet fluid la spargerea racordurilor instalatiei 4
 Functionarea imperfecta a instalatiei de lichid de racire impune oprirea functionarii
de lichid de racire la taierea sau sudarea metalelor;
echipamentului tehnic pana la remedierea deficientelor;
 Marcarea si semnalizarea zonelor periculoase;
 Verificarea mijloacelor colective si individuale de protectie.
 Utilizarea EIP corespunzator;
F7. Suprafeţe sau contururi periculoase, înţepătoare sau  Verificarea suplimentara a modului de cunoastere si respectare a procedurilor de lucru
tăioase - leziuni provocate de manevrarea gresita a 4 implementate;
sculelor si pieselor cu suprafete intepatoare, taioase;  Exigenta in stabilirea si implementarea regulilor de SSM ce trebuie cunoscute si
respectate de catre lucratori.
 Instruirea lucratorilor cu modul de utilizare si intretinere a echipamentelor de munca;
F26. Executare defectuoasă de operaţii: manevre,
 Verificarea exigenta a cunoasterii si respectarii procedurilor de lucru;
poziţionări, fixări, reglaje, utilizare greşită a mijloacelor 4
 Procedurile de lucru trebuie sa contina obligatoriu cerintele de securitate privind
de producţie;
utilizarea mijloacelor de protectie.
5. INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUǍRII

În urma analizei factorilor de risc şi evaluării efectuate, nivelul global de risc (Ngr) calculat
conform metodei are valoarea 3,16 încadrându-se în categoria locurilor de munca cu un nivel
mediu de risc.
S-au identificat un număr de 32 de factori de risc, dintre care 6 factori de risc au nivelul partial
de risc 4, situându-se în categoria riscurilor pentru care trebuie luate mǎsuri de eliminare sau
diminuare a efectelor.
Pentru diminuarea sau eliminarea efectelor acestor factori de risc sunt necesare mǎsurile
prezentate în „Fişa de mǎsuri propuse”.
Din punct de vedere al repartiţiei pe sursele generatoare (fig.nr.2), se remarcǎ ponderea
majoritarǎ de 50,00% a factorilor proprii mijloacelor de productie, mediul de muncǎ are o
pondere 25,00%, executantul are o pondere de 21,88% iar sarcina de muncă are o pondere de
3,13%.
Ponderea factorilor de risc ce determina urmari grave (DECES, INV gr.I, INV gr.II) este de 41%.

PONDEREA FACTORILOR DE RISC DUPǍ SURSA GENERATOARE


DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNCǍ (Fig.nr.2)
Funcţia nr.13
TINICHIGIU INDUSTRIAL
Nivel global de risc: 3,16

MIJLOACE DE PRODUCTIE; 050%

EXECUTANT; 022%

SARCINA DE MUNCA; 003%


MEDIUL DE MUNCA; 025%