Sunteți pe pagina 1din 20

Situaţia pe sesiuni a proiectelor din cadrul PNDR

înregistrate în tabelele de monitorizare la data de 21.07.2016

TOTAL GENERAL

Proiecte depuse Proiecte selectate


Măsura
Nr. Valoare publică Nr. Valoare publică
111
112 22,494 630,074,066 13,450 339,262,514
121 8,738 3,115,680,605 3,849 1,334,129,323
122 20 3,011,934 18 2,513,937
123 1,762 1,771,015,955 961 939,567,923
Schema XS 13/123A/2008 247 113,706,025 215 101,626,174
Schema XS 28/123F/2008 177 78,896,763 157 67,450,879
Schema N578/2009 453 311,099,775 292 216,093,918
125 1,701 1,789,032,854 699 739,895,314
141 88,846 666,345,000 63,544 476,580,000
PNDR 86 16,870,702 80 15,560,049
142 Transferate din
SAPARD
143
211
212
PNDR
214 Transferate din
SAPARD
215
PNDR 52 4,354,839 40 3,775,661
221 Transferate din
SAPARD
312 9,499 1,317,172,809 4,188 535,713,812
313 3,703 569,890,748 2,586 392,288,779
322 3,317 7,646,850,036 936 2,059,969,293
4.1 9,472 487,254,894 7,211 378,663,577
421 265 6,991,109 107 2,528,006
faza 3 112 4,920,162 111 4,827,533
431.1
fazele 1+2
431.2
511

Schemele de garantare pentru


sectorul agricol și pentru IMM-uri

611
TOTAL 150,944 18,533,168,276 98,444 7,610,446,693

Măsuri gestionate de către Autoritatea de Management

* La data de 31.12.2015, PNDR 2007-2013 s-a finalizat, situațiile proiectelor depuse, a celor selectate și a
finale, cu mențiunea că, singura etapă care mai implică modificări/actualizări după această dată fiind cea
rezilierilor.
Proiecte depuse Proiecte selectate
Măsura
Nr. Valoare publică Nr. Valoare publică
03-28 martie 2008
121 712 152,201,310 306 61,545,220
123 17 16,802,744 9 10,384,698
322 194 408,418,137 44 104,947,567
TOTAL 923 577,422,190 359 176,877,485

02-25 aprilie 2008


121 728 143,093,027 279 62,279,284
123 35 33,840,067 23 25,075,741
322 181 393,287,849 43 105,342,455
TOTAL 944 570,220,943 345 192,697,480

19-30 mai 2008


121 627 138,023,950 222 58,781,790
123 40 35,530,335 30 26,612,397
Schema XS 13/123A/2008 30 18,592,924 24 17,050,267
Schema XS 28/123F/2008 34 25,673,335 30 22,920,682
322 170 382,590,731 40 104,369,911
TOTAL 901 600,411,276 346 229,735,048

09-27 iunie 2008


123 45 39,314,413 34 26,799,417
Schema XS 13/123A/2008 39 7,894,931 33 6,122,758
Schema XS 28/123F/2008 27 10,285,569 20 4,326,769
TOTAL 111 57,494,913 87 37,248,944

07-25 iulie 2008


123 41 36,226,204 35 25,758,958
Schema XS 13/123A/2008 30 10,827,881 27 8,488,483
Schema XS 28/123F/2008 22 7,431,082 18 5,672,079
TOTAL 93 54,485,166 80 39,919,521

04-29 august 2008


123 132 136,072,367 94 93,427,919
Schema XS 13/123A/2008 57 28,066,571 45 20,959,425
Schema XS 28/123F/2008 39 14,585,144 37 13,628,507
TOTAL 228 178,724,082 176 128,015,851

18 septembrie-30 octombrie 2008


312 68 11,321,872 51 8,811,682
313 121 22,571,382 100 19,839,170
TOTAL 189 33,893,254 151 28,650,852

03 noiembrie-19 decembrie 2008


121 1,514 551,496,094 503 212,054,493
123 130 124,720,120 104 102,112,814
Schema XS 13/123A/2008 91 48,323,717 86 49,005,242
Schema XS 28/123F/2008 55 20,921,633 52 20,902,843
322 825 2,145,044,356 165 511,272,542
TOTAL 2,615 2,890,505,921 910 895,347,933

17 noiembrie - 17 decembrie 2008


312 76 11,062,443 63 9,465,738
313 152 26,844,380 122 23,469,425
TOTAL 228 37,906,823 185 32,935,163

03 decembrie 2008 - 27 februarie 2009


112 661 13,778,466 512 11,424,550
141 6,442 48,315,000 6,262 46,965,000
TOTAL 7,103 62,093,466 6,774 58,389,550

03 decembrie 2008 - 30 iunie 2014


142 86 16,870,702 80 15,560,049
TOTAL 86 16,870,702 80 15,560,049
Proiecte depuse Proiecte selectate
Măsura
Nr. Valoare publică Nr. Valoare publică
15 iunie - 31 iulie 2009
322* 1,669 4,099,903,249 428 1,057,431,781
TOTAL 1,669 4,099,903,249 428 1,057,431,781
* în cadrul proiectelor selectate sunt incluse 50 de proiecte cu o valoare publică de 116.929.662 euro, aferent
suplimentare întocmite în octombrie 2015. Dintre acestea s-au încheiat 49 contracte cu o valoare publică de 1

17 august - 11 septembrie 2009


123 166 200,269,145 83 100,677,313
TOTAL 166 200,269,145 83 100,677,313

07 septembrie - 02 octombrie 2009


121 948 539,621,176 281 175,381,949
TOTAL 948 539,621,176 281 175,381,949

15 septembrie - 22 octombrie 2009


431.1 faza 3 112 4,920,162 111 4,827,533
TOTAL 112 4,920,162 111 4,827,533

21 septembrie - 30 noiembrie 2009


112 2,702 58,524,000 2,297 48,932,964
TOTAL 2,702 58,524,000 2,297 48,932,964

12 octombrie - 06 noiembrie 2009


312 919 148,182,987 490 80,066,463
313 329 57,986,890 270 47,119,409
TOTAL 1,248 206,169,877 760 127,185,873

16 noiembrie - 11 decembrie 2009


312 1,137 165,927,551 778 105,983,010
313 209 35,398,758 142 25,089,534
TOTAL 1,346 201,326,309 920 131,072,543

15 martie - 15 aprilie 2010


125 870 922,896,844 141 165,673,651
TOTAL 870 922,896,844 141 165,673,651

15 aprilie - 14 mai 2010


141 13,571 101,782,500 12,146 91,095,000
TOTAL 13,571 101,782,500 12,146 91,095,000
03 - 31 mai 2010
121 691 424,869,814 254 155,433,742
TOTAL 691 424,869,814 254 155,433,742

01 - 30 iunie 2010
112 1,898 38,573,600 1,759 35,501,000
123 307 349,482,116 189 217,211,113
TOTAL 2,205 388,055,716 1,948 252,712,113

14 iunie - 15 iulie 2010


312 1,780 207,366,083 975 107,425,687
TOTAL 1,780 207,366,083 975 107,425,687

01 iulie - 30 iulie 2010


Schema N578/2009 167 125,824,944 135 95,685,450
313 589 96,166,316 445 70,663,462
TOTAL 756 221,991,260 580 166,348,912
Proiecte depuse Proiecte selectate
Măsura
Nr. Valoare publică Nr. Valoare publică
01 - 30 septembrie 2010
112 1,311 25,844,000 1,140 22,237,000
TOTAL 1,311 25,844,000 1,140 22,237,000

01 - 29 octombrie 2010
121 325 171,745,576 188 100,553,798
221 6 1,866,408 6 1,842,996
TOTAL 331 173,611,984 194 102,396,794

15 octombrie - 30 noiembrie 2010


141 16,403 123,022,500 16,104 120,780,000
TOTAL 16,403 123,022,500 16,104 120,780,000

01 - 28 februarie 2011
221 7 390,480 6 348,871
TOTAL 7 390,480 6 348,871

01 - 31 martie 2011
123 329 292,089,075 150 130,551,865
313 297 45,274,969 213 31,385,661
TOTAL 626 337,364,044 363 161,937,526

01 - 29 aprilie 2011
121 571 241,701,221 300 140,703,160
Schema N578/2009 153 103,074,750 97 80,838,304
TOTAL 724 344,775,971 397 221,541,464

02 - 31 mai 2011
125 (a,b)* 660 676,242,546 420 425,329,309
221 5 462,219 3 217,357
312 2,553 346,678,830 908 89,014,079
TOTAL 3,213 1,022,921,376 1,331 514,560,744
* în cadrul proiectelor selectate sunt incluse 143 de proiecte cu o valoare publică de 127.628.156 euro, aferen
suplimentar întocmit în octombrie 2015. Dintre acestea s-au încheiat 140 contracte cu o valoare publică de 12

01 - 30 iunie 2011**
141 26,943 202,072,500 14,001 105,007,500
TOTAL 26,943 202,072,500 14,001 105,007,500

01 - 29 iulie 2011
112 4,083 83,638,000 2,586 50,211,000
TOTAL 4,083 83,638,000 2,586 50,211,000

01 iulie - 31 august 2011


322 (d) 186 201,187,989 160 167,299,967
TOTAL 186 201,187,989 160 167,299,967

01 septembrie - 30 noiembrie 2011


125 (c) 74 95,353,743 48 62,210,192
TOTAL 74 95,353,743 48 62,210,192

01 - 30 septembrie 2011
221 12 608,992 9 532,793
TOTAL 12 608,992 9 532,793

28 noiembrie 2011 - 13 ianuarie 2012


112 3,865 137,328,000 1,473 49,984,000
TOTAL 3,865 137,328,000 1,473 49,984,000

02 - 30 decembrie 2011
221 13 717,668 9 567,187
TOTAL 13 717,668 9 567,187
Proiecte depuse Proiecte selectate
Măsura
Nr. Valoare publică Nr. Valoare publică
01 - 30 martie 2012
221 4 147,653 3 111,164
TOTAL 4 147,653 3 111,164

02 aprilie - 02 mai 2012


122 20 3,011,934 18 2,513,937
TOTAL 20 3,011,934 18 2,513,937

17 aprilie - 18 iunie 2012


121 1,108 422,081,303 457 162,722,741
TOTAL 1,108 422,081,303 457 162,722,741

17 aprilie - 16 mai 2012


313 2,006 285,648,053 1,294 174,722,119
TOTAL 2,006 285,648,053 1,294 174,722,119

02 - 31 mai 2012
221 1 14,574 1 14,574
TOTAL 1 14,574 1 14,574

15 mai - 13 iulie 2012**


141 25,487 191,152,500 15,031 112,732,500
TOTAL 25,487 191,152,500 15,031 112,732,500

01 iunie - 06 iulie 2012


112 7,974 272,388,000 3,683 120,972,000
TOTAL 7,974 272,388,000 3,683 120,972,000

02 iulie - 14 august 2012


123 364 378,999,540 131 119,661,526
Schema N578/2009 133 82,200,081 60 39,570,164
TOTAL 497 461,199,621 191 159,231,690

03 - 28 septembrie 2012
221 4 146,845 3 140,719
312 2,966 426,633,043 923 134,947,153
TOTAL 2,970 426,779,888 926 135,087,872

03 septembrie - 31 octombrie 2012


125 a1 97 94,539,722 90 86,682,162
TOTAL 97 94,539,722 90 86,682,162
26 noiembrie 2012 - 01 martie 2013
121 627 210,221,236 378 113,407,127
123 156 127,669,828 79 61,294,161
TOTAL 783 337,891,064 457 174,701,288

25 iunie – 30 august 2013


121 303 13,134,375 210 9,266,783
TOTAL 303 13,134,375 210 9,266,783

17 februarie – 16 mai 2014


322 e 92 16,417,725 56 9,305,070
TOTAL 92 16,417,725 56 9,305,070

20 mai - 31 iulie 2014


121 584 107,491,522 471 81,999,237
TOTAL 584 107,491,522 471 81,999,237

**Valoarea tranșei de plată 5 (sesiunea 01 - 30 iunie 2011), respectiv valoarea tranșelor de plată 4 și 5 (sesiune
transferate în PNDR 2014 - 2020
n cadrul PNDR
a data de 21.07.2016

EURO
Contracte / decizii de
Plăţi efectuate
finanţare încheiate *
Nr. Valoare publică Valoare publică
36 21,033,279 19,347,351
12,654 318,850,035 305,303,458
2,791 756,816,837 662,274,906
16 2,015,271 1,877,966
518 433,686,052 365,874,869
145 55,813,709 48,291,462
86 33,154,778 27,056,505
176 88,072,053 76,990,962
677 669,493,488 527,948,491
50,940 372,953,684 333,595,687
51 10,382,274 5,506,462

3 69,794 47,420

7 12,415,223 5,084,766
774,803,569
432,381,337
1,445,435,625

1 9,498 7,837

455,308,301
17 1,374,058 510,288

3 13,796 11,452

2,598 321,382,987 315,832,321


1,229 171,713,188 138,673,679
891 1,831,982,836 1,525,231,148
6,948 351,112,301 298,533,198
89 1,327,143 1,121,873
97 4,066,091 3,205,795
8 1,704,000 1,657,317
163 66,907,378 48,826,069
157 73,353,861 126,355,375

2 115,313,453 115,313,453

395,026,988
80,303 5,715,017,069 8,457,435,930

epuse, a celor selectate și a plăților efectuate fiind cele


după această dată fiind cea de contractare din cauza
EURO
Contracte / decizii de
Plăţi efectuate
finanţare încheiate
Nr. Valoare publică Valoare publică

283 53,549,242 46,493,504


6 6,525,827 5,938,571
44 90,991,957 73,261,490
333 151,067,026 125,693,564

245 52,298,739 45,497,620


16 14,659,414 11,449,438
43 91,941,692 75,155,195
304 158,899,845 132,102,253

181 44,596,537 38,175,223


17 14,392,119 13,687,282
18 11,622,078 10,197,854
17 12,385,986 9,849,263
39 82,819,669 66,837,267
272 165,816,389 138,746,889

22 13,037,132 10,582,009
27 3,889,253 3,280,574
12 2,743,487 2,398,203
61 19,669,872 16,260,786

20 11,794,641 10,413,415
17 4,812,369 4,076,122
8 1,553,450 1,351,051
45 18,160,460 15,840,588

48 41,620,427 34,081,490
29 10,182,438 8,449,588
20 7,255,777 5,767,823
97 59,058,642 48,298,902

30 4,662,143 4,504,109
41 7,082,929 5,798,988
71 11,745,072 10,303,096

397 138,562,626 125,462,341


63 49,318,887 41,511,832
54 25,307,571 22,287,323
29 9,216,078 7,690,165
162 443,476,023 373,842,244
705 665,881,185 570,793,904

50 6,836,270 5,859,542
50 9,099,268 8,099,325
100 15,935,538 13,958,867

488 9,784,035 9,868,830


5,355 43,657,184 39,096,196
5,843 53,441,219 48,965,026

51 10,382,274 5,506,462
51 10,382,274 5,506,462
EURO
Contracte / decizii de
Plăţi efectuate
finanţare încheiate
Nr. Valoare publică Valoare publică

420 969,260,513 802,545,057


420 969,260,513 802,545,057
e 116.929.662 euro, aferente rapoartelor de selecție
cte cu o valoare publică de 112.364.106 euro.

57 55,871,052 58,230,988
57 55,871,052 58,230,988

195 104,160,909 105,331,054


195 104,160,909 105,331,054

99 4,114,585 3,205,795
99 4,114,585 3,205,795

2,176 46,435,000 47,299,339


2,176 46,646,000 47,299,339

373 60,073,020 61,071,521


144 23,006,349 20,884,133
517 83,079,369 81,955,654

631 85,206,298 87,309,418


77 12,205,555 11,432,232
708 97,411,853 98,741,650

141 154,680,869 141,993,581


141 154,680,869 141,993,581

9,451 81,801,000 72,693,000


9,451 81,801,000 72,693,000
114 55,424,394 51,173,679
114 55,424,394 51,173,679

1,682 34,012,000 34,135,108


105 101,918,605 95,369,025
1,787 135,930,605 129,504,133

605 63,023,185 66,648,661


605 63,023,185 66,648,661

88 45,259,797 42,085,867
217 31,180,740 25,308,681
305 76,440,537 67,394,548
EURO
Contracte / decizii de
Plăţi efectuate
finanţare încheiate
Nr. Valoare publică Valoare publică

1,046 20,484,000 20,934,728


1,046 20,484,000 20,934,728

118 52,164,686 50,691,469


2 252,158 106,274
120 52,416,844 50,797,743

12,703 108,003,000 92,414,991


12,703 108,003,000 92,414,991

1 37,250 11,268
1 37,250 11,268

82 59,407,822 45,276,860
146 20,704,398 17,956,405
228 80,112,220 63,233,265

188 63,896,388 60,391,672


56 28,339,100 21,547,141
244 92,235,488 81,938,813

404 380,496,497 268,493,214


1 28,000 0
496 44,810,220 42,602,134
901 425,334,717 311,095,349
de 127.628.156 euro, aferente raportului de selecție
e cu o valoare publică de 124.964.895 euro.

10,251 75,390,000 68,191,500


10,251 75,390,000 68,191,500
2,411 46,843,000 46,702,195
2,411 46,843,000 46,702,195

158 149,270,376 131,902,610


158 149,270,376 131,902,610

48 57,957,397 52,235,076
48 57,957,397 52,235,076

5 409,007 207,927
5 409,007 207,927

1,395 47,492,000 46,911,804


1,395 47,492,000 46,911,804

5 536,367 173,989
5 536,367 173,989
EURO
Contracte / decizii de
Plăţi efectuate
finanţare încheiate
Nr. Valoare publică Valoare publică

3 111,276 10,830
3 111,276 10,830

16 2,015,271 1,877,966
16 2,015,271 1,877,966

287 74,524,522 53,501,882


287 74,524,522 53,501,882

554 68,433,949 49,193,915


554 68,433,949 49,193,915

0 0 0
0 0 0

13,180 64,102,500 61,200,000


13,180 64,102,500 61,200,000

3,456 113,800,000 99,451,454


3,456 113,800,000 99,451,454

50 43,221,522 26,116,470
32 14,473,156 13,357,954
82 57,694,678 39,474,424

0 0 0
413 56,771,851 47,836,935
413 56,771,851 47,836,935

84 76,358,725 65,226,620
84 76,358,725 65,226,620
237 46,898,257 36,787,362
32 21,918,604 13,217,490
269 68,816,861 50,004,852

156 7,017,932 6,628,615


156 7,017,932 6,628,615

25 4,222,606 1,687,286
25 4,222,606 1,687,286

390 63,722,605 42,140,486


390 63,722,605 42,140,486

șelor de plată 4 și 5 (sesiunea 15 mai - 13 iulie 2012) vor fi