Sunteți pe pagina 1din 6

Unitatea de învăţământ: Avizat,

Profilul: TEHNIC Director


Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea
profesională: INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE/TEHNICIAN DESIGNER
VESTIMENTAR
Modulul: M4 UTILIZAREA LIMBAJULUI PLASTIC
Nr. de ore/an: 99
Nr. ore /săptămână: 3 din care: T: LT: 3 IP: 0
Clasa: a XI-a
Profesor: Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3423 din 18.03.2009 Şef catedră
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: nr. 4857 din 31.08.2009

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2013-2014

Nr. Unitatea de Nr. ore Săptămâna


Competenţe specifice Conţinuturi Obs.
crt. competenţă T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Utilizarea 17.1. Realizează studii CORPUL OMENESC 3 S1
limbajului plastic grafice - Importanţa şi copul desenului
artistic în creaţia vestimentară
- Principiile de bază ale desenului
de modă
- Reprezenatarea corpului uman în
diferite poziţii
- Model static 3 S2
- Model în mişcare
- Conformaţia , tipurile şi ţinuta
corpului omenesc

1
Nr. Unitatea de Nr. ore Săptămâna
Competenţe specifice Conţinuturi Obs.
crt. competenţă T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
- Clasificarea conformaţiilor 3 S3
normale
- Clasificarea conformaţiilor
anormale
- Realizează schiţe pentru
conformaţii femei
- Reprezentarea siluetelor după 3 S4
forma corpului
- Siluete slabe
- Siluete normale
- Siluete obeze 3 S5
- Realizarea schiţei pentru
conformaţii bărbaţi
- Reprezentarea siluetelor după
forma corpului
- Siluete bărbaţi slabe 3 S6
- Siluete bărbaţi normale
- Siluete bărbaţi obeze
- Realizarea schiţei pentru copii 3 S7
- Reprezentarea diferitelor
siluete pentru copii
2 Utilizarea DESENUL DECORATIV
limbajului plastic 17.2.Utilizează - Formarea deprinderilor grafice
elemente ale desenului (studierea modelului, materiale
decorativ şi tehnici folosite)
- Etapele realizării desenului 3 S9
după natură
- Aplicaţii: încadrarea desenului
în pagină şi trasarea conturului
- Aplicaţii: detalii caracteristice
2
Nr. Unitatea de Nr. ore Săptămâna
Competenţe specifice Conţinuturi Obs.
crt. competenţă T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(valoraţie)

- Elementele de bază ale 3 S10


desenului decorativ
- Punctul decorativ
- Formele punctului decorativ
- Gruparea punctelor decorative 3 S11
- Şiruri-puncte decorative
- Linia decorativă
- Armonii şi grupări de linii 3 S12
- Fondurile decorative(reţea
pătratică şi dreptunghiulare)
- Chenare decorative
- Motivul unic decorativ 3 S13
- Ornamente decorative
construite din linii frânte, linii
curbe
- Divizări ale suprafeţelor plane
- Fonduri decorative alcătuite 3 S14
din suprafeţe plane
- Fonduri decorative alcătuite
din elemente suprapuse
- Regulile stilizării şi
interpretării decorative

3
Nr. Unitatea de Nr. ore Săptămâna
Competenţe specifice Conţinuturi Obs.
crt. competenţă T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
- Exemple de forme utilizate din 3 S15
natură
- Compoziţia decorativă
- Principiile de bază ale
compoziţiei decorative
- Repetiţia,alternanţa - aplicaţii 3 S16
- Conjugarea,simetria-aplicaţii
- Gradaţia,suprapunerea,aplicaţii
3 Utilizarea 17.3.Utilizează CULORI ŞI COMPOZIŢII 3 S17
limbajului plastic culoarea în PLASTICE
compoziţiile plastice - Clasificarea culorilor
cromatice - Efecte psihologice ale culorilor
- Legile culorilor

- Amestecul culorilor 3 S18


- Aplicaţii
- Suprapunerea culorilor
- Aplicaţii 1 3 S21
- Alăturarea culorilor
- Aplicaţii 2
- Însuşirile culorilor/tenta 3 S22
culorilor
- Aplicaţii
- Saturaţia
- Aplicaţii 1 3 S23
- Luminozitatea culorilor
- Aplicaţii 2

4
Nr. Unitatea de Nr. ore Săptămâna
Competenţe specifice Conţinuturi Obs.
crt. competenţă T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
- Armonia şi gama de culoare 3 S24
- Aplicaţii
- Degradaţia culorii
- Aplicaţii 1 3 S25
- Dominata de culoare
- Aplicaţii 2
- Compunerea formelor 3 S26
compoziţionale în creaţia de
modele
- Aplicaţii
- Organizarea formelor
compoziţionale în creaţia de
modele

4 Realizarea 17.4.a.Reliazează - Crochiul – cea mai simplă 3 S27


crochiului crochiul formă de exprimare
Utilizarea - Crochiul după îmbrăcăminte
limbajului plastic - Crochiul după accesorii
- Crochiul după încălţăminte 3 S28
- Modele de bluze pentru femei
- Aplicaţii
- Modele de rochi pentru femei 3 S29
- Aplicaţii
- Modele de pantaloni pentru
femei
- Aplicaţii 3 S30
- Modele de sacouri pentru
femei
- Aplicaţii
5
Nr. Unitatea de Nr. ore Săptămâna
Competenţe specifice Conţinuturi Obs.
crt. competenţă T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
- Modele de fuste pentru femei 3 S31
- Aplicaţii
- Modele de veste pentru bărbaţi
- Aplicaţii 1 3 S32
- Modele de sacouri de bărbaţi
- Aplicaţii 2
- Modele de pantaloni pentru 3 S33
bărbaţi
- Aplicaţii
- Îmbrăcăminte sport pentru
femei