Sunteți pe pagina 1din 29

Cuvinte cheie:

Cuvinte cheie:
-panificatie
Cuvinte cheie:
-panificatie
-ambalaj
Cuvinte cheie:
-panificatie
-ambalaj
-formă
Cuvinte cheie:
-panificatie
-ambalaj
-formă
-volum
Cuvinte cheie:
-panificatie
-ambalaj
-formă
-volum
-modernizat
Introducere
Ambalarea şi ambalajul în indu-
stria alimentară au un efect cu
o importanţă deosebitä asupra
calităţii vizuale şi valorii comer-
ciale a unui produs alimentar
pe toatä filiera de producere a
acestuia cuprinsä între realiza-
rea materiilor prime,
procesarea acestora, condiţion-
area şi conservarea produsului
finit, distribuţia, comercializa-
rea şi consumul acestuia.
Considerând cä etichetarea şi
eticheta unui ambalaj fac parte
intrinsecă din procesul de am-
balare şi respectiv din ambalaj,
atunci rolul complex şi multi-
funcţional al ambalajelor se ex-
primă prin următoarele funcţii
principale:

- prezentarea caracteristicilor şi
compoziţiei produsului, vizãnd
în mod fundamental
consumatorul, prin aceasta
realizându-se corecta şi noc-
esara informare a acestuia;
- protejarea produsului fata de
efectele negative pe care le-ar
putea produce factori externi
sau interni asupra produsului,
cum ar fi factorii mecanici, mi-
crobiologici, biochimici, fizici etc;

- conservarea produsului ali-


mentar perisabil, asigurându-i
acestuia durata acceptabila de
valabilitate în interiorul căreia
caracteristicile nutritive, de
inocuitate, comerciale ş a. se
pastreazä între limitele impuse
de legislaţie, standarde, norme
sau convenţii;
- asigurarea şi facilitarea
vânzärii produsului cätre utili-
zatori sau consumatori;

- reducerea pierderilor în greu-


tate, a deteriorărilor şi depre-
cierilor produselor;

- înlesnirea şi îmbunataţirea
depozitării, manipulării, trans-
portului şi expunerii în unităţile
de desfacere en-gross;

- creşterea valorii comerciale a


produselor;
Rolul ambalajului pentru
produsele de panificatie
Particularitati
constructive
privind ambalajele
Funcţia de confort a ambala-
jelor se realizează prin folosirea
produselor
unor ambalaje corespun-
zătoare, care să conţină atâtea
produse, încât să uşureze oper-
de panificatie
aţiile de manipulare, transpor-
tare, depozitare şi de dis-
tribuire a produselor.

În societăţile moderne, în care


apare necesitatea de a se dis-
tribui produsele în cantităţi
mici, dar care să fie totuşi am-
balate cantităţi care să asigure
cosumul unei persoane pentru
o singura masă, se impune
porţionarea şi ambalarea pro-
duselor în aşa fel ca să satisfacă
aceste cerinţe.
În al doilea rând, prin funcţia de În societatea modernă, cu
confort, ambalajul secundar volum foarte mare de produse
sau terţiar trebuie să conţină comercializate, dar în care se
cantităţi de produse care să fie pune în mod acut problema
uşor de manipulat de o singură protecţiei omului (evitarea su-
persoană sau de două, fără a fi prasolicitării la efort fizic), folos-
nevoie de un efort prea mare. irea paletizării, ca tehnologie de
manipulare a produselor am-
balate, între care şi cea de asig-
În acest scop, ambalajele se- urare a confortului.
cundare sau terţiare trebuie sa
fie de formă stabilă şi de
dimensiuni stabilite prin nor-
mative, pentru a permite aşeza-
rea lor pe palete, cu folosirea
interâgrală a suprafeţei paletei
Particularitati
constructive
Design-ul ambalajelor

Design-ul ambalajelor este con-


siderat un instrument care con-
feră distincţie produselor şi un-
mijloc eficace de comunicare a
imaginii acestora.

Comunicarea este asigurată de


forma, culoarea, grafica, mate-
rialul ambalajului, elemente
care sunt strâns legate si care
trebuie bine coordonate pentru
a asigura eficienţa mesajului
informaţional.
Design-ul ambalajului este o
preocupare dinamică. În SUA se
consideră că un ambalaj îşi
pierde valoarea publicitară
după un interval de nouă luni.
După acest interval, trebuie
modificată, forma şi grafica am-
balajului pentru a susţine în
continuare concurenţa.

Elementele de bazä ale de-


sign-ului ambalajului sunt:

•forma;

•culoarea;

•grafica;

•mesajul informaţional transmis


La proiectarea formei ambalajului
trebuie sã se aibà in vedere
următoarele condiţii:

•capacitatea de protectie fizico


mecanică şi chimică cerută de
produs pe tot parcursul pe care
îI suportă acesta;

•importanţa componentei infor-


maţional estetice pentru for-
marea deciziel de cumpărare;

•modularea dacă este posibilă;

•forma ambalajului este


corelată cu materialul utilizat
pentru confecţionare, cu
sistemul de construcţie, cu par-
ticularităţile de utilizare, cu des-
tinaţia.
Forma ambalajului trebuie
corelată cu materialul utilizat
pentru confecţionare, cu
sistemul de construcţie, cu par-
ticularităţile de utilizare, cu des-
tinaţia, Forma ambalajului
poate sugera calitatea produsu-
luj (de lux, de calitate superio-
ară sau inferioară), şi trebuie să
fie adaptată Ia conţinut, pentru
a se elimina formatele exager-
ate şi spaţiile goale ce dau iluzia
unui conţinut mai mare. Ulti-
mul deceniu a înregistrat variaţii
dimensionale şi de formă ale
ambalajelor spectaculoase.
CONCLUZIE:
În ziua de azi, înainte de a elaborac utiile/ambalajele, ar trebui să ținem
minte că noi vindem produsul dat, nu pur și simplu îl expunem. Ar trebui să
studiem publicul care va admira produsul nostru, îl va consuma. Să lasăm
în urma noastră o amprentă puternică, ca să nu înăbușim produsul.
Să înțelegem că produsul dat, nu e o mică operă de artă personală, dar e o
armă strategică pe market cu sute, mii de concurenți ce au același produs.

BIBLIOGRAFIE:

https://99designs.com/designer-blog/2012/07/25/6-rules-of-great-packaging-design/ --info despre aspect vizual


http://www.creativebloq.com/branding/packaging-design-resources-4131480 --surse de imagini
http://www.forbes.com/sites/onmarketing/2014/07/23/ -- ce trebuie să facă un ambalaj
http://www.packagingoftheworld.com/2012/05/bread-that-speaks-for-itself.html ----imagini
http://jayce-o.blogspot.com/2013/01/creative-bakery-cake-packaging-designs.html ---imagini
http://www.streetdirectory.com/food_editorials/pastry/baking_tips/packaging_of_bakery_product.html ----desspre piață
MULȚUMESC