Sunteți pe pagina 1din 37

!

NSPM 68
Norme de protectie a muncii pentru industria
poligrafica
Preambul
Normele specifice de protectie a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala
care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea principalelor activitati
din economia nationala, in conditii de protectie a muncii.
Respectarea continutului acestor prevederi nu absolva persoanele juridice si fizice
de raspundere pentru prevederea si asigurarea oricaror altor masuri de securitate a
muncii, adecvate conditiilor concrete de desfasurare a activitatii respective.
Normele specifice de protectie a muncii, fac parte dintr-un sistem unitar de
reglementari privind asigurarea securitatii si sanatatii in munca, sistem compus din:
- Norme generale de protectie a muncii, care cuprind prevederi de securitate si
medicina muncii general valabile pentru orice activitate;
- Norme specifice de protectie a muncii, care cuprind prevederi de securitate a
muncii specifice unor anumite activitati sau grupe de activitati, detaliind prin
acestea prevederile Normelor generale de protectie a muncii.
Prevederile tuturor acestor norme specifice se aplica cumulativ si au valabilitate
nationala, indiferent de forma de organizare sau proprietate a persoanei fizice sau
juridice in care se desfasoara activitatea pe care o reglementeaza.
Structura sistemului national de norme specifice de protectie a muncii urmareste
corelarea prevederilor normative cu pericolele specifice uneia sau mai multor
activitati si reglementarea unitara a masurilor de protectie a muncii pentru activitati
caracterizate prin pericole comune.
Structura fiecarei norme specifice de protectie a muncii are la baza abordarea
sistemica a aspectelor de securitate a muncii practicata in cadrul Normelor
generale de protectie a muncii. Conform acestei abordari, procesul de munca este
tratat ca un sistem, compus din urmatoarele elemente ce interactioneaza:
Executantul - omul implicat nemijlocit in executarea sarcinii de munca.
Sarcina de munca - totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul
mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului
procesului de munca.
Mijloace de productie - totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini,
aparate, dispozitive, unelte etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale)
care se utilizeaza in procesul de munca.
Mediul de munca - ansamblul conditilor fizice, chimice, biologice si psiho-sociale in
care, unul sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca.
Reglementarea masurilor de protectie a muncii in cadrul normelor specifice de
protectie a muncii, vizand global desfasurarea uneia sau a mai multor activitati in
conditii de protectie a muncii, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de
asigurare a protectie muncii, la nivelul fiecarui element al sistemului, executant sarcina de munca - mijloace de productie - mediul de munca, propriu proceselor de
munca din cadrul activitatilor care fac obiect de reglementare.

Prevederile sistemului national de reglementari normative pentru asigurarea


protectiei muncii, constituie alaturi de celelalte reglementari juridice referitoare la
securitatea si sanatatea in munca, baza pentru:
- activitatea de conceptie a echipamentelor tehnice si a tehnologiilor;
- autorizarea functionarii unitatilor;
- instruirea salariatilor cu privire la protectia muncii;
- cercetarea accidentelor de munca si stabilirea cauzelor si a responsabilitatilor.
In contextul general pe care l-am prezentat Normele specifice de protectie a muncii
pentru industria poligrafica au fost elaborate tinand seama de reglementarile
existente in domeniul protectiei muncii pentru aceste activitati, precum si pe baza
studierii proceselor de munca si stabilirea pericolelor specifice, astfel incat, pentru
fiecare pericol, sa existe cel putin o masura de prevenire la nivelul fiecarui element
component al procesului de munca.
Structura acestei norme este facuta pentru fiecare activitate, prevederile urmand o
succesiune logica, corespunzatoare modului de actiune al executantului in procesul
de lucru.
De asemenea, aplicarea "Normei specifice de protectie a muncii pentru industria
poligrafica" trebuie sa se faca complementar cu prescriptiile standardelor de
protectie a muncii, referitoare la domeniul de activitate abordat.
In acelasi timp, pentru terminologia de specialitate si de protectie a muncii, utilizata
la elaborare, normele mai cuprind o anexa in care sunt explicati o serie de termeni
uzali.
Pentru ca normele specifice sa raspunda cerintelor actuale, nu numai in ceea ce
priveste continutul, dar si forma de prezentare conform altor acte legislative si
normative, s-a procedat la utilizarea unor subtitluri, care precizeaza continutul
articolelor care se refera la aceasta problematica, facilitand astfel pentru utilizatori
intelegerea si gasirea rapida a textelor necesare.

1. Prevederi generale
Continut
Art. 1. - Normele specifice de protectie a muncii pentru activitatile desfasurate in
industria poligrafica cuprind masuri de prevenire a accidentelor de munca si a
bolilor profesionale specifice acestor activitati.

Scop
Art. 2. - Scopul prezentelor norme specifice este de a elimina sau reduce factorii de
risc existenti in sistemul de munca, proprii fiecarui element component al acestuia:
executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediul de munca.

Domeniu de aplicare
Art. 3. - Prezentele norme specifice se aplica la toate persoanele juridice sau fizice
in care se desfasoara activitati din domeniul poligrafiei, indiferent de forma de
proprietate a capitalului social si de modul de organizare a acestora.

Corelarea cu alte normative


Art. 4. - (1) Prevederile cuprinse in prezentele norme se aplica cumulativ cu
prevederile Normelor generale de protectie a muncii.
(2) Pentru activitatile auxiliare sau conexe activitatilor din industria poligrafica se vor
aplica prevederile normelor specifice prezentate in Anexa 1.

Revizuirea normelor

Art. 5. - Prezentele norme specifice se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de
cate ori este nevoie, ca urmare a schimbarilor de natura legislativa, tehnica etc.

2. Prevederi comune activitatilor desfasurate in industria


poligrafica
2.1. Incadrarea si repartizarea salariatilor la locurile de munca
Art. 6. - Incadrarea si repartizarea salariatilor la locurile de munca se vor efectua in
conformitate cu prevederile cuprinse in Normele generale de protectie a muncii.
Art. 7. - Activitatile din industria poligrafica vor fi executate numai de catre salariati
calificati ale caror aptitudini fizice si psihice au fost verificate si corespund
solicitarilor fizice si psihice ale activitatilor respective.

2.2. Instruirea lucratorilor


Art. 8. - Organizarea si desfasurarea instruirii in domeniul protectiei muncii a
lucratorilor care participa la activitatile din industria poligrafica se vor face conform
prevederilor din "Normele generale de protectie a muncii".
Art. 9. - Se interzice salariatilor din industria poligrafica sa efectueze orice activitate
daca nu au fost instruiti cu privire la pericolele specifice activitatii respective.

2.3. Repartizarea sarcinii de munca si organizarea locului de munca


Art. 10. - Repartizarea sarcinii de munca si organizarea activitatilor profesionale
trebuie sa respecte prevederile cuprinse in Normele generale de protectie a muncii,
prevederile cuprinse in prezenta norma si acolo unde este cerut, instructiunile
proprii de protectie a muncii elaborate in functie de specificul lucrului si de conditiile
concrete in care se efectueaza sarcina de munca.
Art. 11. - Dupa repartizarea sarcinii de munca, conducatorul locului de munca va
urmarii influentele acesteia asupra lucratorilor in conditiile concrete de lucru si va
asigura preventiv masurile necesare eliminarii efectelor negative asupra
capacitatilor fizice si psihice ale salariatilor.
Art. 12. - Salariatii care lucreaza cu plumb si cu aliajele acestuia vor face obiectul
unei supravegheri medicale (clinica si biologica) atat la angajare cat si pe perioada
lucrului. Supravegherea clinica trebuie efectuata cel putin odata pe an, iar cea
biologica odata la sase luni. Supravegherea medicala trebuie sa tina cont de
importanta expunerii la plumb si aliajele acestuia si de sensibilizarea fiecarui
salariat.
Art. 13. - In functie de rezultatele supravegherii medicale, conducerea agentului
economic trebuie sa adopte masuri individuale de protectie sau de prevenire care,
in cazuri deosebite, pot conduce la retragerea salariatului de la expunerea la plumb
si la aliajele acestuia sau la o reducere a duratei de expunere.
Art. 14. - La locurile de munca, media ponderata in functie de timp, pentru o
perioada de 40 ore/saptamana, concentratia de plumb in aer nu trebuie sa
depaseasca 150 g/m3.
Art. 15. - Atunci cand valoarea concentratiei de plumb in aer indicata la Art. 14 este
depasita trebuie identificate cauzele acestei depasiri si trebuie luate cat mai repede
posibil masurile corespunzatoare de remediere.
Art. 16. - La locurile de munca unde exista pericolul absorbtiei de plumb este
interzis salariatilor sa manance, sa fumeze si sa consume lichide. Pentru acestea
se vor prevede pauze de lucru si locuri special amenajate.
Art. 17. - Este interzisa repartizarea femeilor si tinerilor sub 18 ani la efectuarea
sarcinilor de munca de la turnatoriile de litere si de plumb, la prelucrarea si

montarea cliseelor pe suporti, la operatiile de corodare cu acizi, galvanizare si


prelucrare a materialelor poligrafice pentru albitura din aliaj de plumb, la executarea
stereotipilor si similare.
Art. 18. - La locurile de munca unde se lucreaza cu aliaje de plumb nu vor fi
incadrati salariati care sufera de urmatoarele afectiuni:
- boli de ficat avansate;
- boli de rinichi;
- boli ale vaselor de sange;
- boli ale inimii,
- ulcer;
- boli ale intestinului (colite);
- tuberculoza pulmonara;
- boli ale sistemului nervos central;
- boli ale nervilor de la periferia organismului;
- boli ale nervului optic:
- epilepsie,
- orice boala de sange si alte afectiuni contraindicate de medic.
Art. 19. - La locurile de munca unde se formeaza si se degaja substante
cancerigene, conducerea agentului economic trebuie sa aplice urmatoarele masuri:
a) limitarea cantitatilor de substante cancerigene la locul de munca;
b) limitarea numarului de salariati expusi sau susceptibil a fi expusi, la nivelul cel
mai mic posibil;
c) conceperea proceselor de munca si a masurilor tehnice pentru evitarea sau
minimalizarea degajarilor de substante cancerigene la locurile de munca;
d) evacuarea substantelor cancerigene prin sistem de aspirare (exhaustare) local;
e) masuri de protectie colectiva si/sau, daca expunerea nu poate fi evitata prin alte
mijloace, masuri de protectie individuala;
f) masuri de igiena, in special curatarea regulata a pardoselelor, peretilor si a altor
suprafete;
g) demarcarea zonelor de risc si utilizarea unor semne de avertizare incluzand
semnul "NU FUMATI" in zonele in care salariatii sunt expusi sau exista posibilitatea
de expunere la substante cancerigene;
h) mijloace permitand colectarea, depozitarea si evacuarea deseurilor de catre
salariati, incluzand utilizarea containerelor sigilate si etichetate clar si vizibil.
Art. 20. - La locurile de munca unde exista degajari de substante cancerigene vor
avea acces numai salariatii care prin sarcina de munca sunt obligati sa-si
desfasoare activitatea la aceste locuri de munca.
Art. 21. - Conducerea agentului economic este obligata, pentru toate activitatile
pentru care exista risc de contaminare cu substante cancerigene, sa ia masuri
adecvate, dupa cum urmeaza:
a) salariatii sa nu manance, bea sau fumeze in zonele de lucru in care exista riscul
contaminarii cu substante cancerigene;
b) sa puna la dispozitia salariatilor imbracaminte de protectie adecvata si sa
prevada locuri amenajate separat pentru imbracamintea de lucru sau de protectie si
pentru cea de strada;
c) sa puna la dispozitia salariatilor grupuri sanitare si dusuri adecvate, care vor fi
mentinute in permanenta curate;

d) echipamentul individual de protectie sa fie depozitat corespunzator, in locuri bine


stabilite. Acesta va fi incercat si curatat dupa fiecare utilizare iar cel defect va fi
reparat sau inlocuit;
e) costurile acestor masuri vor fi suportate de patronat si nu de catre salariati.
Art. 22. - (1) Salariatii care-si desfasoara activitatea in locuri de munca unde sunt
degajari de substante cancerigene trebuie sa fie supusi unei supravegheri adecvate
a sanatatii, atat la angajare cat si periodic pe durata lucrului astfel ca sa existe
posibilitatea directa a implementarii masurilor de medicina individuala si de
medicina a muncii.
(2) Daca se constata ca un salariat este suferind datorita prezentei substantelor
cancerigene la locurile de munca se vor lua masuri ca toti salariatii expusi similar
sa faca obiectul unei supravagheri medicale si se va realiza o noua evaluare a
riscului la expunere.
Art. 23. - Pentru activitatea de culegere manuala nu vor fi incadrati salariati cu
platfus.

Organizarea locului de munca


Art. 24. - (1) Pentru organizarea locului de munca se vor respecta prevederile
cuprinse in Normele generale de protectie a muncii.
(2) In functie de specificul industriei poligrafice si de conditiile concrete de lucru ale
fiecarui loc de munca persoanele responsabile cu organizarea locului de munca vor
emite instructiunii proprii de protectie a muncii care vor fi avizate de catre organele
abilitate.
Art. 25. - Atunci cand locurile de munca sufera modificari, extinderi si/sau
transformari, patronatul va lua toate masurile necesare pentru a se asigura ca
modificarile, extinderile si/sau transformarile vor fi in concordanta cu cerintele de
protectie a muncii.
Art. 26. - In scopul mentinerii securitatii si sanatatii salariatilor, patronatul va avea
grija de urmatoarele:
- caile ce conduc spre iesirile de urgenta si iesirile propriu-zise sa fie pastrate in
permanenta libere;
- intretinerea tehnica a locului de munca si a echipamentelor tehnice sa se faca
permanent, iar orice defectiuni constatate sa fie remediate cat se poate de repede;
- dispozitivele de protectie concepute pentru a preveni sau elimina riscurile sa fie
controlate la inceputul lucrului si sa fie mentinute permanent in stare de functionare.
Art. 27. - Instalatiile electrice nu trebuie sa prezinte riscuri de incendiu sau explozii
iar salariatii trebuie sa fie protejati in mod adecvat impotriva riscului de
electrocutare prin atingere directa sau indirecta.
Art. 28. - Numarul, distributia si dimensiunile cailor de acces de urgenta si ale
iesirilor depind de scopul, echipamentele tehnice si dimensiunile locurilor de
munca, precum si de numarul maxim posibil de persoane ce pot fi prezente la un
moment dat.
Art. 29. - (1) Usile de iesire in caz de urgenta trebuie sa se deschida spre exterior.
(2) Usile de iesire de urgenta nu trebuie sa fie incuiate sau zavorate astfel incat sa
poata fi deschise imediat si fara efort de catre orice persoana care ar avea nevoie
in caz de pericol.
Art. 30. - Caile de acces de urgenta si iesirile care au nevoie de iluminare trebuie
sa fie dotate cu sistem propriu de iluminat de siguranta care sa intre in functiune in
caz de defectare a sistemului principal de iluminat.

Art. 31. - In functie de dimensiunile si de destinatia cladirilor, de echipamentele


tehnice pe care le contin, de proprietatile fizice si chimice ale substantelor prezente
si de numarul maxim potential de persoane prezente, locurile de munca trebuie
echipate cu instalatii de stingere a focului, cu detectoare de incendii si cu sisteme
de alarma.
Art. 32. - Echipamentele de stingere a incendiilor care nu functioneaza automat
trebuie sa fie usor accesibile si simplu de folosit.
Art. 33. - Pentru locurile de munca aflate in spatii inchise trebuie prevazute sisteme
de ventilatie care sa asigure aer proaspat, avandu-se in vedere metodele de lucru
folosite si cerintele privind calitatile fizice necesare salariatilor.
Art. 34. - Locurile de munca trebuie sa fie iluminate atat cat este posibil, cu lumina
naturala suficienta si de asemenea sa fie dotate cu iluminare artificala adecvata
pentru asigurarea securitatii si sanatatii salariatilor.
Art. 35. - Locurile de munca in care salariatii sunt expusi in mod special la riscuri
de accidentare, trebuie sa fie prevazute cu iluminare de sigurnata de intensitate
adecvata pentru eventualitatea intreruperii iluminatului artificial.
Art. 36. - Dimensiunile zonei neocupate a postului de lucru trebuie sa fie calculate
astfel incat sa permita salariatilor sa aiba suficienta libertate de miscare pentru a-si
indeplini sarcinile de munca.
Art. 37. - Locurile de munca in aer liber trebuie sa fie iluminate adecvat, cu un
sistem de iluminare artificial daca lumina naturala este insuficienta.
Art. 38. - Locurile de munca in aer liber trebuie sa fie pe cat posibil astfel ca
salariatii:
- sa fie protejati impotriva conditiilor nefavorabile de vreme si, daca este necesar,
impotriva caderii obiectelor;
- sa nu fie expusi la nivele de zgomot daunator nici la influente externe vatamatoare
cum ar fi gaze, vapori sau praf;
- sa nu poata aluneca sau cadea.
Art. 39. - La fiecare loc de munca vor fi afisate la loc vizibil instructiunile de lucru si
de protectie a muncii pentru toate echipamentele tehnice, instalatiile aferente si
aparatele care intra in componenta locului de munca respectiv.
Art. 40. - (1) In industria poligrafica fumatul la locurile de munca este strict interzis.
(2) Fumatul va fi permis numai in locuri special amenajate si avizate de organele
PSI, numai in pauzele de lucru sau dupa ce s-a cerut si obtinut permisiunea
conducatorului locului de munca.

2.4. Dotarea salariatilor cu echipament individual de protectie (EIP)


Art. 41. - Acordarea si utilizarea echipamentului individual de protectie (EIP) se vor
face conform prevederilor din Normativul -cadru de acordare si utilizare a
echipamentului individual de protectie aprobat de Ministerul Muncii si Protectiei
Sociale prin ordinul nr.225/21 iulie 1995.
Art. 42. - Stabilirea echipamentului individual de protectie (sortimente si tipuri) se
face pe baza analizei cumulului de factori de risc la care este expus lucratorul in
timpul indeplinirii sarcinii de munca.
Art. 43. - Se interzice acordarea si utilizarea echipamentului individual de protectie
(EIP) care nu sunt realizate si certificate in conformitate cu standardele si
normativele in vigoare.

Art. 44. - Pentru salariatii expusi la plumb si la aliajele acestuia se va acorda


echipament de lucru si de protectie individuala tinandu-se cont de proprietatile
fizico chimie ale plumbului si ale compusilor acestuia.
Art. 45. - Conducatorii locurilor de munca nu vor permite desfasurarea oricarei
activitati prevazute prin sarcina de munca inainte de a verifica dotarea salariatilor
din subordine cu echipament individual de protectie si cunoasterea utilizarii corecte
a acestuia.
Art. 46. - Salariatii vor purta ochelari cu lentile fumurii in timpul expunerii si vor evita
expunerea fetei, a mainilor la radiatiile lampilor cu cuart, cu vapori de mercur si
xenon.
Art. 47. - La operatiile de oleofilizare si hidrofilizare a placilor ofset se vor purta
manusi de protectie.
Art. 48. - Pentru manipularea placilor - forma OFSET si a substantelor corozive,
salariatii vor purta, obligatoriu, echipamentul de protectie corespunzator: palmare,
manusi si sort de cauciuc, incaltaminte protejata, etc.
Art. 49. - In timpul operatiei de sensibilizare a hartiei pigment, salariatii vor purta
manusi si sort de cauciuc.
Art. 50. - Pentru operatiile de degresare si argintare a cilindrilor, salariatii vor purta
manusi si sort de cauciuc.
Art. 51. - La executarea operatiilor de corodare a cilindrilor salariatii vor purta
obligatoriu haine din fire de lana, sort si manusi din cauciuc.
Art. 52. - In timpul manipularii matritelor calde, salariatii vor utiliza manusi de
protectie.
Art. 53. - Pentru manipularea fierului balot, salariatii vor purta palmare din piele.

2.5. Incarcarea, descarcarea (manipularea), transportul si depozitarea


materialelor si a produselor finite
Art. 54. - Activitatea de manipulare, transport si depozitare a materialelor si/sau a
produselor finite trebuie sa respecte prevederile cuprinse in Normele generale de
protectie a muncii, in Normele specifice de protectie a muncii (NSPM) privind
manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea
materilelor, in NSPM pentru transport intern, in NSPM pentru manipulare,
transportul si depozitarea produselor petrochimice, in NSPM privind fabricarea,
depozitarea si transportul produselor anorganice, in NSPM pentru fabricarea,
depozitarea si transportul produselor organice (exclusiv petrochimice) precum si
prevederile cuprinse in prezenta norma.
Art. 55. - Pentru efectuarea operatiilor de manipulare (incarcare, descarcare),
transport si depozitare trebuie numit un conducator al locului de munca, care
conduce operatiile, stabileste masurile de securitate necesare si supravegheaza
desfasurarea acestora.
Art. 56. - Daca conditiile concrete ale locului de munca creaza conditii neprevazute
cu prevederile existente, conducatorul locului de munca este obligat sa asigure
masurile tehnico-organizatorice care sa elimine pericolele de accidentare si/sau
imbolnavire profesionala.
Art. 57. - Daca in timpul efectuarii operatiilor de manipulare, transport si depozitare
se produc modificari privind conditiile de munca, conducatorul locului de munca
este obligat sa faca lucratorilor un nou instructaj de lucru si de protectie a muncii,
corespunzator noilor conditii.

Art. 58. - Este interzis accesul persoanelor care nu au o atributie legata de aceasta
activitate, la locul de manipulare si depozitare a materialelor.

2.5.1. Substante periculoase (inflamabile, toxice, agresive)


Art. 59. - Incarcarea si descarcarea produselor ambalate in butoaie pe rampe
situate la acelasi nivel cu podeaua vagonului sau a autovehiculului se va face
numai prin rostogolire. In cazul in care exista o diferenta de nivel intre rampa si
podeaua vagonului sau a autovehiculului se vor folosi plane inclinate prevazute cu
mijloace necesare pentru a impiedica alunecarea salariatului sau rostogolirea
necontrolata a butoaielor.
Art. 60. - La efectuarea operatiilor de transport, depozitare si manipulare, salariatii
vor purta, obligatoriu, echipamentul de protectie stabilit de normativele in vigoare si
vor avea la indemana mijloace de protectie care sa excluda contactul cu
substantele.
Art. 61. - In cadrul depozitelor trebuie prevazute spatii pentru pastrarea
substantelor neutralizante.
Art. 62. - (1) In cazul imprastierii accidentale de substante corozive pe pardoseala
sau pe utilaje se va proceda imediat la neutralizarea si spalarea acestora.
(2) Apele reziduale vor fi in prealabil neutralizate si apoi evacuate la reteaua de
canalizare.
Art. 63. - Depozitarea substantelor inflamabile si substantelor corozive-caustice,
substantelor toxice se va face numai in incaperi compartimentate, tinand cont de
felul nocivitatii, starea de agregare, presiunea la care se afla si de pericolele
generate de contactul dintre ele.
Art. 64. - Intrarile depozitelor se vor face fara prag exterior si vor fi dimensionate in
functie de caracteristicile mijloacelor de transport. Peretii si pardoseala se vor
executa din materiale necombustibile si impermeabile.

Manipularea substantelor agresive - acide


Art. 65. - Pastrarea acizilor se va face numai in incaperi special amenajate si
prevazute cu ventilatoare pentru aspirarea gazelor.
Art. 66. - Instalatia electrica (corpuri de iluminat si aparate electrice) va fi prevazuta
cu protectie impotriva coroziunii si va fi de constructie ANTIEX.
Art. 67. - Podeaua incaperilor destinate depozitarii substantelor agresive-acide va fi
de ciment, cu protectie antiacida.
Art. 68. - Ambalajele de sticla (damigenele) pentru pastrarea acizilor, inchise cu
dopuri etanse, vor avea o capacitate maxima de 50 litri si vor fi utilizate numai
asezate in lazi sau cosuri rezistente, dotate cu manere corespunzatoare.
Art. 69. - Spatiile libere dintre damigene si peretii lazilor sau cosurilor se vor umple
cu materiale moi.
Art. 70. - Se interzice depozitarea acizilor in ambalaje suprapuse indiferent de
natura acestora.
Art. 71. - Pentru a se evita degradarea din cauza dilatarii termice, vasele cu acid nu
se vor umple la intreaga lor capacitate.
Art. 72. - Fiecare vas, indiferent de marime, va avea obligatoriu o eticheta cu
denumirea acidului.
Art. 73. - Se interzice rasturnarea vaselor sau a damigenelor goale, in care au fost
acizi.
Art. 74. - Damigenele golite de acizi vor fi depozitate separat de damigenele pline,
fiind intai neutralizate, bine spalate si uscate.

Transportul local al acizilor


Art. 75. - Transportul local al buteliilor sau sticlelor cu acizi se permite numai cu
carucioare speciale, in care acestea sunt asezate in cosuri sau lazi speciale care
au intervalele libere umplute cu materiale care sa protejeze sticla.
Art. 76. - In ateliere, laboratoare etc., unde se lucreaza cu acizi, acestia vor fi adusi
in cantitatile strict necesare, in sticle de pana la 5 litri, pe carucioare speciale de
transport. Transportul acizilor in ateliere, laboratoare etc., se va face numai de
salariati instruiti special de catre conducatorul locului de munca.
Art. 77. - Transportarea manuala ocazionala a acizilor in sticle ce depasesc 5 litri
se va face numai de catre doi salariati, in cosuri tinute de manere laterale, dupa ce
s-a facut in prealabil o verificare a intregului ambalaj.

Turnarea acizilor
Art. 78. - Inainte de inceperea turnarii acidului din butelii mari in sticle mai mici sau
dintr-o butelie in alta, sticlele in care urmeaza a se face turnarea acidului vor fi
controlate pentru a nu avea crapaturi, defecte sau sa nu contina resturi de
materiale.
Art. 79. - Scoaterea acizilor din buteliile mari in sticle mai mici trebuie sa se faca cu
pompe sau intrebuintand un suport special de rasturnare, in care se va aseza
butelia cu acid.
Art. 80. - Pentru scoaterea acidului din butelie, in dopul buteliei se vor introduce
doua tevi din sticla: una serveste la introducerea aerului in interiorul buteliei, iar a
doua pentru curgerea acidului.
Art. 81. - La diluarea acidului este interzis a se turna apa in acid, ci se va turna acid
in apa.
Art. 82. - In timpul turnarii acidului se vor pune obligatoriu in functionare
ventilatoarele si exhaustoarele.
Art. 83. - Primele ajutoare la arsurile cu substante caustice sau corozive constau in
imediata spalare a acestora cu apa, sub presiune, pentru a opri actiunea lor asupra
pielii.
Art. 84. - In locurile unde se pastreaza, se manipuleaza sau intrebuinteaza
substantele chimice trebuie sa existe surse de apa.

Manipularea subtantelor toxice


Art. 85. - Locurile de munca unde se lucreaza cu substante toxice trebuie dotate cu
dulapuri speciale, bine inchise si sigilate, in care se va pastra numai cantitatea de
substanta toxica necesara pentru un schimb. Pe dulapuri se vor afisa, la locuri
vizibile, instructiuni de lucru si de protectie a muncii, precum si alte instructiuni
speciale.
Art. 86. - In fiecare sectie, atelier, unde se lucreaza cu substante toxice, se va numi
un responsabil (instruit conform legislatiei in vigoare) cu primirea si distribuirea
substantelor toxice.
Art. 87. - Se interzice pastrarea substantelor toxice in vase care nu se inchid etans.
Art. 88. - (1) Locurile de munca vor fi dotate cu sisteme de absorbtie locala si de
neutralizare a noxelor.
(2) Se interzice evacuarea gazelor in atmosfera.
Art. 89. - Substantele toxice care pot degaja vapori (brom, alcool metilic etc.) se vor
pastra numai in depozite deschise sau semideschise.

Art. 90. - Se interzice evacuarea apelor cu reziduri toxice inainte de neutralizarea


acestora.
Art. 91. - Ambalajele pentru substantele toxice vor fi folosite numai dupa ce au fost
neutralizate si curatate in laboratoarele specializate. Cele care nu pot fi neutralizate
se vor distruge (arde) sub control.
Art. 92. - Substantele chimice deosebit de toxice (cianura de potasiu) se vor pastra
si manipula conform legislatiei in vigoare.
Art. 93. - Cianura se va elibera numai persoanelor desemnate si in cantitatea
necesara unei singure preparari.
Art. 94. - Substantele toxice se vor pastra in borcane etichetate cu denumirea
substantei respective. Pe fiecare borcan se va mentiona si avertizarea "OTRAVA".
Art. 95. - Borcanele cu substantele toxice se vor pastra in dulapuri de metal inchise
cu cheia. Accesul la aceste substante este permis numai personalului avizat de
catre organele competente.

Manipularea substantelor inflamabile si explozive


Art. 96. - Transportul, depozitarea, manipularea si intrebuintarea substantelor usor
inflamabile si explozive se vor face in conformitate cu normele PSI si cu celelalte
prevederi legale.
Art. 97. - Deseurile recuperabile de natura inflamabila sau exploziva se vor
depozita, manipula sau prelucra in aceleasi conditii de siguranta si luand aceleasi
masuri de prevenire ca pentru materiile prime inflamabile sau exlpozive.
Art. 98. - (1) In sectiile unde se lucreaza cu substante inflamabile sau explozive,
instalatiile electrice de forta si de iluminat, echipamentul electric si receptorii
electrici vor fi de constructie antiexploziva.
(2) In aceste sectii se interzice functionarea echipamentelor tehnice a caror
temperatura de lucru este apropiata de temperatura de autoaprindere a
substantelor inflamabile sau explozive.
Art. 99. - Focul deschis, fumatul, scanteile sau flamele se interzic in sectiile unde
se lucreaza cu substante inflamabile sau explozive.
Art. 100. - Sculele si uneltele utilizate in sectiile cu pericol de incendiu sau explozie
se vor executa numai din materiale neferoase.
Art. 101. - Se interzice depozitarea substantelor inflamabile sau explozive in
atelierele de fabricatie in cantitati ce depasesc necesarul pentru un schimb.
Art. 102. - Lacurile si cernelurile care degaja vapori ce pot forma amestecuri
explozive cu aerul se vor pastra numai in ambalajele originale, inchise etans, in
incaperi bine ventilate.
Art. 103. - Se interzice transportul, manipularea si depozitarea substantelor
inflamabile sau explozive in vase deschise.
Art. 104. - Depozitarea si transportul carburii de calciu se va face numai in
ambalaje metalice, inchise ermetic si prevazute cu inscriptii vizibile.
Art. 105. - Salariatii care manipuleaza substante inflamabile sau explozive trebuie
sa utilizeze echipamentul de protectie stabilit de normativele in vigoare. Se interzice
purtarea imbracamintei sau a lenjeriei din fire sintetice.

2.5.2. Hartie, carton si produse finite


Art. 106. - In depozitele de hartie, carton sau produse finite va lucra numai
personal instruit corespunzator operatiilor pe care la executa.
Art. 107. - Pentru operatiile de transport, stivuire, se vor respecta Normele
generale de protectie a muncii referitoare la igiena muncii privind efortul fizic.

Art. 108. - Instalatia electrica a depozitelor va fi de constructie speciala si protejata


impotriva prafului si a apei.
Art. 109. - (1) Se interzice accesul in interiorul depozitului cu foc deschis sau surse
de foc.
(2) In interiorul depozitului se vor respecta prevederile din normele PSI.
Art. 110. - Este interzisa blocarea intrarilor, iesirilor sau a cailor de acces ale
depozitelor.
Art. 111. - Carucioarele basculante vor fi in stare tehnica corespunzatoare, cu rotile
bine fixate, cu sistemul de ridicare care sa nu permita caderea sau aruncarea
inapoi a manerului.
Art. 112. - Stivuirea se va face astfel incat caile de acces la gurile de apa pentru
incendiu sa fie in permanenta libere.
Art. 113. - Depozitarea colilor de carton sau de hartie se va face orizontal in functie
de greutate si volum. Operatia de stivuire se va desfasura sub supravegherea
sefului de echipa sau a receptionerului.
Art. 114. - Se interzice mentinerea stivelor de coli cu greutati asezate deasupra lor.
Art. 115. - La sfarsitul zilei de lucru se vor evacua obligatoriu ambalajele si
deseurile de hartie.
Art. 116. - Incarcarea si descarcarea sulurilor de hartie in depozitele care se
gasesc la acelasi nivel cu platforma autovehiculului sau a vagonului se vor face prin
rostogolire. In cazul in care rampa depozitului se gaseste la un nivel diferit fata de
platforma autovehiculului sau a vagonului se vor utiliza grinzi, funii sau macarale
speciale.
Art. 117. - Se interzice transportul pe brate a marfurilor ambalate in suluri,
indiferent de greutatea si dimensiunile lor.
Art. 118. - Se interzice stationarea salariatilor in fata sulurilor de hartie ce se
rostogolesc, precum si in spatele sulurilor ce sunt urcate pe grinzi.
Art. 119. - Nu se permite rostogolirea sulurilor de hartie impingandu-se de capetele
acestora.
Art. 120. - Incarcarea si descarcarea sulurilor si baloturilor de hartie in/si din
mijloacele de transport se vor efectua sub supravegherea conducatorului locului de
munca.
Art. 121. - Transportul cu lize si carucioare a sulurilor si a baloturilor de hartie se va
face pe un spatiu liber de orice materiale spre a fi asigurata securitatea salariatilor.
Art. 122. - Caile de acces din fata scarilor si lifturilor vor fi in permanenta libere de
orice materiale.
Art. 123. - Lifturile si toate mijloacele de transport mecanice vor fi deservite numai
de salariati instruiti special si unde este cazul, autorizati.
Art. 124. - Bacurile de fier-balot si cataramele trebuie sa fie asezate pe o singura
latura, respectiv spre fata.
Art. 125. - Inainte de manipularea baloturilor de hartie capetele de cuie si de fierbalot iesite in afara se vor indoi pentru a se evita ranirea mainilor.
Art. 126. - Stivuirea sulurilor si baloturilor de hartie se va face pe doua randuri
pentru cele cu diametru de 80-90 cm si pe trei randuri pentru cele cu diametru pana
la 60 cm, cu randuri intretesute, asigurandu-se capul stivei cu pene, contra
rostogolirii.
Art. 127. - Scoaterea din stiva a primelor suluri se va face de catre patru salariati,
apoi in trepte, de catre doi salariati.

Seful de echipa va controla stabilitatea stivelor si va supraveghea efectuarea


operatiilor.
Art. 128. - Asezarea sulurilor si baloturilor de hartie in mijloacele de transport se va
face luandu-se toate masurile pentru evitarea rasturnarii.

2.6. Instalatii si echipamente electrice utilizate in industria poligrafica


Art. 129. - Exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor si echipamentelor
electrice utillizate in industria poligrafica se vor efectua respectandu-se prevederile
cuprinse in Norma generala de protectie a muncii, in NSPM privind utilizarea
energiei electrice in medii normale, precum si prescriptiile standardelor specifice in
vigoare.
Art. 130. - Este interzis lucrul daca instalatiile si echipamentele electrice nu
corespund sarcinilor de lucru, nu sunt dotate cu mijloace de protectie si aparatura
de control conform cerintelor de securitate si/sau prezinta elemente improvizate.
Art. 131. - (1) Este interzis salariatilor poligrafi sa remedieze, sa inlocuiasca sau sa
modifice elemente ale instalatiilor si echipamentelor electrice.
(2) Pentru orice defectiune constatata, instalatia sau echipamentul electric va fi
decuplat de la retea si se va anunta conducatorul locului de munca.
Art. 132. - In functie de conditiile concrete si de particularitatile locului de munca,
agentul economic este obligat sa emita instructiuni proprii de lucru si de protectie a
muncii privind exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor si echipamentelor
electrice.
Art. 133. - Daca tipul si/sau destinatia echipamentelor electrice impune, se va
solicita autorizarea de catre organele competente a salariatilor ce vor deservi
aceste echipamente.

2.7. Turnarea, manipularea si regenerarea aliajului tipografic


Art. 134. - Este interzisa turnarea aliajului de plumb daca masina de turnare nu
este dotata cu gura de aspiratie locala.
Art. 135. - Alimentarea masinilor de turnare trebuie sa se faca numai cu lingouri de
aliaj uscate si curate.
Art. 136. - Daca alimentarea nu se face mecanic, umplerea cazanului de
alimentare se va face astfel ca nivelul de umplere sa fie cu 30mm sub marginea
superioara a cazanului.
Art. 137. - Este interzisa depozitarea lingourilor de aliaj direct pe pardoseala, in
apropierea instalatiilor de alimentare cu apa sau incalzire.
Art. 138. - Pentru utilizarea masinilor si cazanelor incalzite cu gaze se vor respecta
prevederile NSPM prezentate in Anexa1.
Art. 139. - Deseurile de aliaj si zgura rezultata pe suprafata aliajului vor fi colectate
numai in lazi metalice, cu pereti rezistenti la presiunea exercitata de incarcatura.
Art. 140. - Salariatii care toarna, manipuleaza si regenereaza aliajul vor purta
obligatoriu echipamentul individual de protectie (EIP) adecvat (ochelari de protectie,
manusi, sort, incaltaminte cu fata protejata).
Art. 141. - Este interzisa inceperea topirii daca nu sunt in functiune instalatiile de
ventilare, generala si locala.
Art. 142. - (1) In timpul topirii este interzisa parasirea locului de munca.
(2) La cazanele incalzite cu gaze, daca este necesara parasirea locului de munca
se va stinge, obligatoriu, focul de la instalatia de incalzire.
Art. 143. - Este interzisa umplerea completa a lingotierelor.

Art. 144. - Este interzisa scoaterea lingourilor din lingotiera inainte ca aliajul sa se
intareasca complet.
Art. 145. - Sonda utilizata la regenerare trebuie sa fie uscata si curata, iar
introducerea ei in cazan trebuie sa se faca incet, fara socuri.
Art. 146. - Dupa terminarea turnarii parasirea locului de munca este permisa numai
dupa efectuarea urmatoarelor operatii :
- se inchide gura de turnare manevrandu-se maneta de inchidere si maneta de
siguranta;
- se decupleaza instalatia de incalzire a cazanului, de la tabloul de comanda;
- se colecteaza resturile de aliaj din jurul cazanului in lazile metalice destinate
acestui scop;
- in cazul cazanelor incalzite cu gaze, se opreste alimentarea cu gaze de la
conducta de alimentare.

2.8. Echipamente tehnice. Prevederi generale


Art. 147. - (1) Organele de comanda ale echipamentului tehnic care afecteaza
securitatea trebuie sa fie clar vizibile si identificabile si, daca este necesar, sa fie
marcate corespunzator.
(2) Exceptand unele cazuri, organele de comanda tebuie sa fie amplasate in afara
zonelor periculoase, si astfel manevrarea lor sa nu genereze riscuri suplimentare.
(3) Ele nu trebuie sa antreneze riscuri ca urmare a unei manevre neintentionate.
Art. 148. - (1) Pornirea unui echipament tehnic trebuie sa fie posibila numai printr-o
actiune voluntara exercitata asupra unui organ de comanda prevazuta in acest
scop.
(2) Aceiasi prescriptie se va aplica:
- pentru repornire dupa oprire din orice cauza;
- pentru comanda unei modificari semnificative a conditiilor de functionare (de ex.
viteza, presiune, etc.).
Art. 149. - Orice echipament tehnic trebuie sa fie prevazut cu un sistem de
comanda care sa-l opeasca complet si in conditii de securitate.
Art. 150. - Orice echipament tehnic trebuie sa fie prevazut cu un dispozitiv pentru
oprirea de urgenta atunci cand riscurile existente si timpul normal de oprire impun
aceasta.
Art. 151. - (1) Echipamentul tehnic care prezinta riscuri datorate caderilor de
obiecte sau proiectarii acestora trebuie prevazut cu mijloace tehnice de protectie
adecvate.
(2) Echipamentul tehnic care prezinta riscuri datorate degajarilor de gaze, vapori,
lichide sau pulberi, trebuie prevazute cu dispozitive de retinere si/sau evacuare
adecvate, amplasate cat mai aproape de locurile de degajare.
Art. 152. - Daca exista riscul contactului mecanic cu elemente mobile ale unui
echipament tehnic care poate conduce la accidentari, atunci ele trebuie prevazute
cu protectori sau alte mijloace tehnice de protectie care sa impiedice patrunderea in
zonele periculoase sau sa opreasca miscarea elementelor mobile inaintea
patrunderii in zonele periculoase.
Art. 153. - Protectorii si dispozitivele de protectie trebuie:
- sa fie construite robust;
- sa nu genereze riscuri suplimentare;
- sa nu poata fi inlaturate cu usurinta sau facute inoperante;
- sa fie situate la o distanta adecvata fata de zona periculoasa;

- sa nu limiteze mai mult decat este necesar observarea ciclului de lucru;


- sa permita interventiile necesare pentru montarea si/sau inlocuirea elementelor si
pentru lucrarile de intretinere, pe cat este posibil restrangand accesul numai la
sectorul in care trebuie realizata lucrarea, fara demontarea protectorilor sau a
dispozitivelor de protectie.
Art. 154. - Partile echipamentului tehnic care prezinta temperaturi excesive prea
ridicate sau prea scazute trebuie sa fie protejate, pentru a preveni contactul
salariatilor cu acesta, sau apropierea de acestea.
Art. 155. - (1) Echipamentul tehnic trebuie prevazut cu dispozitive clar identificabile
destinate separarii de fiecare sursa de energie.
(2) Reconectarea nu trebuie sa genereze riscuri pentru salariatii in cauza.
Art. 156. - Orice echipament tehnic trebuie sa fie adecvat pentru prevenirea
riscurilor de explozie ale acestuia sau ale substantelor produse utilizate sau
depozitate in acesta.
Art. 157. - Orice echipament tehnic cu surse de alimentare electrice, trebuie sa fie
adecvat pentru a proteja salariatii expusi, contra riscurilor de electrocutare prin
atingere directa sau indirecta.

3. Prevederi privind activitatile de culegere, de turnare si de


fotoculegere a textului
3.1. Obtinerea benzilor-program perforate
Art. 158. - Conectarea masinilor de perforat benzi-program la reteaua electrica se
face obligatoriu cu stecher tip shuko.
Art. 159. - (1) Este interzis a se conecta masinile de perforat benzi-monotip, la
conductele de aer comprimat, inainte de efectuarea operatiilor de pregatire, pentru
lucru, a masinii.
(2) Deschiderea robinetului de aer se va face urmarindu-se permanent indicatiile
manometrului amplasat pe masina.
Art. 160. - Este interzisa efectuarea operatiilor de asezare a ramei intermediare, de
schimbare a tamburului set sau a formatului, de scoatere si punere a benzii
monotip, de reglare, curatare si ungere a masinii daca nu este inchisa alimentarea
cu aer comprimat.
Art. 161. - Este interzisa atingerea clichetului rotii unitatilor in timpul alimentarii
masinii cu aer comprimat.
Art. 162. - La terminarea lucrului, obligatoriu, masinile se vor curata de resturile de
hartie, iar la masinile MONOTIP se va elimina aerul comprimat dupa inchiderea
robinetului de admisie (de alimentare).

3.2. Culegerea si turnarea randurilor bloc si randurilor din litere mobile


Art. 163. - Este obligatorie verificarea functionarii masinii in sarcina prin turnarea
mai multor randuri albe, la inceputul lucrului si dupa schimbarea fiecarui format.
Art. 164. - Este interzisa deschiderea menghinei daca:
- maneta de pornire nu este in pozitie inchis;
- roata de turnare sta pe bucse;
- sania de transport inferioara se gaseste in capul elevatorului inferior.
Art. 165. - Este interzisa asezarea alaturata a doua pene de spatiere atat in rand
cat si la marginea randului.

Art. 166. - Este interzisa actionarea manetei de pornire a masinii cand randul de
matrite si pene trece incomplet in capul elevatorului inferior sau pe stanga
elevatorului superior.
Art. 167. - Este interzisa scoaterea si indreptarea penelor intepenite langa sania de
transport inferioara in timpul rotirii arborelui principal cu came.
Art. 168. - In timpul functionarii masinii este interzis:
- scoaterea penelor din culegar cand sania transportoare se intoarce in pozitia
initiala;
- tinerea mainii pe elevatorul inferior in timpul ridicarii acestuia;
- tragerea cheii din spate;
- tinerea mainii pe menghina in timpul coborarii elevatorului inferior;
- tragerea bacului cu mana printre elevatorul inferior si roata de turnare;
- atingerea curelelor de transmisie.
Art. 169. - Este interzis, in timpul functionarii masinii, sa se regleze formatul si/sau
dispozitivul de taiat randuri.
Art. 170. - Este interzisa curatarea de span a menghinei si a formei de turnare cu
mana.
Art. 171. - La terminarea lucrului, masinile se vor decupla de la reteaua electrica si
se vor asigura impotriva accesului persoanelor neautorizate.
Art. 172. - Pentru evitarea stropirii cu aliaj, la masinile de turnat si cules randuri din
litere mobile se vor lua urmatoarele masuri de protectie:
- cazanul se va manevra incet, fara miscari bruste;
- pistonul curatat se va introduce lin, fara socuri, in cilindrul pompei;
- se va asigura paralelismul intre gura de turnare si forma de turnare;
- se va verifica etanseitatea contactului intre rama cu matrite si forma de turnare.
Art. 173. - Este interzis lucrul cu forme de turnare care au o uzura de peste 0,04
mm pe inaltime.
Art. 174. - Pentru curatirea materialelor smulse, la ungere sau reglare este
obligatoriu oprirea masinii si respectarea ordinii urmatoarelor manevre:
- decuplarea pompei;
- decuplarea turnului;
- decuplarea masinii de electromotor.
Art. 175. - Este interzisa verificarea literelor turnate, cu mana.
Art. 176. - Este interzisa scoaterea literelor defecte inaintea reveniri in pozitia
initialai a carligului de prins randuri.
Art. 177. - Este interzisa introducerea benzii, cand masina este in functiune, inainte
de oprirea mecanismului de transport al hartiei.
Art. 178. - Salariatii vor purta antifoane de tip intern sau extern cel putin doua ore
pe schimb.

3.3. Turnarea titlurilor, literelor, spatiilor, liniilor si material de albitura,


regletilor si suportilor pentru clisee
Art. 179. - La masinile de turnat titluri se va verifica obligatoriu starea mecanismului
de inchidere a culegarului, dispozitivul de inchidere al presei pentru turnare si
dispozitivul de turnare a regletilor.
Art. 180. - Dupa fiecare turnare se vor curata obligatoriu resturile de aliaj.
Art. 181. - Debitul apei de racire se va regla astfel incat sa nu produca stropirea cu
metal la evacuarea literei din forma.

Art. 182. - Este interzisa aplecarea peste masina si peste aparatul de turnat in
timpul lucrului.
Art. 183. - Daca este necesar, curatarea spanului, in timpul functionarii masinii, se
va executa numai cu pensule cu par moale, iar cutitele aparatului de insirat se vor
desfunda numai cu sarma de cupru.
Art. 184. - Este interzisa umplerea lingurei de turnare mai mult de 3/4 din volumul
ei.
Art. 185. - Scoaterea regletilor si a suportilor din presa de turnare este permisa
numai dupa intarirea completa a aliajului.

4. Prevederi privind activitatea de pregatire a formelor de


tipar
4.1. Operatii comune activitatilor de pregatire a formelor de tipar

Aparate si dispozitive utilizate in procesul de


fotoreproducere
Art. 186. - Operatiile de curatare a lampilor, de mutare a stativelor, reglarea
reflectoarelor se vor efectua numai dupa intreruperea curentului electric si racirea
lor completa.
Art. 187. - Este interzisa folosirea intrerupatoarelor defecte si a contactoarelor fara
aparatoare de protectie si maner izolator.
Art. 188. - Este interzis lucrul daca aparatul de fotografiat si/sau ramele de copiat
nu sunt legate, prin carcasele metalice, la conductorul de nul (de protectie).
Art. 189. - Este interzisa reglarea carbunilor lampilor cu arc voltaic cu mana sau
alte obiecte metalice atunci cand acestia sunt cuplati la retea.
Art. 190. - Inlocuirea carbunilor este permisa numai dupa racirea completa a lor si
a suportilor respectivi.

Operatii cu retus manual si montaj


Art. 191. - Este interzis lucrul la mesele de retus sau montaj daca acestea nu au
carcasele metalice legate la conductorul de nul (de protectie).
Art. 192. - Este interzisa pastrarea sculelor si materialelor utilizate la retus si
montaj in buzunare sau raspandite la locul de munca. Acestea se vor pastra in
locuri destinate, in ordinea frecventei utilizarii lor.
Art. 193. - Este interzis salariatilor rezemarea pe geamul mesei de retus sau de
montaj.
Art. 194. - Este interzisa frecarea puternica a foliilor suport de montaj cu tamponul
de vata imbibat cu benzina.
Art. 195. - La terminarea lucrului este obligatorie curatirea sculelor (pensulelor),
strangerea si evacuarea deseurilor (tampoane imbibate, resturi de film) in afara
atelierului.

Executarea tiparelor de proba si corectura la tiparele inalt, si


adanc
Tipar inalt
Art. 196. - Inainte de manipulare este obligatorie verificarea modului de inchiderea
a formelor de tipar.
Art. 197. - Transportarea formelor inchise se va face numai cu ajutorul
carucioarelor cu platforma basculanta, cu inaltime reglabila.

Art. 198. - In timpul transportului, formele vor fi asigurate impotriva deplasarii sau
caderii de pe carucior.
Art. 199. - Pentru trecerea formei de pe carucior pe masina, aceasta se va
pozitiona orizontal, la acelasi nivel cu fundamentul masinii.
Art. 200. - Inainte de inceperea operatiilor pe masini se va verifica obligatoriu
functionarea clamelor de strangere a cliseelor in masini si a clapelor de prindere a
hartiei.
Art. 201. - In timpul functionarii masinii se interzice :
- modificarea pozitiei formei de imprimare sau indreptarea hartiei pe cilindrul de
presiune;
- adaugarea de cerneala pe valuri;
- curatirea sau reglarea masinii.

Tipar ofset
Art. 202. - Este interzisa introducerea formei si cauciucului pe cilindrul de
imprimare daca masina nu a fost decuplata de la retea.
Art. 203. - In timpul functionarii presei sunt interzise interventiile la forma, placa si
cauciucul cilindrului.
Art. 204. - Operatiile de stergere, umectare, curatire de scaune, etc. se vor efectua
numai daca masina este actionata de la butonul de tatonare.
Art. 205. - Este interzis a se adauga cerneala pe valurile de frecare cu spaclu si a
se scoate surplusul de cerneala cu maculatura.
Art. 206. - Este interzisa scoaterea coalei de hartie intrata stramb in masina cand
aceasta este in functiune.
Art. 207. - Conducatorul presei va actiona butoanele de comanda numai dupa ce
avertizeaza (verbal) momentul actionarii.

Tipar adanc
Art. 208. - Cilindrii - forma vor fi transportati numai cu ajutorul carucioarelor
speciale, pe care vor fi asezati astfel ca rasturnarea lor in timpul transportului sa nu
se produca.
Art. 209. - Pentru introducerea cilindrului in masina se va folosi, obligatoriu
mecanismul elevator.
Art. 210. - Ajutorul conducatorului masinii va manevra coala imprimata numai dupa
scoaterea masinii de sub presiune.
Art. 211. - In incaperea unde sunt curatati cilindrii va functiona permanent instalatia
de ventilatie generala si sunt interzise fumatul, surse de scantei si/sau flacari
deschise.

Procese galvanice
Art. 212. - (1) Inainte de inceperea lucrului se va verifica starea tehnica, integritatea
si starea de curatenie a bailor si locurilor de munca.
(2) Se va verifica obligatoriu si modul de functionare a surselor de curent si starea
izolatiei electrice a bailor.
Art. 213. - Anterior inceperii lucrului se va porni instalatia de ventilatie generala si
de aspiratie locala a bailor.
Art. 214. - Este interzis lucrul daca instalatiile electrice ale bailor si componentele
acestora sunt defecte, prezinta fisuri si portiuni neizolate, carcase de protectie
sparte, etc.

Art. 215. - Pentru pregatirea solutiilor de electrolit se vor aplica prevederile


cuprinse in prezenta norma, subcapitolul 2.5.1.
Art. 216. - Gratarele de lemn de pe pardoseala se vor intretine in buna stare iar
trecerile dintre bai si aparatele acestora vor fi permanent libere de orice obstacol.
Art. 217. - In timpul efectuarii operatiilor de cromare, decromare chimica, scoaterea
camasilor de cupru - crom, salariatii vor purta obligatoriu manusi de protectie iar
instalatia de ventilare a atelierului (sectiei) va functiona permanent.
Art. 218. - La sfarsitul lucrului (schimbului) se va proceda la curatirea bailor si a
locului de munca, eliminandu-se urmele de electrolit de pe pietrele de agat, bai,
pardoseala, prin spalare cu jet de apa.
Art. 219. - In cazul stropirii pe partile descoperite ale corpului (maini, fata) cu solutii
acide sau alcaline este obligatorie spalarea imediata cu apa abundenta, cu solutii
de neutralizare si daca se impune din nou cu apa.
Art. 220. - Pentru exploatarea electropalanelor se vor aplica prevederile si
prescriptiile tehnice cuprinse in colectia ISCIR, privind manipularea sarcinilor.
Art. 221. - Este intezis lucrul la ramele de copiat daca sistemul de ridicare a
cristalului, a dispozitivului opritor, instalatia de vacuum si sursele de lumini nu
functioneaza la parametri prestabiliti.
Art. 222. - Pentru operatia de sensibilizare in centrifuga, placile trebuie bine fixate
pe suport si centrate corect.

4.2. Pregatirea formelor de tipar inalt


Art. 223. - Spaltii, sifurile, regalele si casele de litere vor fi intretinute permanent
curate.
Art. 224. - Casele de litere vor fi manipulate, obligatoriu, de catre doi salariati.
Art. 225. - Transportarea spaltiilor si a sifurilor cu zat, pe distante mai mari, se va
face cu ajutorul carucioarelor de constructie speciala.
Art. 226. - Este interzis lucrul la dispozitivele manuale de litere a materialelor
pentru culegere si a cliseelor de zinc, daca arcul de sustinere a cutitului nu este
corect tensionat pozitia manerului cutitului nu este corecta, iar pentru materiale de
dimensiuni mici nu exista, in dotare, cleste special.
Art. 227. - Este interzis lucrul la masinile de taiat randuri daca discul este defect
(dinti rupti, fisurat) carcasa de protectie mobila si scuturile din partea inferioara a
discului nu sunt corect montate si functionale.
Art. 228. - Este interzisa franarea masinii cu mana sau cu alte obiecte.
Art. 229. - Inlaturarea spanului se va face cu perii, numai dupa oprirea masinii.
Art. 230. - Caile de acces se vor mentine libere, casele de litera si materialul cules
se vor evacua, obligatoriu, la terminarea lucrului.

Executarea liniilor de alama


Art. 231. - Pentru executarea liniilor de alama se vor respecta prevederile cuprinse
in NSSM pentru prelucrarea metalelor prin aschiere.
Art. 232. - Pentru taierea liniilor de alama la dimensiuni foarte mici, se va utiliza
obligatoriu dispozitivul de prindere.
Art. 233. - La sfarsitul lucrului, liniile se vor depozita in locuri special destinate.

Executarea stereotipilor din aliaj si material plastic


Matrite
Art. 234. - Este interzis lucrul daca nu pot fi respectati parametrii tehnologici atat
pentru piese cat si pentru matrite.

Art. 235. - Transportul formelor se va face numai cu ajutorul carucioarelor cu


platforma de inaltime reglabila. Sarcina va fi asigurata impotriva rasturnarii sau
caderii.
Art. 236. - Este interzisa orice interventie la masina dupa pornirea electromotorului.
Art. 237. - Pentru scoaterea si manipularea formei de zat si a asternutului de pe
zat, salariatii vor purta obligatoriu manusi de protectie si vor evita inhalarea gazelor
degajate.

Turnarea
Art. 238. - Pentru operatiile de turnare se vor respecta prevederile cuprinse in
prezenta norma, subcapitolul 2.7
Art. 239. - Pentru turnarea placilor de stereotipie se va verifica obligatoriu starea
tehnica a matritei si piesei si daca acestea sunt uscate.
Art. 240. - Inainte de a incepe turnarea trebuie introdusa maneta de cuplare a gurii
de turnare iar in timpul turnarii salariatul va asigura pozitia corecta a parghiei de
cuplare.
Art. 241. - In cazul turnarii automate, se va verifica daca masina nu este cuplata in
priza directa astfel ca pornirea motorului sa nu conduca la actionarea simultana a
masinii.
Art. 242. - La turnarea manuala, este interzisa scoaterea barei utilizata la ruperea
aliajului solidificat inainte de solidificarea completa a aliajului.
Art. 243. - Pentru prelucrarea placilor de stereotipie se vor respecta prevederile
cuprinse in NSPM pentru prelucrarea metalelor prin aschiere si instructiunile de
securitate proprii.
Art. 244. - Pentru executarea stereotipiilor din mase plastice se vor asigura
parametrii de lucru ai incaperii (umiditate, temperatura) care va fi amplasata la
distante de sursa de caldura.
Art. 245. - Impregnarea cartonului pentru matrite se va executa sub nise de
aspiratie.Uscarea acestuia se va face in camere separate sau in dulapuri ventilate
cu aer cald.
Art. 246. - Pentru utilizarea transportoarelor la transportul placilor de stereotipie se
vor respecta prevederile si prescriptiile cuprinse in standardele de referinta si in
NSSM pentru transport intern.

Zincografierea
Art. 247. - Inainte de inceperea lucrului se vor porni instalatiile de ventilare
generala si locala.
Art. 248. - Este interzisa utilizarea placilor de sticla care nu au marginile netede si
bine slefuite.
Art. 249. - Este interzis lucrul la masinile de corodat daca sistemul de siguranta
permite pornirea motorului masinii inainte de inchiderea capacului baii.
Art. 250. - Retusul cliseelor de zinc se va desfasura in camere separate de cele in
care se executa corodarea au pudrarea.
Art. 251. - La operatiile de arderea placilor, manipularea acestora se va face astfel
incat sa se evite caderea lor si a ramelor mobile ale cuptorului.
Art. 252. - La supravegherea proceselor de corodare, salariatul se va plasa lateral
pentru a evita emanatiile produse.

Art. 253. - Pentru efectuarea gravajului electronic se va verifica modul de aderare a


placii de zinc la masa de gravare, modul de fixare, pozitia corecta a manetei
pompei de vid.
Art. 254. - Fixarea originalului se va efectua prin actionarea normala a mesei,
masina fiind oprita.
Art. 255. - In timpul lucrului, blocul electric al masinii va fi permanent inchis cu
capacele respectice.

4.3. Pregatirea formelor de tipar OFSET


Art. 256. - Decaparea placilor - forma OFSET cu solutii de acizi se va efectua
numai in bazine de spalare prevazute cu gratare de lemn inclinate.
Art. 257. - Curatarea lacului de retus de pe placi se va executa numai dupa
pornirea instalatiei de aspiratie locala a mesei de lucru.

4.4. Pregatirea formelor de tipar adanc

Sensibilizarea si uscarea hartiei pergament


Art. 258. - Este interzisa utilizarea placilor suport, de sticla sau material plastic,
fisurate, cu parti lipsa, sau cu muchii nefinisate.
Art. 259. - In cazul stropirii salariatului cu solutia de sensibilizare, locul atins se va
spala obligatoriu cu solutie diluata 5% de sulfat de sodiu sau metabisulfit de
potasiu.
Art. 260. - Este interzisa verificarea hartiei pigment in timpul functionarii instalatiei
de ventilatie.
Art. 261. - Solutia de sensibilizare utilizata la mentinerea concentratiei baii se va
pastra in vase de material plastic inchise etans, langa instalatia de racire a baii de
sensibilizare.

Copierea rasterului si montarea


Art. 262. - Pentru operatia de taiere a hartiei pigment, salariatii vor utiliza, cu
deosebita atentie, numai sculele si dispozitivele destinate acestei operatii.
Art. 263. - Pentru expunerea hartiei pigment in ramele de copiat se vor respecta
prevederile cuprise in prezenta norma subcap. 4.1.(Rame de copiat).

Aplicarea pe cilindru si developarea hartiei pigment copiate


Art. 264. - Instalatia de manevrat cilindrii (electropalanul) va fi utilizata numai de
catre salariati autorizati,conform prescriptiilor tehnice ISCIR.
Art. 265. - La terminarea lucrului este obligatoriu curatarea masinilor de aplicat
hartia pigment si bazinele pentru developat cilindrii.

Corodarea cilindrilor de tipar adanc


Art. 266. - Operatiile de corodare se vor executa numai daca instalatia de evacuare
a aerului viciat functioneaza la parametri prestabiliti.
Art. 267. - Inainte de inceperea lucrului se va verifica etanseitatea bailor precum si
a conductelor de scurgere.
Art. 268. - Pentru manipularea si depozitarea solutiilor de corodare se vor respecta
prevederile cuprinse in prezenta norma.
Art. 269. - La terminarea lucrului este obligatorie spalarea masinii (stropita cu
solutiile de lucru) cu apa, folosindu-se burete.

Prelucrarea mecanica a cilindrilor-forma


Art. 270. - Pentru prelucrarea cilindrilor - forma se vor respecta prevederile
cuprinse in NSPM pentru prelucrarea metalelor prin aschiere.

5. Prevederi privind activitatea de imprimare


5.1. Imprimarea cu tipar inalt

Imprimarea cu forma verticala (tighele)


Art. 271. - Este interzis lucrul la masinile verticale (tighel) daca protectorul din fata
dispozitivului de punere a colii nu este montat in pozitia de protectie.
Art. 272. - Transportul formelor inchise se va efectua numai cu ajutorul
carucioarelor special destinate acestui scop.
Art. 273. - Este interzis a se lucra cu regleti strambi, rastavuri cu inchizatoare
defecte, rame cu forme nestranse si forme inchise necorespunzator.
Art. 274. - Este interzis a se incepe lucrul cu viteza maxima a masinii. Viteza de
lucru a masinii se va obtine progresiv.
Art. 275. - In timpul functionarii masinii sunt interzise interventiile la coli, valuri sau
forma de imprimare.
Art. 276. - Este interzisa alimentarea cu cerneala sau scoaterea cernelii din jgheab,
in timpul functionarii masinii.
Art. 277. - Folosirea prafului anticopiativ se va face astfel incat jetul de praf sa nu
afecteze salariatul.
Art. 278. - La masinile de imprimare plano-cilindrice se va asigura o distanta
minima de 5 cm intre bara de protectie si biela sau fundamentul masinii.
Art. 279. - Este interzis lucrul daca protectorii masinii nu sunt montati in pozitia de
protectie.
Art. 280. - Este permisa pornirea masinii numai dupa verificarea modului de
inchidere a formei in rama, prinderea ramei, modului de fixare a asternutului.
Art. 281. - In timpul functionarii masinii este interzisa scoaterea hartiei de pe valuri
precum si orice alte reglaje.

Imprimarea cu masini rotative


Art. 282. - Pentru transportul cilindrilor port-forma se vor respecta prevederile din
prezenta norma.
Art. 283. - Introducerea cilindrului in masina se va face obligatoriu de catre doi
salariati, dupa fixarea si asigurarea bratelor de cuplare a caruciorului de transport la
masina.
Art. 284. - Este obligatorie verificarea cuplarii angrenajului cilindrului port-forma pe
roata de angrenare a masinii.
Art. 285. - Este interzisa decuplarea angrenajului de rotire a masinii inainte de
decuplarea pompei hidraulice a mecanismului de ridicare a cilindrului.
Art. 286. - Este inerzisa montarea paginilor inainte de a fi verificate pe ambele
parti, precum si suprafata cilindrului port-pagini si starea fasetelor de prindere a
formelor.
Art. 287. - Dupa fixarea sulurilor de hartie in dispozitivul de alimentare este
obligatorie asigurarea lor.
Art. 288. - Este interzisa stationarea in spatele sulului de hartie montat si/sau
tinerea mainii pe masina in dreptul cutitului de taiere a benzii de hartie.
Art. 289. - La introducerea manuala a hartiei printre valuri, este interzis lucratorilor
aplecarea peste masina sau depasirea barelor de protectie de la partea superioara.
Art. 290. - Introducerea hartiei in faltuitor se va face astfel ca salariatul sa nu
introduca mainile dupa banda de hartie in zona de prindere.

Art. 291. - Dupa efectuarea operatiilor de montare a paginilor pe cilindrii de


potriveala a tiparului si de alimentare cu hartie al masinii se va controla obligatoriu
montarea si functionarea dispozitivelor de protectie ale masinii dupa care aceasta
va fi pusa in functiune.
Art. 292. - In timpul functionarii masinii sunt interzise orice fel de interventii la coli,
la aparatul de faltuit, la grupurile de culoare sau la falt-aparat.
Art. 293. - Este interzis lucratorilor sa stationeze intre grupurile de imprimare.
Art. 294. - Este interzisa actionarea butoanelor pentru comenzi de catre alt salariat
decat cel desemnat in acest scop.
Art. 295. - Este interzisa indreptarea sau scoaterea pe pe transportor a ziarelor in
timpul functionarii acestuia.
Art. 296. - Este interzisa indepartarea cu mana a colitelor strambe sau intercalarea
de carton intre colite in timpul miscarii placii mobile a presei.
Art. 297. - Reglarea efortului de presare se face numai cu masina oprita si presa
decuplata de la reteaua electrica.

5.2. Imprimarea cu tipar OFSET


Art. 298. - (1) Pornirea masinii se va face numai dupa avertizarea acustica a
inceperii operatiilor si dupa ce s-a verificat ca in zona masinii nu se afla alte
persoane in afara salariatilor.
(2) Foile de zinc si trimetalice vor fi asezate pe stelaje speciale, asftel ca marginile
lor sa nu depaseasca stelajele.
Art. 299. - In timpul functionarii masinii sunt interzise interventiile la hartie si la
forma.
Art. 300. - Pentru operatiile de oleofilizare si hidrofilizare, salariatii vor purta manusi
de protectie.
Art. 301. - Pentru scoaterea colilor de hartie din graifarul transportor, obligatoriu, se
va deconecta masina de la intrerupatorul general pe care se va aseza o placa
avertizoare cu inscriptia: "Nu cuplati! Se lucreaza la masina!".
Art. 302. - La aclimatizarea hartiei se va urmarii permanent functionarea instalatiei
de incalzire astfel ca temperatura sa nu produca aprinderea hartiei.
Art. 303. - La masinile de imprimat ofset cu hartie in sul, introducerea formei se va
face numai dupa decuplarea masinii si asigurarea cu butonul "STOP". De
asemenea, se va decupla falt-aparatul.
Art. 304. - Pentru transportul si montarea bobinei de hartie se vor aplica
prevederile cuprinse in prezenta norma, subcap. 5.1.

5.3. Imprimarea cu tipar adanc


Art. 305. - La amplasarea si utilizarea masinilor de imprimare cu tipar adanc se vor
respecta prevederile cuprinse in prezenta norma, subcap. 5.1., 5.2.
Art. 306. - Instalatia electrica din atelierele tipar adanc va fi in constructia ANTIEX.
Becurile vor fi capsulate.
Art. 307. - Sculele si uneltele de mana vor fi acoperite cu material neferos pentru
evitarea producerii scanteilor.
Art. 308. - Este interzis transportul racletelor pe umeri.
Art. 309. - Transportul solventului si a cernelei, din magazie, este permis numai in
bidoane speciale din metal, inchise etans si etichetate, si numai in cantitatea
necesara pentru un schimb.

Art. 310. - Depozitarea solventului si a cernelei, se va face obligatoriu in dulapuri


metalice, in incaperi separate de atelierul de imprimare si dotate cu instalatii de
ventilatie generala.
Art. 311. - In cazul alimentarii mecanizate prin conducta, inainte de inceperea
lucrului, se va verifica obligatoriu starea si etansietatea conductelor si robinetelor.
Art. 312. - In cazul aprinderii toluenului sau benzenului se vor intrebuinta numai
stingatoarele speciale cu spuma.
Art. 313. - Se interzice in timpul lucrului orice fel de interventii la: sireturi, coli,
protectori si la transportor.
Art. 314. - Spalarea cilindrilor forma se va executa numai in incaperi separate,
dotate cu instalatie de ventilare generala si de aspiratie locala.
Art. 315. - La utilizarea masinilor de imprimare cu tipar adanc cu hartie in sul, se
vor respecta prevederile cuprinse in prezenta norma, subcap. 5.2.,5.3.

5.4. Imprimarea serografica, flexografica, a biletelor de tren, procedeul


ofset uscat si rotaprint
Art. 316. - La utilizarea masinilor de imprimare serografice, flexografice, si a
biletelor de tren se vor respecta prevederile cuprinse in prezenta norma, subcap.
5.3.
Art. 317. - In timpul asezarii manuale a colilor se va evita distragerea atentiei
salariatilor prin zgomote puternice, circulatie intensa, etc.
Art. 318. - Viteza de lucru a masinii va creste progresiv astfel ca salariatul sa se
adapteze la ritmul de lucru.
Art. 319. - Introducerea formei si cauciucului in masina de imprimare a fontelor de
carton (pentru bilete de tren) se va face numai cu masina decuplata de catre doi
salariati.
Art. 320. - Intinderea cauciucului si a liniilor - forma pe cilindrii se va efectua
actionandu-se butonul de tatonare, masina fiind asigurata prin butonul de blocare.
Art. 321. - La masinile pentru imprimarea biletelor de tren, este interzis, in timpul
functionarii masini, scoaterea biletelor blocate in transportor precum si efectuarea
interventiilor la formele de imprimare, pentru alimentarea cu cerneala, etc.
Art. 322. - Pentru utilizarea masinilor de imprimare ofset uscat se vor respecta
prevederile cuprinse in prezenta norma, subcap. 5.2.
Art. 323. - Pentru operatia de reglaj a formatului de taiere a cartonului masina va fi
actionata numai de la butonul de tatonare.
Art. 324. - Banda de carton se introduce in dispozitivul de indreptare numai cu
masina deblocata in pozitia de sus a stantei.
Art. 325. - In timpul lucrului este interzis a se interveni la masina pentru corecturi,
reglari, etc.
Art. 326. - Pentru utilizarea masinilor de imprimare rotaprint se vor respecta
prevederile cuprinse in prezenta norma, subcap. 5.2.

6. Prevederi privind activitatea de asamblare a cartilor


6.1. Pregatirea colilor
Art. 327. - La amplasarea masinilor de faltuit se vor respecta prevederile
prezentelor norme, referitoare la amplasarea echipamentelor tehnice.
Art. 328. - Se interzice efectuarea operatiilor de pregatire pentru lucrul la masina
de faltuit (reglarea formatului, reglarea puitoarei automate, punerea siretului pe

role, mutarea coltarelor de sprijin de pe fundament) in cazul in care acestea sunt


cuplate la retea, si nu s-au luat toate masurile de securitate prevazute.
Art. 329. - Se interzice lucrul la masinile de faltuit daca acestea nu sunt dotate cu
protectori corespunzatori in toate zonele periculoase (sisteme de transmisie,
mecanisme de actionare, dispozitive de faltuit).
Art. 330. - La masinile de faltuit cu alimentare manuala a colilor este interzis lucrul
fara bara de protectie din fata cutitului faltuitor.
Art. 331. - Sireturile de la sistemul de transportare a colilor trebuie sa fie in stare
corespunzatoare.
Art. 332. - Operatiile de pregatire pentru lucru si punerea in functiune a masinilor
de faltuit trebuie efectuate numai de catre salariati instruiti.
Art. 333. - In timpul functionarii masinii de faltuit nu se permite indreptarea colilor
de pe masa de jos a aparatului de pus coli si de pe fundament.
Art. 334. - Se interzice scoaterea colilor incurcate de sub cutite sau de sub rolele
de faltuit fara a opri masini de faltuit si fara a intrerupe alimentarea cu curent
electric.
Art. 335. - Nu este permisa scoaterea colilor cazute sub masina de faltuit in timpul
functionarii acesteia.
Art. 336. - In timpul functionarii masinii de faltuit "Miniatur" este interzisa scoaterea
cu mana a maculaturilor dintre valurile masinii.
Art. 337. - Introducerea si scoaterea colilor cazute sub masina de faltuit sunt
permise numai cand masina este oprita si circuitul electric de alimentare intrerupt.
Art. 338. - Inainte de inceperea lucrului la presele de impachetat colite, salariati
sunt obligati sa verifice:
- existenta si starea tehnica a protectorilor;
- starea si modul de functionare a lantului transportor.
Art. 339. - Se interzice folosirea intercalatilor (din metal, material plastic sau placaj)
ale caror margini sunt ascutite sau prezinta rupturi.
Art. 340. - Pentru legarea pachetelor de colite se vor folosi numai chingi in stare
corespunzatoare prevazute cu agrafe si inele metalice.
Art. 341. - Se interzice lucrul la presa de impachetat daca platanul inferior
functioneaza necorespunzator (coboara neuniform sau loveste batiul presei).
Art. 342. - In timpul cursei platanului mobil se interzice indreptarea colitelor faltuite.
Art. 343. - Punerea colitelor in presa sau scoaterea pachetului de colite este
permisa numai cand presa este oprita si platanul mobil se afla in pozitia initiala.
Art. 344. - Punerea in functiune a agregatelor de adunat colile faltuite se va efectua
numai dupa ce lucratorul desemnat cu aceasta s-a asigurat de lipsa oricaror
persoane din zonele periculoase.
Art. 345. - Pregatirea pentru punerea in functiune a agregatelor de adunat colile
faltuite se va face numai cand toate dispozitivele de pornire sunt in pozitia "OPRIT".
Art. 346. - Inainte de pornirea masinii salariatii sunt obligati sa verifice
corespondenta dintre formatul cartii si formatul mesei de alimentare.
Art. 347. - In timpul functionarii agregatului de adunat colile faltuite nu se permite
scoaterea colilor deteriorate de pe bara transportoare.
Art. 348. - Se interzice functionarea masinii de lipit planse si forzat fara ca toti
protectori sa fie montati.

Art. 349. - Zona de lucru din jurul masinii de lipit planse si forzat trebuie pastrata in
stare de curatenie si eliberata de orice obiecte, materiale ce nu sunt necesare in
procesul muncii.
Art. 350. - In timpul functionarii masinii de lipit planse si forzat se interzice
scoaterea colitelor, forzatului sau planselor incurcate intre valurile masinii.
Art. 351. - Dupa utilizarea masinii de lipit planse si forzat salariatii au obligatia de a
goli rezervorul de adeziv si de a curata adezivul uscat de pe rezervor si valuri.

6.2. Coaserea si brosarea


Art. 352. - Amplasarea masinilor de cusut cu sarma sau cu ata se va face conform
prevederilor prezentei norme referitoare la amplasarea echipamentelor tehnice.
Art. 353. - In timpul aranjarii colilor cusute pe sireturi in interiorul masinii de cusut
cu ata, salariatilor le este interzisa tinerea piciorului pe pedala de pornire.
Art. 354. - Toate operatiile pentru pregatirea lucrului la masina de cusut cu ata
trebuie efectuate numai dupa ce masina si electromotorul de actionare au fost
oprite.
Art. 355. - In timpul functionarii masinii de cusut cu ata, se interzice indreptarea si
asezarea atei si siretului pe role.
Art. 356. - Schimbarea formatului lucrarii se va efectua numai dupa oprirea masinii
de cusut si a electromotorului de actionare.
Art. 357. - Inainte de pornirea masinii de cusut cu ata (sistem de punere a colilor pe
transportor) operatorul este obligat sa scoata din functiune volanul pentru invartirea
manuala a masinii.
Art. 358. - In timpul lucrului la masina de cusut cu ata nu este permisa indreptarea
colilor asezate gresit pe transportor, indreptarea si asezarea atei precum, si a
siretului pe role.
Art. 359. - Pentru taierea tifonului si a atei se va utiliza un cutit bine ascutit, cu
taisul lamei orientat in jos.
Art. 360. - Inainte de pornirea masinilor automate de cusut cu ata, salariatii au
obligatia de a controla functionarea corespunzatoare a dispozitivelor de cuplare,
decuplare si a celor de blocare.
Art. 361. - In timpul functionarii masinii automate de cusut cu ata se interzice ca
operatorii sa indrepte colile faltuite asezate gresit pe masa basculanta sau sa
efectueze orice lucrare de interventie (reglare, curatare, ungere, etc.).
Art. 362. - In timp ce se scoate sarma din dispozitivul de coasere la masinile de
cusut cu sarma, salariatilor le este interzisa tinerea piciorului pe pedala de pornire a
masinii. Scoaterea sarmei se va executa numai cu ajutorul uneltelor (surubelnita,
cleste, etc.).
Art. 363. - La coaserea cu sarma pe siret, in timpul aranjarii colilor cusute in
interiorul masinii, salariatilor le este interzisa tinerea piciorului pe pedala de pornire.
Art. 364. - (1) In timpul functionarii masinii de cusut cu sarma, se interzice
scoaterea brosurii direct din masina.
(2) Se interzice functionarea masinii pentru brosat fara a avea montati toti
protectorii.
Art. 365. - Punerea in functiune a agregatului pentru brosat va fi precedata de
emiterea unui semnal acustic de avertizare si numai dupa ce salariatul de la
comanda s-a asigurat de absenta oricaror alti salariati din zonele periculoase.
Art. 366. - Operatiile de pregatire pentru lucru se vor executa numai atunci cand
masina de brosat este decuplata de la reteaua electrica.

Art. 367. - In timpul functionarii masinii de brosat se interzice scoaterea colilor sau
a copertilor incurcate sau cazute, precum si orice interventie pentru reglarea,
intretinerea si curatarea ei.
Art. 368. - La montarea sau scoaterea rolei de sarma din dispozitivul de coasere
lucratorii vor utiliza numai surubelnite sau clesti.
Art. 369. - Se interzice lucrul la agregatele pentru asamblarea si finisarea revistelor
fara ca toti protectorii sa fie montati in pozitia de protectie.
Art. 370. - Pentru efectuarea operatiilor de reglaj salariatii vor actiona agregatele
pentru asamblarea si finisarea revistelor numai cu ajutorul rotii manuale.
Art. 371. - Transportul si depozitarea cutitelor se va face numai in cutii de lemn
special construite.
Art. 372. - Se interzice manipularea cutitelor prin prindere manuala in zona
taietoare a acestora.
Art. 373. - Fixarea cutitului pe port-cutit se va face prin strangerea corespunzatoare
a tuturor suruburilor de fixare prevazute.

6.3. Prelucrarea blocului de carte


Art. 374. - Operatiile de pregatire pentru lucru a masinilor de presat blocul de carte
se vor efectua numai atunci cand masina este oprita si cu toate dispozitivele de
pornire blocate.
Art. 375. - Introducerea si scoaterea cartilor sub/de sub presa se vor face numai in
dreptul mesei de comanda.
Art. 376. - Dupa inceperea presarii se interzice tinerea cu mana a pachetului de
carti.
Art. 377. - In cazul in care se constata defectiuni in functionarea masinii de presat
blocul de carte, salariatul are obligatia de a decupla masina de la reteaua de
alimentare cu energie electrica si a anunta imediat conducatorul locului de munca.
Art. 378. - In timpul functionarii masinii de presat blocul de carte, se interzice
eliberarea blocului lipit de sabotul masinii.
Art. 379. - Inainte de inceperea lucrului la masina pentru rotunjirea cotorului,
salariatii au obligatia de a regla pozitia aparatoarei din fata a dispozitivului de
presare basculant.
Art. 380. - In timpul functionarii masinii pentru rotunjirea cotorului, se interzice
dezlipirea blocului de carte lipit de dispozitivul de presare sau orice alta interventie
pentru reglarea, repararea, intretinerea sau curatirea masinii.
Art. 381. - Pregatirea pentru lucru, controlul starii tehnice a masinii de taiat cu unul
sau trei cutite precum si a dispozitivelor de protectie aferente se vor efectua numai
de catre lucratori special instruiti.
Art. 382. - Se interzice functionarea masinilor de taiat cu unul sau trei cutite fara ca
toate dispozitivele de protectie sa-si indeplineasca functia de protectie.
Art. 383. - Se interzice evacuarea produselor taiate la masina de taiat cu un cutit
inainte de oprirea cutitului in pozitia lui superioara.
Art. 384. - In timpul alimentarii si evacuarii materialului de taiat se interzice ca
salariatul sa tina piciorul pe pedala dispozitivului de strangere al masinii de taiat.
Art. 385. - In timpul functionarii masinii de taiat cu unul sau trei cutite se interzice
ca materialul de taiat sa fie sustinut cu mana.
Art. 386. - Prinderea cutitului de port-cutit se va face numai prin strangerea
corespunzatoare a tuturor suruburilor de fixare.

Art. 387. - Cutitele se vor transporta in cutii de lemn de care sunt fixate cu suruburi
si se depoziteaza numai in stative sau rafturi construite pentru acest scop.
Art. 388. - Se interzice manipularea cutitelor prin prindere cu mana in zona ascutita
a acestora.
Art. 389. - Pentru scoaterea barei de taiere din masina de taiat lucratorii vor utiliza
numai carlige speciale.
Art. 390. - Se interzice functionarea masinii de dat clei la cotorul cartii fara toti
protectorii montati.
Art. 391. - Inainte de punerea in functiune a masinii de dat clei la cotorul cartii,
salariatul de la comanda masinii va activa dispozitivul de semnalizare acustica.
Art. 392. - In timpul functionarii masinii de dat clei la cotorul cartii se interzice:
- indreptarea blocului de carte pe transportor in fata bacurilor de presare;
- alimentarea cu adeziv;
- spalarea valurilor de ungere;
- spalarea, ungerea, curatirea masinii.
Art. 393. - Se interzice functionarea instalatiilor de uscare a blocului de carte fara
toti protectorii montati in pozitia de protectie.
Art. 394. - Salariatii care deservesc instalatia de uscare trebuie sa utilizeze ochelari
de protectie impotriva radiatiilor calorice.
Art. 395. - Se interzice curatarea adezivului de pe palete in timpul functionarii
instalatiei de uscare.
Art. 396. - Se interzice introducerea corpurilor straine in instalatia de uscare
precum si, scoaterea cu mana a blocurilor de carte.
Art. 397. - Pregatirea pentru lucru a masinii de incleiat si uscat capitalband se va
face numai cu motorul si instalatia de uscare decuplate de la reteaua electrica.
Art. 398. - Se interzice pornirea instalatiei de uscare daca nu este asigurata
inchiderea usii.
Art. 399. - In timpul functionarii masinii de uscat si incleiat capitalband se interzice:
- sa se deschida usa uscatorului si sa se introduca mainile in uscator;
- sa se aseze capitalbandul pe rolele de ghidaj;
- sa se curete masina de adezivi.
Art. 400. - Este interzisa functionarea agregatului pentru prelucrarea blocului de
carte fara ca toti protectorii sa fie fixati in pozitia de protectie.
Art. 401. - Pornirea agregatului pentru prelucrarea blocului de carte este permisa
numai daca in prealabil a fost emis un semnal sonor de avertizare.
Art. 402. - In timpul functionarii agregatului pentru prelucrarea blocului de carte se
interzice orice interventie pentru reglare, intretinere, curatare, alimentare cu adeziv
sau pentru remedierea disfunctionalitatilor constatate.

6.4. Obtinerea scoartelor pentru carte


Art. 403. - Se interzice functionarea masinii de croit panza de legatorie fara ca toti
protectorii sa fie fixati in pozitia de protectie.
Art. 404. - Dupa cuplarea masinii de croit panza de legatorie la reteaua electrica
salariatilor le este interzisa efectuarea urmatoarelor operatii:
- alimentarea cu material pentru taiat;
- scoaterea materialului rasucit intre valuri;
- indreptarea materialului taiat;
- interventii pentru remedierea defectiunilor, curatire, ungere.

Art. 405. - Se interzice functionarea masinii de uns, de confenctionat si rotunjit


scoarte fara ca toti protectorii sa fie fixati in pozitia de protectie.
Art. 406. - Pregatirea pentru lucru a masinii de uns scoarte se va face numai cand
masina este oprita si are toate dispozitivele de pornire intrerupte.
Art. 407. - Intre peretii ficsi si paleta mobila a dispozitivului de eliminare se va
controla sa nu existe spatiu liber.
Art. 408. - Alimentarea cu adeziv a masinii de uns scoarte se va face numai cand
aceasta este deconectata de la reteaua electrica.
Art. 409. - Se interzice scoaterea cu mana a materialului de imbracat scoarte prins
intre valturile dispozitivului de ungere, in timpul functionarii masinii de uns scoarte.
Art. 410. - Pregatirea pentru lucru a masinii de confectionat scoarte se va face
numai cand masina este oprita si are toate dispozitivele de pornire decuplate.
Art. 411. - In timpul functionarii masinii de confectionat scoarte salariatilor le sunt
interzise urmatoarele operatii:
- indreptarea si scoaterea din magazia masinii a mucavelei intepenite;
- scoaterea materialului de imbracat scoarte, infasurat in dispozitivul de ungere;
- indreptarea fetelor de mucava;
- scoaterea colturilor decupate, lipite de cutit;
- tragerea mucavelei dintre cilindrii calandrului;
- curatirea suportilor si a mesei masinii.
Art. 412. - In timpul functionarii masinii de rotunjit scoarte la cotor se interzice
curatirea urmelor de adeziv de pe dispozitivul de rotunjire.
Art. 413. - In timpul functionarii masinii de ovalizat scoarte salariatilor le este
interzis:
- sa indrepte scoartele intrate stramb in masina;
- sa regleze presiunea de calandrare;
- sa curete cilindrii de calandrare;
- sa intervina pentru remedierea defectiunilor, pentru ungerea sau curatarea
masinii.
Art. 414. - In timpul functionarii masinii de imprimat, poleit si curatat scoarte
salariatilor le este interzisa efectuarea urmatoarelor operatii:
- indreptarea copertii asezate gresit pe platanul inferior;
- scoaterea matritei de poleire;
- spalarea, curatarea valturilor sau aparatului de cerneluire;
- aplicarea cernelei pe valturi sau alimentarea cu material pentru poleit;
- efectuarea diferitelor reglaje tehnologice;
- inlaturarea defectiunilor constatate.
Art. 415. - Reglarea temperaturii matritei se va face corespunzator naturii
materialului suport pentru poleit.

6.5. Asamblarea cartilor


Art. 416. - Operatiile de pregatire pentru lucru a masinii de introdus blocul in
scoarta se vor executa numai cand aceasta este decuplata de la reteaua electrica
si are toate dispozitivele de pornire blocate.
Art. 417. - Se interzice functionarea masinii de introdus blocul in scoarte fara ca toti
protectorii sa fie fixati in pozitia de protectie.
Art. 418. - In timpul functionarii masinii de introdus blocul in scoarte se interzice
orice interventie a salariatilor pentru reglare, ungere sau curatare sau pentru

inlaturarea disfunctionalitatilor constatate. Aceste operatii vor fi efectuate de


personal calificat in acest sens.
Art. 419. - In timpul functionarii masinii de filetat cu role se interzice:
- sa se verifice cu mana gradul de incalzire a rolelor;
- sa se aseze pe role cartile sau sa se indrepte sireturile transportorului;
- sa se demonteze protectorii.
Art. 420. - La masinile de filetat cu cutite este interzisa scoaterea sau indreptarea
cartilor in timpul coborarii cutitelor pentru filetat.
Art. 421. - Se interzice functionarea masinii de aplicat supracoperti fara ca toti
protectorii sa fie fixati in pozitia de protectie.
Art. 422. - In timpul functionarii masinii de aplicat supracoperti se interzice
salariatilor sa faca alimentarea cu supracoperti, sa scoata cartile sau supracopertile
deteriorate, sa execute diverse reglaje sau reparatii.
Art. 423. - Pentru a se evita craparea blatului presei, salariatii trebuie sa aseze
volumele de carti centrat, pe masa presei.
Art. 424. - In timpul presarii, salariatilor le este interzisa sprijinirea cu mana a
cartilor asezate pentru presare.
Art. 425. - Dupa pornirea masinii de indoit nu este permisa indreptarea cu mana a
materialului aflat in zona dispozitivului de biguit.
Art. 426. - In timpul functionarii masinii de uns cu banda transportoare salariatilor le
este interzisa scoaterea cu mana a materialului incurcat intre valurile dispozitivului
de ungere.

6.6. Finisarea blocurilor de carte


Art. 427. - Operatiile de pregatire a masinilor de adunat si de brosat fara coasere,
toate reglarile tehnologice se vor executa numai cand masinile sunt oprite si toate
dispozitivele de pornire intrerupte.
Art. 428. - Inainte de pornirea liniei tehnologice, formate din masini de adunat,
agregat de brosat, uscator, este obligatorie emiterea unui semnal acustic de
avertizare.
Art. 429. - Pentru lucrul la masinile si instalatile care intra in componenta liniei
tehnologice de executare, prelucrare si finisare a cartilor brosate, se vor aplica si
respecta prevederile din prezenta norma referitoare la lucrul la aceste masini si
instalatii.
Art. 430. - In timpul functionarii masinii de dat clei, salariatilor nu le sunt permise
urmatoarele operatii:
- ridicarea aparatorii dispozitivului de alimentare;
- introducerea mainilor in statia de vibrare sau intre sina de presare si blocul cartii;
- introducerea mainilor in dispozitivul de eliminare a cartilor;
- ridicarea stangilor pe lantul transportor.
Art. 431. - Se interzice orice interventie a salariatilor la banda de alimentare
basculanta, in timpul functionarii masinii de presat in patru trepte.
Art. 432. - Nu este permis lucrul la masina de taiat cu trei cutite fara ca toti
protectorii sa fie montati.
Art. 433. - Se interzice orice interventie a salariatilor la dispozitivul de alimentare
automata a masinii de rotunjit cotorul (autorunder).
Art. 434. - Interventiile pentru reglare sau remedierea defectiunilor sunt permise
numai dupa oprirea masinii de rotunjit cotorul.

Art. 435. - In timpul functionarii masinii de pregatit blocuri de carte sunt interzise
orice fel de interventii pentru inlaturarea disfunctionalitatilor, curatiri, reglari.
Art. 436. - Se interzice trecerea salariatilor pe sub benzile transportoare ale masinii
de pregatit blocuri de carte .

7. Prevederi privind activitati complementare si/sau auxiliare


tiparirii
7.1. Obtinerea valurilor si spalarea acestora
Art. 437. - La turnarea valurilor va lucra numai personal instruit corespunzator.
Art. 438. - Inainte de inceperea lucrului, conducatorul locului de munca (seful de
echipa) este obligat sa controleze starea echipamentelor tehnice, a dispozitivelor
de protectie, a instalatiilor de gaze si electrice si a aparaturii de masura si control.
Art. 439. - Seful de echipa este obligat sa comunice sefului ierarhic orice
defectiune constatata si sa nu permita inceperea lucrului pana la remedierea
acesteia.
Art. 440. - Toate operatiile de intretinere a cazanelor de turnare si a utilajelor se vor
executa inainte de incalzirea cazanului.
Art. 441. - Inainte de aprinderea focului la cazan, se va porni instalatia de ventilatie
a atelierului (sectiei) si se va verifica daca robinetele de gaz sunt inchise si daca nu
sunt pierderi de gaze pe conducte.
Art. 442. - Pentru aprinderea arzatorului se va proceda obligatoriu astfel:
- se verifica tirajul cuptorului;
- se deschide robinetul de pe conducta, anterior arzatorului;
- se apropie flacara de gura arzatorului ferind mana de flacara si se deschide
treptat robinetul arzatorului pana se obtine o flacara albastra, cu ardere uniforma.
Art. 443. - In timpul lucrului se va controla calitatea flacarii arzatorului (culoare
albastra, ardere uniforma).
Art. 444. - Curatarea si ungerea formelor de turnare, precum si pregatirea axelor se
vor executa numai pe suporturi stabile, prevazute cu dispozitive de fixare si borduri
impotriva caderii.
Art. 445. - Pentru utilizarea cuptorului de incalzit matrite, este obligatorie verificarea
zilnica a etanseitatii usilor si a arzatorului.
Art. 446. - Inainte de turnarea valurilor de clei, se va verifica daca formele de
turnare au o pozitie stabila.
Art. 447. - Este interzisa deplasarea formelor umplute cu masa de clei sau
scoaterea valurilor din forme inainte de intarirea completa a pastei.
Art. 448. - Pentru manipularea substantelor utilizate la turnarea valurilor din
poliuteron se vor respecta prevederile cuprinse in NSPM pentru fabricarea,
depozitarea si transportul produselor anorganice, in NSPM pentru fabricarea,
depozitarea si transportul produselor organice, in NSPM pentru manipularea,
transportul si depozitarea produselor petrochimice si in prezenta norma.
Art. 449. - Pentru diminuarea unor eventuale contacte fizice cu substantele
periculoase manipulate, se vor emite instructiuni proprii de protectie si se vor
asigura masuri concrete de interventie.
Art. 450. - Functionarea reactorului de turnat valuri din poliuteron va fi obligatoriu
supravegheata, permanent, asigurandu-se parametrii tehnologici prestabiliti.
Art. 451. - Este interzisa rezemarea valurilor si axelor metalice pe pereti, mese etc.
Pentru pastrarea acestora se vor utiliza stative special, realizate in acest scop.

Art. 452. - Este obligatoriu ca la terminarea lucrului sa se deconecteze toate


echipamentele tehnice de la reteaua electrica, sa se controleze inchiderea gazelor,
si sa se colecteze materialele ramase dupa utilizare.
Art. 453. - Pentru spalarea valurilor, solventul se va turna in fir continuu evitandu-se
stropirea zonei.
Art. 454. - In timpul functionarii masinii de spalat este interzisa introducerea mainii
sau a unor corpuri dure intre valuri.

7.2. Prepararea cernelurilor, lacurilor si cleiurilor


Art. 455. - Inainte de inceperea lucrului se va controla obligatoriu starea
dispozitivului de fixare a cutiei de masa si a paletei de malaxare.
Art. 456. - Completarea retetei si corectarea ei se va face numai cand masina este
oprita.
Art. 457. - Este interzisa adaugarea de cerneala pe valuri cu spaclu in timpul
functionarii masinii.
Art. 458. - Este obligatoriu ca dupa fiecare utilizare, masina sa fie curatata. Pentru
spalarea manuala, salariatii vor purta manusi de protectie.

7.3. Lacuirea
Art. 459. - Este interzis lucrul daca protectorii masinii de lacuit, a dispozitivului de
lacuit, a transportorului si a instalatiei de evacuare nu sunt in perfecta stare si
montati in pozitia de lucru.
Art. 460. - La curatarea instalatiilor este obligatorie inlaturarea depunerilor de
lacuri, praf si deseurilor de hartie din tunelul de uscare si din conductele de aerisire.
Art. 461. - In incaperea de lacuire este permisa depozitarea unei cantitati de lac si
diluant necesara numai pentru un schimb de lucru.
Art. 462. - Instalatia electrica aferenta camerei de lacuit si a depozitului de produse
trebuie sa fie obligatoriu in constructie ANTIEX.
Art. 463. - Este interzisa cuplarea elementelor de incalzire inainte de pornirea
transportorului, a gurilor de aspiratie locala si a ventilatoarelor de racire.
Art. 464. - In timpul functionarii masinii sunt interzise orice fel de interventii pentru
corectari, curatari, reglaje.
Art. 465. - La terminarea lucrului se vor deconecta elementele de incalzire si dupa
racirea acestora se va opri transportorul. Dupa evacuarea lacului din jgheabul
masinii si din rezervor se vor curata toate componentele masinii.

7.4. Presarea deseurilor de hartie si a cartoanelor in balot


Art. 466. - Este interzisa interventia la materialul de presat in timpul functionarii
presei.
Art. 467. - Pentru utilizarea electropalanului se vor respecta prescriptiile tehnice
ISCIR.
Art. 468. - Stivele de baloti vor avea inaltimea de cel mult doi metri si randurile
intretesute.
Art. 469. - Caile de acces din atelier spre locurile de incarcare si transport vor fi
mentinute libere, fara obstacole si/sau deseuri.

8. Reparatii, intretinere, revizii


Art. 470. - Pentru activitatile de reparatii, intretinere si revizii se vor respecta
prevederile cuprinse in Norma Generala de Protectie a Muncii, in Normele specifice
de protectie a muncii care abordeaza activitatile desfasurate (sudare si taierea
metalelor, prelucrarea metalelor prin aschiere, prin deformare la cald, la rece si

stantarea, turnarea etc.), instructiunile proprii de protectie a muncii si cele cuprinse


in Cartea Tehnica.

9. Prevederi de proiectare
Turnare, regenerare aliaj tipografic
Art. 471. - Cazanele pentru regenerarea aliajului vor fi dotate cu instalatie de
ventilatie si de aspiratie dimensionate pentru volumul mare de vapori si gaze care
se formeaza.
Art. 472. - Pentru depozitarea lingourilor de aliaj se vor prevede suporturi
dimensionate corespunzator sarcinii maxime admise, inscriptionate vizibil cu
valoarea sarcinii admise exprimata in Kgf (daN) si in numar de lingouri.
Art. 473. - Masinile de perforat vor fi prevazute cu scaun ergonomic care sa
asigure pozitia corecta a salariatului in timpul clavierii si cu posibilitati de reglare a
corpului masinii si a suportului de manuscris in functie de particularitatile anatomice
si fiziologice ale salariatului.
Art. 474. - Masinile de cules si turnat randuri bloc vor fi dotate cu protectori
impotriva stropirilor cu aliaj.
Art. 475. - Masinile (aparatele) monofoto vor fi prevazute cu stabilizatoare de
tensiune pentru conectarea la reteaua electrica.
Art. 476. - Suportul pentru manuscris, la masinile pentru fotoculegere va fi prevazut
in partea stanga a masinii, amplasat la nivelul ochilor salariatului.
Art. 477. - Masinile de fotoculegere vor fi dotate cu scaune ergonomice cu
posibilitati de reglaj a pozitiei de lucru.

Pregatirea formelor de tipar


Art. 478. - Incaperile destinate aparatelor de fotoreproducere si ramelor de copiat
vor fi prevazute cu instalatii de ventilatie dimensionate corespunzator.
Art. 479. - (1) In atelierele de fotoreproducere, intrerupatoarele se vor amplasa
diferentiat pentru iluminatul general si de siguranta.
(2) Instalatia electrica (becuri, intrerupatoare, conductori) va fi de constructie
speciala, etansa la umezeala.
Art. 480. - Mesele de lucru pentru taierea filmului si incarcarea casetelor vor fi
prevazute cu blat acoperit cu cauciuc si vor avea prag opritor pentru sprijinirea
casetelor.
Art. 481. - Dulapurile de uscare a filmului vor fi prevazute cu ventilator protejat cu o
placa metalica.
Art. 482. - Camerele obscure vor fi prevazute cu instalatii de ventilatie cu regim de
functionare permanent (pe toata durata lucrului).
Art. 483. - Incaperile destinate operatiilor de retus vor fi astfel situate incat
iluminatul natural sa fie uniform, iar lumina solara sa nu cada direct asupra locului
de munca.
Art. 484. - Camerele destinate operatiei de montaj vor fi prevazute cu iluminat cu
lumina indirecta (tuburi fluorescente) iar ferestrele vor fi acoperite cu perdele din
material opac.
Art. 485. - Mobilierul tehnologic destinat culegerii manuale va fi realizat
respectandu-se principiile ergonomice privind locurile de munca.
Art. 486. - Mesele pentru executarea liniilor de alama vor fi prevazute cu prindere
sigura in pardoseala si vor fi ergonomice.

Art. 487. - Ramele pentru inchis forme, pentru stereotipii, vor fi prevazute cu
manere.
Art. 488. - Cuptorul de uscare a matritelor va fi prevazut cu sistem de siguranta
care va opri ventilatorul (rotirea elicei) la deschiderea usii cuptorului.
Art. 489. - Incaperea destinata turnarii stereotipiilor va fi prevazuta cu instalatie de
ventilatie corespunzatoare.
Art. 490. - Cazanele pentru turnarea aliajului de stereotipie vor fi prevazute cu
inchidere etans si vor fi dotate cu guri de aspiratie locala.
Art. 491. - Mesele de lucru pentru retusul placilor zincografiate vor fi prevazute cu
tablie cu inclinare reglabila, cu prag opritor si dotate cu sursa de lumina
fluorescenta cu aparatoare - abajur.
Art. 492. - Pentru operatiile de sensibilizare a hartiei pigment si copiere a rasterului
se vor prevedea incaperi fara lumina naturala. Pentru aceste incaperi se vor folosi
surse de lumina neaclinica cu un nivel de iluminare optim.
Art. 493. - Pentru operatiile de corodare a cilindrilor de tipar adanc se vor prevedea
incaperi dotate cu instalatie de ventilare pentru evacuarea aerului viciat.
Art. 494. - Instalatia electrica a incaperilor unde se efectueaza corodarea cilindrilor
va fi in constructie ANTIEX.

Imprimare
Art. 495. - Masinile verticale (tighel) pentru imprimare sau stantare vor fi amplasate
la 1,5m intre ele sau la 2 m. intre ele daca in aceasta distanta se afla locul de
munca al salariatilor.
Art. 496. - Pentru transportul formelor inchise, carucioarele utilizate vor fi prevazute
cu platforma rabatabila inaltimea reglabila si roti cu bandaje din materiale elastico plastic.
Art. 497. - Pentru masinile de imprimare plan-cilindrice si cele rotative, se va
prevede o distanta intre ele, de minimum 2m, iar daca toba de iesire a colilor este
pozitionata spre perete, distanta minima va fi de 1m pana la perete.
Art. 498. - Pentru atelierul de imprimare se va prevedea un loc de trecere cu o
latime minima de 2,5 m, in lungul atelierului.
Art. 499. - Masinile rotative de imprimare vor fi prevazute cu panourile de actionare
montate in lateralul gabaritului de lucru.
Art. 500. - Pentru aclimatizarea hartiei se vor prevede locuri de munca izolate.
Art. 501. - Dispozitivele de prindere a hartiei pentru aclimatizare se vor amplasa la
o inaltime de maximum 3m de la podea.
Art. 502. - Scarile utilizate pentru prinderea hartiei in dispozitive vor fi usor
deplasabile, rezistente, iar platforma va fi ingradita cu balustrade de protectie.
Art. 503. - Pentru turnarea valurilor se vor prevedea incaperi special amenajate,
dotate cu instalatie de ventilatie generala.
Art. 504. - Pentru prepararea cernelurilor se vor prevedea incaperi cu posibilitati
naturale de aerisire si dotate cu instalatie de ventilatie corespunzatoare.
Art. 505. - Masinile de preparat cerneala vor fi prevazute cu protectori si dispozitive
de protectie pentru toate zonele periculoase.
Art. 506. - Pentru lacuire se va prevedea o instalatie de ventilatie cu aductiune de
aer exterior cald si cu gurile de aspiratie amplasate in zona inferioara a incaperii in
apropierea masinilor de lacuire.

Asamblare carti

Art. 507. - Toate partile mobile ale masinilor precum si mecanismele de actionare
trebuie protejate cu protectori si/sau dispozitive de protectie corespunzatoare.
Art. 508. - Masinile de faltuit trebuie dotate cu protectori corespunzatori in toate
zonele periculoase (sisteme de transmisie, partile mobile ale mecanismelor de
actionare, dispozitivele de faltuire).
Art. 509. - Dispozitivele de oprire ale masinilor, instalatiilor se vor dispune astfel
incat sa poata fi actionate cu usurinta de catre toti salariatilor care la deservesc.
Art. 510. - La masinile de lipit planse si forzat se vor prevede protectori si la
aparatul de ungere cu adeziv.
Art. 511. - Scaunele trebuie concepute astfel incat sa corespunda cerintelor
ergonomice si particularitatilor fiziologice ale salariatilor.
Art. 512. - Masinile de taiat hartie trebuie prevazute cu tije sau placi dispuse spre
zona de alimentare.
Art. 513. - Masinile de taiat hartie cu actionare mecanica vor fi prevazute cu
comanda bimanuala si dispozitive de protectie.
Art. 514. - Masina de dat clei pe cotorul cartii va fi prevazuta si cu protectori la
toate posturile de presare.
Art. 515. - Instalatia de uscare a blocului de carte va fi prevazuta cu protectori
impotriva radiatiilor calorice.
Art. 516. - Camera de uscare a masinii de incleiat trebuie prevazuta cu protectori
impotriva radiatiilor emise de becurile cu lumina infrarosie.
Art. 517. - Masinile de croit panza de legatorie trebuie prevazute cu protectori in
zonele dispozitivului de taiere si la evacuarea materialului taiat.
Art. 518. - Masinile de ovalizat scoarte trebuie prevazute cu protectori in fata
dispozitivului de calandrare si in zona de evacuare a scoartelor.
Art. 519. - Masinile de curatat scoarta dupa poleire se vor amplasa in incaperi
separate si vor fi dotate cu hote de aspiratie locala.
Art. 520. - Presele de carti vor fi prevazute cu stifturi (pana conica) de siguranta,
montate la capatul snecului.
ANEXA 1

NSPM complementare prezentelor norme


- Prescriptii ISCIR1. NSPM pentru transportul, depozitarea si folosirea materialelor explozive
2. NSPM pentru manipularea, transportul si depozitarea produselor petrochimice
3. NSSM pentru producerea aerului comprimat - cod40
4. NSPM pentru fabricarea, depozitarea si transportul produselor anorganice
5. NSPM pentru fabricarea, depozitarea si transportul produselor organice (exclusiv
petrochimice)
6. NSPM pentru prelucrarea metalelor prin aschiere - cod 1
7. NSSM pentru sudarea si taierea metalelor - cod 2
8. NSPM pentru tratamente termice si termochimice - cod 24
9. NSSM pentru prelucrarea automata a datelor - cod 37
10. NSPM pentru utilizarea energiei electrice in medii normale
11. NSPM pentru distributia si utilizarea gazelor
12. NSPM pentru perlucrarea metalelor prin deformare plastica la rece si stantare cod 67
13. NSPM pentru transportul, distrbutia si utilizarea energiei termice

14. NSPM pentru evacuarea apelor uzate rezultate de la populatie si din procesele
tehnologice
15. NSPM pentru lucrari de izolatii termice, hidrofuge si protectii anticorozive
16. NSPM pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate
si depozitarea materialelor - cod 57
17. NSSM pentru transport intern - cod 6
18. NSSM pentru lucrul la inaltime - cod 12
19. Prescriptii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si
verificarea macaralelor, mecanismelor de ridicat si dispozitivelor lor auxiliare
(R1-87)
20. Prescriptii pentru proiectarea, executia, instalarea, exploatarea, repararea si
verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune

NOTA: -Normele editate pana in prezent poarta denumirea


de Norme specifice de securitate a muncii (NSSM)
- Normele in curs de aparitie isi vor schimba titulatura potrivit indicatiilor Ministerului
Justittiei in Norme specifice de protectie a muncii (NSPM)
ANEXA 2

Standarde de referinta
1. STAS 12165-83 Masini-unelte pentru prelucrarea prin aschiere a
metalelor.Conditii tehnice generale pentru prevenirea pericolelor mecanice.
2. SR ISO 1819:1994 Mijloace de transport continuu. Reguli de securitate. Reguli
generale
3. STAS 9876 - 87 Transportoare. Prescriptii generale de securitate
4. STAS 9153-90 Culorile indicatoarelor luminoase de semnalizare, ale butoanelor
de comanda si ale butoanelor de comanda luminoase

5. STAT6301-78 Utilaj poligrafic. Linii tipografice


6. STAS 6302-77 Utilaj poligrafic. Litera tipografica. Dimensiuni
7. STAS 8138-83 Echipament electric pentru masini industriale. Conditii tehnice
generale
8. STAS CEI 598-2-22-92 Corpuri de iluminat. Partea 2: Conditii tehnice speciale.
Sectiunea 22: Corpuri de iluminat de siguranta
9. STAS 6646/2-88 Iluminatul artificial. Conditii speciale pentru iluminatul in
industrie
10. SR 12294:1993 Iluminatul artificial.Iluminatul de siguranta in industrie
11. STAS 12604-87 Protectia impotriva electrocutarii. Prescriptii generale
12. SREN 292-2:1997 Securitatea masinilor. Concepte de baza, principii generale
de proiectare. Partea 2: Principii si conditii tehnice
13. STAS 12894-90 Principii ergonomice generale de concepere a sistemelor de
munca
14. SR EN 29241-2:1994 Prescriptii ergonomice pentru activitatea de birou
desfasurata prin intermediul videoterminalelor (VDT). Partea 2: Ghid privind
prescriptii referitoare la sarcinile de munca
ANEXA 3

Ghid de terminologie. Notiuni de baza


1. Accident de munca: accident prin care se produce vatamarea violenta a
organismului precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul

procesului de munca sau indeplinirea indatoririlor de serviciu, indiferent de natura


juridica a contractului in baza caruia isi desfasoara activitatea si care provoaca
incapacitate temporara de munca de cel putin trei zile, invaliditate sau deces.
2. Boala profesionala: afectiune care se produce, ca urmare a exercitarii unei
meserii sau profesiuni, cauzata de factori nocivi, fizici, chimici sau biologici,
caracteristici locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau
sisteme ale organismului, in procesul muncii.
3. Dispozitiv de protectie: dispozitiv care reduce sau elimina, singur sau in asociere
cu un protector, riscul de accidentare.
4. Echipament individual de lucru: totalitatea mijloacelor pe care persoanele juridice
le acorda unui salariat pentru protejarea imbracamintei si incaltamintei personale in
timpul procesului de munca.
5. Echipament individual de protectie: totalitatea mijloacelor cu care este dotat
fiecare participant la procesul de munca pentru a fi protejat impotriva factorilor de
risc de accidentare si imbolnavire profesionala.
6. Echipamente tehnice: masinile, utilajele, instalatiile, aparatura, dispozitivele,
uneltele si alte mijloace asemanatoare necesare in procesul muncii.
7. Instructaj de securitate a muncii: modalitatea de instruire in domeniul securitatii
muncii care se desfasoare la nivelul unitatilor si are ca scop insusirea de catre
salariati a cunostintelor si formarea deprinderilor impuse de securitatea muncii,
specifice activitatii pe care o realizeaza sau urmeaza a o realiza.
8. Instructiuni specifice de securitate a muncii: componente ale sistemului de
reglementari in domeniul securitatii muncii, ale caror prevederi sunt valabile numai
pentru activitatile desfasurate in cadrul unei unitati; elaborarea lor de catre unitati
(prin efort propriu sau in colaborare cu institute specializate), este obligatorie atunci
cand normele generale de securitate a muncii si normele specifice de securitate a
muncii nu acopera totalitatea activitatilor desfasurate in unitate, sau voluntara,
atunci cand conducerea persoanei juridice considera necesar, pentru imbunatatirea
securitatii muncii, detalierea si completarea normelor cu unele prevederi specifice
unitatii.
9. Instructiuni de utilizare: instructiuni a caror elaborare este obligatorie pentru orice
produs, constituind parte integranta a documentatiei pentru certificarea produsului
si prin care, producatorul trebuie sa prezinte toate informatiile necesare utilizarii
produsului, in conformitate cu scopul pentru care a fost creat si pentru asigurarea
securitatii muncii.
10. Mijloc individual de protectie: mijloc de protectie (protector) destinat pentru
protectia unui singur executant si care se aplica asupra acestuia.
11. Noxa (sinonim: factor nociv): agent fizic, chimic sau biologic cu actiune
daunatoare asupra organismului, in mediul luat in considerare.
12. Prevenire: ansamblul procedeelor si masurilor luate sau planificate la toate
stadiile de lucru, pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.
13. Risc: probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a
sanatatii, intr-o situatie periculoasa.
14. Risc profesional: risc in procesul de munca.
15. Situatie periculoasa: orice situatie in care o persoana este expusa unuia sau
mai multor pericole.

16. Zona periculoasa a unui echipament tehnic: orice zona situata in interiorul sau
in jurul echipamentului de munca in care o persoana este expusa riscului de
accidentare sau imbolnavire profesionala.