Sunteți pe pagina 1din 1

_____________________________________________________________________________

Nr. 3991 din 24.05.2013

CĂTRE,
Unităţile de învăţământ din judeţul Bacău,
În atenţia Domnului/Doamnei Director/ Consilierului educativ,

Vă rugăm să ne comunicaţi programul de manifestări referitor la sărbătorirea


zilei de 5 iunie - Ziua Învăţătorului până în data de 28 mai ora 16:00 la adresa
de e-mail: camelia_rancu@yahoo.com.

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, INSPECTOR ŞCOLAR EDUCAŢIE

PROF. THEODORA ŞOTCAN PERMANENTĂ ŞI MENTORAT

PROF. CAMELIA RÂNCU

______________________________
Str. Oituz, nr. 24, Bacău
600266, Bacău
Tel: +40 (0)234 511899
Fax: +40 (0)234 571038
www.isjbacau.ro