Sunteți pe pagina 1din 2

Test de evaluare clasa a VII-a

Substantivul
Se dă textul:
„Iarna-i meşter iscusit,
Că pe deal şi pe câmpii
Ţese-o pânză minunată,
Fără iţe, fără spată,
Fără fir de tort urzit.
Şi din drăgălaşa-i pânză
Dă şi vântului să vânză.”
(G. Coşbuc, Iarna)
1. Rescrie primele patru substantive din text, indicând cazul şi funcţia lor sintactică.
(6px4=24p)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………..
2. Scrie în spaţiul liber din stânga litera corespunzătoare funcţiei sintactice si cazul substantivului
subliniat:(8x2p=16p)
….. Poarta a închis-o vântul. A.Nume predicativ, G
…… S-a dedicat cu pasiune muzicii. B. Subiect, N
….. Dumnealui este vecinul nostru. C. Atribut substantival prepoziţional,
Ac.
….. Maria, deschide poarta! D. Nume predicativ, N
….. Pasiunea ei pentru flori este veche. E. Fără funcţie sintactică ,V
…… Cărţile sunt ale fratelui meu. F.Nume predicativ, D
G. Atribut substantival genitival
H. Complement indirect, D
3. Identifică locuţiunile substantivale din enunţurile următoare şi notează câte un sinonim pentru
fiecare:
(4px3=12
puncte) El nu a mai suportat bătaia de joc a colegilor.
Venirea pe lume a unui copil este o mare bucurie pentru familie.
A călcat pe flori din nebăgare de seamă.

4. Formaţi substantive feminine de la următoarele substantive masculine: lăptar, sătean, sculptor,


tigru, verişor, doctor. (6x2p=12puncte)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………

5. Analizează substantivele subliniate din enuntul Colegul meu, Andrei, este premiant. indicând
felul, genul, numărul, cazul şi funcţia sintactică. (20
puncte)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………….

6. Alcătuiţi două enunţuri in care substantivele de la exercitiul cinci să aibă funcţiile sintactice de
atribut substantival genitival, respectiv de complement direct. (3px2=6
puncte)

Se acordă 10 puncte din oficiu.

Succes!