Sunteți pe pagina 1din 2

Citeşte, cu atenţie, textul următor:

Un diamant Şi mai mult decât atât,


Impozant, Văd că nu-ţi dai seama bine:
Măsurând în greutate, Negriciosule, cu mine,
Nu mai ştiu câte carate*, Chiar de-am fi la fel de tari,
Zise mândru spre cărbune: Cum cutezi să te compari?
− Spune! Nu vezi ce structură fină
Oare cine-o fi de vină, E-n făptura-mi cristalină?
Că suntem într-o vitrină, Spuse mândrul diamant
Împreună aşezaţi? pe un ton cam arogant.
Crezi cumva că suntem fraţi? Iar cărbunele, lezat*,
Iar Huilă, cam sfios, Pe moment i-a replicat:
I-a răspuns politicos: − Bine-ar fi să-ţi aminteşti:
− De ce, printre minerale, Pe când tu doar străluceşti,
Stau alături de matale? Eu, prin flacăra mea vie,
Suntem amândoi carbon!... Lumii-i dărui energie!
− Ba pardon, ..................................................
Tu eşti negru şi urât Drept e că nu doar splendoarea
Poate garanta valoarea!
(Ionel Gologan, Cărbunele şi diamantul)

*carat, carate – s.n. unitate de măsură a greutăţii pietrelor preţioase


*lezat – adj. jignit, ofensat

1. Notează câte un sinonim pentru cuvintele subliniate din text: mândru, fină, splendoarea. 6p
2. Transcrie, din text, două cuvinte care conţin diftongi şi două care conţin hiat. 4p
3. Explică utilizarea semnelor de punctuaţie din versul: − Spune! 6p
4. Transcrie un vers care exprimă o trăsătură fizică a personajului cărbunele. 3p
5. Transformă vorbirea directă din fragmentul următor în vorbire indirectă: Zise mândru spre cărbune:
/ − Spune!/ Oare cine-o fi de vină,/ Că suntem într-o vitrină,/ Împreună aşezaţi? 6p
6. Explică modul de formare a următoarelor cuvinte din text: greutate, mea. 6p
7. Precizează două moduri de expunere din text. 4p
8. Menţionează figura de stil care stă la baza fabulei Cărbunele şi diamantul. 4p
9. Scrie trei termeni care fac parte din familia lexicală a cuvântului frate. 3p
10. Precizează valoarea morfologică a următoarelor cuvinte din text: mândru, pardon, fină, că.
4p
11. Menţionează funcţia sintactică a cuvintelor: mea, splendoarea. 4p
B. Redactează o compunere, de 150 – 250 de cuvinte, în care să argumentezi că textul citat aparţine
speciei literare fabulă. 28 de puncte
În compunerea ta trebuie:
- să precizezi două trăsături ale specie literare fabulă, prezente în textul citat;
- să ilustrezi cele două trăsături cu exemple din text;
- să redactezi un conţinut adecvat cerinţei formulate;
- să respecţi limita de spaţiu indicată.

12 puncte se acordă pentru redactare.


Se acordă 10 puncte din oficiu.