Sunteți pe pagina 1din 9
Scurt ghid despre euro Afaceri economice și financiare
Scurt ghid despre euro Afaceri economice și financiare
Scurt ghid despre euro Afaceri economice și financiare

Scurt ghid despre euro

Scurt ghid despre euro Afaceri economice și financiare
Scurt ghid despre euro Afaceri economice și financiare
Scurt ghid despre euro Afaceri economice și financiare
Scurt ghid despre euro Afaceri economice și financiare
Scurt ghid despre euro Afaceri economice și financiare
Scurt ghid despre euro Afaceri economice și financiare

Afaceri economice

și financiare

Scurt ghid despre euro Afaceri economice și financiare

Despre euro

Despre euro Moneda euro există începând din 1999, apărând inițial doar pe fișele de salariu, facturi

Moneda euro există începând din 1999, apărând inițial doar pe fișele de salariu, facturi sau borderouri. Bancnotele și monedele propriu-zise au fost introduse la 1 ianuarie 2002. Această etapă a marcat un nou pas major către integrarea economică europeană, care a început odată cu înființarea Comunității Econo- mice Europene, în 1957.

Trecut și prezent: Etapele premergătoare și apariția monedei euro 1957 Se înființează Comunitatea Economică
Trecut și prezent: Etapele premergătoare și apariția monedei euro
1957
Se înființează Comunitatea Economică Europeană, deschizând astfel o piață comună
care permite ca persoanele, bunurile, serviciile și capitalurile să circule din ce în ce
mai liber între statele membre.
Piața comună prosperă și se extinde, însă comerțul este îngreunat din cauza
numeroaselor monede aflate în circulație.
1992
Prin Tratatul de la Maastricht se decide că Europa va avea o monedă unică, puternică
și stabilă pentru secolul XXI.
1999
Moneda euro este lansată ca valută „virtuală”.
2002
Moneda euro devine realitate. Sunt introduse în circulație bancnote în valoare de
8 miliarde de euro și monede în valoare de 38 de miliarde de euro.
Extinderea zonei euro, care a creat a doua mare economie a lumii, este un proces în
curs de desfășurare.

Care este obiectivul?

Moneda euro și uniunea economică și monetară (UEM) există pentru a ajuta economiile statelor membre să funcționeze mai eficient, oferind astfel europenilor prosperitate și mai multe locuri de muncă.

Descrierea monedei euro

Simbolul pentru moneda euro este €. Designul bancnotelor euro este comun pentru toate statele din zona euro.

Bancnotele prezintă câteva caracteristici de se- curitate pe care le puteți verifica personal.

Monedele euro au un design comun pe una din- tre fețe și unul specific fiecărei țări pe cealaltă.

Euro în lume

Credeați că moneda euro este folosită doar în Europa? Ei bine, nu. Ea este utilizată și în Zona Caraibilor (Guadelupa, Martinica și Saint-Barthéle- my), în Oceanul Indian (Mayotte și Réunion) și în Oceanul Atlantic (Insulele Azore, Canare, Madeira și Saint-Pierre și Miquelon), precum și în Ceuta și Melilla, pe coasta de nord a Africii, și în Guyana Franceză, în America de Sud. Este, de asemenea, moneda națională a statelor Monaco, San Marino, Cetatea Vaticanului și Andorra, și moneda de facto în Kosovo și Muntenegru.

a statelor Monaco, San Marino, Cetatea Vaticanului și Andorra, și moneda de facto în Kosovo și
a statelor Monaco, San Marino, Cetatea Vaticanului și Andorra, și moneda de facto în Kosovo și

Beneficii

În ultimii ani, moneda euro s-a confruntat cu o serie de provocări bine cunoscute. Criza datoriilor a evidențiat puncte slabe care au trebuit exami- nate cu atenție și rezolvate. Cadrul pentru o uni- une economică și monetară (UEM) a fost consoli- dat în consecință.

Deși este foarte important să reflectăm asupra pro- blemelor de guvernanță economică, nu trebuie să uităm de beneficiile enorme pe care moneda euro le-a adus Europei în general, și cetățenilor și între- prinderilor în particular.

Care sunt avantajele pentru cetățeni?
Care sunt avantajele pentru
cetățeni?

O ofertă mai variată, la prețuri mai bune

Datorită concurenței mai mari între magazine și furnizori, putem beneficia de prețuri mai mici, iar creșterile prețurilor sunt ținute sub control.

Este mai ușor să facem cumpărături din alte țări

În cadrul zonei euro, nu mai suntem nevoiți să calculăm ratele de schimb valutar, putem com- para rapid prețurile și avem o ofertă mai variată.

O monedă stabilă

De la lansarea monedei, rata inflației în zona euro a fost de aproximativ 2 % pe an. Este o cifră de- osebit de stabilă și de scăzută, mai ales dacă o comparăm cu ratele de cel puțin 20 % înregistrate în unele țări ale UE în anii 1970 și 1980.

Călătorii mai ie ine și mai ușor de
efectuat

Călătoriile în interiorul zonei euro sunt acum mult mai puțin complicate, pentru că nu mai suntem nevoiți să apelăm la case de schimb valutar și să plătim comisioanele aferente.

de schimb valutar și să plătim comisioanele aferente. În același timp, moneda euro poate fi schimbată

În același timp, moneda euro poate fi schimbată cu ușurință în numeroase țări din afara zonei euro. Se estimează că, valoric, între 20 % și 25 % din bancnotele euro circulă în afara zonei euro.

Care sunt avantajele pentru întreprinderi? Simplu: dobânzi mai mici = investiții mai mari Un nivel
Care sunt avantajele pentru
întreprinderi?
Simplu: dobânzi mai mici =
investiții mai mari
Un nivel redus al inflației păstrează dobânzile
la un nivel scăzut.
Întreprinderile se pot împrumuta mai ie in pentru
a investi, de exemplu, în noi echipamente tehnice
sau în activități de cercetare și dezvoltare.
Rezultă noi produse și servicii, precum și o
productivitate mai ridicată.
Rezultat final: creștere economică și locuri de
muncă mai multe și mai bune.

Stabilitatea economică încurajează planificarea pe termen lung

Întreprinderile europene sunt mai bine poziționate acum pentru a face investiții pe termen lung. Datorită stabilității dobânzilor, este mult mai ușor să se preva- dă dacă investițiile respective vor genera profit.

Riscurile și costurile mai scăzute încurajează comerțul și investițiile transfrontaliere

În trecut, schimburile comerciale între țările UE im- plicau mai multe monede, fiecare dintre ele cu un curs de schimb fluctuant. Pentru a face față riscu- rilor asociate, întreprinderile aveau tendința de a vinde la un preț mai mare în străinătate, ceea ce descuraja comerțul. Aceste riscuri nu mai există.

În plus, schimburile comerciale desfășurate în ca- drul unei piețe unice, în care se utilizează aceeași monedă, sunt pur și simplu mai eficiente decât cele desfășurate între mai multe piețe, cu mai multe monede. Se estimează că, înainte de apa- riția euro, costul schimburilor valutare în UE era de 20-25 de miliarde de euro anual. Aceste cos- turi au dispărut în zona euro.

Care sunt avantajele pentru Europa?

Care sunt avantajele pentru Europa? Piețele financiare sunt mai bine integrate Integrarea economică și monetară

Piețele financiare sunt mai bine integrate

Integrarea economică și monetară ușurează mult deplasarea capitalului de investiții către ariile în care poate fi utilizat în modul cel mai eficient.

O piață financiară extinsă în cadrul zonei euro,

care este reglementată și supravegheată în mod corespunzător, sporește capitalul disponibil pen- tru investiții și le permite investitorilor să reducă riscul prin diversificare.

Este facilitat comerțul internațional

Moneda euro este din ce în ce mai mult utilizată în tranzacțiile comerciale internaționale datorită puterii și disponibilității sale, precum și datorită încrederii pe care o inspiră. Aceasta le permite întreprinderilor din zona euro să efectueze și să încaseze plăți în euro, ceea ce le face mai puțin vulnerabile la fluctuațiile monetare și facilitează comerțul, inclusiv pentru partenerii lor.

Zona euro are o prezență internațională mai impozantă

Cei mai importanți actori ai economiei mondia-

le se reunesc în forumuri internaționale precum

Fondul Monetar Internațional (FMI) și G7/G20 pentru a promova stabilitatea pe piețele globa- le. În prezent, euro este cea de a doua monedă internațională în ordinea importanței, după dola- rul american. Fiind una dintre zonele economice majore ale lumii, UE are o influență mai mare la nivel mondial.

ale lumii, UE are o influență mai mare la nivel mondial. Avantajele monedei euro – recapitulare:

Avantajele monedei euro – recapitulare:

UEM și euro ne oferă:

o monedă stabilă

un nivel scăzut al inflației și al dobânzilor

o mai mare transparență a prețurilor

eliminarea costurilor generate de schimbul valutar

piețe financiare mai bine integrate, reglementate și supravegheate corespunzător

o economie mai performantă

un cadru pentru finanțe publice mai solide

o influență mai mare a UE în economia mondială

facilitarea schimburilor comerciale internaționale

un simbol tangibil al identității europene

mondială • facilitarea schimburilor comerciale internaționale • un simbol tangibil al identității europene
Mituri demontate Mit: Euro a cauzat creșterea prețurilor Prin reducerea inflației și creșterea concurenței, euro

Mituri demontate

Mit: Euro a cauzat creșterea prețurilor

Prin reducerea inflației și creșterea concurenței, euro reduce de fapt costurile! În realitate, date- le referitoare la prețurile de consum arată că, în medie, trecerea la moneda euro a cauzat mult mai puține creșteri de prețuri decât se crede, iar efectul general asupra prețurilor a fost foarte redus (un impact punctual, situat între 0,1 și 0,3 %, în 2002).

Fapte și cifre

situat între 0,1 și 0,3 %, în 2002). Fapte și cifre Mit: Euro înseamnă o pierdere
situat între 0,1 și 0,3 %, în 2002). Fapte și cifre Mit: Euro înseamnă o pierdere
situat între 0,1 și 0,3 %, în 2002). Fapte și cifre Mit: Euro înseamnă o pierdere

Mit: Euro înseamnă o pierdere nedorită a suveranității naționale

Statele care adoptă moneda euro își pun în co- mun suveranitatea, într-o anumită măsură, în- trucât guvernele trebuie să își coordoneze polit- icile economice și să își controleze cheltuielile. În lumea globalizată de astăzi, suveranitatea națională este o noțiune relativă. Prin coor- donarea politicilor, guvernele pot de fapt să câș- tige influență și putere pe plan economic.

La introducerea euro, au intrat în circulație monede în valoare de 38 de miliarde de euro. Aceasta înseamnă aproximativ 124 de monede euro pentru fiecare persoană din zona euro de la momentul respectiv.

În primii zece ani de la introducerea monedei euro, în 1999, aproximativ 8,7 milioane de noi locuri de muncă au fost create în zona euro, în compa- rație cu doar 1,5 milioane în cursul celor șapte ani precedenți.

8,7 m 1,5 m 1999 1992 2009
8,7 m
1,5 m
1999
1992
2009

Sprijină crearea de locuri de muncă

După introducerea, în 2001, a normelor privind plățile transfrontaliere în euro, costul mediu al unui transfer în valoare de 100 de euro a scăzut de la 24 la 2,40 euro.

€ 24

€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40

€ 2,40

€ 2,40
€ 2,40
2001
2001

Reduce comisioanele de transfer

Din decembrie 2006, valoarea numerarului în euro în circulație a fost în general mai mare decât cea a numerarului în dolari americani.

2006
2006

Este o monedă competitivă la nivel mondial

Regulile jocului:

adoptarea și gestionarea monedei euro

Dificultăți temporare

Recenta criză financiară și a datoriilor suverane

a evidențiat o serie de puncte slabe ale cadru-

lui de coordonare a politicilor economice în UEM. De aceea, UE a consolidat normele și procedurile prin care țările din zona euro își coordonează po- liticile economice și bugetare. Aceste schimbări vor sprijini ieșirea economiilor europene din cri- za actuală și vor contribui la prevenirea apariției unor crize similare în viitor.

Adoptarea monedei euro

Toate țările UE sunt eligibile să adopte mone- da euro. Totuși, înainte de a face acest pas, ele trebuie să îndeplinească un număr de criterii de aderare pentru a demonstra că economia lor este pregătită să aibă euro ca monedă națio- nală. Pe baza criteriilor de aderare sau de con- vergență se examinează dacă finanțele publice sunt pe un făgaș durabil în ceea ce privește anu- mite valori de referință pentru nivelul deficitului bugetar și al datoriei publice. De asemenea, pe baza acestora se stabilește dacă țările în cau- ză au atins un grad ridicat de competitivitate și stabilitate macroeconomică, adică rate reduse ale inflației și ale dobânzilor pe termen lung și un curs de schimb stabil.

Finanțe publice consolidate pentru a asigura succesul participării la zona euro

Moneda euro oferă numeroase avantaje potenți- ale, dar numai dacă țările participante au politici economice solide. De aceea, adoptarea monedei euro a fost condiționată, de la bun început, de evitarea unor deficite bugetare mari și excesive

și de menținerea datoriei publice la niveluri sus-

tenabile. Angajamentul de a aplica politici buge- tare solide este monitorizat prin intermediul unui cadru denumit Pactul de stabilitate și de creștere. Acest pact a fost consolidat în mod semnificativ

Acest pact a fost consolidat în mod semnificativ ca urmare a crizei economice. În prezent, guver-
Acest pact a fost consolidat în mod semnificativ ca urmare a crizei economice. În prezent, guver-
Acest pact a fost consolidat în mod semnificativ ca urmare a crizei economice. În prezent, guver-
Acest pact a fost consolidat în mod semnificativ ca urmare a crizei economice. În prezent, guver-
Acest pact a fost consolidat în mod semnificativ ca urmare a crizei economice. În prezent, guver-
Acest pact a fost consolidat în mod semnificativ ca urmare a crizei economice. În prezent, guver-
Acest pact a fost consolidat în mod semnificativ ca urmare a crizei economice. În prezent, guver-
Acest pact a fost consolidat în mod semnificativ ca urmare a crizei economice. În prezent, guver-
Acest pact a fost consolidat în mod semnificativ ca urmare a crizei economice. În prezent, guver-
Acest pact a fost consolidat în mod semnificativ ca urmare a crizei economice. În prezent, guver-
Acest pact a fost consolidat în mod semnificativ ca urmare a crizei economice. În prezent, guver-
Acest pact a fost consolidat în mod semnificativ ca urmare a crizei economice. În prezent, guver-
Acest pact a fost consolidat în mod semnificativ ca urmare a crizei economice. În prezent, guver-
Acest pact a fost consolidat în mod semnificativ ca urmare a crizei economice. În prezent, guver-
Acest pact a fost consolidat în mod semnificativ ca urmare a crizei economice. În prezent, guver-
Acest pact a fost consolidat în mod semnificativ ca urmare a crizei economice. În prezent, guver-
Acest pact a fost consolidat în mod semnificativ ca urmare a crizei economice. În prezent, guver-
Acest pact a fost consolidat în mod semnificativ ca urmare a crizei economice. În prezent, guver-
Acest pact a fost consolidat în mod semnificativ ca urmare a crizei economice. În prezent, guver-
Acest pact a fost consolidat în mod semnificativ ca urmare a crizei economice. În prezent, guver-

ca urmare a crizei economice. În prezent, guver- nele trebuie să își prezinte proiectele de buget în vederea examinării de către Comisie și de către alte țări din zona euro. În același timp, au fost introduse mecanisme riguroase de supraveghe- re, menite să verifice dacă țările își îndeplinesc într-adevăr angajamentele bugetare pe care și le-au asumat toate statele din zona euro. Dacă este nevoie, pot fi impuse sancțiuni.

Asigurarea competitivității și promovarea creșterii economice

Finanțele publice solide nu sunt singura piatră de temelie pentru o economie prosperă în zona euro. Criza a demonstrat că avem nevoie de o nouă abordare cu privire la reglementarea servi- ciilor financiare, precum și de o monitorizare mai atentă a evoluțiilor de pe piața financiară. Astfel, s-au înființat noi instrumente de supraveghere pentru a garanta că țările din zona euro adop- tă politici economice care să asigure competi- tivitatea și să promoveze creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Aplicând deviza „Prevenirea este mai eficientă decât tratarea”, noile instrumente de supraveghere urmăresc să prevină, în același timp, bulele imobiliare.

decât tratarea”, noile instrumente de supraveghere urmăresc să prevină, în același timp, bulele imobiliare.
Cine sunt actorii acestui proces? Comisia Europeană Comisia, și în special direcția sa generală pen-
Cine sunt actorii acestui proces? Comisia Europeană Comisia, și în special direcția sa generală pen-
Cine sunt actorii acestui proces? Comisia Europeană Comisia, și în special direcția sa generală pen-
Cine sunt actorii acestui proces? Comisia Europeană Comisia, și în special direcția sa generală pen-
Cine sunt actorii acestui proces? Comisia Europeană Comisia, și în special direcția sa generală pen-
Cine sunt actorii acestui proces? Comisia Europeană Comisia, și în special direcția sa generală pen-
Cine sunt actorii acestui proces? Comisia Europeană Comisia, și în special direcția sa generală pen-
Cine sunt actorii acestui proces? Comisia Europeană Comisia, și în special direcția sa generală pen-
Cine sunt actorii acestui proces? Comisia Europeană Comisia, și în special direcția sa generală pen-
Cine sunt actorii acestui proces? Comisia Europeană Comisia, și în special direcția sa generală pen-
Cine sunt actorii acestui proces? Comisia Europeană Comisia, și în special direcția sa generală pen-
Cine sunt actorii acestui proces? Comisia Europeană Comisia, și în special direcția sa generală pen-
Cine sunt actorii acestui proces? Comisia Europeană Comisia, și în special direcția sa generală pen-

Cine sunt actorii acestui proces?

Cine sunt actorii acestui proces? Comisia Europeană Comisia, și în special direcția sa generală pen- tru
Cine sunt actorii acestui proces? Comisia Europeană Comisia, și în special direcția sa generală pen- tru
Cine sunt actorii acestui proces? Comisia Europeană Comisia, și în special direcția sa generală pen- tru
Cine sunt actorii acestui proces? Comisia Europeană Comisia, și în special direcția sa generală pen- tru
Cine sunt actorii acestui proces? Comisia Europeană Comisia, și în special direcția sa generală pen- tru
Cine sunt actorii acestui proces? Comisia Europeană Comisia, și în special direcția sa generală pen- tru
Cine sunt actorii acestui proces? Comisia Europeană Comisia, și în special direcția sa generală pen- tru
Cine sunt actorii acestui proces? Comisia Europeană Comisia, și în special direcția sa generală pen- tru
Cine sunt actorii acestui proces? Comisia Europeană Comisia, și în special direcția sa generală pen- tru

Comisia Europeană

Comisia, și în special direcția sa generală pen- tru afaceri economice și financiare (DG ECFIN), monitorizează evoluțiile economice de pe întreg teritoriul UE și contribuie la punerea în aplica- re și la completarea și modernizarea legislației explicate mai sus.

Parlamentul European (PE)

Parlamentului European este organul legislativ al acestui proces. Acesta audiază, discută și vo- tează. El decide împreună cu Consiliul sau își dă avizul cu privire la oportunitatea sau inoportuni- tatea aplicării unei anumite politici.

ECOFIN și grupul de lucru Eurogrup

Acestea sunt reuniunile Consiliului în cadrul cărora se iau majoritatea deciziilor. Consiliul ECOFIN este format din miniștrii de finanțe ai tu- turor statelor membre ale UE, iar grupul de lucru Eurogrup este format din miniștrii de finanțe ai țărilor din zona euro.

Banca Centrală Europeană (BCE)

BCE este o instituție independentă a UE, care ia decizii privind politica monetară în zona euro cu scopul de a menține stabilitatea prețurilor.

a UE, care ia decizii privind politica monetară în zona euro cu scopul de a menține

KC-06-14-059-RO-N

Finlanda Suedia Irlanda Estonia Danemarca Regatul Letonia Unit Țările Lituania de Jos Polonia Belgia
Finlanda
Suedia
Irlanda
Estonia
Danemarca
Regatul
Letonia
Unit
Țările
Lituania
de Jos
Polonia
Belgia
Luxemburg
Germania
Republica Cehă
Slovacia
Franța
Austria
Portugalia
Ungaria
Slovenia
Croația
Spania
România
Italia
Bulgaria
Grecia
Malta
Cipru

Zona euroSpania România Italia Bulgaria Grecia Malta Cipru State membre ale UE cu un opt-out State membre

State membre ale UE cu un opt-outRomânia Italia Bulgaria Grecia Malta Cipru Zona euro State membre ale UE care încă nu au

State membre ale UE care încă nu au adoptat moneda euroMalta Cipru Zona euro State membre ale UE cu un opt-out Informații suplimentare: Moneda euro

Informații suplimentare: Moneda euro www.ec.europa.eu/euro Comisia Europeană, Direcția Generală Afaceri Economice
Informații suplimentare:
Moneda euro
www.ec.europa.eu/euro
Comisia Europeană, Direcția Generală Afaceri Economice și Financiare
www.ec.europa.eu/economy_finance/index_ro.htm
Comisia Europeană
www.ec.europa.eu
Banca Centrală Europeană
www.ecb.eu
© Uniunea Europeană, 2015
Reproducerea este autorizată cu condiția menționării sursei.
2015 Reproducerea este autorizată cu condiția menționării sursei. ISBN 978-92-79-43102-9 doi:10.2765/13615
2015 Reproducerea este autorizată cu condiția menționării sursei. ISBN 978-92-79-43102-9 doi:10.2765/13615

ISBN 978-92-79-43102-9

doi:10.2765/13615

Euro:

Euro: Comisia Europeană traseul către o monedă comună 1957 Pregătirea viitoarei piețe comune Înființarea, în

Comisia

Europeană

Euro: Comisia Europeană traseul către o monedă comună 1957 Pregătirea viitoarei piețe comune Înființarea, în
Euro: Comisia Europeană traseul către o monedă comună 1957 Pregătirea viitoarei piețe comune Înființarea, în
Euro: Comisia Europeană traseul către o monedă comună 1957 Pregătirea viitoarei piețe comune Înființarea, în

traseul către

o monedă comună

1957
1957
Comisia Europeană traseul către o monedă comună 1957 Pregătirea viitoarei piețe comune Înființarea, în

Pregătirea viitoarei piețe comune

Înființarea, în 1957, a Comunității Economice Europene a însemnat crearea unei piețe comune și începutul integrării europene. Aceasta a permis bunurilor, persoanelor, serviciilor și capitalului să circule din ce în ce mai liber între statele membre, fără bariere.

ce în ce mai liber între statele membre, fără bariere. 1992 Piața comună devine realitate Pe
ce în ce mai liber între statele membre, fără bariere. 1992 Piața comună devine realitate Pe
1992 Piața comună devine realitate Pe măsură ce călătoriile și schimburile comerciale transfrontaliere s-au
1992
Piața comună devine realitate
Pe măsură ce călătoriile și schimburile comerciale transfrontaliere s-au
intensificat, s-a observat că multitudinea de monede aflate în circulație
limitează buna funcționare a pieței unice. S-a pus astfel întrebarea:
cum am putea îndepărta această barieră suplimentară în calea
integrării? În 1992, prin Tratatul de la Maastricht s-a decis că Europa va
avea o monedă unică, puternică și stabilă pentru secolul XXI.
2002
2002
unică, puternică și stabilă pentru secolul XXI. 2002 De la valută virtuală la numerar La 1

De la valută virtuală la numerar

La 1 ianuarie 2002, au intrat în circulație bancnotele și monedele euro. De atunci, zona euro a crescut, aducând beneficii concrete unui număr din ce în ce mai mare de cetățeni și întreprinderi.

Extinderea zonei euro este un proces continuu și dinamic.

ASTĂZI Menținerea monedei euro pe drumul cel bun De la bun început, au existat criterii
ASTĂZI
Menținerea monedei euro
pe drumul cel bun
De la bun început, au existat criterii și norme menite să aducă
stabilitate și armonie economiei din zona euro. Totuși, ca
răspuns la unele puncte slabe evidențiate în timpul crizei, ele au
fost consolidate pentru a alcătui noul cadru de guvernanță
economică a UE. Acesta asigură aplicarea normelor pentru a
ajuta țările din zona euro aflate în dificultate să se redreseze și
pentru a evita apariția unor probleme similare în viitor.

Afaceri economice și financiare