Sunteți pe pagina 1din 32

Sisteme de acoperiş şarpantă Ediţia Decembrie 2010

Cu apariţia acestui Catalog de produse,

Catalog de produse ediţiile anterioare îşi pierd valabilitatea.


Ne rezervãm dreptul de a efectua
modificãri.

Acoperişuri şarpantă Acoperişuri terasă Acoperişuri cu vegetaţie


Cuprins

Sisteme constructive Pagina Sisteme termoizolante Pagina


Bauder sisteme constructive - cuprins....................................3 Bauder sisteme termoizolante - cuprins..................................21

Sistem constructive construcţie nouă ...................................4/5 Elemente termoizolante pe căpriori..................................... 22/23


Sisteme constructive construcţie veche.................................6/7 Elemente termoizolante kombi
Element termoizolant pentru acoperişuri metalice...................24

Sisteme constructive casă pasivă...................................... 8/9/10
Element termoizolant pentru interior.........................................25

Sisteme constructive termoizolaţie pentru interior............. 11/12


isteme termoizolante. Date tehnice................................. 26/27/28


Membrane acoperiş şarpantă Pagina Sistem de accesorii pentru BauderPIR / BauderTOP


Bauder membrane de acoperiş şarpantă - cuprins.............13 Sistem de accesorii pentru BauderPIR / BauderTOP
.......................................................................................29
Membrane acoperiş şarpantă
permeabil, -nepermeabil la difuzie...................................14/15
rPIR . .....................................30

Membrane acoperiş şarpantă permeabil, -nepermeabil la difuzie


Date tehnice ...................................................................... 16/17 Strat caşerare pentru BauderPIR . ............................................31


Membrane acoperiş şarpantă pentru domenii speciale.... 18/19 ........................................................................... 32

Membrane acoperiş şarpantă pentru domenii speciale


Date tehn.......................................................................... 20


Bauder sisteme constructive - cuprins

Sisteme constructive construcţie nouă Sisteme constructive casă pasivă


Pagina Pagina


Construcţie acoperiş vizibilă, căptuşeală din lemn profilat..........4 Construcţie acoperiş vizibilă, căptuşeală din lemn profilat . ........8

pe partea inferioară cu placă gips-carton .4 Construcţie acoperiş vizibilă cu posibilitate de tencuire, tapetare
....................................................................................8
Construcţie acoperiş vizibilă cu posibilitate de tencuire, tapetare
....................................................................................4 Construcţie acoperiş pe partea inferioară cu placă gips-carton..9

Construcţie acoperiş vizibilă, căptuşeală din lemn profilat, Construcţie acoperiş vizibilă, căptuşeală din lemn profilat..........9
.......................................................................5
Construcţie acoperiş vizibilă, căptuşeală din lemn profilat,
Construcţie acoperiş pe partea inferioară cu placă gips-carton, . ...................................................................10
......................................................................5
Construcţie acoperiş verde vizibilă cu posibilitate de tencuire,
Construcţie acoperiş din beton....................................................5 tapetare sau vopsire....................................................................10


veche Pagina Sisteme constructive termoizolaţie
Pagina pentru interior Pagina

Construcţie acoperiş, căptuşeală interioară existentă.................6 Termoizolaţie sub căpriori cu BauderPIR DGF (constr. veche) .11

Construcţie acoperiş încă netermoizolată...................................6 BauderPIR DGF (constr. nouă).11

Constr. acoperiş vizibilă, posib. de tencuire, tapetare, vopsire..6 Termoizolaţie planşeu subsol cu BauderPIR DGF.....................11

Construcţie acoperiş, căptuşeală interioară existentă................7 e pentru podea pod şi subsol


BauderPIR DHW (constr. veche) ..12
Construcţie acoperiş cu căptuşeală existentă............................7
pentru podea pod şi subsol
Construcţie acoperiş încă fără căptuşeală interioară..................7 BauderPIR DAL şi BauderPIR DHW ...................................12

BauderPIR DGF .12

3
Sisteme constructive - construcţie nouă
cu BauderPIR elemente termoizolante pe căpriori

Construcţie acoperiş vizibilă cu căptuşeală din


1 lemn profilat
Exemplu: BauderPIR SWE, elementul termoizolant multifuncţional

3 1 Învelitoare
2
2/3 Şipcă/contraşipcă

4 Element termoizolant pe căpriori BauderPIR SWE


4
5 Membrană acoperiş şarpantă BauderTOP TS 75 NSK
5
6 Căptuşeală din lemn profilat
6
7 Căpriori
7

Construcţie acoperiş pe partea inferioară cu


1
placă gips-carton
Exemplu: BauderPIR PLUS, elementul termoizolant extrem de robust pe
3 căpriori

2 1 Învelitoare

2/3 Şipcă/contraşipcă

4 4 Element termoizolant pe căpriori BauderPIR PLUS

5 5 Barieră de vapori BauderVap

6 Căpriori

6
7 Îmbrăcăminte interioară

Construcţie acoperiş vizibilă cu posibilitate de


1 tencuire, tapetare sau vopsire
Realizat cu BauderPIR TP-Kombi, elementul termoizolant kombi cu posibilitate
de tencuire, tapetare sau vopsire şi strat integrat de etanşare
3
1 Învelitoare
2
2/3 Şipcă/contraşipcă

4 4 Element termoizolant pe căpriori BauderPIR PLUS

5 Element termoizolant kombi BauderPIR TP-Kombi


5
6 Căpriori

4
Construcţie acoperiş vizibilă, căptuşeală din lemn
profilat, învelitoare metalică
1
Realizat cu BauderPIR MDE, elementul termoizolant pentru învelitori metalice,
cu ardezie şi şindrilă

2 1 Învelitoare

2 Strat de separaţie pentru învelitoare BauderTOP VENT NSK

3 3 Element termoizolant pe căpriori BauderPIR MDE


4
4 Membrană acoperiş şarpantă BauderTOP TS 75 NSK
5
5 Căptuşeală din lemn profilat

6 Căpriori
6

Construcţie acoperiş pe partea inferioară cu placă


1
gips-carton, învelitoare plăci ardezie
Realizat cu BauderPIR MDE, elementul termoizolant pentru învelitori metalice

2 1 Învelitoare

2 Membrană acoperiş şarpantă BauderTOP TS 75 NSK

3 3 Element termoizolant pe căpriori BauderPIR MDE

4 4 Barieră de vapori BauderVap

5 Căpriori

5 6 Îmbrăcăminte interioară

Construcţie acoperiş din beton


Exemplu cu BauderPIR PLUS, elementul termoizolant extrem de robust pe
1
căpriori

3 1 Învelitoare

2/3 Şipcă/contraşipcă
2
4 Element termoizolant pe căpriori BauderPIR PLUS

5 Strat de hidroizolaţie BauderTEC KSA

4 6 Amorsă Burkolit V

5
7 Beton
6
7

5
Sisteme constructive - construcţie veche
Renovare cu BauderPIR - elemente termoizolante

Construcţie acoperiş, căptuşeală interioară existentă


1
Renovare din exterior cu BauderPIR AZS, elementul termoizolant kombi şi
BauderTOP SELECT, membrană barieră de vapori pentru renovarea din exterior
3
1 Învelitoare
2
2/3 Şipcă/contraşipcă
4
4 Element termoizolant kombi BauderPIR AZS

5 Barieră de vapori BauderTOP SELECT


6 5
6 Termoizolaţie între căpriori
7
7 Căpriori
8
8 Căptuşeală interioară existentă

Construcţie acoperiş încă netermoizolată


1
Renovare cu BauderPIR AZS, elementul termoizolant kombi, termoizolaţie
între căpriori, barieră de vapori şi căptuşeală interioară nouă

3
1 Învelitoare

2
2/3 Şipcă/contraşipcă

4 Element termoizolant kombi BauderPIR AZS


4
5 Termoizolaţie între căpriori
5
6 Barieră de vapori Bauder Dampfbremse 32

6 7
7 Căpriori

8
8 Căptuşeală interioară existentă

Construcţie acoperiş vizibilă, cu posibilitate de


1
tencuire, tapetare sau vopsire
Renovare din exterior cu BauderPIR TP-Kombi, elementul termoizolant kombi cu posibilitate
de tencuire, tapetare sau vopsire şi strat integrat de etanşare
3
2 1 Învelitoare

2/3 Şipcă/contraşipcă
4
BauderPIR SWE
4 Element termoizolant pe căpriori

5 Element termoizolant kombi BauderPIR TP-Kombi


5
6 Căpriori

6
Dac Construcţie acoperiş, căptuşeaIă interioară existentă
1 Sanier Renovare din exterior cu BauderPIR SF; termoizolaţie între căpriori existentă
bleibt

3 1 Învelitoare
2
2/3 Şipcă/contraşipcă

4 Element termoizolant pe căpriori BauderPIR SF


4

5 5 Barieră de vapori BauderVap

Termoizolaţie între căpriori existentă


6
6 7

7 7 Căpriori

8
8 Îm 8 Căptuşeală interioară existentă

Construcţie acoperiş cu astereală existentă


1 Renovare din exterior cu BauderPIR PLUS; termoizolaţia între căpriori rămâne

3
1 Învelitoare
2
2/3 Şipcă/contraşipcă

4 Element termoizolant pe căpriori BauderPIR PLUS


4
5 Membrană acoperiş şarpantă BauderTOP TS 75 NSK
5
6 Termoizolaţie între căpriori existentă

7 Căpriori
6
8 Căptuşeală interioară existentă
7
8

Construcţie acoperiş încă fără căptuşeală interioară


1
Renovare din exterior cu BauderPIR PLUS

3 1 Învelitoare

2 2 Şipcă

3 Contraşipcă

4 4 Element termoizolant pe căpriori BauderPIR PLUS

5 5 Barieră de vapori BauderVap

6 Căpriori

6
7
Sisteme constructive - casă pasivă
cu BauderPIR elemente termoizolante pe căpriori

Construcţie acoperiş vizibilă, căptuşeală din lemn


1 Realizat cu BauderPIR SWE, elementul termoizolant fonoabsorbant
şi BauderPIR PLUS, elementul termoizolant extrem de robust

3 1 Învelitoare
2
2 Şipcă

4 3 Contraşipcă

Element termoizolant
4 BauderPIR PLUS
pe căpriori
5
Element termoizolant
5 BauderPIR SWE
6 pe căpriori

6 Membrană BauderTOP TS 75 NSK


7
7 Căptuşeală din lemn
8
8 Căpriori

Construcţie acoperiş vizibilă, cu posibilitate de


1 tencuire, tapetare sau vopsire
Realizat cu BauderPIR TP-Kombi, elementul termoizolant kombi cu posibilitate de
3 tencuire, tapetare sau vopsire şi BauderPIR PLUS

1 Învelitoare
2
2 Şipcă

3 Contraşipcă
4
Element termoizolant
4 BauderPIR PLUS
pe căpriori
5
5 Barieră de vapori BauderTEC KSD DUO

Element termoizolant
6 6
kombi
BauderPIR TP-Kombi

7 Căpriori
7

8
Construcţie acoperiş pe partea inferioară cu
1
placă gips-carton
De exemplu cu BauderPIR SDS, elementul termoizolant cu capacitate de difuzie
3 în combinaţie cu termoizolaţie între căpriori
2
1 Învelitoare

2 Şipcă
4
3 Contraşipcă

5 6 4
Element termoizolant
BauderPIR SDS
pe căpriori
Termoizolaţie între
7 5
căpriori

6 Căpriori
8
7 Barieră de vapori Bauder Dampfbremse 32

8 Îmbrăcăminte interioară

Construcţie acoperiş vizibilă, căptuşeală din lemn


1 Realizat cu BauderPIR SF, elementul termoizolant fiabil şi BauderPIR PLUS,
elementul termoizolant extrem de robust

2
1 Învelitoare
3
2 Şipcă
4
3 Contraşipcă

Elementul termoizolant
5 4 BauderPIR PLUS
pe căpriori
6 5
Elementul termoizolant
BauderPIR SF
pe căpriori
7
6 Membrană BauderTOP TS 75 NSK

8 7 Căptuşeală din lemn

8 Căpriori

9
Sisteme constructive - casă pasivă
cu BauderPIR elemente termoizolante pe căpriori

Construcţie acoperiş vizibilă, căptuşeală din lemn


profilat, învelitoare metalică
1
Realizat cu BauderPIR SWE şi BauderPIR MDE, elementul termoizolant pentru
acoperişuri metalice

2
1 Învelitoare Acoperiş metalic

3 2 Strat de separaţie BauderTOP VENT NSK

Element termoizolant
3 BauderPIR MDE
pe căpriori
4
Element termoizolant
4 BauderPIR SWE
pe căpriori
5
6 5 Membrană BauderTOP TS 75 NSK

6 Căptuşeală din lemn


7
7 Căpriori

Construcţie acoperiş verde vizibilă cu posibilitate


de tencuire, tapetare sau vopsire
Realizat cu BauderPIR TP-Kombi, elementul termoizolant kombi, cu posibilitate
de tencuire, tapetare şi vopsire

1 1 Vegetaţie Bauder sistem de acoperiş verde, extensiv

2 2. strat de hidroizolaţie BauderPLANT E

3 1. strat de hidroizolaţie BauderTEC ELWS DUO


2
Element termoizolant pe
3 4 BauderPIR MDE
căpriori

5 Barieră de vapori BauderTEC KSD DUO


4
Element termoizolant
6 BauderPIR TP-Kombi
5 kombi

7 Căpriori
6

10
Sisteme constructive - termoizolaţie pentru interior
(construcţie veche şi -nouă)
Termoizolaţie sub căpriori, tavan şi subsol

1 Termoizolaţie sub căpriori mit BauderPIR DGF


(construcţie veche)
2
Realizat cu BauderPIR DGF, elementul de format mic pe partea inferioară cu
3 placă gips cu fibre pentru termoizolaţia sub căpriori
4
5 1 Învelitoare

6 2 Şipcă/contraşipcă
7
3 Membrană de separaţie

4 Căpriori

8 Termoizolaţie între
5
căpriori, veche

6 Barieră de vapori Bauder Dampfbremse 32

7 Termoizolaţie sub căpriori BauderPIR DGF

8 Pod

1 Termoizolaţie sub căpriori cu BauderPIR DGF


(construcţie nouă)
2
Realizat cu BauderPIR DGF, elementul de format mic pe partea inferioară cu
3 placă gips cu fibre pentru termoizolaţia sub căpriori
4
5 1 Învelitoare

6 2 Şipcă/contraşipcă

7
3 Membrană sub învelitoare

4 Căpriori

8 Termoizolaţie între
5
căpriori, nouă

6 Barieră de vapori Bauder Dampfbremse 32

7 Termoizolaţie sub căpriori BauderPIR DGF

8 Pod

Termoizolaţie planşeu subsol cu BauderPIR DGF


Realizat cu BauderPIR DGF, elementul de format mic pe partea inferioară cu
1
placă gips cu fibre pentru termoizolaţia planşeului subsolului

2
1 Planşeu subsol, beton

BauderPIR DGF
3 2 Element termoizolant
Alternativ: BauderPIR DAL

3 Perete subsol

11
Sisteme constructive - termoizolaţie pentru interior
(construcţie veche şi -nouă)
Termoizolaţie sub căpriori, tavan şi subsol

Termoizolaţie pentru podea pod cu


BauderPIR DHW (construcţie veche)
Realizat pe BauderPIR DHW, elementul de format mic pe partea superioară
1 cu placă fibre de lemn pentru termoizolaţie podea pod

1 Şarpanta
2
2 Element termoizolant BauderPIR DHW

3 3 Barieră de vapori Bauder Dampfbremse 32

Subconstrucţie lemn
4 4
resp. beton

Termoizolaţie pentru podea pod cu


1 BauderPIR DAL şi BauderPIR DHW
Realizat pe podea din beton sau lemn pentru cerinţe ridicate privind termoizolaţia
2

3
1 Şarpanta
4
2 Element termoizolant BauderPIR DHW
5
3 Element termoizolant BauderPIR DAL

4 Barieră de vapori Bauder Dampfbremse 32

Subconstucţie beton
5
resp. lemn

Termoizolaţie pentru podea subsol cu BauderPIR DGF


1 Realizat cu BauderPIR DGF, element de format mic pe partea superioară
cu placă gips cu fibre pentru termoizolaţie podea subsol
2

3 1 Perete subsol

4 2 Element termoizolant BauderPIR DGF

3 Barieră de vapori Bauder Dampfbremse 32

4 Podea subsol, beton

12
Bauder membrane acoperiş şarpantă - cuprins

Membrane acoperiş şarpantă permeabile, nepermeabile pentru domenii speciale


la difuzie. Domenii de utilizare, proprietăţi

BauderTOP DIFUBIT NSK BauderTOP VENT NSK


.14 , permeabil la difuzie.18

BauderTOP DIFUTEX NSK BauderTOP UDS 1,5 / BauderTOP UDS 3


, permeabilă la difuzie..................14 , nepermeabilă la difuzie.............18

BauderTOP TS 75 NSK BauderTOP SELECT


...........15 ................19


Membrane acoperiş şarpantă permeabile, nepermeabile Membrane acoperiş şarpantă pentru domenii speciale
Date tehnice Date tehnice

BauderTOP DIFUBIT NSK BauderTOP VENT NSK


Membrană sub acoperiş/învelitoare, permeabilă la difuzie.16 ..20

BauderTOP DIFUTEX NSK BauerTOP UDS 1,5


permeabilă la difuzie.................16 Membrană sub acoperiş, nepermeabilă la difuzie..............20

BauderTOP SD 02 BauderTOP UDS 3


, permeabilă la difuzie.16 ..............20

BauderTOP TS 75 NSK BauderTOP SELECT


.............17 arieră de vapori pentru renovarea din exterior.................20

BauderTOP TS 40 NSK
nepermeabilă la difuzie.............17

BauderTOP TS 40
Membrană sub învelitoare, nepermeabilă la difuzie.............17

BauderTOP TS 25 PLUS
.............17

13
Bauder membrane acoperiş şarpantă
-permeabile, nepermeabile la difuzie
Domenii de utilizare, proprietăţi

BauderTOP DIFUBIT NSK


Membrană cu bitum sub învelitoare şi sub acoperiş, permeabilă
la difuzie, autoadezivă pe cusătură şi extrem de robustă
Domeniu de utilizare:
Montaj pe termoizolaţie / astereală

Proprietăţi specifice:
n Valoarea sd ≤ 0,1 m, permeabilă la difuzie
n Îmbinări longitudinale autoadezive pe cusătură
n Extrem de robustă
n Structură în cinci straturi
n Greutate pe suprafaţă ca. 300 g/m²

BauderTOP DIFUTEX NSK


Membrană cu bitum sub învelitoare permeabilă la difuzie,
autoadezivă pe cusătură şi special de robustă
Domeniu de utilizare:
Montaj pe termoizolaţie / astereală

Proprietăţi specifice:
n Valoarea sd ≤ 0,1 m, permeabilă la difuzie
n Îmbinări longitudinale autoadezive pe cusătură
n Uşoară şi lată
n Structură în cinci straturi
n Greutate pe suprafaţă ca. 200 g/m²

14
BauderTOP TS 75 NSK
Membrană cu bitum sub învelitoare, nepermeabilă la difuzie
în format XXL, autoadezivă pe cusătură
Domeniu de utilizare:
Montaj pe astereală; sub elementele termoizolante pe căpriori BauderPIR

Proprietăţi specifice:
n Îmbinări longitudinale autoadezive pe cusătură
n Extrem de robustă
n Special de lungă şi lată
n Greutate pe suprafaţă ca. 230 g/m²

15
Bauder membrane acoperiş şarpantă
-permeabile, nepermeabile la difuzie
Date tehnice

BauderTOP BauderTOP BauderTOP


DIFUBIT NSK DIFUTEX NSK SD 02

Membrană cu Membrană cu
Permeabilă la difuzie
bitum sub acoperiş/ bitum sub învelitoare,
sub învelitoare / - de
şi învelitoare, permea- autoadezivă pe
separaţie pentru
Descriere / Utilizare bilă la difuzie, auto- cusătură, robustă
montaj pe termoizolaţie
adezivă pe cusătură, Montaj pe
/ astereală sau
robustă. Montaj pe termoizolaţie/ astereală
aşezat flotant
termoizolaţie/ astereală l

Voal din fibre Voal din fibre


sintetice, sintetice, Voal din fibre
Suprafaţa superioară
benzi autoadezive benzi autoadezive sintetice
pe cusătură pe cusătură

Voal din fibre Voal din fibre


Voal din fibre
Suprafaţa inferioară sintetice, margine sintetice, margine
sintetice
fără voal fără voal

Voal din fibre Voal din fibre Voal din fibre


Armătura
sintetice sintetice sintetice

Lungime
40 m 40 m 50 m
SR EN 1848-1

Lăţime
1,25 m 1,25 m 1,50 m
SR EN 1848-1

Greutate
ca. 300 g/m² ca. 200 g/m² ca. 160 g/m²
SR EN 1849-1

Comportament la foc Clasa E Clasa E Clasa E


SR EN 13501-1 (B2 cfm. DIN 4102-1) (B2 cfm. DIN 4102-1) (B2 cfm. DIN 4102-1)

Rezistenţa la penetrarea apei


W1 W1 W1
SR EN 1928:2001

Capacitatea de difuzie (valoare sd)


≤ 0,1 m ≤ 0,1 m ≤ 0,1 m
SR EN 1931

Flexibilitatea la rece
-25 °C -25 °C -25 °C
SR EN 1109

Stabilitatea la cald
≥ +100 °C ≥ +100 °C ≥ +100 °C
SR EN 1110

Comportament la tracţiune long. ≥ 400 N/50 mm long. ≥ 250 N/50 mm long. ≥ 180 N/50 mm
Forţa max. de tracţiune SR EN 12311-1 trans. ≥ 300 N/50 mm trans. ≥ 250 N/50 mm trans. ≥ 160 N/50 mm

Comportament la tracţiune long. ≥ 25% long. ≥ 50% long. ≥ 50%


Alungire SR EN 12311-1 trans. ≥ 25% trans. ≥ 60% trans. ≥ 50%

Rezistenţa la sfâşiere long. ≥ 200 N long. ≥ 150 N long. ≥ 170 N


(cu cuiul) SR EN 12310-1 trans. ≥ 200 N trans. ≥ 150 N trans. ≥ 150 N

UDB B
ZVDH-Klasse UDB A UDB A
USB B

Număr articol 1214 0000 1221 0000 7842 0000

16
BauderTOP BauderTOP BauderTOP BauderTOP
TS 75 NSK TS 40 NSK TS 40 TS 25 PLUS

Membrană bitum sub Membrană bitum sub


învelitoare, nepermea învelitoare, nepermea-
Membrană bitum sub Membrană bitum sub
-bilă, în format XXL, bilă la difuzie, auto-
învelitoare, neper- învelitoare, neper-
nautoadezivă pe adezivă pe
meabilă la difuzie meabilă la difuzie
cusătură, montaj pe cusătură pentru
pentru montajul pentru montajul
astereală; sub elemente montajul pe
pe astereală pe astereală
termoizolante peste astereală
căpriori BauderPIR

Voal din fibre Voal din fibre


sintetice, benzi sintetice, benzi Voal din fibre Voal din fibre
autoadezive pe autoadezive pe sintetice sintetice
cusătură cusătură

Caşerat
Voal din fibre
mineralic, benzi Caşerat Caşerat
sintetice, margine
autoadezive pe mineralic mineralic
fără voal
cusătură

Ţesătură specială Voal din fibre Voal din fibre


Voal din fibre sticlă
material sintetic sintetice sintetice

60 m 40 m 40 m 25 m

1,25 m 1m 1m 1m

ca. 230 g/m² ca. 700 g/m² ca. 700 g/m² ca. 900 g/m²

Clasa E Clasa E Clasa E Clasa E


(B2 cfm. DIN 4102-1) (B2 cfm. DIN 4102-1) (B2 cfm. DIN 4102-1) (B2 cfm. DIN 4102-1)

W1 W1 W1 W1

ca. 25 m ca. 20 m ca. 20 m ca. 25 m

-25 °C -25 °C -25 °C -25 °C

≥ +100 °C ≥ +100 °C ≥ +100 °C ≥ +100 °C

long. ≥ 300 N/50 mm long. ≥ 450 N/50 mm long. ≥ 450 N/50 mm long. ≥ 320 N/50 mm
trans. ≥ 600 N/50 mm trans. ≥ 300 N/50 mm trans.≥ 300 N/50 mm trans. ≥ 200 N/50 mm

long. ≥ 15% long. ≥ 50% long. ≥ 50% long. ≥ 2%


trans. ≥ 18% trans. ≥ 50% trans. ≥ 50% trans. ≥ 2%

long. ≥ 300 N long. ≥ 200 N long. ≥ 200 N long. ≥ 70 N


trans. ≥ 300 N trans. ≥ 200 N trans. ≥ 200 N trans. ≥ 70 N

UDB A UDB A UDB A UDB A

1787 0000 1786 0000 1784 0000 1778 0000

17
Bauder membrane acoperiş şarpantă
pentru domenii de utilizare speciale
Domenii de utilizare, proprietăţi

BauderTOP VENT NSK


Strat de separaţie acoperiş metalic, autoadeziv pe cusătură
Domeniu de utilizare::
Montaj pe astereală

Proprietăţi specifice:
n Permeabil la difuzie, valoare sd ≤ 0,1 m
n Îmbinări longitudinale autoadezive pe cusătură
n Extrem de robust
n Tricot din material sintetic ca distanţier (înălţime ca. 8 mm)
n Greutate pe suprafaţă ca. 650 g/m²

BauderTOP UDS 1,5 / BauderTOP UDS 3


Membrană sub acoperiş cu bitum, nepermeabilă la difuzie,
adezivă pe cusătură şi extrem de robustă
Domeniu de utilizare::
Montaj pe astereală sau plăci din lemn

Proprietăţi specifice:
n Valoare sd ca. 100 m (UDS 1,5)
Valoare sd ca. 150 (UDS 3)
n Îmbinări longitudinale adezive pe cusătură
n Extrem de robustă
n Bitum elastomer de calitate ridicată
n Greutate pe suprafaţă ca. 1.400 g/m² (UDS 1,5)
Greutate pe suprafaţă ca. 3.000 g/m² (UDS 3)

18
BauderTOP SELECT
Barieră de vapori cu capacitate de difuzie sd reglabilă
pentru renovarea acoperişului din exterior
Domeniu de utilizare::
Montaj sub formă de vană deasupra căpriorilor

Proprietăţi specifice:
n Valoare sd ≤ 0,1 m (folia detaşată)

n Uşoară şi lată
n Extrem de robustă
n Structură în patru straturi cu folie detaşabilă în benzi pe partea superioară,
pentru a regla valoarea sd
n Greutate pe suprafaţă ca. 175 g/m²

19
Bauder membrane acoperiş şarpantă
pentru domenii de utilizare speciale
Date tehnice

BauderTOP BauderTOP BauderTOP BauderTOP


VENT NSK UDS 1,5 UDS 3 SELECT

Membrană bitum sub Membrană bitum sub Barieră de vapori


Strat de separaţie
acoperiş, nepermea- acoperiş, nepermea- cu valoarea sd
acoperişuri metalice,
bilă la difuzie, adezi- bilă la difuzie, adezi- reglabilă pentru
permeabil,autoadeziv
Descriere / Utilizare vă pe custură, robustă vă pe custură, robustă renovări din exterior
pe cusătură, montaj
Montaj pe Montaj pe ale acoperişului
pe astereală
astereală sau plăci astereală sau plăci Montaj sub formă de
cu fibre de lemn cu fibre de lemn vană peste căpriori

Voal fibre sintetice Membrană specială


cu tricot ca distanţier Voal din fibre Voal din fibre permeabilă la
Suprafaţa superioară (înălţime ca. 8 mm) sintetice,benzi sintetice, difuzie pe partea
benzi autoadezive folien pe margine cusătură adezivă superioară cu folie
pe cusătură detaşabilă pe benzi

Voal din fibre Voal din fibre Voal din fibre


Suprafaţa inferioară sintetice, sintetice, sintetice,
margine fără voal cusătură adezivă cusătură adezivă

Voal din fibre Voal din fibre Voal din fibre


Armătura
sintetice sintetice sintetice

Lungime
20 m 20 m 10 m 50 m
SR EN 1848-1

Lăţime
1,25 m 1m 1m 1,50 m
SR EN 1848-1

Greutate
ca. 650 g/m² ca. 1.400 g/m² ca. 3.000 g/m² ca. 175 g/m²
SR EN 1849-1

Comportament la foc Clasa E Clasa E Clasa E Clasa E


SR EN 13501-1 (B2 cfm. DIN 4102-1) (B2 cfm. DIN 4102-1) (B2 cfm. DIN 4102-1) (B2 cfm. DIN 4102-1)

Rezistenţa la penetrarea apei


W1 W1 W1 -
SR EN 1928:2001
≤ 0,1 m
Capacitate de difuzie (valoare sd) (folia detaşată)
≤ 0,1 m > 100 m > 150 m
SR EN 1931 ≥ 4,6 m
(folia menţinută)
Flexibilitate la rece
-25 °C -25 °C -20 °C -25 °C
SR EN 1109

Stabilitatea la cald
≥ +100 °C ≥ +100 °C ≥ +100 °C ≥ +80 °C
SR EN 1110

Comportament la tracţiune long. ≥ 250 N/50 mm long. ≥ 610 N/50 mm long. ≥ 900 N/50 mm long. ≥ 200 N/50 mm
Forţa max. de tracţiune SR EN 12311-1 trans. ≥ 250 N/50 mm trans. ≥ 480 N/50 mm trans. ≥ 450 N/50 mm trans. ≥ 160 N/50 mm

Comportament la tracţiune long. ≥ 50% long. ≥ 35% long. ≥ 35% long. ≥ 25%
Alungire SR EN 12311-1 trans. ≥ 60% trans. ≥ 40% trans. ≥ 35% trans. ≥ 25%

Rezistenţa la sfâşiere long. ≥ 150 N long. ≥ 325 N long. ≥ 280 N long. ≥ 280 N
(cu cuiul) SR EN 12310-1 trans. ≥ 150 N trans. ≥ 290 N trans. ≥ 250 N trans. ≥ 280 N

Număr articol 1225 0000 1604 0000 1790 0000 1788 0000

20
Bauder sisteme termoizolante - cuprins

Elemente termoizolante pe căpriori isteme termoizolante. Date tehnice

BauderPIR SWE - (WLS 024) BauderPIR SWE - (WLS 024)


Elementul termoizolant fonoabsorbant...........................22 Elementul termoizolant fonoabsorbant...........................26

BauderPIR PLUS - (WLS 024) BauderPIR PLUS - (WLS 024)


Elementul termoizolant extrem de robust ......................22 Elementul termoizolant extrem de robust.......................26

BauderPIR SF - (WLS 024) BauderPIR SF - (WLS 024)
Elementul termoizolant robust .......................................23 Elementul termoizolant robust .......................................26

BauderPIR SDS - (WLS 028 / WLS 027) BauderPIR SDS - (WLS 028 / 027)
Elementul termoizolant cu capacitate de difuzie............23 Elementul termoizolant cu capacitate de difuzie............26

BauderPIR AZS - (WLS 029)
Elementul termoizolant suplimentar cu capacitate de
difuzie în combinaţie cu termoizolaţia între căpriori.......27
BauderPIR AZS - (WLS 029)
Elementul termoizolant suplimentar cu capacitate de BauderPIR TP-Kombi - (WLS 024)
difuzie în combinaţie cu termoizolaţia între căpriori........24 Elementul termoizolant suplimentar în combinaţie
cu termoizolaţia pe căpriori............................................27
BauderPIR TP-Kombi - (WLS 024)
Elementul suplimentar în combinaţie BauderPIR MDE - (WLS 024)
cu termoizolaţia pe căpriori............................................24 Elementul termoizolant pentru acoperişuri metalice,
- cu şindrilă, - ardezie şi ciment fibros...........................27

BauderPIR DGF - (WLS 024)
Element de format mic cu placă gips cu fibre pe partea
BauderPIR MDE - (WLS 024) superioară pentru termizolaţia sub căpriori, a podelei
Elementul termoizolant pentru acoperişuri metalice, podului şi -subsolului, planşeu subsol...........................28
- cu şindrilă, - ardezie şi ciment fibros..........................24
BauderPIR DHW - (WLS 024)
Element de format mic cu placă fibre de lemn partea
Elemente termoizolante pentru interior superioară pentru termoizolarea podelei podului
şi a - subsolului...............................................................28
BauderPIR DGF - (WLS 024)
Element de format mic cu placă gips cu fibre pe partea BauderPIR DAL - (WLS 024)
superioară pentru termizolarea sub căpriori, a podelei Element de format mic pentru termoizolarea sub căpriori,
podului şi -subsolului, planşeu subsol...........................25 podelei podului, - subsolului şi a planşeului subsolului..28

BauderPIR DHW - (WLS 024)


Element de format mic cu placă fibre de lemn pe partea
superioară pentru termoizolarea podelei podului şi a
subsolului........................................................................25

BauderPIR DAL - (WLS 024)


Element de format mic pentru termoizolarea sub căpriori,
podelei podului, - subsolului şi a planşeului subsolului..25

21
21
Bauder sisteme termoizolatoare
Elemente termoizolante pe căpriori

BauderPIR SWE
Elementul termoizolant fonoabsorbant
Domeniu de utilizare:
Termoizolaţie pe căpriori / astereală / beton

Proprietăţi specifice:
n Membrană antiorbire cu bitum polimer extrem de robustă
n Îmbinări autoadezive verticale şi orizontale late de 10 cm
n Miez termoizolant: spumă dură poliuretanică (PIR); WLS 024
n Îmbinare specială lambă şi uluc, pe contur
n Placă fonoabsorbantă pe partea inferioară, WLS 035

BauderPIR PLUS
Elementul termoizolant extrem de robust
Domeniu de utilizare:
Termoizolaţie pe căpriori / astereală / beton

Proprietăţi specifice:
n Membrană antiorbire cu bitum polimer extrem de robustă
n Îmbinări autoadezive verticale şi orizontale late de 10 cm
n Miez termoizolant: spumă dură poliuretanică (PIR); WLS 024
n Îmbinare specială lambă şi uluc, pe contur

22
BauderPIR SF
Elementul termoizolant robust
Domeniu de utilizare:
Termoizolaţie pe căpriori / astereală / beton

Proprietăţi specifice:
n Membrană specială antiorbire permeabilă la difuzie
n Îmbinări autoadezive verticale şi orizontale late de 10 cm
n Miez termoizolant: spumă dură poliuretanică (PIR); WLS 024
n Îmbinare specială lambă şi uluc, pe contur

BauderPIR SDS
Elementul termoizolant cu capacitate de difuzie
Domeniu de utilizare:
Termoizolaţie pe căpriori / astereală / beton

Proprietăţi specifice:
n Membrană specială antiorbire permeabilă la difuzie
n Îmbinări autoadezive verticale şi orizontale late de 10 cm
n Miez termoizolant: spumă dură poliuretanică (PIR); WLS 028: 80 - 100 mm;
WLS 027: 120 - 180 mm
n Îmbinare specială lambă şi uluc, pe contur

23
Bauder sisteme termoizolatoare
Elemente termoizolatoare kombi
Elementul termoizolant pentru acoperiş metalic

BauderPIR AZS
Elementul termoizolant suplimentar cu capacitate de difuzie în
combinaţie cu termoizolaţia între căpriori
EDomeniu de utilizare:
Termoizolaţie suplimentară pe căpriori

BProprietăţi specifice:
n Membrană specială antiorbire permeabilă la difuzie
n Îmbinări autoadezive verticale şi orizontale late de 10 cm
n Miez termoizolant: spumă dură poliuretanică (PIR); WLS 029
n Îmbinare specială lambă şi uluc, pe contur

BauderPIR TP-Kombi
Elementul termoizolant suplimentar în
combinaţie cu termoizolaţia pe căpriori

Domeniu de utilizare:
Termoizolaţie suplimentară şi strat etanş la aer

Proprietăţi specifice:
n Strat etanş la aer pe partea superioară corespunzător
DIN 4108, partea 7 (valoare sd ca. 25 m)
n Îmbinări autoadezive verticale şi orizontale late de 10 cm
n Miez termoizolant: spumă dură poliuretanică (PIR); WLS 024
n Îmbinare specială lambă şi uluc, pe contur
n Placă gips cu fibre 8 mm pe partea inferioară pentru
tencuire, tapetare sau vopsire

BauderPIR MDE
Elementul termoizolant pentru acoperişuri metalice, - cu şindrilă
Sardezie şi ciment fibros
Domeniu de utilizare:
Termoizolaţie pe căpriori / astereală / beton

Proprietăţi specifice:
n Placă fibre de lemn 22 mm pe partea superioară
n Miez termoizolant: spumă dură poliuretanică (PIR); WLS 024
n Îmbinare specială lambă şi uluc, pe contur

24
Bauder sisteme termoizolatoare
Elemente termoizolante pentru interior

BauderPIR DGF
Element de format mic cu placă gips cu fibre
pe partea superioară pentru termoizolarea sub căpriori,
a podelei podului şi - subsolului, planşeu subsol
Domeniu de utilizare:
Termoizolaţie pentru podea pod şi - subsol, - planşeu subsol

Proprietăţi specifice:
n Strat de acoperire din aluminiu pe ambele feţe
n Placă gips cu fibre 10 mm suplimentar pe o parte
n Miez termoizolant: spumă dură poliuretanică (PIR); WLS 024
n Îmbinare specială lambă şi uluc, pe contur

BauderPIR DHW
Element de format mic cu placă fibre de lemn
pe partea superioară pentru termoizolare a podelei podului
şi - subsolului
Domeniu de utilizare:
Termoizolaţie pentru podea pod şi - subsol

Proprietăţi specifice:
n Strat de acoperire din aluminiu pe ambele feţe
n Placă fibre de lemn 10 mm suplimentar pe o parte
n Miez termoizolant: spumă dură poliuretanică (PIR); WLS 024
n Îmbinare specială lambă şi uluc, pe contur

BauderPIR DAL
Element de format mic pentru termoizolare sub
căpriori, -podeaua podului şi - subsolului, - planşeu subsol

Domeniu de utilizare:
Termoizolaţie sub căpriori, pentru podea pod şi - subsol, şi
planşeu subsol

Proprietăţi specifice:
n Strat de acoperire din aluminiu pe ambele feţe
n Miez termoizolant: spumă dură poliuretanică (PIR); WLS 024
n Îmbinare specială lambă şi uluc, pe contur

25
Bauder sisteme termoizolatoare
Date tehnice

BauderPIR BauderPIR BauderPIR BauderPIR


SWE PLUS SF SDS

Elementul termoizolant Elementul termoizolant Elementul termoizolant Elementul termoizolant


fonoabsorbant extrem de robust robust cu capacitate de difuzie
Utilizare /
Termoizolaţie pe Termoizolaţie pe Termoizolaţie pe Termoizolaţie pe
Descriere
căpriori /astereală / căpriori / astereală / căpriori / astereală / căpriori / astereală /
beton beton beton beton

Aluminiu; Aluminiu;
Aluminiu; Voal mineralic;
pe partea superioară pe partea superioară
Strat de acoperire  
membrană specială, anti- pe partea superioară
membrană antiorbire, membrană antiorbire,
orbire, permeabilă la difuzie membrană specială antiorbire
cu bitum polimer cu bitum polimer

Aluminiu;
Strat de acoperire
suplimentar placă fono- Aluminiu Aluminiu Voal mineralic
inferior
absorbantă 40/35 mm

Lambă şi uluc, Lambă şi uluc, Lambă şi uluc, Lambă şi uluc,


Margine
pe contur pe contur pe contur pe contur

Lungime 1800 mm (dim. ext.) 1800 mm (dim. ext.) 1800 mm (dim. ext.) 1800 mm (dim. ext.)
SR EN 822 1780 mm (dim. constr.) 1780 mm (dim. constr.) 1780 mm (dim. constr.) 1780 mm (dim. constr.)

Lăţime 1200 mm (dim. ext.) 1200 mm (dim. ext.) 1200 mm (dim. ext.) 1200 mm (dim. ext.)
SR EN 822 1180 mm (dim. constr.) 1180 mm (dim. constr.) 1180 mm (dim. constr.) 1180 mm (dim. constr.)

Grosime 80, 100, 120, 80, 100, 120, 80, 100, 120,
120, 140, 160, 180 mm
SR EN 823 140, 160, 180, 200 mm 140, 160, 180 mm 140, 160, 180 mm

Conportament la Clasa E Clasa E Clasa E Clasa E


foc SR EN 13501-1 (B2 conform DIN 4102-1) (B2 conform DIN 4102-1) (B2 conform DIN 4102-1) (B2 conform DIN 4102-1)
027: 120 - 180 mm
Clasa de conducti- 024 (BauderPIR)
024 024 028: 80 - 100 mm
vitate termică (WLS) 035 (placă fonoabsorbantă)

80 mm: 0,28 W/(m²K)


80 mm: 0,28 W/(m²K) 80 mm: 0,32 W/(m²K)
100 mm: 0,23 W/(m²K)
120 mm: 0,21 W/(m²K) 100 mm: 0,23 W/(m²K) 100 mm: 0,27 W/(m²K)
120 mm: 0,19 W/(m²K)
140 mm: 0,18 W/(m²K) 120 mm: 0,19 W/(m²K) 120 mm: 0,22 W/(m²K)
Valoare U* 140 mm: 0,16 W/(m²K)
160 mm: 0,16 W/(m²K) 140 mm: 0,16 W/(m²K) 140 mm: 0,19 W/(m²K)
160 mm: 0,14 W/(m²K)
180 mm: 0,14 W/(m²K) 160 mm: 0,14 W/(m²K) 160 mm: 0,17 W/(m²K)
180 mm: 0,13 W/(m²K)
180 mm: 0,13 W/(m²K) 180 mm: 0,16 W/(m²K)
200 mm: 0,12 W/(m²K)
80 mm: 3,33 (m²K)/W
80 mm: 3,33 (m²K)/W 80 mm: 2,85 (m²K)/W
100 mm: 4,16 (m²K)/W
120 mm: 4,47 (m²K)/W 100 mm: 4,16 (m²K)/W 100 mm: 3,57 (m²K)/W
120 mm: 5,00 (m²K)/W
140 mm: 5,30 (m²K)/W 120 mm: 5,00 (m²K)/W 120 mm: 4,44 (m²K)/W
Valoare R** 140 mm: 5,83 (m²K)/W
160 mm: 6,14 (m²K)/W 140 mm: 5,83 (m²K)/W 140 mm: 5,18 (m²K)/W
160 mm: 6,66 (m²K)/W
180 mm: 6,97 (m²K)/W 160 mm: 6,66 (m²K)/W 160 mm: 5,92 (m²K)/W
180 mm: 7,50 (m²K)/W
180 mm: 7,50 (m²K)/W 180 mm: 6,66 (m²K)/W
200 mm: 8,33 (m²K)/W
80 mm: 10,50 m²
80 mm: 10,50 m² 80 mm: 10,50 m²
100 mm: 8,40 m²
120 mm: 8,40 m² 100 mm: 8,40 m² 100 mm: 8,40 m²
120 mm: 8,40 m²
m² / Pachet 140 mm: 6,30 m² 120 mm: 8,40 m² 120 mm: 8,40 m²
140 mm: 6,30 m²
(dimensiuni) 160 mm: 6,30 m² 140 mm: 6,30 m² 140 mm: 6,30 m²
160 mm: 6,30 m²
180 mm: 4,20 m² 160 mm: 6,30 m² 160 mm: 6,30 m²
180 mm: 4,20 m²
180 mm: 4,20 m² 180 mm: 4,20 m²
200 mm: 4,20 m²

ZVDH-Klasse UDB A UDB A UDB A UDB A

Număr articol 120 mm: 4129 0120 80 mm: 4038 0080 80 mm: 4019 0080 80 mm***: 4068 0080
140 mm: 4129 0140 100 mm: 4038 0100 100 mm: 4019 0100 100 mm: 4068 0100
160 mm: 4129 0160 120 mm: 4038 0120 120 mm: 4019 0120 120 mm: 4068 0120
180 mm: 4129 0180 140 mm: 4038 0140 140 mm: 4019 0140 140 mm: 4068 0140
160 mm: 4038 0160 160 mm: 4019 0160 160 mm: 4068 0160
180 mm: 4038 0180 180 mm***: 4019 0180 180 mm***: 4068 0180
200 mm: 4038 0200

26 * Construcţie acoperiş total ** Numai termoizolaţia *** Timp de livrare la comandă


BauderPIR BauderPIR BauderPIR
AZS TP-Kombi MDE

Elementul termoizolant
Element termoizolant
Element termoizolant pentru acoperişuri
suplimentar cu capacitate
suplimentar în combinaţie cu metalice, - cu şindrilă, - ardezie
de difuzie în combinaţie cu
termoizolaţia pe căpriori sau ciment fibros
termoizolaţia pe căpriori
Termoizolaţie suplimentară Termoizolaţie pe
Termoizolaţie suplimentară
şi strat etanş la aer căpriori / astereală /
pe căpriori
beton
Aluminiu;
Voal mineralic; Aluminiu;
membrană specială etanş
membrană specială anti- suplimentar cu
pe partea superioară,
orbire pe partea superioară placă fibre de lemn 22 mm
supresor de vapori

Aluminiu;
Voal mineralic Aluminiu
8 mm placă gips cu fibre

Lambă şi uluc, Lambă şi uluc, Lambă şi uluc,


pe contur pe contur pe contur

1800 mm (dim. ext.) 1800 mm (dim. ext.) 1800 mm (dim. ext.)


1780 mm (dim. constr.) 1780 mm (dim. constr.) 1780 mm (dim. constr.)

1200 mm (dim. ext.) 1200 mm (dim. ext.) 1200 mm (dim. ext.)


1180 mm (dim. constr.) 1180 mm (dim. constr.) 1180 mm (dim. constr.)

102 (80/22), 122 (100/22),


50 mm 58 mm 142 (120/22), 162 (140/22)
mm

Clasa E Clasa E Clasa E


(B2 conform DIN 4102-1) (B2 conform DIN 4102-1) (B2 conform DIN 4102-1)

029 024 024

rezultă din
rezultă din
combinaţia-
combinaţia 102 mm: 0,26 W/(m²K)
cu elemen-
cu elemen- 122 mm: 0,22 W/(m²K)
50 mm: tul termo- 58 mm:
tul termoizo- 142 mm: 0,18 W/(m²K)
izolant
lant pe 162 mm: 0,16 W/(m²K)
între
căpriori
căpriori

102 mm: 3,33 (m²K)/W


122 mm: 4,16 (m²K)/W
50 mm: 1,7 (m²K)/W 58 mm: 2,08 (m²K)/W
142 mm: 5,00 (m²K)/W
162 mm: 5,80 (m²K)/W

102 mm: 2,10 m²


122 mm: 2,10 m²
50 mm: 18,90 m² 58 mm: 2,10 m²
142 mm: 2,10 m²
162 mm: 2,10 m²

UDB A - -

50 mm: 4029 0050 58 mm: 4139 0058 102 mm: 4119 0102
122 mm: 4119 0122
142 mm: 4119 0142
162 mm: 4119 0162

27
Sisteme termoizolatoare
Date tehnice

BauderPIR BauderPIR BauderPIR


DGF DHW DAL

Element termoizolant
Element termoizolant Element termoizolant
de format mic pe partea
de format mic pe partea de format mic pentru
superioară cu placă gips
Utilizare superioară cu placă lemn termoizolare sub căpriori,
cu fibre pentru termoizo-
pentru termoizolare podea -a podelei podului şi sub
lare sub căpriori, a podelei
pod şi - subsol - solului, - planşeu subsol
podului şi a subsolului
Strat de acoperire din
Strat de acoperire din
aluminiu pe ambele feţe Strat de acoperire din
Strat de acoperire aluminiu pe ambele feţe
placă fibre de lemn aluminiu
placă gips cu fibre 10 mm
10 mm

Lambă şi uluc special, Lambă şi uluc special, Lambă şi uluc special,


Margine
pe contur pe contur pe contur

Lungime 1200 mm (dim. ext.) 1200 mm (dim. ext.) 1200 mm (dim. ext.)
DIN EN 822 1180 mm (dim. constr.) 1180 mm (dim. constr.) 1180 mm (dim. constr.)

Lăţime 620 mm (dim. ext.) 620 mm (dim. ext.) 620 mm (dim. ext.)
SR EN 822 600 mm (dim. constr.) 600 mm (dim. constr.) 600 mm (dim. constr.)

Grosime
50, 70, 90 mm 70, 90, 110, 130 mm 40, 60, 80, 100 mm
SR EN 823

Comportament la Clasa E Clasa E Clasa E


foc SR EN 13501-1 (B2 conform DIN 4102-1) (B2 conform DIN 4102-1) (B2 conform DIN 4102-1)

Clasa de conduc-
024 024 024
tivitate termică (WLS)

Valoarea U rezultă în dependenţă cu construcţia existentă.


Valoare U*
Dependenţa valorii U o stabileşte consultantul tehnic de la Bauder.

1,66
(m²K)/W
70 mm: 2,50 (m²K)/W 40 mm: 2,50
50 mm: 1,66 (m²K)/W
90 mm: 3,33 (m²K)/W 60 mm: (m²K)/W
Valoare R** 70 mm: 2,50 (m²K)/W
110 mm: 4,16 (m²K)/W 80 mm: 3,33
90 mm: 3,33 (m²K)/W
130 mm: 5,00 (m²K)/W 100 mm: (m²K)/W
4,16
(m²K)/W

40 mm: 8,52 m²
m² / Pachet 1,42 m² 1,42 m² 60 mm: 5,68 m²
(dimensiuni) (2 Plăci) (2 Plăci) 80 mm: 4,26 m²
100 mm: 3,55 m²

Număr articol 50 mm: 4189 0050 70 mm: 4179 0070 40 mm: 4440 0040
70 mm: 4189 0070 90 mm: 4179 0090 60 mm: 4440 0060
90 mm: 4189 0090 110 mm: 4179 0110 80 mm: 4440 0080
130 mm: 4179 0130 100 mm: 4440 0100

* Construcţie acoperiş total ** Numai termoizolaţia

28
Sistem de accesorii pentru BauderPIR / BauderTOP
Cuprins

BauderPIR

BauderPIR Systemschrauben............................................30 BauderTEC PMK-Streifen...................................................31

BauderPIR Systemschrauben pentru BauderPIR AZS......30 Bauder Kappstreifen SK.....................................................31

BauderPIR Spezialschraube - termoizolaţie sub căpriori..30 Bauder Nageldichtstreifen..................................................31

BauderPIR Schlagdübel.....................................................30 BauderVap barieră de vapori.............................................31

Bauder Dampfbremse 32 ..................................................31BauderPIR BauderTape .......................................................................31

BauderPIR Systemkaschierung ........................................30 BauderColl . .......................................................................31

Bauplast P..........................................................................31

29
Sisteme de accesorii pentru BauderPIR / BauderTOP
Elemente de fixare pentru BauderPIR
Strat caşerare pentru BauderPIR

BauderPIR Systemschraube
Şurub special pentru elemente termoizolante Dimensiuni (mm) Buc./Pachet Nr. art.
pe căpriori BauderPIR.
Fixarea elementelor şi a contraşipcilor se face 7,0 x 210 50 7140 0000
în toată suprafaţa acoperişului. 7,0 x 230 50 7141 0000
Nu este necesară grindă de sprijin la
streaşină dimensionată static. 7,0 x 250 50 7142 0000
Maşină de înşurubat corespunzătoare. 7,0 x 270 50 7143 0000
7,0 x 300 50 7144 0000
7,0 x 330 50 7145 0000
7,0 x 360 50 7146 0000
7,0 x 400 50 7147 0000
7,0 x 440 50 7148 0000

BauderPIR Systemschrauben pentru BauderPIR AZS


Şurub special pentru BauderPIR AZS Dimensiuni (mm) Buc./Pachet Nr. art.
element termoizolant.
Fixarea elementelor şi a contraşipcilor se face 6,5 x 160 50 7150 0000
în toată suprafaţa acoperişului.
Nu este necesară grindă de sprijin la
streaşină dimensionată static.
Maşină de înşurubat corespunzătoare.

BauderPIR Spezialschraube pentru termoizolaţie sub căpriori


Şurub special pentru fixarea termoizolaţiei Dimensiuni (mm) Buc./Pachet Nr. art.
sub căpriori BauderPIR DGF.
. 6 x 110 100 7170 0000
6 x 150 100 7171 0000

BauderPIR Schlagdübel
Dibluri pentru fixarea vizibilă a termoizlaţiei Dimensiuni (mm) Buc./Pachet Nr. art.
pentru planşeu subsol BauderPIR
DGF/DAL. 8 x 110 125 7172 0000
8 x 140 125 7173 0000

BauderPIR Systemkaschierung
Strat de caşerare adeziv pentru elementele Dimensiuni (mm) m2/Rolă Nr. art.
termoizolante BauderPIR pentru lipirea
elementelor termoizolante BauderPIR Lăţime: 1,25 m
31,25 1222 0000
inversate. Lungime: 25 m
Valoare sd ≤ 0,1 m

30
Sisteme de accesorii pentru BauderPIR / BauderTOP
Alte accesorii

BauderTEC PMK-Streifen
Membrană cu bitum special, autoadezivă Informaţii tehnice Cutie / 1 Rolă Nr. art.
pe o parte pentru lipirea secţiunilor
elementelor termoizolante BauderPIR la Prelucrare: de la +10 °C. Lăţime 25 cm; 15 ml 1609 0000
acoperişul şarpantă, d. ex. în zona de Partea inferioară adezivă Lăţime 33 cm; 15 ml 1610 0000
coamă, dolie, ş.a.m.d.. trebuie activată dacă este
necesar cu aer fierbinte.

Bauder Kappstreifen SK
Benzi de acoperire, adezive pe o parte, Informaţii tehnice Rolă Nr. art.
permeabile la difuzie pentru subacoperişuri
impermeabile. Pentru acoperirea contra- Prelucrare: de la +10 °C, Lăţime 33 cm; 40 ml 1215 0000
şipcilor la membranele BauderTOP şi a Partea inferioară adezivă
elementelor termoizolante în zona de trebuie activată dacă este
sub acoperiş impermeabil. sd ≤ 0,1 m. necesar cu aer fierbinte.

Bauder Nageldichtstreifen
Benzi etanşe la străpungeri cu bitum elastomer Informaţii tehnice Carton / 4 Role Nr. art.
autoadezive pe o parte pentru subacoperişuri
sigure împotriva ploii. Utilizate la etanşarea Prelucrare: de la +10 °C, Lăţime 6 cm; 15 ml 1612 0000
membranelor BauderTOP şi a contraşipciilor Partea inferioară adezivă Lăţime 9 cm; 15 ml 1613 0000
sau a elementelor termoizolante BauderPIR trebuie activată dacă este
şi a contraşipciilor. necesar cu aer fierbinte.

BauderVap barieră de vapori


Strat rezistent la UV, supresor de vapori, Informaţii tehnice Rolă Nr. art.
ermetic, autoadeziv pe cusătură, utilizat
la aplicarea directă a elementelor Material: Voal / Folie aluminiu Lăţime 1,5 m; Lungime 50 m 7845 0000
termoizolante BauderPIR pe căpriori Grosime: ca. 0,6 mm
sd > 120 m

Bauder Dampfbremse 32
PE-Folie conform DIN EN 13984 utilizată la Informaţii tehnice Rolă Nr. art.
aplicarea directă a elementelor termoizolante
BauderPIR pe căpriori. sd > 240 m Material: Folie PE Lăţime 4 m; Lungime 25 m 6900 0040
Grosime: ca. 0,32 mm

BauderTape
Bandă adezivă specială pentru lipirea Informaţii tehnice Carton / 4 Role Nr. art.
ermetică a îmbinărilor şi detaliilor, atât pentru
sinterior cât şi pentru exterior. Material: Lipici special acrilat Lăţime 0,06 m; Lungime 25 m 7564 0000
cu armătură din fire sintetice

BauderColl
Cartuş cu adeziv special pentru realizarea Informaţii tehnice Buc. / Cutie Nr. art.
închiderilor ermetice cu elementele
constructive / detaliile. Material: adeziv special 12 Cartuşe 7562 0000
S-polimer (310 ml / cartuş)

Bauplast P
Bitum special unicomponent de etanşare/ Informaţii tehnice Buc. / Cutie Nr. art.
lipire pentru o hidroizolare rezistent-elastică
a suprapunerilor, rosturilor, ş.a. şi la Prelucrare: de la +10 °C; 20 Cartuşe 7513 0000
utilizarea membranelor sub învelitoare Stabilitate la temperatură: (310 ml / Cartuş)
BauderTOP şi a celor sub acoperiş precum -35 până la +100 °C;
a elementelor termoizolante BauderPIR. Consum: per cartuş la
ca. 2 cm cordon ca. 15 ml

31
Bauder SRL
Piaţa 1 Mai nr. 4-5
Cluj-Napoca, 400141 Toate soecificaţiile din acest proiect corespund
Telefon 0040/ 264-206638 standardului tehnic actual. Ne rezervăm dreptul
Telefax 0040/ 264-206639 de a efectua modificări. Informaţi-vă, dacă este
cazul, cu privire la standardul tehnic valabil în
info@bauder.ro momentul efectuării comenzii.
tehnic@bauder.ro
www.bauder.ro V1/1210