Sunteți pe pagina 1din 2

S.C.

IULVAL COURIER EXPRESS SRL


BRAILA,C.CALARASILOR NR 56
RO 18793340

RAPORT DE GESTIUNE
La 31.12.2015

SC IULVAL COURIER EXPRESS SRL, CUI: RO18793340, inregistrata la Oficiul


registrul Comertului sub nr. J09/528/2006, cu sediul in BRAILA CALEA CALARASILOR
NR 56 BL 11 AP 216, are ca obiect principal de activitate “Alte activitati anexe
transporturilor ” (cod CAEN 5229).

Detalierea indicatorilor obtinuti in Anul 2015 se prezinta astfel:

1 VENITURI DIN EXPLOATARE 706419

2 CHELTUIELI DIN EXPLOATARE 519590

3 REZULTATUL DIN EXPLOATARE 186829

4 VENITURI FINANCIARE 0

5 CHELTUIELI FINANCIARE 9067

6 VENITURI EXTRAORDINARE

7 CHELTUIELI EXTRAORDINARE 0

8 VENITURI TOTALE(1+4+6) 706419

9 CHELTUIELI TOTALE (2+5+7) 528657

10 REZULTATUL BRUT (8-9) 177762


11 IMPOZIT PROFIT 28477

12 REZULTATUL NET (10-11) 149285

Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele


aferente activitatilor de exploatare, financiare si extraordinare ale perioadei raportate.

Mentionam ca rezultatele obtinute au fost consemnate in contabilitate, care a fost


organizata si condusa corect, conform prevederilor Legii Contabilitatii nr. 82/1991
republicata, cu respectarea legislatiei finaciar – fiscale in vigoare.
Documentele justificative si centralizatoare privind operatiunile economico –
financiare referitoare la exercitiul expirat au fost inregistrate corect, cronologic si
sistematic in evidenta tinuta pe calculator, cu ajutorul caruia s-au editat registrul jurnal si
balanta de verificare sintetica si analitica.

Intocmirea bilantului contabil s-a efectuat pe baza balantei de verificare a conturilor


sintetice, cu respectarea normelor metodologice de completare a acestuia, astfel ca posturile
inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate in contabilitate.
Nu au fost efectuate compensari intre conturile de bilant sau intre venituri si
cheltuieli.

Precizam ca obligatiile fata de bugetul statului si fata de fondurile speciale au fost


calculate lunar si inregistrate in contabilitate.

Administrator,
IVAN IULIAN VIOREL