Sunteți pe pagina 1din 10

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: AVIZ:

JUDEŢUL: DIRECTOR,
TEL :
-Conform auxiliarelor de la Editura Tiparg, 2013-

TEMA DE STUDIU : ,,CINE SUNT / SUNTEM ?”


SUBTEMA : “AM NEVOIE DE O FAMILIE!”
PROIECTUL : ,,EU ŞI LUMEA MEA”
SĂPTĂMÂNA:
Ziua Activităţi de dezvoltare personală Activităţi liber alese Activităţi pe domenii
(ADP) (ALA) experienţiale
(ADE)
L Întâlnirea de dimineaţă:
U -“Povesteşte-ne despre familia Bibliotecă: D.Ş.
N ta!”; „Familii” (citire de imagini din Cunoaşterea mediului
I -„Cine lipseşte?; reviste şi discuţii libere despre
-”Calendarul naturii” familiile prezentate în diferite -“Membrii familiei
Rutine: imagini); mele!”
- “Micul dejun“- deprinderi de Artă: (lectură după imagini)
autoservire “ Bastonul bunicului” – uneşte
- “ Singurel mă îngrijesc!“ - punctele
deprinderi de igienă personală Joc de mişcare:
-Tranziţie: „ Caută mama!”
- “ Cuvinte magice: „Te rog!”;
“Mulţumesc!”- discuţii cu copiii
-“ Îmi îndoi batista!”- formarea
deprinderii de a utiliza corect
batista
M Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă: “ Spune ceva despre …” – D.Ş.
A -„Căsuţă, căsuţă, cine locuieşte formarea de propoziţii despre membrii Activitate matematică
R aici?” (prezentarea locuinţei); familiei „Colorează cu…!”
Ţ -„Cine lipseşte?; „Colorează frunzele aşa
I -”Calendarul naturii” Construcţii: cum arată bulina!”
-Ne pregătim pentru activităţi; “ Masa din bucătărie” (joc didactic)
deprinderi de ordine şi disciplină
Rutine:
- “Micul dejun“- deprinderi de Joc de rol:
autoservire “ Aşteptăm musafiri”
- “ Singurel mă îngrijesc!“ -
deprinderi de igienă personală
Tranziţie:
“ Pe mama mea o strigă tata…” –
denumirea prenumelui mamei
M Întâlnirea de dimineaţă: DLC:
I - ”Mă numesc…şi am…ani. Educarea limbajului
E Mama/tata/fratele/sora mea/meu se Ştiinţă:
R numeşte…”; Obiecte de uz casnic din locuinţă „Membrii familiei
C - „Cine lipseşte?; (întrebuinţări) mele”
U -”Calendarul naturii”
R -Ne pregătim pentru activităţi; Joc de rol: ,,De-a mama şi de-a tata” DEC:
I deprinderi de ordine şi disciplină Educaţie muzicală
Rutine: Cântăm la
- “Micul dejun“- deprinderi de Joc senzorial: instrumente!”(audiţii)
autoservire „Atinge şi spune cum este!” „Ploaia şi vântul” (joc
- “ Singurel mă îngrijesc!“ - muzical)
deprinderi de igienă personală

Tranziţie:
- “ O întâmplare hazlie” –
povesteşte despre tatăl tău
J Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă : Activitate integrată
O -„Portretul mamei/tatălui”; ”Eu cu familia mea”(citire de D.E.C.(activ. artistico-
I - „Cine lipseşte?; imagini/poze); plastică) + A.L.A.
-”Calendarul naturii”
-Ne pregătim pentru activităţi;
deprinderi de ordine şi disciplină ,,Curtea grădiniţei”-linia
Artă : şi punctul
Rutine: “Familia mea ”(desen/pictură);
- “Micul dejun“- deprinderi de Teatru de păpuşi: „Familia mea”
autoservire
- “ Singurel mă îngrijesc!“ -
deprinderi de igienă personală

Tranziţie:
-” Cuvântul fermecat” – utilizarea
unei formule de politeţe
V Întâlnirea de dimineaţă: DOS:
I - ”Povestea mea” (nume, Construcţii:
N caracteristici, părinţi, eventual ,,Construieşte locuinţa ta/ a ,,Familia mea” – reguli
E adresă); bunicilor” de comportare civilizată
R - „Cine lipseşte?;
I -”Calendarul naturii” Joc de rol: “E sărbătoare în familia DPM:
-Ne pregătim pentru activităţi; mea!” (pregătiri pentru sărbătoare, Educaţie fizică
deprinderi de ordine şi disciplină prepararea unor gustări, derularea
Rutine: evenimentului); I ,,Predare – alergarea cu
- “Micul dejun“- deprinderi de Joc muzical: plecare si oprire la
autoservire “ Sfatul degetelor” semnal;
- “ Singurel mă îngrijesc!“ - II ,,Consolidarea
deprinderi de igienă personală diferitelor forme de
mers’’
Tranziţie: Joc: „ Du-te aproape
 ,,1,2, facem gimnastică!” de ...” (geam, uşă,
 “ Cum salut?” – adresarea în masă...)
propoziţii corecte, colegilor Joc de liniştire:
„ Ghiceşte ce facem
noi?”
TEMA DE STUDIU : ,,CINE SUNT / SUNTEM ?”
SUBTEMA : “GRĂDINIŢA MEA IUBITĂ!”
PROIECTUL : ,,EU ŞI LUMEA MEA”
SĂPTĂMÂNA :

Ziua Activităţi de dezvoltare personală Activităţi liber alese Activităţi pe domenii


(ADP) (ALA) experienţiale
(ADE)
L Întâlnirea de dimineaţă: Biblioteca : „ Albumul
U --“ Ştim să ne salutăm!”; grădiniţei”- citire de imagini D.Ş.
N -„Cine lipseşte?; Ştiinţă: „ Spune ce ai pipăit!”- Cunoaşterea mediului
I -”Calendarul naturii” denumirea unor obiecte din
grădiniţă ,,Grădiniţa”- încăperile
Rutine: din grădiniţă”
- “Micul dejun“- deprinderi de autoservire
- “ Singurel mă îngrijesc!“ - deprinderi de Jocuri distractive:
igienă personală „ Găseşte jucăria preferată!” –
joc de mişcare
Tranziţie:
-„Jocuri de mişcare”
-“Fă la fel ca mine!”
M Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă: “ Spune ceva D.Ş.
A -“Cine sunt colegii mei?” despre …” – formarea de Activitate matematică
R -,, Jocuri şi jucării la grădiniţă” propoziţii despre colegii din
Ţ -„Cine lipseşte?; grădiniţă -„ Sortăm jucăriile după
I -”Calendarul naturii” Artă: -“Mânuţele noastre” mărime”-joc didactic
-Ne pregătim pentru activităţi; deprinderi de (amprentare) -„Arată păpuşa mare!”
ordine şi disciplină
Rutine:
- “Micul dejun“- deprinderi de autoservire
- “ Singurel mă îngrijesc!“ - deprinderi de Joc de mişcare:
igienă personală „Mersul piticului”

Tranziţie:
-Joc distractiv: „Deschide urechea bine!”
M Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă: DLC:
I -“Ce e voie şi ce nu e voie....? ,,Reguli de comportare la Educarea limbajului
E -,, Vin curat la grădiniţă!” grădiniţă”
R -„Cine lipseşte?; „„Grădiniţa”-poezie
C -”Calendarul naturii” Construcţii:
U -Ne pregătim pentru activităţi; deprinderi de ,,Grădiniţa mea iubită”
R ordine şi disciplină DEC:
I Educaţie muzicală
Rutine:
- “Micul dejun“- deprinderi de autoservire Joc exerciţiu,
- “ Singurel mă îngrijesc!“ - deprinderi de „Joc de mişcare în aer liber: cântece
igienă personală „Prinde mingea!” Cântec-“
-,,La pădure”
Tranziţie: Joc muzical:
-Joc de mişcare cu text şi cânt: „Dacă vesel “Deschide urechea
se trăieşte!” bine!”
J Întâlnirea de dimineaţă: Activitate integrată
O -“Colegii de la grupa mea”; Joc de masă: D.E.C.(activ. artistico-
I -„Cine lipseşte?; „Caută jucăriile” plastică) + A.L.A.
-”Calendarul naturii”
-Ne pregătim pentru activităţi; deprinderi de Ştiinţă: ,,Scrisoare pentru
ordine şi disciplină ,,Formează grupe de obiecte” părinţi”- pata de
Rutine: culoare
- “Micul dejun“- deprinderi de autoservire Artă:
- “ Singurel mă îngrijesc!“ - deprinderi de „Mănuţa mea”(amprenta cu
igienă personală palma)

Tranziţie: „Concurs de ghicitori:


-„Trenuleţul veseliei” „Ghici , ghicitoarea mea!”
Întâlnirea de dimineaţă: DOS:
V -,,Ce-aţi dori să învăţaţi la grădiniţă” Nisip şi apă:
I -„Cine lipseşte?; „Forme din nisip” ”Cum ne comportăm la
N -”Calendarul naturii” grădiniţă?”
E -Ne pregătim pentru activităţi; deprinderi de Joc de masă : Joc
R ordine şi disciplină Puzzle ,,Grădiniţa” Exerciţiu
I Rutine: Convorbire
- “Micul dejun“- deprinderi de autoservire Arta : ,,Colegul meu ”
- “ Singurel mă îngrijesc!“ - deprinderi de Joc cu text şi cânt: DPM:
igienă personală „Am pierdut o batistuţă” Educaţie fizică

Tranziţie: I.,,Familiarizarea
- „De-a Baba-Oarba!” copiilor cu diferite
acţiuni şi poziţii de pe
loc : drepţi, pe loc
repaus, raport,alinierea,
întoarceri."
II. ,, Mersul organizat
în coloană ’’

TEMA DE STUDIU : ,,CINE SUNT / SUNTEM ?”


SUBTEMA : “ACESTA SUNT EU!”
PROIECTUL : ,,EU ŞI LUMEA MEA”

SĂPTĂMÂNA :
Ziua Activităţi de dezvoltare personală Activităţi liber alese Activităţi pe domenii
(ADP) (ALA) experienţiale
(ADE)
L Întâlnirea de dimineaţă:
U -“Eu sunt…tu cine eşti?”; Bibliotecă : -“Obiecte de D.Ş.
N -„Cine lipseşte?; îmbrăcăminte” (lecturare de imagini); Cunoaşterea mediului
I -”Calendarul naturii”
Rutine: Artă: -“Spune cum se numeşte
- “Micul dejun“- deprinderi de -“Băiatul şi fetiţa” (colorare în ce îţi arăt eu!”
autoservire contur); (observare - denumirea
- “ Singurel mă îngrijesc!“ - părţilor corpului
deprinderi de igienă personală Jocuri distractive în sala de grupă: omenesc);
„ Găseşte jucăria preferată!” – joc de
-Tranziţie: mişcare
-“Fă la fel ca mine!”
M Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă: “ Spune ceva despre …” – D.Ş.
A -“Cine/ce mă ajută să cresc formarea de propoziţii despre corpul Activitate matematică
R mare?”; omenesc -“Unde este locul lui?”
Ţ -„Cine lipseşte?; (separarea obiectelor
I -”Calendarul naturii” Construcţii: mari de obiectele mici si
-Ne pregătim pentru activităţi; -“Fetiţa şi băiatul” gruparea lor);
deprinderi de ordine şi disciplină (din figuri geometrice);
Rutine:
- “Micul dejun“- deprinderi de
autoservire Joc distractiv:
- “ Singurel mă îngrijesc!“ - „Cine ajunge primul?”
deprinderi de igienă personală

Tranziţie:
-“Trenuleţul”
M Întâlnirea de dimineaţă: DLC:
I -“Ce mi-a povestit periuţa de Educarea limbajului
E dinţi?” Ştiinţă: -“Spune ce arată jetonul?”
R - „Cine lipseşte?; (părţi ale corpului omenesc); -“Ce am?”
C -”Calendarul naturii” (memorizare);
U -Ne pregătim pentru activităţi; Joc de rol: “Jocul perechilor” (fată-
R deprinderi de ordine şi disciplină băiat)
I Rutine: DEC:
- “Micul dejun“- deprinderi de Educaţie muzicală
autoservire Joc senzorial: -“ Grădiniţa de copii”
- “ Singurel mă îngrijesc!“ - „Atinge şi spune cum este!” -“Cu degetele ne
deprinderi de igienă personală jucăm…” (joc muzical)

Tranziţie:
- “Piticii”
J Întâlnirea de dimineaţă: Ştiinţă: Activitate integrată
O - “De ce ne îmbolnăvim?”; -“Fetiţe – băieţi” (deosebiri, D.E.C.(activ. artistico-
I - „Cine lipseşte?; asemănări). plastică) + A.L.A.
-”Calendarul naturii”
-Ne pregătim pentru activităţi;
deprinderi de ordine şi disciplină Artă: “ Autoportret” – desen -“Colorăm hainele fetiţei
/ băiatului” (desen);
Rutine: Joc de rol: « Ghici cine este? »
- “Micul dejun“- deprinderi de
autoservire
- “ Singurel mă îngrijesc!“ -
deprinderi de igienă personală

Tranziţie:
-” Cuvântul fermecat” – utilizarea
unei formule de politeţe

V Întâlnirea de dimineaţă: DOS:


I -“Mă prezint...”; Construcţii:
N - „Cine lipseşte?; -“Dulăpior pentru haine”; “Maricica”
E -”Calendarul naturii” (povestirea educatoarei);
R -Ne pregătim pentru activităţi; Joc de rol:
I deprinderi de ordine şi disciplină “De-a grădiniţa” DPM:
Educaţie fizică
Rutine:
- “Micul dejun“- deprinderi de Joc muzical: -“Învăţarea schemei
autoservire “ Sfatul degetelor” corporale”
- “ Singurel mă îngrijesc!“ - Joc – “Fă ca mine!”;
deprinderi de igienă personală Joc de liniştire:
„ Ghiceşte ce facem
Tranziţie: noi?”
-,,1,2, facem gimnastică!”
-“ Cum salut?” – adresarea în
propoziţii corecte, colegilor

(Dacă vă interesează varianta integrală a lucrării, puteti trimite mesajul “Portofoliu_Nivel I” la adresa
vlcelena@yahoo.com şi veţi primi detalii.)

CUPRINS
Pagina

 Argument……………………………………………………………………......................6
 Structura portofoliului cadrului didactic……………………………………......................7

CAPITOLUL I – LEGISLAŢIE………………………………………………………………….9

 Legea 1 din 5 ianuarie 2011 (Legea 1/2011) a educaţiei naţionale (forma în vigoare
începând cu data de16.01.2014)……………………………………………………………...10
 OUG nr.49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării
ştiinţifice şi pentru modificarea unor act enormative………………………………………. 71
 Metodologia de aplicare a planului de învăţământ.............................................................90
 Curriculum pentru învăţământul preşcolar.........................................................................94
 Precizări privind organizarea programului anual de studiu pe teme………………..........99
 Ghidul de aplicare a programei pentru învăţământul preşcolar........................................140
 Precizări privind activităţile integrate...............................................................................146
 Scrisoare metodică pentru învăţământul preşcolar ..........................................................147
 Metodologii clasa pregătitoare.........................................................................................157
 LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 (*actualizata*) privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului………………………………………………………………...............164
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preşcolar- O.M.
nr. 4464/7.09.2000…………………………………………………………………………..201
 Codul de etică pentru învăţământul preuniversitar………………………………...……208

CAPITOLUL II – DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A EDUCATOAREI……………216

 Curriculum Vitae European…………………………………….......................................217


 Portofoliu personal pentru dezvoltare profesională………………………………..........219
 Dosarul cadrului didactic………………………………………………………………...220
 Fişa personală……………………………………………………………………………221
 Fişa-cadru a postului…………………………………………………………………….222
 Declaraţie………………………………………………………………………………..224
 Declaraţie pe propria răspundere………………………………………………………..225
 Declaraţia contribuabilului……………………………………………………………...226
 Caietul de formare continuă şi studiu individual cu dovezi de autoperfecţionare….......227
 Inventar şi coperte xerocopiate ale mijloacelor de învăţământ……………………........228
 Inventar şi coperte xerocopiate ale lucrărilor/studiilor cu ISSN/ISBN………………….229
 Fişa individuală a postului - educatoare…………………………………………............230
 Fişa de evaluare a cadrelor didactice – educatoare………………………………….….236

CAPITOLUL III – DOCUMENTELE ŞCOLARE ŞI INSTRUMENTELE DE LUCRU ALE


EDUCATOAREI…………………………………………………………………......................242

 Catalogul grupei………………………………………………………………………….243
 Caracterizarea grupei…………………………………………………………………….248
 Plan de acţiuni de integrare şi recuperare pentru copilul cu C.E.S……………………....249
 Ordin privind structura anului şcolar 2018/2019…………………………………...…...252
 Programul “Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”……………………............254
 Structura anului şcolar 2018/2019……………………………………………….............258
 Calendar şcolar 2018/2019…………………………………………………………….…259
 Plan de învăţământ…………………………………………………………….…………260
 Programul zilnic……………………………………………………………………….....261
 Orarul grupei……………………………………………………………………..............262
 Tabel cu semnăturile părinţilor care sunt de acord cu opţionalul ales…………...............263

 ACTIVITĂŢILE CU PĂRINŢII……………………………………………………...265
1. Comitetul de părinţi………………………………………………………………….266
2. Planificarea şedinţelor cu părinţii……………………………………………………267
- Aspecte privind începerea anului şcolar…………………………………………270
- Chestionar pentru părinţi………………………………………………..………...273
- Regimul zilnic al activităţilor preşcolarilor………………………….……........275
- Preşcolarul între cerinţele grădiniţei şi cele ale familiei…………………..…277
- Minte sănătoasă în corp sănătos.........…………………………………….........279
- Scrisoarea unui copil....................................................................................281
- Sfaturi pentru părinţi………………………………………………………..….….282
3.Planificarea activităţii de consiliere………………………………………..……….…285
4.Diplome pentru părinţi…………………………………………………………….…..289

 PLANIFICARE ŞI PROIECTARE CURRICULARĂ………………………………292


 Proiectarea anuală a curriculum-ului…………………..…………………………...……293
 Planificarea calendaristică a activităţilor instructiv-educative ……….………………....297

 PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ŞI A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE, PE


DOMENII…………………………………………………………………..…………...356
1. Domeniul Limbă şi comunicare…………………………………………………356
- Educarea limbajului-nivel I, Editura Tiparg………………………………....358
2. Domeniul Ştiinţe……………………………………………………………........376
-Activitate matematică – nivel I, Editura Tiparg………………………………...378
-Cunoaşterea mediului – nivel I, Editura Tiparg………………….……………...397
3. Domeniul Om şi societate……………………………………………..................414
-Educaţie pentru societate– nivel I, Editura Tiparg ……………………………...415
-Activitate practică………………………………………………………..……..432
4. Domeniul estetic şi creativ....................................................................................438
-Educaţie artistico-plastică ……………………………………………………...440
-Educaţie muzicală ……………………………………………..........................450
5. Domeniul psihomotric…………………………………………………………..458
-Educaţie fizică……………………………………………………………….....459
6. OPŢIONAL
-DOS -Educaţie pentru sănătate………………………………………………..468

 PROIECTE TEMATICE……………………………………………..…….................483
1. T.S.: Cine sunt/suntem? – P.: Eu şi lumea mea…………………………….........484
2. T.S.: Când/cum şi de ce se întâmplă?– P.: Forme şi culori……………..............498
3. T.S.: Cine sunt/suntem? – P.: Mândru sunt de ţara mea!……………………….519
4. T.S.: Cum a fost/este şi va fi pe Pământ?- P.: Au fost şi sunt în jurul nostru…..535
5. T.S.: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim? -P.: Eu simt, eu creez, eu exprim!
…………………………………………………………………………...552
 Proiecte de lecţie şi activităţi proiectate în manieră integrată……………………………567

 CAPITOLUL IV – EVALUARE………………………………………………….…..630

 Forme şi tehnici de evaluare………………………………………………………….…631


 Fişa de evaluare anuală a preşcolarului (3/5 ani)………………………………............633
 Teste de evaluare – iniţială, formativă, sumativă…………………………………….....641
 Materiale utile…………………………………………………………………………...679
1. Activităţi liber alese………………………………………………………………….679
2. Poezii ………………………………………………………………………………..692
3. Cântece ……………………………………………………………..........................700
4. Poveşti şi povestiri ……………………………………………………………….....719
5. Ghicitori…………………………………………………………………………..…732
6. Activităţi practice………………………………………………………………...….742
7. Fişe de completat şi de colorat……………………………………………….……..750
 CAPITOLUL V – ALTE MATERIALE……………………………………………..798

 Calendarul activităţilor pentru anul şcolar 2018-2019………………………………....799


 Materiale metodice folosite…………………………………………………………..…799
 Lista articolelor publicate………………………………………………………….....…800
 ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE……………………………….....................801
-Planificarea activităţilor extracurriculare……………………………………................802
-Regulamentele unor concursuri şcolare…………………………………………….….804
-Tabel nominal cu preşcolarii propuşi a participa la diferite concursuri………..............804
-Rezultatele obţinute de preşcolari la diferite concursuri………………………............805
 METODE MODERNE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE…………………...….............806
 BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………….....813
.