Sunteți pe pagina 1din 3

GRUPA: Mijlocie C EDUCATOARE: Prof.

Petrea Mihaela
AN SCOLAR:2015- 2016 Prof. Roman Raluca Nicoleta

EVALUARE INITIALĂ

Numele si prenumele copilului:

Domeniul Comportamente Mijloc de realizare/Tema Itemi Punctaj Punctaj


experential/ masurabile obtinut
Categoria de
activitate
I.Domeniul stiinte -să identifice elemente componente ale Joc did. Când se întâmplă 1.Idetifică elementele 4p
mediului înconjurător si de ce? (joc de verificare- componente ale mediului
1.Cunoasterea -să numească reguli de protectie a anotimpurile) înconjurător
mediului mediului înconjurător 2.Cunoaste reguli de protectie a 3p
-să respecte reguli de convietuire Joc did. Completează ce mediului înconjurător
3p
socială lipseste! (joc de verificare- 3.Respectă reguli de convietuire
animal- hrana) socială
2. Activitate -să recunoască formele geometrice: Joc did: Treci la locul tău 1.Recunoaste formele 4p
matematica pătrat, cerc, triughi geometrice cerc, patrat, triunghi
-să identifice pozitii spațiale 2.Identifică pozitiile spatiale ale 4p
obiectelor
4p
-să formeze si să numere grupe de Joc did. Grupează si 3.Formează si numără grupe de
obiecte în limitele 1-3 numără obiectele obiecte în limitele 1-3 4p
-să compare multimile prin punere în 4.Compară grupele de obiecte
corespondentă prin punere în corespondentă
-să se exprime în propozitii simple Joc did. Găseste locul 1.Formulează propozitii simple. 4p
II.DOMENIUL - să recunoasca personajele din potrivit - aşează siluetele 2. Recunoaste personajele din 3p
LIMBA SI povesti; personajelor la povestea povesti
COMUNICARE - să folosească vorbirea dialogată; potrivită”- (joc de 3.Utilizează vorbirea dialogată 4p
1. Educarea 4p
verificare) 4.Povesteste expresiv
limbajului -să folosească vorbirea dialogată Joc did.: „Care este jucaria
-să povestească expresiv si cursiv ta preferata?” (joc de
verificare)
III.DOMENIUL OM -sa efectueze operatii simple de lucru: Lipire, aplicatie: Buchet de 1.Asamblează si lipeste părtile 4p
SI SOCIETATE asamblare si lipire, îndoire flori componente
1. Activitate practica -să lucreze curat si ordonat 2.Păstrează curătenia în timpul 3p
lucrării.
2.Educatie pentru - să dobândească autonomie în Joc did: Asa da, așa nu! 1.Se îmbracă singur 4p
societate activitatea zilnică 2.Manifestă atitudini pozitive 4p
-să dea dovadă de atitudini pozitive fată de diferite fenomene si
situatii
4p
3.Recunoaste regulile de
comportare;
4. Foloseste formulele de 4p
politete
IV.DOMENIUL -să cânte în grupuri mici Cântec: Cântă ca mine 1.Cântă cu dezinvoltură în 4p
ESTETIC CREATIV -să diferentieze si să reproducă grupuri mici
înăltimea sunetelor (înalte-joase) 2. Diferentiază si reproduce 4p
1.Educatie muzicala muzicale Joc cu text si cânt: Bat din înăltimea unor sunete muzicale
4p
-să dea dovadă de coordonare palme 3.Da dovadă de coordonare
psihomotrică psiho-motrică prin mişcări
sugerate de text;
2.Activitate -să utilizeze tehnici specifice de lucru Desen, pictură: Peisaj de 1.Utilizează tehnicile învătate 4p
artistico-plastica -să utilizeze corect instrumentele de toamnă 2.Utilizează corect 4p
lucru Modelaj: Cosuleț cu instrumentele de lucru
-să flosească tehnici simple de lucru struguri 3.Modelează folosind tehnici 4p
simple

V.DOMENIUL -sa execute corect actiunile motrice Parcurs aplicativ: Stafeta 1. Execută corect actiunile 4p
PSIHOMOTRIC învătate spotrivilor motrice învătate (mers în
Educatie fizica -sa execute relativ corect pasii de dans Dansuri populare: Cine echilibru, tărâre, tracţiune şi
-să aplice reguli de igienă a efortului dansează mai frumos? împingere, aruncare mingii);
fizic 2. Execută corect pasii de dans
4p
3.Aplică reguli de igienă. 4p

Punctaj total/punctaj obtinut 100p

FB- 90-100 B-70-89 S-40-69 IS-0-39

Semnatura educatoare, Semnatura parinte,