Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE ACTIVITATE

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădinița cu Program Prelungit Nr. 28 Baia Mare

DATA: 04. 06. 2018

CADRUL DIDACTIC: Horj Roxana-Garofița

GRUPA: Mijlocie / Voiniceilor

TEMA ANNUALĂDE STUDIU : „Cum a fost, cum este și cum va fi aici pe pământ?”

TEMA SĂPTĂMÂNII: „ Animale din junglă”

TEMA ACTIVITĂȚII: „ Ne jucăm, animale numărăm”

FORMA DE REALIZARE: Joc didactic

COMPETENŢA ACTIVITĂŢII : Simplă Activități pe domenii experiențiale (Domeniul


Știință,)

TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare de cunoștințe

COMPONENȚA ACTIVITĂȚII: Activitate simplă ( Domeniul Știință- matematică )

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE:

ADE: Domeniul Știință

 Ne jucăm, animale numărăm- joc didactic

SCOP: : Consolidarea număratului în limitele 1-5, folosind exprimări verbale corecte prin
utilizarea termenilor matematici adecvați.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

 Să raporteze numărul la cantitate şi cantitatea la număr;


 Să numere crescător și descrescător în limitele 1-5;
 Să așeze tot atâtea jetoane cât arată numărul ;
 Să folosească un limbaj matematic adecvat;.

STRATEGII DIDACTICE:

 Metode şi procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, metoda


cubului;
 Material didactic: jetoane cu animale din junglă( 5 din fiecare cu magneți, iar 5 din
fiecare lipite pe bețe de frigărui) și numere , tablă magnetică, coșul cu figurinele
animalelor din junglă (elefant, tigru, jaguar, leu, girafă, rinocer), planșe cu numerele
1-5, 2 cuburi din scârț (pe unul este cu numere, altul cu animale), fișă.
 BIBLIOGRAFIE :
 Curriculum pentru învățământul preșcolar, 3-6/7 ani, MECT, 2008;
 Revista învățământului preșcolar
 Jocuri didactice pentru activitățile matematice din grădiniță-culegere, Ștefania
Antonovici, Cornelia Jalbă, Gabriela Nicu, Editura Aramis/2005.
 Dumitrana, Magdalena, Activități matematice în grădiniță, Ed. Compania,
2002, București
 Petrovici, C., Neagu, M., Elemente de didactica matematicii în grădiniță și
învățământul primar, ediția a II-a, revizuită și completată, Ed. Pim, 2006, Iași

FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, individual

DURATA: 20-25

EVALUAREA ACTIVITĂȚII: Aprecieri verbale colective,

Sarcina didactică: Rezolvarea diferitelor sarcini legate de numerație;

Regulile jocului:
1)Copiii va trebui să asocieze simbolurile, să așeze tot atâtea elemente câte indică
cifra şi să așeze cifra corespunzătoare numărului de elemente.
2) Pe rând, câte un copil o să arunce cubul și un alt copil o să pună pe celălalt cub tot
atâtea animale cât arată numărul . Pentru fiecare răspuns corect, fiecare copil este
aplaudat.
Elemente de joc:
mișcarea, aplauzele
Ne jucăm, animale numărăm
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

EVENIMENTUL CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII EVALUARE


DIDACTIC DIDACTICE ( instrumente şi
( metode, indicatori)
mijloace,
materiale)
Se asigură condiții optime
1. Moment
pentru desfășurarea
organizatoric
activității:
- aerisirea sălii de grupă;
- așezarea scaunelor în
semicerc ;
- pregătirea materialului
didactic necesar;
- intrarea şi așezarea
copiilor în sala de grupă.
Captarea atenției se va
2. Captarea atenției
realiza printr-o mică
povestioară: „ De Conversația Evaluarea
dimineață, înainte de a veni orală
la grădiniță, am trecut pe la
magazin ca să cumpăr
bomboane. Căutând
bomboanele preferate am
găsit un coșuleț cu o fundiță
roz și m-am gândit să-l
aduc la voi. Ce credeți că
este în coșuleț?” O să le
arăt copiilor că în coșuleț
sunt animale din junglă.
Se anunță tema şi
3. Anunțarea temei obiectivele activității: ”Ne Conversația
Evaluare orală
şi prezentarea jucăm, animale numărăm”
obiectivelor Astăzi o să numărăm și să
ne jucăm cu animalele din
jungle.
4. Reactualizare Pentru acesta trebuie să ne Conversația Evaluare orală
a cunoștințelor amintim câteva noțiuni pe
care voi le cunoașteți:
- Până la cât ați învățat să
numărați?
- Cine vrea să numere de la
1 la 5?
- Cine recunoaște aceste Explicația
cifre? (1, 3, 5)?
- Să numere un copil în
ordine crescătoare de la 1 la
5!
- Să numere altcineva în
ordine descrescătoare de la
5 la 1!
- Se intuiesc materialele:
5. Dirijarea
de pe masa din fața lor
învățării
( jetoane cu animalele Evaluare orală
Conversația
și numere și tabla
magnetică ).
- Cu aceste materiale
vom desfășura o
activitate matematică în
care vom alcătui grupe/
mulțimi de animale. Pe
tabla magnetică sunt
așezate numerele la
întâmplare și o să chem Explicația
un copil care este mai
cuminte să alegă din
coșuleț tot atâtea
animale cât arată
Demonstrația
numărul, apoi acesta
Exercițiul
trebuie să spună la
întreaga grupă ce a Evaluare
făcut el ( eu am așezat practică
o mulțime de 4 lei) tot operațională
așa până la ultimul
număr. La fiecare
animal ales o să
încercăm să-l imităm.
Pentru complicarea
jocului o să folosesc
metoda cubului, adică o
să avem două cuburi
unul o să fie cu
numerele de la 1 la 5 și
al doilea cub o să pună
ei tot atâtea animale
( jetoane lipite pe bețe
de frigărui ) cât arat
numărul. Un copil o să
arunce altul o să așeze
animalele pe cub
Copiii o să se așeze la
6. Obținerea Explicația
măsuțe și o să primească o
performanței
fișa în care trebuie să
numere câte animale sunt
identice și să tragă tot atâtea
liniuțe, al doilea exercițiu
este să tragă liniuțe la
numere în ordine
crescătoare pentru al ajuta
pe tigru să ajungă la
prieteni lui în junglă, la
final să deseneze animalul
din junglă preferat.
Voi adresa copiilor
7. Asigurarea
următoarele întrebări:
retenției şi a
transferului Cum se numește jocul pe
care ne-am jucat noi
astăzi? ( ne jucă, animale Evaluare orală
Conversația
numărăm)
Cu ce animale ne-am jucat
noi ? ( elefantul, leu, girafa,
rinocerul, tigru)
Până la cât am numărat azi?
( în limitele 1-5)
Voi face aprecieri
8. Încheierea
verbale și îi voi felicita pe Se apreciază
activității Conversația
toți pentru munca depusă în efortul
această zi. individual al
fiecărui copil

S-ar putea să vă placă și