Sunteți pe pagina 1din 132

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII I TINERETULUI Unitatea de Management al Proiectelor pentru nvmntul Preuniversitar

ghid de bune practici


2008 pentru educaia timpurie a copiilor ntre 3 - 6/7 ani

GHID DE BUNE PRACTICI


PENTRU

EDUCA IA TIMPURIE A COPIILOR NTRE 3-6 / 7 ANI

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

MINISTERUL EDUCA IEI, CERCET RII I TINERETULUI Unitatea de Management al Proiectelor pentru nv mntul Preuniversitar

Ghidul de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


a fost realizat n cadrul Proiectului pentru Educa ie Timpurie Incluziv , din cadrul Programului de Incluziune Social cofinan at de Guvernul Romniei i Banca Mondial .

Mul umim Gr dini ei cu Program Prelungit CSIPIKE-Sfntu Gheorghe, Gr dini ei cu Program Prelungit nr. 3 Step by Step-Tulcea, Gr dini ei nr. 1-Videle i Gr dini ei Waldorf-Pucioasa, pentru amabilitatea de a oferi poze pentru ilustrarea prezentului ghid.

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

CUVNT NAINTE

Copil ria timpurie reprezint cea mai important perioad din via a unui individ prin consecin ele durabile pe care le are asupra dezvolt rii ulterioare a acestuia. Ultimele cercet ri au demonstrat i argumentat modul n care trebuie abordat aceast perioad de vrst insistnd pe practicile adecvate de ngrijire i educa ie a copilului mic. Ideea central este aceea c fiecare copil este unic iar unicitatea lui reprezint punctul de plecare n toate deciziile luate n privin a lui, cu scopul primordial de a-l ajuta s se dezvolte deplin.

Ghidul are ca reper primordial COPILUL!


Tot ceea ce tim, credem i gndim despre copil se reflect n tot ceea ce facem pentru el. Cu ct ne vom apropia mai mult de el i l vom n elege mai bine, cu att vom nv a mai multe despre ceea ce ar trebui s facem pentru a-l ajuta s creasc i s se dezvolte la nivelul ntregului poten ial de care dispune. n educa ie nu exist re ete, exist experien acumulat , idei, teorii bazate pe cercet ri noi, practici confirmate care i-au demonstrat n timp eficien a, valori, principii, reguli. Succesul educa iei se bazeaz pe adaptarea demersului educa ional la nevoile individuale ale fiec rui copil. Ghidul de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de 3-6/7 ani reprezint un instrument de lucru pentru cadrele didactice care lucreaz cu copiii de vrst timpurie cu scopul: - de a crea o perspectiv comun i unitar n rndul tuturor cadrelor didactice asupra dezvolt rii i educa iei copilului n perioada timpurie; - de a promova practicile educa ionale care stimuleaz i sus in dezvoltarea copilului; - de a sprijini deciziile pedagogice ale cadrelor didactice n practica zilnic ; - de a oferi sprijin n aplicarea cerin elor Curriculumului Na ional.

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

Cunoaterea creterii i dezvolt rii copilului este absolut necesar pentru n elegerea fiziologiei i patologiei vrstei. Ele sunt procese complementare. Creterea se refer la schimb rile specifice de ordin fizic i creterea n dimensiune. Dezvoltarea este definit ca sporirea n complexitate sau modificare de la forme simple la forme mai complexe i mai detaliate. Este un proces ordonat continuu n care copilul dobndete cunotin e, achizi ioneaz deprinderi, dezvolt comportamente adecvate, adaptabile, se autodefinete n raport cu sine i cu ceilal i. Factorii ereditari i de mediu, unici n cazul fiec rui copil, influen eaz ritmul i calitatea dezvolt rii copilului de aici diferen ierea att de semnificativ a dezvolt rii copilului. Respectarea drepturilor fiec rui copil, asigurarea egalit ii anselor la educa ie, valorizarea sinelui (cultivarea respectului fa de sine, a stimei), dezvoltarea rela iilor cu semenii bazate pe respect, polite e, toleran , colaborare, ncredere, onestitate sunt aspecte care stau la baza elabor rii acestui ghid. ntregul ghid este construit pe axa de la teorie la practic . Se tie c orice teorie devine steril dac nu este nso it de practica ce i poate confirma valoarea, precum orice practic devine improviza ie dac nu este sus inut cu argumente tiin ifice. Fiecare capitol cuprinde aspectul teoretic al problemei abordate, conturnd universul teoretic al educa iei timpurii, perspectiva psihopedagogic actual privind educa ia copilului mic, principiile de baz care trebuie respectate n abordarea integrat a copilului. Sunt prezentate numeroase argumente care sus in: - avantajele abord rii holiste (globale) a copilului acordndu-se aten ie n egal m sur dezvolt rii acestuia att n plan fizic, al s n t ii, precum i n plan cognitiv i socio-emo ional; - necesitatea respect rii unicit ii fiec rui copil prin adaptarea educa iei la nevoile, interesele i ritmul individual de dezvoltare a copilului. Conceptul conform c ruia copilul este un tot unitar are la baz principiul acceptat pe larg c toate domeniile creterii i dezvolt rii umane sunt legate ntre ele. Nici unul din aspectele dezvolt rii nu se manifest de sine st t tor, iar toate deprinderile, orict de simple sau complexe ar fi, reflect intercorelarea abilit ilor. Sunt numeroase modalit i de clasificare a domeniilor dezvolt rii (cea mai r spndit fiind cea a lui Bloom). n prezent, pe plan interna ional, preocup rile de conceptualizare ct mai comprehensiv a dezvolt rii copilului au condus spre definirea acestor domenii avnd ca reper att psihologia dezvolt rii, dar i finalit ile educa iei n perioada copil riei timpurii. Astfel, cele trei domenii clasice n psihologie, domeniul fizic (psihomotor), cognitiv, socio-emo ional, au fost explicitate i completate. n curriculumul pentru educa ia timpurie a copilului de la 3 la 6/7 ani, aceste domenii ale dezvolt rii copilului sunt prezentate i constituie direc ii prioritare n aplicarea curriculumului. Acestea sunt:

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani 1. DOMENIUL Dezvoltarea fizic , s n tate i igien personal cuprinde o gam larg de deprinderi i abilit i (de la mic ri largi, cum sunt s ritul,
alergarea, pn la mic ri fine de tipul realiz rii desenelor sau modelarea), dar i coordonarea, dezvoltarea senzorial , al turi de cunotin e i practici referitoare la ngrijire i igien personal , nutri ie, practici de men inerea s n t ii si securit ii personale. Dezvoltare fizic : Dezvoltarea motricit ii grosiere Dezvoltarea motricit ii fine Dezvoltarea senzorio-motorie S n tate i igien personal : Promovarea s n t ii i nutri iei Promovarea ngrijirii i igienei personale Promovarea practicilor privind securitatea personal

2. DOMENIUL Dezvoltarea socio-emo ional vizeaz debutul vie ii sociale a copilului, capacitatea lui de a stabili i men ine interac iuni cu adul i si
copii. Interac iunile sociale mediaz modul n care copiii se privesc pe ei nii si lumea din jur. Dezvoltarea emo ional vizeaz ndeosebi capacitatea copiilor de a-i percepe i exprima emo iile, de a n elege i a r spunde emo iilor celorlal i, precum i dezvoltarea conceptului de sine, crucial pentru acest domeniu. n strns corela ie cu conceptul de sine se dezvolt imaginea despre sine a copilului, care influen eaz decisiv procesul de nv are. Dezvoltare social : Dezvoltarea abilit ilor de interac iune cu adul ii Dezvoltarea abilit ilor de interac iune cu copiii de vrst apropiat Acceptarea i respectarea diversit ii Dezvoltarea comportamentelor prosociale Dezvoltare emo ional : Dezvoltarea conceptului de sine Dezvoltarea controlului emo ional Dezvoltarea expresivit ii emo ionale

3. DOMENIUL Dezvoltarea limbajului i a comunic rii vizeaz dezvoltarea limbajului (sub aspectele vocabularului, gramaticii, sintaxei, dar i a
n elegerii semnifica iei mesajelor), a comunic rii (cuprinznd abilit i de ascultare, comunicare oral si scris , nonverbal si verbal ) i preachizi iile pentru scris-citit i nso ete dezvoltarea n fiecare dintre celelalte domenii. Dezvoltarea limbajului i a comunic rii: Dezvoltarea capacit ii de ascultare si n elegere (comunicare receptiv ) Dezvoltarea capacit ii de vorbire i comunicare (comunicare expresiv ) Dezvoltarea premiselor citirii i scrierii: Participarea la experien e cu cartea; cunoaterea i aprecierea c r ii Dezvoltarea capacit ii de discriminare fonetic ; asocierea sunet-liter Contientizarea mesajului vorbit/scris nsuirea deprinderilor de scris; folosirea scrisului pentru transmiterea unui mesaj

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani 4. DOMENIUL Dezvoltarea cognitiv a fost definit n termenii abilit ii copilului de a n elege rela iile dintre obiecte, fenomene,
evenimente i persoane, dincolo de caracteristicile lor fizice. Domeniul include abilit ile de gndire logic i rezolvare de probleme, cunotin e elementare matematice ale copilului i cele referitoare la lume i mediul nconjur tor. Dezvoltarea gndirii logice i rezolvarea de probleme Cunotin e i deprinderi elementare matematice, cunoaterea i n elegerea lumii: Reprezent ri matematice elementare (numere, reprezent ri numerice, opera ii, concepte de spa iu, forme geometrice, n elegerea modelelor, m surare) Cunoaterea i n elegerea lumii (lumea vie, P mntul, Spa iul, metode tiin ifice)

5. DOMENIUL Capacit i i atitudini n nv are se refer la modul n care copilul se implic ntr-o activitate de nv are, modul n care abordeaz
sarcinile i contextele de nv are, precum i la atitudinea sa n interac iunea cu mediul i persoanele din jur, n afara deprinderilor si abilit ilor men ionate n cadrul celorlalte domenii de dezvoltare. Curiozitate i interes Ini iativ Persisten n activitate Creativitate

Aceste domenii contribuie la concentrarea asupra unor elemente ale dezvolt rii normale a copilului i sunt utilizate pentru a descrie evolu ia copilului de-a lungul procesului continuu al dezvolt rii. n elegerea fiec rui domeniu al dezvolt rii contribuie la conturarea portretului copilului, care e util pentru evaluarea caracteristicilor imediate i permanente legate de abilit ile copilului i comportamentul lui. Progresul personal al copilului poate fi diferit n diverse domenii: un copil merge mai devreme, dar vorbete mai trziu, altul are capacitatea de a rela iona foarte uor, dar stabilete mai greu rela ii cauzale ntre fenomene, obiecte. Dezvoltarea n fiecare domeniu depinde de stimulii pe care-i ntlnete copilul i de posibilit ile de nv are oferite de mediul educa ional. Ideea care str bate ghidul, ndeosebi prin exemplele i recomand rile prezentate, este c nv area i dezvoltarea copilului la vrstele timpurii trebuie abordate dintr-o perspectiv integrat . Aceast idee este promovat de: Abordarea integrat a curriculumului pornind de la obiectivele cadru formulate pe domenii experien iale care vizeaz toate domeniile de dezvoltare men ionate n curriculum; proiectarea de unit i tematice care integreaz obiectivele cadru ale tuturor domeniilor de experien iale prin sarcinile i materialele utilizate;

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

Corelarea domeniilor de dezvoltare i a celor experien iale cu tipurile de activit i proiectate i cu centrele de activitate organizate n sala de grup ; Valorificarea jocului ca modalitate de abordare integrat n cadrul activit ii copilului n gr dini ; Organizarea mediului de nv are care s permit dezvoltarea liber a copilului i s pun n eviden dimensiunea intercultural i pe cea a incluziunii sociale; Utilizarea strategiilor didactice centrate pe individualizare, descoperire, cooperare prin modul de evaluare i planificare a programului zilnic; Parteneriatul dintre gr dini familie comunitate conduce spre abordarea integrat a nv rii i dezvolt rii copilului n func ie de necesit ile i cerin ele individuale ale sale.

Gradarea progresiv de la teorie la practic de-a lungul ntregului ghid a avut ca scop unic argumentarea necesit ii promov rii activit ii integrate la vrstele timpurii, promovarea i sus inerea unei noi perspective asupra educa iei copiilor de 3 6/7 ani. Noi trebuie s fim preg ti i i convini c prin interven iile noastre educative stimul m dorin a i nevoia de cunoatere, dorin a i nevoia de micare, dorin a i nevoia de explorare, dorin a i nevoia de joc, dorin a i nevoia de a se exprima n forme ct mai variate. Copilul nva f cnd! S -i oferim toate oportunit ile de a nv a, asigurndu-i protec ie, siguran , ncurajare i, mai presus de toate, iubire! Gndit s fie prietenos i folositor n acelai timp, s ofere informa ii de ordin general dar i repere importante, att teoretice ct i practice, ghidul devine un instrument accesibil pentru activitatea didactic de zi cu zi.

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

Capitolul 1. Copil ria timpurie


z z z z

Importan a perioadei timpurii n dezvoltarea invidului Teorii psihopedagogice care stau la baza educa iei timpurii i contribuie la perspectiva integrat nv rii i dezvolt rii. Obiectivele generale ale educa iei timpurii Principiile care stau la baza practicilor n educa ia timpurie.

a abord rii

Importan a perioadei timpurii n dezvoltarea individului

Educa ia timpurie este prima treapt de preg tire pentru educa ia formal i se adreseaz copiilor de la natere la 6-7 ani, oferind condi ii specifice pentru dezvoltarea deplin , n func ie de evolu ia individual i de vrst a acestora. Conform Raportului de monitorizare global a Educa iei pentru To i (2007), educa ia timpurie sprijin supravie uirea, creterea, dezvoltarea i nv area copiilor de la natere pn la intrarea n ciclul primar (formal, informal, nonformal), incluznd s n tatea, nutri ia i igiena, dezvoltarea cognitiv , social , fizic i emo ional a lor. Educa ia timpurie ncorporeaz ideea c vrstele mici constituie baza personalit ii, iar pentru reuita educa ional a copilului e necesar s fie antrena i to i agen ii cu influen e asupra copilului, pornind de la familie, institu ii de educa ie pn la comunitate. n aceast perioad educa ia este un proces holist, care se centreaz att pe dezvoltarea fizic , ct i pe cea cognitiv , socio-emo ional i const n activit i i experien e care influen eaz dezvoltarea plenar a copilului. Dezvoltarea reprezint un proces continuu de schimbare n cadrul c ruia nivelul de micare, gndire, sim ire i interac iune al copilului cu persoanele i obiectele din lumea nconjur toare devine din ce n ce mai complex. Dezvoltarea este un proces multidimensional; o dimensiunea fizic / motorie (abilitatea de micare i coordonare, s n tate i nutri ie); o dimensiunea cognitiv (abilitatea de a gndi, a reflecta, a judeca, a asculta i a n elege, a comunica oral i scris); o dimensiunea socio-emo ional (abilitatea de a interac iona cu lumea din jur i de a tr i emo ii sentimente adecvate).

10

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


Dezvoltarea este un proces integrator, toate dimensiunile dezvolt rii sunt interdependente, se afl ntr-o strns determinare i rela ionare reciproc , se influen eaz i se dezvolt simultan. Dac un copil se confrunt cu st ri de stres emo ional i nu poate face fa stresului vor fi afectate capacit ile lui de a se dezvolta fizic i de a nv a. Aceast interac iune dintre dimensiuni, distincte din punct de vedere conceptual dar interdependente organic, solicit o aten ie asupra copilului n ntregime. Tot ce se ntmpl n primii ani de via ai copilului este esen ial, att pentru progresul s u imediat ct i pentru viitorul s u. De aceea educa ia timpurie are n vedere aceast perioad fundamental pentru dezvoltarea creierului, ce determin progresele n formarea capacit ilor fizice, cognitive, lingvistice, sociale, emo ionale ale copilului. Toate modific rile ce au loc asupra domeniilor de dezvoltare ale copilului au la baz interac iunea acestuia cu oamenii, lucrurile din jur. Un copil care se bucur de aten ie, grij , r bdare, joc, comunicare va manifesta dorin a i ncrederea de a nv a repede, de a-i dezvolta capacit ile de rela ionare.

Repere cheie privind dezvoltarea


Dezvoltarea uman este determinat de interac iune dinamic i continu a factorilor biologici i a experien ei, copiii trecnd prin procese succesive de asimilare i acomodare. Cultura influen eaz toate aspectele dezvolt rii umane i este reflectat n tradi iile i regulile de cretere a copiilor; Formarea abilit ilor de autoreglare constituie piatra de temelie n dezvoltarea copiilor mici sub toate aspectele; Copiii sunt participan i activi la procesul de dezvoltare a lor, reflectnd dorin a proprie fiin ei umane de a explora i st pni mediul; Rela iile umane i impactul lor asupra individului constituie elementele unei dezvolt ri s n toase. Dezvoltarea copiilor se produce pe c i individuale, traiectoria lor este caracterizat prin continuitate i discrepan e, precum i prin contexte culturale semnificative; Timpul n care copilul trece prin experien e proprii are importan , dar el r mne vulnerabil n fa a riscurilor i este predispus s accepte influen ele protectoare din primii ani de via pn la maturitate. Dezvoltarea poate fi influen at n copil ria timpurie prin interven ii eficiente, care schimb echilibrul dintre riscuri i factorii protectori, conducnd la preven ia unor probleme sau deficien e.

Efectele pozitive ale educa iei timpurii


Educa ia timpurie are un efect pozitiv asupra abilit ilor copilului, asupra carierei sale colare (note mai mari, repeten ie sc zut ). Copiii dobndesc atitudine pozitiv i motiva ie pentru activitatea colar , se mbun t ete abilitatea intelectual a copilului pe termen scurt, se schimb percep ia celorlal i asupra poten ialului copilului; Educa ia timpurie dezvolt abilit ile sociale ale copiilor, independent de mediul de provenien , atunci cnd mediul educa ional i interac iunea adult-copil promoveaz calitatea i incluziunea.

11

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


Frecventarea unei institu ii i durata acestei frecvent ri reprezint o condi ie esen ial pentru nregistrarea unor progrese n dezvoltarea copilului. - Educa ia timpurie are efecte pozitive asupra integr rii sociale a adolescentului i adultului. Copiii proveni i din medii socio-economice defavorizate, care au beneficiat de o educa ie timpurie adecvat , parcurg un traseu colar mai lung, se reduce comportamentul delicvent, rate mai sc zute de abandon i o dorin mai mare de a fi integra i n societate. n concluzie, educa ia timpurie i pune amprenta pe tot parcursul vie ii copilului i de aceea programele de nalt calitate depind n mod direct de: - calitatea preg tirii personalului; - mediul educa ional adecvat; - practici de grupare eficient a copiilor; - un program zilnic tiin ific; - implicarea p rin ilor. -

z Teorii psihopedagogice care stau la baza educa iei timpurii


Pentru realizarea unei educa ii centrate pe copil, metodologia propus n acest ghid se bazeaz pe o re ea teoretic solid , pe practici pedagogice de succes pe plan mondial. Teoriile constructiviste acord aten ie egal eredit ii i educa iei n dezvoltarea copilului, punnd accent pe dezvoltarea cognitiv . Copiii sunt aborda i ca subiecte care i utilizeaz capacit ile fizice i intelectuale n continu dezvoltare, pentru a interac iona activ cu mediul i a ac iona asupra acestuia. n acest proces ei i dezvolt capacit i cognitive i modele comportamentale tot mai complexe, mediul poate frna sau stimula ritmul dezvolt rii, dar etapele parcurse n dezvoltare sunt generale, universale. Ideile lui J. Piaget privind impactul nv rii prin descoperire i explorare asupra dezvolt rii copiilor mici constituie baza educa iei timpurii. Stadiile dezvolt rii n procesul de nv are i formare a personalit ii copilului, dup Piaget, sunt: stadiul inteligen ei senzorio-motorii, cuprins ntre 0-2 ani; stadiul gndirii preopera ionale, cuprins ntre 2-6 ani; stadiul opera iilor concrete, cuprins ntre 6/7 10/11 ani; stadiul opera iilor formale, peste 11 ani. Copiii i construiesc structuri mentale care iau natere prin interiorizarea ac iunilor cu obiectele. Dezvoltarea i nv area sunt constante, reciproce ntre procesul de asimilare i adaptare. Prin asimilare coreleaz obiectul cu schema deja existent , prin adaptare i modific schema conform obiectului. Cunoaterea noului activeaz procesul de asimilare i acomodare, iar n elegerea se produce doar atunci cnd aceste procese se afl n echilibru.

12

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


Piaget a demonstrat rolul activ al copilului n explorarea mediului n care tr iete, n dezvoltarea sa cognitiv i moral . Copilul se str duiete s g seasc explica ie evenimentelor i lumii din jurul lui iar adultul are sarcina de a-i crea oportunit i pentru cercetare i explorare, s -i asigure suport emo ional, securitate i s ncurajeze cunoaterea. nv area n primii doi ani este senzorial , are loc pe etape, structurile mentale se formeaz prin interac iunea copilului cu mediul. Ulterior informa iile dobndite prin explorare sunt utilizate n ac iuni, stabilind raporturi ntre obiecte, fiin e, evenimente, fenomene.

Teoria dezvolt rii psihosociale a lui Erik Erikson completeaz teoria dezvolt rii cognitive a lui J.Piaget. Dup Erikson: - dezvoltarea e un proces de integrare a factorilor biologici individuali cu factorii de educa ie i cei socio-culturali; - poten ialul de dezvoltare al individului cap t mplinire pe tot parcursul existen ei, omul traverseaz 8 stadii polare; - individul traverseaz crize de dezvoltare n urma c rora acumuleaz noi achizi ii, anumite calit i. - Stadiile sunt consecutive, au o anumit structur i se soldeaz cu un produs psihologic pozitiv sau negativ ce marcheaz dezvoltarea ulterioar a personalit ii. n primul an de via exist rela ia bipolar ncredere-nencredere ce poate avea ca achizi ie ncrederea n adul i. De la 1 la 3 ani autonomie / emancipare dependen a / ndoiala i genereaz autocontrolul; ntre 4 i 5 ani dorin a de a afla ce fel de persoan va fi sentimentul vinov iei genereaz sentimentul de responsabilitate. ntre 6 i 11 ani constituirea ini iativei sentimentul de inferioritate conduce spre sentimentul competen ei. ntre 12 i 18 ani contientizarea identit ii Eu-lui confuzia rolurilor, iar ca produs fidelitate, loialitate.

Teoria nv rii socio-culturale i zona proximei dezvolt ri a lui Lev Vgotsky are ca idei cheie: caracterul social al nv rii zonele dezvolt rii o zona actualei dezvolt ri spa iul n care copilul rezolv independent situa iile problem ; o zona proximei dezvolt ri spa iul n care copilul ajunge s solu ioneze problema, dar numai cu ajutorul adultului; Orientarea procesului educativ spre zona proximei dezvolt ri este o condi ie prioritar pentru educa ia copilului.

Teoria inteligentelor multiple a lui Howard Gardner (social /interpersonal , personal , spa ial , lingvistic , logico-matematic , muzical , corporal-chinestezic , naturalist i existen ial ) eviden iaz laturile forte i punctele vulnerabile care influen eaz dezvoltarea fiec rui individ. El renun la no iunea de inteligen general i arat c multe probleme legate de nv are trebuie considerate diferen e i nu deficien e.

13

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


Teoria lui Gardner atrage aten ia asupra talentelor unice ale fiec rui copil, astfel p rin ii, educatorii trebuie s acorde aten ie laturilor forte ale copilului i s ac ioneze n sensul dezvolt rii lor. Procesul educa ional planificat i realizat din perspectiva inteligen elor multiple: - condi ioneaz centrarea pe copil i individualizarea; - faciliteaz interac iunea cu lumea; - asigur i sus ine succesul n autoexprimare; - nt rete imaginea de sine i sentimentul de competen . John Dewey subliniaz necesitatea mbog irii experien ei personale ca fiind o component vital n faza de dezvoltare a conceptelor S se nve e f cnd, coala este ns i via a afirma el Jerom Bruner a observat c , n timp ce copiii manipuleaz mediul social, ei dobndesc capacitatea de a comunica prin intermediul limbajului. Toate aceste teorii se constituie n argumente tiin ifice pentru abordarea educa iei n perioada copil riei timpurii din perspectiva stimul rii dezvolt rii plenare a acestuia i a adopt rii de practici care s pune n centrul preocup rilor copilul i ceea ce este cel mai bine pentru el.

z Obiectivele generale ale educa iei timpurii


Dezvoltarea liber , integral

i armonioas a personalit ii copilului n func ie de ritmul propriu i trebuin ele sale, sprijinind formarea autonom i creativ a acestuia; Dezvoltarea capacit ii de a interac iona cu al i copii, cu adul ii i mediul, pentru a dobndi cunotin e, deprinderi, atitudini i conduite noi. ncurajarea explor rilor, exerci iilor, ncerc rilor i experiment rilor, ca experien e autonome de nv are. Descoperirea de c tre fiecare copil a propriei identit i, a autonomiei i dezvoltarea unei imagini de sine pozitive. Sprijinirea copilului n achizi ionarea de cunotin e, capacit i, deprinderi i atitudini necesare acestuia la intrarea n scoal i pe parcursul vie ii.

14

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

z Principiile care stau la baza practicilor n educa ia timpurie incluziv


n perioada timpurie adultul trebuie s aib ca principal obiectiv dezvoltarea deplin a copilului pornind de la unicitatea lui. Principiile care stau la baza interven iei adultului asupra copilului reprezint repere importante ale activit ii lui, care ghideaz deciziile privind interac iunea cu copiii, cu familiile acestora, modul cum organizeaz contextele i experien ele de nv are i abordeaz jocul i nv area.

Principiul consider rii copilului ca un ntreg, abordarea holistic a dezvolt rii copilului presupune preocuparea permanent a cadrelor didactice pentru cunoaterea copilului ca individualitate i adaptarea programelor de educa ie la profilul individual al subiectului educa iei, condi ie esen ial pentru formarea unei personalit i integrale i armonioase. Copilul este o individualitate, o personalitate n formare ale c rei arii de manifestare: fizic , spiritual , emo ional , cognitiv , social , se influen eaz reciproc i se dezvolt simultan, fiecare din acestea fiind n egal m sur important i trebuie s fac obiectul educa iei timpurii incluzive. Caracterul unic al personalit ii copilului este dat de specificul nevoilor individuale de cunoatere i formare ale copilului, considerate punctul de start al interven iei educa ionale. Principiul respect rii depline a drepturilor copilului cuprinse n documentele interna ionale: - Conven ia cu privire la drepturile copilului (septembrie 1990); - Declara ia Conferin ei mondiale de la Jomtien, Thailanda (1990) referitoare la Educa ia pentru to i; - Declara ia de la Salamanca (1994), cu privire la asigurarea accesului particip rii i calit ii educa iei pentru to i. Drepturile copilului sunt n sensul cel mai strict responsabilit ile educatorilor, care trebuie s asigure cadrul propice de manifestare a acestora: asigurarea anselor egale la educa ie i dezvoltarea deplin a poten ialului individual pentru to i copiii, indiferent de sex, religie, ras , limb , nevoi speciale; asigurarea asisten ei i ngrijirii necondi ionate din partea adultului, familiei, comunit ii, serviciilor sociale; asigurarea respectului fa de copil, ceea ce implic i asigurarea dreptului la libera expresie i decizie. Exemplu: Dreptul copilului a fi ascultat i a i se oferi ocazia s -i exprime opiniile implic responsabilit i pentru adult: s ncurajeze comunicarea, s asculte, s ghideze/medieze discu iile colective, s formeze la copii deprinderi de comunicare. Principiul medierii nv rii n cadrul procesului educa ional i g sete fundamentul n cercet ri de dat recent ale psihologiei dezvolt rii privind dezvoltarea cognitiv nu dintr-o simpl interac iune a copilului cu lumea, ci fiind mediat de interac iunile sociale cu unul sau mai mul i indivizi (A. Glava, C. Glava, 2002). Rolul educatorului implicat n programul de educa ie timpurie este acela de a contientiza valen ele formative ale interac iunilor sociale i de a-i exersa competen ele de utilizare a lor ca instrumente de facilitare a dezvolt rii copiilor.

15

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

Principiul diferen ierii i individualiz rii implic : - identificarea timpurie a copiilor cu cerin e educative speciale i cu risc de eec colar; - derularea unor programe de diferen iere i individualizare curricular , care s permit evitarea apari iei problemelor asociate sau efectelor secundare unei r mneri n urm n dezvoltare; - promovarea unor ac iuni complexe de asisten psihopedagogic , medical , social care s dubleze interven ia educa ional diferen iat ; - asigurarea interven iei educa ionale precoce pentru dep irea dificult ilor ntr-un mediu tolerant i flexibil; - asigurarea anselor egale de dezvoltare a fiec rei individualit i i pregatirea pentru integrarea social i colar . Diferen ierea i individualizarea curricular presupune un ansamblu de ac iuni organizate i sistematice ale cadrului didactic, ce au ca scop identificarea nevoilor educa ionale individuale sau ale unor subgrupuri i crearea unui context educa ional care s r spund acestor nevoi. Activit ile trebuie s inteasc zona proximei dezvolt ri, iar adaptarea curricular vizeaz con inuturile, ac iunile, procesele, mediul (fizic i social) i produsele ateptate de la copii n urma parcurgerii activit ilor de nv are. Principiul nv rii prin joc Jocul este activitatea fundamental a copil riei i st la baza conceperii ntregului program din gr dini . Jocul nseamn nv are, modul cel mai natural de a nv a al copilului. Principiul abord rii integrate a curriculumului n educa ia timpurie abordarea interdisciplinar a con inuturilor este o necesitate ce decurge din nevoia fireasc a copilului de a explora mediul nconjur tor, fizic i social, de a-l cunoate i a-l st pni, iar integrarea informa iilor, priceperilor, deprinderilor diverse n jurul unor teme care le-au strnit interesul face parte din modul lor natural de a nv a. Studierea integrat a realit ii i permite copilului explorarea n mod global a mai multor domenii de cunoatere, iar abordarea interdisciplinar a con inuturilor educa iei timpurii permite luarea n considerare a nevoilor de cunoatere a copiilor mici i abordarea unor subiecte de interes. Acesta este i motivul pentru care actualul curriculum promoveaz activit ile tematice, integrate, proiectele tematice. Principiul diversit ii contextelor i situa iilor de nv are Acest principiu subliniaz importan a oferirii de c tre educator n mediul educa ional de contexte i situa ii de nv are ct mai diverse, care implic motric, cognitiv, emo ional, social copilul. Fiecare moment al zilei reprezint o oportunitate de nv are i cu ct contextele de nv are sunt mai diverse cu att sunt mai valoroase experien ele tr ite i achizi iile dobndite n urma lor. Principiul altern rii formelor de organizare a activit ii i a strategiilor de nv are nv area are loc fie prin sarcini individuale, fie prin sarcini n perechi sau n grupuri mici, fie cu ntreaga grup , dar eficien nv utilizarea lor n momentul oportun n func ie de particularit ile de vrst i individuale, de obiective, con inuturi, momentul zilei.

4
16

rii este dat de

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

Principiul parteneriatului cu familia i cu comunitatea Continuitatea i coeren a n demersul educa ional sunt asigurate prin rela iile de parteneriat autentic ntre gr dini -familie-comunitate. n elegerea valorii educa iei timpurii incluzive de c tre familie, comunitate i participarea acestora la oferirea tuturor copiilor a anselor egale la educa ie, dezvoltare, cretere i ngrijire nseamn participarea la asigurarea unui start bun n via pentru orice copil.

Capitolul 2. nv

area la vrstele timpurii Cum nva

copilul?

z z

Specificul nv rii la copilul de 3-6/7 ani. Experimentarea, explorarea, jocul Predarea integrat - activit ile tematice

Educa ia formal n perioada timpurie reprezint activitatea desf urat la nivelul gr dini ei n vederea form rii i dezvolt rii personalit ii. Acesta are un caracter planificat, sistematic, metodic, intensiv, este organizat , condus i supravegheat de c tre cadrul didactic. Educa ia formal completeaz /complementeaz educa ia informal , oferit la vrste mici n cadrul familiei i educa ia nonformal care se realizeaz prin unele activit i desf urate n afara gr dini ei i familiei. n gr dini , toate activit ile care se desf oar mpreun cu copiii reprezint experien e de nv are pentru copil, pornind de la activit ile integrate (centrate pe anumite obiective i con inuturi), pn la momentele de rutin sau tranzi ie, care consolideaz anumite deprinderi, abilit i ce contribuie la autonomia copilului, convie uirea social , s n tatea, igiena i protec ia lui, dar i pot extinde cunotin ele i experien ele acumulate prin activit ile integrate.

17

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

z Specificul nv

rii la copilul de 3-6/7 ani. Experimentarea, explorarea, jocul

Printre mijloacele folosite n activitatea cu copilul, juc ria ocup un loc important, ea fiind necesar pentru a face ac iunile copiilor reale: oferul are nevoie de un automobil , aviatorul de un avion . Toate acestea sunt legate de o particularitate psihologic interesant i anume aceea ca tr irile celor antrena i n joc sunt ntotdeauna adev rate, sincere, ac iunile lor sunt reale. Menirea fundamental a juc riei este aceea de a oferi copilului posibilitatea s ac ioneze, exprimndu-si ideile i sentimentele. Juc riile reuite l stimuleaz pe copil s gndeasc , ridic n fa a lui diferite probleme i acest fapt contribuie la dezvoltarea proceselor cognitive. Copiii folosindu-se de cunotin ele anterioare, tind n acelai timp s ob in informa ii suplimentare, aa se nasc nenum ratele ntreb ri, ale c ror r spunsuri copiii le rezolv prin explorare (care se realizeaz prin ncercare i eroare i implicarea tuturor sim urilor). Explorarea presupune ncerc rile i tentativele copilului de a cunoate i de a descoperi lucruri noi. Este una din ac iunile fundamentale ale dezvolt rii copilului. Ea permite cucerirea lumii nconjur toare i stimuleaz motiva ia de a cunoate, oferind bazele dezvolt rii poten ialului psihofizic i aptitudinal al copilului. De pild , o juc rie mecanic , demontat , spre disperarea p rin ilor, ofer un anumit r spuns n leg tur cu mecanismul unei maini, cu modul ei de func ionare. De aceea, trebuie acordat o aten ie deosebit folosirii unei mari variet i de juc rii care au o nsemn tate imens n dezvoltarea cognitiv a copilului, c ruia i stimuleaz gndirea, i face cunoscute calit ile i nsuirile diferitelor materiale, cunoscnd-o prin sim urile sale. Dei juc riile sunt necesare copiilor chiar i la vrsta colar mic , caracterul acestora trebuie s r mn specific fiec rei vrste. n cazul copiilor mici, este important s ac ioneze ei nii, adic s se transforme n automobil sau locomotiv , s alerge, s fluiere. Ei au nevoie de o main pe care s o trag cu o sfoar , s o ncarce, s o descarce. Pentru cei mai mari prezint interes mai ales juc riile care con in mecanisme. Rolul educativ general al juc riilor nu numai ca antreneaz mic rile, exerseaz organele de sim , dar ele au i alt valoare, dezvolt gndirea, opera iile prematematice (grupare, seriere, clasificare etc.), rela iile cauzale i spa iale dintre obiecte i multe alte cunotin e, deprinderi i capacit i. Juc riile se pot mp r i n mai multe categorii: juc rii distractive, juc rii muzicale, juc rii tehnice, juc rii teatrale .a. La copiii de 3-4 ani importante sunt juc riile, p puile, accesoriile de menaj, juc riile mobile, containerele, diversele obiecte care nlocuiesc n mod avantajos juc riile (cutii, sticlu e de plastic, dopuri, etc.). Toate acestea permit copilului s stabileasc anumite raporturi dobndind, prin participarea ntregului corp, experien cu privire la: greut i, volume, culoare, m rime, form , rezisten a materialelor, se familiarizeaz cu no iunea de echilibru.

18

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


Juc rille ca i materialele didactice, reprezint instrumente care utilizate corespunz tor, n contextul oportun, pot contribui semnificativ la dezvoltarea copiilor i la atingerea obiectivelor propuse prin curriculum. Asupra materialelor didactice vom mai reveni n capitolul dedicat mediului educa ional. Important este ca orice cadru didactic s cunoasc ndeaproape particulularit ile nv poten ialul formativ al materialelor i juc riilor potrivite vrstei copiilor. rii la copilul mic pentru a exploata

De exemplu, pentru vrsta 3-5 ani, n jocul Straiele mp r teti se pot pune la dispozi ia copiilor cartoane pe care s-au desenat h inu e diferite, cu contururi diferite pe care copiii i le pot alege pentru a le decora. Cu ajutorul unor confeti sau a altor bucatele de diferite texturi, fiecare dintre straie se va transforma n h inu e cu model. Sau se poate organiza o activitate de gospod rie, n cadrul c rora copiii v d, miros, gust , pip ie diverse fructe sau legume i pot identifica diferite calit i ale lor i pot afla despre beneficiile lor n cadrul unui program s n tos de alimenta ie. La grupe de 5-6/7 ani, rolul educatoarei este i acela de a antrena copilul s perceap raporturi ntre m rimi, greut i, volume, distan e, pozi ii i direc ii i acela de a-l implica pe copil n rezolvarea de situa ii problematice. Exemplu: se pot organiza experimente n cadrul col ului de Nisip i ap pentru a explora fenomenul plutirii corpurilor. Astfel se pot realiza corela ii ntre greutate i densitatea apei. Copiii pot realiza predic ii privind unele obiecte dac vor pluti sau nu, pot experimenta i n elege ce se ntmpl cu cele care sunt mai uoare i cu cele care sunt mai grele. Sau se pot realiza experimente privind rostogolirea obiectelor pe suprafe e nclinate pentru a observa rela ia dintre greutate, unghiul de nclina ie i distan a parcurs prin rostogolire. Dei ele reprezint rela ii de ordin fizic foarte complexe, pentru copil este foarte important stabilirea de rela ii de cauzalitate ntre nsuirile obiectelor i ac iunea efectuat , de tipul dac ...atunci.... Acestea implic dezvoltarea gndirii logice. Sau cu prilejul unei excursii n anotimpul toamna se pot realiza gr mezi de frunze mari i gr mezi cu frunze mici. Desigur, se pot face i alte variante de clasificare: frunze mici i simple, simple cu contur neted, simple cu contur din at; frunze mici i compuse, compuse cu contur neted, compuse cu contur din at. Alte criterii: alegerea anumitor frunze cu forme specifice: salcm, cire, anin, alun, tei . Se vor face compara ii cu formele geometrice simple deja cunoscute de copii. Pentru dezvoltarea gndirii divergente, copiilor li se pot prezenta situa ii problematice pentru care trebuie s g seasc solu ii. Ele pot fi inspirate din poveti, povestiri sau din via a de zi cu zi. Spre exemplu, se pot formula probleme de tipul: Nu tiu ce s m fac, pentru c am plecat la pia i f r s -mi dau seama am cheltuit to i banii, dar nu am cump rat mncare pentru pisicu a mea. Dac m duc acas i m ntorc, se nchide magazinul. Ce m sf tui i s fac? Pentru studierea intensit ii se va juca un joc prin care se cere copiilor s vorbeasc cu glas tare, s cnte dnd drumul glasului, s loveasc cu putere n mas , s sune un clopo el ct mai tare cu putin , s vorbeasc cu glas sc zut, s cnte n surdin , s sune un clopo el ct se poate de ncet, s umble cu pai uori, s vorbeasc n oapt . Pentru lateralizare i structurarea unui spa iu dat. Exerci ii individuale: s enumer m, ar tndu-le cu mna dreapt , toate p r ile drepte ale corpului nostru (ochi, ureche, bra , um r, picior, glezn , genunchi). Aceleai serii de exerci ii, se pot desf ura i pentru p r ile stngi i cunoaterea minii stngi.

19

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


Dezvoltarea senza iilor gustative se poate face i prin jocul De-a alimentara. Copiii definesc unele gusturi i mirosuri: Vanilia miroase frumos, Cafeaua este amar , miroase a cafea, Zah rul este dulce, este bun, nu miroase . Pentru formarea no iunii de neted zgrun uros cu prilejul unei plimb ri le putem propune copiilor s exprime ce simt cnd pip ie coaja unui copac. R spunsul exprimat poate fi m zgrie, e tare, sau e fin, e neted . Pentru antrenarea tuturor analizatorilor se poate desf ura jocul: De-a descoperitorii. Acest joc obinuiete copiii s sesizeze nsuirile obiectelor, chiar i pe cele mai ascunse privirii lor. Ca material se poate folosi o minge, un iepura din melan , o bil , un caiet. Jocul se poate desf ura frontal. Le spunem copiilor s priveasc cu aten ie un obiect i s spun tot ce v d i simt la el. Ar tndu-le un cub, le spunem c acesta are culoarea roie, c fe ele lui au forma p trat , cnd l pip im este lucios i neted, c este din lemn, c este col uros, cnd l arunc m auzim zgomotul produs de lemn, dac l cnt rim n palm , sim im c este greu. Le explic m c la cuvintele: privete obiectul i descoper ! copilul numit de educatoare, va lua un obiect n mn i va spune ce descoper la el. De exemplu, pentru a descoperi nsuirile mingii spunem: Privete-o i descoper , Pip i-o!, Miroase-o!, Las-o s cad i descoper !, Ascult-o s rind!, Apas-o i descoper !, M soar-o!. Dup ce s-au enumerat toate nsuirile mingii preciz m c ei au descoperit c mingea are culoarea roie, este mare, rotund , este din cauciuc, sare, este neted , lucioas i face zgomot cnd sare. n felul acesta proced m i cu celelalte obiecte. Toate aceste exemple au sugerat modul n care trebuie s abord m experien ele de nv are ale copilului la aceast vrst . Aadar, primul mijloc prin care copilul descoper lumea l constituie contactul direct cu obiectele. El vede, apuc , miroase, gust i astfel acumuleaz experien , cap t cunotin e n m sura n care interac ioneaz cu mediul (prin mediu n elegnd obiecte, materiale, mediul din sala de grup , din afara s lii de grup ). Prin activit ile desf urate, copilul de 3-6/7 ani se intereseaz n mod deosebit de natur , de fenomenele caracteristice fiec rui anotimp, de diferite aspecte din via a plantelor i a animalelor care le atrag aten ia, i trezesc curiozitatea i-i preocup . Curiozitatea spontan a copiilor, manifestat prin ntreb rile: La ce?, Cum?, se transform ntr-o activitate intelectual intens . Trei tipuri de activit i sunt fundamentale n gr dini : jocul, explorarea i experimentarea. Copiii acumuleaz prin aceste trei tipuri de activit i experien e cu semnifica ie pentru dezvoltarea lor i le satisface nevoile specifice vrstei. Ei ncearc s cucereasc lumea din jur ac ionnd pe cele trei c i. Activitatea din gr dini este bazat pe: - nv are prin descoperire (care presupune explorare i experimentare) pe cale inductiv , care se folosete atunci cnd copiii au posibilitatea s observe diverse fenomene i obiecte, pentru ca pe baza informa iilor culese s ajung la formularea unor generaliz ri (concluzii); rolul educatoarei este de a dirija procesul de observare i formulare a concluziilor.

20

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


nv area prin descoperire pe cale deductiv , specific acestei variante este faptul ca nv area se realizeaz prin trecerea de la adev ruri generale (no iuni, legi) spre adev ruri particulare. n sala de grup , la centrul tiin poate fi realizat un panou intitulat: Curiozit i. Aici pot fi desena i 2 copii ncadra i ntre semnul ntreb rii i al mir rii. Ca materiale se pot folosi: plane, ghivece cu semin e aflate n diferite stadii de dezvoltare, colec ii de semin e, colec ii de scoici, insectare, ierbare, eprubete, vase de capacit i diferite .a. Educatoarea va schimba zilnic sau la intervale de timp destul de mici materialul pus la dispozi ia copilului, n aa fel nct acesta s -l atrag , s -l intereseze, s -l fac s ntrebe din proprie ini iativ : ce este, la ce folosete, ce se ntmpl dac , cum este la gust. Materialul nou este bine s fie prezentat ntr-o form atractiv . Dac acesta nu este sesizat de c tre copii educatoarea va fi cea care va incita copiii n a face unele descoperiri. De mare importan este transpunerea copiilor n lumea necunoscutului, ori a preocup rilor serioase ale adultului. Purtarea unui halat sau a unor nsemne, desf urarea unor activit i n cadrul deosebit de laborator creeaz cadrul psihologic favorabil accept rii posturii de descoperitor de cunotin e. Prezent m n continuare cteva experimente simple, uor de realizat care sus in ideile exprimate anterior, referitoare la cum pot cunoate copiii din gr dini unele fenomene fizice i chimice. 1. Dizolvarea unor substan e n lichide: ntr-un pahar se pune apa i se agit - aceasta nu are gust. Se adaug zah r i acesta se depune pe fundul paharului. Dac se gust imediat se constat o uoar ndulcire. Se amestec n pahar pn la dizolvarea complet a zah rului. Se gust apa, care de data aceasta are gust dulce. Copiii sunt ndruma i pentru a observa c n timp ce se amestec n pahar, cristalele de zah r se micoreaz continuu pn dispar. Concluzia ele s-au dizolvat, s-au amestecat cu apa, formnd un lichid nou, care difer de ap prin culoare i gust. Se poate folosi, n locul zah rului, sare, sare de l mie. 2. Micarea aerului n natur : se aprinde o lumnare. Ea arde normal pn n momentul cnd deschidem geamul sau ua i aez m lumnarea n dreptul lor. Curentul de aer aerul n micare o stinge. 3. Transformarea culorii unor lichide n amestec cu unele substan e. ntr-un pahar cu ap , se pune cerneala. Agitndu-se apa n pahar se observ c apa se coloreaz . Apa se amestec cu cerneala. O floare pus , cu tulpina, ntr-o vaz cu cerneal va schimba culoarea petalelor ini iale n culoarea cernelii, aceasta datorit schimb rii culorii apei. 4. ngrijirea unui pom, plantat de copii i va ajuta s descopere c toate plantele au nevoie de anumite condi ii pentru a se dezvolta: plant s n toas , lumin , c ldur , ngrijire, p mnt bun. De asemenea observ procese ca: nmugurire, nfrunzire, nflorire, formarea fructelor, creterea i coacerea lor. Folosind ntreb rile cauzale, copiii pot fi ajuta i prin implicarea educatoarei n activitatea de nv are, s vad ceea ce este posibil, s vad unele leg turi cauzale simple ntre fenomenele din natur i anume leg turi evidente cum ar fi: - toamna frunzele ng lbenesc i cad din cauza frigului i a umezelii; - apa nghea din cauza gerului; - z pada se topete din cauza c ldurii; -

21

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


pomii nmuguresc i nfloresc numai dup nc lzirea vremii i datorit luminii, c din muguri ies frunzuli e, din al ii apar florile, apoi fructele care cresc datorit c ldurii i hranei. Apoi se coc. Astfel cnd am observat m rul, prin explica ii simple i clare copiii au n eles c m rul pom iese din s mn a de m r s n toas , pus n p mnt care n condi ii favorabile crete, se maturizeaz . Deci, copiii ajung s n eleag c orice efect este determinat de o cauz .

n realizarea nv rii prin descoperire, educatoarea trebuie s cunoasc i s respecte particularit ile de vrst ale copiilor s nu utilizeze idei abstracte, care nu pot fi n elese, s dezvolte gndirea i vorbirea copiilor. Implicndu-ne n activitatea lor putem observa c prin contactul direct cu lumea concret , prin efectuarea unor mici experien e trezim interesul copiilor i le satisfacem curiozitatea. Sunt pui n situa ia de a dialoga, de a se contrazice cu privire la opiniile lor sau de a se ajuta ntre ei pentru efectuarea unor experien e. Cnd se joac copiii experimenteaz posibilitatea de a deveni mai flexibili n gndirea lor i n rezolvarea situa iilor problematice. Ca activitate specific uman , jocul este prezent pe tot parcursul vie ii, dar pondere i semnifica ie diferit de la o vrst la alta. La vrsta copil riei, jocul reprezint activitatea fundamental . Este procesul natural prin care copiii nva i se dezvolt . Jocul este munca copilului, atr gnd n felul acesta aten ia asupra efortului pe care l depune copilul n joc (M. Montessori, 1966). Jocul este un instrument prin care copilul ac ioneaz i scoate la lumin sentimente i idei interioare. Astfel, se pot rezolva anumite experien e traumatice sau pl cute, tr ite de acetia, copilul ctignd n procesul de joc noi n elegeri asupra lumii nconjur toare (E. Erikson, 1963). Atunci cnd se joac , copilul pune n micare toat capacitatea sa de a st pni i influen a realitatea (J. Piaget, 1973). Jocul activitate prin care copilul se dezvolt , dar acest lucru este dependent de libera sa alegere, de motiva ia intrinsec , de orientarea c tre proces i implicarea particip rii active (E. Vr ma, 1999) . nv area prin joc se bazeaz pe urm toarele: - experien a personal a copilului; ac iunile acestuia sunt ndreptate spre a descoperi, n elege i transforma elementele din realitate; - s existe concordan ntre nevoile de ac iune, de joc ale copilului i condi iile oferite de realitate; - materiale variate i adaptate vrstei; - rela iile sociale dintre copii i dintre copii i adult; - respectarea identit ii i unicit ii fiec rui copil (n joc interven ia de multe ori este indirect prin crearea condi iilor, stimularea ac iunii i nt rire pozitiv ) ; - valorizarea procesului jocului i mai pu in a produsului (fiecare copil ac ioneaz n stilul i ritmul s u, ac iunile din timpul jocului sunt mai importante dect produsul jocului); - mediu stimulativ ( innd cont de particularit ile i nevoile copilului de dezvoltare). Orientarea copilului c tre nv variate. are dezvoltare se face prin amenajarea spa iului, din grup , n mod stimulativ i realiznd, prin joc, activit i

22

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

z Predarea/nv area integrat - activit ile tematice


In educa ia timpurie, predarea-nv area integrat semnific modul n care cadrul didactic integreaz con inuturile mai multor domenii experien iale, exploatnd resursele din mai multe centre de activitate cu scopul atingerii mai multor obiective referin . Abordarea integrat a pred rii asigur stimularea copiilor pe mai multe domenii de dezvoltare, acordndu-le egal aten ie tuturora. Activit ile integrate se desf oar alternnd formele de organizare a activit ii: frontal (atunci cnd este oportun ), pe grupuri i individual, n func ie de con inut, particularit ile de vrst i individuale ale copiilor, moment al zilei. Odat stabilite obiectivele cadru i de referin asupra c rora cadrul didactic i concentreaz aten ia pe parcursul unei zile, acesta propune copiilor o tem circumscris celor 6 teme existente n curriculum. Gradul crescut de generalitate al temei (de exemplu: hrana vie uitoarelor) permite atingerea mai multor obiective de referin , dar i organizarea de activit i diverse n centre de activitate diferite. Activitatea tematic este un exemplu de activitate integrat . Aceasta se poate desf ura simultan n mai multe centre de activitate cu sarcini diferite. Spre exemplu, n activitatea tematic La magazin, pot fi atinse obiective de referin din mai multe domenii experien iale: Limbaj i comunicare, Om i societate, tiin e, Estetic i creativ prin propunerea de activit i n centrele de activitate: Bibliotec , Joc de rol, Construc ii, tiin e, Arte. Nu este obligatoriu ca n toate centrele de activitate s se reg seasc cunotin e, deprinderi i abilit i din toate domeniile experien iale. Copiii pot lucra la oricare dintre centre, putnd participa la activit i din mai multe centre ntr-o singur zi. Fiecare activitate, din fiecare centru, contribuie cu con inuturi i abilit i la repertoriul temei. n acelai timp, prin sarcinile pe care le realizeaz copiii, este stimulat dezvoltarea acestora n toate domeniile de dezvoltare, aa cum indic tabelul de mai jos.

23

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


Domeniul experien ial/ Centru de activitate Limbaj i comunicare

Centrul Bibliotec
Analizeaz reviste cu produse ale magazinelor (vezi oferte ale supermarket-urilor) i concep reclame ale produselor. (dezvoltarea limbajului i comunic rii, dezvoltare social )

Centrul Joc de rol


Interpreteaz rol de vnz tor i cump r tor i poart un dialog privind produsele pe care le vnd-cump r . (dezvoltarea limbajului i comunic rii, dezvoltare socioemo ional ) Copiii utilizeaz formule de polite e la intrarea n magazin, n timpul conversa iei cu vnz torii. (dezvoltarea limbajului i comunic rii, dezvoltare socioemo ional )

Centrul de tiin e
Stabilesc asem n ri i deosebiri ntre produse, le sorteaz pe categorii (dezvoltarea limbajului i comunic rii, dezvoltare cognitiv , dezvoltare social )

Centrul Construc ii

Centrul Arte

Om i societate

tiin e

Creeaz rime privind diverse produse alimentare pentru a scoate n eviden calit ile nutritive ale acestora. (dezvoltarea limbajului i comunic rii, dezvoltare socioemo ional , dezvoltare cognitiv , dezvoltarea s n t ii, dezvoltarea creativit ii) Face o list cu denumiri de produse pe categorii (fructe, legume, lactate etc.) (dezvoltarea limbajului i comunic rii, dezvoltare cognitiv )

Discut despre pre uri i calitatea produselor (dezvoltarea limbajului i comunic rii,

Pun preturi ale produselor, cnt resc produse utiliznd metode conven ionale i neconven ionale. (dezvoltare cognitiv ,

Amenajeaz rampe de acces n magazin pentru persoanele cu dizabilit i, spa ii sanitare (dezvoltarea motric motricitate grosier i fin , dezvoltare socioemo ional , dezvoltare cognitiv , dezvoltarea persisten ei) Construiesc magazinul; construiesc spa iile de depozitare a produselor, pe categorii, parcarea

24

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


dezvoltare cognitiv , dezvoltarea curiozit ii) dezvoltare fizic motricitate fin ) magazinului etc. (dezvoltarea motricit ii, dezvoltare cognitiv , dezvoltarea limbajului i comunic rii) Deseneaz n contururi puse la dispozi ie diverse produse; Decupeaz etichete de produse, decupeaz imagini cu diverse produse. Realizeaz postere cu reclame de produse (dezvoltarea fizic motricitate fin , dezvoltarea senzorio-motorie)

Estetic i creativ

i creeaz o costuma ie de vnz tor pentru diferite raioane (dezvoltarea limbajului i comunic rii, dezvoltarea fizic motricitate)

Realizeaz bani din hrtie (monede, bancnote) sau monede din plastilin , coc (dezvoltare cognitiv , dezvoltarea motricit ii fine, senzorio-motorie, dezvoltarea limbajului i comunic rii)

Pentru realizarea unei activit i integrate, tematice, cadrul didactic trebuie s gndeasc asupra tipurilor de sarcini pe care copiii le vor realiza n diferite centre de activitate din sala de grup (decizia asupra num rului de centre activate depinznd de tipul de tem al activit ii, de con inuturile vizate. Astfel pentru Tema Prietenul/a meu/a, cadrul didactic poate opta pentru deschiderea centrului Bibliotec unde copii pot discuta despre prietenii lor, descriindu-i chiar cu ajutorul unor poze, tr s turi fizice i morale. La centrul Joc de rol pot g ti o pr jitur pentru prietenii lor, iar la centrul de Art , copiii pot realiza un cadou-surpriz pentru prietenii lor (utiliznd diferite tehnici i materiale). Discu iile se pot purta n grupuri mici, educatoarea trecnd pe la fiecare centru n parte i extinznd discu iile n func ie de sarcina pe care o au copiii i tema propus , n acest mod extinznd nv area i n alte domenii de dezvoltare. Centrele de activitate deschise, prin sarcinile pe care le propun, au rolul de a stimula dezvoltarea copilului n toate domeniile de dezvoltare.

25

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

Capitolul 3. Jocul copilului


z z z z Ce nseamn jocul pentru copil? Evolu ia comportamentului de joc al copilului Tipuri de jocuri i semnifica ia lor pentru dezvoltarea i nv Jocul ca tip de activitate de nv are integrat

area copilului la vrste diferite

Omul nu este ntreg dect atunci cnd se joac (Schiller)


n via a copilului jocul este o activitate deosebit de atr g toare care evolueaz ntre fic iunea pur i realitatea muncii (M. Debesse, 1967) i ne ajut s cunoatem mai bine nclina iile copilului, fiind cel mai bun turn de observa ie de unde putem avea o vedere de ansamblu asupra dezvolt rii copilului. Jocul ne permite s urm rim copilul sub toate aspectele dezvolt rii sale, n ntreaga sa complexitate: cognitiv, motor, afectiv, social, moral.

z Ce este jocul pentru copil?


Pentru copil aproape orice activitate este joc, prin joc el anticipeaz conduitele superioare. Pentru copil jocul este munca, este binele, este datoria, este idealul vie ii. Jocul este sintagma, atmosfera n care fiin a sa psihologic poate s respire i, n consecin , poate s ac ioneze (Ed. Claparede,1936). Nu ne putem imagina copil ria f r rsetele i jocurile sale. Un copil care nu tie s se joace, un mic b trn, este un adult care nu va ti s gndeasc .

Copil ria este ucenicia necesar vrstei mature, iar prin joc copilul i modeleaz propria sa statuie (J. Chateau, 1967)
Prin joc el pune n ac iune posibilit ile care decurg din structura sa particular ; traduce n fapte poten ele virtuale care apar succesiv la suprafa a fiin ei sale, le asimileaz i le dezvolt , le mbin i le complic , i coordoneaz fiin a i i d vigoare. n 1990, Asocia ia Interna ional pentru Dreptul Copilului de a se juca a prezentat importan a jocului n procesul educa iei, afirmnd: - jocul are un rol important pe ntregul parcurs al procesului de educa ie; - jocul spontan dezvolt copilul; - climatul natural, cultural, interpersonal trebuie mbun t it i extins pentru a ncuraja jocul;

26

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


interac iunile copil-adult n activit ile de joc sunt o component important a procesului nv rii.

Ce este jocul? - o experien natural , universal ; - o form de activitate individual sau de grup; - un mod de explorare a mediului nconjur tor; o modalitate de dezvoltare a competen elor sociale, a inteligen ei, a limbajului, a creativit ii; - o cale de transmitere i p strare a culturii autentice, de cunoatere i intercunoatere; - jocul ofer oportunit i pentru copiii cu nevoi speciale, favorizeaz incluziunea social . Jocul este considerat o strategie optim pentru promovarea ngrijirii timpurii i a dezvolt rii. Jocul, n contextul ataamentului securizant oferit de adul i, ofer copiilor bog ia, stimularea i activitatea fizic de care au nevoie pentru dezvoltarea creierului pentru nv area viitoare. Jocul este un proces interdisciplinar, el ncurajeaz toate tipurile de inteligen , conform teoriei inteligen elor multiple a lui H. Gardner (1983): lingvistic , muzical , logico-matematic , spa ial , corporal-chinestezic , personal i social . Prin joc, copiii: nva elemente de vocabular nou numind obiectele n timpul jocului; caracteristicile acestora, rela iile dintre ele, utiliznd structuri gramaticale, dezvoltndu-i abilitatea de a sus ine o conversa ie; Exprim dorin e, negociaz , mp rt esc idei, experien e, imit aspecte din via a cotidian . nva muzica prin intermediul jocurilor cu text i cnt, jocurilor cu acompaniament instrumental; i formeaz deprinderi matematice, construiesc, num r cuburi, obiecte, le compar , le sorteaz , le aeaz n spa iu. i dezvolt abilit i spa iale prin arte (desen, pictur , modelaj), prin jocurile de coresponden vizual i pe baza realiz rii de semne vizuale; alearg , se ca r , arunc i prind mingea sau alte obiecte, sar coarda dezvoltndu-i abilit ile de tip corporal-kinestezic; contientizeaz propriile sentimente, gnduri; rezolv situa ii problematice, g sete solu ii pentru probleme reale; dobndete abilit i sociale ndeplinind diferite roluri sociale, nva s vad lumea din perspectiva altor persoane, folosesc limbajul adecvat negocierii i rezolv rii de probleme, colaboareaz i accept propuneri, idei etc.

z Evolu ia comportamentului de joc al copilului de la 3 la 6 ani


Jocul este activitatea care conduce la cele mai importante modific ri psihice ale copilului: - jocul reflect i reproduce via a real ntr-o modalitate proprie copilului, ca rezultat al interferen ei dintre factorii biopsihosociali; n jocul simbolic De-a familia copilul interpreteaz rolurile p rin ilor i ale celorlal i membri ai familiei aa cum i-a cunoscut, au rela ionat cu el; utilizeaz expresiile acestora, imit atitudinile fa de el i fa de mediul apropiat.

27

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


n joc copilul transpune n plan imaginar via a real , prelucrnd-o conform aspira iilor sale, tendin elor, dorin elor. Un copil care provine dintr-o familie uniparental va interpreta rolul tat lui pe care nici nu-l cunoate aa cum i-ar dori s fie, s existe n via a lui (merge la plimbare, i cump r dulciuri i juc rii).

Jocul evolueaz concomitent cu primele reprezent ri ce permit copilului s opereze pe plan mental cu experien a pe care o dobndete n fiecare zi. J. Piaget acord un rol deosebit factorului imita ie n evolu ia jocului simbolic, imita ia constituind o etap important a jocului simbolic. Astfel, copilul hr nete p pua aa cum mama, bunica, sora i pun mncarea n farfurie i cu linguri a parcurge traseul de la mncare la gura p puii ntrebnd-o: E bun ? i place? Te-ai s turat? sau Hai m nnc , nu mai face mofturi toate aceste comportamente sunt rezultatul experien ei sale de via pe care a transpus-o n joc i constituie o surs de informa ie despre copil i mediul n care el tr iete. Avnd n vedere ca esen a jocului este concentrat n procesul de reflectare i transformare pe plan imaginar a realit ii concrete, proces prin care devine posibil i pl cut p trunderea copilului ntr-o realitate complex pe care o cunoate activ, consider m c factorii cu rol principal n evolu ia jocului izvor sc din contactul copilului cu realitatea imediat apropiat lui. Acest contact cu realitatea tr deaz anumite contradic ii care stimuleaz , dar i ncarc rolul imaginar i libertatea exprim rii care l caracterizeaz . Contradic ii cu rol de factori n evolu ia jocului la vrstele timpurii contradic ia dintre nivelul deprinderilor i dorin a copilului de a utiliza obiectele conform destina iei lor (copilul piloteaz avionul, este aviator). contradic ia dintre tendin a copilului de a reproduce via a adul ilor i posibilit ile lui limitate (ne facem c suntem la serviciu); contradic ia dintre libertatea de ac iune a copilului i necesitatea respect rii regulilor jocului (jocul: barza i broatele copiii broscu e ar dori s sar mai des pentru pl cerea jocului, dar regula le interzice); contradic ia dintre imita ie i creativitate (preg tete masa pentru musafiri i n locul fripturii pune cubule e); contradic ia dintre planul real i cel imaginar (n jocul De-a capra cu trei iezi, mama-capr merge la pia cu autobuzul i cump r hran pentru copiii ei); contradic ia dintre elementul de nv are, de asimilare prin joc i jocul propriu-zis (de-a musafirii copiii nva normele de polite e, utilizeaz formulele de adresare n timp ce se joac ); contradic ia dintre planul concret i cel mental n joc, jocul fiind forma de trecere de la ac iuni exterioare la cele interioare. Preocuparea pentru receptarea extern adecvat conduce pe copii spre adoptarea de conven ii, simboluri pentru ac iuni, obiecte, dar planurile nu sunt complete, nici am nun ite, las loc pentru improviza ie, schimbare. Noul curriculum pentru educa ie timpurie pune accent pe jocul liber ini iat de copil sau ales de acesta dintre centrele de activitate puse la dispozi ie n sala de grup .

28

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


Copilul are nevoie de timp zilnic pentru joc, de spa iu corespunz tor i de obiecte (juc rii, materiale, truse) absolut necesare ini ierii i desf ur rii jocului. Adultul trebuie s urm reasc : ce se joac , cu ce se joac , cu cine se joac . Interesul copilului pentru joc crete atunci cnd el este stimulat prin crearea unui spa iu educa ional, adecvat cu materiale care s -i stimuleze curiozitatea, dorin a de explorare, imagina ia, s -i dezvolte gndirea. Dac ne propunem ca proiect tematic: Mijloace de locomo ie, amenaj m centrele de activitate n aa fel nct copilul s g seasc juc rii-maini de forme, m rimi, culori diferite, imagini, c r i, truse de ofer, mecanic, marinar, aviator, culori, coli desen, carioca, acuarele, lego, truse de construc ii, tot ce poate fi selectat i utilizat pentru dezvoltarea temei. Copilul alege centrul n func ie de stimulul pe care-l reprezint obiectele ce se afl acolo i care-i satisfac lui nevoia de exprimare a experien ei tr ite. n continuare el se manifest liber, creativ, dezvolt subiectul jocului, caut parteneri, joac roluri pe care i le asum , stabilete i respect reguli. Educatorul/adultul: - poate s sugereze teme de joc - s intervin n complicarea jocului cu elemente de noutate, s utilizeze concepte, cuvinte noi, obiecte noi - s se integreze n joc, interpretnd un personaj - s solicite i s aprecieze comportamentul copilului - s ncurajeze cooperarea ntre copii n joc (n func ie de vrsta copilului) Jocul cap t valoare formativ deosebit o dat cu venirea copilului la gr dini cnd cadrul rela ional se l rgete. Copilul intr n contact cu al i copii i adul i din afara cercului familial, cunoate aspecte legate de nf iare, obiceiuri, au loc socializarea, incluziunea, acceptarea. Jocurile: Cine sunt eu? sau Spune-mi ce tii despre mine au rol de cunoatere i autocunoatere. Prin joc copilul dobndete deprinderile de autoservire i deservire (De-a buc t ria, De-a familia), apoi jocul devine mai complex, se structureaz , se diversific datorit materialului divers pus la dispozi ie, cunotin elor acumulate. Jocul de mnuire a obiectelor se transform treptat n joc cu tem , cu subiect i roluri, cu rela ii bine stabilite ntre parteneri. Contactul direct cu adultul mbog ete experien a de via , ofer modele, complic jocul, diversific subiectele i rolurile, apar regulile din dorin a de transpunere ct mai fidel a realit ii. Acum apte secole, M. Parten a analizat rolul jocului n via a copilului mic din perspectiva rela iei joc-dezvoltare social . Astfel el a observat c n joc comportamentul copilului evolueaz progresiv cu capacitatea lui de a opera pe plan mental i de a rela iona cu ceilal i, cu experien a ce o dobndete n fiecare zi. Copilul parcurge urm toarele etape privind implicarea n joc, n func ie de vrst : z neimplicare se plimb de la o activitate la alta, f r s se implice direct (1 an-1,5 ani); z supraveghere urm rete ceilal i copii cum se joac timp mai ndelungat, uneori pune ntreb ri, ofer sugestii, dar nu se implic n rezolvarea practic a situa iilor (1,5-2,5, ani);

29

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


z joc paralel i alege juc rii, se joac lng ceilal i i nu e interesat de ceea ce fac acetia (2,5 ani-3/3,5 ani) z joc asociativ se joac mpreun cu ceilal i, se implic , selecteaz partenerii, are tendin a de a exclude pe al ii. Subiectul este mai simplu, apar complet ri, evolu ii, reguli noi cu sau f r negocieri (3,5 ani-5 ani). z joc prin cooperare copiii se organizeaz singuri, de obicei apar 1-2 lideri care domin jocul, i aleg subiectul, stabilesc reguli, mpart roluri (5 ani-7 ani i dup ). n func ie de individualitatea fiec rui copil i de influen ele educative, etapele se parcurg diferit ca durat , uneori perioadele sunt mai lungi, alteori ritmul este mai alert. Astfel, un copil de 3 ani poate trece foarte repede la etapa de joc asociativ dac are fra i mai mari cu care a exersat jocuri, dac a frecventat o institu ie n care a tr it n colectiv, dac adultul s-a implicat n jocul lui i i-a oferit un mediu care l-a stimulat. Aceste etape atrag ns aten ia asupra faptului c , dac urm m copilul cu particularit ile sale de vrst i individuale n parcursul dezvolt rii sale, vom ti mai bine cum i cnd s intervenim n jocul lui pentru a le stimula dezvoltarea. Nu putem impune jocuri cu reguli impuse la copii de 3-5 ani pentru c nu contribuie la dezvoltarea lor la fel de mult ca i jocurile simbolice, specifice acestei vrste. ntotdeauna trebuie s urm m copilul!

Sentimentul de siguran , ncredere i acceptare pe care i le confer contextul jocului, permit copilului s i exprime emo iile, s -i asume riscuri, s ncerce s experimenteze, s descopere lucruri noi, s treac peste dezam giri, nereuite. n joc nu exist corect i greit, pentru c la vrsta precolar jocul simbolic permite s schimb m/invent m realit i, reguli, personaje!

Comportamentele de joc ale copiilor sunt fundamentul creativit


Jocul pune bazele s n t

ii la vrsta adult .

ii mentale i a rezisten ei, nt rete ncrederea n sine i dezvolt capacitatea de a rezolva situa ii-problem .

z Tipuri de joc specifice vrstei timpurii 3-6/7 ani:

Conform lui Piaget, tipul de joc al copilului se modific n strns leg tur cu stadiul dezvolt rii sale cognitive. Astfel, pn la 2 ani, jocurile manipulative (de explorare i manipulare a obiectelor) sunt cele dominante, de la 2 la 7 ani, jocul simbolic este cel corespunz tor stadiului preopera ional al gndirii, iar de la 7 la 12 ani i mai departe, sunt jocurile cu reguli, corespunz toare etapei opera iilor concrete.

30

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


Dac jocurile practice i manipulative sunt specifice copiilor pn la 3 ani, dup aceast vrst apar jocurile simbolice. Dou categorii mari de jocuri se diferen iaz n func ie de ini iatorul jocului: Jocul liber este tipul de joc pe care copilul l utilizeaz tot timpul pe parcursul zilei mbr cnd diferite forme. Fie c manipuleaz obiecte ncercnd diverse mic ri i experimente, fie c realizeaz anumite ac iuni pentru a ob ine satisfac ie (parcheaz maini, construiete cazemate, rostogolete c tre o anumit destina ie un obiect, leag obiecte ntre ele pentru a ob ine un ir pe care apoi l deplaseaz tr gndu-l dup el etc., toate acestea copilul le realizeaz jucndu-se. Nu sunt sarcini impuse de nimeni, i fac pl cere i astfel nva despre lucruri, despre efectele ac iunii sale asupra obiectelor i, totodat , despre el, ce poate i ce nu poate nc s fac . Educatoarea/adultul trebuie s i acorde timp copilului pentru acest tip fundamental de joc, specific nv rii n copil ria timpurie. Este natural i de aceea are un impact puternic asupra dezvolt rii copilului n toate domeniile de dezvoltare. Jocurile libere sunt jocurile alese, propuse, ini iate de copil, f r interven ia adultului. El singur i alege locul, juc riile i tipul de joc pe-l care dorete. Jocul liber ofer educatoarei ansa de a cunoate ct mai bine copilul, fiind momentul n care copilul utilizeaz cunotin ele, deprinderile, experien ele dobndite anterior, n contexte n care el se simte liber s se exprime. Limbajul i ac iunile copilului n jocul liber vorbesc despre modul n care el percepe lumea din jurul lui. De exemplu, dac l observ m cum se joac cu o mainu , vom vedea ce lucruri tie despre maini, ce scenarii inventeaz inspirate din via a real , n care apar personaje, evenimente, ac iuni aa cum le-a perceput el, putem observa tipurile de raporturi pe care le stabilete ntre personaje, precum i limbajul utilizat. Sau dac se joac un joc simbolic, de tipul De-a..., vom vedea cum copilul transpune n joc experien e proprii fie ca spectator al evenimentelor din jurul lui, fie ca personaj principal. Jocul simbolic permite copilului totodat i s transpun n realitatea lui, dorin e, gnduri, frustr ri, insatisfac ii, bucurii din via a lui i sunt pline de semnifica ie, pentru c nu exist cenzur n exprimarea sa n timpul jocului liber indiferent ce tip de joc e (simbolic, de manipulare, de construc ii, etc.). Jocul didactic este ini iat numai de c tre adult, scopul fiind acela de a urm ri atingerea unor obiective educa ionale. Elementele joc se mpletesc cu nv are, reprezint o form utilizat n activitatea educativ din gr dini . O serie de obiective propuse n cadrul proiectelor tematice se rezolv prin aceast form de organizare i desf urare a actului educativ.

31

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


Exemple de jocuri didactice pot fi: Senzoriale senzoriale, de ghicire, de recunoatere a unui obiect cu ajutorul sim urilor: Ghici ce ai gustat!; Spune cum este?; Ce po i spune despre? Jocuri de analiz perceptiv vizual , de reconstituire de imagini din buc ele: Loto flori, fructe, p s ri, animale, Din jum tate ntreg, Jocul umbrelor. Jocuri logice de comparare a obiectelor dup criterii date i de analiz , descriere, clasificare: Mare, mic, G sete locul potrivit! Jocuri gramaticale: Eu spun una, tu spui multe (singular-plural), Spune al cui este? (folosirea corect a genitivului), Cui trimit scrisoare? (folosirea corect a dativului), Unde a zburat rndunica? (pozi ii spa iale). Jocuri de micare: Cuibul rndunicilor, Ursul doarme, tafeta uriailor etc. Att jocurile libere, ct i cele didactice, n func ie de deprinderile, capacit activitate de baz a jocului) pot fi: ile pe care le dezvolt prin forma instrinsec a jocului (tipul de

Jocuri de manipulare - antreneaz musculatura fin (premis de baz n formarea deprinderilor de scris), capacit ile de coordonare a mic rilor, controlul lor, precum i coordonarea oculo-motorie. Prin manipularea obiectelor din mediul ce l nconjoar , copilul ncepe s controleze posibilit ile de cunoatere, de a schimba i st pni realitatea. Un aspect foarte important este ctigarea independen ei de ac iune i autocontrol. De exemplu, manipulnd piesele jocurilor existente n centrele Joc de mas sau tiin e (puzzle, Lego, mozaic, basme n buc ele, jocuri educative, jetoane) copiii i dezvolt : coordonarea ochi mn , musculatura fin , capacitatea de discriminare vizual , deprinderi de mbinare, triere, aezare n ordine, clasificare, num rare, punere n coresponden , percep iile de culoare, m rime, form ; sociabilitatea; capacitatea de a rezolva probleme; sentimentul de bucurie la realizarea unor sarcini. Dimensiunea cognitiv , imaginativ , de gndire a jocului este doar un aspect al influen ei n nv area copilului att la vrstele timpurii, ct i pentru dezvoltarea ulterioar . Jocul simbolic copilul utilizeaz mediul pentru a pune n scen realitatea aa cum o percepe el, interpreteaz roluri, personaje reale sau imaginare. Aici este posibil ca F t-frumos s plece cu racheta la palatul znelor Scufi a Roie s mearg la bunicu a mpreun cu prietenii ei piticii. Copilul trebuie ncurajat s g seasc solu ii noi pentru personajele sale, s gndeasc asupra unor conexiuni ntre evenimente s motiveze cu argumente proprii ac iunile sale. Un aspect semnificativ al cunoaterii la vrstele timpurii este dezvoltarea jocului simbolic n timp ce i construiesc reprezent ri sofisticate asupra lumii, dar pentru aceasta au nevoie de oportunit i de joc. Reprezent rile simbolice reprezint precursorul cititului atta timp ct literele simbolizeaz sunetele. Rela ia

32

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


dintre joc i nv area literelor poate fi ini iat de copii n jocurile spontane, ori de adult, atunci cnd ajut copiii s scrie povetile create n cadrul jocului. Doctorul scrie re ete pentru pacien ii s i n jocul De-a doctorii; buc tarul face mncare, pr jituri citind re etele culinare, potaul citete adresele de pe scrisori) Prin jocul simbolic (deseori imitativ) e pus n micare fantezia copilului care d lucrurilor i fiin elor nsuiri pe care nu le au n realitate. C rui b iat nu i-a servit un b , cu care se juca drept cal?! Covorul din camer drept plaj sau pajite?! Fiecare obiect n jocul copilului cap t o importan , dar fa de acesta el ia atitudine real fa de fiecare. B ul care servete drept cal este mngiat, i se d mncare, ap , este ngrijit, dar poate fi i b tut dup mprejur ri; se urc pe munte pe pat, de fapt; se joac pe plaj . Feti a se joac cu p pua, o ngrijete cnd este bolnav , o mbrac , o culc , i d s m nnce, dac se comport frumos o mngie, dar o i ceart dac nu vorbete frumos. Feti a, n jocul s u, imit grija mamei pentru copii. Jocul imitativ l ajut pe copil n nv area de a accepta i de a tr i dup anumite reguli i norme, de a lucra prin cooperare cu al ii, pentru schimbarea acestor reguli pentru binele grupului. n cadrul acestui tip de joc copiii imit mersul animalelor, glasul acestora, i dezvolt instinctul de auto-ap rare i instinctul de conservare. Prin asumarea unor roluri copiii pot desf ura jocuri care sunt ncadrate n jocul cu subiect din via a cotidian . Astfel de jocuri sunt: Dea familia, De-a gr dini a, De-a strada. Aceste jocuri au subiecte alese din via a cotidian . Jocul simbolic poate fi ini iat de copil, n cadrul activit ilor alese i atunci este un joc liber, sau poate fi propus de adult i atunci devine o activitate care vizeaz utilizarea jocului simbolic pentru atingerea anumitor obiective. Preg tirea lor vizeaz : alegerea i amenajarea locului de joc, alegerea juc riilor i preg tirea copiilor. n desf urarea acestor jocuri sunt avute n vedere urm toarele aspecte: - crearea unor leg turi ntre con inutul jocurilor simbolice i con inutul activit ilor care se desf oar (poate fi un joc care valorific unele con inuturi, deprinderi care au fost achizi ionate, exersate n cadrul unui proiect, a unei activit i tematice); - asigurarea unui climat favorabil consolid rii/extinderii prin jocul simbolic a con inutului activit ii tematice sau a proiectului; - ncurajarea copiilor pentru asumarea unor roluri ct mai diverse; Exemple de utilizare a jocului simbolic: Joc simbolic cu caracter anticipativ: jocul De-a cofetarii (pentru preg tirea unei salate de fructe) se organizeaz naintea desf ur rii observa iei Fructe de toamn n Centrul de tiin e. Desf urarea jocului ofer posibilitatea copiilor de a observa nsuirile caracteristice ale unor fructe (form , m rime, culoare), prin intuirea lor prin to i analizatorii, p r ile componente de a respecta unele reguli de igien . Copiii i dezvolt un limbaj specific prin asumarea de roluri diferite (cofetar, consumator, produc tor de alimente etc.) Joc simbolic folosit drept cadru introductiv n desf urarea unor activit i, de exemplu, nainte de a desf ura activitatea de observare n centrul de tiin e Flori de prim var , din cadrul temei Din lumea celor care nu cuvnt , se poate ncepe cu un joc simbolic intitulat De-a gr dinarul, n care copiii pot s interpreteze diferite roluri: de flori, de vnz tor de flori, de gr dinar, de fluturi, de albinu e, etc.

33

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


n urma desf ur rii lecturii dup imagini: Strada la centrul Bibliotec , se pot desf ura jocurile: De-a circula ia, De-a strada n centrul de Construc ii .a. n felul acesta copiii pun n practic cunotin ele nsuite anterior. Ei vor respecta locul pe unde se circul , ca pieton, reguli de circula ie, semnalele luminoase, semnele de circula ie etc. Educatoarea poate interveni n organizarea i desf urarea acestor jocuri prin: interpretarea unui rol mai complex (n interpretarea acestui rol, ac iunile educatoarei reprezint un model pe care copiii l preiau cu toate aspectele lui, inclusiv dialogul) . mbog irea unui joc, prin demonstrarea unei noi ac iuni (vine n vizit aducnd flori i ciocolat ,respect reguli civilizate de comportare) sau extinderea con inutului jocului, propunerea de situa ii problematice c rora copilul n timpul jocului trebuie s le g seasc solu ii (. corectarea lui prin sugestii verbale, ntreb ri, explica ii, indica ii, aprecieri, dezaprob ri. Important este p strarea pl cerii jocului!!! Att jocul simbolic cu subiecte din via a cotidian ct i cu subiecte din basme i poveti se desf oar fie individual (interpretnd rolul unui personaj) , fie colectiv (transpunnd scene din poveti). Jocul de rol/dramatizarea presupune o preg tire prealabil i anume, transpunerea subiectului, care trebuie bine cunoscut de c tre to i partenerii, n eles i redat cu fidelitate. Jocul dramatizare are ca surs tematic lumea mijlocit a povetii, basmului, filmului, teatrului, dar i realitatea cotidian . n cadrul acestor jocuri copiii au interven ie personal . n ceea ce privete interpretarea rolurilor asumate i modalit ile de nscenare a con inutului din lipsa posibilit ii de discern mnt i de asimilare diferen iat , copilul mic mbin elementele fantastice cu cele luate din via a cotidian . De pild , prin ul vine c lare pe cal (pe un b ) i are la bru sabie (o bucat de scndur , legat cu o sforicic ). n jocurile colective cu subiecte din basme i poveti, n cele ini iate de copiii de 6/7 ani, se stabilesc rela ii complexe i are loc un schimb viu i continuu de p reri, fiecare fiind n acelai timp i interpret i regizor. n cadrul acestor jocuri, preocup rile copiilor se ndreapt spre inuta vestimentar c reia simt nevoia s -i adauge detalii de natur s le sublinieze identitatea mprumutat i c tre procurarea unor obiecte care le permit s ac ioneze conform rolului asumat. Pe ultimul plan st grija pentru decor (cadrul n care s se desf oare jocul). La baza ndrum rii acestor jocuri stau: observarea copiilor n timpul jocului; posibilit ile psihofizice ale copiilor; ncadrarea educatoarei n joc (prin asumarea unui rol); stimularea jocului din exterior; impulsionarea i dezvoltarea jocurilor prin: repovestiri, conversa ia cu caracter preg titor, analiza jocului, stimularea lui prin intermediul unor materiale noi; ndrumarea jocului din exterior (dep ind trecerea de la jocul individual la nscen ri scurte inspirate din povetile cunoscute n gr dini ).

34

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


Dramatizarea presupune: 1. Alegerea selectiv a textului care urmeaz s fie dramatizat (acesta trebuie s cuprind ac iuni accesibile i dinamice, dialog bogat, viu care mobilizeaz copiii i faciliteaz nscenarea conflictului, cuprinderea unui num r mare de personaje) . De asemenea trebuie s se in seama de posibilit ile de memorare ale copiilor i capacitatea redus de concentrare. Textul trebuie redus ca ntindere (pentru copiii de 3-4 ani). Exemple de poveti agreate la grupa mic : Ridichea uria , M nua, Turti a .a. La aceste dramatiz ri farmecul rezid n reluarea repetat a unor ac iuni i dialoguri simple. Aceste texte se aleg n mod progresiv, cu un con inut mai complex. De pild , Coliba iepuraului, Pungu a cu doi bani, Fata babei i fata moneagului etc. 2. nsuirea temeinic a textului povetii (basmului), n vederea transpunerii lui in joc. C ile cele mai folosite n acest sens sunt: repovestirea, povestirea dup un ir de tablouri, vizionarea diafilmului, experien a ctigat n jocul dramatizare. 3. Cerin ele materiale ale dramatiz rii (asigurarea tuturor condi iilor materiale menite s -i sprijine reuita) ; 3 cadru suficient de larg care s permit micarea liber a copilului; 3 amenajarea cadrului, nct s evoce atmosfera cerut de basmul, povestea aleas pentru nscenare. Acesta trebuie s fie simplu, discret, evocator (decorarea excesiv devine sup r toare ob inndu-se efecte violente care copleesc i perturb copiii) . Exemplul decorului pentru dramatizarea povetii Capra cu trei iezi : o m su cu un vas romnesc, o farfurie de lut i 3 sc unele n jur; pe perete un tergar ntins; un scaun de dimensiuni obinuite. Amenajarea cadrului, de c tre educatoare, se poate face fie n absen a copiilor, pentru efectul surpriz , copiii angajndu-se de la sine n joc, fie cu concursul copiilor trezindu-le interesul pentru dramatizare. 3 alegerea celor mai potrivite costume i alte accesorii. Ca modalit i de conducere a dramatiz rii amintim: 1. ncadrarea educatoarei n jocul copiilor i sprijinirea lor prin demonstrarea rolurilor implicate n nscenare; 2. ncadrarea n jocul copiilor prin asumarea unui rol definit; 3. ndrumarea exterioar . n cadrul dramatiz rii: Unde a zburat rndunica de T. Constantinescu, prin ncadrarea educatoarei n dramatizare, prin asumarea unui rol definit, aceasta are prilejul s conduc prin nsui rolul ales nscenarea prin urm toarele momente: - Vizita f cut de vr biu rndunicii (desprins din versurile autorului: Vecinic / Rndunic , /Iei afar / Surioar / Nu-i nici cald/ i nu-i nici soare, /Dar e bine de plimbare. - Convorbirea dintre vr biu i furnic : Cip cirip, sor furnic /, N-ai v zut pe rndunic ?... - Convorbirea dintre vr biu i bursuc: Mo bursuc, n-ai v zut/ Vecinica rndunica/ Pe aici a trecut? - Convorbirea dintre vr biu i oprl ; - Convorbirea dintre vr biu i broasc : Hai broscu Oac oac oac/ Iei acum pu in din lac! / Cip cirip / Cip cirip - Convorbirea dintre vr biu i rndunic .

35

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


Jocul cu reguli sunt jocurile cu reguli formulate fie de c tre copii sau de c tre adul i. n general sunt jocuri care arat prin ce modalit i po i s ctigi (au la baz ntrecerea precum i jocurile de echip ), jocuri inventate de copii, jocurile sportive, jocurile didactice. La vrsta precolar jocurile cu reguli inventate de copii sunt cel mai des ntlnite, treptat, spre finalul precolarit ii, la 7 ani, ap rnd i jocurile cu reguli impuse, care devin foarte populare n colaritatea mic , ele bazndu-se pe competi ie, pe m sura n care copilul demonstreaz o mai mare performan n aplicarea unor cunotine, capacit i, abilit i. Copiii ns pot simplifica sau complica aceste reguli, n func ie de interesul manifestat, de experien a de via , de context. n jocurile lor simbolice, copiii inventeaz propriile lor reguli ( de ex.: Eu sunt postasul, dar tu nu ai voie sa deschizi ua pn nu sun eu la u ...) n jocurile oarecele i pisica, De-a v-a i ascunselea, Batistu a, pe lng bucuria particip rii, implicarea afectiv , dorin a de a ctiga, are loc socializarea, incluziunea, fiind jocuri de grup. Copiii sunt pui n situa ia de a respecta regula, de a ac iona doar atunci cnd sunt nominaliza i, de a alege un partener, de a se ntrece cu el de a se bucura de reuita sau de a accepta eecul (s fi prins de pisic , s nu observi batistu a i s fi pedepsit cu statul ntr-un picior, i s fi v zut la jocul, De-a v-a i ascunselea). Jocul de construc ii reprezint activitatea prin care copilul exerseaz multe deprinderi i capacit i care contribuie ndeosebi la dezvoltarea sa cognitiv i a musculaturii fine. Prin construc ie copilul sorteaz , grupeaz , asociaz , realizeaz coresponden e, stabilete raporturi ntre obiecte (de m rime, de lungime, de greutate, de volum, rela ii spa iale, raporturi cauzale etc.), organizeaz sau pune n valoare spa iul (prin intermediul diferitelor materiale i forme), ngr direa spa iului, separarea, acoperirea lui. Copilul construiete cu cele mai diferite materiale din natur : piatr , nuiele, z pad , lemn (deeuri), lut, buc i de c r mid , cuburi de lemn. Numim joc de construc ie, arhitectura creat de copil, adic munca lui cu materiale de construc ie. n dezvoltarea unei construc ii de c tre copii deosebim urm toarele stadii: - procesul de examinare i combinare a formelor; - crea ia tematic (la nceput de ordin pur asociativ, i d m numele); - construc ia contient a formei; - construc iile nti sunt pe vertical , apoi de extind pe orizontal . n cadrul jocurilor de construc ie, copiii lucrnd: stabilesc rela ii cauzale ntre obiecte (care sunt mai mari i mai grele cad mai uor dac nu au stabilitate etc.), respect reguli, dau fru imagina iei, apreciaz cantitativ materialele utilizate (mai mari, mai lungi, mai grele), se joac cu alternan e de forme, de culoare. Exemple de jocuri de construc ie: Blocul n care locuiesc, Gr dini a mea, Or elul copiilor, Strada, Gara etc. Jocurile de construc ii sunt foarte importante pentru dezvoltarea cognitiv a copilului n perioada copil riei timpurii. De aceea trebuie s beneficieze de materiale corespunz toare pentru a-i exersa opera iile cognitive implicate n jocurile de construc ie.

36

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


Jocurile dinamice/de micare au la baz ac iuni motrice mai simple sau mai complexe dirijate de anumite reguli, prin care se consolideaz deprinderile motrice de baz (mers, alergarea, aruncarea, prinderea, s ritura, c rarea, echilibrul), se dezvolt calit ile motrice (viteza, for a, rezisten a) i st ri emo ionale pozitive. n selectarea i practicarea jocurilor dinamice se au n vedere particularit ile de vrst : tipul exerci iilor incluse n jocuri, durata lor, exigen a fa de executare, num rul regulilor va fi n dependen direct cu vrsta copiilor. Pentru a evita excesul, suprasolicitarea, oboseala, extenuarea fizic , pe lng o bun dozare a timpului de joc dinamic, este necesar i alternarea acestuia cu jocuri linititoare. O aten ie deosebit s acord m copiilor timizi, fricoi, apatici sau instabili, respectndu-le ritmul propriu i particularit ile individuale. Jocurile dinamice se pot organiza i n aer liber, n func ie de anotimp, i n sal , cu sau f r obiecte, aparate. Ele mobilizeaz ntreaga grup de copii, educ atitudini, comportamente, dezvolt st ri emo ionale, sentimentul de apartenen la grup , spirit de cooperare, sentimentul de altruism, prietenie. Atractivitatea i eficien a jocului depind de ingeniozitatea educatoarei de a mbina sarcina educativ atr g toare.

cu dorin ele copiilor, cu simboluri i reguli

z Jocul ca tip de activitate de nv

are integrat
form de nv are

Prin joc copilul este stimulat din toate punctele de vedere ale dezvolt rii sale! De aceea, jocul este cea mai eficient integrat datorit naturale ei cu care copilul nva !

Prin joc copilul: desf oar o activitate specific n sensul identit ii personale, urmeaz cerin ele i determin rile de baz ale copilului; realizeaz mic ri de motricitate grosier i fin , de coordonare oculo-motorie; comunic , i mbog esc i exerseaz vocabularul, i dezvolt limbajul; rezolv probleme de via din mediul lor fizic i social; experimenteaz posibilit i de adaptare, rezolv probleme, creeaz solu ii; exprim sentimentele lor n simboluri, i dezvolt astfel gndirea abstract ;

37

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


comunic cu sine, cu ceilal i, i exprim sentimente, reac ioneaz afectiv, recep ioneaz i nva s recunoasc sentimentele celorlal i; folosesc obiectele din jurul lor n scopuri n care au fost create, dar i n alte scopuri (i dezvolt creativitatea), i dezvolt aten ia, motiva ia, interesul.

Pentru ca jocul s contribuie ct mai semnificativ la dezvoltarea copilului sunt necesare cteva condi ii: jocul s permit copiilor ocazia unor descoperiri, experimente sub supravegherea adultului; materialele puse la dispozi ia lor s solicite copilul i s -l antreneze n noi experien e, s -i faciliteze formarea deprinderilor, s -i extind cunoaterea; interesul copilului, preocup rile lui imediate s fie satisf cute prin situa iile de joc create; s se ncurajeze interac iunea, s se stimuleze dezvoltarea socio-emo ional ; s se creeze un spa iu adecvat abord rii jocului ca activitate complex i complet ; jocul copilului reprezint feed-back-ul influen ei educative a adultului asupra sa. Jocul influen eaz pozitiv dezvoltarea ulterioar a copilului, prin joc se declaneaz mecanismul propice cultiv rii unor calit i morale: perseveren , curaj, ini iativ , precum i educarea voin ei, a st pnirii de sine, autocontrolul. Astfel, n jocul De-a magazinul de juc rii copilul care interpreteaz rolul de vnz tor trebuie s aranjeze marfa n rafturi, s stabileasc pre urile, s atepte frumos clien ii. Nu-i uor s - i nfrngi dorin ele imediate, dar rolul cere acest lucru i astfel i educi voin a i dezvolt acuitatea vizual , sim ul ordinii (copilul aeaz juc riile ntr-o ordine stabilit dup criterii proprii, tie unde se afl o juc rie i merge direct la ea cnd e cerut de un cump r tor). se dezvolt sub aspect cognitiv, jocul mbog ete cunotin ele, declaneaz capacit ile mentale (cunoate i denumete juc riile pe care le aeaz n rafturi, utilizeaz corect formulele de adresare, face aprecieri la adresa acestora, le compar sub aspect cantitativ, calitativ, stabilete pre ul, num r banii). i precizeaz , exerseaz i mbog ete vocabularul (utilizeaz cuvinte, expresii, formule lingvistice n context, apreciaz , descrie, admir , ntreab ), comunic uor, firesc, cu pl cere n joc. se dezvolt sub aspect fizic (face mic ri de aplecare, ntoarcere, ridic ri i coborri ale bra elor, r suciri, prindere, aruncare, ghemuire). nva s -i st pneasc emo iile, reac ioneaz adecvat, se modeleaz procesele afectiv-emo ionale (copilul este total convins c trebuie s joace ct mai fidel rolul pe care l modeleaz cu maxim convingere, el este cu adev rat vnz torul pe care l-a cunoscut i care l-a impresionat, ad ugnd la aceasta cum i l-ar dori).

38

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


n plan social copilul nva prin joc s tr iasc i s ac ioneze mpreun cu ceilal i (rolul interpretat are coresponden social , realitatea nu este reprodus identic, ci transfigurat respectndu-se ns rela iile interumane: vnz torul are acest statut atta vreme ct exist si un cump r tor cu care rela ioneaz ).

Jocul este o experien natural , universal ce face parte din via a de zi cu zi. Pretutindeni n lume copiii se joac individual sau n grupuri mici, explornd mediul nconjur tor, cunoscndu-i tovar ii, descoperindu-se pe sine, nv nd, dezvoltndu-se. Jocul servete pentru sus inerea culturii autentice, ncorporeaz poveti populare, anivers ri, tradi ii, obiceiuri, teme universale, fiind o experien de nv are cu multiple valen e.

Sugestii pentru cadrele didactice i p rin i privind jocul copilului:

4 4 4

Participa i la jocul copilului dac v accept (Ce zici dac eu a dori s cump r de la magazinul t u, dou pini i un pachet de biscui i?; Juca i-v efectiv cu copilul, stimula i-l s manipuleze obiecte i situa ii, diversificndu-i modurile i modalit ile de joc(Acum e rndul meu s aez cubul rou. Care pies urmeaz ?) Folosi i materiale potrivite pentru nivelul de dezvoltare a copilului i stimularea sa (la 3-4 ani oferim copiilor cuburi mai mari, viu colorate, uoare, puzzle-uri mari; la 5-6 ani se pot juca cu lego, piese mai mici care necesit precizie n micare, mult aten ie, r bdare, perseveren i experien ); Materialele alese s fie colorate, sigure i durabile (jocurile i juc riile s fie din materiale rezistente, uor de mnuit, estetice, s nu prezinte pericol de accidente, s atrag prin form , culoare, m rime, s corespund preocup rilor de vrst i scopului urm rit. Nu vom folosi obiecte din sticl , srm , nasturi, pioneze la 3-4 ani i nici cuburi grele sau alte juc rii care presupun efort fizic ce dep ete posibilit ile acestora); Planifica i activit ile n aa fel nct copilul s -i antreneze ct mai multe abilit i (n momentul n care copilul a c p tat o deprindere e necesar s complic m jocul, solicitnd copilul s rezolve sarcini cu un grad mai mare de dificultate. Dac ai adus toate p puile pe canapea, hai s le aez m n ordine, de la cea mai mic la cea mai mare.);

39

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

4 4 4 4 4 4 4

Atrage i copiii s se joace dac este nevoie (tii c nu m simt prea bine, am r cit, vrei s -mi faci tu un ceai? sau Eu sunt copilul, vrei s fii tu mama i s ne juc m de-a familia?); Aprecia i mereu pozitiv eforturile copilului n joc (Ce frumos ai construit, eti grozav!, Bravo, i-a reuit pr jitura pentru p pu !, Ce mult mi place cum ai aranjat mainu ele!); Extinde i ac iunile copiilor i propune i i altele (Acum c a i terminat de g tit, haide i s aez m masa pentru toate p puile i s facem nite invita ii s participe i al i invita i. Unii dintre noi aranjeaz masa i al ii vom scrie invita iile. De cte farfurii avem nevoie? Etc.); L sa i copiilor destul timp s se gndeasc , s -i dezvolte jocul i s g seasc solu ii la problemele ivite, nu le r spunde i dumneavoastr (Cnd vin cu solicitarea: Nu tiu cum s fac aici, ajut -m ! nu v gr bi i s oferi i solu ia, spune i-le Oare cum ar fi mai bine? Tu la ce te gndeti? ncearc ....i vom vedea dac e bine... i l sa i-le un timp s g seasc variante, solu ii, s experimenteze, sa nve e din greeli, s persevereze); mbog i i cunotin ele copilului cu materiale noi pe care el le poate folosi jucndu-se, introduce i idei noi, pentru a extinde cunotin ele i experien ele copilului (n jocul De-a brutarii da i copiilor f in , drojdie, sare i ap i ajuta i-i s fr mnte aluatul din care ei vor modela cele mai minunate produse. Pune i la dispozi ia lor semin e de mac sau susan i sugera i-le s modeleze specialit i folosind aceste ingrediente). Crea i copilului posibilit i multiple de a se juca cu al ii; stimula i copilul s stabileasc rela ii de joc cu al i copii, dezvolta i jocul n comun al copiilor (Cnd iei i n parc ncuraja i copilul s rela ioneze cu al i copii: Uite ce minge frumoas are b ie elul acela, ntreab -l cum se numete i roag -l s se joace cu tine!, Ia i feti a cu tine ca s plimba i mpreun p pua cu c ruciorul, s fi i dou m mici!); Folosi i-v ntreaga dumneavoastr creativitate i experien pentru a descoperi mpreun cu copilul noi obiecte i materiale ce i pot stimula i l rgi experien a prin joc (n timpul plimb rilor aduna i materiale din natur : crengu e, frunze, ghinde, pietricele, pastra i ambalaje, haine vechi, vase, aparate toate sunt o surs inepuizabil pentru subiecte noi de joc, dezvolt imagina ia, creativitatea, gndirea, satisfac curiozitatea, mbog esc experien a de via a copiilor); Folosi i toate ocaziile pentru a dirija aten ia copilului spre obiectele i evenimentele naturale/reale care pot stimula i satisface curiozitatea sa (Urm ri i transform rile din natur , venirea i plecarea p s relelor, zborul fluturaului, via a gzelor, r spunde i la ntreb rile copiilor, creterea plantelor); mbog i i cunotin ele copiilor cu teme variate despre evenimentele, lucrurile, fenomenele din lumea nconjur toare, l rgi i tematica i arealul de subiecte (Vorbi i copilului despre naterea lui, despre botez, despre evenimentele religioase pe care le s rb tori i, despre tot ce se ntmpl i el este p rta, satisface i-i orice curiozitate cu explica ii adecvate nivelului s u de n elegere);

4 4

40

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

4 4 4

Valorifica i experien a personal a copilului i integra i-o cu noile cunotin e i deprinderi prin situa iile de nv are pe care le crea i. Prin joc acest lucru este cel mai lesne de realizat. Fi i n permanent c utare de noi modalit i prin care s facem jocul copiilor pe m sura posibilit ilor acestora (Porni i cu jocuri simple, accesibile, care trezesc interes, satisfac nevoia de cunoatere i ac iune, mbog i i-l prin noi materiale i reguli, introduce i personaje, situa ii noi de nv are i experimentare, urm ri i cu aten ie cum se joac , ct se joac i cu cine se joac ): Acorda i timp suficient i spa iu ambiental ntr-un mediu curat i securizant unde jocul s fie o experien benefic i sigur (Copilul trebuie s se joace ntr-un spa iu curat, bine aerisit, luminos unde exist mobilier adecvat, jocuri i juc rii ce nu-i pun n pericol via a sau s n tatea, sub directa supraveghere a adultului. Copilul se joac atta timp ct i satisface nevoia de cunoatere, de micare, ct timp mediul l stimuleaz iar adultul i ofer suport.) Asigura i participarea tuturor copiilor n joc, ndeosebi a celor care sunt timizi sau nu au ncredere c pot s contribuie i ei la derularea jocului prin asumarea unui rol sau nu sunt solicita i de al i copii. (Eu am aflat c i Daniel are acas un c elu i chiar el are grij de el. Cred c v poate ajuta el la prepararea mnc rii pentru Pongo.).

41

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

Capitolul 4. Mediul de nv

are

z Centrul de activitate Art

Centrul de activitate Bibliotec

Centrul de activitate tiin e

Centrul de activitate Construc ii

Centrul de activitate C su a P puii

z
42

Centrul de activitate Jocuri de mas

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


Una dintre condi iile esen iale ale aplic rii unui curriculum centrat pe nevoile, interesele i dezvoltarea lui global se refer la crearea unui mediu educa ional adecvat, care s permit dezvoltarea liber a copilului si s pun n eviden dimensiunea intercultural i pe cea a incluziunii sociale. Noi, educatoarele, suntem responsabile de crearea unui mediu favorabil de nv are, fiind noi nine parte integrant a acestuia (Viorica Preda, 2000). De aceea, este bine s inem seama de urm toarele aspecte : 3 Gr dini a este spa iul n care realiz m educa ia timpurie, dup ce copilul a parcurs deja cteva etape de formare (de la natere la 3 ani). 3 Mediul fizic trebuie gndit aa nct s putem sesiza dinamica proprie a fiec rui copil i s oferim posibilitatea dezvolt rii lui armonioase, stimulndu-i dezvoltarea sub toate aspectele. 3 Este bine s oferim situa ii variate de joc i activitate, deoarece nevoile copilului, cerin ele lui pentru educa ie sunt diferite, educa ia adresnduse fiec rui copil n parte i nu copiilor, n general. 3 Simpla prezen a unor factori de mediu nu este suficient ca ea s determine transformarea universului psihic al copilului, dac nu apare interac iunea dintre aceti factori i copil/copii, copil/adul i. 3 Mediul social este la fel de important ca i mediul fizic creat. To i copiii nva cel mai bine prin contactul activ cu mediul i cu cei din jur (colegi, educatoare, p rin i). 3 Prin organizarea spa iului grupei pe centre de activitate procesul de nv are este unul activ, de socializare, n care copiii interac ioneaz direct cu materialele, cu al i copii, cu adul ii, individual, n perechi sau n grupuri mici. 3 Acest tip de organizare permite dezvoltarea liber a copilului pe domeniile de dezvoltare: dezvoltare fizic , s n tate si igiena personal ; dezvoltarea socio-emo ional ; dezvoltarea capacit ilor i atitudinilor n nv are; dezvoltarea limbajului, a comunic rii i premisele citirii i scrierii; dezvoltarea cognitiv i cunoaterea lumii. Putem concluziona c va trebui s cre m o sal de clas atractiv , pl cut , securizant , func ional , care s invite copiii la joc i activitate, unde ei s se simt st pni i n siguran . Pentru a r spunde cerin elor de dezvoltare a copiilor n toate domeniile men ionate mai sus, n scopul oferirii unor experien e de nv are ct mai diverse i a unor con inuturi circumscrise de cele 5 domenii experien iale, spa iul s lii de grup va fi organizat pe centre de activitate, care integreaz diferite domenii de cunoatere i experien e de nv are1:

Un alt centru de activitate care este recomandat a fi amenajat n sala de grup este cel de Nisip i ap . Chiar dac el nu este men ionat i descris precum celelalte centre, nu nseamn c nu pate fi amenajat, fiind un centru de activitate foarte important pentru dezvoltarea copilului. Fiecare

43

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

~ Bibliotec ~ tiin ~ Art ~ Joc de rol ~ Jocuri de mas ~ Construc ii


n aceste zone vom organiza jocuri si activit i liber alese, dar putem ini ia i desf ura i activit i tematice care s contribuie la atingerea obiectivelor cadru i a celor de referin . Prin distribuirea materialelor pe centre de activitate, putem crea o atmosfer de nv are spontan , prin joc, pentru parcursul zilei / s pt mnii, asigurnd posibilit i de op iune pentru copii, astfel nct acetia s poat ini ia propriile lor activit i de nv are. Vom desf ura activit i pl cute i interesante i vom observa manifestarea unei atitudini relaxante i n interac iunile copii-copii, copii-educatoare sau al i actori implica i n educa ie (profesori pentru activit ile op ionale, p rin i, bunici ) . Gndind creator, putem g si multe idei pentru ca materialele amplasate n zonele amenajate s stimuleze i s amplifice procesul de nv are. Cnd gndim amenajarea spa iului educa ional, trebuie s rezerv m un loc pentru centrul tematic (reprezentat imagistic sau chiar cu mesaje scrise). Acesta poate fi plasat la intrarea n clas , pentru a putea fi v zut att de copii, ct i de p rin i. Putem amenaja un panou, o etajer , o m su i vom expune elemente ce sugereaz tema de studiu i care urmeaz a fi completate de c tre copii, p rin i pe tot parcursul abord rii acesteia . Tot aici putem aeza Cutiu a cu ntreb ri pe care copiii le pun n leg tura cu tema propus i la care urmeaz a g si r spunsuri mpreun cu colegii, educatoarea, fra ii mai mari, p rin ii.

educator, amenajeaz spa iul grupei n func ie de condi iile fizice de care dispune, unele centre putnd avea caracter permanent, altele putnd fi deschise doar pentru anumite activit i.

44

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

z Centrul de activitate Art

n acest centru de activitate vom desf ura activit i de desen, pictur , modelaj, activit i practice . Il vom stabili ntr-un loc luminos al clasei, cu posibilit i de depozitare a materialelor necesare, dar si de expunerea lucr rilor realizate . Putem afia plane model, reproduceri, i albume de art , diplome ob inute de precolari la diferite concursuri. Materialele de lucru trebuie s fie suficiente, de bun calitate, aezate la ndemna copiilor, s nu fie periculoase ( foarfece cu vrf ascu it ), acuarelele i pasta de modelat s nu fie toxice .Este bine s existe sor ule e, halate, pentru a nu-i p ta h inu ele i totodata se creeaz o atmosfer de atelier.

Materiale sugerate:
Desen , pictur : creioane colorate, ceracolor, carioca, creioane negre, acuarele, pensule, palete, be ioare, vase pentru ap , tampile, erve ele, periu e pentru stropit, suporturi pentru desen pictur , coli desen, coli colorate de diferite forme i dimensiuni, pl ci faian , pnz , es turi r rite, sec iuni dintr-un trunchi de copac, buc i de sticl lefuite, frunze pentru amprentare, aracet. Modelaj : pasta de modelat ( plastilin , argil , lut moale, coc ), ebooare, scobitori, be e de chibrituri, planete, forme de diferite modele. Activit i practice: coli glacee, carton de diferite culori, forme i dimensiuni, lipici, aracet, palete, be ioare, fire din ln , buc i de pnz , blan , resturi din material de piele, dopuri, cutii de chibrituri, abloane, foarfece, hrtie de impachetat, reviste, ziare, materiale din natur , srm .

45

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


n acest centru copiii pot combina tehnici specifice artei plastice cu cele ale activit ii practice. Ii ndrum m cu privire la tehnicile de lucru, le suger m teme, dar nu impunem modele. Astfel, pot picta, apoi pot decupa formele pictate ; pot decupa forme pe care le aeaz pe suport, stropesc suportul cu ajutorul unei periu e imbibat n tempera, iar cnd ridic formele decupate rezult o lucrare deosebit ; pot picta modelajele ob inute din coc ; pot rupe / decupa hrtie de ziar, o lipesc, contureaz formele cu cear , apoi picteaz toat suprafa a ; pot ataa castanelor, ghindelor elemente din plastilin , ob innd diverse figurine; pot ob ine siluete de animale sau orice alte forme plastice prin amprente de culoare ale frunzelor, palmelor, etc. Lucr rile pot fi individuale, dar pot fi i produsele unor grupuri de copii, caz n care se eviden iaz colaborarea, comunicarea prin intermediul culorilor i al simbolurilor grafice i au un efect puternic asupra ncheg rii comunit ii de nv are. Educatoarea poate influen a procesul de crea ie al copiilor prin aten ia acordat i prin comentarii despre culorile folosite, instrumentele de lucru ntrebuin ate, liniile trasate, formele ob inute, modul n care s-a folosit spa iul suportului de lucru. Este bine s evit m ntreb ri de genul ,,Ce ai desenat aici? sau ,,Ce reprezint desenul t u?, deoarece copilul poate fi dezam git, crendu-i sentimentul c ceea ce a f cut nu este destul de bun, c nu este n eles. Vom pune ntreb ri care subliniaz tehnici, procesul de crea ie, folosind afirma ii nconjur toare: Cum ai f cut aceasta? Ce mai po i ad uga ca s foloseti tot spa iul colii de desen? Ce elemente ale lucr rii i i plac cel mai mult? Ce culori ai amestecat pentru a ob ine acest frumos portocaliu (roz

etc.)?
Spa iul de expunere a lucr rilor trebuie s fie ntr-un loc vizibil i nu foarte aglomerat. Vom schimba lucr rile destul de des, avnd grij ca fiecare copil s fie apreciat, tiut fiind faptul c prin expunerea lucr rilor sus inem procesul de crea ie i r spl tim efortul copiilor. Un aspect de mare importan este formarea la copii a deprinderilor de a face ordine la locul unde lucreaz . Pentru aceasta, trebuie s le asigur m timpul i materialele necesare, iar exemplul personal este foarte important.

46

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

z Centrul de activitate Bibliotec

n acest centru copiii desf oar activit i din sfera limbajului i a comunic rii, un centru foarte important, avnd n vedere urm toarele aspecte: 4 Se dezvolt n elegerea simbolurilor (imagini i litere care reprezint cuvntul vorbit), contactul cu mesajul scris n diversele sale forme de exprimare: imagini, cuvinte, simboluri ; 4 Se mbog esc cunotin ele despre lume i i extind vocabularul; 4 Se dezvolt cursivitatea, coeren a exprim rii, capacitatea de relatare a evenimentelor, de povestire, de recitare de poezii, de compunere de poezii sau ghicitori, de creare de poveti noi dup diverse imagini; 4 Se ncurajeaz dorin a copilului de a citi (imagini); 4 Se dezvolt imagina ia prin povestiri i repovestiri, convorbiri, crearea de c rticele, jocuri de rol sau dramatiz ri; 4 Se cultiv interesul i respectul fa de carte. Centrul de activitate bibliotec se stabilete ntr-un col ct mai intim i relaxant, mai departe de centrele active (Construc ii, Nisip i Ap )

47

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

Materiale sugerate: covor, perni e, scaunul povestitorului, raft pentru c r i , instrumente de scris, coli, caiete, imagini din poveti, cuburi cu poveti,

c r i de colorat, scene din povetile cunoscute pictate de copii, fie de lectur , tabla magnetic , televizor, video, computer, imprimant , cd-uri cu muzic i poveti

Este foarte important s sprijinim dezvoltarea copilului n acest centru avnd n vedere urm toarele aspecte: pozi ia confortabil a copiilor pe perni e n jurul educatoarei; s folosim o voce cald , expresiv , un ritm adecvat; s folosim ilustra ii pe care copiii le vor comenta; s -i stimul m copiii s asculte activ, nu doar pasiv, ncurajndu-i s continue povestea, s gndeasc n mod critic, s vin cu solu ii noi. n acest centru se exerseaz ndeosebi limbajul, contactul cu mesajul scris n diversele sale forme (imagini, simboluri, cuvinte), dar i deprinderi de exprimare n scris. O cerin important este aceea de a deprinde copiii s utilizeze cu grij materialele puse la dispozi ie, de a li se cultiva sentimente de pre uire fa de carte i de autorul acesteia. La grupele mari/preg titoare, copiii pot scrie etichete, completeaz fie de lectur , pot scrie poezii scurte, pot ilustra paginile pe care le pot capsa pentru a realiza c rticele. Efortul personal i face s pre uiasc i mai mult c r ile. Este necesar s schimbe periodic c r ile din bibliotec , s mergem ct mai des n acest centru, s st m lng copii, s le citim, s r sfoim mpreun c r i. Dac noi, educatoarele, manifest m pl cere pentru lectur i copiii vor dovedi interes sporit pentru bibliotec . Tot aici vom desf ura unele jocuri-dramatiz ri, aceasta urmnd n mod firesc lecturii, repovestirilor. Cu ajutorul ctorva m ti, ecusoane reprezentnd diferite personaje sau costume simple ( pelerine divers colorate), copiii pot interpreta roluri din basmele i povetile ndr gite.

48

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

z Centrul de activitate tiin e


Este centrul n care se desf oar activit i din aria experien ial tiin e (cunoaterea mediului, activit i matematice, educa ie ecologic ), unde copiii experimenteaz , descoper , exploreaz i comunic pe baza celor observate. Scopul acestora este dezvoltarea capacit ilor de cunoatere i n elegere a mediului nconjur tor i de rezolvare a situa iilor problematice cu care se confrunt n via a de zi cu zi i mai apoi la coal . Aici ncuraj m dezvoltarea gndirii logice (rela iile cauzale, rela iile spa iale, temporale) i a opera iilor prematematice (grupare, seriere, ordonare, comparare, clasificare, m surare etc.). n acest centru de activitate dezvolt m abilit i de nv are independent . Copiii nva s aib in iativ i sunt stimula i s fie curioi. Trebuie s stimul m cooperarea i nv area activ , deoarece oamenii nva cel mai bine lucrnd. Copiii care nva prin cooperare, nva s lucreze cu ceilal i. Capacitatea de cooperare este cunoscut din ce n ce mai mult ca o necesitate, att pentru rezultatele bune n nv are, dar i mai trziu, facilitndu-se rela ionarea pozitiv . Spa iul destinat acestor activit i este prev zut cu etajere pentru expunerea diverselor materiale .Acestea se expun pe rnd, pentru a nu se produce aglomerare, iar prin schimbarea periodic se strnete interesul copiilor pentru a le explora.

Materiale sugerate: ghivece, pahare, l di e, t vi e, semin e aflate n diferite stadii de dezvoltare, crengu e nflorite, nmugurite, semin e gru, orz, ov z, etc. colec ie de roci, insectar, ierbar, acvariu, microscop, lup , cntar, set de eprubete, lantern , termometru, spirtier , magne i. seturi de c r i, plane cu imagini de la poli, ecuator, deert, peter , salin , mijloace de transport i locomo ie, despre univers, etc. forme geometrice (truse logi II, tangram), cntar, metru de croitorie, rigle gradate, bancnote, monede, coli, probleme ilustrate, instrumente de scris.
Tot n acest centru vom afia calendarul naturii pe care l vom completa zilnic cu ajutorul copiilor.

49

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

z Centrul de activitate Construc ii


Centrul de activitate destinat construc iilor este unul dintre cele mai frecventate de copii, de aceea trebuie plasat lng alte centre active. Trebuie s oferim spa iu suficient de plasare a construc iilor de micare i de depozitare a jocurilor. Construind, copilul i dezvolt gndirea prin rela iile cauzale i spa iale pe care le stabilete ntre obiecte i rezolvarea unor situa ii pe care le ntmpin n realizarea construc iei. Se dezvolt n domeniul socio-emo ional, prin folosirea n comun a cuburilor, prin atitudinea de negociere; n planul dezvolt rii fizice prin dezvoltarea musculaturii, coordonarea ochi-mn i n domeniul limbajului prin comunicarea de idei, descrierea construc iilor, numind, etichetnd unele construc ii etc. . Este o zona preferat de b ie i, dar trebuie stimulate i fetele s participe pentru importan a pe care o au jocurile de construc ii n dezvoltarea tuturor copiilor.

Materiale sugerate: 3 cuburi din lemn 3 cuburi din plastic 3 rotodiscuri 3 lego 3 betioare 3 cutii de chibrituri 3 materiale din natur ( ghinde, conuri, castane, frunze presate, paie, nuiele, scoici), 3 l di cu nisip i forme (acolo unde este posibil se pot amenaja n interior, dar cel mai indicat este n curte

50

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


Materialele puse n acest centru nu trebuie s fie foarte numeroase, cel pu in pentru nceput, aa nct s poat fi strnse cu uurin i aezate n locurile stabilite mpreun . Este bine s aez m pe perete, la nivelul privirii copiilor, imagini sugestive, care s le stimuleze jocul (blocuri, cl diri, sate, orae, ferme, etc.). n cadrul jocurilor de construc ii putem solicita copiilor s foloseasc numai piese mari/roii/de formele cerute sau s adune cte trei cuburi deodat , s le aeze unul lng altul, unul peste cel lalt, apelnd la cunotin e despre form , m rime, culoare, pozi ii spa iale, numera ie. Este important ca noi, educatoarele, s apreciem construc iile, s le expunem i s fie p strate pentru o vreme, s fie fotografiate i chiar premiate, deoarece produsele rezultate n acest sector nu pot fi p strate pentru foarte mult timp.

z Centrul de activitate C su a P puii (Joc de rol)


Col ul C su ei (sau Col ul p puii) reprezint o c su n miniatur , pe care o putem amenaja n diferite forme (din lemn, delimitate prin pere i din pnz ), n func ie de spa iul clasei. Jocurile desf urate aici dezvolt n special domeniul socio-afectiv al limbajului i al comunic rii, al s n t ii i igienei personale, dar i cel senzorial. Este centrul preferat de feti e , dar este bine s fie coopta i i b ie i , sugerndu-le roluri pe care le vor ndeplini cnd vor fi adul i .

Materiale sugerate p pui truse de buc t rie, brut rie trus coafor trus medic trus de electrician trus de mecanic

51

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

halate sor ule e b sm lu e bonete costume specifice unor personaje din poveti

Aici este ndeosebi spa iul jocurilor simbolice. n astfel de jocuri copiii nva despre ei, despre familie, despre societate, construindu-se astfel conduite sociale de apartenen la grup, de colaborare, de disciplin n grup, de ascultarea opiniilor altora, de toleran . Acest gen de jocuri i preg tete s fie adul i n multiplele roluri pe care le au adul ii (gospodine, p rin i, salaria i). Noi, educatoarele, trebuie s fim prezente, aa nct s nu-i stingherim, dar s putem interveni cu sfaturi, idei, lund i noi diferite roluri.

z Centrul de activitate Jocuri de mas


Centrul jocurilor de mas este preferat att de b ie i ct i de feti e prin diversitatea materialelor folosite i care le dezvolt n domeniul afectiv, fizic, cognitiv, i al limbajului i comunic rii, astfel : coordonarea ochi-mn ; musculatura mic ; capacitatea de discriminare vizual ; deprinderi de mbinare, triere, aezare n ordine, clasificare, num rare, punere n coresponden ; percep iile despre culoare, m rime, form ; capacitatea de a rezolva situa ii problematice; perseveren a i sentimentul de bucurie la finalizarea unei sarcini.

coperarea n realizarea unor produse colective

52

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

Materiale sugerate: jocuri lego jocuri n buc ele cu diferite grade de dificultate jocuri incastre cu diferite forme cuburi mici colorate domino / loto cu imagini c r i de joc diferite materiale adunate impreun cu copiii,care se preteaz la sortare i combinare: semin e, smburi, pietre, boabe

Materialele trebuie p strate n ordine, n cutii coule e speciale, etichetate, puse la loc vizibil, aa nct copiii s i le poat alege n func ie de tema aleas sau propus . La sfritul jocului copiii ii vor expune lucr rile sau vor depozita piesele, dup cum este cazul. i aici se recomand imortalizarea aspectelor demne de apreciat. Ca i n cazul celorlalte centre de activitate, trebuie s observ m copiii n timp ce se joac , deoarece jocurile copiilor n acest spa iu pot furniza informa ii valoroase despre acetia i astfel educatoarea poate interveni n ameliorarea unor probleme care apar.

53

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

Exemplu de valorificare a mediului de nv Tema: Ce i cum sunt vreau s fiu Subtema: B iatul i feti a

are la grupa mare

1. Centrul de activitate Bibliotec Asigur m c r i ce con in nforma ii i imagini cu corpul omenesc (exemplu: Tom i Tina, autor Elena Butunoi), poezia Corpul omenesc de Elena Eugenia Ol an (sau la alegere):
Am c por cu p rul cre , Buna zice c -s iste ! Pe obraji am doi bujori Ochi senini i rotunjori. Arcuite am sprncene, Ochii-mpodobi i cu gene. Limb i din i n guri i mi-i sp l cu-o periu ! Dou n ri, colea-n n suc. Ce miresmele-mi aduc ! Urechile-mi dau de veste, Cnd n juru-mi se vorbete ! Gtul, capul mi-l ntoarce Stnga,dreapta cum imi place ! Trupul meu azi , mic, dar tare Dou mini de lucru are ! i mai am dou picioare , Ca s-alerg la fiecare : Cnd la tata, la m mica, S-o ajut i pe bunica !

Prezent m copiilor ghicitori despre organele de sim , hran , obiecte de imbr c minte i i punem n situa ia de a crea sau a c uta i ei ghicitori pe tema dat . Solicit m ajutorul colarilor pentru a scrie mpreun cu copiii grupei ghicitori i poezii, realiznd file pentru c rticica individual . Tot aici putem cnta un cntecel despre diverse p r i ale corpului. Se pot utiliza poze cu corpul uman apar innd mai multor rase i etnii, tocmai pentru a ar ta c sunt asem n tori dei diferi i. 2. Centrul de activitate tiin n acest centru punem la dispozi ia copiilor siluete de b ie i i feti e i jetoane cu obiecte de mbr c minte i nc l minte. Copiii pot selecta i ataa imagini corespunzatoare siluetelor primate. Putem utiliza enciclopedii sau alte c r i care con in imagini ale corpului uman. Putem ini ia exerci ii senzoriale, punndu-i n situa ia de a recunoate prin sim uri gustul/mirosul/forma unor alimente, legume, fructe, flori. Le putem lega ochii pentru a utiliza auzul, mirosul sau pip itul, sau i pot astupa urechile pentru a utiliza celelalte sim uri, etc. Mai putem folosi instrumente de m surat (rigla gradat , metrul de croitorie) i lupe pentru a m sura, privi, studia, compara. Copiii ii pot m sura lungimea piciorului, lungimea bra elor etc.

54

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


Tot aici putem folosi o poezie, care prin con inut i va ajuta s g seasc r spunsuri la ntreb rile adresate prin fia de mai jos :

Sim urile, de N. Nasta ,,Eu cu ochii, dragi copii, V d p pui i juc rii. Limba i cu cerul gurii Imi spun gustul pr jiturii. Cu urechile oricnd Aud fiece cuvnt. Iar cu nasu-adeseori Sorb parfumul tot din flori.
3. Centrul de activitate Art Pe panoul de afiare a lucr rilor putem aeza poze ale copiilor i ale familiilor lor care s -i stimuleze pe copii pentru a realiza teme ca: - autoportret - portretul prietenului/prietenei mele. Propunem copiilor s realizeze amprenta palmei i a piciorului. Putem folosi tehnica amprent rii pentru a realiza imprimeuri necesare confec ion rii h inu elor pentru p pui. Pot realiza colaje sau s modeleze din plastilin corpul uman. Toate aceste lucr ri le putem uni pentru a realiza o c rticic individual . Coperta acesteia o pot realiza folosind tehnica haur rii i a lipirii unor elemente, realiznd astfel portret de copil (b iat/feti a) sau o c rticic cu numele Cine sunt eu?

La sfritul s pt mnii i putem sf tui s ofere aceste c rticele persoanelor dragi (p rin i, fra i, bunici, prieteni, colegi de grup ).

55

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

4. Centrul de activitate Col ul c su ei Putem oferi copiilor posibilitatea de a folosi materiale, conform temelor: De-a familia De-a croitorii/croitoresele De-a brutarii De-a coafeza/frizerul Urm rim ndeaproape comportamentul copiilor, rela ionarea acestora, stimulandu-i s ini ieze jocuri n perechi/ n grupuri mixte. 5. Centrul de activitate Construc ii Putem pune la dispozi ia copiilor cuburi din lemn, lego, rotodiscuri i s le suger m teme precum: C su e pentru pitici Cartierul meu Leag nul feti ei/b ie elului P tu pentru bebelui Este bine s urm rim ca grupul de copii care particip s fie mixt, s fie n rela ii de ntrajutorare, s coopereze n realizarea construc iilor propuse sau liber alese. 6. Centrul de activitate Jocuri de mas Pornind de la con inutul poeziei ,,Corpul omenesc de Elena Eugenia Ol an prezentat la Centrul Bibliotec putem confec iona puzzle-uri (siluete de feti e i b ie i), iar copiii le pot completa cu p r ile ce lipseau. Tot aici, copiii pot nira m rgele pentru a realiza accesorii vestimentare. B ie ii pot i ei nira m rgele i br ri pentru a le d rui colegelor din grup . Activit ile desf urate pe centre ofer posibilit i multiple de abordare a domeniilor experien iale. Educatoarele mpreun cu p rin ii i copiii pot participa la amenajarea i dotarea centrelor, pot propune schimbarea materialelor sau teme ce pot fi abordate. Asumndu-i responsabilit i, copiii i formeaz deprinderi adecvate de interac iune social , nva s comunice eficient cu al ii i pot g si activitatea educativ mult mai atr g toare i mai motivant .

56

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

Capitolul 5: Rolul educatoarei/adultului n interac iunea cu copilul i dezvoltarea sentimentului de apartenen la grup
z z z

Recunoaterea unicit ii copilului, a personalit ii lui i a drepturilor sale fundamentale Formarea i respectarea independen ei, autonomiei copilului Rolul educatoarei n procesul de integrare a copilului

Fiecare copil este diferit; acest lucru este ceea ce l face s fie special. Exist , cu siguran , cteva lucruri esen iale comune tuturor copiilor: au nevoie de dragoste; au nevoie de securitate; de hran bun ; de sprijinul nostru ca s creasc , s se dezvolte s n tos i s nve e. To i copiii cresc i se dezvolt parcurgnd aceleai etape, dar i deosebete ritmul n care dezvoltarea lor se petrece. Dezvoltarea se realizeaz pe mai multe domenii: fizic, intelectual, social, emo ional, toate fiind strns legate ntre ele i influen ndu-se reciproc! Un copil la un moment dat poate nregistra salturi mai mari n dezvoltare ntr-un anumit domeniu dect alt copil. Dar ulterior poate avea perioade de stagnare. Astfel c a face compara ii ntre copii pentru a-i evalua nu este indicat. Progresele copiilor trebuie privite individual, pentru c ele se petrec n ritmul lor propriu. Important este s nu neglij m niciun domeniu de dezvoltare, pentru c toate influen eaz dezvoltarea global a copilului. De exemplu:

Andrei, de cinci ani, are un vocabular uimitor vi ica este o vac n devenire; cea mai mare parte a timpului o petrece aplecat peste c r ile de poveti, cunoate literele i ncearc s citeasc ; nva iute concepte noi, i utilizeaz corect cunotin ele. n rela iile cu ceilal i copii, are nen elegeri, iar la joc, mic rile i sunt nendemnatice. Concluzion m c , din punct de vedere al limbajului i al dezvolt rii cognitive, Andrei este peste anii s i, dar n privin a altor domenii de dezvoltare, are nevoie de sprijin pentru a progresa, de aceea aten ia va fi concentrat asupra situa iilor i sarcinilor care stimuleaz dezvoltarea n respectivele domenii.

57

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Andy este un b ie el de cinci ani, toat lumea l simpatizeaz pentru c este prietenos i dr gu , coopereaz n jocuri i n activit i. Dar nu ascult o poveste un timp mai ndelungat, i este greu s fie atent la ceva pe o perioad mai lung de timp, puterea de concentrare este limitat . Dei manifest entuziasm n cele mai multe activit i, nu reuete s termine ceea ce ncepe, sau s atepte rndul atunci cnd regula o cere. Toate acestea ne atrag aten ia ndeosebi asupra domeniului de dezvoltare socio-emo ional i n plan cognitiv. Unele aspecte ale dezvolt rii sale nu au fost suficient stimulate Un copil este o persoan integral . Ca s -i dezvolt m aceast personalitate, trebuie s avem n vedere toate aspectele dezvolt rii sale.
n gr dini (dac nu a fost frecventat vreun serviciu de educa ie timpurie pn n 3 ani) se pun bazele : 9 primei forme de educa ie organizat , sistematic i competent ; 9 socializ rii copilului 9 dezvolt rii copilului la maximum de poten ial de care dispune. Activit ile de socializare din gr dini se sprijin pe cunoaterea copilului despre sine nsui, despre ceilal i i despre lumea din jurul s u.

Fugind dup stele copiii se izbesc de lume.


Lumea copilului este n schimbareintrnd n gr dini , pentru copil este evident c lumea con ine i alte persoane dect cele cu care este el obinuit i n care are ncredere, n primul rnd p rin ii. Noi, ca adul i, trebuie s asigur m cele mai bune condi ii pentru dezvoltarea s n toas i plenar a copilului i de aceea sunt recomandate cteva principii de baz ale interac iunii dintre educator i copil.

z Recunoaterea unicit

ii copilului, a personalit

ii lui i a drepturilor sale fundamentale

Fiecare copil este unic i, de aceea, interac iunea cu fiecare copil trebuie s reflecte aceast unicitate. Cnd sosete n gr dini , copilul este egocentric, nu se joac mpreun cu ceilal i, se joac al turi de ei; acesta este jocul paralel. Aici intervine rolul nostru n a aprecia copilul: Andy, nu ai reuit s termini cabana- o apreciere negativ care d uneaz rela ion rii cu copilul i diminueaz ncrederea n adul i. Copilul trebuie ncurajat, stimulat, apreciind de fiecare dat comportamentele pozitive, micile cuceriri ale lui: Ce frumos ai construit pn aici, Andy! Eu tiu c po i s termini cabana. Astfel de rela ionare creeaz fundamentul interac iunii copilului cu educatoarea. Dac -i suger m cu delicate e s se al ture celorlal i copii - Andy, vrei s -i aju i pe Marcel i pe Radu s construiasc o caban la fel cu a ta? el se va al tura bucuros; dup aproximativ un an, acelai copil i va da toat silin a pentru a se conforma unor reguli stabilite pentru a-i face pe plac adultului. Va nv a s coopereze i s arate simpatie.

S -i l ud m i s -i ncuraj m pe copii i o s -i vedem nflorind!

58

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


A respecta copilul nseamn : 9 s ne adres m copilului folosind ntotdeauna ca apelativ, numele lui: Adelina, r spunde tu!; 9 s comunic m cu copiii frecvent de-a lungul zilei, prietenos i interesat: Livia, ast zi o s te duc m tua n parc? 9 s identific m ceva pl cut la fiecare copil, de fiecare dat cnd comunic m cu el: Teo, ce frumos te-a mbr cat mama ta ast zi! 9 s -i acord m aten ie copilului cnd acesta vorbete; 9 s -l ncuraj m pe copil cnd acesta ncearc s fac ceva, f r ns a-i cere perfec iune 9 s nu-i tr d m ncrederea.

Convingerea ta vine din ncrederea n al ii!


Cteva idei ce ne pot sprijini n n elegerea copilului:

n jurul vrstei de trei-patru ani, la copii se manifest o puternic dezvoltare. Aceasta se observ att n ac iunile lor, ct i n modul de manifestare verbal ; o tr s tur important este imagina ia deosebit de vie; este vrsta ntreb rilor cum, de ce i a fanteziilor. Copilul de patru ani se g sete ntr-o perioad important de acumul ri; copleit de propriile achizi ii i din nevoia de confirmare a exactit ii lor, i mp rt ete informa iile oricui dorete s -l asculte: Pot s scriu i eu o scrisoare?, tiu cum s fac o barc de hrtie; vrei s - i ar t?. S ncuraj m copilul n eforturile sale! S apreciem fiecare din realiz rile sale cu tot interesul i entuziasmul pe care l merit noile achizi ii ale copilului: Miruna, ast zi ai realizat o lucrare aa de frumoas ! Ai decupat pe contur, ai aezat frumos n pagin , ai lipit f r s murd reti. n urm torul an de via , interesele copilului se l rgesc considerabil. Mai pune ntreb ri, dar nu mai exagereaz n manifest ri, pentru c a ctigat echilibru i st pnire de sine. Din punct de vedere social, copilul se integreaz copiilor de aceeai vrst , mpreun cu care planific i realizeaz diferite activit i. n general, capacitatea de a stabili contacte se flexibilizeaz .

Comunicarea de la egal la egal, cere de la noi respectarea unor condi ii:

S manifest m empatie (a vedea lumea cu ochii copilului) - adic s ne plas m imaginar pe pozi ia copilului pentru a n elege mai bine EU-ul lui. Cu ct i cunoatem i i n elegem mai bine cu att mai uoar ne este sarcina de adult n preajma lui. S -i respect m prin ceea ce facem, doar astfel vom putea fi respecta i. S ne ridic m la nivelul de n elegere a adev rului copil resc. Comunicarea pe care o avem cu copilul s se realizeze pe baza dorin ei noastre de a cunoate specificul individualit ii lui.

n gndul copiilor, to i oamenii sunt la fel.

59

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

Cum s vorbim cu copiii:

3 3 3 3 3 3 3

S vorbim cu copiii, folosind o voce blnd ; s ne uit m n ochii lui cnd vorbim, s ne adres m pe prenumele lui cu c ldur , dar i cu fermitate cnd este necesar stabilirea unor limite. Copiii nva prin exemple: modul n care vorbim i rela ion m cu al i adul i, i va nv a pe copii la fel de mult ca ceea ce spunem. R bdarea noastr , buna dispozi ie, toate vor fi transmise n mod natural copiilor prin comportamentul nostru. S le ar t m c sunt importan i pentru noi: fiecare copil are nevoie s tie c el este cineva special Bun diminea a, Adelina! Ce fusti frumoas ai! S ne facem timp n fiecare zi s vorbim cu fiecare copil! O propozi ie sau dou , spuse numai pentru el, va ajuta la stabilirea unor rela ii calde ntre el i noi: Bun diminea a! Ai lipsit ieri; ce s-a ntmplat? tii ce dor ne-a fost de tine? S l ud m copilul pentru ncerc rile lui de a face ceva, indiferent de rezultatul ob inut: Foarte frumos, Aura! Pentru c ai ncercat s desenezi

Scufi a Roie.
ncercare i eroare, experiment ri ce par absurde, caraghioase - tras ri de linii tremurate i inegale, a colora soarele n albastru, pentru c aa e mai frumos, toate acestea sunt erori fericite ale dezvolt rii copilului. S -l cert m sau s rdem de copil pentru aceste erori, este o descalificare pentru meseria noastr . A cunoate copilul, a-l respecta, a-l ncuraja iat calea corect a educatorului bun.

z Formarea i respectarea independen ei, autonomiei copilului


ncepnd de la vrsta de doi ani, cnd copilul se dezvolt n planul limbajului, expresivit ii, motricit ii, toate acestea i confer o mai mare ncredere n for ele proprii; copilul, ncepe s manifeste primele semne de independen ; nu renun ns la ajutorul p rin ilor. Este perioada crizelor de furie, cnd noi i p rin ii suntem att de ncerca i. Este perioada n care copilul contientizeaz c a dobndit unele abilit i i dorete s demonstreze acest lucru, ns constat i c nu poate fi total independent, ceea ce determin o stare de conflict interior. El i dorete s fie mare... o Independen a este dorin a copilului de a ac iona n via n func ie de experien a lui. De aceea se spune: Dac -i doreti binele copilului, las -l s se descurce f r tine. o Copiii au nevoie de libertate, dar de o libertate ntre anumite limite. S le d m posibilitatea s fac alegeri, astfel nct ei poat ncepe s nve e s ia decizii. Pentru aceasta, trebuie s limit m num rul de alegeri, numai acelea acceptabile; de exemplu: copilul nu este liber s umble nesupravegheat n afara clasei. Nu este liber nici s nec jeasc alt copil, ori s -i strice lucrarea. o Copilul este liber s aleag ntre a picta un tablou, a se juca cu nite cuburi, ori a ncerca s potriveasc culorile ntr-un joc de mas . Acestea sunt alegeri acceptabile. o Manifestnd independen , copilul i p streaz pozi ia proprie, fiindc o consider corect . Independen a se manifest n situa ii critice. o Cnd apare o situa ie conflictual ntre experien ele proprii ale copilului i comportamentul p rin ilor, al adul ilor din jurul lui, conflictul iscat genereaz independen a copilului.

60

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


o o Trebuie s contientiz m faptul c la vrsta de cinci ase ani se schimb structura comunic rii cu copilul. n diferitele activit i (joc, vorbire, construc ii) prin colaborare, cooperare se valorific rela iile de egalitate, parteneriat. La nceput copilul nva prin imita ie, care treptat este nlocuit cu elemente ale atitudinii critice fa de ac iunile p rin ilor, educatoarei, apar primele forme de comportament independent. La formarea acestui tip de comportament, contribuie stilul de comunicare practicat de noi, educatorii.

Modalit

i de stimulare a independen ei copilului:

Atunci cnd comunic m cu acest copil, ne adres m ca unei persoane care va ncerca s egaleze prin ceva adultul, conferind copilului ncredere n for ele i cunotin ele proprii: s rug m copiii s ne ajute la preg tirea s lii de grup , a centrelor, mp r ind materiale, ustensile, juc rii; este ajutorul nostru de educatoare. De aceea momentele de tranzi ie dintre activit i constituie oportunit i naturale de nv are pentru copii. Iar prin acest rol ar trebui s treac ct mai mul i copii, dndu-le ansa s se simt utili i necesari, s -i demonstreze c i ei pot s fac ceea ce face adultul i c sunt de ncredere. i vom ncuraja s se mbrace i dezbrace singuri la vestiar S le permitem s -i aleag mna cu care deseneaz , nefor ndu-i s o schimbe. S le oferim o gam de op iuni acceptabile : o ce carte s priveasc ; o cu ce juc rii s se joace; o ce s deseneze sau picteze; o ce colaj s realizeze la tema dat ; o ce materiale s foloseasc ; o cu care dintre copii s lucreze, evitnd situa iile stnjenitoare, poten ial de excludere a unora din diverse motive. Acceptnd diferen ele dintre copil i adult, evitnd s -i impunem o manier adult de comportament i cunoatere, trebuie s accept m i varia iile care exist n cadrul aceluiai nivel de vrst i s consider m naturale diferen ele dintre copii.

Sinceritatea copilului este total .


Cnd sosete n gr dini , copilul, n general, are o imagine pozitiv despre sine, pentru c p rin ii au aceast imagine. La gr dini , imaginea pozitiv despre sine trebuie s accepte imaginile celorlal i copii despre ei nii i trebuie s coexiste cu acestea. Imaginea pozitiv de sine ncurajeaz nv area. Egalitatea i cooperarea nu se ctig uor. E sarcina noastr s orient m copiii spre integrarea cu uurin ntre copii, s aplan m eventualele frustr ri. Treptat, activit ile din gr dini ocup un loc tot mai important n via a copilului, se stabilesc leg turi relativ constante. Socializnd, copilul i dezvolt limbajul, care are un rol important n evolu ia inteligen ei, precum i a ntregii personalit i.

61

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


De ce punem accent pe limbaj? Pentru c func ia cea mai vizibil a limbajului este socializarea. Limbajul este un mijloc de comunicare, dar i un foarte important mijloc de stabilire i men inere a rela iilor cu al i oameni.

Interac iunea copil-educatoare se construiete n jurul cuvintelor cheie: comunicare cooperare - prietenie Comunicarea ntre adult i copil este esen ial n formarea lui ca fiin social Dac priv m copilul de comunicare, l transform m ntr-o fiin introvertit . S fim toleran i n comunicare! O obliga ie foarte important a cadrului didactic. S nu presupunem, s ne form m opinii, nainte de a asculta. S nu judec m dup primul contact. S accept m c exist diferen e culturale, mai mult sau mai pu in accentuate ntre gr dini i familie, ntre noi i p rin i, ele putnd determina erori de interpretare cu consecin e grave asupra copilului. S ne p str m calmul i sim ul umorului ntr-o situa ie conflictual datorat lipsei de comunicare. Pentru o bun comunicare, noi trebuie s evalu m mediul din care provine copilul: obiceiuri, tradi ii, norme de comportament, religie. S ne asigur m c ceea ce atept m noi de la copil este identic cu atept rile p rin ilor . Oricare ar fi dificult ile n comunicarea dintre educatoare i copil, niciodat nu trebuie s ridic m tonul, sau s ne manifest m prin comportamente non-verbale (surs lipsit de amabilitate, grimas , ridicare din um r). Nu tonul ridicat rezolv problemele ap rute, ci mai degrab le agraveaz .

nveliurile cuvntului sunt trepte spre adev r.


Comunicarea eficient pornete de la atitudinea pozitiv fa de sine nsui i fa de cel din fa a noastr . Copiii au nevoie de sprijinul nostru, dar au nevoie i s afle de la noi ct de mult au progresat, au nevoie s -i ajut m s avanseze, s fim lng ei cnd dau gre, au nevoie s -i ncuraj m.

Premise pentru stabilirea unei bune comunic ri:


S ncuraj m copiii ct mai des! Dac ne gndim c etimologia cuvntului a ncuraja nseamn a da din inim , vom ti c atunci cnd ncuraj m, transfer m curaj din inima noastr ntr-a lor; i ndemn m s treac la fapte , i ajut m s ac ioneze. Exist diferite moduri de a ncuraja i folosim ca prim modalitate lauda. S l ud m copiii att pentru tentativele lor, ct i pentru realiz rile lor. L udndu-i, le stimul m sim ul valorii personale i al demnit ii, imaginea pozitiv de sine i doar atunci va mai ndr zni s ncerce. Orice copil merit s simt acest lucru.

62

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


S folosim aten ia pozitiv i aprecierea n mod proactiv; este bine s l ud m comportamentul, i nu copilul; Ce fericit eti c ai salvat o vr biu !, sau calit i globale eti b iat bun. Un cuvnt de apreciere bine formulat i ofer copilului informa ii explicite despre ceea ce a fost

demn de laud n comportamentul s u, pentru a-l putea repeta.. S -l l ud m atunci cnd face un gest generos; aceasta l va nv a c generozitatea i bun tatea sunt importante. Trebuie s -i spunem foarte clar copilului ce anume apreciem (proactiv) i nu doar bravo, bine(reactiv), aceti termeni, de ordin general, nu-i ajut pe copii s n eleag ce anume vrem de la ei. S pre uim paii timizi pe care-i fac copiii! Ex: Adelina este ea, ns i o timid ; nu tie i nu poate s -l liniteasc pe Filip, care plnge, nefiind nc acomodat la programul de gr dini ; ns ea se duce lng el i st pe sc unel al turi Uite, Adelina, Filip nu mai plnge, fiindc tu ai stat mereu lng el. Adelina rde. Cnd l ud m pe cineva, s o facem necondi ionat; l ud m pur i simplu, nu mai ad ug m un dar ce induce condi ionarea: dar de ce nu te por i tu mereu aa; A i realizat amndoi o lucrare foarte frumoas !- o laud pur i simplu; A i realizat amndoi o lucrare foarte frumoas , dar ar fi fost grozav dac nu a i fi vorbit atta!- laud condi ionat , incorect folosit . S oferim ajutor concret n rezolvarea problemei-este ntotdeauna mai util i mai eficient; Bogdan construiete din Lego o construc ie

complicat . Avnd n vedere c la baz este mult mai ngust dect la vrf, construc ia nu are stabilitate: ai f cut o construc ie frumoas , hai s lucr m amndoi s nu se mai d rme. Bogdan este mul umit c -i remarcasem construc ia, i nsuete ideea de a realiza baza mai mare sau la fel
de mare ca vrful, noi c am prevenit renun area. ncuraj m tr s turile sufleteti pe care i le dezvolt copiii notri - personalitatea n ansamblu. Comentariile pe care le facem contribuie la conturarea imaginii de sine pozitive pe care copiii o vor purta n coal , n via , n societate. Modalit i de a face aprecieri pozitive

Limbajul trupului i tonul vocii sunt mult mai importante dect cuvintele pe care le folosim: s nu fim furioi, s nu folosim tonul critic, ci doar expresii afectuoase pentru a dezvolta o rela ie bazat pe ncrederea reciproc . S folosim o varietate de tonuri pentru a solicita aten ia copiilor, pentru a dezvolta diverse raporturi cu ei, precum i expresivitatea limbajului . S zmbim mai mult, mai des, cald To i avem nevoie de zmbetul cald i ncurajator al celor din jur. Copilul vrea tot timpul acest semn de afec iune, semn c lumea este un spa iu cald, unde nimic nu-i este ostil, att timp ct este lng noi... S fim blnzi i binevoitori cu copilul, manifestnd interes fa de el, receptivitate la cerin ele acestuia. Adul ii care sunt blnzi cu copiii, i fac s se simt n largul lor, tiind c au pe cine se baza i c sunt iubi i. S respect m principiul egalit ii i al colabor rii cu copilul. Suntem adul i i noi ini iem i conducem activit ile cu copiii, n rest suntem acelai participant ca i ei. La fel ca i ei st m pe jos s culegem ciupercu e sau, ca un copil curios, batem din picior; noi suntem modelul unui comportament creativ care este imitat involuntar de c tre copii. S accept m sentimentele copiilor! Cnd sunt furioi, plng cioi, nva s -i exprime sentimentele i nu sunt capabili s le st pneasc , pe parcurs vor nv a. De exemplu, Filip este un b ie el timid, cu o tendin minor spre blbial . Aceasta se accentueaz cnd exist posibilitatea

63

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


de a ncepe o furtun i atunci l rog s -i vorbeasc d-lui Tunet, spunndu-i c -i este fric i s plece de aici. Avnd libertatea de a-i exprima adev ratele sentimente, copiii fac primul pas spre controlul lor. Ac iunile noastre trebuie s fie n concordan cu spusele. Dac un copil arunc cu juc riile, putem merge la el i mpreun s folosim juc riile pentru a dezvolta un joc; astfel i ar t m pentru ce sunt juc riile ntr-un mod pl cut, dect s -i inem o predic lung ; copiilor trebuie s le spunem ce s fac , nu ce nu au voie. S nu ne pierdem umorul, oamenii de umor sunt oameni de suflet; dac rdem i glumim cu copiii, stimul m c ldura uman i prietenia dintre noi i copii, ncuraj m colaborarea n sala de grup . Modalit i negative de comunicare

S evit m ntreb rile autoritare, pe un ton ridicat (Ce te-a apucat s -i strici nava lui Vl du ? i se spune lui Andrei. Acesta simte ostilitatea din tonul nostru i i diminueaz ncrederea n noi). S fim aten i la interven iile copilului, s nu-l ignor m. Ignorarea, t cerea sau acordarea unei aten ii superficiale din partea adultului, atunci cnd el are nevoie, cnd o solicit , reprezint tot o modalitate negativ de comunicare. S nu-i compar m pe unii cu al ii!! Risc m s facem mai mult r u dect bine. Psihologii sus in c aceast metod creeaz o situa ie de concuren i competi ie, ce dezvolt deseori complexe, inhibi ii; dac nu ctig acea competi ie exist posibilitatea s se nr iasc , s intre ntr-un soi de lupt cu adul ii, s -i piard ncrederea n for ele proprii. Dac facem afirma ia eti un copil r u determin m copilul s se simt lezat; el nu este r u, doar ac iunea pe care o face este! E mai bine s -i explic m de ce nu este bine ceea ce face, ct de periculoas este ac iunea lui. Num rul relativ mare dintr-o grup de copii poate determina apari ia unor tendin e la cadrul didactic: De a monologa mai mult dect a dialoga; De a emite instruc iuni; De a face aprecieri negative; De a dojeni; De a cere explicit copiilor s r spund strict la ntreb ri sau s atepte doar anumite r spunsuri la ntreb ri deschise; De a ridica tonul De a dori acelai lucru de la to i copiii, cnd ei sunt att de diferi i! Astfel, comunicarea se reduce la o singur direc ie: de la cadru didactic la copil i cap t tendin e de autoritarism, de ngr dire. Dezvoltarea comunic rii trebuie s se realizeze la copil ntr-o direc ie bilateral , de mp rt ire a experien ei. F r s -i limit m r spunsurile, vom invita copilul s se exprime ct mai mult, ct mai divers, s -i mp rt easc experien ele personale. Dac i facem observa ii i corect ri repetate, vom ajuta la producerea blocajelor i perpetuarea erorilor.

64

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

z Rolul educatoarei n procesul de integrare a copilului


Noi, cei care lucr m cu copiii, trebuie s -i trat m din perspectiva dezvolt rii, percepndu-i ca fiind unici, demni de respect i n elegere, doar astfel vom putea crea pentru ei experien e satisf c toare. Realiznd o educa ie care r spunde necesit ilor copilului, stilului predominant de nv are al acestora, care se centreaz pe proces, nu pe produs, cadrul didactic ndeplinete mai multe roluri: arhitect, observator/evaluator, regizor, mediator/facilitator, (dup Carter, Margie, Curtes, Deb, Traning Teachers)

Ca arhitect: Evalu m spa iul din perspectiva ochiului copilului; Adapt m spa iul la necesit ile i interesele jocului copilului; Cre m posibilit i de a explora lumina, umbra, sunetele, culorile, textura; Integr m elemente din lumea de afar n mediul s lii de grup ; Reamenaj m spa iul grupei pentru a crea noi provoc ri n fiecare centru Etichet m tot mobilierul i materialele din spa iul educativ pentru a facilita nv area Ca observator/evaluator: Ne vom comporta ca un cercet tor n domeniul educa iei timpurii: vom realiza continuu observ ri ale tuturor copiilor pentru a identifica: preferin e, interese, cunotin e, frustr ri, ataamente, competen e, st ri, comportamente ale copiilor. Observarea ne orienteaz n aprecierea progreselor copilului n atingerea obiectivelor educa iei timpurii. nregistr m datele observa iilor noastre pentru ca pe baza lor s realiz m o proiectare a nv rii ct mai adaptate nevoilor i intereselor copiilor i o evaluare ct mai precis , realist i obiectiv . Ca regizor: Prin buna cunoatere i acceptare necondi ionat a fiec rui copil, promov m numeroase strategii i tehnici interactive pentru a promova nv area, cre m oportunit i echitabile pentru to ii copiii; timp suficient i suport adecvat pentru fiecare copil, innd cont de diferen ele individuale, de stilul i ritmul de nv are; Regiz m un anumit scenariu prin selectarea de teme i materiale sugestive; intervenim cu noi materiale i idei pe parcurs, f r a-ntrerupe jocul; suger m o varietate de posibilit i de joc; Ajust m sarcinile la interesele i posibilit ile copiilor; schimb m spa iul educativ n func ie de evolu ia programului i de nevoile grupei. Stimul m lucrul n echip al copiilor; Eviden iem p r ile forte ale copiilor pentru a ncuraja progresele, a-i spori ncrederea n sine i a-i nv a s -i construiasc evolu ia miznd pe laturile tari, planific m oportunit i pentru a le valorifica, a le face func ionale;

65

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


Vom ine seama de calit ile unice ale fiec rui copil, i vom respecta ritmul propriu de dezvoltare; Vom asigura un mediu mbog it, apropriat vrstei, intereselor i posibilit ilor copiilor; Construim parteneriate educa ionale de decizie i ac iune: gr dini -familie-copii-comunitate;

Ca mediator/facilitator: Cre m copiilor un mediu stimulativ de joc, favorabil pentru a-i exprima necesit ile, sentimentele i emo iile; ncuraj m copiii s fac alegerea, le oferim libertatea de a decide singuri; ndemn m copiii s foloseasc lucrurile i s practice deprinderile n mod spontan, netradi ional; Experiment m noi metode de joc, reprezentnd o alt cale de dezvoltare a spiritului inventiv; Facilit m comunicarea ntre copii; cre m ocazii de dialog ntre copii, ntre copii i adul i; Prin solu ionarea unor conflicte, dezvolt m abilit i sociale; oferim modele copiilor de a negocia i solu iona situa ii pe cale panic ; Stimul m posibilit i de exprimare creatoare, independen n gndire, comportament, stimul m exprimarea i respect m opinia copilului. Punem n valoare mult mai mult con inutul jocului, dect respectarea rigid a regulilor; Echilibr m eforturile copilului cu posibilit ile lui spre a-i favoriza dezvoltarea, dar i autocontrolul n interac iunile sociale; Ajut m copilul s -i extind experien a de cunoatere, s o contientizeze; Favoriz m tr irea unor experien e reale de c tre copii, experien e de via care ulterior vor stimula jocul.

66

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

Capitolul 6. Proiectarea activit


z Strategii educa 1. Strategii de 2. Strategii de 3. Strategii de

ilor de nv

are

ionale de abordare integrat a dezvolt rii copilului i centrarea procesului educa ional pe copil nv are prin descoperire nv are prin cooperare promovare a unei educa ii incluzive

z Strategii educa ionale de abordare integrat a dezvolt rii copilului i centrarea procesului educa ional pe copil
A crete un copil este un lucru riscant; c ci reuita depinde de mult trud i grij , iar nereuita ntrece orice alt durere. (Democrit)
nv area, ca proces, este abordat nuan at de c tre specialitii n psihologie colar . Ea poate fi: Orice activitate care dezvolt noi cunotin e i abilit i. (Galperin, 1965) Un proces de reorganizare prin feed-back, al paternurilor senzoriale ce asigur celui ce nva un control asupra propriului s u comportament, cnd se afl n rela ie cu obiecte i evenimente din mediul nconjur tor.(Smith, 1965) Modificare a dispozi iilor organismului, care se men ine n timp i care nu se datoreaz proceselor de cretere.(R.Gagne, 1975) O alternare a comportamentului ca rezultat al experien ei individuale. n teoriile moderne se vorbete: De nv area experien ial ; De cadru didactic n rol de facilitator al procesului de nv are; De valorizare i dezvoltare a poten ialului fiec rui copil; De respectarea ritmului i stilului s u cognitiv specifice; Pentru realizarea curriculumului centrat pe copil, trebuie s stabilim scopuri pentru fiecare copil, lund n considerare toate aspectele dezvolt rii lui: Vrsta intelectual ; Ritmul de dezvoltare;

67

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


Temperamentul; Punctul forte (prin care copilul este pus n valoare); Veriga slab (pe care nu le eviden iem copilului/copiilor).

n realizarea acestor scopuri, trebuie s gndim strategii, s select m metode, tehnici, procedee adecvate. Centrarea procesului educa ional pe copil are loc cnd:

Respect m principiul constructivismului: nv are interactiv ; nv are semnificativ ; nv are prin descoperire; nv are tematic : nv are integrat , interdisciplinaritate.

Facilit

m comunicarea prin: Lucru n grup; Proiectare; Echitate; Acceptare necondi ionat ; ncurajare; Confiden ialitate; Flexibilitate.

Oferim un mediu educa ional fizic i social: Confortabil; mbog it; Deschis; Securizant; Stimulativ; Flexibil.

Copilul

este subiect al nv rii: Implicare activ ; Utilizarea experien ei; Opinie personal ; Responsabilitate.

68

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

Copilul

are noi roluri: partener; interlocutor; gnditor; prieten; organizator; ascult tor, persoan care rezolv probleme; evaluator;

Copilul

se implic n: comunicare: negociere; interac iune; luare de decizii.

Educatorul cunoate despre copil: Caracteristici de vrst i individuale; Experien e anterioare; Stil de nv are; Interese; Nevoi specifice.

Educatorul are roluri de: Manager; Facilitator; Partener; Designer; Observator; Prieten; Mentor; Evaluator; Motivator; Surs de informare.

69

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

Educatorul ofer copilului n comunicare: Ascultare; ncurajare; Constan ; Toleran ; Sim ul umorului; Sensibilitate; Securitate.

Familia: Ofer mediu securizant, cald si stimulativ; Observ i ine cont de caracteristici de vrst ; Identific caracteristici specifice de dezvoltare; Identific interese, nevoi; Stimuleaz nv area prin experien e variate

Familia .ndeplinete roluri noi: Educator; Prieten; Mentor; Avocat; Partener; Expert; Asistent:

....ofer n comunicare: Ascultare; ncurajare; Afec iune; Toleran ; Securitate; ncredere

70

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


n concep 9 9 9 9 9 9 ia lui Howard Gardner: Caracteristica cognitiv a omului este descris de ansamblul de deprinderi, abilit i, nclina ii, talente grupate pe nou tipuri de inteligen e. To i indivizii normali posed aceste inteligen e, care interac ioneaz i se combin ntr-un mod unic, singular. Toate tipurile de inteligen e se manifest rar n mod independent. Inteligen ele ac ioneaz complementar, concurent, compensatoriu i coordonat. Autorul sus ine c un individ reprezint o colec ie de inteligen e. Dac un registru de inteligen nu este prea dezvoltat, din combina ia celorlalte tipuri, care cunosc o mai nalt dezvoltare, i permite s activeze cu mai mare succes ntr-un anumit domeniu. 9 Autorul consider c inteligen a este multidimensional . 9 Un curriculum axat pe dezvoltare i formare, recunoate multidimensionalitatea, existen a diferen elor dintre copii.

Copiii tiu s fie arbitrii norocului lor i st pnii propriei fericiri, lucru pe care-l ignor dup aceea n decursul vie ii. (De lhomme, La Bruyerre)
n realizarea curriculumului, implica iile teoriei multiplelor inteligen e are urm toarele consecin e: Impune cunoaterea ndeaproape a copilului, a profilului de inteligen prin cunoaterea: - aptitudinilor; - a punctelor forte; - a punctelor vulnerabile; - stilurilor de nv are. - ritmurilor de dezvoltare; - intereselor; Impune proiectarea demersurilor pedagogice necesare procesului educa ional prin proiectarea: - obiectivelor; - strategiilor; - mediului educa ional favorabil nv rii autentice; i reglarea i ajustarea permanent a demersului pedagogic. Este necesar s contientiz m c implicarea T.M.I. (Teoria Multiplelor Inteligen e) n individualizarea nv inteligen au acelai grad de importan n dezvoltarea personalit ii copiilor. Inteligen ele reprezint diferite domenii i con inuturi, diferite modalit i de nv are.

rii, demonstreaz c toate tipurile de

71

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


Conform lui H. Gardner, avem nou inteligen e: - Naturalist -n orice activitate s aducem natura ct mai aproape de copii, s -i implic m s observe rela ii, detalii senza ionale; - Lingvistic s determin m copiii s citeasc , s scrie, s povesteasc , s joace jocuri de cuvinte. - Logico-matematic s incit m copiii s experimenteze , s pun ntreb ri, s rezolve probleme logice, s calculeze. - Vizual-spa ial s ndemn m copiii s vizualizeze, s deseneze, s schi eze. - Kinestezic s cre m momente care s implice copiii n dans, s construiasc , s ating , s gesticuleze. - Muzical s aducem n activitate muzica, sunetul, ritmul. - Interpersonal s g sim solu ii i s motiv m copiii s coopereze n nv are. - Intrapersonal s le exers m capacitatea de autoevaluare, de n elegere de sine, de exprimare a sentimentelor i gndurilor - Existen ial i.

Exemplific m cum putem folosi T.M.I. ntr-o activitate de reconstituire a unui afi; activitate n care copilul exerseaz diverse abilit

Anterior acestei activit i, se observ n cadrul unui joc un afi; n prezentul joc se motiveaz pierderea afiului, fiind necesar s -l reconstituim. Reconstituirea se face f r suport intuitiv i necesit folosirea informa iilor anterior nsuite. De asemenea, reconstituirea se face dup un plan de ntreb ri clare, conceput anterior, ce vizeaz , pe rnd, cte un singur element al afiului. Copiii nva prin exerci ii pozi iile spa iale, aplicnd cunotin ele n domenii noi. Compara iile imaginare, analizele, sintezele se negociaz . Noi, educatoarele, avem rol de negociatori. M rimea foii, personajele, culorile, pozi iile spa iale, toate sunt analizate apelnd la memorie, gndire logic , imgina ie, reprezent rile anterioare. n prima etap analiz m afiul. Reconstituim afiul f r suport intuitiv. Se reg sete afiul original. Compar m cele dou afie. Copiii analizeaz fiecare element prin compara ie i g sesc asem n ri i deosebiri. Elementele noi sunt elemente ale imagina iei creatoare i dau un plus de originalitate. Activitatea de reconstituire se poate organiza pe mai multe grupuri(desen,colaj); vom compara apoi afiele cu originalul i-l vom alege pe cel care a respectat cel mai bine criteriile de reconstituire. Renun m la sarcini uniforme, la perspectiva limitat a concentr rii pe sarcini ce vizeaz doar competen e de tip academic (scris, citit, num rat, socotit). Aplic m o sarcin practic centrat pe copil, pe necesit ile lui. Folosind T.M.I., stimul m copiii s valorizeze resursele individuale prin implicarea mai multor inteligen e. Eviden iem stiluri de nv are care ne sunt eviden iate de respectarea T.M.I.: - ncurajarea copiilor s utilizeze inteligen ele preferate pentru nv are (unii prefer experien ele tactile, al ii prefer s nve e explicndu-li-se, al ii prefer experimentele sau contactul cu natura, al ii prefer s nve e cntnd .a.m.d.) - Activit ile educa ionale s fac apel la diferite tipuri de inteligen e i stiluri de nv are; - Evaluarea nv rii s ajute la identificarea stilului de nv are al copilului; - Rolul nostru este de ndrum tor/facilitator al activit ii de nv are.

72

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


Exemple de strategii adaptate la tipuri de inteligen e-folosite n povestirea Salba veveri ei. o Naturalist - ne gndim cum am putea utiliza natura n predarea povetii- prin reactualizarea cunotin elor despre animalele p durii, imitarea sunetelor produse de ele, a mic rilor lor; crearea unui decor-secven , utiliznd figurine, plante de camer . o Verbal-lingvistic ne gndim cum am putea utiliza limbajul verbal pentru ca un num r ct mai mare de copii s n eleag povestireaprin utilizarea dialogului, copiii vor pune i vor r spunde la ntreb ri, fac predic ii, sunt coautori. Vor crea subiecte noi, introducnd i alte personaje, alte ac iuni. o Vizual-spa ial ne gndim cum am putea utiliza grafica, imaginea, juc ria pentru a vizualiza ideile din povesten timpul expunerii vom desena personajele din poveste; unele secven e pot fi predate prin dramatizare, iar copiii vor reda prin pantomim ac iuni, emo ii tr ite de personaje. Copiii vor ilustra povestea cu ajutorul juc riilor, vor construi din cuburi decorul din poveste. o Logico-matematic cum am putea valorifica limbajul logico-matematic, cunotin ele copiilor despre mul imi, calcule, clasific ri, compara ii, opera ii logice pentru nv area acestei povestiricopiii vor num ra personajele, ac iunile realizate de fiecare din ei, r spund la ntreb ri: de cte ori a ncercat Aricic s o ajute pe Veveri ? o Muzical-ritmic cum a utiliza sunetul, melodia, ritmul pentru nv arevor audia diverse melodii, vor selecta melodia care arat dispozi ia Veveri ei diminea a, dup ce a pierdut m rgelele, cnd Aricic i-a adus nuci: s mergem ca i Aricic ( b tnd din palme tactul) o Corporal-kinestezic cum a putea utiliza limbajul kinestezic n nv area povetii?prin dramatizare: s riturile veveri ei-n adncime, n l ime, peste obstacole; imitarea mersului ariciului/cu sprijin pe palme i t lpi. o Intrapersonal cum a putea valorifica limbajul interior, reflec ia personal , emo iile, tr irile afective, motiva iilentreb ri: Care este dispozi ia Veveri ei? (vesel , trist , ...); A i putea ajuta Veveri a? Ce a i schimba n poveste? o Interpersonal cum s utilizez cooperarea/colaborarea n nv are?discu ie n perechi: De cine i-a pl cut mai mult din poveste? De cine i-a pl cut mai pu in? Realizarea n grup a decorului. o Existen ial cum a putea utiliza filozofia povetii pentru a n elege mai bine faptele i consecin ele lor?conexiuni cu via a personal /evoc ri/momente similare cu ale personajelor. Care au fost solu iile? Ce prelu m din comportamentul fiec rui personaj? Noi am prezentat doar cteva strategii utile n demersurile de realizare a procesului educa ional individualizat: ncurajarea autonomiei copilului n alegerea mijloacelor de nv are; ncurajarea autonomiei prin organizarea condi iilor de nv are n func ie de op iunile personale; Prezentarea curriculum-ului ntr-un mod adecvat resurselor copiilor, asimilarea noului n ritm propriu fiec rui copil; Conceperea unor unit i de nv are destinate diferitelor categorii de copii. Pornind de la teoria lui H. Gardner, noi trebuie s proiect m activit i educa ionale capabile s sprijine diversitatea, valorificarea optim a diferen elor individuale, realizarea unui proces educa ional individualizat.

Cu fiecare copil pe care-l educ m, ctig m un om. (Victor Hugo) 73

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

z 1. Strategii de nv are prin descoperire


Putem spune c metodele noi, v zute dintr-un unghi al didacticii, pot c p ta noi aplica ii. Calitatea activit ii noastre la clas este o carte de vizit din care banalul i rutina trebuie terse din prima carte a copil rieiGr dini a. Re eta este s avem mereu curaj, dorin , ncredere n noi, nebunie, nep sare fa de sceptici,. Schimb - m schimb - v schimb reuesc! Suntem pionieri ntr-o societate democratic , european , f r frontiere i educa ia modern s o facem prin regndirea educa iei formale, schimbnd rela ia cu copiii i ntre copii. Educa ia modern r spunde la ntrebarea: pentru ce nve i? iar r spunsul este s tim ce s facem cu ceea ce am nv at. Noul, necunoscutul, c utarea de idei, prin metodele interactive se constituie ca o secven a cunoaterii n care copilul este participant activ. El ntlnete probleme, situa ii complexe pentru mintea lui de copil; n grup, prin analize, dezbateri, descoper r spunsurile, rezolv sarcinile de nv are.

nv area prin descoperire: l situeaz pe copil n ipostaza de subiect al cunoaterii tiin ifice; Este o modalitate de lucru prin intermediul c reia copiii sunt pui s cunotin elor prin activitate proprie, independent .

descopere adev rul ref cnd drumul elabor rii

Ca s transform m educa ia n interac iune folosind nv area prin descoperire, implicam patru componente: B Copilul-participant activ - care solu ioneaz probleme; - este implicat n proces de studiu personal; - are posibilitatea de studiu personal; - are posibilitatea: s observe, s exploreze, s experimenteze, s analizeze, s descrie fenomene i lucruri necunoscute, s nve e cuvntul. B Educatorul - suntem resursa de motivare, stimulare, clarificare, sau explicare. - avem grij de securitatea copiilor; - avem rol de asistent, ghid, facilitator. B Mediul-include familiaritate, libertate de ac iune. B Con inutul poate fi nou; un adev r exprimat pe care copilul trebuie s -l g seasc , foloseasc .

74

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

Orice cercetare are la baz investigarea proprie, realizat de copil. O putem desf ura, dac pe parcursul ei respect m urm toarele condi ii: 3 Situa ia problem s se nscrie n sistemul de opera ii concrete i mentale de care copilul este capabil; 3 Oferta de cunotin e s nu fie nici prea complicat , nici prea s rac ; 3 Copilul percepe i memoreaz date, fapte, informa ii; 3 Copilul prelucreaz i asimileaz ra ional materialul asimilat. 3 Copilul formuleaz generaliz ri i le integreaz n sisteme, n ipoteze operatorii. Etapele pe care copiii le parcurg n nv area prin descoperire sunt: Confruntarea cu situa ia problem -etapa n care se declaneaz dorin a de c utare i exploatare. Vom exemplifica cu o activitate integrat tim ce este timpul?. Centrele de activitate deschise sunt: Exemple de activit i n centrele de activitate: 8 Art : s aleag materialul din care dorete s realizeze m tile, s contureze, s decupeze, lipeasc elementele respective; s m soare timpul necesar pentru realizarea fiec rei etape de lucru, haurnd pe cercul de carton, mp r it n 10 arii egale, apoi comparnd duratele ob inute; s se joace cu m tile, interpretnd diferite roluri; s fie capabil s realizeze lucr ri practice inspirate de natur , fie din povestire, valorificnd deprinderile de lucru nsuite anterior. 8 tiin : s realizeze un puzzle cu imaginea unui elemente de decor; s m soare durata necesar pentru completarea fiec rei imagini, s perceap desf urarea unor elemente temporale n raport cu propriile activit i; s m soare timpul prin intermediul ordon rii elementelor, dar i a instrumentelor adecvate; s utilizeze strategii de rezolvare a problemelor; 8 Construc ii: s redea o cas descris ntr-o poveste de I. Creang ; s precizeze etapele de lucru; s haureze pe cerc cte minute a durat fiecare etap de construc ie. 8 Joc de rol: s interpreteze roluri cu m ti confec ionate la centrele de activitate, s m soare durata fiec rei interpret ri. Scenariul didactic: Vom aeza la centrul tematic materialele de care avem nevoie: ceas, clepsidr , cercurile de carton mp r ite n 10 segmente, materiale pentru m ti, piese de puzzle .. Copiii cunosc ceasul din activit ile anterioare; vor descoperi un alt instrument de m sur a timpului - clepsidra. Prin manevrarea ei, vor descoperi cum func ioneaz . Ca s -i ajut m s n eleag , desf ur m cteva citiri de fragmente, anticipat alese pentru ca lectura s dureze ct timp cronometreaz o clepsidr , sau dou sau trei. Vom cere copiilor s haureze pe cerc attea fragmente cte goliri ale clepsidrei s-au realizat. Dup ce vom realiza tema pe centre, vom urm ri s realiz m obiectivele stabilite pentru reprezent ri matematice, pentru activitatea practic , dup aceea la jocul de rol.

75

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


1. O prim etap a nv rii prin descoperire este confruntarea cu situa ia problem i declanarea dorin ei de c utare, exploatare; confruntarea se produce atunci cnd se descoper clepsidra, instrument vechi de m surare a timpului. 2. Realizarea actului descoperirii, care presupune structurarea i interpretarea datelor, utilizarea opera iilor gndirii i eviden ierea noului. 3. Verbalizarea- a treia etap , verbaliz m generaliz rile f cute, formul m concluziile. 4. n ultima etap , exers m ceea ce am descoperit, aplicnd cele descoperite n noi contexte educa ionale.

Concluzion m:
B B B B B Copiii nva descoperind; Pornesc de la o ntrebare, o problem , o ipotez , observa ie, fenomen, un obiect; Cu sprijinul adultului nva independent, individual, n grup; Accept s fie desf urat sub forma unui algoritm; Rezultatele sistematiz rii sunt notate.

z 2. Strategii de nv are prin cooperare


Pentru o n elegere corect a ceea ce reprezint aceast metod , vom face o delimitare ntre nv area n grup i nv area prin cooperare: nv area n grup desemnat activitatea de studiu a unui grup de copii care pot sau nu s coopereze; n cadrul nv rii n grup, sunt recompensate performan ele individuale: nv area prin cooperare desemneaz o situa ie de nv are n care copiii lucreaz n grupuri avnd abilit i i cunotin e eterogene i mpreun realizeaz o sarcin , un produs. Copiii sunt recompensa i pe baza performan elor grupului. Aceast metod reprezint o form de nv are n grup a copiilor prin interac iuni, astfel nct acetia s poat lucra mpreun , urmnd ca fiecare membru s -i mbun t easc performan ele proprii i s contribuie la creterea performan elor celorlal i. nv area prin cooperare faciliteaz nv area reciproc . nv area prin cooperare are loc atunci cnd copiii lucreaz mpreun pentru a rezolva una i aceeai problem , pentru a explora o tem nou sau a crea idei noi, combina ii noi.

Ce fac copiii?
B Studiaz individual situa ia prezentat , i mp rt esc ideile, se ajut unii pe al ii s n eleag i s g seasc solu ii. B Stau unii lng al ii, explic celorlal i ceea ce tiu, discut mpreun fiecare aspect al temei pe care o au de rezolvat.

76

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

Ce face educatoarea?
B Asigur ambian a proprie muncii n echip , aranjnd mobilierul n sala de grup n mod corespunz tor. Ideale sunt grupurile de patru copiii, aranja i de-o parte i de alta a fiec rei m su e. B Stabilete criteriul de grupare(sex, prietenii, nivelul abilit ilor, diferite jocuri) i dimensiunea grupului(de la 2 la 6 copii) B Stabilete reguli de lucru: Se vorbete pe rnd; nu se atac persoana, copiii se ascult ntre ei, nu se monopolizeaz discu ia, nu se rezolv sarcina de unul singur, se lucreaz cu culori diferite. B Explic obiectivele activit ii, se specific timpul pe care l au copiii la dispozi ie.

Avantajele nv
% % % % % % % % %

rii prin cooperare

Copiii nva s lucreze mpreun cu ceilal i, nu doar al turi de ceilal i, cap t mai mare ncredere n sine al turi de colegi Solicit dezvoltarea n plan socio-emo ional Comunicarea dintre copii reprezint o cale natural pentru acetia de a nv a lucruri noi unii de la ceilal i. nva s negocieze, s ia decizii mpreun cu ceilal i, s i argumenteze un punct de vedere. Interac iunile la nivel de grup ajut la sesizarea i rezolvarea unor conflicte de idei, ce se nasc din interpretarea proprie a informa iilor dobndite de ei anterior Se eviden iaz discrepan ele ntre cunotin ele anterioare i cerin ele sarcinilor. Prin ntreb ri ce vizeaz n elegerea unor fenomene dezb tute anterior, ei pot fi condui s emit idei noi, Discu iile n grup ajut pe membrii grupului s repete i s -i fixeze noi cunotin e, s le proceseze pe cele noi. Realizeaz conexiuni logice, i organizeaz cunotin ele.

Elemente de baz ale nv


9 9 9 9

rii prin cooperare

Interdependen a pozitiv ; copiii trebuie s lucreze mpreun pentru a atinge scopul propus, au nevoie unul de cel lalt, pentru sprijin, explica ii, coordonare. Responsabilitatea individual : fiecare membru al grupului este r spunz tor de propria contribu ie la ndeplinirea scopului propus. Analiza activit ii grupului: copiii reflecteaz asupra activit ii lor, decid asupra modului de mbun t ire a eficien ei acestui tip de activitate. Dezvolt deprinderi de comunicare interpersonal n cadrul grupului.

77

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

Aplica ie - realizarea unui poster La munte


Copiii i verific ei nii cunotin ele despre munte. Un grup decupeaz elemente componente pentru a realiza o imagine montan . Un grup deseneaz i decupeaz plantele; Un grup deseneaz i decupeaz pe cei ce ngrijesc mun ii. Un grup preg tete fundalul planei. Harta conceptual este o metod prin care nv area noilor informa ii depinde de cunotin ele dobndite de copil i de rela ion rile pe care le stabilete ntre acestea. Structureaz cunotin ele acestuia, important nu este ct cunoate copilul, ci leg turile care se stabilesc ntre acestea. Este recunoscut ca o metod de evaluare a cunotin elor copilului, dar poate fi utilizat i ca instrument de predare. Aplica ii ale H r ii conceptuale Copacul se poate lucra individual sau n grupuri; se deseneaz un copac n mijlocul colii i, prin s ge i, se spune (deseneaz ) tot ce se tie despre acesta. Mna oarb - fiecare alege un fruct cu ochii nchii, iar sarcinile se rezolv prin cooperare: unii deseneaz fructul n mijlocul foii, al ii deseneaz tot ce tiu despre acel fruct. Metoda p l riilor gnditoare P l ria albastr este liderul, conduce activitatea. Este p l ria responsabil de controlul discu iilor. Clarific . P l ria alb este povestitorul, cel care red pe scurt con inutul textului, exact cum s-a ntmplat ac iunea, este neutruinformeaz . P l ria roie i exprim emo iile, sentimentele, sup rarea, nu se justific spune ce simte. P l ria neagr este criticul, reprezint aspectele negative ale ntmpl rilor, exprim doar judec i negative. Identific greeli. P l ria verde este gnditorul, care ofer solu ii alternative, idei noi. Genereaz idei noi. P l ria galben este creatorul. Simbolul gndirii pozitive i constructive, exploreaz optimist posibilit ile.

Aplica ieScufi a Roie, povestirea copiilor P l ria Alb -red pe scurt textul povestirii. P l ria Albastr o caracterizeaz pe Scufi a Roie n compara ie cu lupul; e vesel , prietenoas , bun la suflet, gata s sar n ajutor, dar neascult toare, n timp ce lupul este r u, lacom, iret, pref cut. Arat ceea ce se ntmpl cnd sfaturile p rin ilor nu sunt ascultate.

78

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


P l ria Roie-arat cum Scufi a Roie i iubea mama i bunica, de care a ascultat ntotdeauna Ea iubete florile, animalele, se joac cu ele n natur , i este mil de bunic , este bucuroas cnd vn torul le salveaz , este sup rat pe lup pentru ceea ce a f cut. P l ria Neagr - critic atitudinea Scufi ei Roii: trebuia s asculte sfaturile mamei, trebuia s ajung repede la bunica bolnav . Nu trebuia s aib ncredere n animale, nu trebuia s spun inten iile ei, este sup rat pe vicleugul lupului. P l ria Verde-acord variante Scufi ei Roii; dac dorea s ofere flori trebuia s cear mamei s cumpere un buchet de flori, dac dorea s culeag flori, trebuia s o roage pe mama s o nso easc n p dure sau s o ntrebe dac are voie. Lupul o putea ajuta s culeag mai repede flori sau ciuperci pentru bunica. P l ria Galben -g sete alt final textului. Scufi a Roie putea s refuze s mearg la bunica, tiind c trece prin p dure; ea nu ascult de lup, lupul i-arat Scufi ei Roii drumul cel mai scurt pn la bunica, animalele din p dure o sf tuiesc s nu asculte de lup.

Metoda R.A.I. (R spunde-Arunc -Intreab ) este o metod de fixare i sistematizare a cunotin elor, dar i de verificare, are la baz stimularea i dezvoltarea capacit ilor copiilor de a comunica prin ntreb ri i r spunsuri. Participan ii activi se selecteaz ad-hoc, printr-un joc de aruncare/prindere a unei mingi uoare. Copilul care arunc mingea trebuie s adreseze o ntrebare (din cunotin ele nsuite) copilului care o prinde; acesta r spunde la ntrebare, apoi o arunc unui alt coleg, dup acelai algoritm. Copilul care prinde mingea dar nu tie r spunsul la ntrebare, iese din joc. Aplica ie-metoda R.A.I.Din tainele p durii, povestire Cine a spus miau? ntreb ri i r spunsuri: cine este personajul principal al povestirii-c eluul Cine l deranjeaz pe c elu din somn - Un miorl it. Ce face atunci c eluul? - Pleac s afle cine a spus miau Cu cine se ntlnete prima dat ? - Cu un oricel. i d oricelul r spunsul la ntrebare? - oricelul se sperie i fuge. Cu cine se mai ntlnete c eluul? - Cu cocoul. i r spunde la ntrebare cocoul? - Nu, i spune doar cum strig el. Pe cine mai ntreab c eluul? - Pe albin . Albina i d r spunsul? - Albina l n eap , f r a-i r spunde. Cu cine se mai ntlnete c eluul? - Cu un pete care nu i r spunde. Metoda Bulg relui de z pad - presupune mbinarea activit ii individuale cu cea desf urat n mod cooperativ n cadrul grupurilor Faza de desf urare: 1. Faza introductiv -expunerea problemei. 2. Faza lucrului individualcopiii lucreaz individual timp de cinci minute. 3. Faza lucrului n perechidiscutarea rezultatelor la care a ajuns fiecare. 4. Faza reuniunii n grupuri marigrupurile ini iale se adun n grupuri mai mari i se reiau temele abordate, recapitulnd r spunsurile.

79

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


5. Faza raport rii solu iilor n colectivgrupul reunit analizeaz i concluzioneaz ideile emise. 6. Faza decizional se alege solu ia final i se stabilesc concluziile. Aplica ie-metoda Bulg relui de Z pad .Lectur dup imagini P durea 1. Copiii ob in informa ii prin lectura dup imagini P durea 2. Ei lucreaz individual 5 minute, timp n care au formulat ntreb ri de tipul: Ce se ntmpl cu plantele dac dispar p durile? Dar cu animalele? De ce n p dure vara este r coare? De ce iarna nu sufl vntul tare n p dure? Ce se ntmpl dac se taie copacii din p dure? 3. Se lucreaz apoi n perechi, discutndu-i p rerile i ncercnd s r spund la ntreb ri. 4. Copiii se grupeaz n grupuri mai mari i extr gnd jetoane prin jocul Mna oarb , recapituleaz cunotin ele: despre brazi, despre iepuri, despre ciupercu e, despre veveri e. Se r spunde la ntreb rile la ntreb rile la care nu au tiut s r spund . 5. Copiii reuni i formuleaz concluziile. 6. Educatoarea concluzioneaz c t ierea abuziv a p durilor are efecte negative: dispari ia unor plante, dispari ia unor animale, alunec ri de teren, c lduri mari, secet , lipsa aerului ozonat.

Alte metode:

Ciorchinele - stimuleaz realizarea unor asocia ii de idei; permite cunoaterea propriului mod de a n elege o anumit tem . Predic iile - metoda stimuleaz imagina ia copiilor, asocia iile de idei, originalitatea.

Stad - metoda nv rii pe grupuri mici (la grupele mari, preg titoare) o se anun tema (de ex. Fructe), se formeaz grupuri mici; o fiecare grup discut 3-4 minute despre tema respectiv (pot s stabileasc i o melodie, strof dintr-o poezie); o realizeaz sarcina primit (s deseneze fructe de toamn ); o fiecare grup lucreaz cu o alt culoare; o se cere copiilor s anun e finalizarea sarcinii prin jocul Creioanele la mijloc nseamn c acel grup a terminat; o se analizeaz produsele activit ii prin metoda Turul galeriei o se fac complet ri, corecturi.

80

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

Drama pedagogiei, ca dealtfel i a medicinei, i a altor tiin e care in n acelai timp de art i de tiin faptul c metodele cele mai bune sunt i cele mai dificile. (J. Piaget)

, const n

z 3. Strategii de promovare a unei educa ii incluzive


n conformitate cu Conven ia Drepturilor Copilului i apelnd la principiul nondiscrimin rii, drepturile copiilor trebuie respectate indiferent de ras , culoare, sex, limb , religie ale copilului sau ale p rin ilor sau ale reprezentan ilor s i legali, indiferent de originea lor na ional , etnic sau social , de situa ia lor material , de incapacitatea lor, de natere sau de alt situa ie. Se promoveaz elaborarea unor strategii care s faciliteze un mod de via ce ndeamn la acceptare, adic a-i reprimi printre noi pe cei care ni s-au p rut diferi i, ciuda i sau bizari. Colectivitatea care i recepteaz pe cei defavoriza i, trebuie s in cont de o rela ie tripolar la nivelul gr dini ei: educatoare/ p rin i/copii. O condi ie sine-qua-non pentru reuita acestor ac iuni concertate ale celor trei factori activi din gr dini , este existen a unor rela ii biunivoce destinse, comprehensive, constructive. Din punct de vedere al unei culturi incluzive: B Gr dini a este primitoare pentru toat lumea i dezvolt rela iile cu comunitatea; B n gr dini i n sala de grup trebuie promovate prin practici cotidiene valori precum respectul, toleran a, grija, aten ia fa cooperarea (i nu competi ia!), implicarea comun , co-responsabilitatea. B Valorizeaz nevoile i interesele copiilor i nevoile specifice ale familiile acestora. Din punct de vedere al unor politici incluzive: B Gr dini a trebuie s includ to i copiii din comunitatea local , derulnd programe eficiente de integrare; B Curriculum-ul trebuie adaptat ca s in seama de: o diversitatea copiilor; o divergen e de cultur , o din punct de vedere lingvistic, o sex, o dizabilit i. B Cadrele didactice trebuie s fie la punct cu toate nout ile ap rute n domeniu; B P rin ii s fie parteneri activi i direc i n procesul de nv are a copiilor.

de cel lalt,

81

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


Din punct de vedere al unor practici incluzive, se urm rete: B Participarea activ a tuturor copiilor la activit i. B Valorificarea experien elor tuturor copiilor i valorizarea diferen elor dintre experien ele lor B Explica ii clare astfel nct s n eleag i s nve e to i copiii; B ncurajarea copiilor s se joace mpreun . B Adaptarea activit ilor n func ie de nevoile i disponibilit ile copiilor. n nv mntul precolar se pune puternic accentul pe abordarea integral a copilului i a educa iei sale, pe principul nediscrimin rii - adic un nv mnt pentru to i, mpreun cu to i. Integrarea/incluziunea trebuie s fie sus inute de interesul i disponibilitatea noastr , bazat pe empatie, toleran i respect fa de to i copiii, indiferent de na ionalitate, ras , religie, nivel de dezvoltare sau statut socio-economic.. Maniera integrat presupune abordarea realit ii printr-un demers holist n care grani ele dintre categoriile i tipurile de activit i dispar se topesc ntr-un scenariu unitar, n cadrul c ruia tema se las investigat cu mijloacele diferitelor domenii de cunoatere. Acceptarea contient a celorlal i n stabilirea unor rela ii integrate prin: Participarea la jocurile i activit ile propuse de al ii; n elegerea faptului c via a n grup presupune respectarea unor reguli; n primul rnd, copilul trebuie s nve e s -i atepte rndul (ateapt nti s vedem ce spune Irina); s nve e modalit i de adresare c tre persoane mai n vrst i de sexe diferite; formule de polite e folosite zilnic, aprecierea diferen elor ntre opinii. Eliminarea manifest rilor de discriminare fa de anumi i colegi; Acceptarea contient a celorlal i i stabilirea unor norme de comunicare; Ini ierea unor reguli de baz ale dialogului: s nu ntrerup partenerul, s lase timp pentru interven ia celuilalt; Evitarea monopoliz rii aten iei educatoarei i evitarea tendin ei de a pr pe cel cu care este n divergen e sau un altul; Educarea unei atitudini deschise fa de grup. Alc tuirea unui program de activit i care s favorizeze dezvoltarea rela iilor de prietenie ntre copii care se joac mpreun . Iat cteva sugestii pe care vi le oferim: Avnd n vedere c aceste grupe se formeaz prin nscriere, f r a se cunoate copiii, noi trebuie s planific m activit i care s favorizeze crearea rela iilor de prietenie ntre copiii ajuni din ntmplare mpreun . S prezent m o gam de activit i din care copiii s -i aleag n mod liber; pentru ele pot opta copiii care au stabilit deja rela ii de prietenie, dar e posibil ca tocmai aceste activit i s duc la formarea unor prietenii. S cre m unele activit i care i solicit pe copii s lucreze, s se joace mpreun . Ele pot fi create pentru participarea a cte doi copii cu temperamente asem n toare ori a mai multor copii.

82

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


Organizarea unor activit i de expunere a cunotin elor , evenimentelor prin care au trecut copiii, a impresiilor despre o ntmplare sau alta; ele se pot desf ura fie la bibliotec , fie la centrul de joc de rol. Activit ile trebuie s dureze suficient pentru a permite copiilor s se acomodeze unul cu altul i s doreasc s formeze un grup i cu alte ocazii. Nu trebuie s limit m durata unei activit i, nici s o ntrerupem brusc, ci s anun m din timp finalizarea ei. Cnd planific m activit i de grup, este bine s avem n vedere nivelurile de dezvoltare ale copiilor. Dac interesele lor sunt similare, este de presupus c exist ansa unor prietenii strnse ntre copii. Toate metodele prezentate la capitolul Strategii de promovare a nv rii prin cooperare se pot adapta cu reuit deplin n promovarea unei educa ii incluzive.

83

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

Capitolul 7. Evaluarea progresului copilului


z z z

Rela ia observare evaluare Forme ale evalu rii Portofoliul copilului

z Rela ia observare evaluare


Cu ct o activitate de nv are este mai complex , cu att ac iunile evaluative devin mai necesare, evidente i i amplific rolurile. Ce nseamn evaluarea? Evaluarea, este o ac iune complex , un ansamblu de opera ii mintale i ac ionale, intelectuale, atitudinale, afective n cadrul c reia se precizeaz : con inuturile i obiectivele ce trebuie evaluate; n ce scop i n ce perspectiv se evalueaz ; cnd se evalueaz (la nceputul nv rii, pe parcursul acesteia, la sfrit de bilan ); cum se evalueaz ; n ce fel se prelucreaz datele i cum sunt valorizate informa iile; pe baza c ror criterii se apreciaz . Alain Kerlan consider c evaluarea presupune o concep ie sistematic i operatorie pornind de la mai multe ntreb ri cheie: - pentru ce se face? (ceea ce pune n evident func ii ale evalu rii); - n raport cu ce? (destinatarii evalu rii); - ce? (ce se evalueaz ); - cum? (instrumentele i procedurile de evaluare). B. Bloom n elege evaluarea ca formulare, ntr-un scop determinat, a unor judec i asupra valorii anumitor idei, lucr ri, situa ii, metode, materiale etc. Evaluarea este o ac iune de cunoatere, n cazul nostru, a unei persoane copil cu vrsta cuprins ntre 3-6/7 ani.

84

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


Ca act de cunoatere, evaluarea prezint unele note comune cu procesul de cunoatere. Ambele reprezint procese de cunoatere, ntreprinse n scopuri definite, utiliznd instrumente i metodologii adecvate i presupun opera ii de prelucrare i interpretare a datelor. Evaluarea are ca procese componente: m surarea (ce a nv at copilul) i aprecierea ce cuprinde: predic ia (nivelul de dezvoltare al copilului suficient pentru stadiul urm tor i n special pentru intrarea n coal ) i diagnoza (ce anume frneaz dezvoltarea copilului). M surarea nu se reduce la procedura de dimensionare cantitativ , exprimat n limbajul cifrelor, ci trebuie privit ca proces prin care lucrurile sunt observate i diferen iate. Ea are deci, caracter informal. Dup cum remarc Hopkins K., m surarea se poate efectua i informal, prin observare; cnd se realizeaz prin limbajul cifrelor, procesul de m surare este mai complet. Trebuie subliniat faptul c unele fenomene supuse evalu rii nu sunt m surabile sau nici m car observabile direct. n asemenea situa ii, se aplic principiul acceptat n evaluare: s m sur m tot ce poate fi m surat i s facem m surabil ceea ce la o prim aproxima ie nu poate fi m surat . M surarea nu este un scop n sine; ea marcheaz un moment al evalu rii, fiind urmat de prelucrarea datelor ob inute recurgndu-se, atunci cnd este posibil, la metode statistice. M surarea r spunde la ntreb ri de tipul: Ct de mult? Ce dimensiuni? Ce cantitate? .a. Aprecierea se definete ca un proces de judecare a valorii rezultatelor m sur rii. Ea r spunde la ntreb ri de felul: cum este?, ce valoare are? , n ce m sur r spunde trebuin elor sau atept rilor? .a. Evaluarea este un concept mai cuprinz tor dect m surarea i aprecierea. Etimologic, semnific a aprecia valoarea (atitudine axiologic ) ceea ce nseamn c actul de evaluare implic o opera ie dubl : a) nregistrarea obiectiv a dimensiunii fenomenului (m surarea acestuia); b) aprecierea rela iei dintre starea constatat i criteriul general al unei st ri dorite (activit i reuite). Func iile psihopedagogice ale ac iunii de evaluare a copilului Func ia diagnostic const n aprecierea, pe baza datelor ob inute n procesul de observare, a nivelului de dezvoltare psihofizic (n raport cu media vrstei i alte caracteristici individuale), depistarea i explicarea cauzelor psihologice care stau la baza diverselor reac ii cognitive i afective. Modalitatea cea mai la ndemn educatoarelor pentru n elegerea acestor cauzalit i este abordarea copilului ca ntreg, integrarea acestuia n complexul de factori care i influen eaz existen a i interpretarea datelor privind manifest rile psihice i prin prisma acestor factori. Aceast func ie mai permite stabilirea cauzelor care au condus la o slab preg tire i la o eficien sc zut a ac iunilor educative. Func ia de constatare i de m surare indic dac o activitate de nv are s-a derulat n condi ii optime, cunotin ele au fost asimilate, o deprindere a fost achizi ionat sau stadiul dezvolt rii acesteia. Func ia de reglare. Caracterul permanent pe care trebuie s -l aib ac iunea de cunoatere psihopedagogic va oferi date privind dinamica diferitelor variabile ale personalit ii. Cunoaterea acestora i permite educatoarei reglarea i ameliorarea interven iilor didactice, diferen ierea i chiar individualizarea acestora acolo unde este cazul.

85

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


Func ia prognostic se refer la anticiparea tendin elor i ritmului de evolu ie a vie ii psihice a copilului, a nevoilor i disponibilit ilor viitoare ale copiilor. Ea permite organizarea interven iilor educa ionale astfel nct ele s faciliteze mpiedicarea manifest rilor negative i valorificarea la maxim a poten ialului copilului. Func ia de informare. Profilul de dezvoltare psihologic aa cum este el descris de educatoare constituie o surs de informare permanent pentru p rin i i un punct de pornire n cunoaterea proasp tului colar pentru nv torii de la ciclul primar. Din acest stadiu al educa iei precolare educatoarea trebuie s fac din aceast ac iune de cunoatere a individualit ii i un suport pentru ncurajarea autocunoaterii. Func ia de condi ionare a deciziilor pedagogice presupune stabilirea direc iilor de ac iune n vederea dezvolt rii la maximum a poten ialit ilor psihofizice de care dispune copilul. Acestea pot s fie: - men inerea tipului de interven ie educa ional n vederea activ rii poten ialului real de exprimare a copilului; consilierea accentul se pune pe protejarea dezvolt rii psihice i contracararea tendin elor deviante; - psihoterapia accentul este pus pe recuperare (cazurile de r mnere n urm n dezvoltare, insucces, abandon al activit ii, neadaptare la cerin ele gr dini ei etc.) n func ie de amploarea activit ii terapeutice se recomand ca aceasta s se desf oare de c tre o echip multiprofesional (educator, psihopedagog, psiholog etc.); - orientarea colar viitoare dar i orientarea spre exersarea n procesul educa ional n domeniile n care copilul are dificult i sau dimpotriv , nclina ii speciale. Aceast func ie permite formularea deciziilor din dou perspective: din perspectiva copilului stimulativ , de nt rire a rezultatelor, de formare a unor abilit i, de contientizare a posibilit ilor etc. din perspectiva educatoarei a ti ce a f cut i ce are de realizat n continuare. Buna cunoatere psihopedagogic a copilului de 3-6/7 ani e important deoarece n aceast perioad evolu ia este foarte rapid i diversificat , iar educatoarea trebuie s -i adapteze activitatea la particularit ile de vrst i individuale ale copiilor. Cunoaterea n profunzime a fiec rui copil cere mult timp educatoarei i competen i nu se reduce la totalitatea informa iilor cu privire la o realitate dat . n psihologie a cunoate nseamn a descifra formula psihologic individual , sau, dac ne referim la personalitate n ansamblu, cunoaterea devine posibil numai cu condi ia st pnirii factorilor multipli care alc tuiesc aceasta realitate complex , adic a factorilor fizici, psihologici, sociali, culturali. Cei care pot realiza o evaluare obiectiv a copilului sunt cei care interac ioneaz zi de zi cu acetia . Traducem n fapt trei deziderate: s -l ajut m pe copil s se cunoasc pe sine nsui pentru a-i valorifica la maxim poten ialul; s -i ajut m pe p rin i s -i cunoasc copilul pentru a-l stimula i sus ine corespunz tor; s ajut m educatoarele s -i cunoasc mai bine discipolii pentru a le acorda acestora sprijinul necesar la fiecare pas de dezvoltare a lor.

86

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


Scopul evalu rii copilului este de a acorda sprijin i ajutor acestuia n tendin a lui de a afla noul, de a se orienta n lumea nconjur toare a lucrurilor, a naturii, de a-i explica unele lucruri despre propria persoan . Rezultatele evalu rii nu trebuie s capete coloratura emo ional sau etic de genul Aceasta e r u, dar aceasta e bine, Aici faci r u, aici nu e bine. .a. Informa ia privind dezvoltarea copilului e bine s fie strict confiden ial (n special cea mai pu in pozitiv ), dar ea trebuie comunicat p rin ilor, altor adul i sau copii. n baza ei se pot formula pentru p rin i recomand ri (sugestii despre cum s -i ajute copilul n dezvoltarea lui. Exemple: s g seasc modalitatea accesibil copilului de a explica lucrurile; s -l ajute s se includ ntr-o activitate pl cut i atr g toare; s -i satisfac necesitatea lui de informa ie prin poveti, ghicitori, exerci ii-probleme, istorioare, s -i acorde mai mult timp i mai mult afec iune.

n perioada copil riei timpurii, rezultatele evalu rii se compar cu performan ele copilului ns i, cu succesele i insuccesele lui proprii!!!
Ac iunile de evaluare a progresului nregistrat de copil trebuie s aib loc n mediul natural al copilului. n timpul activit ilor, al jocului liber ales sau al jocului organizat de c tre educatoare, al plimb rilor, sau al altor momente de regim, educatoarea urm rete/observ comportamentul copiilor, men ioneaz problemele ap rute, st rile de interes cognitive sau cele de lips de interes, de bucurie sau necaz, fixeaz performan ele fiec rui copil i reac ia lui la laud sau recompens . Este inadmisibil s i se spun copilului sau s i se dea de n eles c el va fi apreciat ntr-un mod care i va bloca dorin a de a nv a, de a ncerca lucruri noi, curiozitatea. Dezvoltarea copilului este un proces global, unitar; nivelul i ritmul dezvolt rii n fiecare domeniu nu pot fi privite izolat, deoarece acestea sunt strns legate ntre ele i se influen eaz reciproc. n evaluare trebuie inut seama ndeosebi de faptul c fiecare copil are ritmul s u de dezvoltare care nregistreaz uneori momente de salt, alteori de stagnare. Pentru a avea o imagine global despre dezvoltarea copilului, este necesar a aprecia nivelul tuturor domeniilor de dezvoltare: dezvoltarea fizic s n tate i igien personal ; dezvoltare socio-emo ional ; capacit i i atitudini n nv are; dezvoltarea limbajului, a comunic rii i premisele citirii i scrierii; dezvoltarea cognitiv i cunoaterea lumii. Datele ob inute trebuie analizate n interrela ie, stabilindu-se totodat i relevan a lor pentru ansamblul structurilor individuale.

87

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


Pentru a aprecia performan ele copilului, ritmul lui de dezvoltare i progresul (sau regresul) lui, este necesar s se repete unele situa ii de evaluare care in de obiectivele principale privind interven iile educa ionale. Este necesar s repet m observ rile, s efectu m cu regularitate discu ii cu p rin ii etc. n dependen cu importan a parametrilor sau a tendin ei acestora de a se schimba. Putem spune c evaluarea progresului copilului nclude: - acumularea informa iei despre dezvoltarea copilului; - nregistrarea informa iei c p tate; - interpretarea acesteia. Acumularea informa iei despre dezvoltarea copilului. Copilul nsui ca surs de informa ie. Observnd copilul, nc din primele zile ale sosirii lui n gr dini , ob inem informa ii despre r spunsurile lui la ntreb ri, exprimare, idei i propuneri. Afl m dac se desprinde uor de persoanele din familie; dac comunic uor cu educatoarea sau cu ceilal i copii; ce juc rii prefer ; dac este curios; cum r spunde la diferi i stimuli (sunete, zgomote, mic ri, spa ii largi) ; dac este emotiv; afectuos; dac r spunde la o sarcina dat ; dac are anumite aptitudini speciale. Grupa de copii, ca i context social, poate servi drept surs de informa ie. Educatoarea nu numai c are nevoie de informa ie despre caracteristicile ce influen eaz dezvoltarea personalit ii copilului ca membru al grupului; pentru ea este important s tie i cum diferi i copii influen eaz atmosfera din grup. Copilul poate fi concomitent membru al mai multor grupuri: la gr dini , cu copiii din curte/cartier, cu fra ii/surorile lui. Toate aceste grupuri pot servi drept surse de informa ii despre abilit ile cognitive, sociale, comunicative ale copilului, despre abilit ile de rezolvare creativ a situa iilor problematice ce se isc , modalit ile de luare a deciziilor i asumarea responsabilit ilor. P rin ii, educatoarele din gr dini , pedagogii specialiti (de arte, educa ie fizic , limbi moderne, logopedul, psihologul etc.) , medicul i asistentele medicale, personalul administrativ i auxiliar, care interac ioneaz cu copilul, fra i/surori, bunici, unchi etc. pot servi drept surse de informa ie despre dezvoltarea copilului. Informa ia primit de la aceste persoane, inclusiv de la p rin i, trebuie privit ca una suplimentar deoarece ea este indirect , nu vine nemijlocit de la copil. Ce trebuie s tim despre copil? - Identitatea psiho-fizic a copilului, care ne spune cum este copilul adic eviden ierea particularit ilor individuale, determinate de vrsta cronologic , aptitudinile copilului, ritmul s u unic de dezvoltare i nv are, stilul predilect n ac iune i nv are, capacitatea sa de concentrare asupra activit ilor, dificult i de adaptare i nv are etc. - Ac iunile copilului, cum ac ioneaz copilul cu obiectele, fenomenele i persoanele din jur: manipularea obiectelor, identificarea elementelor componente, recunoaterea particularit ilor, modul predilect de ac ionare, tipurile de activit i i condi iile n care acestea se desf oar etc. - Rela iile psiho-sociale ale copilului. Sitund copilul n interiorul grupului social, identific m cum rela ioneaz el cu ceilal i copii, cu adul ii cu care vine n contact.

88

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


Vom trece n revist cteva metode de acumulare a informa iei:

Observarea i nregistrarea datelor. Aceast metod este eficient pentru a determina ce, ct i cum nva

copiii.

nregistrarea este procesul document rii activit ii observate sau a comportamentului urm rit. Aceast informa ie alimenteaz judec ile f cute asupra copiilor i a metodelor de instruire potrivite. n func ie de contextul educa ional, observ rile sunt uneori informale i nu includ nregistrarea; alteori ele se fac cu scop precis, pentru a ne documenta, spre exemplu, dac a c p tat o anume abilitate copilul sau a n eles corect ceva. nregistrnd ceea ce vedem sau ceea ce se face n sala de grup ob inem un document al muncii copilului, al calit ii acestuia sau al contactului lui cu ceilal i. n timp observ rile asupra copilului ne pot dezv lui tipare comportamentale, preferin e, stiluri de a nv a un lucru sau altul, st pnirea unor abilit i i progresul ca dezvoltare i cretere. Avantajele observ rii: - o mai precis cunoatere i evaluare a fiec rui copil n parte referitor la cum se simte acesta, cum gndete cum vede lumea, cum ac ioneaz , cum interac ioneaz ce tie i ce poate s fac . Aceste date individuale pot fi raportate la caracteristicile generale de dezvoltare; - o imagine global a fiec rui copil, sub aspectul intereselor, capacit ilor reac iilor caracteristice precum i domeniile de dezvoltare mai mult stimulate sau mai pu in; - o mai mare capacitate de a reac iona n rela iile cu copiii. Pentru a fi eficiente, observ rile trebuie s fie sistematice, obiective, selective i atent nregistrate. Urm toarele orient ri v pot fi de folos n efectuarea observ rilor: observa i ce anume face copilul; observa ii pe copii n locuri diferite, n momente diferite ale timpului petrecut n gr dini ; fi i realiti n programarea observ rilor; concentra i-v asupra unui singur copil; fi i discret copilul nu trebuie s simt c este supus observ rii; proteja i confiden ialitatea observa iilor; nregistra i observa iile ct mai repede posibil; alege i un sistem practic de nregistrare a informa iilor. Tehnici de observare informal : - nregistr rile factuale ofer informa ii despre ce s-a ntmplat care a fost stimulul/motiva ia interesului pentru o anume activitate, care au fost reac iile copilului i cum s-a ncheiat ac iunea. Pot include citate din dialogurile copilului i descrieri ale calit ii comportamentului; - nregistr ri narative pot fi aprecieri zilnice sau impresii asupra activit ilor individuale sau de grup, care sunt nregistrate la sfritul zilei. Ele sunt utile pentru depistarea unora dintre succesele sau insuccesele zilei;

89

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


verificarea zilnic a st rii de s n tate i a dispozi iei copilului. Toate observa iile de natur medical , dar i psihologic se consemneaz la dosarul copilului; liste cu comportamente/specifice/de observat. O list de verificare privind dezvoltarea ofer un exemplu de proces sistematic de colectare a datelor privind nivelul de dezvoltare i ac iune a unui copil n diferite domenii ale dezvolt rii.

Putem observa i nregistra i op iunile copiilor pentru diverse centre de nv are sau pentru diferite materiale cu care s opereze, sau pentru diferi i copii - parteneri de joac . Aceasta ne poate ajuta s ne asigur m c acei copii care i petrec majoritatea timpului liber, n centrul pentru activit i practice, vor fi ncuraja i s exploreze i alte centre de activitate. Putem uura tranzi ia copilului (trecerea de la un centru la altul) prin amplasarea unei activit i artistice ndr gite de copil, ntr-o alt parte a s lii de grup . De exemplu, copilul poate fi ncurajat s deseneze/picteze norii i cerul de deasupra castelului care va fi construit n zona Construc ii din cuburi i cutiu e sau n zona Nisip i ap sau, n zona bibliotec copilul ar putea nfrumuse a coperta unei c r i pe care au editat-o ns i copiii.

nregistrarea datelor strnse prin observare


Alege i-v propria modalitate de nregistrare! Respecta i echilibrul dintre informa ia nregistrat i cea nenregistrat . nregistra i doar ceea ce vi se pare interesant, important, lucruri noi ap rute n dezvoltarea copilului. Este bine s avem permanent la noi un carne el i un creion, pentru a nregistra, f r a ntrerupe activitatea cu copiii, o fraz sau pentru a descrie evenimentele cheie ntr-un contact fizic sau emo ional. Putem avea foi volante i creioane peste tot n sala de grup . La sfritul zilei aceste scurte noti e vor fi transcrise ntr-un carnet sau dosar (comun sau pentru fiecare copil) . Listele de verificare pot fi plasate pe pere i de jur mprejurul s lii de grup pentru a ine eviden a op iunilor f cute de copii. Casetofonul este i el un mijloc eficient de nregistrare a faptelor de comportament al copiilor (informa ia verbal ). Aadar str dui i-v ca p rerile i convingerile dumneavoastr s influen eze ct mai pu in aprecierea dumneavoastr dat dezvolt rii copilului. ncerc m s fim obiectivi nregistrnd rezultatele observ rilor noastre. Asupra aprecierilor noastre date copilului ac ioneaz mai mul i factori: informa ia precedent , predic iile i suspiciunile proprii, momentul n care este realizat observarea etc. nregistrnd comportamentul copilului aa cum s-a derulat el este necesar : fixarea situa iei care a generat informa ia (numim acei copii sau adul i care au luat contact nemijlocit cu copilul n momentul observ rii, activitatea n el era inclus, atmosfera, anturajul care a generat un atare comportament etc.). Observarea copilului poate fi structurat urm rind atingerea obiectivelor de referin cuprinse n curriculum i corelarea acestora cu domeniile de dezvoltare ale copilului. n fapt, ceea ce ne intereseaz cel mai mult este dezvoltarea lui sub toate aspectele. Modul de organizare a observ rii este decis de c tre educatoare n func ie de num rul de copii n grup , de vrsta acestora i, implicit, complexitatea deprinderilor i abilit ilor pe care le presupune vrsta acestora. Important este de re inut c toate obiectivele prev zute n curriculum trebuie atinse de to i copiii i, de aceea, urm rirea lor prin observare pe parcursul celor doi ani pentru care sunt formulate, trebuie s fie f cute foarte sistematic.

90

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


n func ie de obiectivele de referin propuse pentru o anumit perioad de timp ( de ex. pentru a anumit tem ), ne putem fixa zilnic un num r de copii pe care s -i observ m avnd n vedere comportamentele vizate de acele obiective de referin . Durata observ rii lor poate fi de mai multe zile, ntruct obiectivele respective de referin sunt avute n vedere pe parcursul mai multor activit i n zile diferite. ntruct perioada de atingere a acelor obiective este de doi ani de zile, observarea atingerii lor de c tre to i copiii se face prin revenire asupra observ rii lor periodic. Scopul observ rii este ndeosebi acela de a constata salturile n dezvoltare, dar i dificult ile ntmpinate de copii pentru a ti cum s ne redefinim scenariile didactice n perioada urm toare. Cum putem utiliza informa iile strnse prin observare! V suger m utilizarea urm toarelor tehnici de adaptare individual a informa iilor culese n urma observ rii: - ncurajarea intereselor - utiliznd o activitate deja cunoscut copilului prin integrarea unei activit i noi; - lucrul n perechi sau pe grupe pentru stimularea acelor deprinderi, abilit i care necesit mai mult suport. (Piaget este de p rere c cel mai bine copiii nva unul de la altul, astfel c deseori copilul poate fi stimulat prin simpla implicare ntr-o activitate n perechi sau de grup mic); - axarea pe nevoi specifice dac observ m c mai mul i copii ntmpin dificult i n derularea anumitor activit i, se pot organiza activit i pe grupuri mici centrate pe anumite sarcini. Convorbirea i interviul Convorbirea se desf oar n condi iile unei dispozi ii normale a copilului. Ea trebuie s fie liber , degajat , nestingherit , s decurg ntr-o atmosfer sincer de ncredere, binevoitoare, n condi ii de maxim naturale e pentru c numai aa vor putea fi surprinse manifest rile spontane ale copilului, mecanismele psihice aa cum sunt ele n realitate. Convorbirile pot avea loc n timpul activit ilor sub forma unor scurte dialoguri cu copilul. Convorbirea este recomandabil de utilizat n combina ie cu observarea sau subordonat unei activit i pe care copilul o are de ndeplinit (n timp ce el solu ioneaz o problem sau face, execut ceva, i se pot pune diverse ntreb ri). De exemplu, desenele copiilor trebuie nso ite de explica iile acestora privitoare la inten iile sale, deoarece f r acestea au o mai slab valoare informativ . Toat produc ia verbal a copilului trebuie notat i anexat lucr rii. M rturia copilului dezv luie certe aptitudini practice, dar mai ales tr s turi ale personalit ii. Metoda analizei produselor activit ii este o metod auxiliar i poate oferi informa ii numai n combina ii cu observarea, convorbirea i alte metode de cunoatere a copilului. Prin aplicarea acestei metode ob inem date cu privire la: - nsuirile psihice ale copilului (spiritul de observa ie, capacitatea de a n elege, caracteristici ale reprezent rilor etc.) ; - capacit ile psihice de care dispun copiii (coeren a planului mintal, continuitatea logic a ideilor, for a imagina iei, amploarea intereselor, calitatea cunotin elor, deprinderilor, priceperilor i aptitudinilor) ; - stilul realiz rii (personal, original, sau comun, obinuit) ; - progresele realizate prin nv are (prin realizarea repetat a unor produse ale activit ii).

91

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

z Forme ale evalu rii


Activitatea educativ a gr dini ei este complex i cere forme de evaluare multiple. Evaluarea ini ial . Se efectueaz la nceputul unui program educa ional (ciclu de nv mnt, an colar, semestru, nceputul unui capitol i chiar al unei lec ii). Evaluarea ini ial constituie o condi ie hot rtoare pentru reuita activit ii de nv are, fiind menit s ofere posibilitatea de a cunoate poten ialul de nv are al copiilor la nceputul unei activit i, de a ti care sunt premisele de la care pornim s proiect m activit ile de nv are. Relevnd importan a pe care o are n acest sens, Ausubel D. subliniaz : Dac a vrea s reduc toata psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influen eaz cel mai mult nv area, este ceea ce tie copilul la plecare. Asigura i-v de ceea ce el tie i instruiete-l n consecin ! Func iile evalu rii ini iale a) Func ia diagnostic . Vizeaz cunoaterea m surii n care copiii st pnesc anumite cunotin e i posed capacit i necesare angaj rii lor cu anse de reuit ntr-un nou program educa ional. Obiectul evalu rii ini iale l constituie acele cunotin e i capacit i care reprezint premise pentru asimilarea noilor con inuturi i formarea altor deprinderi i abilit i. Ceea ce intereseaz nu este aprecierea performantelor globale ale elevilor si nici ierarhizarea lor, ci cunoaterea poten ialului de nv are, a premiselor cognitive i atitudinale (capacit i, interese, motiva ii) necesare integr rii n activitatea care urmeaz . b) Func ia prognostic sugereaz condi iile probabile ale desf ur rii noului program i i permite anticiparea rezultatelor. Anticiparea activit ii se ntemeiaz pe utilizarea gndirii previzionale i const n a proiecta n timp i n spa iu desf urarea unor ac iuni orientate spre realizarea obiectivelor, deci etapele activit ii, componentele ei i efectele probabile. Evalu rii ini iale i apar in mai multe idei: o evaluarea ini ial este indisociabil construc iei unui demers didactic riguros i eficace; o func iile ei sunt asigurate pn la final numai dac mijloacele i resursele sunt stabilite i folosite pentru a face posibil derularea activit ii n condi ii de eficien ; o constituie un demers pedagogic esen ial pentru desf urarea cu succes a programului de instruire. Evaluarea sumativ (cumulativ ) este tipul de evaluare prin care se constat nivelul de performan atins n raport cu obiectivele cadru i de referin cuprinse n curriculum. Constat rile se exprim prin aprecierea m surii n care acetia au atins obiectivele de referin . Beneficiarii rezultatelor ei sunt n primul rnd adul ii. n gr dini e se poate vorbi de evaluare sumativ , n special nainte de p r sirea gr dini ei; cnd trebuie s i se constituie profilul de personalitate, inventarul de cunotin e principale, s i se caracterizeze interesul i posibilit ile de nv are pentru a se argumenta recomandarea nscrierii sale n coala primar sau re inerea n gr dini . Pentru cunoaterea unor particularit i, de exemplu, creativitatea n plan verbal, cunoaterea numerelor, a unei deprinderi motorii, se pot organiza i alte momente de evaluare sumativ . Calitatea, obiectivitatea evalu rii sumative, pot fi cele dorite cnd aceasta este realizat de educatoare, pentru c pot fi folosite i concluziile evalu rii formative.

92

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


Evaluarea formativ (continu ) presupune verificarea rezultatelor pe parcursul procesului didactic, realizat pe secven e mai mici (1-2 s pt mni, capitol) i permite o evaluare a performan elor tuturor copiilor privind con inutul esen ial al cunotin elor parcurse n secven a respectiv . Astfel n ce m sur au fost nsuite cunotin ele i deprinderile predate se identific neajunsurile i se adopt m surile de recuperare fa de unii copii i de ameliorare a procesului de nv mnt. Evaluarea continu are caracter permanent i este integrat n actul didactic, realizndu-se pe parcursul activit ii de predare-nv are, mai ales la verificarea cunotin elor, priceperilor i deprinderilor. Evaluarea continu se poate realiza cu ajutorul fielor individuale, imagini sec ionate (puzzle), p pui pentru teatru de mas alegerea personajelor corespunz toare povetii, poeziei nv ate; redarea dialogului dintre 2-3 personaje; jocuri-exerci ii .a. modalit i n func ie de grup i de educatoare. n urma evalu rii continue am evaluat volumul de cunotin e re inut de copii. Apoi se stabilete un plan ameliorativ pentru recuperarea cunotin elor i deprinderilor nenv ate, urm rind realizarea lor n cadrul activit ilor recuperatorii. Evaluarea continu are ca scop s -l informeze pe copil asupra obiectivelor pe care trebuie s le realizeze i s -i in la curent pe copii, educatoare, p rin i cu progresele nregistrate pe traseul c tre obiectivele vizate. Ea vizeaz , n principal, sus inerea activit ii de nv are. Unele momente ale evalu rii continue au func ie cheie. De exemplu, nainte de nv are trebuie s se asigure c st pnesc bine ceea ce este necesar pentru n elegerea noilor con inuturi; n timpul nv rii, s fie aplicate, dac sunt necesare corec ii imediate i s fie reglat progresul elevilor, iar n cazul unor eecuri s se propun exerci ii suplimentare de recuperare. Evaluarea continu antreneaz o evolu ie a elevului marcnd o mai mare respectare a ritmului individual, ini iativ i grij pentru verificarea propriilor rezultate. Privit n ansamblu, evaluarea continu transform ac iunea de evaluare: din proces predominant constatativ n unul diagnostic, de sus inere a nv rii; dintr-o evaluare globala n una nuan at ; din ac iune ad ugat activit ii didactice n proces constitutiv al acesteia. Cele mai adecvate modalit i de evaluare a copilului n perioada copil riei timpurii sunt feedback+ul verbal (lauda, ncurajarea), observarea acestuia, nregistrarea sistematic a rezultatelor, colectarea produselor activit ii lui toate acestea cuprinse ntr-un portofoliu care vorbete despre progresul copilului pe intervale de timp. Toate documentele cuprinse n portofoliul copilului trebuie s fie nso ite de observa ii, comentarii, aprecieri ale cadrului didactic. Portofoliul nu este doar o colec ie de produse, el este dovada traiectoriei dezvolt rii lui, punctat de cadrul didactic.

93

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

z Portofoliul copilului
n evaluare sunt utilizate i o serie de metode complementare celor clasice, tradi ionale, pornind de la calificative pn la note. Printre acestea se afl i portofoliul copilului. Portofoliul constituie cea mia potrivit metod de evaluare a copilului mic, ntruct respect principul de baz al ritmului unic de dezvoltare a copilului. Analiznd un portofoliu, po i constata progresele nregistrate de copil n timp. El este cartea de vizit mijloc de valorizare a datelor ob inute prin evalu ri realizate. Presupune un proces de analiz a datelor ob inute pe numeroase c i i o perioad relativ mare (de obicei raportat la semestru, an colar, ciclu de nv mnt) . Portofoliul copilului are n vedere toate produsele copiilor i, n acelai timp procesul nregistrat de la o etap la alta. El reprezint un veritabil portret pedagogic al copilului relevnd: - nivelul general de dezvoltare; - rezultatele deosebite ob inute n unele domenii ca i rezultatele slabe n altele; - interese i aptitudini demonstrate; - capacit i formate; - atitudini; - dificult i de nv are. Portofoliul trebuie s cuprind i observa ii ale cadrului didactic, comentarii privind progresele f cute de copil i aspectele care necesit mai mult sprijin sau stimulare. ntotdeauna trebuie s ne gndim c fiecare copil este n plin proces de dezvoltare, de aceea trebuie s avem are grij n formularea anumitor aprecieri categorice. n nv mntul precolar nu se dau note i, ca atare, notarea numeric a rezultatelor copiilor nu poate avea rol de clasificare nici n cadrul probelor de evaluare. Educatoarele pot ine pe domenii de dezvoltare eviden a lacunelor nregistrate n dezvoltarea fiec rui copil, ca premis pentru o diferen iere i individualizare nv rii cu focalizare pe ameliorarea acelor aspecte care necesit mai mare aten ie. Ce con ine un portofoliu? lista con inutului acestuia, (sumarul, care include titlul fiec rei lucr ri/fie); argumenta ia care explic ce lucr ri sunt incluse n portofoliu, importan a fiec reia; lucr rile pe care le face copilul, individual sau n grup, notate cu numele celor care au lucrat i data cnd cu fost realizate; caietele individuale; chestionare cu data realiz rii lor; nregistr ri, fotografii care reflect activitatea desf urat de copil, individual sau mpreun cu colegii s i, datate; date ob inute n urma unor ghiduri de observare, cu data calendaristic a nregistr rii lor; reflec iile proprii ale copilului asupra a ceea ce a lucrat; alte materiale, contribu ii la activitate care reflect participarea copilului/grupului la realizarea temei date;

94

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


viitoare obiective pornind de la realiz rile curente ale copilului/grupului pe baza intereselor i a progreselor nregistrate; comentarii ale educatoarei dup anumite perioade de timp (semestru, an)

Portofoliul se compune n mod normal din materiale obligatorii i op ionale selectate de educatoare i care fac referire la diverse obiective cadru i de referin . Aa cum afirma profesorul Ioan Cerghit, portofoliul cuprinde lucr ri sau realiz ri personale ale copilului, cele care l reprezint i care pun n eviden progresele sale; care permit aprecierea aptitudinilor, talentelor, pasiunilor, contribu iilor personale. Alc tuirea portofoliului este o ocazie unic pentru copil de a se autoevalua. n al i termeni, portofoliul este un instrument care mbin nv area cu evaluarea continu , progresiv i multilateral a procesului de activitate i a produsului final. Acesta sporete motiva ia nv rii . (Ioan Cerghit, 2002) . Portofoliul reprezint un element flexibil de evaluare, care, pe parcurs poate s includ i alte elemente c tre care se ndreapt interesul copilului i pe care dorete s le aprofundeze. Aceast metod alternativ de evaluare ofer fiec rui copil posibilitatea de a lucra n ritm propriu stimulnd implicarea activa n sarcinile de lucru i dezvoltnd capacitatea de autoevaluare. Este o map deschis n care tot timpul se mai poate ad uga ceva. Forma pe care o poate mbr ca portofoliul este fie o map cu documente, fie o cutie de carton n care se pot aduna: casete video, materiale, desene, picturi, fotografii ce reprezint aspecte ale nv rii i/sau pe cei implica i n activitate, diplome, CD .a. Portofoliul poate fi folosit la orice vrst . De exemplu, copiii de 5 ani pot alc tui un portofoliu la disciplina educa ie muzical . Acesta poate s con in : - nregistr ri pe casete audio, video, CD, DVD; - fotografii din timpul unor ac iuni desf urate; - desene realizate de copii n leg tur cu ceea ce au nv at i sim it pentru c nu tiu s scrie; - diplome ob inute n urma desf ur rii unor concursuri de muzic i festivaluri ( Stelu ele dansului , Sub semnul copil riei ). Este ilustrat astfel modul n care au evoluat de-a lungul studiului muzicii, adunnd materiale ntr-o colec ie pe care copiii pot oricnd s o revad i s o completeze. Avantajele folosirii portofoliului: - este o metod mai obiectiv de evaluare din perspectiva particularit ilor vrstei timpuri, punnd n valoare progresul copilului, precum i dificult ile acestuia, acordndu-i timpul necesar pentru dobndirea acelor cunotin e deprinderi, abilit i, capacit i vizate de curriculumul pentru educa ie timpurie a copilului de la 3 la 6/7 ani; - portofoliul este un instrument flexibil, care permite aprecierea i includerea n actul evalu rii a unor produse ale activit ii copilului care n mod obinuit nu sunt avute n vedere; - evaluarea prin portofoliul este eliberat n mare parte de tensiunile i tonusul afectiv negativ care nso esc formele tradi ionale de evaluare; evaluarea devine astfel motivant i nu stresant pentru educatoare copil; - dezvolt capacitatea copilului de autoevaluare, acetia devenind autoreflexivi asupra propriei munci i asupra progreselor nregistrate; - implic activ copilul n propria evaluare i n realizarea unor materiale care l reprezint cel mai bine. Autoevaluarea este un proces de nv are, copiii asumndu-i responsabilitatea asupra activit ii desf urate.

95

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


Dezavantajul portofoliului este acela c nu poate fi repede i uor de evaluat i necesit mai mult timp i grij permanent din partea cadrului didactic pentru a fi mbog it cu documente semnificative. Ca metod alternativ de evaluare, portofoliul solicit mai mult o apreciere calitativ dect cantitativ i este mai uor de aplicat pe grupuri de copii. Portofoliul nu este numai o metod alternativ de evaluare a copilului. Este un exemplu reprezentativ al activit ii i al performan elor copiilor unei grupe/gr dini e. Educatoarea ncercnd astfel s -i creeze o imagine n rndul colegelor ori n rndul p rin ilor, ar tndu-le mostre ale activit ilor i ac iunilor desf urate de copii. Poate fi considerat n acelai timp un instrument complementar folosit n aplicarea strategiilor de instruire centrate pe lucrul n echip , pe elaborarea de proiecte ample de cercetare i nv are. De asemenea, portofoliul este compatibil cu instruirea individualizat ca strategie centrat pe stilurile diferite de nv are. Prin complexitatea i bog ia informa iei pe care o furnizeaz , sintetiznd activitatea copilului de-a lungul timpului (un semestru, an colar sau ciclu de nv mnt) portofoliul poate constitui parte integrant a unei evalu ri sumative sau a unei examin ri.

96

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

Capitolul 8. Planificarea zilnic /s pt mnal

Planificarea activit ilor reprezint o activitate de baz n aplicarea curriculumului. Ea demonstreaz capacitatea cadrului didactic de a organiza toate elementele ac iunii educa ionale ntr-o form coerent , exprimat prin corelarea obiectivelor educa ionale cu con inuturile, materialele i mediul educa ional. Planificarea activit ilor reflect coeren a att pe orizontal (n cadrul unei zile de lucru), ct i pe vertical (pe parcursul unei s pt mni, a unei luni) a modului n care obiectivele, con inuturile se coreleaz pe o durat mai mare de timp, asigurnd un continuum al ac iunii cadrului didactic n scopul stimul rii dezvolt rii copilului. Punctul de plecare n planificarea activit ilor l constituie obiectivele cadru i de referin , deoarece ele reprezint finalit ile tuturor activit ilor care se petrec n gr dini (aa cum sunt ele prev zute n planul de nv mnt). Prin diversitatea lor, obiectivele cadru i de referin vizeaz dezvoltarea copilului sub toate aspectele, aa cum sunt precizate n curriculum prin domeniile de dezvoltare. Dezvoltarea plenar a copilului reprezint scopul primordial al educa iei timpurii, de aceea prin domeniile experien iale propuse de curriculum, urm rim stimularea dezvolt rii complet a copilului. Planificarea activit ilor este condi ionat n cea mai mare m sur de specificitatea grupului de copii pe care l coordon m. Astfel, durata atingerii unor obiective poate varia de la o grup la alta, cum dealtfel variaz n mod firesc de la un copil la altul. Cadrul didactic este cel care decide care obiective, cu ce con inuturi, cu ce materiale i care metode le va utiliza pe o anumit perioad de timp (zi, s pt mn , lun ). O durat prea mare de timp (un an ntreg) pentru a realiza o planificare am nun it poate suporta modific ri, deoarece planificarea activit ilor este un proces ce este puternic influen at de progresul nregistrat de copii. De aceea un rol foarte important l joac observarea i evaluarea progresului copilului. Astfel, unele obiective pentru a fi atinse de to i copiii au nevoie de reveniri prin planificarea altor activit i. Noul curriculum promoveaz ideea activit ilor integrate, care combin domeniile experien iale sub cupola a 6 teme mari. Aceste teme, n func ie de grupa de vrst a copiilor, sunt adaptate pentru atingerea obiectivelor specifice grupei de vrst 3-5 ani sau 5-7 ani. Cadrele didactice au libertatea de a propune subteme, circumscrise celor generale, care reflect : - obiectivele propuse, - interesele copiilor, - contextul geografic, cultural al gr dini ei, - materialele didactice de care dispun. Mai jos sunt prezentate schemele propuse pentru realizarea planific rii zilnice i s pt mnale i un exemplu n acest sens.

97

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


PERIOADA: TEMA: OBIECTIVE DE REFERIN

VIZATE:

CENTRE DE INTERES DESCHISE i MATERIALELE puse la dispozi ia copiilor:

INVENTAR DE PROBLEME:

Ce tim?

Ce nu tim i vrem s afl m ?

98

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

S PT MNA: DATA/ ZIUA Tura 1 ACTIVIT I DE NV ARE Tura a 2-a

SUBTEMA: SEMN TURA

99

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


Exemplu: TEMA CINE SUNT/SUNTEM ? OBIECTIVE DE REFERIN VIZATE:

CENTRE DE ACTIVITATE DESCHISE i MATERIALELE puse la dispozi ia copiilor:

s participe la activit ile de grup, inclusiv la activit ile de joc, att n calitate de vorbitor, ct i n calitate de auditor; s audieze cu aten ie un text, s re in ideile acestuia i s demonstreze c l-a n eles; s manifeste interes pentru citit; s utilizeze efectiv instrumentele de scris, st pnind deprinderile motrice elementare necesare folosirii acestora. s -i mbog easc experien a senzorial , ca baz a cunotin elor matematice referitoare la recunoaterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mul imi, pe baza unor nsuiri comune (form , m rime, culoare) luate n considerare separat sau mai multe simultan; s cunoasc unele elemente componente ale lumii nconjur toare (obiecte, fiin a uman ca parte integrant a mediului), precum i interdependen a dintre ele; s comunice impresii, idei pe baza observ rilor efectuate. s cunoasc i s respecte normele necesare integr rii n via a social , precum i reguli de securitate personal ; s aprecieze n situa ii concrete unele comportamente i atitudini n raport cu norme prestabilite i cunoscute; s cunoasc i s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practice. s redea teme plastice specifice desenului; s exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului n redarea unor teme plastice; s intoneze cntece pentru copii; s acompanieze ritmic cntecele.

BIBLIOTEC -

ART -

c r i i reviste cu imagini ale corpului uman n diferite ipostaze, cu scene de familie etc. caiete de lucru (fie adecvate temei) albume cu poze (tema: Familia mea) felicit ri, vederi, coli de scris, plicuri potale

creioane negre i colorate, pensule acuarele/tempera plastilin planete materiale-suport pentru amestecul culorilor i pentru diluarea culorii cu ap caiete de desen, coli de carton i de hrtie A4, A3, A5 instrumente muzicale (tob , trianglu, triol etc.)

JOC DE ROL (C su a p puii) -

c su a utilat corespunz tor pentru activit i care se pot desf ura n familie (g tit, cur enie, petrecerea timpului liber citit, jocuri, vizionare TV) p pui tablou/tablouri uzuale cu membri ai familiei sau scene de familie afiate n spa iul centrului

z z

CONSTRUC II - cuburi de lemn/plastic

TIIN E -

NISIP I AP - suport de lemn cu nisip

s cunoasc i s aplice regulile de igien referitoare la igiena echipamentului; s -i formeze o inut corporal corect (n pozi ia stnd, eznd i n deplasare).

- cuburi cu litere - maini, utilaje etc. - personaje-miniatur de plastic sau lemn

- ap - forme de plastic

INVENTAR DE PROBLEME:

Ce tim?
- c suntem oameni i despre cum arat un om (corpul uman); - c avem o familie; - membrii familiei i ce rol are fiecare n familie; - cum trebuie s ne purt m n familie.

Ce nu tim i vrem s afl m ?


- despre drepturile copilului; - despre corpul uman (func ionalitatea unor p r i constitutive) - despre cum apare familia i ct de mare poate fi ea, despre arborele genealogic

100

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

Sugestie de planificare saptamnal


DATA 06.10. 2008 ZIUA Lu

ACTIVIT

I DE NV

ARE (tura I)

ACTIVIT

I DE NV

ARE (tura a II-a)

SEMN TURA

ADP: Facem prezent ri (Numele meu esteM bucur s v cunosc.), M preg tesc pentru activit i ALA: Familii (citire de imagini din reviste i discu ii libere despre familiile prezentate n diferite imagini); Eu (desen i colaj definitivarea propriei figuri prin selectarea i lipirea ochilor a nasului si a gurii, precum i prin colorarea cu creionul colorat a p rului); Joc de micare: otronul, jocuri la nisipar: Cas pentru familia mea Activitate integrat (DLC, DEC): n familie (lectura educatoarei Dl.Goe de I.L.Caragiale; predare cntec Un copil politicos)

ALA: Citire de imagini, colorare imagini din c r i, desen, puzzle (respectnd tematica s pt mnii) ADE i ADP: Eu (continuarea lucr rilor r mase nefinalizate diminea a i executarea unor noi lucr ri cu cei care doresc); repetare cntec nou nv at Un copil politicos i exersarea acompaniamentului de c tre cei care doresc; mim sau exerci iu euritmic Copilul politicos; Singurel m ngrijesc (deprinderi de igien i de autoservire)

07.10. 2008

Ma

ADP: Ce culoare au ochii mei ? Ce culoare are p rul meu?, M preg tesc pentru activit i ALA: Mari descoperiri (studierea unui fir de p r la microscop, studierea pielii cu lupa, lucru cu cartea interactiv Corpul uman); B iat/fat (joc de mas p r ile corpului, caracteristici individuale, mbr c minte); Jocuri la aparatele de joc i cu diferite obiecte specifice jocului n aer liber: Ce pot face (c rare, alunecare pe tobogan, s rituri cu coarda, otron etc.) Activitate integrat (DS, DPF): Corpul meu (educa ie fizic predare Mersul; observare Copilul)

ALA: Jocuri de mas : Jocul umbrelor (corelare umbre cu imagini potrivite - oameni sau p r i ale corpului uman) i Corpul uman (b iatfat ), joc senzorial: Cald-rece/aspru-neted, num r toare: Am un nas pe obraz ADE: Corpul meu (prezentare i discu ie, n grup restrns, n func ie de interesul manifestat de copii, a planei dup care s-a f cut observarea diminea a; lucrare colectiv colorare/lipire Corpul meu, format A1) ADP: Singurel m ngrijesc (deprinderi de igien i de autoservire); Op ional englez My name is

08.10. 2008

Mi

ADP: M numesci amani. Mama/tata/fratele/sora mea/meu se numete; M preg tesc pentru activit i ALA: Omule i pe nisip (urme ale degetelor, palmelor proprii pe nisipul ud sau desenarea unor omule i - schematic - cu degetul pe nisipul ud); mi scriu numele (copiere dup model, scriere liber sau lipirea literelor corespunz toare numelui propriu pe caietele de lucru, pe mapa cu lucr ri proprii, pe ecusonul pentru prezen sau de la tabelul responsabilit ilor etc.); Joc linititor Jocul mut, jocuri de micare: Joac , joac b iete!, ranul e pe cmp Activitate integrat (DS, DEC) : Grup m omule i(colorarea unor omule i de carton cu p m tuful de vat n cel pu in trei culori; exerci ii cu material individual constituire de grupe dup culoare i aprecierea global a cantit ii)

ALA: mi scriu numele (cuburi cu litere, litere magnetice, litere autocolant), desen Omule ul (schematic, dup model, pe caiet de matematic , n trei culori), selectare i, eventual, decupare imagini din reviste i poze cu familii sau familia proprie pentru album ADE: Povestire Bunicul de B.t.Delavrancea ADP: Singurel m ngrijesc (deprinderi de igien i de autoservire);

101

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


09.10 2008 Joi ADP : Portretul mamei/tat lui; M preg tesc pentru activit i ALA: Eu cu familia mea(citire de imagini/poze); P rin ii mei(desen/pictur ); Plimbare n aer liber (observ m cum merg copiii cu m micile lor pe strad ) Activitate integrat (DOS): Cum ne comport m n familie? (convorbire; alc tuirea unui album de familie colectiv, cu imagini din reviste/poze) ALA: Rezolvare de fie interdisciplinare n familie; puzzle, labirint, jocuri de mas (respectnd tematica s pt mnii) ADE: Grup m omule i (exerci ii cu material individual constituire de grupe dup culoare i aprecierea global a cantit ii) ADP: Singurel m ngrijesc (deprinderi de igien i de autoservire); Bunicul (pictur ); discu ii libere despre tema sugerat la activitatea de pictur ALA: Puiori, veni i la mama!, Feti e i b ie i jocuri de micare;Ghici, ghicitoarea mea ! ghicitori despre om si familie; Trasee n nisip (de la gr dini -acas ) ADE: Dramatizare Dl.Goe ADP: Singurel m ngrijesc (deprinderi de igien i de autoservire)

10.10. 2008

Vi

ADP: Povestea mea (nume, caracteristici, p rin i, eventual adres ); M preg tesc pentru activit i ALA: E s rb toare n familia mea! (preg tiri pentru s rb toare, prepararea unor gust ri, derularea evenimentului); desen prin copierea umbrei corpului n micare/static sau a unor p r i ale corpului propriu pe coli mari de carton i, eventual, colorarea lor; conturul umbrei realizat cu materiale de construc ie; mpreun pentru un mediu curat! (aranjarea juc riilor n clas i ecologizarea spa iului verde din curte)

DLC: Sfatul degetelor(memorizare) Not : ALA Activit i liber alese; ADE Activit i pe domenii experien iale; ADP Activit i de dezvoltare personal ; DLL Domeniul Limb i comunicare, D Domeniul tiin , DOS Domeniul Om i societate; DEC Domeniul Estetic i creativ; DPM Domeniul Psihomotric

O activitate integrat vizeaz atingerea mai multor obiective de referin , implicarea mai multor domenii experien iale i activarea mai multor centre de activitate.

102

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

Capitolul 9. Colaborarea cu familia i comunitatea z z z z

Cum cunoatem familia copiilor? Cum comunicam eficient cu p rin ii? Cum promov m incluziunea social ? Leg tura: gradini -familie-comunitate. Necesitate, eficien

Pentru fiecare dintre noi, familia a jucat i joac un rol foarte important n vie ile noastre. Familia este unicul grup social caracterizat de determin rile naturale i biologice, singurul n care leg turile de dragoste i consanguinitate cap t o importan primordial . J.S. Bruner considera c , admi nd ca to i oamenii sunt n esen a lor umani, aceast umanitate este data de tipul de copil rie pe care l-au tr it. A. Berge considera familia un fel de cooperativ de sentimente, care ndulcete pentru fiecare membru, loviturile vie ii, dispersnd efectele asupra tuturor. Familia este primul grup social (mediul primar de socializare) din care face parte copilul. Este una din cele mai vechi forme de comunitate uman , o institu ie stabil , cu rosturi fundamentale pentru indivizi i pentru familie (M. Voinea, 1996). Mediul n care copilul se nate, tr iete primii ani ai vie ii, se dezvolt i se formeaz pentru via a l ofer familia. Are rolul central n asigurarea condi iilor necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare ale copil riei, condi ii ce stau la baza structur rii personalit ii individului. Apari ia unei persoane micu e n orice familie, care la nceput este complet dependent de adul i i i i inspir tandre e aduce cu ea un enorm sens al responsabilit ii, privind modul n care s o ngrijeti i s-o educi. P rin ii sunt primii educatori deoarece: - Ei sunt primii cu care copilul interac ioneaz constant nc din prima zi a vie ii - Familia este modelul pe care copilul l imit ; modul de via al familiei este principalul reper n via al copilului, el este internalizat puternic n anii copil riei; - Comunicarea intrafamilial influen eaz decisiv dezvoltarea psihofizic a copilului, formarea personalit ii lui. Copiii i observ proprii p rin i cum ac ioneaz n rolul de p rin i. Ei sunt primele modele pentru modul n care s ac ioneze ulterior ca p rin i. Ei creeaz o n elegere subcontient a competen elor parentale.

103

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


Pedagogul John Locke, convins de puterea exemplului n familie, de ambian a i climatul acesteia i de nclina ia c tre imita ie a copilului, se adresa p rin ilor: Nu trebuie s face i n fa a copilului nimic din ceea ce nu vre i s imite. Rezultatele unor cercet ri f cute au demonstrat c dezvoltarea copilului este influen at n propor ie de 70,63% de familie. Gr dini ei i revine rolul de partener n rela iile ei cu familia acest rol deriv din faptul c este un serviciu specializat, cu cadre preg tite pentru realizarea sarcinilor educa iei copiilor cu vrste cuprinse ntre 3-6/7 ani. Rela ia gr dini -familie nu se poate constitui f r asigurarea unei condi ii de baz , fundamental : cunoaterea familiei de c tre educatoare, a caracteristicilor i poten ialului ei educativ. Educatoarea trebuie s cunoasc mai multe aspecte ale vie ii de familie, deoarece aceasta o ajut n cunoaterea i n elegerea copiilor cu vrste cuprinse ntre 3-6/7 ani. Gr dini a nu poate face minuni, iar educa ia dat n aceasta institu ie nu va avea rezultate bune, dac nu se va sprijini i nu va colabora cu familiile copiilor. Nu putem educa n mod just un copil f r a-l observa atent, f r a-l studia, f r a-i n elege personalitatea. n privin a aceasta ne ajut familia care este o surs principal de informa ii pentru educatoare, privind: la rela iile interpersonale dintre membrii s i, atept rile privind educa ia copilului, stilul educa ional al p rin ilor, autoritatea p rin ilor i metodele educative pe care acetia le folosesc, valorile promovate, climatul educa ional din familie, responsabilit ile pe care copilul le ndeplinete n familie etc. P rin ii dau informa ii educatoarei, c ci ei l cunoasc cel mai ndeaproape i cel mai bine copilul, i cunosc obiceiurile, tiu ce i place i ce nu i place, la ce reac ioneaz mai bine i mai repede. De aceea, educatoarea trebuie s se bucure i de ncrederea copilului, dar i de a familiei sale. C ldura raporturilor dintre p rin i i educatoare, ncrederea i respectul reciproc se stabilesc prin schimbul de informa ii pentru care trebuie s g sim ntotdeauna timpul necesar. Astfel, educatoarea poate ajuta familia n cel mai simplu i natural mod s urmeze calea just n raporturile cu copilul s u, s previn ndep rtarea lui sufleteasc , s nl ture eventuale caren e educative. Complexitatea problemelor lumii contemporane cere deschiderea i flexibilizarea raporturilor n parteneriatul educa ional. Implicarea, ca agen i ai educa iei, a diferitelor institu ii i persoane din comunitate dezvolt n prezent o imagine complex i dinamic a influen elor educa ionale. P rin ii, copiii i comunitatea se influen eaz puternic unii pe al ii. Mediul n care tr iesc p rin ii poate sprijini sau devia vie ile lor, poate determina multe dintre valorile lor. Poate s se comporte ca o surs de for i siguran , sau ca o restric ie a dezvolt rii. La rndul lor, p rin ii pot influenta comunitatea, deopotriv ca indivizi sau ca membri ai unui grup. Ei pot contribui la dezvoltarea valorilor comunit ii i la fixarea priorit ilor sociale.

z Cum cunoatem familia copiilor


A crete i a educa un copil ar trebui s fie pentru to i p rin ii o datorie. Educarea calit ii de p rinte a r mas nc o cerin societatea, gr dini a caut nc solu ii. pentru mplinirea c reia

104

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


Prin intrarea copiilor n gr dini , ei sunt integra i ntr-un sistem formal de educa ie, care urm rete atingerea unor finalit i ce decurg din curriculumul educa iei timpurii, n conformitate cu particularit ile de vrst i individuale.

Cu ct cunoatem mai bine familiile copiilor, cu att mai eficient va fi parteneriatul cu ele. Cu ct p rin ii vor cunoate mai bine programul educa ional, cu att va fi mai coerent influen a ambilor factori educa ionali i a ambelor medii educa ionale. Cu ct colaborarea dintre educator i p rin i este mai strns cu att mai bine ambii actori vor cunoate mai bine copilul. Modalit i de cunoatere:

ntlnirile cu p rin ii sunt prilejuri pentru a informa p rin ii referitor la modul cum se comport copilul lor cu ceilal i copii i progresele pe care le nregistreaz acesta n timpul activit ilor. Tot la aceste ntlniri educatoarea afl de la p rin i despre problemele pe care acetia le parcurg i de cele mai multe ori le ofer solu ii sau le g sesc mpreun . Aadar, dialogul dintre educatoare i p rin i este foarte necesar. De exemplu: n leg tur cu faptul c a constatat c mul i copii vin obosi i la gr dini atunci educatoarea le sugereaz p rin ilor s -i culce copii mai devreme seara, s petreac mai pu in timp la televizor sau calculator. La rndul lor p rin ii sunt informa i, de c tre educatoare, c la gr dini copiii beneficiaz de un program ra ional, echilibrat, alternnd activit ile comune cu cele op ionale, ce statice cu cele dinamice, timp n care copilul are posibilitatea s asimileze cunotin e i deprinderi noi, i, n acelai timp se destinde. Nu la fel se simte copilul atunci cnd este obosit de un program prea nc rcat. Putem constata c unii p rin i sunt prea indulgen i cu copilul lor, nu respect un program zilnic necesar copilului, nu i se cere s respecte normele de comportare civilizat n familie, pe strad , la teatru, n excursie etc. Lucrul acesta face ca acesta s se comporte la fel i la gr dini : nu salut , perturb activit ile vorbind nentrebat, este neastmp rat, agresiv, folosete cuvinte auzite n familie. Dialogul educatoare-p rinte se poate organiza, fie individual prin consulta ii, cu fiecare familie, fie n adun rile organizate cu p rin ii; se informeaz reciproc, ceea ce contribuie att la buna desf urare a procesului educa ional din gr dini , cat i la o buna educa ie n familie. Dialogul deschis bazat pe ncrederea reciproc cere timp pentru a fi cl dit. Unii p rin i, care au avut experien e negative n timpul propriilor lor ani de coal , se pot sim i intimida i de prezen a unor cadre didactice. Al ii, care au fost nv a i c educatorul tie cum e mai bine , nu pun la ndoial faptele acestuia. Educatoarele la rndul lor pot s fi avut experien e negative; probabil unii p rin i le-au dat lec ii despre cum s -i fac meseria. Aceste atitudini sau sentimente pot obstruc iona o bun comunicare. Talentul i tactul pedagogic al educatoarei este indispensabil dialogului deschis. ntreb rile cu final deschis precum: Ce-i place lui Rare s fac acas ? sau Ce v povestete Ana despre ce facem noi la gr dini ?, sau Ce a i observat c -i place cel mai mult s fac ? ofer familiei ocazia de a v spune mai multe despre copil. Cnd d m explica ii despre activit ile din gr dini i/sau despre problemele care se pot ivi, ar fi bine s o facem n termeni care sunt pe n elesul familiei, de asemenea, s oferim familiei ocazia s pun ntreb ri. Unele informa ii le putem culege aplicnd unele instrumente de culegere a datelor semnificative despre copil. Iat cteva exemple:

105

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

Fia personal a familiei


COPIL: - NUME I PRENUME........... - DATA NATERII.................... - TELEFON ....................... P RIN I TATA NUME I PRENUME ..... LOCUL DE MUNC ...... PROFESIA I OCUPA IA.... TELEFON.................... MAMA NUME I PRENUME LOCUL DE MUNC PROFESIA I OCUPA IA....... TELEFON.................... - NAINTE DE TERMEN. - TERMEN DEP IT................................. PROBLEME DEOSEBITE N TIMPUL NATERII - ALE COPILULUI - ALE MAMEI AL PTARE - NATURAL .CT TIMP.................. - ARTIFICIAL DE LA.LA................

PROBLEME DE S N TATE - DUP NATERE..................................................... - N PREZENT....................................................... PROBLEME DE ADAPTARE ............................................ ALTE PROBLEME ............................................................................ COPILUL A FOST NGRIJIT EXCLUSIV DE MAM ....TIMP DE... COPILUL NGRIJIT DE MAMA AJUTAT - TATA.......... - BUNICI............... - ALTE PERSOANE.................. DE:

NUM RUL DE COPII N FAMILIE........ - DATA NATERII FIEC RUIA..... - NUME I PRENUME.................... - OCUPA IA ( ELEV, STUDENT ETC ).......... FELUL CUM A DECURS SARCINA................... PROBLEME DEOSEBITE N TIMPUL: - SARCINII - NATERII GREUTATEA COPILULUI LA NATERE SCORUL APGAR..... FELUL CUM A DECURS NATEREA - NORMAL - CEZARIAN .. - LA TERMEN..

COPILUL NGRIJIT DE - TATA....................DE LA ...........TIMP DE................ - BUNICI........................DE LA............TIMP DE....... - ALTE PERSOANE......DE LA............TIMP DE................

106

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

Chestionar pentru culegerea unor date despre copil


R spunznd la urm toarele ntreb ri m ajuta i s v cunosc mai bine copilul. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Cine se ocup n mod special de copil ? R : ............................................................................................................... Copilul are ore regulate de somn i de servit masa cnd este acas ? R : .............................................................................................................. Pute i spune care este programul zilnic al copilului ? R : .............................................................................................................. Cum se comport copilul n familie ? R : .............................................................................................................. Este activ acas ? Se joac ? Cu ce se joac cel mai mult? R : .............................................................................................................. Ajut la treburile gospod reti ? R : .............................................................................................................. Are deprinderi autonome de igien ? R : ............................................................................................................. Cum se comporta cu persoanele pe care le cunoate ? R : ............................................................................................................. Cum poate fi consolat cnd este trist / sup rat ? R : ............................................................................................................. Care sunt orele din zi favorabile pentru copilul dvs. ? Care sunt cele mai dificile ore ? R : ............................................................................................................. Observa i o cretere a nivelului de cunoatere i deprinderi la copilul dvs. ? R : ............................................................................................................. Colabora i cu gr dini a la rezolvarea unor probleme atunci cnd sunte i solicita i ? R : ............................................................................................................. Observa ii i propuneri R : ..............................................................................................................

11. 12. 13.

107

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


Vizitarea gr dini ei de c tre p rin i. Pentru a ajuta familiile s se simt binevenite i n largul lor n sala de clas e nevoie de mai mult dect o simpl noti scris sau de o invita ie unic , izolat . Este bine ca asemenea vizite s se fac periodic, nu numai atunci cnd au ap rut anumite simptome nepl cute n activitatea de nv are a copilului sau n comportamentul lui. Crearea unei atmosfere de ncredere reciproc , bazat pe comunicare sincer , necesit respectul reciproc care survine n timp. Exist numeroase avantaje ale promov rii particip rii familiei ca i component esen ial n educa ia copiilor de 3-6/7 ani. Participarea p rin ilor la activit i ale grupei reprezint un alt prilej de cunoatere a p rin ilor, dar i un mod prin care acetia sunt familiariza i cu programul grupei, cu con inutul i metodele didactice, cu materialele didactice i mijloacele necesare desf ur rii activit ilor, cu modul de comunicare i abordare a situa iilor problematice, cu semnifica ia respectului fa de copil. Rela ia p rinte-educatoare astfel contribuie la constituirea unor rela ii pozitive ntre familie-gr dini , la o coeren a practicilor educa ionale i a cerin elor referitoare la copil. Astfel p rin ii devin parteneri n educa ie de innd informa ii despre scopul programului educativ la care particip copilul lor, care sunt obiectivele urm rite, cunosc progresele f cute de copil i cum ar trebui sprijinit acesta i acas . Trebuie s -i ajut m pe p rin i s tie mai multe despre ce le este de ajutor copiilor n dezvoltarea lor. Coeren a i continuitatea influen elor educa ionale din gr dini i de acas asigur o dezvoltare ct mai s n toas a copilului. De aceea, primul pas trebuie s -l facem noi, profesionitii. P rin ii trebuie implica i permanent n activitatea gr dini ei prin participarea lor la crearea unui mediu pl cut, a unei baze didactico-materiale satisf c toare prin contribu ii personale - sponsoriz ri. Avantaje pentru membrii familiei: vor nv a mai multe despre dezvoltarea unui copil; vor nv a s desf oare activit i care s sprijine dezvoltarea s n toas a copilului i acas ; vor putea s extind procesul de nv are i acas . i vor dezvolta un sentiment individual al particip rii la procesul educa ional; vor nv a s -i creasc copilul n rela ie cu al ii, copii sau adul i; vor ajunge s cunoasc i s respecte echipa de educatori; vor face cunotin cu prietenii copiilor lor. Avantaje pentru educator: va petrece un timp mai ndelungat cu cte un copil n parte sau va avea ocazia s lucreze cu grupuri mai mici; va nv a cum pledeaz p rintele pentru cauza copilului s u; va vedea cum membrii familiei i ajut pe copii la rezolvarea de probleme; va nv a lucruri noi despre diverse realit i i practici culturale; va afla lucruri interesante legate de talentele i hobby-urile unor membri de familie pe care acetia le mp rt esc copiilor, de exemplu g titul sau cntatul la diferite instrumente muzicale.

108

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


Copiii au avantajul c prin asigurarea unor medii de dezvoltare consecvente din punct de vedere ale solicit rilor (i la gr dini i acas ), vor n elege mai bine ce anume se dorete de la ei, ce este bine i ce nu este bine, ce e voie i ce nu e voie, cine este el i cum este el. Continuitatea, consecven a i perseveren a n educa ia copilului la vrste mici sunt caracteristici critice ale unei parcurs educa ional de succes. Vizitele periodice la domiciliu. Consider m c acest lucru este bine s se fac numai cu acordul p rin ilor. Ele vor fi programate la momentele convenabile acesteia i-i ofer educatoarei posibilitatea de a cunoate familia i copilul n mediul lor propriu. Familia va fi ncurajat s viziteze la rndu-i sala de grup n orice moment. Copiii vor fi att de ncnta i de ideea c educatoarea lor i viziteaz , nct trebuie s v planifica i dinainte timpul special pentru ceea ce vor dori ei s v arate. E bine s aduce i cu dumneavoastr o juc rie cu care copilul s se joace ct vreme sta i de vorb cu p rin ii. Cnd v planifica i vizita la domiciliu, respecta i regulile generale de curtoazie. Pe lng respectarea momentului convenabil pentru familie, dac e posibil, ncerca i s programa i vizita cnd tat l este acas , scopul i durata vizitei. Gazdele i pot imagina c o astfel de vizit ar putea nsemna comunicarea unor veti proaste; aadar, fi i ct mai clari n specificarea scopurilor pentru care veni i. La nceputul vizitei, relua i prezentarea scopului acesteia; deschide i discu ia prin a ar ta cteva aspecte pozitive, ntotdeauna, chiar i atunci cnd a i venit s v exprima i ngrijorarea n anumite privin e. Dac exist date anume pe care dori i s le comunica i familiei scrie i-le astfel, ca ele s poat fi rev zute dup ce dumneavoastr pleca i. Nu monopoliza i discu ia; l sa i ntotdeauna timp i p rin ilor pentru a-i exprima p rerile despre copii i ideile lor, preocup rile i interesele acestora. Nu discuta i despre copil n prezen a acestuia dect dac este vorba despre laude sincere sau despre informa ii pozitive. Vizitele la domiciliu pot fi recompensatorii att pentru educatoare ct i pentru familii. Educatoarea poate afla lucruri interesante despre: - cultura familiei respective; - modul de a interac iona; - talentele i aptitudinile membrilor acesteia; - are ansa de a se discuta pe larg despre progresele i succesele individuale ale copilului. De aceea pute i aduce cteva mostre din activitatea copilului la gr dini pentru a le ar ta p rin ilor. Familia se bucur astfel de aten ia educatoarei i vede cum educatoarea intr n contact comunica ional cu copilul. Familia poate mp rt i: - idei legate de anumite preocup ri; - nen elegeri; - obiective specifice referitoare la copilul lor. Dac , n aceeai m sur , familia i educatoarea se clarific asupra scopului i inten iei vizitei, aceasta poate deveni o practic stabilit de comun acord i poate men ine o bun comunicare mbun t ind experien a copilului i familiei.

109

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


Alte modalit i de cultivare a parteneriatului gr dini -familie

ntlniri formale cu to i p rin ii desf urate n cadrul formal al negocierilor dintre administrarea gr dini elor i asocia ia p rin ilor. n cadrul acestor ntlniri p rin ii trebuie implica i n luarea unor decizii menite s asigure securitatea copiilor, stabilirea meniului zilnic corespunz tor pentru men inerea s n toas a copilului .a. Activit i practice, educative pentru abilit i de comunicare, antreprenoriale i tehnice. Organizarea unor expozi ii cu vnzare de obiecte. Aceste obiecte se pot realiza n activit i de educa ie plastic i practic (desene, picturi, lucr ri din plastilina, lucr ri cu materiale din natur - colaje). La serbare pot participa p rin i i rude ale copiilor. Din suma provenit din vnzarea acestor obiecte se pot cump ra jocuri i juc rii necesare dot rii centrelor. V suger m organizarea unor ac iuni ca: Tombola prim verii , Din suflet-pentru suflet . Participarea p rin ilor la excursii, vizite, serb ri, anivers ri. P rin ii por fi implica i nu doar in organizarea acestor eveniment, dar pot veni i cu sugestii, propuneri de teme, de activit i. Aceste evenimente sunt prilejuri de a asigura o ct mai mare coeren ntre valorile i practicile educa ionale promovate de gr dini i familie. F r stabilirea unui sistem unitar de cerin e, colaborarea dintre cei doi factori educa ionali va r mne f r rezultatele scontate.

z Cum comunic m eficient cu p rin ii


MOTTO: Eu sunt copilul. Tu ii n minile tale destinul meu. Tu determini, n cea mai mare m sur , dac voi reui sau voi eua n via te rog, acele lucruri care s m ndrepte spre fericire. Educ -m , te rog, ca s pot fi o binecuvntare pentru lume. (Childs Appeal) ! D -mi,

n pedagogia tradi ional , aceast tem era tratat sub denumirea de colaborare dintre gr dini i familie. Actualmente dimensiunile acestei rela ii sunt mai cuprinz toare datorit l rgirii conceptului de colaborare spre cel de comunicare prin cooperare, i mai nou, prin conceptul de parteneriat care le cuprinde pe toate i n plus, exprim , i o anumit abordare pozitiv i democratic a rela iilor educative, n sensul implic rii active i al valoriz rii experien ei i statutului fiec rui actor n egal m sur . Colaborarea dintre gr dini i familie presupune o comunicare efectiv i eficient , o unitate de cerin e i o unitate de ac iune cnd este vorba de interesul copilului. Rolul educatoarei este acela de a discuta cu p rin ii copiilor, de a stimula comunicarea permanent cu acetia, de a informa membrii familiei cu privire la nevoile psihice i motrice ale copiilor, de a-i orienta c tre cunoaterea activit ilor din gr dini i sprijinul n desf urarea ct mai eficient a acestora.

110

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


Ea concepe cele dou institu ii sociale exprimndu-se n schimburi de opinii i n discu ii, iar atunci cnd este vorba de decizii, p strndu-i fiecare identitatea i aportul n mod specific. Modul cum interrela ioneaz p rin ii i educatorii i pune amprenta pe formarea i educarea copilului. Numeroasele studii au demonstrat c o rela ie bun ntre cele dou institu ii ale educa iei gr dini -familie este n avantajul dezvolt rii copilului la toate vrstele. Cu toate acestea, complexitatea actului educa ional, a realit ii umane i sociale contemporane i sarcinile tot mai dificile c rora trebuie s le fac fa procesul educa ional fac s se identifice tot mai multe fisuri n rela ia amintit . La copiii cu vrste ntre 3-6/7 ani este foarte important ca familia i personalul gr dini ei s comunice liber i deschis despre copii i activit ile lor. Gr dini a i c minul p rintesc sunt strns legate intre ele i cu ct comunicarea ntre ele este mai eficient , cu att mai mult sprijin pot primi copiii pentru a trece printr-o perioad educa ional ncununat de succes. Cnd educatoarea consider comunicarea ca fiind indispensabil pentru succesul copilului, ea devine parte integrant a activit ilor de zi cu zi. Comunicarea cu familia presupune : s aloca i timp suficient, crea i ocazii i ncuraja i familiile s discute cu dumneavoastr despre ideile, bucuriile, scopurile i grijile lor; s stabili i locuri special amenajate pentru a purta discu ii ntre patru ochi i trata i ntotdeauna informa ia primit ca fiind confiden ial ; c familiile v vor mp rt i informa ii cu adev rat personale i este de datoria noastr , a educatoarelor, s le asigur m c ele vor fi strict confiden iale. n func ie de scopul urm rit n cadrul parteneriatului cu familia, comunicarea gr dini -familie poate mbr ca forme diferite cu rezultate diferite. Astfel, modalit ile de comunicare cu familia pot fi: - formale: este un mod mai oficial, uneori n scris, adresat n general tuturor p rin ilor, care urm resc scopuri generale, administrative, de organizare sau mbun t ire a colabor rii sau de educa ie parental ; - informale: este un mod de comunicare mai familiar, mai apropiat, care urm rete obiective specifice ce privesc dezvoltarea copilului, problemele specifice pe care acesta le ntmpin i care necesit o atmosfer mai relaxat , mai cald pentru a crea contextul necesar mp rt irii de idei i lu rii de decizii n comun.

111

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


Strategii de comunicare formal

Activit i organizate n cadrul Centrelor de Resurse pentru P rin i (CRP) CRP este un spa iu anume preg tit s asigure un mediu propice comunic rii optime i pozitive dintre educatoare i p rin i. Ca spa iu, el trebuie s ndeplineasc toate condi iile pe care le impune mediul educa ional: s constituie un mesaj indirect c tre comunicarea cu familia. De aceea, n acest spa iu trebuie amenajate: obiecte de mobilier pl cute i func ionale (canapea, fotolii, mese mici etc.) care s ofere o ambian pozitiv i relaxant ; cteva scaune n jurul unei mese de discu ii; mic bibliotec n care s fie expuse: c r i despre educa ie, brouri educative pentru p rin i, materiale care i pot interesa pe p rin i, jocuri i juc rii model pentru vrste diferite, desene i lucr ri efectuate de copiii din grupe diferite sau n activit ile de zi cu zi, materiale produse de gr dini ca: programul educativ, orarul zilnic, programa, c r i pentru copii (modele) casete cu experien ele de nv are ale copiilor sau cu alte exemple de bune practici educa ionale etc.

Tot la CRP din gr dini este bine s se g seasc : ludotec n care p rin ii s g seasc men ionate cele mai utile juc rii pentru copiii de vrste diferite; videotec care va aduna diferite filme educative, inclusiv filme cu serb rile copiilor i cu programul educativ propus de gr dini . Chiar dac de CRP r spunde o singur educatoare (de program) este bine ca el s fie n responsabilitatea tuturor educatoarelor care vor avea acces permanent i periodic. Programul activit ilor planificate este bine s fie stabilit mpreun cu comitetul de p rin i, care dac este foarte activ poate prelua o parte din sarcinile CRP i p rin ii pot amenaja i organiza acest spa iu i activit ile lui n cadrul CRP se pot organiza i sus ine: activit i de informare Brourile educative trebuie s aib un limbaj simplu, clar i concis, cu o tematic foarte variat . Ele vor prezenta teme precum: s n tatea, creterea, dezvoltarea, educa ia, hrana, rela iile copiilor etc. Modul de prezentare trebuie s fie expresiv i simplu pentru a atrage aten ia i a exprima cerin ele necesare ntr-o manier ct mai atractiv . V recomand m urm toarele c r i i brouri educative: Cele cinci limbaje de iubire ale copiilor, Ct i cum privesc copii la TV, Cum le ar t m copiilor notri dragostea , Masa n familie, Minciuna la copii etc.

112

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


activit i de educa ie parental ntlnirile tematice cu p rin ii se organizeaz pentru to i p rin ii. Prin intermediul lor se realizeaz propaganda pedagogic n rndul acestora. Referatele, expunerile sau dezbaterile abordeaz anumite teme pedagogice, de interes general. Cu acest prilej pot fi invita i specialiti din domeniul educa iei pentru a prezenta asemenea teme. Propuneri de teme de dezbatere cu p rin ii: Criza de mpotrivire, Pedepsele. B taia, Singur n camer ?, Reguli de polite e, Oboseala copilului n gr dini , Frica de ntuneric, S ti i s -i spune i NU, Igiena: semnifica iile ei . Programele de educa ie parental Aceste cursuri s-au n scut din ideea c educa ia p rin ilor n ceea ce privete comunicarea cu copilul este un element esen ial n via a de familie i c n societatea romneasc contemporan este deosebit de necesar o asemenea interven ie. Prin informarea i educarea p rin ilor se pot preveni multe conflicte n via a de familie, care uneori pot ajunge la situa ii ireversibile. n urma desf ur rii acestor cursuri, educatoarea primete semnale importante despre felul i calitatea educa iei din familie, cartier, ideile p rin ilor despre aceasta, ntreb ri cu privire la educa ie, probleme i situa ii tensionate n familie. Toate aceste informa ii se noteaz , iar educatoarea va mbun t i via a copilului prin educarea p rin ilor. Aceste cursuri sunt bazate pe un cadru teoretic strict, care nu poate fi pus n aplicare doar din ce este con inut n materialele oferite (materiale vizuale, brouri, fie individuale). n plus, se pretinde ca cei ce lucreaz cu grupuri de p rin i - n special cu grupe de p rin i cu situa ii mai dificile s fie specialiti, s de in aptitudini i profesionalism n folosirea materialelor. Putem sugera p rin ilor s reflecteze asupra urm toarelor subiecte: Acordarea aten iei, Aprecierea , A spune NU i a interzice, Ignorarea, Separarea, Pedepsirea, Imaginea de sine, Autonomie versus dependen etc. Biblioteci cu sec ie de mprumut O rezerv special de c r i i juc rii poate fi disponibil pentru p rin i, pentru ca acetia s le poat folosi acas pentru o perioad de timp. Juc riile pot fi p strate n CRP. P stra i o list cu semn turi sau buletine individuale pentru a ine eviden a celor care au mprumutat o juc rie i eviden a datei cnd juc ria trebuie returnat . n general juc riile se pot mprumuta pentru dou sau trei s pt mni. P rin ii trebuie s aib posibilitatea s mprumute orict de des doresc. Lectura c r ilor pentru copii reprezint momente speciale de tandre e acas ntre p rinte i copil, iar citirea frecvent de povesti poate deschide gustul pentru literatur pentru ntreg restul vie ii copilului. Pentru mprumutul c r ilor se pot folosi, la fel, liste de eviden cu semn turi. nc perea destinat familiei ar putea con ine i c r i de specialitate despre dezvoltarea copilului i despre educa ia parental . Acestea trebuie s fie la ndemna p rin ilor, care fie le citesc la gr dini fie le mprumut . Dac nu exist astfel de c r i, educatoarea ar trebui s ncerce s scrie cteva date simple despre dezvoltarea copilului, date pe care p rin ii s le citeasc . Unii membrii ai familiei pot alege ocazia unei ntruniri cu familia pentru a face un schimb de informa ii privind creterea i dezvoltarea copilului. Unele dintre ideile acestor p rin i pot fi scrise, pentru ca al ii s le poat citi i aprecia.

113

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


Membrii familiei pot organiza i men ine mici biblioteci cu sec ie de mprumut. Activitatea lor ar consta din aranjarea juc riilor i c r ilor, din verificarea listelor cu semn turi i din trimiterea de note c tre familiile care se ntmpl s uite s returneze o juc rie sau o carte. Este important ca familiile s nu-i fac probleme n ceea ce privete aceste mprumuturi, deci spune i-le c orice juc rie folosit n mod normal se poate strica i orice carte se poate rupe. Firete c familia trebuie s aib grij ca aceste materiale s nu se deterioreze, dar este de n eles c se pot ntmpla accidente. Juc riile deteriorate trebuie scoase din uz, deoarece pot deveni periculoase. Dac e posibil, juc riile stricate i c r ile rupte din sala de clasa i din CRP ar trebui s fie reparate. P rin ii sunt adesea foarte pricepu i n a repara diferite obiecte; aceasta este o cale prin care ei se pot sim i utili n activitatea gr dini ei. activit i de consiliere Pentru a-i exercita cu succes rolul n viata copiilor, familiile trebuie ncurajate i sprijinite prin ac iuni sociale specifice care favorizeaz derularea optim a rela iilor educa ionale. Aceast interven ie socio-educa ional este constituit dintr-un complex de m suri care sprijin familia, intervenind benefic n mecanismele care regleaz rela iile intrafamiliale, n favoarea educa iei familiei i a educ rii copiilor. Decizia de a realiza o cercetare cu aceasta tem a fost determinat , pe de o parte, de noile solicit ri asupra familiei cu copii cu vrste cuprinse ntre 3-6/7 ani i, pe de alt parte, de recunoaterea comunic rii insuficiente dintre p rin i, copii i cadre didactice. Se identific tot mai presant nevoia sprijinirii familiei n educa ie, dar i g sirea unor c i noi de comunicare i colaborare ntre p rin i i gr dini . n gr dini , rela ia dintre familie i cadrele didactice este mai uor de influen at i poate determina efecte pozitive asupra copiilor. Consilierea familiei presupune i ac iuni de informare, deci de transmitere i primire a unor cunotin e, idei i teze importante pentru asigurarea succesului n comunicarea intrafamiliala i n rezolvarea situa iilor conflictuale, implicnd n egal m sur to i membrii triadei (mam , tat , copil). activit i de voluntariat al p rin ilor

activit i cu sponsori, acele firme i ntreprinderi care pot sprijini cu resurse materiale programul educativ (De exemplu: o fabric de mobil poate oferi mici buc i de lemn; o fabric de sticl poate oferi oglinzi.)

ntlniri cu comitetul de p rin i. Comitetul de p rin i se alege la nceputul fiec rui an colar, n prima adunare cu p rin ii. Rolul acestuia este de a-i mobiliza pe to i p rin ii n vederea particip rii lor la diferite ac iuni ini iate de c tre educatoare la nivelul clasei sau unit ii, de a-i antrena n rezolvarea unor probleme social-gospod reti.

z z

Analiza caietelor sau mapelor cu produsele activit ii copiilor. P rin ii pot primi informa ii despre copii i pot vedea diferite obiecte pe care acetia le-au realizat n gr dini , la activit ile desf urate. Rapoartele periodice pot prezenta unele rezultate ob inute n cadrul diverselor proiecte sau evenimente de tipul: Color m i nv Festivalul copiilor, Stelu ele dansului , Sub semnul copil riei .a. m!, Piticot,

114

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


Strategii de comunicare informal cu p rin ii

Coresponden a scris cu p rin ii: Scrisorile reprezint o alt modalitate de comunicare cu familiile. Se pot trimite ori de cate ori este nevoie. Reuita este pentru formulare tip. Trimi nd acas o astfel de scrisoare prin copil din dou n dou s pt mni sau o dat pe lun v asigura i c toate familiile sunt informate substan ial. Tonul i con inutul scrisorilor poate varia. Educatoarele pot utiliza: - scrisoarea de ntiin are, pentru a descrie evenimente i activit i petrecute n gr dini i pentru a sugera diferite c i de aprofundare a acestor activit i la domiciliu. - apeleaz la o abordare tematic , dezb tnd activit i i idei care detaliaz o anumit tem . - scrisori cu diverse anun uri ca: evenimente prezentate , de re inut etc. ntr-o scrisoare de ntiin are se pot include: anun uri ale unor ntruniri, ale unui eveniment sau ale unor excursii; cereri de materiale cu care p rin ii ar putea ajuta la realizarea unui proiect; informa ii care in de via a comunit ii; opinii despre preocuparea curent a educatoarei; sugestii despre activit ile care trebuie s se desf oare acas ; note de mul umire pentru p rin ii care se ofer voluntari sau cereri pentru activit ile de voluntariat. Scrisorile de ntiin are trebuie s fie scurte i lizibile. Este mai eficient s trimite i scrisori scurte n mod frecvent dect scrisori lungi la intervale rare. Noti e i observa ii trimise la domiciliu de educatoare cu detalii despre activit ile preferate de copil. Se poate ca ntr-o astfel de familie, un bunic/o bunic s aib grij de copii ct timp p rin ii sunt la serviciu. Bunica poate participa cu pl cere la o activitate s pt mnal de g tit, mpreun cu copiii, n sala de grup . Aceasta permite copilului s aib un membru al familiei lui care cunoate noua lui lume, iar bunica, ajungnd s cunoasc mai multe despre activit ile din sala de grup , poate comunica impresiile i nout ile restului familiei.

Carnetele de dialog Acestea circul ntre cas i gr dini i sunt foarte utile. Aceasta este o modalitate foarte nimerit n care familiile pot dialoga cu educatoarea, mai ales dac familiile nu prea au timp s comunice astfel la gr dini sau dac nu au telefon. Aceste carnete de dialog pot fi simple caiete cu foi detaabile, decorate de c tre copil, care sunt transportate nspre i dinspre gr dini de c tre copil sau de c tre un membru al familiei. n cazul unui copil cu particularit i sau probleme specifice, acesta poate fi un mod optim de a asigura fluxul unei comunic ri continue. Astfel se pot uor aduce la cunotin a educatoarei i a familiei succesele sau schimb rile de comportament ale copilului.

115

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


Majoritatea programelor educa ionale care utilizeaz aceasta tehnica ncearc s comunice cu familia prin intermediul carnetului de dialog cel pu in o data pe s pt mna. Aceasta tehnica func ioneaz foarte bine pentru familiile c rora le vine uor s se exprime n scris. Pentru familiile care nu se pot acomoda cu aceasta tehnica alte sisteme pot func iona mai bine.

Scurte mesajele scrise Comunicarea dintre gr dini i familie poate fi facilitat i de transmiterea unei scurte note (a unui mesaj) c tre p rin i, prin copil. Mesajele trebuie s fie scurte i clare i s descrie o realizare a copilului, o nou deprindere sau un nou comportament. Ele pot de asemenea s con in mul umiri adresate familiei pentru ceea ce a f cut pentru gr dini . Familia apreciaz gestul educatoarei de a trimite astfel de mesaje i se poate sim i ncurajata s trimit la rndul ei mesaje educatoarei. Acest stil de comunicare poate fi deosebit de eficient daca educatoarea lucreaz cu copilul la un proiect anume care este apoi aprofundat acas , cu p rin ii. V suger m urm torul mesaj:

Dragi p rin i, V invit m s s rb torim mpreun fiin a cea mai draga, MAMA Veni i s ne bucur m mpreun .

Afiierul pentru anun uri Afiierele reprezint o alt modalitate prin care se comunic informa ii familiilor ntr-o manier informal . Informa iile de pe afiier pot fi adresate direct anumitor p rin i. Ele pot fi: anun uri ale diverselor ntruniri, biletele cu note despre comportamentul copilului sau despre alte aspecte importante. Se pot prezenta i informa ii legate de activit ile petrecute n gr dini , produse artistice ale copiilor, povestiri despre excursiile f cute sau fotografii cu membrii familiilor din care provin copiii. De asemenea, vor fi afiate i liste cu orarul zilnic, note care trebuie semnate, liste cu instruc iuni pentru voluntari. Informa iile de pe afiier pot repeta sau accentua date deja men ionate prin intermediul altor forme de comunicare cum ar fi scrisorile sau mesajele scrise. Este important ca afiierele sa fie frumos colorate i pl cute la vedere, aspectul lor trebuind, ca de altfel i con inutul, s fie schimbat frecvent. Dac afiierele sunt pline de date vechi sau arat dizgra ios familiile nici nu se vor uita la ele. Schimbarea con inutului afiierelor poate reprezenta o sarcin pl cut pentru educatoare, care trebuie s se asigure de faptul c afiierele sunt ntotdeauna actuale i interesante. Este ntotdeauna mai uor i mai interesant s se alc tuiasc afiierul printr-o munc de echip . Folosi i-v creativitatea, f cnd n aa fel nct afiierele s comunice atmosfera i activit ile din sala de grup . Ruga i familiile s contribuie la elaborarea acestor afiiere. De exemplu, dac un t tic deseneaz bine, ruga i-l s vin n sala de clas i s deseneze sau s picteze mpreun cu copiii, iar apoi expune i lucr rile executate pe afiier.

116

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


Sfaturi utile pentru o optim utilizare a afiierelor. Plasa i inscrip iile la nivelul ochilor unui adult de n l ime medie pentru a uura citirea textului. Reactualiza i cel pu in par ial informa ia de pe afiier. Nu uita i c fiec rui om i place s -i vad scris numele i s vad afiate fotografii care l reprezint pe el i pe copilul lui. Afia i lucr rile copiilor. Informa ia trebuie redactat ntr-o form ct mai laconic . Ruga i familiile s contribuie la elaborarea afiierului. Afia i mesaje adresate direct, personal, cum ar fi o not de mul umire la adresa unui anume p rinte care a ajutat la un anume proiect sau la o anume activitate. Desemna i dou persoane care s se ocupe de ntocmirea afiierului. n doi este mai uor i mai amuzant. Afiierul poate cuprinde: 3 Gazeta p rin ilor poate avea rubrici de genul: Avem nevoie de, V aducem la cunotin c , nv m o poezie, Ast zi e ziua ta!, Sugestiile dumneavoastr ne-ar fi de folos, Mul umim pentru, tia i c . Aici apar: data unor ntruniri, orarul zilei, informa ii despre activit ile tematice, alte informa ii utile pentru p rin i, lucr ri ale copiilor .a. 3 Popularizarea n rndul p rin ilor a unor proiecte/activit i tematice aflate n derulare. Prin afiarea la loc vizibil a obiectivelor, titlul proiectului/activit ii tematice, coordonatorul proiectului/activit ii tematice, eventualii colaboratori, ac iunile ce se vor desf ura, a unor fotografii i lucr ri reprezentative. Astfel de proiecte ar putea fi: Povetile noastre preferate, Alimentele-izvor de s n tate, Ecopictura etc. 3 Amenajarea unor expozi ii se realizeaz n urma desf ur rii anumitor activit i, cu grij s prezinte tuturor p rin ilor toate lucr rile realizate de copiii lor. V suger m expozi ii de genul: Prima mea c rticic !, La mul i ani, copil rie! .

Alegerea unei zi a p rin ilor, cnd acetia sunt pentru cteva ore, copii. Se duc n centrele de activit i i aleg mpreun cu copiii activit ile unde vor lucra n ziua respectiv . Astfel, modeleaz , construiesc, deseneaz , realizeaz colaje s.a. La sfrit povestesc cum au lucrat mpreun cu copiii i ce impresii au. Emo iile i pl cerea cu care se discut sunt impresionante. Copiii se simt mndri i ferici i c demonstreaz p rin ilor lor cum se joac i cum lucreaz ei n gr dini . P rin ii se familiarizeaz i cu acele juc rii care dezvolt creativitatea i antreneaz capacit ile fundamentale vrstei. Totul se poate termina cu o comunicare extrem de eficient ntre gr dini i familiile copiilor. n urma acestei ac iuni p rin ii pot contribui dup posibilit i, cu obiecte care nu le mai sunt de folos (pentru crearea unui mediu ambiant specific locuin ei) i cu dona ii de juc rii de la copiii lor mai mari. Se sugereaz alte modalit i creative pentru facilitarea comunic rii: Un mic dejun duminica, organizat pentru familii la gr dini . Convorbirile cu p rin ii desf urate la ora venirii i cea a plec rii de la gr dini Programul nc rcat al p rin ilor ct i un orar de lucru prelungit au drept consecin lipsa de timp liber a familiei. De aceea, ocaziile informale de dialog, dintre educatoare i familie au o mare importan . Educatoarea poate dialoga (comunica) cu familia diminea a, cnd copilul, este l sat la

117

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


gr dini , i dup amiaza, cnd copilul este luat i dus acas . Acestea sunt momentele cnd educatoarea poate comunica familiei am nunte despre activit ile zilei, despre progresele copilului, amintind de asemenea diferite aspecte legate de ntruniri ulterioare cu familia sau de programul s pt mnal. Totui, aceste momente nu sunt propice pentru discutarea nelinitelor educatoarei sau problemelor cu care copilul se confrunt n perioada respectiv , acesta fiind de fa . Pentru un astfel de scop este bine s se stabileasc o ntrevedere special . Pentru a asigura un timp special acestor dialoguri familiare cu familiile este nevoie ca orarul s lii de clasa s fie flexibil.

z Promovarea incluziunii sociale n parteneriatul cu familiile copiilor


Se zice c , uneori, znele fur copiii oamenilor i las , n locul copilului furat, un alt copil, de zn . Acesta este, de obicei, foarte frumos, dar dezvolt un comportament diferit de cel al majorit ii oamenilor Principiul fundamental al educa iei incluzive nv mnt pentru to i, mpreun cu to i constituie un deziderat, dar i o realitate care ctig adep i i se materializeaz n experien e i bune practici de integrare/incluziune. Integrarea/incluziunea sunt sus inute de existenta unui cadru legislativ flexibil i realist, de interesul i disponibilitatea cadrelor didactice, de acceptul i sus inerea p rin ilor copiilor integra i, de implicarea ntregii societ i civile, precum i de nivelul de rela ii care se formeaz i se dezvolt la nivelul clasei integratoare, bazat pe empatie, toleran i respect fa de to i copiii. Educa ia incluziv presupune un proces permanent de mbun t ire a institu iei colare, avnd ca scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a sus ine participarea la procesul de nv mnt a tuturor elevilor din cadrul unei comunit i (MEN & UNICEF, 1999). Integrarea copiilor cu cerin e speciale n programul gr dini ei este facilitat de realizarea parteneriatului ntre p rin i i gr dini . P rin ii pot fi parteneri la educa ie pentru c ei de in mai multe informa ii despre copiii lor. n mod special, rela ia gr dini ei cu p rin ii copiilor cu CES este nu numai benefic , ci i necesar , ea furniznd informa ii privind specificul dizabilit ii copilului, precum i informa ii privind tot ceea ce pn n momentul includerii n nv mntul de mas a copilului a constituit contextul de dezvoltare a acestuia (incluznd necesit i de ordin fizic i/sau psihic, cutume, factori motiva ionali etc). Beneficiarii acestui tip de parteneriat sunt p rin ii i copiii. Serviciile de educa ie timpurie se adreseaz tuturor p rin ilor. Practicile incluzive vizeaz ntmpinarea nevoilor specifice unor anumite categorii de p rin i: p rin i cu origine socio-economic defavorizat ; p rin i afla i n situa ii critice ce influen eaz exercitarea responsabilit ilor lor parentale i prezint risc crescut pentru creterea i dezvoltarea copiilor: divor a i, bolnavi cronici, p rin i vitregi, omeri afla i n pragul s r ciei; p rin i s raci, p rin i adoptivi, p rin i singuri/familii monoparentale; p rin ii copiilor cu cerin e educative speciale (deficien e, handicapuri, tulbur ri i dificult i specifice, copiii cu performan e superioare i supradota i etc);

118

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


p rin ii copiilor care ntmpin dificult i de adaptare colar respectiv: - dificult i i tulbur ri de nv are, aten ie, maturizare etc; - tulbur ri de comportament; - eec colar. p rin ii n situa ii normale, dar care: - temporar au nevoie de sprijin; - resimt nevoia unei inform ri periodice; - au nevoie de perfec ionarea practicilor i schimbarea percep iilor despre educa ie n general i despre copilul lor n special.

Munca n parteneriat este i n avantajul copilului i n interesul acestuia: permite o organizare mai bun a ntregului demers educativ-recuperator; colaborarea i comunicarea permanent ntre partenerii adul i constituie un model de comportament i pentru copii; din punct de vedere afectiv, copiii cap t ncredere n ei, i dezvolt autonomia, le apar sentimente de bucurie i satisfac ie, simt interesul, afec iunea, aprecierile adul ilor cu privire la activitatea lor pentru p rin i, pentru cadrele didactice, pentru comunitate. Este clar faptul c pentru a realiza un parteneriat la nivelul interven iilor timpurii asupra copiilor trebuie s p rin ilor i c deciziile trebuie preg tite cu grij i mpreun . fie suficiente informa ii la ndemna

Avantajele promov rii incluziunii sociale n parteneriatul cu familiile copiilor: pentru p rin i: - devin mult mai implica i n educa ia copiilor lor; - stabilesc prietenii i rela ii de ajutor cu ceilal i p rin i. pentru cadrele didactice: - descoper noi tehnici de nv are pentru a veni n ajutorul copiilor care ntmpin dificult i. pentru comunitate: - copiii devin participan i ai comunit ii i contribuie la bunul mers al acesteia; - ajut la dezvoltarea solidarit ii i toleran ei comunit ii; - avantaje financiare pe termen lung deoarece educarea copiilor n clase integrate cost mai pu in dect n coli speciale; - previne i reduce problemele sociale ale comunit ii i societ ii. V suger m urm toarele proiecte ce s-ar putea derula: S -i cunoatem pe ceilal i i s nv S fim uni i ca o familie . m mpreun , To i copiii trebuie s vin la gr dini ,

119

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

z Triada gr dini

familiecomunitate

La nivelul nv mntului precolar se nregistreaz cteva dificult i: resurse financiare alocate mult prea mici pentru nevoile existente, slaba diversificare a dot rilor, deficien e n plan administrativ ce se vor schimba o dat cu schimbarea sistemului de alocare a fondurilor. Aceste dificult i pun n evident nevoia de sprijin din partea comunit ii, dar i din partea educatoarelor o i mai mare implicare, care s stabileasc pun i de colaborare cu diferi i actori din comunitate. M refer la implicarea lor n derularea unor parteneriate care s conduc la mbun t irea condi iilor de desf urare a procesului educa ional i la creterea calit ii acestuia. Fiecare institu ie din comunitatea apropiat copilului poate influen a formarea i instruirea acestuia prin modalit i indirecte, dar i prin modalit i directe: sprijin, colaborare, cooperare. n fapt este o responsabilitate pe care o au diferitele institu ii de a contribui la efortul educativ i de a sprijini gr dini a. Pentru educatoare este foarte important s identifice acei p rin i sau factori de comunitate care pot sprijini, s -i antreneze n acest domeniu, s valorifice i s fac cunoscut contribu ia lor. Popularizarea sponsorilor se face la loc vizibil prin nominalizare, fotografii sau prin cuvinte de mul umire cum ar fi: mul umim sponsorilor notri , mul umim pentru .

Parteneriate cu p rin ii Parteneriatele cu familia coopteaz p rin ii ca parteneri n procesul educativ, i informeaz despre valorile promovate n aceste institu ii specializate n educa ia celor mici, formndu-i ca beneficiari direc i ai achizi iilor de ordin educa ional ale propriilor copii. Exemple de parteneriate: Eu sunt unic , Eu i ceilal i , P rin i i copii . Pentru realizarea parteneriatului cu p rin ii este esen ial ca: - p rin ii s fie privi i ca participan i activi care pot aduce o contribu ie real i valoroas la educarea copiilor lor; - p rin ii s fie parte la adoptarea deciziilor privitoare la copiii lor; - s se recunoasc i s se aprecieze informa iile date de p rin i referitoare la copiii lor; - s se valorifice aceste informa ii i s se utilizeze n completarea informa iilor profesionale; - responsabilitatea s fie mp r it ntre p rin i i educator. Parteneriate cu comunitatea Copilul vine n contact cu persoane diferite, crete i se dezvolt ntr-un mediu comunitar variat, necunoscut pentru el. Specificul cultural, valorile promovate de acest mediu trebuie avute n vedere. De aceea este nevoie ca membrii comunit ii s fie antrena i n luarea unor decizii, direc ionarea unor activit i, remedierea unor aspecte negative. Cu sprijinul acestora educatoarea i poate manifesta disponibilitatea de colaborare n cele mai diverse domenii.

120

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


Colaborarea cu prim ria Aceasta institu ie se poate implica n activit i didactice i de distrac ie pentru copii cum ar fi: - notul sau gimnastica; - ntre inerea i repara ia localurilor de nv mnt; - dotarea unit ilor de nv mnt cu mobilier i alte materiale necesare, echipament informatic. - finan area unor ac iuni colective: concursuri cu prilejul zilei de 1 Iunie, cu ocazia s rb torilor de iarn . Exemple de ac iuni comune cu prim ria: La mul i ani, copil rie!, Ur ri de Anul Nou , Datini i obiceiuri la romni , Artiti n devenire . n urma acestor ac iuni copiii pot fi r spl ti i cu dulciuri, juc rii, carti, diplome i altele. Colaborarea cu coala Parteneriat gr dini coal n cadrul ac iunii de reformare a sistemului de nv mnt i reaezare a lui pe baze moderne, se subliniaz tot mai intens ideea parteneriatelor educa ionale, ce creeaz oportunit i de cooperare, consultare, comunicare, conlucrare n vederea atingerii unui scop comun. n urma consult rilor reciproce, a nevoilor resim ite de ambii parteneri s-a stabilit un acord ntre unit ile de nv mnt implicate. Acest parteneriat se nate dintr-o serie de neajunsuri ntmpinate cum ar fi: rela ia sporadic dintre coal i gr dini , necunoaterea suficient a prevederilor celor dou institu ii, neconcordan a de cerin e, dezorientarea p rin ilor n ce privete cerin ele scolii, nehot rrea lor cu privire la nscrierea copiilor la coal . Parteneriatul ntre cele dou institu ii de nv mnt, urm rete g sirea celor mai eficiente c i pentru a asigura adaptarea copiilor cu vrste ntre 3-6/7 ani la noua etapa din via a lor, coala, dup cum vizeaz i mbun t irea preg tirii profesionale a cadrelor didactice prin activit i organizate n coal i gr dini , valorificnd cunotin ele, experien a cadrelor i baza materiala a unit ilor implicate. V suger m realizarea parteneriatului: Pai spre succesul colar . Colaborarea cu biserica face ca aceasta s promoveze valorile moral-religioase care sunt un punct de reper important n educa ia moral i comunitar a copilului. Exemple: n Tine cred, Doamne, vino mai aproape .a. Colaborarea cu poli ia Ajut n educa ia preventiv i cultivarea comportamentelor prosociale. Exemple: nv m s circul m corect, La drum mici pietoni! .a. Colaborarea cu institu ii sanitare, care constituie un partener necesar n creterea i dezvoltarea tuturor membrilor comunit ii i la care familia face cel mai des apel. Exemple: Copii frumoi i s n toi , Fructe i legume de vitamine pline .a.

121

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


Colaborarea cu asocia iile nonguvernamentale, ca form de participare la via a societ ii i de promovare a voluntariatului i a activit ii n favoarea rezolv rii problemelor sociale. Colaborarea cu parteneri priva i care pot sprijini material unit ile de nv mnt i anumi i copii (ajutoare). Trebuie ncurajate ac iunile de voluntariat, inndu-se seama de coresponden a dintre competen ele personale i activit ile prestate; orice contribu ie va fi negociat i contractualizat prin precizarea rolului, a limitelor de competen , precum i a obliga iilor celor dou p r i. Colaborarea cu mass-media ca sprijin al programelor educative, promovare a ideilor noi, inova iilor i reformei, dar i a unor percep ii, imagini i idei n sensul valorilor educa iei. Oferta educa ional a gr dini ei unde se cuprind date de baz privind programul educativ i administrativ, obiectivele generale i particulare urm rite, personalul didactic i nedidactic, fotografii cu aspecte de la activit ile din gr dini , inclusiv cu cele la care iau parte i p rin ii sau reprezentan i ai comunit ii, dac exist sponsori, fotografii cu ntreprinderile economice care au sprijinit material gr dini a. i alte elemente care s particularizeze unitatea respectiv . Dac este vorba de realizarea unui album acesta poate purta numele gr dini ei i poate prezenta un simbol/emblem care s reprezinte gr dini a. n acelai sens, fiecare grup poate ad uga n album anumite informa ii. Colaborarea cu cabinetele de asisten psihopedagogic Consilierea are la baz unitatea triadic familie-gr dini -copil, urm rind o educa ie eficient i o dezvoltare optim a personalit ii copilului prin armonizarea celor trei termeni ai rela iei triadice. n procesul de consiliere se ncearc provocarea unei schimb ri voluntare n atitudinile i comportamentul celui consiliat. Strategiile utilizate n acest sens depind att de scopurile clientului, ct i de orientarea teoretic a consilierului. Scopul fundamental al consilierii colare este sprijinirea clientului (copil, p rinte, cadru didactic) pentru ca acesta s fie capabil s se ajute singur, s se n eleag att pe sine nsui, ct i realitatea nconjur toare. Principalele componente ale acestei forme de sprijin reprezint : 1. Consilierea educativ a familiei sau consilierea familial care se refer la un set de ac iuni preventive i directe de sprijinire a membrilor familiei n ndeplinirea rolului acestora n creterea, ngrijirea i educarea adecvat a copiilor lor. 2. Educa ia familiei i educa ia p rin ilor se adreseaz n principal p rin ilor i prevede nt rirea rolurilor acestora n ac iuni n favoarea educa iei i p str rii coeziunii familiei; are i un caracter preventiv, fiind constituit din elemente de educa ie aplicate individului nc din copil rie n vederea devenirii unui bun partener de cuplu i bun p rinte. Ea se deosebete de consilierea cuplului, care se refer la p strarea rela iilor maritale i rezolvarea diferitelor situa ii de criz ntre p rin i.

122

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani


Consilierea familiei i consilierea parental se adreseaz familiilor cu copii. Preocup rile vizeaz constituirea unor deprinderi, atitudini, capacit i i competen e parentale i familiale. Sunt ac iuni proiectate profesional, realizate de specialiti (consilieri psihopedagogi, consilieri educa ionali, sau psihopedagogi educa ionali) care i propun s sprijine familia. Construirea unui parteneriat educativ n comunitatea n care crete, se dezvolt i este educat copilul constituie o cerin a educa iei de azi. Se recunoate faptul c deciziile, ac iunile i rezultatele educa iei nu mai pot fi realizate dect n comunitatea de op iune dintre mediile responsabile: familie-gr dini -comunitate. Din experien se trage concluzia urm toare: colaborarea familie-gr dini -comunitate este benefic i cu rezultate deosebite att pentru implicarea p rin ilor dar i pentru membrii comunit ii care i dau silin a s se integreze n atmosfera gr dini ei i s se mprieteneasc cu copiii. Beneficiarii parteneriatelor educa ionale: - copiii; - p rin ii; - cadrele didactice i profesionitii n domeniul ocrotirii i educ rii copiilor.

123

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

Bibliografie:
1. Bunescu, G. , Alecu, G. , Badea, D. , Educa ia p rin ilor, Strategii i programe, E.D.P., Bucureti, 1997 2. Gongea, E. , Breban, S. , Ruiu, G. , Activit i bazate pe inteligen e multiple, Editura Reprograph, Craiova, 2002 3. Ionescu, M. , Ciucureanu, M. , Preda, V. , Centrele de resurse pentru p rin i din nv mntul precolar, Editura Mark Link, Bucureti, 2004 4. Kirten A. Hansen, Roxane K. Kaufmann, Kate Burke Walsh, Crearea claselor orientate dup necesit ile copilului 5. Vr ma, E. , Consilierea i educa ia p rin ilor, Editura Aramis, Bucureti, 2002 *** Cum s devenim p rin i mai buni, Editura Lumen, 2002, traducere i adaptare: Lumini a Costache, Livia Trif, Brenda Padina i Cezar Iliescu-Halt 6. Neam u, Cristina, Ghergu , Alois, Psihopedagogie special , Polirom, Iai, 2000. 7. Preda, Viorica, Educa ia pentru tiin n gr dini a, Editura Compania, Bucureti, 2000, pag.6. 8. Rogers, Cosby S., Sawyers, Janet K, Play in the Lives of Children, N.A.E.Y.E.C, Washington D.C., 1988.

124

NOTE

_______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________

125

NOTE

_______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ 126

NOTE

_______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________

127

NOTE

_______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ 128

ghid

bune pra de

ct i
ci