Sunteți pe pagina 1din 2

a

ß Factura fiscala seria FEF19


Tip factura: AUTOCITIRE
nr. 9510211545 din data de 22.12.2019
COPIE
1 /2

Furnizor Adresa de corespondenta a clientului


Societatea Electrica Furnizare SA MUNTOIU MIHAIL
Adresa: Sos. Stefan cel Mare nr. 1A, Bucuresti, sectorul 1, cod postal 011736
CIF RO28909028, nr. înreg. RC: J40/8974/2011 Str. VIILE SIBIULUI Nr.44
Capital social subscris si varsat: 62.873.860 lei
Operator de date cu caracter personal nr. 20813 SIBIU, MUN. SIBIU - judetul SIBIU

Cod postal: 550088


Prin Agentia: AFEE SIBIU
Adresa: 550253, Str. UZINEI Nr.1-7, SIBIU, judetul SIBIU

CIF: 28967606
Banca: INGB-ING BANK - SUC. SIBIU
Cont: RO62INGB0009008181158958
Subunitatea: AFEE SIBIU Client: MUNTOIU MIHAIL
Adresa: 550253, Str. UZINEI nr. 1-7 SIBIU, judetul SIBIU
Adresa: Str. VIILE SIBIULUI Nr.44

Centru informare clienti Localitatea: SIBIU, MUN. SIBIU


Program: L-V=8-20 Tel. 0244406006 Fax: 0268305224 judetul SIBIU
E-mail: clienti.ts@electricafurnizare.ro www.electricafurnizare.ro Cod postal: 550088
Tel. deranjamente: 0800801929
Tel. pentru comunicare index autocitit: 0800800048 Cont:
Perioada pentru comunicare index autocitit: 11.01.2020 - 21.01.2020 Banca:
Citire de regularizare in intervalul: 20.02.2020 - 26.02.2020 Cod client: 16411363
NLC (Numar loc consum): 4740530
Simbol variabil: 4740530207
Numar contract: 1715111-01-33 / 28.05.2017
COD ATM: 33474053001
Tip factura: AUTOCITIRE Produse UM Valoare

Tip client: casnic 1. Valoare facturata fara TVA (conform "Detalii factura") Lei 293,54
2. Total baza de impozitare TVA Lei 293,54
Perioada de facturare: 3. TVA 19 % Lei 55,78
12.11.2019 - 15.12.2019
Mod stabilire index: 4. TOTAL DE PLATA FACTURA CURENTA [4=1+3] Lei 349,32
autocitire 5. Incasat din sold creditor Lei 0,12
Data scadenta: 6. Rest de plata factura curenta [6=4-5] Lei 349,20
06.01.2020
7. Sold la data emiterii facturii (facturi restante sau credit la Lei -0,12
Interval de emitere pentru nivel de cont client)
factura urmatoare: 8. TOTAL DE PLATA [8=4+7] Lei 349,20
22.01.2020 - 28.01.2020 9. CONSUM ENERGIE ACTIVA kWh 543

(Detaliile la factura se regasesc in pagina/paginile urmatoare)

Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei are drept consecinta perceperea penalitatilor de intarziere, incepand cu prima zi dupa
data scadentei facturii si pana la data achitarii acesteia si intreruperea alimentarii cu energie electrica, conform preavizului comunicat de furnizor
clientului final, dar nu mai devreme de a 50-a zi de la data scadentei.

INFORMATII PLATA FACTURA: Cod ATM: 33474053001 , Simbol variabil: 4740530207 , Data scadenta factura: 06.01.2020

IMPORTANT! Începând cu data de 26.09.2019, codurile de identificare din factură-cod client, NLC(număr loc consum), COD ATM(Cod Plată)-s-au modificat.
Pentru plata facturii şi identificarea locului de consum, este necesar să utilizati noile coduri.
Modalităţi de plată a facturii: -la ghişeele/terminalele Smartpay din locaţiile furnizorului; -la punctele de plată PayPoint, Payzone, Un-doi centru de plăţi ale Mobile
Distribution, Qiwi; -la staţiile OMV/magazinele Orange, prin serviciul Westaco Express; -la ghişeele Băncii Comerciale Române, BRD-Groupe Société Générale,
Garanti Bank, Creditcoop; -la automatele bancare ale Băncii Comerciale Române, BRD-Groupe Société Générale, Garanti Bank, Băncii Transilvania şi Idea Bank;
-prin debit direct la Raiffeisen Bank, ING Bank, Garanti Bank, Banca Comercială Română, Banca Transilvania, BRD-Groupe Société Générale; -prin ATM la
Banca Comercială Română, Banca Transilvania, BRD-Groupe Société Générale, Garanti Bank, First Bank; -online prin MyElectrica, internet banking şi Mobile
Banking; -prin aplicaţiile ORANGE MONEY şi mobilPay Wallet. Pentru locurile de consum din judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu, plata
se poate face şi la CEC Bank. Pentru locurile de consum din judeţele Cluj, Bihor, Bistriţa - Năsăud, Maramureş, Satu Mare şi Sălaj, plata este disponibilă la
ATM-urile şi ghişeele Idea Bank şi la ghişeele Bank Leumi. Pentru mai multe detalii, accesati www.electricafurnizare.ro.
Modalităţi de comunicare index autocitit: -telefonic, la 0800800048 (apel gratuit); -online prin MyElectrica; -la ghişeele furnizorului.
Neînţelegerile apărute la încheierea şi în derularea contractului se soluţionează conform prevederilor Ordinelor ANRE nr. 35/2013 şi nr. 61/2013.

. BATCH

Factura curenta 349,20 lei

}B%k&?"0-4!!!!!$R5!:~
330474053001151219000000000003492000
2 /2

Detalii factura fiscala seria FEF19 nr. 9510211545 din data de 22.12.2019
Client MUNTOIU MIHAIL , denumire loc consum uz casnic, adresa loc consum Str. VIILE SIBIULUI nr. 44 ,
localitatea SIBIU, MUN. SIBIU, judetul/sectorul SIBIU, cod postal 550088, numar loc consum (NLC) 4740530, cod loc
consum (POD) 594020200000709561, cod punct masura -, nivel tensiune punct masura JT, nivel tensiune punct delimitare JT,
tip tarif Reglementat, perioada comunicare index autocitit 11.01.2020 - 21.01.2020, citire de regularizare in intervalul
20.02.2020 - 26.02.2020.
Serie contor: 770702; Tip contor: ENERLUX-M (AEM-electronici); Contor 1 activ

Serie Specificatie Perioada UM Const. Index vechi/ Index nou/ Cantitate Corectii Factor Cantitate Nr. Consum
contor consum mod stabilire mod stabilire masurata (Pierderi) de de de mediu
putere facturat zile (kWh/zi)
770702 Energie activa 11.11.19- kWh 1.00 42450 42993 543 543 34 15.97
15.12.19 Autocitire Autocitire

Nr. Perioada de Cantitate Pret unitar Valoare Valoare


Denumire servicii facturate U.M. fara TVA fara TVA
crt. facturare facturata TVA (lei)
(lei / U.M.) (lei)
1 Energie activa factura curenta 12.11.19 - 15.12.19 543 kWh
2 Energie activa factura curenta 12.11.19 - 15.12.19 543 kWh 0,45896 249,22 47,35
3 Contributie cogenerare factura curenta 12.11.19 - 28.11.19 271 kWh 0,01564 4,24 0,81
4 Contributie cogenerare factura curenta 29.11.19 - 15.12.19 272 kWh 0,01932 5,26 1,00
5 Certificate verzi factura curenta 12.11.19 - 15.12.19 543 kWh 0,0592400 32,16 6,11
6 Accize consum necomercial - 543 kWh 0,00489 2,66 0,51
7 Total energie activa - 293,54 55,78
8 TOTAL DE PLATA FACTURA CURENTA (LOC CONSUM) - 293,54 55,78
9 Energia activa facturata in perioada similara a anului precedent - 538 kWh

12.11.2019 - 15.12.2019
Cota anuala obligatorie estimata CV conform Ordin ANRE207/2018: CECV=0.433 CV/MWh
Pret mediu ponderat OPCV: PMP-PCSCV=136.8129 lei/CV
Pretul unitar PUCV[lei/kWh] pentru 12.11.2019 - 15.12.2019 = CECV[CV/MWh] x PMP-PCSCV[lei/CV]/1000 = 0.433 x 136.8129 / 1000 = 0.0592400, rotunjit la
sapte zecimale

Temei legal contributie cogenerare: Ordin ANRE nr.212/27.11.2019; Temei legal certificate verzi: Legea 220/2008 actualizata, Ordinul
ANRE187/2018, Ordin ANRE207/2018; Temei legal tarife energie electrica: Ordin ANRE nr.30/25.02.2019, Ordin ANRE nr. 198/2018, Ordin
ANRE nr.79/24.06.2019; Temei legal CPC: Aviz ANRE nr. 9/20.02.2019; Temei legal accize: Legea nr. 227/07.09.2015; Acciza unitara consum
necomercial: 4.89lei/MWh; Acciza unitara consum comercial: 2.44 lei/MWh;
Tarif transport - Componenta de introducere energiei electrica in retea: 1.18 lei/MWh; Tarif servicii de sistem: 14.89 lei/MWh; Tarif distributie:
167.72 lei/MWh; Tarif transport - Componenta de extragere energie electrica din retea: 16.52 lei/MWh;
Formular conform legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si OMFP nr. 2634/2015