Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

EDUCATOARE: Brînză Gheorghiţa


GRADINITA O.N.nr.2 BASARABI
GRUPA : mijlocie
ACTIVITATEA: Educarea limbajului
TEMA: “Oul roşu” de Lucia Munteanu
FORMA DE REALIZARE: memorizare
TIPUL ACTIVITĂŢII: transmitere şi însuşire de cunoştinţe

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1- să precizeze unele aspecte caracteristice sărbătoarei religioase “Paştele”;


O2- să-şi însuşească noile cuvinte şi expresii din poezie (“Hristos a înviat!”,“Oul e
viaţă”,“coaja-i subţire e a lumii iubire”, “viaţă în iubire”, “dor de mântuire”);
O3- să recite poezia cu respectarea intonaţie, ritmului, pauzei în concordanţă cu mesajul
transmis.

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia euristică, exerciţiul verbal, explicaţia,


demonstraţia.

MATERIAL DIDACTIC FOLOSIT: o planşă reprezentând aspectele caracteristice


poezie, textul poeziei.
Durata: 20’-25’

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
- Programa activităţii instructiv-educative în grădiniţa de copii,1999;
- Lucia Munteanu – “Oul roşu” – din “Îndrumătorul de religie”,1999.
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
Evaluare
Evenimentul
Conţinutul ştiinţific Strategii didactice (instrumente şi
didactic
indicatori)
Organizarea Voi aşeza scăunelele în formă de semicerc.
activităţii
Introducerea în Voi purta o mică discuţie cu copiii despre sărbătoarea ce se apropie Conversaţia Pe baza
activitate -“Paştele”. observaţiei directe
Captarea atenţiei “Iepuraşul v-a pregătit o surpriză : o planşă în care sunt prezentate se formulează
multe lucruri frumoase şi un plic.” răspunsuri cu
- Despre ce este vorba în imagine? Conversaţia caracter
- Ce fac copiii? Ce culoare au ouălele lor? euristică determinativ
- Cum spun atunci când ciocnesc ouăle?
Anunţarea temei - Copiii, iepuraşul ne-a trimis în plic şi o poezie să o învăţăm
împreună. Ea se numeşte “Oul roşu” de Lucia Munteanu
Dirijarea învăţării Voi recita poezia integral şi apoi o voi explica folosindu-mă de Demonstrarea
imaginea prezentată anterior. Voi explica expresii şi cuvinte noi din Explicarea
text.
- Vreţi să învăţaţi şi voi această poezie?
Voi mai recita odată poezia, după care voi trece la învăţarea pe
strofe. Exerciţiul verbal
Copiii vor fi atenţi să reţină căt mai mult şi corect din poezie.
După învăţarea primei strofe voi trece la învăţarea celei de-a doua
strofe, repetând prima şi a doua strofă după care se va trece la
învăţarea poeziei integral.
Evaluarea În final voi propune un joc “Continuă tu” în care copiii numiţi Joc-exerciţiu Valorificarea
vor recita poezia de unde a rămas copilul solicitat înaintea lor. experienţei
personale
Încheierea activităţii În încheiere voi face aprecieri asupra desfăşurării memorizării conversaţia Chestionare orală
de către copii.
OUL ROŞU
de Lucia Munteanu

Oul roşu şi frumos


De-nvierea lui Hristos
Toţi copiii îl ciocnesc ,
Şi pe rând aşa rostesc,
Cu sufletul curat:
- Hristos a înviat!

Astfel ei învaţă
Că oul e viaţă
Şi coaja-i subţire
E-a lumii iubire.

Ouă când ciocnim


Noi mărturisim
Viaţă în iubire,
Dor de mântuire.