Sunteți pe pagina 1din 3

U.M.F.

„Carol Davila” BUCUREŞTI


FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ
Anul IV
2017-2018

T E MAT I CA
pentru practica de vară a studenţilor în unităţi stomatologice

1. Efectuarea examenului clinic în medicina dentară, examene complementare (teste diagnostice),


întocmirea documentaţiei F.O., stabilirea diagnosticului şi a planului de tratament.
2. Indicaţiile şi contraindicaţiile substanţelor anestezice locale şi corective vasoconstrictoare utilizate în
medicina dentară, în funcţie de statusul pacientului şi de intervenţia ce urmează a fi efectuată.
3. Cunoaşterea şi utilizarea instrumentarului pentru anestezie locală şi loco-regională, pentru extracţie
dentară, pentru metode chirurgicale ajutătoare tratamentului endodontic şi chirurgiei preprotetice,
precum şi pentru tratamentul proceselor infecţioase periosoase.
4. Tehnicile de anestezie locală şi loco-regională în medicina dentară (anestezie topică, prin infiltraţie,
intraligamentară, tronculară periferică).
5. Atitudinea de urgenţă în accidentele şi complicaţiile locale ale anesteziei loco-regionale în medicina
dentară, precum şi în accidentele generale ale anesteziei loco-regionale în medicina dentară.
6. Tehnicile de extracţie dentară (pentru dinţi: temporari, definitivi, monoradiculari şi pluriradiculari;
extracţia resturilor radiculare; extracţia prin alveolotomie; extracţia cu separarea rădăcinilor),
metodele chirurgicale ajutătoare tratamentului endodontic şi chirurgiei preprotetice, precum şi
tratamentul supuraţiilor periosoase.
7. Metodele chirurgicale ajutătoare tratamentului endodontic şi chirurgiei preprotetice, precum și
tratamentul supuraţiilor periosoase.
8. Atitudinea de urgență în cazul accidentelor și complicațiilor extracției dentare.
9. Tehnici de resuscitare cardio-respiratorie.
10.Urgențe medico-chirurgicale în cabinetul de medicină dentară.
11.Cunoaşterea şi utilizarea instrumentalului specific pentru examen clinic ,diagnostic și tratament în
odontoterapie restauratoare.
12.Cunoașterea și utilizarea modalităților de izolare a câmpului operator în tratamentele restauratoare
odontale.
13.Diagnosticarea şi abordarea terapeutică a cariei simple dentare necavitare (incipiente) şi cavitare.
14.Diagnosticarea şi abordarea terapeutică a cariei secundare marginale şi a recidivei de carie.

1
15. Cunoaşterea şi utilizarea materialelor de restaurare coronară provizorie şi de durată
(neestetice / estetice; neaderente / aderente).
16.Efectuarea și finalizarea de restaurări coronare morfofuncționale din amalgam de argint sau
materiale estetice adezive prin tehnici directe în leziuni coronare /necarioase cu pierdere de
substanță dură dentară.
17.Cunoașterea și utilizarea noțiunilor moderne de epidemiologie în aplicarea modalităților de
profilaxie și tratament ale cariei simlpe dentare.
18. Cunoaşterea şi utilizarea tehnicilor de realizare convențională sau modernă minim invazivă a
cavităților în terapia restauratoare coronară a dinților vitali.
19.Modalități de efectuare și finalizare a restaurărilor coronare morfofuncționale din amalgam de argint
sau materiale estetice adezive prin tehnici directe în leziuni coronare/carioase/necarioase cu
pierdere /modificare de substanță dură la dinții vitali.
20. Erupţia dentară – ordine, cronologie.
21. Caria de biberon – tablou clinic, diagnostic, diferenţial, tratament.
22. Caria simplă la dinţii temporari – diagnostic, tratament.
23. Pulpita la dinţii temporari – diagnostic, tratament.
24. Gangrena la dinţii temporari – diagnostic, tratament.
25. Caria complicată la dinţii permanenţi cu rădăcina incomplet formată – diagnostic, tratament.
26. Caria incipientă – diagnostic, atitudine terapeutică.
27. Metodologia examinării pacientului edentat parţial, stabilirea diagnosticului de edentaţie parţială, a
tulburărilor morfo-funcţionale asociate şi diagnosticul modificărilor relaţiilor intermaxilare (de
ocluzie).
28. Conceperea și stadializarea planuluinde tratament protetic, stabilirea soluției de tratament prin
proteze parțiale fixe(punți dentare).
29. Cunoaşterea şi utilizarea instrumentalului utilizat în protetica dentară(instrumentar abraziv,
instrumente , aparatură și materiale auxiliare).
30. Modalităţi de preparare a dinţilor stâlpi pentru protezarea parţială fixă (preparaţii pentru coroane de
înveliş total metalice turnate, coroane parţiale metalice, coroane mixte metalo-ceramice sau metalo-
polimerice, coroane integral ceramice).
31. Modalităţi de preparare specifică a dinţilor cu leziuni coronare întinse în suprafaţă şi profunzime;
restaurarea coronară / corono-radiculară a dinţilor trataţi endodontic.
32. Modalităţi de amprentare pentru proteze parţiale fixe (materiale, tehnici).

2
33. Modalităţi de determinare, înregistrare şi transfer a relaţiei mandibulo-maxilare de ocluzie.
34. Modalităţi de protezare provizorie şi de urgenţă la pacienţii edentaţi parţial trataţi prin proteză
parţială fixă.

BIBLIOGRAFIE

1. Bucur A., Navarro Vila C., Lowry-J.,Acero J., Compendiu de Chirurgie Oro-
Maxilo-Faciala (v0l.1). Q. Med. Publishing Ltd., 2009.
2. Marcov E.C., Marcov N., Bodnar D., Varlan C.M., Varlan V., Manualul de
Odontoterapie Restauratoare (vol.2j: Instruntentar utilizatin odontorerapria
restauratoare. Ed. Ars Docendi, 2012.
3. Hilton T.J., Ferracane J.L., Broome J.: Summit’s Fundamentals of Operative
Dentistry: A Contemporary Approach .4 th ed., Quintessence Pub. Co. In.c, 2013.
4. Heymann H.O., Swift Jr. E.J., Ritter A.V.: Sturdev ant’s. Art and Science of
Operative Dentistry. 6 th ed., Mosby Elsevier Inc.,2013.
5.Mangani F., Putignano A., Cerutti A., Guidelines for Adhesive Dentistry. The Key to
Success. Quintessence Pub.Co.Ltd.,2009.
6. Luca R., Pedodonţie (vol.1, vol.2). Ed.. Cermaprint, 2003.
7. Răducanu A.M., Pedoodontie: Indrumar practic. Ed.Bren, 2013.
8. McDonald R.E., Avery: D.R., Dentistry for the Child and Adolescent. 5 th
ed., C.V. Mosby Co.,2005.

NOTE DE CURS PROTETICA FIXA AN 4 2017-2018