Sunteți pe pagina 1din 5

CUPRINS

Capitolul 1
SEMIOLOGIE CLINICĂ
Conf. Dr. M.A. Manu, Şef Lucr. Dr. E. Angelescu, Asist. Univ. Dr. C. Surcel, Asist. Univ.
Dr. S. Voinea, Asist. Univ. Dr. S. Pătrăşcoiu, Asist. Univ. Dr. C. Baston, Asist. Univ. Dr.
B. Ştefan, Asist. Univ. Dr. B. Hăineală, Asist. Univ. Dr. C. Mirvald
1. Durerea în afecţiunile urologice 1
a) Colica renală 2
b) Nefralgia 5
c) Durerea hipogastrică 5
d) Durerea pelvi-perineală 6
e) Durerea funiculo-scrotală-testiculară 6
f) Durerea peniană 6
2. Urina tulbure 6
3. Hematuria 8
a) Diagnosticul diferenţial al hematuriei 13
b) Protocolul de investigaţie al bolnavului cu hematurie 13
4. Polachiuria 15
5. Nicturia / Nocturia 17
6. Micţiuni rare 18
7. Micţiunea dureroasă 18
8. Disuria 18
9. Retenţia incompletă de urină 19
10. Retenţia completă de urină 20
11. Anuria 23
12. Chiluria 24
13. Pneumaturia 24
14. Incontinenţa urinară 24
15. Vezica hiperactivă 26
16. Sindromul de vezică dureroasă 27
17. Febra în afecţiunile urologice 28
18. Hematospermia 29

Capitolul 2
INFECŢIILE URINARE NESPECIFICE ALE APARATULUI URO-GENITAL
Conf. Dr. V. Jinga
Definiţie, clasificare 31
Etiologie 32
Diagnostic de laborator 34
Sindroame clinice 36
Tratament 39
Infecţiile tractului urinar superior 41
Infecţiile tractului urinar inferior 49
Infecţiile prostate 56
Infecţiile conţinutului scrotal 58
Utilizarea agenţilor antimicrobieni 59

Capitolul 3
TUBERCULOZA URO-GENITALĂ
Conf. Dr. V. Jinga
Istoric 63
Epidemiologie 64
Imunologie 65
Etiologie 65
Patogenie 66
Tuberculoza renală 67
Tuberculoza ureterală 68
Tuberculoza vezicii urinare 68
Tuberculoza epididimului 68
Tuberculoza testiculului 69
Tuberculoza prostatică 69
Tuberculoza uretrei şi penisului 69
Diagnostic clinic 69
Diagnosticul paraclinic 70
Formele clinice 73
Tratament 73

Capitolul 4
LITIAZA APARATULUI URINAR
Prof. Dr. P. Geavlete, Dr. I. Arabagiu, Dr. M. Jecu
I. Epidemiologie 81
II. Clasificare 81
III. Etiologia litiazei urinare 83
III.1 Sindroame tubulare renale 84
III.2 Hipercalciuria 84
III.3 Hiperoxaluria 84
III.4 Hiperuricozuria 84
III.5 Xantinuria 84
III.6 2,8-dihidroxiadeninuria 85
III.7 Infecţia urinară 85
III.8 Obstrucţia căii urinare 85
III.9 Rinichiul spongios 86
III.10 Litogeneza indusă medicamentos 86
IV. Patogenia litiazei urinare 86
V. Litiaza renală 87
V.1 Diagnostic clinic 87
V.2 Forme clinice 88
V.3 Diagnostic paraclinic 89
V.4 Complicaţii 92
V.5 Prognosticul 93
V.6 Tratament 93
VI. Litiaza ureterală 99
VI.1 Generalităţi 99
VI.2 Diagnostic clinic 100
VI.3 Forme clinice 100
VI.4 Diagnostic paraclinic 100
VI.5 Evoluţie 101
VI.6 Tratament 101
VII. Litiaza vezicală 103
VII.1 Generalităţi 103
VII.2 Diagnostic clinic 104
VII.3 Diagnostic paraclinic 104
VII.4 Tratament 105
VIII. Litiaza prostatică 105
VIII.1 Generalităţi 105
VIII.2 Dignostic clinic 106
VIII.3 Diagnostic paraclinic 106
VIII.4 Tratament 107
IX. Litiaza uretrei anterioare la bărbat 107
IX.1 Generalităţi 107
IX.2 Diagnostic clinic 107
IX.3 Diagnostic paraclinic 107
IX.4 Tratament 108
Capitolul 5
TUMORI RENALE PARENCHIMATOASE
Conf. Dr. M. Hârza, Asist. Univ. C. Baston, Asist. Univ. B. Hăineală, Acad. I. Sinescu
I. Tumorile renale parenchimatoase la adult 111
Clasificare histologică 111
Tumori renale parenchimatoase maligne 113
1. Epidemiologie şi etiologie 113
2. Tipuri histologice 113
3. Evoluţia naturală în carcinomul renal 115
4. Diagnostic 116
4.1 Manifestări clinice 116
4.2 Examenul fizic 117
4.3 Examene paraclinice 117
5. Diagnostic diferenţial 119
6. Stadializare 120
7. Tratamentul carcinoamelor renale 121
Tumorile mezenchimale 125
Afecţiuni hematologice şi limfoide 126
Tumori metastatice 127
II. Tumorile renale parenchimatoase la copil - Tumorile Wilms 127
1. Introducere 127
2. Incidenţă 127
3. Etiologie, Embriologie 127
4. Anatomie patologică 127
5. Anomalii asociate 129
6. Evoluţia naturală 130
7. Manifestări clinice 130
8. Manifestări paraclinice 131
9. Investigaţii imagistice 131
10. Diagnosticul diferenţial 133
11. Stadializarea tumorilor Wilms 133
12. Tratamentul tumorilor Wilms 134
13. Prognosticul tumorilor WiIms 135

Capitolul 6
TUMORILE UROTELIALE ÎNALTE
Acad. I. Sinescu, Conf. Dr. G. Glück
Carcinoamele uroteliale pielo-ureterale 137
1. Incidenţă 137
2. Etiopatogenie 137
3. Anatomie patologică 138
4. Clasificare 139
5. Prognostic 140
6. Manifestări clinice 140
7. Investigaţii de laborator 140
8. Investigaţii imagistică 141
9. Diagnostic diferenţial 143
10. Tratamentul tumorilor uretero-pielocaliceale 143
11. Urmărirea pacienţilor 145

Capitolul 7
TUMORILE VEZICII URINARE
Acad. I. Sinescu, Conf. Dr. G. Glück
1. Epidemiologie 147
2. Etiologie şi factori de risc 147
3. Anatomia patologică a tumorilor vezicii urinare 147
4. Diagnosticul tumorilor vezicale 148
4.1. Semne şi simptome 148
4.2. Examenul local 149
4.3. Investigaţii de laborator 150
4.4. Investigaţii imagistice 151
4.5. Investigaţii endoscopice 154
4.6. Biopsia vezicală 154
4.7. Detectarea tumorilor vezicale prin fluorescenţă 155
5. Diagnosticul diferenţial al tumorilor vezicale uroteliale 155
6. Stadierea tumorilor vezicale 155
7. Evoluţia naturală 157
8. Tratamentul tumorilor vezicale 157
8.1. Tumorile nonmusculoinvazive ale vezicale urinare (stadiile Ta, T1) 157
8.1.1. Rezecţia transuretrală sau/şi fulguraţia 158
8.1.2. Cistectomia 158
8.1.3. Tratamentul adjuvant – tratamentul intravezical 158
8.2. Carcinomul in situ al vezicii urinare 159
8.3. Supravegherea pacienţilor după TUR pentru tumori vezicale neinvazive 159
8.4. Cancerul vezical invadant în musculară şi/sau cel local avansat T 2-T4 N0-2 160
8.4.1. Tratamentul chirurgical 160
8.4.2. Radioterapia 161
8.4.3. Chimioterapia sistemică 161

Capitolul 8
ADENOMUL DE PROSTATĂ
Prof. Dr. D. Mischianu, Şef Lucr. Dr. O. Bratu
Introducere 163
Embriologie 164
Epidemiologie 164
Definiţie 164
Etiopatogenia HBP 165
Anatomia zonală a prostatei 166
Fiziopatologia 167
Manifestările clinice 168
Diagnosticul HBP 169
Diagnosticul diferenţial 176
Complicaţiile evolutive ale HBP 177
Tratamentul HBP 177

Capitolul 9
CANCERUL DE PROSTATĂ
Acad. I. Sinescu, As. Univ. Dr. C. Surcel, As. Univ. Dr. C. Mirvald,
As. Univ. Dr. B. Hăineală
1. Introducere 187
2. Factori de risc 188
3. Forme histopatologice de cancer prostatic. Adenocarcinomul prostatic. Grading. 189
4. Diagnosticul cancerului de prostată 190
4.1. Manifestări clinice locale 191
4.2. Manifestările clinice generale 191
4.3. Tuşeul rectal 191
4.4. Determinarea PSA-ului seric 192
4.5. Markerul PCA3 193
4.6. Ecografia transrectală 193
4.7. Biopsia prostatică 194
4.8. Diagnosticul imagistic 194
5. Diagnosticul diferenţial al cancerului de prostată 197
6. Tratamentul cancerului de prostată 197
A. Tratamentul cancerului de prostată localizat (T1-T2NoMo) 198
B. Tratamentul cancerului de prostata local avansat (T3-T4,NoMo,orice T,N1Mo1) 201
C. Tratamentul cancerului prostatic metastatic 202
D. Tratamentul cancerului de prostată hormono-refractar (HRPC) 198
Capitolul 10
ASPECTE DE PATOLOGIE A CONŢINUTULUI SCROTAL
Şef Lucr. Dr. R. Constantiniu, As. Univ. Dr. S. Voinea, As. Univ. Dr. B. Ştefan
I. Tumorile testiculare 207
Epidemiologie 207
Etiologie 208
Patogenie 209
Clinica 210
Diagnostic 214
Stadializare 222
Protocol terapeutic 224
Protocol de supraveghere 228
II. Varicocelul 229
III. Hidrocelul 233
IV. Infertilitea masculină de cauză urologică 235

Capitolul 11
TRAUMATISMELE APARATULUI URO-GENITAL
Prof. Dr. P. Geavlete, Dr. D. Georgescu, Dr. B. Geavlete
I. Generalităţi 239
II. Traumatismele renale 239
A. Traumatismele renale închise 240
B. Traumatismele renale deschise 247
III. Traumatisme ureterale 248
IV. Traumatismele vezicii urinare 252
A. Traumatismele închise ale vezicii urinare 252
B. Traumatismele deschise ale vezicii urinare 256
V. Traumatismele uretrale 257
A. Traumatismele uretrale la bărbat 257
B. Traumatismele uretrale la femeie 262
VI. Traumatismele organelor genitale externe 262
A. Traumatismele organelor genitale externe la bărbat 263

Capitolul 12
MALFORMAŢIILE APARATULUI URINAR ŞI GENITAL MASCULIN
As. Univ. Dr. C. Surcel, As. Univ. Dr. C. Mirvald
I. Malformaţiile rinichiului 271
II. Malformatiile ureterale 277
III. Malformaţiile vezicii urinare 281
IV. Malformaţiile uretrei 283
V. Malformaţiile peniene 285
VI. Malformaţiile testiculare 286