Sunteți pe pagina 1din 4

Emblema firmei Audit & Consulting SRL determina sloganul: “Viteza succesului tau depinde de noi!

Planul de marketing
Audit & Consulting S.R.L. va oferi trei servicii principale: Audit, Consultanta si Contabilitate.
Indeplinirea acestor servicii vor fi furnizate in viitor de oameni specializati in aceste domenii, cu o
experienta majora, dar care vor praticipa si la diverse cursuri/seminarii pe parcursul desfasurarii activitatii
pentru a oferii servicii cat mai bune calitativ.

Descrierea firmei pe piata:


Obiectivele generale de marketing transpun în termeni de marketing obiectivele financiare ale
întreprinderii. La rândul lor, obiectivele de marketing pot fi de natură cantitativă sau calitativă. Printre
obiectivele cantitative se numără:

 cotă de piaţă de 40%;


 10% în primul an de funcţionare;
 30% în al doilea an.
 obţinerea unei rate a profitului de 50% ;
 gradul de acoperire a pieţei de 60%.
În afară de obiectivele de marketing cantitative, în planurile de marketing se regăsesc şi obiective
calitative:

 atragerea segmentelor de consumatori de pe piaţa germană;


 acordarea de servicii de calitate superioară;
Se urmăreşte, astfel, modificarea în sens favorabil a percepţiilor consumatorilor potenţiali. Specialiştii
de marketing vor căuta să asigure formarea unor idei corecte despre firmă, respectiv despre serviciile pe
care le oferă şi avantajele lor.

Descrierea pietei
Urmatoarele segmente de piata sunt foarte importante in primul an pentru o buna dezvoltare a afacerii
noastre:

 Persoanele fizice si investitorii individuali;


 Intrepinderile mici si mijlocii;
Urmatoare tendinte pe piata romaneasca par a fi cele mai importante in afacerea noastra:

1. Cresterea rapida in complexitate a afacerilor, intr-o piata ce se afla intr-o majora schimbare,
ceea ce necesita o adaptare continua si rapida in strategia si strucutra companiilor.

2. In viitor vor exista un procent insemnat de societati care vor avea litigii, si care vor sublinia
necesitatea pentru auditurile de specialitate, ancheta, restucturare, etc.

3. Privatizarea multor companii ceea ce a incurajat invesitorii de tip privat, dar si intrepinderile
mici si mijlocii, lucru ce reprezinta piata noastra tinta.

Dupa cum s-a mentionat si in sectiunea precedenta, mai multi factori sunt preconizati pentru a
continua sa creasca si in urmatorii zece ani, in Moldova la ora actuala observandu-se o crestere anuala a
pietei intre 5% si 10%.

Segmentul de piata
Segmentul tinta ales de firma pentru primul an este consituit din societati comerciale care se
incadreaza atat in categoria de consumatori cu venituri medii, dar si mari. In urmatoarii ani de activitate a
firmei exista posibilitati majore de aparitie a unor noi servicii precum:

a. Investigarea - Auditul si expertiza financiara ne ofera posibilitatea de a efectua


analiza, audituri de specialitate, si evaluarea intrepinderilor in litigiile de afaceri,
frauda, sau alte cazuri de incertitudine si dispute;
b. Consultanta si mandate speciale:
 Planificare financiara
 Planificare si evaluare business
 Fuziuni si achizitii
 Restrucurare
 Audituri speciale, Recenzii
 Analize
Concurenta

Cum am mentionat mai sus, prezenta unei piete concentrate reflecta rivalitatea existenta pe piata
intre organizatiile care presteaza asemenea servicii (si care nu pot fi inlocuite prin servicii alternative).
Astfel, dupa gradul de substituire a serviciilor de audit, concurenta se incadreaza in concurenta generica –
in care intreprinderea concureaza cu toate firmele care ofera servicii destinate sa satifaca aceleasi nevoi.

Companiile multinationale care isi defasoara activitatea in zona Chisinaului, precum KPMG,
Optim Audit SRL, Ecofin, CC&A si au un portofoliu de clienti imbatabili constituie o concurenţă demnă
de luat în seamă.

S – puncte tari O – oportunitati


- Experienta in marketing a personalului; - Ritmul rapid de dezvoltare a pietei;
- Preocupari deosebite in domeniul calitatii - Potential amplu al pietei si al
serviciilor; segmentelor tinta;
- Preocupari deosebite pentru inovatie si - Existenta fortei de munca si a
crearea de servicii competitive; persoanelor licentiate in acest domeniu;
- Posibilitatea de a oferi locuri de munca in
cadrul firmei (in urma unor internship-uri
mentionate mai sus);
- Oferirea unui climat cat mai favorabil
angajatilor;
W – puncte slabe T – amenintari
- Lipsa notorietatii firmei, intrucat este o - Posibilitatea ca potentialii consumatori
firma aflata la inceput; sa prefere serviciile altor firme de audit;
- Grad scazut de acoperire a pietei, intrucat - Prezenta unor concurenti ce devin
intentionam dezvoltarea initiala doar in directi in cazul lansarii pe piata a unui
zona Transilvaniei; nou serviciu;

Strategia de marketing
Strategia de piata reprezinta o componenta foarte importanta a strategiei generale de dezvoltare a
intreprinderii. Audit & Consulting S.R.L. va opta pentru urmatorul mix de marketing cu scopul de a
promova noile servicii si calitatea acestora.

Intrucat in primul an firma va opta pentru acapararea clientilor si crearea unei imagini pozitive a
intreprinderii, Audit & Consulting S.R.L. pune accent pe serviciile de consultanta, care isi vor lasa
amprenta si pentru viitor.

Avand in vedere ca serviciul de consultanta se afla la inceputul etapei


de lansare pe piata, firma va opta pentru o strategie de adaptare. Vor fi
Produsul

realizate adaptari indispensabile solicitate de asteptarile si de


exigentele clientilor.
Firma va adopta strategia pretului inalt cu scopul de a realiza o
imagine avantajoasa serviciului dat. Aceasta strategie prezinta pentru
agentie o serie de avantaje demne de remarcat, precum: recuperarea
cheltuielilor de cercetare si promotionale; generarea unor venituri mai

Pretul
mari, ceea ce rezulta marirea profitului.
Promovare

Publicitatea se va realiza prin intermediul reclamelor tiparite in reviste


de specialitate si a celor difuzate la televizor, prin intermediul
brosurilor si pliantelor,internetului si a materialelor audio-vizuale.

Dupa intentia firmei de a promova mai mult serviciile de consultanta


(distributie)
Placement

in primul an, persoanele fizice si investitorii vor avea prioritate in


acest caz, iar distributia exclusiva adoptata initial, va urmari o creare
de imagine buna a firmei, efecte care se vor remarca si pe viitor.

Promovarea serviciilor noastre se va realia pe site-ul companiei http://auditconsulting.com , unde prin


intermediul unui chat clientii vor putea primi raspuns direct la intrebarile lor online. De asemenea, se vor
efectua anunturi publicitare pe paginile oficiale ale companiei pe retelele de socializare.

Un alt procedeu de promovare va si colaborarea cu magazinul Google play unde se vor plasa anunturi
publicitare la fiecare aplicatie descarcata(bugetul minim lunar 200-300€/luna)

Pentru directionarea optimal a clientilor catre firma pe peretele oficiului va fi amplasat un panou
informativ, la pretul de 100€.

Pentru atragerea investitorilor anunturi despre serviciile noi ale firmei vor fi plasate in revista
internationala Wall Street(320 €/12 luni)

Buget pentru activitatea de marketing


Stabilirea bugetului necesar pentru promovarea serviciilor de consultanta presupune analiza
cheltuielilor ce vor fi efectuate pentru diferite operatiuni incluse in planul de lansare.

 Cheltuieli cu cercetarile de piata efectuate;


 Cheltuieli cu personalul angajat in efectuarea cercetarilor de piata;
 Cheltuieli cu introducerea pe piata a noului serviciu;
 Cheltuieli cu materialele publicitare necesare lansarii (tehnicile folosite in actiunile
publicitare din presa, radio, publicitatea prin tiparituri, pe Internet, etc);
Cheltuielile totale care vor cuprinde aceste actiuni vor fi in limita a 5000 €.