Sunteți pe pagina 1din 4

PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT

Numele şi prenumele elevului: Adam Dragoş


Vârsta: 10 ani
Domiciliul: Sighişoara, jud. Mureş
Şcoala: Gimnaziul de stat „Radu Popa”, Sighişoara
Clasa: a III-a

Informaţii despre starea de sănătate a elevului: Stare bună de sănătate


Tipul de deficienţă: Deficienţă mentală uşoară
Tulburari de limbaj

Informaţii despre mediul social: Locuieşte împreună cu familia compusă din mama, tata şi un unchi. Codiţiile
de trai sunt modeste.
Domeniul de intervenţie: Limba română
Matematică
Perioada de intervenţie: an şcolar 2017-2018

Obiective Obiective Activităţi de învăţare Criterii minimale Metode şi


pe termen lung pe termen scurt pentru evaluarea instrumente
progresului de evaluare
LLR .Dezvoltarea -să se înţeleagă -ex. de ascultare şi
capacităţii de receptare semnificaţia confirmare a mesajului Ascultă un mesaj şi Evaluarea
a mesajului oral globală a ascultat confirmă orală şi scrisă
înţelegerea lui;
mesajului oral Aprecieri
-ex. de delimitare a Delimitează stimulative
- să distingă
cuvintelor într-o cuvintele într-o
cuvintele într-o propoziţie dată Evaluare cu
prop. dată;
propoziţie mai multe
reveniri
-ex. de identificare a Identifică sunetele
-să distingă sunetelor din structura în structura silabei;
sunetele şi silabei
silabele dintr-un -ex. de identificare a Identifică silabele
cuvânt dat silabelor dintr-un cuvânt dintr-un cuvânt dat, Evaluări
dat precizând numărul curente
lor. formative

LLR .Dezvoltarea -să construiască Construieşte oral Probe scrise,


capacităţii de enunţuri logice enunţuri logice fişe de lucru
exprimare orala simple simple cu cuvinte
date

LLR .Dezvoltarea -să identifice


capacității de receptare litere, silabe, -ex. de asociere a Asociază sunetul
a mesajului scris cuvinte şi sunetului cu litera cu litera în citirea și
enunţuri în textul -ex. de identificare a scrierea cuvintelor
literelor mari si mici,de
tipărit
tipar sau scrise de mână
-să asocieze
Asociază textul cu
forma grafică a -ex. de asociere a textului imaginea și forma
cuvântului cu cu imaginea grafică a cuvântului
sensul acestuia
cu sensul acestuia
-să citească în -ex. de exprimare a
Citește în ritm
ritm propriu întelesului unor cuvinte
dintr-un text citit propriu cuvinte
cuvinte
-ex. de citire a cuvintelor monosilabice și Valorificarea
monosilabice şi
pe silabe bisilabice și prop. pozitivă
bisilabice
scurte permanentă

Scrie după dictare


LLR Dezvoltarea -să scrie cu -ex. de scriere corectă a cu sprijinul
capacităţii de ajutor, litere, literelor, silabelor, învățătorului litere,
exprimare scrisă cuvintelor scurte silabe ,cuvinte
silabe, cuvinte
scurte scurte și prop.
scurte
-să scrie, cu -ex. de alcătuire a
ajutor, folosind Copiază și transcrie
propoziţiilor simple pe
semnele de bază de imagini sau cu singur , fără
punctuaţie: cuvinte date sprijinul
punctul, semnul -ex. de scriere folosind învățătorului litere,
întrebării semnele de punctuaţie silabe ,cuvinte și
învăţate propoziții
-jocuri
Participă activ la
desfășurarea
activităților de joc

-să scrie numere -explicatia


M
Înţelegerea sistemului în concentrul 0- -Conversaţia, -scrie cu ajutor
de formare a 100 explicaţia,demonstraţia, numere în
numerelor exerciţiul, jocuri concentrul 0-100
-să recunoască
aritmetice,fişe de lucru,
sistemul
activitatea directă;
poziţional de
material intuitiv, -citeşte numere
scriere a
observaţia.
numerelor
formate din ZU;
M -numără crescător
-să scrie în ordine
scrierea şi citirea crescătoare cu ajutor Observaţia şi
numerelor naturale numere îndrumarea
-compară şi
-să recunoască recunoaşte vecinii
locul unui număr
într-un şir -scrie cu ajutor
numere

M
efectuarea de operaţii -să adune și să
-rezolvă exerciţii Evaluare
de adunare şi scădere scadă numere de -conversaţia, explicaţia,
cu numere până la orală
cu numere până la 30 la 0 la 30 fără exerciţiul, material
30 fără trecere
trecere peste intuitiv,observaţia. Fişe de lucru
peste ordin
ordin Îndrumare

-corelează semnele
+ şi – cu operaţia Observarea şi
corespunzătore aprecierea
Evaluarea
scrisă
Evaluarea periodică: ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

Obiective realizate: …………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………..

Dificultăţi întâmpinate: …………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

Metode cu impact ridicat: - pozitiv. ……………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

- negativ …………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

Recomandări particulare: ……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

Rolul şi modul de implicare a părinţilor în program: …………………………………..

…………………………………………………………………………………………..