Sunteți pe pagina 1din 1

2.10.6.

6 Cartoeditarea planurilor cadastrale

Asa cum s-a aratat la un curs anterior, planurile cadastrale se executa dupa
echiparea planurilor topo-cadastrale cu toate datele specifice cadastrului general dintre
care cele mai importante sunt:

- hotarele teritoriului administrativ continand punctele de hotar cu numerotarile


actualizate, hotarele intravilanelor componente, a exploatatiilor agricole si a
asociatiilor care au in administrare suprafete mari de terenuri (silvice, de
transporturi, gospodarirea apelor, miniere, etc.), precum si a corpurilor de
proprietate apartinand persoanelor fizice cu parcelele subanscrise pe categorii de
folosinta;
- simbolurile de identificare a categoriilor si subcategoriilor de folosinta a terenurilor;
- numerotarea cadastrala a tarlalelor (cvartalelor), a parcelelor si ( dupa caz ) a
corpurilor de proprietate;
- inscrierea datelor de identificare a proprietarilor;
- schemele de dispunere a foilor de plan;
- inscrierea datelor de executare a lucrarilor de cadastru (introducere sau aducere
la zi), etc.

Indiferent de metoda folosita la intocmirea planului topo-cadastral (fotogrammetrica


sau topografica) originalele de intocmire ale planului cadastral trebuie imprimate pe suport
nedeformabil. Cartografierea in forma definitiva se face dupa intocmirea registrelor
cadastrale, pentru a exista posibilitatea corectarii eventualelor omisiuni la operatiunile
anterioare.

S-ar putea să vă placă și