Sunteți pe pagina 1din 1

2.10.6.

7 Planul cadastral de ansamblu

Pentru a avea la dispozitie o imagine de ansamblu a teritoriului administrativ si a se


evita operatiunea anevoioasa de asamblare a tuturor foilor planurilor cadastrale
componente atunci cand este necesar a se analiza probleme de ordin general, s-a recurs
la masura introducerii printre documentele cadastrului general si a planului cadastral de
ansamblu. Planul cadastral de ansamblu cuprinde intreg teritoriul administrativ in cel mult
patru foi si se intocmeste la scarile 1:10.000, 1:25.000 sau 1:50.000, prin micsorarea
corespunzatoare a foilor planului cadastral.
In lucrarile de carto-editare a planului cadastral se efectueaza o selectare si
generalizare a elementelor de continut ale planurilor cadastrale, astfel incat continutul
planului cadastral de ansamblu sa fie usor de citit si urmarit.
Dintre elementele principale de continut ale planului cadastral de ansamblu se
subliniaza urmatoarele: hotarele administrative si pozitia bornelor de hotar, limitele
intravilanelor cu denumirile lor, apele curgatoare si lacurile, padurile, delimitarea si
numerotarea cadastrala a tuturor tarlalelor, delimitarea exploatatiilor agricole si islazurilor,
in intravilane delimitarile cvartalelor cu numerele cadastrale, terenurile apartinand
domeniului public (parcuri, terenuri de sport, cimitire), sediile primariei, scolilor, oficiilor,
politiei si ale altor institutii publice.
Nu se trec pe planurile cadastrale de ansamblu parcelele si corpurile de proprietate
ale persoanelor fizice, dar in contururile tarlalelor si cvartalelor se inscriu cifrele de inceput
si sfarsit ale parcelelor (corpurilor de proprietate) cuprinse.
Deosebit de continutul aratat, planul cadastral de ansamblu trebuie sa mai contina
urmatoarele:

- denumirea teritoriului administrativ si a judetului (pe prima plansa, in partea de sus


cu litere avand inaltimea de 15 mm, iar pe celelalte planse in partea de jos, cu
litere avand inaltimea de 3 mm);
- scara de intocmire ( scrisa pe toate plansele in partea de jos cu litere de 3 mm
inaltime);
- schema de dispunere a foilor planului cadastral de ansamblu dar si a foilor
planurilor cadastrale componente, hasurandu-se caroul de pe schema care se
refera la foaia in cauza a planului cadastral de ansamblu;
- directia nordului geografic ( in cazul cand reteaua cartografica nu este orientata
spre nordul geografic);
- denumirea institutiei care a intocmit planul cadastral de ansamblu.