Sunteți pe pagina 1din 1

2.10.6.

3 Stabilirea categoriilor de folosinta ale terenurilor

Asa cum s-a aratat anterior, terenurile sunt impartite in zece categorii de folosinta,
indiferent de destinatia lor.
Simbolul categoriei de folosinta se scrie pe teren, la fata locului, pe copia planului
topo-cadastral, in interiorul fiecarei parcele (inaintea numarului parcelei) precum si la
rubrica rezervata din caietul repertoar.
Nu sunt admise preluarile de date dupa evidentele cadastrale vechi.
Clasificarea constructiilor se face dupa felul materialelor de constructie si structura
de rezistenta, dupa numarul etajelor, dupa destinatie, folosindu-se in acest scop notatiile
denumite indici de cartare.
Indicele de cartare se inscrie in centrul de figura al constructiei. In tabelul de mai jos
sunt mentionati indici de cartare folositi in prezent pentru cartarea cadastrala a
constructiilor:

Indici de Indici de
Categoria constructiei Categoria constructiei
cartare cartare
a. Constructii de locuinte, social-culturale b. Constructii anexa gospodaresti
si industriale
Cu cadre si placi de beton sau
A Magazii din zid M
schelet metalic
Caramida sau din piatra cu
B Garaje din zid Gj
plansee din lemn
Din lemn C Grajduri din zid Gr
Sura din zid Su
Din piatra, pamant sau chirpici D Polata din zidarie Po
Sere Sr

Suprafetele minime de teren care se pot evidentia pe planurile cadastrale sunt:


100m pentru scara 1:5000; 40m2 pentru scara 1:2000; 20m2 pentru scara 1:1000 si 10m2
2

pentru scara 1:500, cu conditia ca latimea lor sa fie de minim 2,5mm la scara planului
(pentru a exista posibilitatea scrierii in interior).
Parcelele sub marimile mentionate nu se numeroteaza iar suprafetele lor se
considera inglobate in cele ale parcelelor alaturate cu folosinte apropiate apartinand
aceluiasi proprietar. Fac exceptie de la aceasta regula constructiile cu caracter permanent
(in special cele cu indici de cartare A, B, C, D si SP) la scarile 1:1000 si 1:500, care
primesc numere chiar daca ocupa suprafete sub valorile minime aratate mai inainte.