Sunteți pe pagina 1din 4

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ZAHARIA STANCU,, ROȘIORII DE VEDE

SIMPOZION EDUCAȚIONAL INTERJUDETEAN

12 IUNIE 2018

EDIȚIA A III-A

„Creativitatea în predare și instruire

pentru un comportament școlar mai bun”

REGULAMENT

Argument justificare, context:

Simpozionul Interjudetean „Creativitatea în predare și instruire pentru un comportament


mai bun” , este un proiect educaţional care urmăreşte identificarea de metode eficiente pentru
reducerea abandonului şcolar într-o societate în care educaţia se face pe parcursul întregii vieţi.
Prin acest proiect se urmăreşte dezvoltarea unei motivări suplimentare a fiecărui participant prin
schimbul de informaţie ştiinţifică între participanţi şi îmbunătăţirea metodelor de predare la clasă
apărute în urma acestor discuţii. Simpozionul își propune să atragă atenția asupra modalităților
de eficientizare a procesului educaţional în contextul integrării acestuia în problemele și
tendințele de evoluție a societății moderne.
Tematica prezentului demers dorește să genereze soluţii pedagogice pertinente și viabile.
Intenția noastră este ca rezultatele obţinute să asigure interfaţa între teoria recentă a
curriculumului integrat şi practica educaţională orientată spre dezvoltarea unor proiecte
curriculare şcolare concrete, practică atât de necesară în contextul în care motivaţia elevului
pentru învăţare este din ce în ce mai scăzută.

1|Page
Simpozionul Interjudetean ,, Creativitatea în predare și instruire pentru un
comportament școlar mai bun,, este inscris in CAER Nr. 1988.
.
Scopul proiectului:
Creşterea calităţii procesului de învăţământ prin schimbul de idei, opinii, materiale/
mijloace didactice, prin prezentarea unor experienţe educaţionale menite a motiva participanţii la
actul educaţional (elevi și cadre didactice).

Obiectivele specifice ale proiectului:

 promovarea metodelor inovative de predare-învățare folosite în scopul instruirii pentru


formarea unui comportament școlar mai bun;
 oferirea de exemple de bună practică, strategii de integrare a metodologiilor nonformale
în educaţia formală;
 stimularea participării elevilor proveniţi din medii sociale dezavantajate la oportunităţi
de învăţare;

Grupul ţintă căruia i se adresează simpozionul.


Simpozionul se adresează tuturor cadrelor didactice , elevilor, părinților și membrilor
comunității locale.

Organizator:
Şcoala Gimnazială ,,Zaharia Stancu” Roșiorii de Vede, jud. Teleorman,

Sugestii privind conţinutul comunicărilor ştiinţifice:


 experienţe didactice inedite;
 creativitatea în activitatea didactică şcolară şi extracurriculară;
 forme moderne de organizare a învăţării.

Cerinţe de tehnoredactare:

2|Page
- Redactarea lucrării se va face în format A4, spațiere 1,5, cu margini normal (2,54 mm),
dimensiune A4, font Times New Roman, 12 , cu diacritice;
- Sub titlu (Times New Roman, 14 Bold) se vor scrie profesia, numele şi prenumele
autorului/autorilor (maxim 2), instituţia, localitatea, judeţul (pentru fiecare autor) (Times New
Roman 14 Bold);
- La sfârşit se va consemna bibliografia, în format APA (Nume, inițială, anul apariției, titlu
cursiv, locul apariției, editura).
Organizatorii simpozionului îşi rezervă dreptul de a nu include în Ghidul Simpozionului,
acele lucrări care nu corespund standardelor pedagogice și cerinţelor mai sus menţionate.

NOTĂ:
Lucrările se vor înainta organizatorilor pe suport electronic până la datade 12 iunie 2018, alături
de Fișa de înscriere pe adresa: simpozionk1zahariastancu@gmail.com
Toţi participanţii vor primi diplomă de participare și Publicația Simpozionului cu ISSN, în
format electronic.
Pentru participanții care nu sunt din județ vă rugăm să trimiteți un plic autoadresat (cu timbru) pe
adresa: Școala Gimnazială ,, Zaharia Stancu,, , Str. Carpați, Nr. 71-73, Localitatea Roșiorii
de Vede, Județul Teleorman, Cod polștal 145100 pentru a va trimite Diploma de participare în
original.

Vă mulțumim! Echipa de proiect

3|Page
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
Pentru cadrele didactice

Simpozionul

„Creativitatea în predare și instruire pentru un comportament mai bun”

Nume şi prenume:..................................................................................................................

Specialitatea:...........................................................................................................................

Numele unităţii de învăţământ:................................................................................................

Adresa participantului:............................................................................................................

Telefon:..................................................................................................................................

E-mail:....................................................................................................................................

Titlul lucrării:...........................................................................................................................

Fişa de înscriere se va trimite până la data de 12 iunie 2018, pe adresa de e-mail:


simpozionk1zahariastancu@gmail.com

Vă mulţumim!

4|Page

S-ar putea să vă placă și