Sunteți pe pagina 1din 2

Liceul “Avram Iancu” Avizat director

Cluj-Napoca prof. Adina Claudia Turcu

Aria curriculară “Om şi Societate”


OMECT 5099/ 2009 Profesor: Delia Coadă
Cls. a IX-a A,B,C,D –
1ora/săptămână

LOGICĂ, ARGUMENTARE ŞI COMUNICARE


Planificare anuală calendaristică
2017-2018

Nr
crt. Unitatea de Competențe Conţinuturi Nr ore Săptămâna Observ
Învățare specifice alocate aţii

Semestrul I
1. 2017
Introducere
în -1.1, 2.1, 3.1, Situaţii de comunicare
Logică şi 5.1 1 11-15. 09 S1
argumentare Comunicarea
interpersonală, publică S2
şi interculturală 1 18 -22. 09

Bariere în comunicare
1 25 -29.09 S3

Societate, Argumentarea şi
comunicare şi structura argumentării 1 02 -06.10 S4
argumentare
Principiile logice 1 09 -13.10 S5

2.
Analiza logică 1.Termenii-
a a .Caracterizare
argumentelor -1.2, 1.3, 1.5, generală
2.2
b. Tipuri de termeni 16 -20.10 S6
2 23 -27.10 S7
c. Raporturi logice între
termeni

Definirea termenilor
1.Termenii-
a.Caracterizare
generală
2 30.10 -03 .11 S8
b. Tipuri de definiţii
06 -10 .11 S9
c.Corectitudine în
definire
Clasificarea
termenilor

a.Caracterizare
generală
1 13 -17.11 S10
b. Forme de clasificare

c. Corectitudinea în 1
clasificare 20-24 .11 S11

a. Caracterizare
generală – definire,
3. structură
1.1, 1.2, 2.1,
Analiza logică a 3.2 b.Tipuri de propozitii :- 1 27-29.11 S12
argumentelor b1.. categorice

2.Propoziţii
b2. compuse 2 04 -08 .12 S13
11-15.12 S14

c. Raporturi logice între 1 18-22.12 S15


propoziţii

2018
4. a. Caracterizare S16
Analiza logică -1.1, 1.2, 1.3, generală- definiţie, 1 15-19.01
a 2.1, 1.4 structură
argumentelor
b. Tipuri de 1 22 -26.01 S17
3.Raţionamente rationamente

- 2.5, 3.4, 4.3, - Proiecte, portofolii, 1


5. Evaluare 5.2, 5.3 autoevaluare 29.01 -02. 02 S18