Sunteți pe pagina 1din 31

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică

Specializarea:Administrarea Afacerilor

Asigurările pentru copii


Anul III, Grupa I

Student: Beilic Robert


Cuprins
INTRODUCERE

CAPITOLUL I Scurt istoric

CAPITOLUL II Asigurarile pentru copii

2.1. Notiuni introductive

2.2.Cat poate primi un copil dupa ce ajunge la majorat

2.3.Ce acopera asigurarea

CAPITOLUL III Asigurarea de persoane

3.1.Allianz Ţiriac
3.2.Astra
3.3.Grawe
3.4.Aviva
3.5.ING asigurări
3.6.AIG life
3.7.Generali
3.8.Asiban
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

2
INTRODUCERE

Asigurarea este o formă de protecţie bazată pe un contract, prin care o persoană fizică
sau juridică care se va numi asigurat, cedează anumite riscuri unei persoane juridice - asigurător,
plătind asigurătorului o sumă de bani numită primă de asigurare. Asigurătorul se obligă prin
acest contract să plătească asiguratului despăgubiri în cazul în care evenimentele prevăzute în
contract au loc.

Poliţele de asigurări pentru copii îmbracă forma unor planuri de economii pe termen
mediu şi lung. Acestea au devenit o afacere rentabilă pentru brokeri şi companii. Asimilate
asigurărilor de viaţă, poliţele destinate protecţiei copiilor reprezintă cam 20% din portofoliul
unui asigurător.
Pe piaţă sunt asigurări pentru copii tradiţionale şi unit linked. "Ca proporţie, produsele
unit linked sunt majoritare pe piaţă, dar trebuie spus că la acest tip de asigurare riscul aparţine
clientului, şi nu companiei. Sau, altfel spus, dacă fondurile în care se investesc primele de
asigurare scad, clientul poate să încaseze după 15 ani de plată a primelor mai puţin decât a depus
în tot acest interval. E puţin probabil să se întâmple aşa, pentru că pieţele financiare au în
general reculuri pe perioade scurte de timp (3-4 ani), dar dacă vorbim de protecţia copilului ar
trebui luat în considerare acest fapt", explica Constantin Năstase, director executiv UNSICAR
(Uniunea Naţională a Societăţilor de Intermediere şi Consultanţă în Asigurări din România).
În portofoliul ING Asigurări de Viaţă, de exemplu, sunt prezente ambele tipuri de
produse. Cel tradiţional este intitulat „Academica“, iar cel cu acumulare de capital este numit
„Debut 18“. Generali are un produs tradiţional special pentru copii, „Majorat“, iar pentru părinţii
care doresc pot fi adaptate poliţele unit-linked.
Principalele riscuri asigurate sunt decesul copilului sau decesul asiguratului (părintelui -
n.r.). În cazul în care perioada contractată se încheie fără evenimente, copilul va primi suma
asigurată plus beneficiul acumulat, produsul funcţionând ca o economisire pe termen lung.

3
CAPITOLUL I Scurt istoric

Cu 15 ani în urmă, românii abia dacă auziseră despre poliţele de asigurare pentru copii.
Cei mai mulţi aflau despre acestea din filme, din acele scene ilare pentru noi, în care îi vedeam
pe părinţii americani, de exemplu, punând bani deoparte pentru studiile universitare ale
copilului, deşi era vorba despre un nou-născut. Această atitudine începe, treptat, să dispară, iar
interesul pentru asigurarea unui viitor bun copilului este din ce în ce mai evident. Tot mai multe
familii, spun specialiştii, sunt preocupate de a le asigura copiilor un viitor cât mai trainic, copiii,
devenind astfel miza pentru companiile de asigurari.
Asigurarea nu mai este doar un produs destinat adulţilor. Chiar dacă părintele este cel
care va semna poliţa, în calitate de beneficiar, copilul se poate folosi după vârsta majoratului de
o rentă de studiu sau de dotă de căsătorie.
"Nu va mai dura mult şi pe lista de cadouri pentru un nou-născut va fi poliţa de
asigurare", crede managerul de la Eurobrokers.
Ca atare, trendul încheierii de poliţe pentru copii se menţine la majoritatea asigurătorilor.
Aproape toate societăţile din domeniu care activează pe piaţa asigurărilor de viaţă oferă
produse specifice pentru copii.

CAPITOLUL II Asigurari pentru copii

2.1. Notiuni introductive

Asimilate asigurarilor de viata, politele destinate protectiei copiilor reprezinta cam 20%din
portofoliul unui asigurator Aproape toate societatile din domeniu care activeaza pe piata
asigurarilor de viata ofera produse specifice pentru copii.

Politele de asigurari pentru copii imbraca forma unor planuri de economii pe termen mediu si
lung. Primele de asigurare pot fi platite periodic, la un interval ales de parinte, iar sumele vor fi
capitalizate pe toata durata contractului.

4
"Ca atare, fara exceptie, programele de asigurare pentru copii nu acopera riscul de deces al
copilului. S-ar putea spune ca acesta ar fi un minus al acestor programe, doar aparent, pentru ca
transferul acestui risc ar implica, pe langa costuri suplimentare, in primul rand modificari de
mentalitate, fara a crea suspiciuni de frauda", explica Dumitru Jitariu, manager Eurobrokers
Group.

Asadar, programele de asigurare pentru copii sunt concepute ca o combinatie de beneficii oferite
copilului in situatia in care se petrece un eveniment asigurat atat cu contractantul asigurarii (unul
dintre parinti, tutore sau ruda), cat si cu copilul care este beneficiar al asigurarii.

2.2.Cât poate primi un copil după ce ajunge la majorat ?


Suma pe care un copil o va primi în momentul când va ajunge la maturitate depinde
foarte mult de perioada în care părintele a cotizat şi valoarea primelor plătite, aceasta putând fi
folosită pentru plata studiilor, cumpărarea unei case, maşini, cheltuieli de nuntă, începerea unei
afaceri sau pentru orice altceva are nevoie copilul.
Primele se pot plăti în lei, euro, dar şi în alte monede, în funcţie de compania care încheie
asigurarea.
Părintele (contractantul) trebuie să cotizeze la societate de asigurări cel puţin 5 ani, până
când minorul va împlini 18 - 25 ani, iar pe lângă suma plătită, copilul va primi şi beneficiul
acumulat de-a lungul anilor.
Suma asigurată se stabileşte în funcţie de nivelul de trai pe care părintele îl doreşte
pentru copilul său, de nevoile pe care se anticipează că acesta le va avea, dar şi în funcţie de
posibilităţile financiare ale părintelui.
La maturitatea contractului, beneficiarul (copilul) va intra în posesia banilor printr-o
singură plată sau eşalonat pe mai mulţi ani, în funcţie de necesităţi sau de asiguratorul cu care
s-a încheiat contractul.
În cazul Generali, dacă pentru un nou născut se plăteşte trimestrial 300 lei, fără indexări,
suma asigurată ajunge la 24.662 lei, iar capitalul final (plus câştigul acumulat n.r.) este de
31.215 lei. În cazul în care se fac indexări, beneficiul final poate ajunge la 54.492 lei.
Un alt exemplu a fost oferit de reprezentanţii AIG Life. Pentru un copil de 1 an pentru care
părintele/tutorele plăteşte lunar o primă de 80 lei, indexată anual cu 3%, suma asigurată la

5
maturitatea contractului este de 18.753 lei la care se adăugă beneficiul investiţional obţinut de
companie. Durata contractului în acest caz este până când copilul împlineşte 18 ani.
Totodată, pentru un copil de 10 ani, în aceleaşi condiţii contractuale, suma asigurată la
maturitatea contractului este de 10.551 lei la care se adăugă beneficiul investiţional obţinut de
companie. Pentru aceste exemple s-a luat în calcul vârsta de 30 de ani pentru părintele sau
tutorele care încheie contractul de asigurare.
"Este evident avantajul încheierii poliţei de asigurare de la o vârstă cât mai fragedă, atât
din punct de vedere al protecţiei financiare, cât mai ales din punct de vedere al perioadei
necesare pentru acumularea de capital", au spus oficialii AIG.
“Scopul acestor asigurari este acela de a oferi un ajutor financiar copiilor atuncicand
acestia vor ajunge la maturitate”
(reprezentantii pietei)

Plata primelor se poate face lunar, trimestrial, semestrial, anual sau chiar într-o singură
transă, în funcţie de compania de asigurări aleasa.
Asiguratul (părintele) are posibilitatea de a opta pentru majorarea sumei asigurate printr-
un coeficient propus de asigurator, determinat de rata inflaţiei, sau îşi poate majora suma
asigurată şi prima de asigurare corespunzător necesitaţilor de protecţie ale copilului şi familiei şi
situaţiei bugetare.
Totodată, părintele poate micşora valoarea primelor, dar nu mai puţin de valoarea minimă
stabilită de societăţi.

2.3.Ce acoperă asigurarea ?


Pe lângă suma asigurată în caz de apariţie a riscului (deces, accident etc.), companiile
oferă şi alte beneficii, precum spitalizarea, intervenţii chirurgicale, asigurare în caz de
invaliditate atât pentru copil, cât şi pentru părinte, sau beneficii pentru alte evenimente ce se pot
întâmpla în dezvoltarea copilului.

6
CAPITOLUL III Asigurările de persoane

Asigurările de persoane au ca obiect garantarea plăţii unei sume de bani de către


asigurător, în cazul producerii unui eveniment legat de persoana fizică a asiguratului, şi anume:
vătămarea corporală, îmbolnăvirea, decesul sau supravieţuirea acestuia.
Suma asigurată se stabileşte în mod forfetar de către asigurat, în funcţie de nevoile şi de
posibilităţile sale financiare. Asiguratul poate să încheie mai multe contracte de asigurare
împotriva aceluiaşi eveniment şi pentru sume diferite, fără să fie împiedicat de lege sau de
asigurător să facă acest lucru. La producerea riscului asigurat, asiguratul sau beneficiarul
asigurării are dreptul să încaseze drepturile de asigurare de la toţi asigurătorii, deoarece aici nu
mai este vorba de daună ca la asigurările de bunuri. Neavând caracter reparator, asigurarea de
persoane nu suferă restricţiile la care este supusă asigurarea de bunuri.
Asigurările de persoane se pot clasifica în funcţie de riscul asigurat, de momentul
achitării primei, de momentul încasării sumei asigurate şi de forma pe care aceasta o îmbracă.
În funcţie de riscul acoperit:
- asigurări de supravieţuire
- asigurări de deces
- asigurări mixte de viaţă
- asigurări de accidente
- asigurări de boală
- alte forme
Pe lângă asigurările de viaţă, la care ne-am referit până aici, în practica internaţională se
întâlnesc şi alte forme de asigurări de persoane, printre care:
- asigurările de sănătate permanentă
- asigurările dotale
- asigurările de nupţialitate
- asigurările de natalitate
În continuare am prezentat 8 societăţi de asigurări:
 Allianz Ţiriac
 Astra
 Grawe
 Aviva

7
 ING asigurări
 AIG life
 Generali
 Asiban

“VIITORUL ESTE ÎNTOTDEAUNA PLIN DE NEPREVĂZUT.


ESTE IMPORTANT SĂ NE ASIGURĂM CĂ VA FI AŞA CUM NI-L DORIM.”

8
Istoricul ALLIANZ ŢIRIAC
Bazele fundaţiei actualei afaceri Allianz Ţiriac Asigurări au fost puse în anul 1994, odată
cu înfiinţarea societăţii Asigurări Ion Ţiriac SA. Pornind de la zero, compania s-a instalat repede
în fruntea ierarhiei operatorilor privaţi de asigurări. Creşterea accelerată a volumului de afaceri
derulate a ajutat ASIT să avanseze, în numai şase ani de existenţă, până pe poziţia secundă în
topul celor mai importanţi sigurători locali.
Dezvoltarea infrastructurii companiei - începând cu creearea şi diversificarea propriei
oferte de produse continuând cu atragerea celor mai buni specialişti locali din domeniul
asigurărilor şi terminând cu extinderea reţelei teritoriale - a fost realizată cvasiexclusiv prin
autofinanţare. În ciuda costurilor ridicate pe care lansarea unei afaceri de tip greenfield le
impune. Asigurări Ion Ţiriac a generat într-un timp record rezultate pozitive pentru acţionarii
săi.
Mizând iniţial, în principal, pe dezvoltarea relaţiilor cu clienţi ce desfăşurau activităţi în
domeniile industrial şi comercial, ASIT a reuşit să creeze adevărate parteneriate pe termen lung
cu asiguraţii, spre beneficiul ambelor părţi implicate.

START
De acum poţi asigura copiilor tăi sprijin financiar pentru studii sau căsătorie

Copiii sunt viitorul fiecăruia dintre noi. Viaţa alături de ei este plină de evenimente plăcute:
primii paşi, prima zi de şcoală, facultatea sau prima zi în propriul apartament, iar ei aşteaptă
sprijinul tău în fiecare moment din existenţa lor.

Poliţa de asigurare de viaţă Start, încheiată la Allianz-Ţiriac Asigurări, vine în


întâmpinarea nevoilor tale de a le oferi copiilor oportunitatea de a păşi în siguranţă şi fără griji
către două din momentele definitorii ale vieţii lor: studiile şi căsătoria. Cu poliţa de asigurare
Start poţi opta pentru una dintre cele trei variante de asigurare: rentă pentru studii,o dotă pentru
căsătorie, sau rentă pentru studii şi dotă pentru căsătorie.

Condiţii
• renta pentru studii poate acoperi nevoile materiale ocazionate atât de studiile liceale, cât şi de
cele universitare;

9
• dota pentru căsătorie se încasează cu ocazia căsătoriei sau la expirarea poliţei, dacă
beneficiarul nu s-a căsătorit până la acea dată;
• perioada de plată a rentelor pentru studii este cuprinsă între 2 şi 10 ani, iar vârsta beneficiarului
la data începerii acestei perioade trebuie să fie între 14 şi 25 de ani;
• în momentul completării cererii, asiguratul trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 65 de ani,
iar la data de maturitate a poliţei, cel mult 70 de ani.
6 motive pentru încheierea unei asigurări de viaţă Start
• Start îmbină beneficiul dotei pentru căsătorie cu cel al rentei pentru studii.
• Allianz-Ţiriac Asigurări acordă pe parcursul derulării contractului, o rată a dobânzii
garantată, de 3%. Pe lângă această garanţie Allianz-Ţiriac oferă în plus o dobandă anuală
garantată. De exemplu, pentru anii 2004 şi 2005 Allianz-Ţiriac Asigurări a acordat rate
de rentabilitate totală garantată de 10% şi respectiv 7%. Mai mult decât atât excedentul
de dobândă peste rata garantată , obţinut din investirea rezervei matematice a poliţei, se
redistribuie asiguratului, în proporţie de 90% sub forma de participare la profit.
• participarea anuală la profit sporeşte valoarea indemnizaţiei, indiferent dacă aceasta
este de tip dotă sau rentă;
• se oferă reduceri pentru opţiunile de plată a primelor cu frecvenţe mici (anual,
semestrial etc).
• plata rentelor se face pe o perioadă cuprinsă între 2 şi 10 ani; frecvenţa de plată a
rentelor este aleasă de contractant, dar beneficiarul o poate modifica, conform nevoilor
sale curente;
• la data semnării cererii de asigurare, ai dreptul să optezi pentru indexarea garantată a
indemnizaţiilor în cazul nefericit al producerii decesului pe durata poliţei, în schimbul
unei prime suplimentare. În baza acestei opţiuni, indemnizaţiile garantate (renta şi/sau
dota) sunt protejate de inflaţie, fiind indexate anual după data decesului asiguratului şi
până la maturitatea poliţei cu un procent fix, stabilit de către asigurător şi comunicat
asiguratului la data semnării cererii de asigurare.
Dacă ai încheiat deja o poliţă de asigurare de viaţă Start, poţi de asemenea să
beneficiezi de una din clauzele de Protecţie suplimentară specifică care îţi vor oferi un
plus de siguranta.

10
„ASIGURAREA UNEI NOI GENERAŢII”

ASTRA Asigurări s-a desprins în anul 1991 din compania de stat ADAS, beneficiind de
experienţă de 31 de ani a acesteia, devenind a doua companie de asigurări din piaţa românească.
Încă de la începuturi, ASTRA a deţinut o poziţie importantă în piaţa asigurărilor, fiind în prezent
cea mai mare companie după mărimea capitalului social şi una dintre primele companii în ceea
ce priveşte cifra de afaceri.
În anul 2005, UNIQA Group Austria a achiziţionat 27% din acţionariatul ASTRA,
urmănd ca până la finele lui 2007 participaţia UNIQA să fie majorata. Odata cu lansarea
colaborarii dintre cele doua companii, identitatea vizuala a ASTREI s-a transformat prin
alaturarea insemnelor ambelor companii. ASTRA-UNIQA este în prezent societatea de asigurări
cu cel mai mare capital social din piaţa autohtonă, în valoare de 55 milioane de EURO.
Parteneriatul încheiat între ASTRA şi UNIQA a condus la implementarea unor strategii de
vânzare şi de produs având ca principale atuuri modernizarea, flexibilitatea şi apropierea de
clienţi.

Având 220 de unităţi teritoriale în toată ţara, ASTRA-UNIQA are acoperire teritorială completă,
oferind peste 60 de tipuri de asigurări generale şi de viaţă.
Vârsta copilului (beneficiarului) la începutul contractului este cuprinsă între 0 şi 18 ani,
beneficiul la maturitatea contractului putând fi primit când copilul are vârsta cuprinsă între 16 şi
25 de ani împliniţi.
Riscurile acoperite de poliţă:
a) supravieţuirea beneficiarului la sfârşitul contractului – se primeşte beneficiul la maturitatea
contractului; bn
b) decesul beneficiarului în perioada de asigurare - părintele primeşte rezerva matematică şi
beneficiul investiţional;
c) decesul asiguratului (părintelui) în perioada de asigurare –beneficiarul primeşte la sfârşitul

11
contractului beneficiul la maturitatea contractului; d) decesul asiguratului din accident până la
emiterea poliţei - beneficiarul va primi suma asigurată dar nu mai mult de 10.000 EUR sau
echivalentul în lei.
De asemenea, sunt prevăzute următoarele clauze:
- suma asigurată poate fi majorată anual cu rata inflaţiei;
- la sfârşitul perioadei contractuale, beneficiul la maturitatea contractului poate fi achitat printr-o
singură plată, sau sub formă de anuităţi pe o perioadă cuprinsă între 4 şi 6 ani; - la asigurarea de
bază se pot adauga clauze suplimentare care acoperă riscuri din accident (deces, invaliditate
permanentă, intervenţie chirurgicală, spitalizare, exonerare plată prime, fracturi etc.)

12
“ASIGURAREA DE PARTEA TA”
Istoric

În 1828, prin strădaniile Arhiducelui Johann de Austria, fratele mai mic al împăratului
austriac Franz Josef I, a fost constituită "Grazer Wechselseitige", o asociaţie de asigurare bazată
pe mutualitate. Tot în acest an, apare şi primul tip de asigurare, cel împotriva incendiilor.

1909 - Introducerea asigurării împotriva grindinei

1938 - Introducerea asigurării de răspundere civilă, accidente şi auto

1969 - Numele firmei devine "Grazer Wechselseitige Versicherung AG".

1972 - Compania Grawe începe să practice şi asigurări de viaţă.

1991 - Extinderea cu success pe plan internaţional, în 10 ţări din centrul şi estul Europei.

START
Asigurare mixtă de viaţă pentru un copil cu acumulare de capital şi acoperire
suplimentară
pentru invaliditate din accident. Programul de asigurare Grawe START este un pachet complet
ce oferă acoperire prin asigurare pentru două persoane asigurate şi are ca scop principal
protejarea viitorului copilului dumneavoastră.
Persoana asigurată 1 este un copil cu vârsta cuprinsă între 0 şi 14 ani.
Durata contractului este de minim 10 ani, şi este limitată de împlinirea de către copilul asigurat a
vârstei de minim 18, respectiv maxim 25 de ani.
Persoana care încheie asigurarea - contractantul - poate fi o persoană fizică în vârstă de cel puţin
18 ani care se obligă să achite asigurătorului primele de asigurare, contractantul putând opta
totodată pentru intrarea în asigurare şi ca persoană asigurată 2.

Contractantul asigurării START nu poate fi decât unul dintre membrii familiei copilului asigurat
(ex.: părinţi, bunici, unchi, mătuşi, etc.). Vârsta maximă de intrare a contractantului în asigurare
este de 65 de ani, iar vârsta maximă de ieşire din asigurare este de 75 de ani. Durata asigurării
persoanei asigurate 2 este obligatoriu egală cu durata asigurării copilului.

Prima minimă anuală este de 400 lei. Plata primelor se poate face cu frecvenţă anuală sau

13
semestrială.

Acoperirea prin asigurare:


Pentru copil (P1) = asigurare mixtă de viaţă cu acumulare de capital cu plata fracţionată a sumei
asigurate în caz de deces (asigurare de bază) + asigurare suplimentară de invaliditate permanentă
din accident cu grad de invaliditate peste 50% .
Pentru P2 (contractant) = asigurare suplimentară de deces + asigurare suplimentară de exonerare
de la plata primelor în caz de invaliditate permanentă din accident de peste 50%.
Beneficiar al asigurării şi indemnizaţii de plată:

 la supravieţuirea copilului asigurat: se va plăti copilului suma asigurată, împreună cu

rezervele suplimentare acumulate

 in caz de deces al persoanei asigurate 1: asigurătorul va plăti beneficiarilor desemnaţi

fracţiunea din suma asigurată la supravieţuire corespunzătoare raportului dintre anul asigurării în
care s-a produs decesul şi durata totală a asigurării, inclusiv rezerva suplimentară acumulată
până în momentul producerii evenimentului asigurat. Contractul va fi reziliat automat, împreună
cu toate asigurările suplimentare.

 in caz de invaliditate permanentă din accident (peste 50%) a copilului: se va plăti


copilului suma asigurată la invaliditate, egală cu suma asigurată la supravieţuire. Asigurarea de
invaliditate va fi reziliată automat, asigurarea de viaţă continuând nemodificată până la sfârşitul
duratei contractuale. Dacă la momentul plăţii copilul este minor, plata se face către
reprezentanţii legali ai acestuia.

 in cazul decesului contractantului dacă acesta este şi persoana asigurată 2: se va plăti

copilului suma asigurată pentru deces, adică dublul sumei asigurate la supravieţuirea a copilului.

 in caz de invaliditate permanentă din accident peste 50% a persoanei asigurate 2:

contractantul este exonerat de la plata primelor pentru asigurarea de viaţă, pentru restul duratei
contractului.

Nu se solicită un control medical special pentru persoana asigurată 1 decât pentru sume
asigurate la supravieţuire de peste 150.000 lei, iar pentru persoana asigurată 2 se solicită control
medical începând cu suma de 75.000 lei.

14
„SUNTEM APROAPE DE TINE”

Aviva este locul 1 în topul asigurătorilor din Marea Britanie, fiind compania de asigurări
cu cea mai îndelungată experienţă în domeniu, având o istorie de peste 300 de ani. Astăzi, Aviva
este lider de piaţă în Europa, Asia, SUA şi Australia. Aviva asigură siguranţa financiară a peste
40 de milioane de clienţi în toată lumea, administrând peste 535miliarde euro.
Grupul s-a format în iunie 1998, prin fuziunea a două mari companii care deţineau supremaţia
pe piaţa britanică de asigurări - Commercial Union şi General Accident, decizia având la baza
tendinţa de concentrare a capitalurilor, care a dominat pieţele financiare internaţionale în anii
‘90. În martie 2000 CGU a fuzionat cu Norwich Union, formând CGNU (Commercial General
Norwich Union). În 2002 grupul a decis schimbarea numelui în AVIVA, schimbare care se va
aplica treptat în toate cele peste 50 de ţări unde grupul deţine operaţiuni.
Rădăcinile grupului coboară în istorie până în anul 1696 - când este consemnată
înfiinţarea celei mai vechi societăţi de asigurare din lume: Hand-in-Hand. La inceputul secolului
XX, in 1905, aceasta va fi preluată de Commercial Union, o companie britanică fondată în 1861.
Concomitent cu creşterea rolului sau pe plan internaţional activitatea companiei Commercial
Union s-a diversificat continuu. Poziţia pe care compania a reuşit să şi-o câştige nu a fost
afectată de cele două conflagraţii mondiale şi nici de o serie de alte calamităţi, cum ar fi de
exemplu cutremurul pământ din 1906 din zona San Francisco, sau scufundarea Titanicului, nava
asigurată de Commercial Union.
Grupul Aviva are sub administrare active depăşeşte 636 miliarde USD, fiind cel mai
important grup financiar britanic. Are 58.000 de angajaţi în toată lumea care oferă celor peste 40
milioane de clienţi servicii eficiente şi produse financiare garantate internaţional. Rezultatele
înregistrate de Grupul Aviva la jumătatea anului 2006 demonstrează o performanţă deosebită pe
fondul unei pieţe destul de dificile.
La nivel global, vânzările au atins valoarea de 22.718 milioane lire sterline, aceasta
însemnând o creştere de 22% faţă de perioada similară a anului trecut. O performanţă record s-a
înregistrat pe piaţa din Marea Britanie unde vânzările au crescut cu 39% ajungând la 10.464
milioane lire sterline având o perspectivă foarte bună la nivelul pieţei.

15
Bursa de studii Aviva
Bursa de studii Aviva este conceput ca un plan de protectie si investitii pe termen mediu
si lung, care asigura suport financiar pentru satisfacerea unor nevoi specifice ale copilului cum
ar fi plata studiilor, achizitionarea unei case, cheltuieli de nunta sau cumpararea unei masini
Copilul poate fi asigurat din prima zi de viata si beneficiaza de protectie pana la varsta de 25 de
ani. Detinatorul politei are libertatea de a alege durata contractului, care nu poate fi mai mica de
5 ani. Suma asigurata se stabileste in functie de nivelul de trai pe care il doresti pentru copilul
tau, de nevoile pe care crezi ca le va avea, dar si in functie de posibilitatile tale financiare.
Primele se pot plati in RON lunar, trimestrial, semestrial sau anual.
ROL ACTIV IN ASIGURAREA VIITORULUI
In calitate de titular al politei, decizi in ce program sau combinatie de programe vor fi investiti
banii. Daca doresti, incepand cu cel de-al doilea an, vei puteti alege un alt program de investitii.
PROGRAMUL DE INVESTITII GARANTAT
Programul de investitii in lei iti garanteaza ca valoarea unitatii pe care o cumperi nu scade
niciodata sub valoarea initiala.
PROTECTIE EXTINSA
· In cazul decesului titularului politei, in cazul in care optiunea este selectata, compania va plati
copilului o suma fixa determinata la inceputul contractului.
· In caz de invaliditate temporara a titularului politei, in cazul in care optiunea este selectata,
planul Alfa ofera scutire de la plata primelor.
FLEXIBILITATE
· Bursa de studii Aviva iti ofera libertatea de a decide cand si cum pot fi incasate beneficiile.
Retragerea totala se poate face doar dupa ce polita este in vigoare timp de un an.
· In cazul decesului titularului politei, Aviva Asigurari de Viata plateste restul de prime pentru
durata restanta a planului. Astfel, cand planul va lua sfarsit, copilul va beneficia de toti banii
acumulati in acest plan.

16
„EŞTI MAI PUTERNIC”

Istoric

Istoria ING în România a început în 1994. Atunci, ING Bank a fost prima bancă străină
care a dechis o sucursală în România, după 1989. În prezent, ING România oferă o gamă
completă de servicii financiare destinate tuturor categoriilor de clienţi: companii, instituţii
financiare şi clienţi persoane fizice.

ING România are peste 1000 de angajaţi în cele 27 de oraşe în care sunt deschise 24 de
sucursale pentru companii şi 120 unităţi ING Self’Bank, pentru persoane fizice. De asemenea,
ING România beneficiază de cea mai mare forţă de vânzări de produse de asigurare: 2600 de
consultanţi în 61 de oraşe.

ING deţine o poziţie foarte solidă pe toate segmentele pe care activează: lider pe piaţa de
brokeraj şi pe piaţa financiară primară si secundară; este cea mai mare bancă custode şi este
liderul pieţei de asigurări de viaţă. În plus, ING a fost prima instituţie bancară care a oferit
companiilor şi persoanelor fizice o gamă completă de servicii electronice: ING OnLine,
Self’Bank şi Home’Bank.

ING Bank România este singura bancă de pe piaţă care beneficiază de ratingul `AA`,
acordat de agenţia internaţională Standard & Poor`s. Acesta conferă ING Bank statutul de
instituţie financiară care furnizează clienţilor o securitate financiară excelentă.

Planurile pentru copii DEBUT 18 şi ACADEMICA pot asigura copilului


dumneavoastră o importantă şi necesară sursă de venit pe perioada studiilor sau la începutul
vieţii sale independente.

DEBUT 18

Debut 18 este un plan financiar care îi asigură copilului dumneavoastră o importantă şi


necesară sursă de venit pe perioada studiilor sau la începutul vieţii sale independente. Puteţi
asigura copilului dumneavoastră un sprijin financiar major, având acces la programele de
investiţii ING Asigurări de Viaţă şi acumulând astfel sumele de bani de care copilul

17
dumneavoastră va avea nevoie.
Planul financiar Debut 18 oferă :
- protecţie prin garantarea unei sume asigurate (la alegerea dumneavoastră) în cazul producerii
unui eveniment neaşteptat (decesul persoanei asigurate pe parcursul perioadei de plată a
primelor) şi preluarea plăţii primelor de asigurare de ING Asigurări de Viaţă
- investirea primelor de asigurare eşalonate în programul «Bonuri de Tezaur»
- posibilitatea unor investiţii administrate separat prin plata unor prime suplimentare.
Durata contractului este formată din perioada de plată a primelor care trebuie să fie de
minim 5 ani şi perioada de plată a rentelor. Odată cu terminarea perioadei de plată a primelor,
dumneavoastră veţi alege modalitatea de primire a fondului de rente constituit pentru copilul
dumneavoastră:
Totodată, oricând pe perioada contractului dumneavoastră, aveţi acces la sumele constituite din
primele plătite suplimentar.
Frecvenţa de plată a primelor poate fi: lunară, trimestrială, semestrială sau anuală.
Planului Debut 18 îi puteţi ataşa următoarele asigurări suplimentare oferite de ING Asigurări
de Viaţă:
- asigurările de sănătate pentru spitalizare sau intervenţii chirurgicale
- asigurarea în caz de accident
- preluarea în caz de invaliditate permanentă a plăţii primelor de ING Asigurări de Viaţă.
Beneficii
Flexibil
- dumneavoastră alegeţi valoarea rentelor de care doriţi să beneficieze ulterior copilul
dumneavoastră, precum şi contribuţiile lunare cele mai potrivite;
- dumneavoastră alegeţi protecţia financiară de care doriţi să beneficieze copilul dumneavoastră
pe perioada de plată a primelor;
- oricând pe perioada contractului puteţi spori sau reduce valoarea primelor dumneavoastră;
- oricare terţă persoană poate spori contul copilului dumneavoastră plătind prime suplimentare;

18
„VIAŢA TA E VIAŢA FAMILIEI TALE!”

Grupul AIG a avut contacte indirecte cu clienţi de pe piaţa românească încă din anul
1979, când a devenit reasiguratorul ADAS. Din 1994, organizaţia a intrat pe piaţa din România,
sub numele de AIG România, ocupându-se de riscuri comerciale şi industriale.
AIG Life România a fost înfiinţată la sfârşitul lui 1998 când a început activitatea de
vânzări de asigurări de viaţă în Bucureşti, Braşov, Cluj, Oradea, Timişoara şi Constanţa. În
prezent, AIG Life România are agenţii deschise în următoarele oraşe: Bucureşti, Arad, Baia
Mare, Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Galaţi, Iaşi, Oradea, Piteşti, Ploieşti şi Timişoara.
Distribuţia serviciilor companiei este realizată în întreaga ţară atât prin agenţiile AIG Life
România, cât şi prin reţeaua de brokeri.
După şapte ani de activitate, Compania se situează pe locul II pe piaţa românească a
asigurărilor, deţinând o cotă de piaţă de 10-11%. Valoarea serviciilor oferite a fost rapid
recunoscută pe piaţa de profil din România, aceasta aducând aproape 250.000 de clienţi.
Forţa de vânzări este compusă din circa 1.200 de consultanţi şi 100 de manageri,
compania fiind reprezentată şi prin brokeri prezenţi peste tot în ţară.
Sectorul de Asigurări de Grup a fost prezent încă de la început în cadrul companiei, iar cei peste
250 de clienti corporatişti contractaţi în acest moment, precum şi numărul angajaţilor asiguraţi
de aproape 30.000 reprezintă o dovadă a rezultatelor remarcabile înregistrate pe piaţă.

JUNIOR EXTRA

Junior Extra este un produs de asigurare de viaţă special conceput pentru a-ţi oferi
siguranţă şi linişte în ceea ce priveşte viitorul copilului tău, iar lui cât mai multe şanse de a reuşi
în viaţă. Acesta are caracteristicile unui produs flexibil de economisire şi protecţie care permite
copilului tău să beneficieze de un bonus garantat la maturitatea contractului şi de acoperire
oriunde în lume, 24 de ore din 24.
Junior Extra îţi oferă posibilitatea de a economisi bani pentru a oferi copilului tău un
început plin de succes în viaţa de adult şi, în acelaşi timp, oferă protecţie atât pentru copilul tău,
cât şi pentru tine.

19
La maturitatea contractului, copilul tău va dispune de o sumă asigurată garantată la care
se adaugă beneficiul investiţional. În plus, dacă ai plătit primele la timp, va primi şi un bonus
garantat în funcţie de durata contractului, în valoare de 10% (dacă a fost încheiat un contract pe
minim 20 de ani) sau 5% (dacă durata contractului este mai scurtă de 20 de ani) din suma
asigurată.
Protecţia oferită de Junior Extra acoperă cu suma stabilită în contract cheltuielile
medicale necesare spitalizării sau unei intervenţii chirurgicale pentru copil, precum şi riscul de
deces din accident pentru titular. Durata contractului este flexibilă, poate fi de 10 ani sau până
când copilul împlineste 18, 21 sau 23 de ani.

Flexibilitatea produsului se regăseşte şi în modalitatea de plată a capitalului acumulat:


1.toţi banii odată – dacă vrea să îşi ia o casă, o maşină sau pentru orice scop ar dori să îi
folosească;
2.în rate, pe o perioadă stabilită – de exemplu, ca bani pentru finanţarea studiilor.
Ca şi în cazul produsului Life Extra, poţi decide asupra ataşării beneficiilor opţionale pentru o
poliţă Junior Extra.

Contractul Junior Extra se adresează oricărui copil cu vârsta cuprinsă între 1 şi 17 ani, iar
durata minimă a contractului este de 10 ani.

20
„E BINE SĂ ŞTII CĂ TE POŢI BUCURA DE VIITOR"

1831 Ia fiinţă Compania Assicurazioni Generali Austro-Italiche.

1835 Se deschide prima filială în România, la Brăila

1848 Schimbarea numelui în Assicurazioni Generali. Pe poliţe este reprezentată pentru prima
oară imaginea leului Sfântului Marcu.Acesta devine simbolul companiei.

1857 Acţiunile Companiei sunt cotate la Bursa din Trieste.

1875 Începe plata dividendelor în franci aur (până în 1914).

1881 50 de ani de activitate.Se constituie Compania Vienna Erste Allgemeine, prima societate
controlată de Generali.

1886 Direcţia centrală se transferă în actualul sediu din Trieste.

1897 Se înfiinţează în România, la Brăila, GENERALA.

1893 Apare primul număr din "Il Bollettino" ("Buletinul").

1900 Demarează un vast program de investiţii imobiliare.

1905 75 de ani de activitate.

1909 Marco Besso e numit preşedinte.

1918 Trieste, sediul Direcţiei Centrale, e anexat Italiei. Generali devine o societate italiană.

1926 Începe colaborarea cu realizatorul de panouri publicitare Dudovich.

1931 100 de ani de activitate.

1933 Începutul unui important program de investiţii imobiliare şi agricole.

1935 GENERALA - Lider de piaţă în România.

1937 Este creat un departament "electro-contabil", dotat cu aparatură modernă de calcul, marca

21
Hollerith.

1940 Generali întrerupe contactele cu organizaţiile Grupului din ţările inamice.

1943 Generali întrerupe contactele cu agenţiile din centrul şi sudul Italiei.

1945 Sediul legal se transferă la Roma

1948 Grupul se retrage din România şi de pe piaţa est-europeană.

1948 Reîncepe expansiunea Grupului în străinătate.

1966 Se semnează acordul de colaborare internaţională cu Aetena, cel mai mare grup cu ramuri
multiple de asigurări din SUA.

1971 Se lansează noua marcă sub forma abreviată Generali.

1981 150 de ani de activitate.

1989 Prin realizarea unui joint-venture în Ungaria, Generali devine primul Grup Occidental de
asigurări care îşi reia activitatea în estul Europei.

1990 Sediul legal se mută din nou la Trieste.

1993 Generali revine pe piaţa românească.

1994 Ia fiinţă Genertel, societate ce lansează în Italia asigurarea prin telefon.

1997 Generali obţine controlul grupurilor AMB şi Migdal, întărindu-şi poziţia deţinută pe
pieţele din Germania şi Israel.

1998 Prin constituirea Băncii Generali şi cumpărarea BSI, Grupul îşi face intrarea în sectorul
serviciilor financiare.

1999 Generali Holding Vienna devine acţionarul majoritar al companiei din România, Generali
Asigurări.

2000 Se încheie procedurile OPAS care duc la obţinerea controlului asupra INA.

2001 Se constituie la Canton Societatea Generali China Life Ins. Co.

2003 Strategia pe 2003-2005 a Grupului Generali este prezentată comunităţii internaţionale


financiare

2004 Oferta companiei CityLife, susţinută de divizia de imobiliare Generali, câştigă licitaţia
pentru reconstrucţia Târgului din Milano

22
2005 Compania Generali China Life intră în China pe sectorul asigurărilor de grup cu o primă
de asigurare unică de aproximativ 1.8 miliarde Euro.

MAJORAT

MAJORAT este un plan de economii care îţi oferă soluţii flexibile pentru viitorul copilului tău.
MAJORAT - plan de economie oferit de Generali Asigurări, este o poliţă de asigurare flexibilă şi
unică, pentru că iţi oferă posibilitatea de a alege modul în care copilul tău va primi suma

Motive pentru a alege Planul de Economii MAJORAT:


* Pentru a oferi copilului şansa de a studia la o universitate de prestigiu ale cărei costuri nu pot fi
acoperite altfel.
* Pentru a cumpăra o locuiţă copilului, în momentul în care îşi începe viaţa proprie.
* Pentru a oferi copilului posibilitatea de a folosi o sumă de bani atunci când va avea cu
siguranţă nevoie de ei - în momentul căsătoriei.
* Pentru ca la MAJORAT copilul tău să poată începe o afacere proprie.
Care sunt condiţiile în care se încheie un Plan de Economii MAJORAT ?
* Vârsta copilului trebuie să fie mai mică de 13 ani în momentul încheierii contractului.
* Părintele sau tutorele legal nu trebuie să fie mai vârstnic de 65 de ani la încheierea
contractului.
* Prima anuală minimă este de 400 RON.
Cum funcţionează Planul de Economii MAJORAT?
* Părintele (Asiguratul) finanţează planul de economii MAJORAT al cărui beneficiar este
copilul.
* Primele de asigurare plătite periodic vor fi capitalizate pe toată durata contractului, aceasta
fiind egală cu diferenţa dintre 18 ani şi vârsta copilului.
* În cazul în care părintele încetează din viaţă înainte de încheierea contractului, Generali
Asigurări preia plata primelor până la sfârşitul contractului, oferind, astfel, garanţia investiţiei.
* În funcţie de decizia părintelui, suma asigurată plus participarea la câstig poate fi plătită
integral la majorat sau la orice vârstă cuprinsă între 18 şi 25 de ani.
* Suma economisită poate fi platită şi eşalonat sub formă de rentă de studii.
* Protejarea capitalului împotriva devalorizării este realizată prin majorarea sumei asigurate cu

23
coeficientul de inflaţie.
Avantajele pe care le oferă Planul de Economii MAJORAT:
* Posibilitatea contractantului de a primi în avans o parte din capitalul acumulat în cazul în care
copilul urmează să sufere o intervenţie chirurgicală de urgenţă.
* Posibilitatea de a mări capitalul pe durata contractului prin plăţi suplimentare, fără examinare
medicală.
* Planul de economii MAJORAT oferă libertatea de a alege, la sfârşitul contractului, modul în
care copilul va beneficia de suma economisită: dotă, rentă de studii, achiziţionare de bunuri,
pornirea unei afaceri etc.
* În cazul producerii unui accident se acoperă cheltuielile de spitalizare, intervenţii chirurgicale
şi imobilizare în aparat gipsat şi pentru copilul beneficiar.

24
Istoric
Societatea de asigurare-reasigurare ASIBAN a fost fondată în 1996 la iniţiativa a cinci
acţionari: BCR, BRD, CEC, BT, şi Societatea de semnalizări şi automatizări feroviare.
Fiecare din cei 5 acţionari a subscris câte 20%, din capitalul social al noii societăţi. Concepută
iniţial ca o societate care să deservească, în primul rând, clienţii băncilor acţionare, ASIBAN a
devenit rapid un nume important pe piaţa asigurărilor, urcând, după numai 3 ani de activitate,
între
Dezvoltarea exponenţială a societăţii ASIBAN este ilustrată de ratele de creştere dion
fiecare an, situate mereu cu mult peste media de creştere a pieţei. Evoluţia se regăseşte şi în
creşterea capitalului social, de la 500.000 RON la înfiinţare, 25.000.000 RON la finele anului
2005.
De la început, la ASIBAN am oferit clienţilor atât asigurări generale, cât şi asigurări de
viaţă. În funcţie de cerinţele clienţilor noştri, am dezvoltat permanent portofoliul de poliţe de
asigurare, acoperind, în prezent, toate clasele de asigurări. Începând cu anul 2003, în urma
autorizării obţinute de la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, clienţii noştri beneficiază şi
de Asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de
autovehicule (RCA), iar din 2005 ASIBAN a introdus în portofoliu şi asigurarea de tip Carte
Verde.
Anul 2005 a adus pentru ASIBAN clasarea pe a cincea poziţie a clasamentului
societăţilor de asigurare din România, poziţie menţinută şi în 2006, precum şi prima schimbare
de acţionariat, prin vânzarea, de către SC.ISAF.SA, a acţiunilor deţinute, către ceilalţi 4 acţionari
care au deţinut, astfel, câte 25% din acţiunile societăţii. Această formulă s-a păstrat până în 2006
când, în structura acţionariatului ASIBAN s-a alăturat SC.FINANCIARA.SA prin preluarea unei
acţiuni cesionate de BCR.
Grawe acordă şi posibilitatea ca cel care plăteşte primele (părinte, bunici, mătuşi, unchi)
să fie la rândul său asigurat, în cadrul aceluiaşi produs. Vârsta maximă de intrare a

25
contratantului în asigurare este de 65 de ani, iar vârsta maximă de ieşire din asigurare este de 75
de ani. Durata asigurării plătitorului este obligatoriu egală cu durata asigurării copilului.
Totodată, Astra Asigurări are un plan de protecţie financiară pentru copii, dar are ataşată
şi o componentă de protecţie care se poate extinde pentru întreaga familie.
Printre companiile care oferă produse de economisire pentru copii se număra ING
(poliţele Debut 18 şi Academica), Astra (poliţa Viitor), Generali (Majorat), Aviva (Bursa de
Studii), AIG Life (Junior Extra şi Junior Invest), Grawe (Start), BCR (Renta de studii pentru
copii Magister), Allianz-Tiriac (Start), Omniasig (Junior).

Cum arată piaţa?

"Aceste produse de viaţă au un potenţial de creştere foarte mare în acest an", a spus
Cornelia Coman, director general al ING Asigurări de Viaţă. Ea a precizat că 16% din populaţia
României este reprezentată de copii, existând o nevoie certă în piaţă de produse de economisire
pentru această categorie.
Potrivit unui studiu, peste 50% din potenţialii clienţi ai ING considera că acum este un
moment bun sau foarte bun pentru a cumpăra o asigurare pentru copii, a spus oficialul ING.
”În portofoliul de planuri financiare pentru copii încheiate la ING în 2010 observăm o
creştere a sumei asigurate medii cu 15% faţă de nivelul mediu corespunzător întregului
portofoliu de poliţe pentru copii, până la aproape 24.000 RON”, a mai declarat Cornelia Coman.
"Românii au început să conştientizeze din ce în ce mai mult nevoia de a-şi proteja familia
în cazul unor evenimente neprevăzute, de aceea credem că acest gen de produse vor înregistra o
creştere semnificativă în următorii ani", a declarat Shah Rouf, CEO Aviva Grup România.
El a menţionat că Aviva a înregistrat în 2008 o creştere cu 60% a numărului de poliţe
vândute pe segmentul asigurărilor pentru copii, comparativ cu anul precedent.

“În anii următori vor fi din ce în ce mai mulţi părinţi care


se vor preocupa de siguranţa viitorului copiilor lor. “
(Ovidiu Racoveanu, directorul departamentului de

26
asigurari de viata al Generali Asigurari)
Ce avantaje au asigurările pentru copii?

În ultima vreme, deşi contextul economic nu este tocmai favorabil, standurile


expozanţilor de la târgurile cu produse destinate copiilor continua să fie luate cu asalt de părinţi.
În ultimii ani, pe lângă distribuitorii de cărucioare sau mobilier colorat, şi-au făcut loc şi
companiile de asigurări cu ofertă de planuri financiare pentru copii.
Sfaturile brokerului vizează importanţa dată în alegerea asigurătorului. "În general, când
vorbim de asigurări de viaţă, care sunt eficiente dacă au durată mare (15, 20, 30 de ani sau mai
mult) este necesar ca societatea de asigurare să trăiască mai mult decât asiguratul. Ca atare, se
recomanda asigurători cu tradiţie şi performanţă în domeniu, aflaţi în topul european şi în cel
mondial care activează pe piaţa românească", spune managerul Eurobrokers.
"Deşi nu sunt atât de populare, asigurările pentru copii sunt tot mai căutate, mai ales de
către părinţii înstăriţi. Anul trecut, compania noastră a avut o creştere a numărului acestor poliţe
cu circa 10 la sută. Între clienţi avem şi parinti-personalitati din viaţa artistică şi politică, însă nu
vă pot destăinui numele lor, din motive lesne de înţeles", a declarat reprezentantul unei companii
de asigurări.

De ce nu ar fi şi ele prezente? Indiferent de situaţia economică, copiii vor constitui


întotdeauna un trigger important. În plină criză, când majoritatea asiguratorilor de viaţă se
confruntau cu rezilieri ale contractelor, stabilizarea s-a realizat cu ajutorul planurilor financiare
pentru copii. În cazul diminuării veniturilor disponibile, este puţin probabil că un părinte să pună
în capul listei de reducere a cheltuielilor poliţa copilului.
Participarea societăţilor de asigurări la asemenea târguri şi expoziţii nu este
întâmplătoare. Cei care calca pragul sunt dispuşi să cheltuiască pentru confortul copiilor.
«Centurile de siguranţă» pe care încearcă să le fixeze în jurul copilului prin achiziţionarea unor
scaune de maşină sau a unor cărucioare cât mai fiabile releva dorinţa acestora de a proteja. Iar
un plan financiar, care să asigure în preajma majoratului sau a căsătoriei o sumă de bani,
reprezintă o investiţie în viitorul copilului.
Aproape toate companiile care practică asigurări de viaţă au în portofoliu planuri
financiare pentru copii. Acestea sunt contruite fie sub formă de planuri de economii fie au la

27
baza principiile unit-linked. Înainte de achiziţionarea unei poliţe, hotărâţi-vă ce tip de asigurare
vi se potriveşte cel mai bine.
Trebuie să ştiţi că în cazul unor companii precum Alico România sau Aviva Asigurări de
Viaţă, copilul are atât calitatea de asigurat cât şi de beneficiar, în timp ce la ING Asigurări de
Viaţă, BCR Asigurări de Viaţă sau Generali, asiguratul este părintele săa tutorele, iar beneficiar
copilul.
Nu vă aşteptaţi la câştiguri foarte mari atunci când achiziţionaţi o poliţă de asigurare.
Motivul principal trebuie să fie protecţia şi nu câştigurile potenţiale. Veţi constata că în piaţa
există multe alte tipuri de instrumente care pot returna performante semnificativ mai înalte.
Suma pe care copilul o va avea la dispoziţie depinde aproape în totalitate de nivelul primelor
plătite şi de perioada de contribuţii.

Upgrade pe riscuri asigurate


În primul rând, părintele poate asigura preluarea plăţii primelor de către societatea de
asigurare, în cazul în care el moare. În plus, cei care încheie poliţa pot opta pentru asigurarea
unei serii de riscuri. Acestea sunt predefinite de compania de asigurare, iar fiecare risc înseamnă
şi mărirea sumei pe care cel care încheie poliţa trebuie să o plătească.
De exemplu, se poate opta pentru obţinerea de despăgubiri pentru afecţiuni medicale
grave, spitalizări, invaliditate sau deces. Despăgubirile pe care le primeşte asiguratul, dacă se
produce unul dintre riscuri, urmează să fie acordate în funcţie de sumele asigurate, dar şi în
funcţie de coeficienţii de invaliditate şi de intervenţii chirurgicale menţionaţi în poliţă. De
exemplu, arsurile pe întreaga suprafaţă a capului pot fi depăgubite cu un sfert din suma
asigurată.
Există poliţe care permit asigurarea unor riscuri şi pentru copii, dar numai după ce
aceştia trec de o anumită vârstă. „Pentru clauzele suplimentare (n. red. - cele prin intermediul
cărora se asigură riscuri precum decesul, invaliditatea), copilul trebuie să aibă minimum un an,
deoarece până la această vârstă există riscuri ridicate de spitalizare, intervenţii chirurgicale etc.“,
explică şeful departamentului asigurări de viaţă din Generali, Ovidiu Racoveanu. La acest tip de
poliţe, copilul este un cobeneficiar al asigurării, persoana asigurată fiind părintele. Din acest
motiv, în momentul încheierii unei poliţe, întrebările despre starea de sănătate se referă la adultul
care plăteşte poliţa.

28
Pe de altă parte, părinţii care încheie o astfel de asigurare trebuie să plătească prime
anualizate minime. La asigurarea tradiţională „Academica“ de la ING, prima minimă anuală este
de 550 de lei, la produsul Interamerican „Comoara Ta“, de 800 de lei, iar la poliţa unit-linked de
la Aviva, valoarea minimă a plăţilor trebuie să ajungă la 1.000 de lei pe an.
Părinţii care încheie astfel de poliţe pot îngheţa plata primelor după câţiva ani de
contribuţie.

Concluzii

29
Asigurarile pentru copii ofera protectie copiilor inca din prima zi de viata,de asemenea
ofera parintilor posibilitatea de a economisi in vederea sustinerii financiare a copilului,cu ocazia
evenimentelor majore,garanteaza standardul de viata al copilului minor,sau in caz de deces
prematur al parintelui,sustinator financiar.

Dorinţa de a asigura din timp o sursă de venituri pentru copii la maturitate rămâne
un obiectiv primordial pentru consumatorii de asigurări de viaţă şi în 2018.
Atunci când încheie un plan financiar pentru copii, părinţii urmăresc să asigure un
viitor mai bun copiilor lor, având în vedere beneficiile esenţiale pe care le oferă acest
produs: economisirea pe termen lung şi siguranţa că cei mici beneficiază de protecţie
financiară în cazul în care ei păţesc ceva.
Deşi unele persoane spun că asigurările pentru copii sunt doar nişte ţepe piaţa
asigurarilor pe acest sector este în creştere cele mai multe persoane preferă să asigure
copilului un viitor cât mai bun. Aceste asigurări se bucura de avantaje dar şi
dezavantaje, cel mai bine este ca atunci când semnezi o astfel de asigurare să pui cât
mai multe întrebări pentru a sti tot.

Bibliografie

30
1. http://www.onlinestudent.ro/index.php?pag=prop&id=2387
2. http://www.adevarul.ro/articole/copiii-miza-pentru-companiile-de-asigurari.html
3.http://www.capital.ro/articol/plasamente-si-investitii-in-viitorul-copilului-prin-politele-de-
asigurare-110928.html
4.http://www.doingbusiness.ro/ro/stiri-companii/1186/la-ing-asigurri-de-via-planurile-
financiare-pentru-copii-sunt-printre-cele-mai-solicitate-produse
5..http://www.ing.ro/Asigurari-Pensii/Asigurari/plan_copii.html
6.http://www.wall-street.ro/comentarii/Tepe-cu-asigurari-pe-viata/9758/tepe-cu-asigurari-ing-
activ-plus.html
7.http://banulbotosanean.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=985&Itemid=6
8. http://www.aviva.ro/Alfa-ss-115,125,276,287.htm
9http://www.allianztiriac.ro/fizice/viata/start/
10http://www.grawe.ro/cps/rde/xchg/SID-3EE333A2-C02B47EB/grawe_ro/hs.xsl/597.htm
11..http://www.mybank.ro/persoane-fizice/asigurari/asigurari-pentru-copii/detalii-0-0-ron-0-0-
175-produs-banca-majorat-generalihttp://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/ing-un-sfert-din-
clientii-noi-au-cumparat-asigurari-pentru-copii-120182.html

31