Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum vitae

Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Cogianu Cornel
Adresă(e) Sat.Popricani, Com. Popricani, Jud. Iasi
Telefon(oane) Mobil: 0743366089

E-mail(uri) cornel.cogianu@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) Roman

Data naşterii 16 Decembrie 1995

Sex Masculin

Experienţa profesională

Perioada 20/06/2016-25/09/2016
Funcţia sau postul ocupat Camerist, Server
Activităţi şi responsabilităţi principale Asigurarea curateniei in hotel. Servirea oaspetilor la evenimente.
Numele şi adresa angajatorului Hilton Salt Lake City Center, 255 West South Temple, Utah, SUA
Perioada 28/06/2017-30/09/2017
Funcţia sau postul ocupat Barman
Activităţi şi responsabilităţi principale Prepararea de sucuri naturale si produse cu cafeina, servirea clientilor
si incasarea contravalorii produselor
Numele şi adresa angajatorului Jackson Whole Grocer, Jackson, Wyoming, SUA
Perioada 11/04/2018-18/06/2018
Functia sau postul ocupat Customer Service Advisor
Activitati si responsabilitati principale Asistenta IT (telefonica)
Numele si adresa angajatorului Capgemini Romania, str. Palat, Iasi
Educatie si formare
Perioada Septembrie 2010-Iunie 2014
Calificarea / diploma obţinută Diploma de Bacalaureat
Disciplinele principale studiate / Stiinte ale naturii
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Liceul Teoretic ‚Alexandru Ioan Cuza’ Iasi
/ furnizorului de formare
Perioada Octombrie 2014-2018
Calificarea / diploma obţinută Inginer
Disciplinele principale studiate / Inginerie Industriala
competenţe profesionale dobândite

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Nume Prenume © Comunităţile Europene, 2003 20060628
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea Tehnica ‚Gh. Asachi’ Iasi
/ furnizorului de formare
Limba(i) maternă(e) Limba Romana

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)


Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă
conversaţie
Limba EN B2 B2 B1 B1 B2
Limba FR
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipa, capacitate de adaptare, comunicare, seriozitate, competente dobandite in urma
activitatilor de la locul de munca.

Competenţe şi aptitudini de utilizare -Microsoft Office


a calculatorului -Autocad
-Windows 7
-Autodesk Fusion 360

Alte competenţe şi aptitudini -pasionat de grafica pe calculator


-sport

Permis(e) de conducere Categoria B

Anexe

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Nume Prenume © Comunităţile Europene, 2003 20060628