Sunteți pe pagina 1din 14

COROANA TURNATA

• Definiţie – este o coroană de înveliş metalică realizată


prin turnare.
• Caracteristici:
- Reface morfologia dintelui pe care se aplică
- Reface funcţia masticatorie
- Este rezistentă
- Este nefizionomică
• Indicaţii
- element unitar
- Element de agregare pentru punţi dentare
• Tipuri:
- Cu grosime dirijată
- Cu grosime nedirijată
COROANA TURNATĂ CU GROSIME
NEDIRIJATĂ

Caracteristici
- Pereţii laterali ai coroanei au grosime mare şi
neuniformă
- Are agregare coronară totală
Avantaj:
- Retenţie bună pe substructura organică
Dezavantaje:
- Transmite variaţiile termice substructurii organice
- Se îndepărtează greu de pe substructura organică
- Consum mare de aliaj
Indicaţii:
- Dinţi laterali cu dimensiune cervico-ocluzală redusă
TEHNICI DE REALIZARE A MACHETEI

• TEHNICA RĂCIRII GRADATE


• TEHNICA DE ADIŢIE
• TEHNICA PRIN PICURARE
COROANA TURNATA CU GROSIME
DIRIJATĂ

Caracteristici
- Agregare coronară parţială (cervicală şi ocluzală)
- Pereţii laterali au grosime mică şi uniformă
Avantaje:
- Consum mic de aliaj
- Se îndepărtează uşor de pe substructura organică
- Nu transmite variaţiile termice substructurii organice
Indicaţii
- Dinţi laterali cu dimensiune cervico-ocluzală mare
TEHNICI DE MODELARE A MACHETEI

• MACHETE PREFABRICATE
• TEHNICA MASEI DE AMBALAT
• TEHNICA MODELUI DUPLICAT
• TEHNICA FOLIEI DE CEARA
CALIBRATA
TRANSFORMAREA MACHETEI ÎN
COROANĂ FINITĂ

• AMBALAREA MACHETEI
• REALIZAREA TIPARULUI
• TOPIREA SI TURNAREA ALIAJULUI
• DEZAMBALAREA
• PRELUCRAREA MECANICĂ
• VERIFICAREA
AMBALAREA
• DEFINITIE - ambalarea este operaţia de
învelire a machetei într-un material
refractar (masă de ambalat specifică
aliajului din care se toarnă componenta
metalică) şi se realizează în scopul
obţinerii tiparului.
• ETAPE
 pregătirea machetei pentru ambalare;
 ambalarea propriu-zisă.
Pregătirea machetei pentru ambalare
1. realizarea machetei canalelor de turnare a aliajului
(Tijele se aplică pe feţele ocluzale sau pe cuspizii de ghidaj; sunt
covergente, iar capetele sunt aplicate în conul de turnare).
2. realizarea machetei rezervorului de aliaj topit;
3. realizarea machetei canalelor de evacuare a
gazelor;
4. detensionarea machetei;
5. degresarea machetei.
Ambalarea propriu-zisă a machetei
• se realizează cu masă de ambalat specifică aliajului, ce
se caracterizează prin faptul că se dilată cu acelaşi
coeficient cu care se va contracta aliajul după turnare,
în scopul obţinerii unei piese protetice exacte.
• Variante moderne de căptuşire a muflei de turnare
• Tehnica Thermofix 2000
Realizarea tiparului
a) Etapa de preîncălzire se realizează în cuptoare speciale la
care temperatura se ridică lent, de la temperatura camerei
până la 350-400˚C, timp de 30 minute. Prin operaţia de
preîncălzire se urmăresc următoarele obiective:
 plastifierea şi eliminarea parţială a cerii machetei;
 uscarea pereţilor tiparului;
 începerea dilatării termice.
b) Etapa de încălzire propriu-zisă se realizează în
cuptoare speciale electrice prevăzute cu
temperatură reglabilă. Temperatura se ridică
lent, timp de 45 minute de la 400˚C la 760-800˚C.

Operaţia de încălzire - obiective:


 arderea urmelor de ceară, fără reziduuri;
 uscarea totală a pereţilor tiparului;
 dilatarea termică a tiparului;
 aducerea tiparului la o temperatură
apropiată de cea a aliajului topit asigurându-se
astfel o umplere completă a tiparului cu aliaj
topit
Turnarea
Turnarea este operaţia de introducere a aliajului topit în
tiparul pregătit în prealabil.
Turnarea se realizează în două etape:
1. topirea aliajului
2. turnarea propriu-zisă.

Topirea aliajului poate fi realizată cu:


• surse electrice
 arcul Voltaic (o scânteie electrică ce se formează între doi
electrozi de cărbune puşi sub tensiune);
 cuptoare electrice cu rezistenţă de platină prevăzute cu un
creuzet în care se topeşte aliajul;
 curenţi de înaltă frecvenţă (de inducţie), utilizaţi în cadrul unor
laboratoare dotate, în care turnarea se face automat prin
program.
Turnarea utilizează forţe generate de diverse
dispozitive:

• Dispozitivele Rotax generează o forţa


centrifugă, numită şi forţă de rotaţie. Aceste
dispozitive se prezintă ca o balanţă, pe un taler
aplicându-se mufla, iar pe celălalt o
contragreutate. Aliajul se topeşte în conul
muflei şi este introdus în tipar sub acţiunea
forţei centrifuge dezvoltate prin desfăşurarea
continuă a unei benzi inextensibile înfăşurate
în jurul axului vertical al dispozitivului.
- În centrifuga semiautomată mişcarea de rotaţie este
determinată de un resort. Conformatorul de turnare este
aşezat cu conul de turnare spre centrul aparatului având în
faţă creuzetul pentru topirea aliajului. Comunicarea dintre
creuzet şi muflă se face prin fanta de descărcare a creuzetului.
După topire se deblochează resortul şi se toarnă aliajul.

-Centrifuga automată este acţionată electric, topirea şi


turnarea desfăşurându-se automatizat.
-Prelucrarea finală