Sunteți pe pagina 1din 3
BREVIAR DE CALCUL 1. Doterminarea debitulul de apa 1.4. Determinarea debitului de consum menajer Qnets dy*N/1000 [meri] Qhyere = ke'ahg"N/1000"24 [mm] rar Kha das"N/24"3600 Us) We ~ necesarul specific de apa rece gi apa calla [or*2i) Qa = debit de apa meds zinc [mri] Qreess = debit de pa maim zine [mn] Qrevoar debit de apa mai orar [is] ke - coeficient de variaie a debitului znic de apa ke ~ coeficient de variatie a debitului orar de apa N ‘numarul de persoane 1.2. Determinarea debitului preluat din consum la canalizare Debitul preluat din consum prin canalizare 100% din debitul de consum: Centraizat aver Beneficar Ge TN [Ra] he | Grassi | Grave | Grace | CONSILIUL LOCAL AL [om'zi) {mi} | fmm) | [ey MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA. [Necesar de api [so | 100 [alae |S 027_| 02% [Debit preluat de canalizare 027 | 021 2, Determinarea debitului de calcul pentru dimensionarea conductelor 24. Alimentarea cu apa Relatia pentru debitul de calcul qe de apa rece gi calda pentru consum mensjer confort STAS 1478 - 90 este: @.= b ( ate"VE+0,004°E) ts} q—~debit de calcul, tn Us} © = coefcient adimensional determinat in funcie de destinatia cladiri c=1 2 __-coefcient adimensional determinat in functe de regimul de furizare a apei in rejeaua de distribute a=0,15 b= coeficient adimensional in functie de felul apei (rece sau calla) b=1 E __~suma echivalenfilor de debite al punctelor de consum alimentate de conducta respectiva E=E1+E2 E1__~-suma echivalentior de debite al baterilor amestecatoare de apa rece gi apa ‘cald de consum 2 - suma echivalenfor de debite a robinetelor de apa rece E1=Seq'ny E2=Zeyny ‘4 echivalentul de debit al unel bate de tip | ‘ng, numarul baterilor de acelasitip | ;—echivalentul de debit al uu robinet de tip j nj numarul robinetelor de acelag! tp | Centralizat, pentru beneficar CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, Obiecte ‘Numaral Tor Debitul in echivalenti_| Sanitare Existente Not Total__[ SPECIFIC | TOTAL Taveare = 6 é 0.35 24 ‘Chiuvete: 7 7 7 1.00 Si Bai = 6 6 1.00 60 [W.c. ua zi 6 6 050 3.0 Masini de spalat - - 085. : (Fant. Curte = = 0.17 A Rezuta e-n4 c= 0.508 Se alege conducta cu @ 32 mm PE Mentiuni: Brangament de apa se va realiza din feavé de PE 2 32 mm si este amplasati sub cota de inghet. Contorizarea consumului de apa se va realiza cu ajutorul unui contor de apa agreat de S.C. CAS S.A. Dn 20mm, 2.2. Canalizarea Relat pentru debitul de calcul q, pentru conductele de canalizare a apelor uzate ‘menajere conform STAS 6695-86 pentru cladri de loout este: = de Goan Ws} g.=atc"VE, + 0,001°E, Ws} {e—debitul de calcul al apelor uzate menalere, in [VS] {.— debitu corespunzator valor sumel echWvalenior Ex al objectelo" santare gal ;Bunctelor de consum, ce se evacueaza in tronsonul de conducta ce se ddimensioneaza, in [VS] ‘emar~ debitul specific cu valoarea cea mai mare care se evacueaza in tronsonul de conduct considerat, in [Us] (C~coeficient adimensional determinat in funciie de destinaja cladii—e= 0,441 a coeficient adimensional determinat in functie de regimul de furizare a apei in rejeaua de distribute a=033 E,~ suma echivalentior de debit pentru scurgere al punctelor de consum Centralizat, pentru benefciar CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA oe Numarul lor ca E. pencwuia@e | eiistnte | Noi] Tow! | "| speciric | Tora Tacs a a Chavet Epa Shen de pauses | > —| 3} 3 53-19 Ba, [86 feiss | 250 Cal ee a Magna de spl Sa oar ers fntna de bat apa_[ =| ~~ oe} Rezult&: —q,=0.9 [Vs] Se alege conduct PVC - KG Dn 200 mm si pentru canalizarea de incinta gi PVC — KG Dn 200 mm pentru racordul canal de la céminul de racord proiectat CR la canalizarea stradala Dn 30 em, PROIECTANT Ye