Sunteți pe pagina 1din 1

REGELE FERDINAND I PROMITE SOLDAŢILOR ÎNVĂPTUIREA REFORMELOR

ELECTORALA ŞI AGRARĂ
Cu inima plină de nădejde vă salut astăzi pe voi ,ostașii din Armata a II a, care de mai multe
luni ați opus o rezistență nebiruită tuturor încercărilor vrăjmașului de a rupe liniile noastre, voi
stați aici ca la un post de onoare , păzitori neobosiți ai hotarelor Țării, expuşi la atacurile unui
vrăjmaș, care cu trufia lui crede că toate trebuie să se închine lui , că toate drumurile, toate
ușile sunt deschise baionetei sale de stăpânire ;prin vitejia voastră bărbătească l-ați că pe aici
nu se trece.
Am venit azi între voi să vă aduc prinosul Meu de recunoștință pentru modul cum v-ați luptat
până acum şi să împart acelora care s-au distins îndeosebi răsplata pentru faptele lor ,dar
nemulțumirea Mea vă îmbrățişează pe voi toți care v-ați condus ca niște ostaşi vrednici de
dragostea ce țara vă poartă şi de la care țara şi regele vostru mai așteaptă multe fapte eroice .
Dincolo , în ținuturile bogate ,dar pustiite acuma, stau frați noştri şi suferă sub jugul nemilos
al unui vrăjmaş , care fără cruțare a cotropit o mare parte a iubitei noastre țări ,şi care suge
până la cea din urmă picaturică de viață a unei populații chinuite şi batjocorite în cele mai
sfinte sentimente ale ei. Acolo zac, sub țarinile sfințite de sângele lor , mii de viteji care şi-au
dat viața pentru mărirea patriei. Ei toți aşteaptă de la voi să goniți din pământul românesc
armatele vrăjmaşe ,să înfigeți drapelele voastre victorioase iarăşi în pământul strămoşesc . Vă
mai aşteaptă lupte grele , căci drumul este lung , dar cu ajutorul lui Dumnezeu îl veți străbate
ca biruitori . Vouă , fii de țărani care ați apărat cu brațul vostru pământul umde v-ați născut ,
unde ați crescut , vă spun eu , Regele vostru , că pe lângă răsplata cea mafe a izbânzii , care va
asigura fiecăruia recunoştința neamului nostru întreg , ați câştigat totodată dreptul de a
stăpâni intr-o măsură mai largă pământul pentru care v-ați luptat. Vi se va da pământ . Eu ,
regele vostru , voi fi întîiul în a da pildă; Vi se va da şi o largă participare la treburile statului.
Arătați-vă , scumpii mei ostaşi , demni de încrederea ce țara şi regele vostru pun in voi şi
îndepliniți-vă ca până acum datoriile voastre cu sfințenie.
Să trăiască scumpa noastră Țară şi viteaza ei armată!”
(Cuvântarea regelui Ferdinad I către soldații Armatei a II a, 22 martie /5 aprilie 1917, în
Neculai Moghior, regele Ferdinand- cuvânt pentru unirea neamului românesc,2017