Sunteți pe pagina 1din 1

Aseară pe-nserate

Aseară pe-nserate O, nu plînge Iisuse


Fecioara Maria Că tu cunoști lumea
În Betleem cetate
Călătorind sosea. Că lumea asta mare
Prin tine s-a zidit
Și fiind obosită Prin tine și prin Tatăl
Sălașul îl cerea , Și Dumnezeu cel Sfînt.
În Betleemul mare
Nimenea n-o primea. S-aude glas spre seară,
Al clopotelor cînt,
Atunci Sfanta Fecioara Caci vine, vine iarași
Din Betleem ieșea, Iisus pe-acest pămînt.
Și-n cîmp într-o poiată,
Acolo s-așeza. El vine-n haină albă
De îngerași purtat
Și între dobitoace Să spele lumea toată
Pe fînul uscat De rău și de păcat.
Nascuse Preacurata
Un Fiu de Împărat. De-atunci în orice casă
Se-aud colindători,
Fiul începe-a plînge Colinda lor duioasă }
Maria-l mîngîia Răsuna pană-n zori }bis