Sunteți pe pagina 1din 3

`

Subordonata Elementele introductive Exemplu

1. subiectivă 1. pronume: care, cine, ce, cea ce, cât, oricare, Cine se scoală de dimineaţă departe
oricât, orice; ajunge.

2. adverbe: unde, când, cum, cât; Se aude cum vuieşte marea.

3. conjuncţii: că, să, ca (…) să, dacă, cum că Era de aşteptat ca el să nu reuşească.

2. predicativă 1. pronume: care, cine, ce, cea ce, cât, oricare, Problema este cine ne va ajuta.
oricât, orice;
Oraşul a rămas cum a fost.
2. adverbe: cum, oricum, precum, cât, oricât;
Adevărul e că nu pot uita zilele acelea
3. conjuncţii: că, să, ca (…) să, dacă, de îngrozitoare.

Întrebarea e dacă ei vor fi de acord.


3. predicativă suplimentară 1. pronume: care, cine, ce, cea ce, cât, oricare, Îl ştiu cine este.
oricât, orice;
Îi văd cum aleargă prin grădină.
2. adverbe: cum, oricum, precum, cât, oricât;
Îl ştiu că este foarte muncitor.
3. conjuncţii: că, să, ca (…) să, dacă, de

4. atributivă 1. pronume: care, cine, ce, cât, cel ce, oricare, Omul care ştie carte de toate are parte.
oricine (+ prepoziţie);
2. adverbe: unde, când, cum, cât; Acestea sunt locurile unde am copilărit.

3. conjuncţii: că, să, ca (…) să, cum că, dacă A venit timpul să clarificăm situaţia.

5. completivă directă 1. pronume: care, cine, ce, cea ce, cât, oricare, Dumnezeu n-ajută pe cine nu se ajută.
oricât, orice;
Nu ştiu unde ai fost.
2. adverbe: unde, când, cum, cât;
Învăţa gâsca să înoate.
3. conjuncţii: că, să, ca (…) să, dacă

6. completivă indirectă 1. pronume: care, cine, ce, cea ce, cât, oricare, Discutăm despre ce s-a întâmplat.
oricât, orice (+ prepoziţie);
Dau cui are nevoie.
2. adverbe: unde, când, cum, cât;
Sunt sigur că situaţia se va aplana.
3. conjuncţii: că, să, ca (…) să, cum că, dacă
Oaspeţii se pregătesc să plece.
7. completivă de agent 1. pronume: care, cine, ce, cea ce, cât, oricare, A fost ajutat de cine era alături de el în
orice (+ prepoziţiile de, de către); acele clipe.

8. sociativă 1. pronume: care, cine, ce, cea ce, cât, oricare, A urcat muntele cu cine a putut să reziste
orice (+ prepoziţiile cu, fără, împreună cu) până la capăt.

A plecat din sat cu ceea ce a putut


încărca într-o căruţă.
9. instrumentală 1. pronume: care, cine, ce, cea ce, cât, oricare, Îl loveşte cu ce are în mână.
orice (+ prepoziţiile cu, datorită, din, după, fără,
în, la, prin) Fiecare cu ce poate să-şi ajute ţara lui.